Studijski program: filozofija plan I program za osnovne studijeYüklə 327,53 Kb.
səhifə12/13
tarix17.11.2018
ölçüsü327,53 Kb.
#80578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Naziv predmeta:

Teorija metodike nastave filozofije


Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

Nema

Obavezni

VI


5

3P+2VStudijski programi za koje se organizuje: Osnovni akademski studijski program za filozofiju (6 semestara,180 ECTS kredita); nastavni modul

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslovljavanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama metodike filosofije, odnosno sa ključnim pojmovima i problemima organizacije nastave filosofije.

Ishodi učenja: Po završetku ovog predmeta, student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave filozofije u srednjoj školi (uvođenje učenika u filozofsku terminologiju i način filozofskog mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave filozofije na primjeru predmetnog programa filozofije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradicionalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva filozofije. 4. Pripremi usmene i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi filozofije. 6. Procjenjuje uspješnost svoga rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Slavka Gvozdenović

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja i razgovor, diskusije. Učenje za pismenu provjeru znanja i završni ispit. Konsultacije.

Plan i program rada:

Pripremna nedjelja

Priprema i upis studenata

I nedjelja

P Upoznavanje sa predmetom i njegovim specifičnostima.

V Razgovor o predmetu i njegovim specifičnostima.

II nedjelja

P Predmet, cilj i zadaci metodike nastave filosofije.

V Identifikovanje cilja i zadataka metodike nastave filosofije.

III nedjelja

P Zna


aj metodike filosofije (mogu

nosti i granice).

V Značaj metodike filosofije kroz konkretne primjere. Rad na izvornim tekstovima.

IV nedjelja

P Filosofija kao nastavni predmet u srednjoj školi. Filosofija i drugi nastavni predmeti.

V Povezivanje teorijskih znanja studenata sa prethodnim iskustvom u nastavi filozofije. Rad na izvornim

tekstovima.

V nedjelja

P Istorijski i problemski pristup u nastavi filosofije.

V Identifikovanje specifičnosti istorijskog i problemskog pristupa u nastavi filosofije na primjeru

Predmetnog programa filosofije za gimnaziju (struktura i sadržaj).

VI nedjelja

P Ciljevi vaspitanja i nastava filosofije. Didaktički principi.

V Analiza ciljeva nastave filosofije na primjeru Predmetnog programa filosofije za srednje škole.

VII nedjelja

P Priprema za test

V Test

VIII nedjeljaP Analiza rezultata testa. Pojam i suština nastave.

V Osposobljavanje studenata za postavljanje pitanja. Rad na izvornim tekstovima.

IX nedjelja

P Vrste nastave (problemska, individualizovana).

V Prezentacije i rasprava o temama problemskog karaktera. Upoznavanje studenata sa strukturom pisane

pripreme za čas u funkciji metodičke prakse u srednjoj školi.

X nedjelja

P Timska nastava, programirana nastava.

V Metodička praksa u srednjoj školi. Rad na izvornim tekstovima (alternativa).

XI nedjelja

P Tradicionalna i aktivna nastava.

V Metodička praksa u srednjoj školi. Diskusija o karakteristikama tradicionalne i aktivne nastave (alternativa).

XII nedjelja

P Mogućnosti aktiviranja učenika u nastavi.

V Metodička praksa u srednjoj školi. Razvijanje vještina aktivnog slušanja, prezentacije i diskusija

(alternativa).

XIII nedjelja

P Oblici nastavnog rada (frontalni, grupni, individualni, rad u parovima). Vannastavne i vanrazredne aktivnosti.

V Evaluacija časova metodičke prakse u srednjoj školi. Analiza djelova teksta iz literature.

XIV nedjelja

P Priprema za kolokvijum.

V Kolokvijum.

XV nedjelja

P Analiza rezultata kolokvijuma. Nastavnik i učenik u nastavi filosofije.

V Popravni kolokvijum.

Opterećenje studenata:
Nedeljno:

5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minStruktura opterećenja:

3 sata predavanja

2 sata vježbi

1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije


U semestru:

Nastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera)

2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 180 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)Struktura opterećenja:

106 sati i 40 min (nastava) + 13 sati i 20 min (priprema) + 30 sati (dopunski rad)


Obaveze studenata: Studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vježbama, rade kontrolne i seminarske radove, učestvuju u raspravama i polažu kolokvijume.

Konsultacije: Posle predavanja

Literatura:

S. Gvozdenović: Metodika nastave filozofije, Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2011.

J. Marinković: Metodika nastave filozofije, školska knjiga, Zagreb 1983.

S. Gvozdenović: Filosofija, obrazovanje, nastava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2005.

B. Kalin: Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja, školska knjiga, Zagreb 1982.

J. Marinković: Utemeljenost odgoja u filozofiji, školska knjiga, Zagreb 1981.Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Oblici provjere ostvarenosti ishoda (studentskih postignuća)

-test (pismeno) 20 bodova

-kolokvijum (pismeno) 20 bodova

-rad na nastavi 5 bodova; seminarski radovi, eseji 5 bodova

-završni ispit (usmeno) 50 bodova

- minimum za prelaznu ocjenu iznosi 51 bod.Ocjene:

A (91-100), B (81-90), C (71-80), D (61-70), E (51-60), F (manje od 50)Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Slavka Gvozdenović

Dodatne informacije o predmetu: Informacije o dodatnoj literaturi studenti će dobijati na predavanjima.


Naziv predmeta:

Engleski jezik VI


Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

NemaYüklə 327,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə