StandartlariYüklə 5,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə301/301
tarix13.04.2022
ölçüsü5,36 Mb.
#85411
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   301
И.Очилов-ЎУМ-МҲХС- 2019-2020-14.02.2020

               BALANS ................................................... 

700 

 2 642 740      

 

  

 

«SPYeKTOR» KOMPANIYaSI 
 

408 


 

 

MOLIYaVIY NATIJALAR TO‘/RISIDAGI HISOBOT 2013 YIL 

 

 

  

Ko‘rsatkichlar 

Satr 

kodi 

Hisobot davrida 

Daromad 

Xarajat 

Sotishdan olingan sof tushum 

10 

  

Sotilgan maxsulotning ishlab chiqarish tannarxi 

20   Sotishdan olingan tushumning yalpi moliyaviy 

natijasi (010-020) 

30 

  Davr xarajatlari jami (050q060q070q080) 

shu jumladan 

40   

Sotish xarajatlari 

50   Ma’muriy xarajatlar 

60 


  

Boshqa operatsion xarajatlar  70 

  Kelgusida soliqqa tortiladigan  bazadan  

chegiriladigan  Hisobot davri xarajatlari 

80 

Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 

90 

  Asosiy faoliyatning foydasi 

100 

  Moliyaviy faoliyatning daromadlari, 

110 

  jami(120q130q140q150q160) shu jumladan 

Dividend shaklidagi daromadlar 

120 

  Foizlar shaklidagi daromadlar  

130 


Uzoq muddatli ijara (moliyaviy lizing)dan daromad 

140 


Valyuta kursi farqidan daromadlar 150 

  Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 

160 


Moliyaviy faoliyat bo‘yicha  xarajatlar 

(180q190q200q210) 

170   

Foizlar shaklidagi xarajatlar 

180   Uzoq muddatli ijara (Moliyaviy lizing) bo‘yicha 

foizlar shaklidagi xarajatlar 

190 

Valyuta kursi farqidan zararlar 

200 


  

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar 210 Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari) 

220 


  

Favqulodda foyda va zararlar 

230 

Daromad (foyda) soligini to‘lagunga qadar 

foyda  (zarar)  

240 


  

Daromad (foyda) da soli\i 

250   Foydadan  boshqa soliq va yi\imlar 

260 
  


 

409 


 

 

Hisobot davridagi sof foyda (zarar) (240-250-260) 

270 

  

  

  

410 


 

 

Davr uchun 1 birlik Annuitet qiymati  

 

  

 

  

 

  

 

  1.00% 

3.00% 

5.00% 

6.00% 

7.00% 

8.00% 

9.00% 

10.00% 

11.00% 

15.00% 

1  0.99010 

0.97087 

0.95238 


0.94340 

0.93458 


0.92593 

0.91743 


0.90909 

0.90090 


0.86957 

197 040  1.91347 1.85941 

1.83339 


1.80802 

1.78326 


1.75911 

1.73554 


1.71252 

1.62571 


3  2.94099 

2.82861 


2.72325 

2.67301 


2.62432 

2.57710 


2.53129 

2.48685 


2.44371 

2.28323 


4  3.90197 

3.71710 


3.54595 

3.46511 


3.38721 

3.31213 


3.23972 

3.16987 


3.10245 

2.85498 


5  4.85343 

4.57971 


4.32948 

4.21236 


4.10020 

3,99271  3.88965 

3.79079 

3.69590 


3.35216 

6  5.79548 

5.41719 

5.07569 


4.91732 

4.76654 


4.62288 

4.48592 


4.35526 

4.23054 


3.78448 

7  6.72819 

6.23028 

5.78637 


5.58238 

5.38929 


5.20637 

5.03295 


4.86842 

4.71220 


4.16042 

8  7.65168 

7.01969 

6.46321 


6.20979 

5.97130 


5.74664 

5.53482 


5.33493 

5.14612 


4.48732 

9  8.56602 

7.78611 

7.10782 


6.80169 

6.51523 


6.24689 

5.99525 


5.75902 

5.53705 


4.77158 

10  9.47130 

853020  7.72173 

7.36009 


7.02358 

6.71008 


6.41766 

6.14457 


5.88923 

5.01877 


11  10.36763 

9.25262 


8.30641 

7.88687 


7.49867 

7.13896 


6.80519 

6.49506 


6.20652 

5.23371 


12  11.25508 

9.95400 


8.86325 

8.38384 


7.94269 

7.53608 


7.16073 

6.81369 


6.49236 

5.42062 


13  12.13374 

10.63496 

9.39357 

8.85268 


8.35765 

7.90378 


7.48690 

7.10336 


6.74987 

5.58315 


14  13.00370 

11.29607 

9.89864 

9.29498 


8.74547 

8.24424 


7.78615 

7.36669 


6.98187 

5.72448 


15  13.86505 

11.93794 

10.37966 

9.71225 


9.10791 

8.55948 


8.06069 

7.60608 


7.19087 

5.84737 


16  14.71787 

12.56110 

10.83777 

10.10590 

9.44665 

8.85137 


8.31256 

7.82371 


7.37916 

5.95423 


17  15.56225 

13.16612 

11.27407 

10.47726 

9.76322 

9.12164 


8.54363 

8.02155 


7.54879 

6.04716 


18  16.39827 

13.75351 

11.68959 

10.82760 

10.05909 

9.37189 


8.75563 

8.20141 


7.70162 

6.12797 


19  17.22601 

14.32380 

1208532  11.15812 

10.33560 

9.60360 

8.95011 


8.36492 

7.83929 


6.19823 

20  18.04555 

14.87747 

12.46221 

11.46992 

10.59401 

9.81815 

9.12855 


8.51356 

7.96333 


6.25933 

21  18.85698 

15.41502 

12.82115 

11.76408 

10.83553 

10.01680 

9.29224 


8.64869 

8.07507 


6.31246 

22  19.66038 

15.93692 

13.16300 

12.04158 

11.06124 

10.20074 

9.44243 


8.77154 

8.17574 


6.35866 

23  20.45582 

16.44361 

13.48857 

12.30338 

11.27219 

10.37106 

9.58021 


8.88322 

8.26643 


6.39884 

24  21.24339 

16.93554 

13.79864 

12.55036 

11.46933 

10.52876 

9.70661 


8.98474 

8.34814 


6.43377 

25  22.02316 

17.41315 

14.09394 

12.78336 

11.65358 

10.67478 

9.82258 


9.07704 

8.42174 


6.46415 

26  22.79520 

17.87684 

14.37519 

13.00317 

11.82578 

10.80998 

9.92897 


9.16095 

8.48806 


6.49056 

27  23.55961 

18.32703 

14.64303 

13.21053 

11.98671 

10.93516 

10.02658 

9.23722 

8.54780 


6.51353 

28  24.31644 

18.76411 

14.89813 

13.40616 

12.13711 

11.05108 

10.11613 

9.30657 

8.60162 


6.53351 

29  25.06579 

19.18845 

15.14107 

13.59072 

12.27767 

11.15841 

10.19828 

9.36961 

8.65011 


6.55088 

30  25.80771 

19.60044 

15.37245 

13.76483 

12.40904 

11.25778 

10.27365 

9.42691 

8.69379 


6.56598 


 

411 


 

 

 "SPYeKTOR" KOMPANIYaSI 

tr 

Reklassifikatsiya va 

tuzatish yozuvlari 

DT 

KT 

SUMMA 

  

    

 

    

  

   

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    


 

412 


 

 

    

  

    

tr 

Reklassifikatsiya va 

tuzatish yozuvlari 

DT 

KT 

SUMMA 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

   

413 


 

 

    

  

    

  

    

  

   

"SPYeKTOR" KOMPANIYaSINING 2016 YIL UChUN MXXS BUYIChA 

TUZGAN BALANSI 

 

Aktiv 

Satr 

kodi 

31.12.13 ga I. OBOROTDAN TAShqARI AKTIVLAR 

  

  Nomoddiy aktivlar .......................................................... 

110 


  

Asosiy vositalar .............................................................. 

120 

  

Investitsion mulk …………………………………….. ....... 125 

  

Sotish uchun mo‘ljallangan asosiy vositalar ……….. ......... 130 

  

Biologik aktivlar …………………………………………. .... 140 

  

Ulush bo‘yicha his.olish usulida his.olingan investitsiyalar  145 

  

Uzoq muddatli debitorlik qarzlari …………….............. 150 

  

Boshqa oborotdan tashqari aktivlar  190 

  

              Jami 1 bulim buyicha    

  

II.  AYLANMA AKTIVLAR 

210 

  

Zaxiralar .................................................................................   

  

Joriy savdo debitorlik qarzlari 230 

  

shundan, muddati o‘tgan qarzdorlik ........................................... 231 

  

Muddati o‘tgan qarzdorlik bo‘yicha rezerv ( o‘kuv maqsadida)  250 

  

Muddati uzaytirilgan soliq aktivlari 260 

  

Budjetdan boshka soliklar bo‘yicha xakdorlik …………… 270 

  

Budjetdan tashkari jamgarmalardan xakdorlik ………… 280 

  

Pul mablaglari va ularning ekvivalentlari ......................... 290 

  

Boshka joriy aktivlar ……………………………………… 300 

  

              Jami 2 bo‘lim bo‘yicha . 310 

  

               B A L A N S  

  

   


 

414 


 

 

Passiv Satr 

kodi 

 31.12.13 

ga III.  KAPITAL I RYeZYeRVLAR 

  

  Ustav kapitali ........................................................................ 

410 


  

Sotib olingan xususiy aksiyalari ..................................... 

411 

  

qo‘shilgan kapital ..................................................... 420 

  

Asosiy vositalarni qayta baholash bo‘yicha rezerv  ……….  430 

  

O\irlik yuklaydigan shartnomalar bo‘yicha rezerv ……… 435 

  

Kafolatli xizmat bo‘yicha rezerv …………………………… 440 

  

Taqsimlanmagan foyda  ( qoplanmagan zarar ) ....................... 470 

  

              Jami III bo‘lim bo‘yicha ............................................... 490 

  

IV. UZOQ MUDDATLI MAJBURIYaTLAR 

  

  qarzlar va kreditlar ................................................................ 

510 


  

Muddati uzaytirilgan soliq majburiyatlari…………… 

515 

  

Boshqa uzoq muddatli majburiyatlar ...................................... 520 

  

              Jami IV bo‘lim bo‘yicha ............................................... 590 

  

V. QISQA MUDDATLI MAJBURIYaTLAR 

  

  qarzlar va kreditlar .......................................................... 

610 


  

Savdo kreditor qarzdorligi ................................................... 

620 

  

Uzoq muddatli qarz majburiyatlarining joriy qismi…… 630 

  

Foyda soli\i bo‘yicha budjet oldidagi qarzdorlik ……… 640 

  

Boshka soliqlar bo‘yicha budjet oldidagi qarzdorlik… 650 

  

Budjetdan tashqari jam\armalar oldidagi qarzdorlik 660 

  

Muddati uzaytirilgan soliq majburiyatlari…………… 670 

  

Boshka qisqa muddatli majburiyatlar  680 

  

              Jami V bo‘lim bo‘yicha  690 

  

               BALANS  

700 

  

 

  

 

"SPYeKTOR" KOMPANIYaSI MXXS BUYIChA TUZILGAN MOLIYaVIY NATIJALAR TUGRISIDAGI 

XISOBOT 

2013 YIL 

 

 

  

Ko‘rsatkichlar 

Satr 

kodi 

Hisobot davrida 

Daromad 

Xarajat 

Tushum 


10 

  

  


 

415 


 

 

Sotish tannarxi 20 

  

  

Sotish xarajatlari 

30 


  

  

Ma’muriy xarajatlar 40 

  

  Moliyalashtirish bo‘yicha xarajatlar 

50 


  

  

Assotsiatsiyalashgan korxonalar foydasidagi ulush 

60 


  

  

Soliqqa tortilgunga qadar foyda 70 

  

  

Foyda soli\i bo‘yicha xarajat 

80 

  

  Uzluksiz faoliyatdan olingan yillik foyda 

90 

  

  

To‘xtatilgan faoliyatdan olingan zarar 

100 

  

  Yillik foyda 

110 

  

  

  

 

    

Boshqa umumlashgan daromad: 

 

    

Xorijiy bo‘linma malumotlarini o‘tkazishda 

yuzaga kelgan kursdagi fark ( soliklar chegirib 

tashlangan) 

120 

  

  Pensiya rejasi bo‘yicha majburiyatdan aktuar 

foyda                                ( soliklar chegirib 

tashlangan) 

130 


  

  

Boshqa umumlashgan daromadda assotsiatsiyalashgan korxonalarning ulushi 

140 


  

  

Soliqlar ayrilgandan keyingi boshqa umumlashgan daromad 

150 

  

  Jami yillik umumlashgan daromad 

160 

  

  

 

 

  

  

416 


 

 

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati  

Asosiy adabiyotlar 

1.

 Xalqaro  moliyaviy  hisobot  standartlari  asosida  banklarda  buxgalteriya 

hisobi. O‘quv qo‘llanma. Hammuallif – T.: “MOLIYa”, 2010 – 272 b. 

2.

 

M.Bonham.Generally  accepted  accounting  practice  under  IFRS.  Ernst  & Young. USA, 2010.  

3.

 Buxgalteriya  hisobining  xalqaro  standartlari.  Tarjima.  A.  Rizaqulov, 

B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004. 

4.

 

Jalolova  D.  Buxgalteriya  hisobining  xalqaro  standartlari  -  T.:  Moliya instituti, 2004. - 25 b. 

5.

 Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. I tom. - Tashkent, 2000.  

6.

 Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta. II tom. - Tashkent, 2000.  

 

Qo‘shimcha adabiyotlar 

1.

 

Mezenseva  T.  M.  Mejdunarodnie  standarti  finansovoy  otchetnosti:  testi  s otvetami.  Uch. pos  -M.: Ekzamen, 2004. 

2.

 Paliy  V.F.  Mejdunarodniy  standarti  ucheta  i  finansovoy  otchetnosti. 

Uchebnik M.: Infra  -M.: 2004. 

3.

 

Nikolayeva O. Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti. M.: URSS, 2005. 

4.

 Rojnova O.V. Mejdunarodnie standarti buxgalterskogo ucheta i finansovoy 

otchetnosti: Ucheb. pos./ - M.: EKZAMYeN, 2003. - 254 s. 

5.

 

Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma’ruza matni. SamISI, 2008. 210 b. 

6.

 Mejdunarodnie  standarti  finansovoy  otchetnosti:  Izdaniye  na  russkom 

yazike M.: ASKYeRI-ASSA, 2005. 

7.

 

International  Accounting  Standards.  The  ICA  in  England  and  Wales. London, 1989. 450 p. 

 

Internet saytlari 

1.

 

www.apb.org.uk 2.

 

www.nao.gov.uk  3.

 

www.iia-ru-ru 4.

 

www.iasc.org.uk 5.

 

www.aicpa.org  

 

 Yüklə 5,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   301
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə