Studijski program: filozofija plan I program za osnovne studije


Studijski programi za koje se organizuje: OsnovniYüklə 327,53 Kb.
səhifə9/13
tarix17.11.2018
ölçüsü327,53 Kb.
#80578
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Studijski programi za koje se organizuje: Osnovni studijski programi za filosofiju (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta

Ciljevi izučavanja predmeta:

Predmet ima za cilj osposobljavanje studenata da interpretiraju razlikuju, i kritički razumiju osnovne kategorije i misaone procese filosofije 20. vijeka.

Ishodi ućenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Interpretira glavne struje savremene filosofije dvadesetog vijeka. 2. Razlikuje klju

ne problemske komplekse unutar fenomenologije, egzistencijalne, analiti

ke, strukturalisti

ke i neomarksisti

ke filosofije. 3. Primijeni hermeneuti

ku metodu u tuma

enju teksta. 4. Analizira pitanje slobode iz horizonta Sartrove, Jaspersove i Hajdegerove filosofije. 5. Napiše kriti

ki i samosvojan rad u kojem će objasniti i prosuditi određeni filosofski problem. 6. Raspravlja o uticaju savremene filosofije na razumijevanje nauke, umjetnosti i religije.,

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Savo Laušević, dr Srđan Maraš

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, rad na izvornim filosofskim tekstovima na različitim nivoima interpretacije, diskusije, seminarski radovi, kolokvijumi, konsultacije.

Plan i program rada:Pripremna nedjelja
I

P Osnovna filosofska strujanja u filosofiji u 20. vijeku (uvod).

V Razgovor o duhovnoj situaciji vremena i bitnim događajima 20. Vijeka

II


P Fenomenološka filosofija kao duhovni pokret, izvori i uzroci.

V Diskusija o odnosu fenomenologije prema pozitivizmu i redukciji filozofije.

III


P E.Huserl: Fenomenološka metoda, ego cogito, fenom. i ejdetska redukcija, intencionalnost svijesti. V Analiza i tuma

enje Huserlove knjige "Ideje za fenom.i fen. fil."

IV


P Fenomenološki pojmovi transcendentalizma, evidencije i konstitucije,pitanje Lebenswelta. V V Tuma

enje i diskusija izabranih djelova Huserlovog djela "Kriza..."

V

P Filosofija egzistencije K. Jaspersa, Modaliteti stavrnosti, egzistencija i transcendencija,obuhvatno, grani

ne situacije, pojam šifre.

V Seminarski radovi o Jaspersovoj filozofiji, rasprava i diferenciranje klju

nih kategorija.

VI


P M . Hajdeger: Fundamentalna ontologija i hermeneutika tu-bivstvovanja (Dasein).

V Razgovor o pitanjima iz Hajdegerovog Bivstvovanja I vremena

VII


I Kolokvijum

VIII


PSein und Zeit", pitanja i problemi iz druge faze Hajdegerovog mišljenja.

V Seminar posvećen pitanju jezika

IX


P Hermeneuti

ka filozofija (Gadamer, Beti, Riker).

V Rasprava o razlici ontološke i epistemološki usmjerene hermeneutike.

X

P Egzistencijalizam Ž. P. Sartra: »Bivstvo i ništa«, »bie po sebi« i »bi

e za sebe«,

problem slobode, odnos prema drugom.

V Analiza Sartrovog djela Bivstvo I ništa

XI


P Filosofija u strukturalisti

kom klju


u (M. Fuko, Ž. Lakan, R. Bart i dr).

V Odbrana seminarskih radova na teme iz strukturalističke filozofije.

XII


P Analiti

ka filozofija, logi

ki pozitivizam, B. Rasel, Vitgenštajn, »Be

ki krug«,

»Berlinski krug«, »Lavovsko-Varšavska škola«.

V Tuma

enje "Filozofskih istraživanja" L. Vitgenštajna, diskusija osnovnih stavova

XIII
P Neomarksizam, kritika teorija društva (Horkhajmer, Adorno, Habermas i dr).

V Definisanje i diskusija osnovnih pitanja kritike teorije.

XIV


II Kolokvijum

XV


P Postmoderna filosofska misao (Liotar, Bodrijar i dr).

V Razgovor o Deridinoj Razgovor o dekonstrukciji. dekonstrukciji.

Opterećenje studenta u časovima:

Nedeljno:

5 kredita x 40/30 = 6sati I 40 min

Struktura:

3 sati predavanja

2 sati vježbi

1 sat I 40min individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacijeU semestru:

Nastava i završni ispit: (6sati i 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min.

Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 4o min.) 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati.

Struktura opterećenja: 1064sati i 40 min(nastava) + 13 sati i 20 min (priprema) + 30 sati (dopunski rad)rad).Obaveze studenata: Prisustvo na predavanjima i vježbama, učestvovanje u raspravama, izrada seminarskih radova, kolokvijumi, završni ispit.

Konsultacije: U terminu nakon predavanja.

Literatura:

Pregledi: V. Štegmiler, Glavne struje savremene filosofije, Nolit, Beograd, 1962.

M. Životić, Egzistencija, realnost, sloboda, Velika edicija ideja, Beograd, 1973.

G. Petrović, Suvremena Filosfija, Školska knjiga, Zagreb, 1981 (prvi i drugi dio).

R. Bubner, Savremena njemačka filosofija, Plato, Beograd, 2001.

L. Landgrebe, Suvremena filosofija, V. Masleša, Sarajevo, 1977.

W. Marx, Fenomenologija Edmunda Huserla, Naklada Breza, Zagreb, 2005.

Izvorna djela: (obavezan izbor najmanje 3 djela):

E. Huserl, Ideje za fenomenologiju i fenomenološku filozofiju, Naklada Breza, Zagreb, 2007

M. Hajdeger, Bivstvovanje i vrijeme, Naprijed, Zagreb,1985.

K. Jaspers, Filosofija, IK Z. Stojanovića, Sremski Karlovci, 1989.

Ž. P. Sartr, Bivstvo i ništavilo, Nolit, Beograd, 1982.

Ž. F. Liotar, Postmoderno stanje, Novi Sad, 1988.

L. Vitgenštajn, Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd, 1969.

E. Tugenhat, Uvod u jezičkoanalitičku filosofiju, V. Masleša, Sarajevo, 1990.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

kolokvijum do 20 bodova

seminarski rad 20 bodova

prisustvo na nastavi 10 bodovaPrelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 boda.

Ocjene: F (0-50), E (51-60), D (61-70), C (71-80), B (81-90), A (91-100).

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Savo Laušević


Naziv predmeta:

Filosofija tehnike i medija


Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

Nema

Obavezni

VI


5

3P + 2VYüklə 327,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə