Stuttgarter Rahmenempfehlungen zur Mutismus-Therapie (srmt) Stuttgart’tan Mutizm Terapisi’ne LI kin Çerçeve ÖnerileriYüklə 11,75 Kb.

tarix20.09.2017
ölçüsü11,75 Kb.

background image
 

 

 Stuttgarter Rahmenempfehlungen zur Mutismus-Therapie (SRMT) 

Stuttgart’tan Mutizm Terapisi’ne  li kin Çerçeve Önerileri 

 

1.  Mutizm  terapisinin  yegane  amacı  mutizmin  sözel-ileti imsel  ve  psikososyal  olarak 

açılmasıdır.  Bununla  birlikte  bireyin  mekan  ve  ki iden  ba ımsız  olarak  diyalog  halinde 

konu ması hedeflenmektedir. 

  

2.  Mutizm  gibi  bir  ileti im  sorununda  psikoloji,  psikiyatri,  dil  ve  konu ma  terapisi  ve 

ergoterapi  gibi  bir  çok  bran ların  yakla ımları  söz  konusudur.  Mutizm,  bireysel 

semptomlara ba lı olarak disiplinler arası i birli ini zorunlu kılabilir. 

 

3.  Mutizm  terapisinde  ebeveynlere  sunulan  danı manlıkta  ailenin  sistemi  gözetilmeli  ve 

çekirdek  aile  sistemi  terapiye  dahil  edilmelidir.  Böylece  aile  içinde  mutizm  sorununu 

destekleyici tutumlar de i tirilebilir. 

 

4.  Terapi ba lamında kazanılan konu ma becerilerinin günlük hayata transfer edilebilmesi, 

yani  terapi  ortamı  dı ında  da  kullanılabilmesi  için,  bireylerin  ya am  alanlarındaki  tüm 

kurumlarla yakın i birli i gereklidir (kre ler, ana okulları, okullar, i yerleri vs.). 

 

5.  Mutizm  tedavisinde  dil  çıktısına  (ifade  edici  dile)  yönelik  direkt  ve  sözel  yöntemler 

uygulanmalıdır.  Bunun  sebebi  konu mama  alı kanlı ını  engellemektir.  Mutizm  terapisi 

için haftada iki seans uygun görülmektedir. 

 

6.  Bir  yıl  içinde  terapi  ortamında  veya  aile  dı ındaki  ortamlarda  konu ma  becerisi 

kazandırmayan,  dolaylı  ve  sözel  olmayan  terapi  yakla ımları,  mutizm  semptomlarının 

devam  etmesine  yol  açar.  Bu  yakla ımlar  mutizmin  kronikle mesine  yol  açtı ı  ve 

bireylerin  hastalıklarını  ki isel  çıkarları  için  kullanmalarına  neden  oldu u  için 

reddedilmelidir. 

 

7.  Etkili terapi yöntemleri, ilk 20 seans içinde sözel-ileti imsel bir beceri ve ilk sesli ifade 

biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. 

 

8.

  Mutizmli  çocuklar  okulda  puan  ve  notlardan  muaf  tutulmamalı  ve  ders  içinde  ekstra destekten  (yardımcı  ö retmen/asistan)  kaçınılmalıdır.  ki  durum  da  kronikle meye  yol 

açtı ı  gibi  ikincil  sorunlara  neden  olabilir.  Bu  ikincil  sorunlar  kognitif  veya  pragmatik 

yetmezlikler veya davranı sal sorunlar olabilir. 

 

9.  Gençlik  ya larından  itibaren  mutizme  ço unlukla  ba ka  psikolojik  hastalıklarda  e lik 

etti inden, gençlik ve yeti kinlik ya larında sosyal fobi, depresyon ve obsesif kompulsif 

bozukluk  do rultusunda  sözel  olmayan  tanı  testlerinin  uygulanması  ve  komorbiditelerin 

tedavi süresince göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

10.


  Terapiye direnç gösteren vakalarda terapiye e lik eden bir ilaç tedavisinin uygulanması 

tartı ılmalıdır.  lgili  literatür  mutizm  için  seçici  serotonin  gerialım  inhibitörü  (SSRI) 

tesirli  etken  madde  grubunu  tavsiye  etmektedir.  Destekleyici  ilaç  tedavisi  genel  tedavi 

planlamasına dahil edilmelidir.   Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə