Studijski program: filozofija plan I program za osnovne studijeYüklə 327,53 Kb.
səhifə2/13
tarix17.11.2018
ölçüsü327,53 Kb.
#80578
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • NemaNaziv predmeta:

Sociologija


Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

Nema

Obavezni

I


4

2+0+0


Studijski programi za koje se organizuje: Odsjek za Filosofiju Filozofskog fakulteta

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da omogući studenatima da steknu osnovna znanja o čovjeku i društvu, te da ih upozna sa temeljnim problemima koje izučava sociologija. Pored upoznavanja sa ključnim temama koje istražuje sociologija, kao jedan od ključnih ciljeva ovog kursa jeste i taj da studenti kroz spoznaju društvene stvarnosti, istovremeno treba da izgrade jedan objektivan, ali prije svega i kritički odnos prema društvu i problemima koji su dio njegove stvarnosti.

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:

• Prepozna, opiše i objasni vezu između mitosa, logosa i nauke;

• Prepozna, opiše i analizira kompleksnost odnosa društva i sociologije;

• Navede i protumači različite definicije predmeta sociologije;

• Definiše pojam društva i društvene pojave;

• Objasni pojam strukture društva;

• Predstavi pojam i navede vrste društvenih grupa;

• Objasni pojam društvene promjene i predstavi teorije društvenog razvitka.

• Prepozna, opiše i objasni vezu između društvene strukture i društvene promjene;

• Nabroji i obrazloži osnovne pojmove u analizi društvenih promjena (rast, razvoj, proges, stagnacija, regres, evolucija, revolucija, itd).

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Sonja Mijušković.

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, seminarski radovi, konsultacije.

Plan i program rada

Pripremne nedjelje

Priprema i upis studenata

I nedjelja

Predmet sociologije, društvo i društvena pojava

II nedjelja

Razvoj misli o društvu, nastanak i razvoj sociologije - Ogist Kont, Emil Dirkem, Karl Marks, Maks Veber

III nedjelja

Četiri velike tradicije u sociologiji (Konfliktna tradicija u sociologiji; Dirkemovska tradicija; Mikrointerakcionistička tradicija; Utilitarna tradicija).

IV nedjelja

Mit o »čistoj« nauci, racionalizam, iracionalizam, kauzalno i teleološko objašnjenje u nauci.

V nedjelja

Naučno saznanje, klasifikacija nauka i odnos sociologije i ostalih humanističkih disciplina.

VI nedjelja

Relacije – sociologija-društvo, društvo-sociologija.

VII nedjelja

Struktura ljudskog društva (osnovni pristupi i teorijske paradigme o strukturi društva)

VIII nedjelja

Promjene i razvoj društva (osnovni pojmovi sociologije društvenih promjena (pojmovi rasta, razvoja, progresa i regresa) - TEST

IX nedjelja

Društvene grupe, porodica, mikro i makro društvene grupe (rod, pleme, narod, nacija)

X nedjelja

Društvena stratifikacija – pojam i teorije (klasa, kasta, stalež, sloj)

XI nedjelja

Društvene norme i vrste društvenih normi

XII nedjelja

Kultura i društvo

XIII nedjelja

Kultura i civilizacija - teorijske paradigme i pojmovna diferencijacija

XIV nedjelja

Mit, umjetnost, ideologija i religija kao oblici društvene svijesti.

XV nedjelja

Teorije globalizacije - ključni pristupi i paradigme. KOLOKVIJUM

XVI nedjelja

Završni ispit

XVII nedjelja

Ovjera semestra i upis ocjena

XVIII-XXI nedjelja

Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata:


Nedeljno:

4 kredita x 40/30 = 3 sata i 40 minutaStruktura opterećenja:

2 sata predavanja

1 sat i 40 minuta samostalnog rada uključujući i konsultacije


U semestru:

Nastava i završni ispit: (3 sata i 40 minuta) x 16 = 54sati i 40 minuta

Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (3 sata i 40 minuta) = 7 sati i 20 minuta

Ukupno opterećenje za predmet:4 x 30 = 120 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati.

Struktura opterećenja: 54 sati i 40 minuta (nastava) + 7 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad).

Obaveze studenata: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu (vježbe i predavanja), rade seminarske radove, domaće zadatke, polažu kontrolne testove i kolokvijum koji je obavezan.

Konsultacije: Nakon nastave.

Literatura: Dušan Marinković: Uvod u sociologiju - osnovni pristupi i teme; Slobodan Vukićević - Sociologija (filozofske pretpostavke i temeljni pojmovi); Džordž Ricer: Savremena sociološka teorija i njeni klasičini korijeni; Entoni Gidens - Sociologija.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

• Test-kolokvijumi (pismeno).

• Završni ispit (usmeno).

• Domaći zadaci i seminarski rad.• Razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja.

Ocjene: Test (15 bodova); Kolokvijum (20 bodova); isticanje u toku predavanja i izrada seminarskog rada (10 bodova); prisustvo na predavanjima (5 poena); završni ispit - 50 bodova.

Ime i prezime nastavnika koji su pripredili podatke: Doc. dr Sonja Mijušković.

Dodatne informacije o predmetu: Plan realizacije Nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima studenti ce dobiti na početku semestra. Teme za izradu seminarskih radova studenti ce dobiti u toku izvođenja vježbi kao i potrebnu literaturu.


Yüklə 327,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə