Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri 12. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur


) İNTRABEAM PRS cihazı hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdur?Yüklə 243,98 Kb.
səhifə2/3
tarix14.01.2018
ölçüsü243,98 Kb.
1   2   3

62) İNTRABEAM PRS cihazı hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdur?
A) YFRT

B) HDR braxiterapiya

C) İntraoperasion

D) External beam RT

E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
63) BOOST nədir?
A) İMRT

B) MDR braxiterapiya

C) Kiçik həcm kimi şüanın şişə verilməsi

D) YFRT


E) LDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.194)
64) Hansı halda xəstəyə “traxeostoma” qoyulduqdan sonra şüa müalicəsi aparıla bilər?
A) Yanaşı vərəm xəstəliyi aşkar edildikdə

B) Qanaxma təhlükəsi aşkar olunduqda

C) Ağciyərlərə metastaz aşkar edildikdə

D) Şişin endofit inkişafı müəyyən edildikdə

E) Qırtlaq xərçəngində xəstəliyin mərhələsindən asılı olmayaraq şüa müalicəsi zamanı əgər xəstədə kəskin stenoz əlamətləri olarsa
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
65) Hansı orqanın bədxassəli şişlərinin şüa müalicəsinin KT simulyasiyası edildikdə KT kəsiklərin 0,3 sm-dən bir aparılması məsləhətdir?
A) Sidik kisəsi

B) Düz bağırsaq

C) Qırtlaq

D) Uşaqlıq boynu

E) Ağciyərlər
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
66) Aşağıdakı hansı halda CTV- yə 0,5 sm marqin əlavə olunması tələb olunur? ( PTV=CTV+ 0,5 sm)
A) Ağciyər xərçəngi

B) Qırtlaq xərçəngi

C) Uşaqlıq cismi xərçəngi

D) Uşaqlıq boynu xərçəngi

E) Düz bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
67) Aşağıdakı hansı orqanın bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı, KT simulyasiya edildikdə KT kəsiklərin 0,3 sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) Düz bağırsaq

B) Uşaqlıq boynu

C) Uşaqlıq cismi

D) Paranazal sinuslar

E) Ağciyər
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
68) Yuinq sarkomasının şüa müalicəsi aparıldıqda regionar limfa düyünləri hansı dozada şüalandırılmalıdır?
A) 28 Qr

B) 25 Qr


C) Şüalandırılmır

D) 52 Qr


E) 20 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
69) Yuinq sarkoması zamanı zədələnmiş sümüyün şüalanmasının metodikası hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Zədələnmiş sümüyün 2/3- si şüa sahəsinə salınmır

B) Zədələnmiş sümüyün 2/3- si şüa sahəsinə salınır

C) Zədələnmiş sümük bütünlüklə şüa sahəsinə salınır

D) Zədələnmiş sümüyün 1/3- i şüa sahəsinə salınır

E) Zədələnmiş sümüyün 2/5- si şüa sahəsinə salınır
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
70) Hansı variantda histoloji verifikasiyası olmayan yumşaq toxuma şişinin şüa müalicəsi zamanı verilən doza düzgün göstərilmişdir?
A) Şüa müalicəsi aparmaq məsləhət görülmür

B) 60 Qr


C) 88 Qr

D) 75 Qr


E) 50 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
71) Dəri xərçənginin radioterapiyadan sonraki residivlərində müalicənin hansı növü məsləhət görülür?
A) YFRT

B) Cərrahi əməliyyat

C) İGRT

D) 3DCRT


E) İmmunterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.701)
72) Göz qapağı xərçənginin şüa müalicəsi zamanı hansı ağırlaşma qorxulu sayılır?
A) Görmənin itməsi

B) Buruna açılan fistula

C) Şişin proqressivləşməsi

D) Qanaxma təhlükəsi

E) Şişin parçalanması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.701)
73) Üz dərisinin bazalioması zamanı hansı müalicə metodu daha səmərəlidir?
A) Yaxın fokulu rentgenterapiya

B) Fotodinamik müalicə

C) Braxiterapiya

D) Radioaktiv Yod

E) Şişin geniş kəsilib götürülməsi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.701)
74) Yanaq nahiyəsi dərisi bazaliomasının şüa müalicəsi zamanı hansı regionar zonaya şüa müalicəsi aparılmalıdır?
A) Regionar zonalar şüalandırılmır

B) Boyunun VI qrup limfa düyünləri

C) Preaurikulyar

D) Parafaringeal

E) Submental
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.712)
75) Aşağıdakı hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı daha çox BMD verilməsi tələb olunur?
A) Qeyri-Hockin limfoması

B) Bazalioma

C) Prostat vəzi xərçəngi

D) Hockin limfoması

E) Qreyvs xəstəliyi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.780)
76) Aşağıdakı hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı CMD-nin 20 Qr olması məsləhət görülür?
A) Düz bağırsaq xərçəngi

B) Hockin limfoması

C) Yuinq sarkoması

D) Qida borusu xərçəngi

E) Qreyvs xəstəliyi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1215)
77) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı BMD-nin 5 Qr olması məsləhət görülür?
A) Peyroni xəstəliyi

B) Hockin imfoması

C) Qeyri- Hockin limfoması

D) Qreyvs xəstəliyi

E) Retinoblastoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1222)
78) Aşağıdakı hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı daha az CMD verilməsi tələb olunur?
A) Qırtlaq xərçəngi

B) Ağciyər xərçəngi

C) Düz bağırsaq xərçəngi

D) Peyroni xəstəliyi

E) Burun-udlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001. səh 415
79) Mədənin adenokarsinoması diaqnozu qoyulmuş xəstəyə ilk növbədə hansı müalicə üsulunun təklif ilunması məqsədəuyğundur?
A) Radioaktiv Yod ilə müalicə

B) PKT


C) Cərrahi əməliyyat

D) YFRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh182
80) Aşağıdakılardan hansı Varian Medical Sistems firmasının məşhur avadanlığıdır?
A) Teraqam

B) Clinac DHX

C) Heç biri

D) Somatom

E) AQAT-B
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 556
81) E.S.T.R.O abbreviaturasının açılışı hansı mənanı verir?
A) Avropa Braxiterapevtlər Cəmiyyəti

B) Amerika Terapevtik Onkoloqlar Cəmiyyəti

C) Avropa Terapevtik Onkoloqlar Cəmiyyəti Məktəbi

D) Estoniya Milli Xərçəng İnstitutu

E) Amerika Terapevtik Onkoloqlar Cəmiyyəti Məktəbi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 555
82) Baş beyinin meningioması zamanı şüa müalicəsi aparıldıqda ətraf regionar limfa düyünlərinə neçə Qr şüa müalicəsi aparılmalıdır?
A) Aparılmır

B) 30


C) 40

D) 50


E) 20
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 121
83) Bazalioma xəstəliyinin ilkin mərhələlərində şüa müalicəsi ilə neçə faiz tam sağalmaya nail olmaq mümkündür?
A) 95

B) 45


C) 55

D) 35


E) 65
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 258
84) Dərman və cərrahi müalicə ilə sağalması mümkün olmadığı hallarda osteomiletlərə hansı müalicəni müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək olar?
A) İGRT

B) Fotodinamik terapiya

C) İMRT

D) BraxiterapiyaE) Yaxın fokuslu rentgenterapiya
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 258
85) Portal vision nə səbəbə tətbiq olunur?
A) İMRT aparılması üçün

B) Udulma dozasını təyin etmək üçün

C) Şüa reaksiyalarını azaltmaq üçün

D) Şüa müalicəsi zamanı yol verilə biləcək xətaları aşkara çıxarmaq üçün

E) Dozanın artırılmasına nəzarət etmək üçün
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
86) Aşağıdakı hansı halda baş beyinin total şüalanması məqsədəuyğundur?
A) Baş beyinə çoxsaylı metastaz olduqda

B) Meningioma zamanı

C) Hipofizin adenoması zamanı

D) Beyindaxili Grade II şişlərdə

E) Kraniofaringioma zamanı
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
87) Baş beyinin medulloblastoması zamanı baş beyinlə yanaşı hansı orqanın PTV- yə salınması zəruridir?
A) Kəllə sümükləri

B) Sfenoidal sinusun

C) Retroorbital sahə

D) Onurğa beyni

E) Çənə sümüklərinin
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 466
88) Tez inkişaf edən şişlərin şüa müalicəsi zamanı şüa müalicəsinin hansı rejimindən istifadə etmək məqsədəuyğundur?
A) LDR braxiterapiyadan

B) Fotodinamiki şüa müalicəsindən

C) Sutkalıq bölünmə rejimindən

D) HDR braxiterapiyadan

E) YFRT- dən
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
89) Qida borusu divarlarının perforasiyası zamanı şüa müalicəsinin hansı növündən istifadə etmək olar?
A) Şüa müalicəsi əksgöstərişdir

B) 3DCRT


C) İMRT

D) Braxiterapiya

E) İGRT
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
90) Şüa müalicəsi zamanı pazvari filtrlərdən istifadə nəyə imkan yaradır?
A) Şüa reaksiyalarının erkən yaranmasını aşkarlamağa

B) Toxumaların dərinliyini təyin etməyə

C) Dozanın bərabər paylanmasına

D) Şişin parçalanmasının qarşısını almağa

E) Portal vision görüntülərini dəqiqləşdirməyə
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
91) Xəttli sürətləndiricidə multilif kollimatorun olması nəyə imkan yaradır?
A) Apoptozun təyinini asanlaşdırmağa

B) CTV-nin konturlarını təyin etməyə

C) PTV-nin ölçülərini real 3D əhatə etməyə

D) Patomorfozun dərəcəsini təyin etməyə

E) GTV-ni daha aydın konturlamağa
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
92) Aşağıdakı hansı cihaz vasitəsi ilə 3DCRT aparmaq mümkündür?
A) Teraqam

B) Rokus-M

C) Clinac DHX

D) Ortovoltage rentgenterapiya

E) AQAT-B
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
93) Osteoradionekrozu aşağıdakılardan hansı doğru ifadə edir?
A) Yuxarı boş venanın sıxılması sindromunun yaranmasını azaldır

B) Portal hipertenziya zamanı üzə çıxır

C) Hiperbarik oksigenasiya yaranmasına şərait yaradır

D) Şüa müalicəsinin fəsadı kimi qəbul edilə bilər

E) Anafilaktik reaksiyanın təsirindən yaranır
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
94) İonlaşdırıcı şüaların təsirindən konkret toxumalarda yaranan morfoloji dəyişiklik necə adlanır?
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) Sadalananların heç biri

C) Süni hiperqlikemiya

D) Breqq piki

E) Şüa patomorfozu
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
95) Aşağıdakı hansı halda radioaktiv Yod131 izotopu ilə müalicə effektli sayılır?
A) Yuinq sarkomasının ağciyər metastazları zamanı

B) Qalxanvari vəzin follikulyar xərçənginin metastazlarında

C) Düz bağırsaq xərçənginin lokoregional metastazlarında

D) Medulloblastomanın kraniospinal metastazları zamanı

E) Ağciyərin qeyri kiçik hüceyrəli xərçəngində
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
96) Radioterapiya zamanı yarana bilən əsəbilik şüa reaksiyalarının hansı növünə aid edilir?
A) Ümumi

B) Heç birinə

C) Erkən

D) Yerli


E) Gec
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
97) Radioepitelit nədir?
A) Teleangioektaziyalar

B) Toxumalarda yaranan fibroz

C) Dəridə yaranan erkən fəsad

D) Selikli qişalardan inkişaf edən şüa reaksiyaları

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
98) Seminomaların ionlaşdırıcı şüalara qarşı həssaslığı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Rezistent

B) Orta yüksək

C) Yüksək

D) Nisbi yüksək

E) Çox yüksək
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
99) Tüpürcək vəzi xərçənginə BMD-4Qr olmaqla 35 Qr şüa müalicəsindən sonra hansı müalicənin aparılması məqsədəuyğundur?
A) Cərrahi əməliyyat

B) 3DCRT


C) YFRT

D) Radioaktiv Yod ilə müalicə

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
100) Aşağıdakı hansı halda ürəkbulanma, qusma, başağrıları kimi fəsadlar daha çox müşahidə oluna bilər?
A) Baş beyinin total şüalandırılması zamanı

B) Paranazal sinusların bədxassəli şişlərinin şüa müalicəsi zamanı

C) Pankreas xərçənginin şüa müalicəsi zamanı

D) Qırtlaq xərçənginin şüa müalicəsi zamanı

E) Sadalananların heç birində
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
101) Aşağıdakı hansı xəstəliyin II mərhələsində cərrahi və şüa müalicəsinin effektliyi eynidir?
A) Hockin limfoması

B) Osteogen sarkoma

C) Prostat vəzi xərçəngi

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Ağciyərin xırdahüceyrəli xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
102) Aşağıdakı hansı halda BMD-8 Qr şüa müalicəsi aparmaq mümkündür?
A) Süd vəzi xərçənginin sümüklərə çoxsaylı metastazı zamanı

B) Baş beyində çoxsaylı metastazlar zamanı

C) Ağciyərin xırda hüceyrəli xərçəngi zamanı

D) Anal kanala sirayəti olan düz bağırsaq xərçəngi

E) Qeyri Hockin limfoması zamanı
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
103) Hansı dozada ionlaşdırıcı şüalanma kanserogenliyə malikdir?
A) 21 Qr

B) İstənilən dozada

C) 12 Qr

D) 2,1 Qr

E) 1,2 Qr
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
104) Şüa terapiyası zamanı aşağıdakılardan hansı normal toxumaların müdafiəsi üçün müsbət effekt verə bilər?
A) Şüa müalicəsinin bölünmüş kursu

B) Arterial hipertoniyanın olması

C) Konvensional radioterapiya

D) Hipoxrom anemiyanın olması

E) Portal hipertenziyanın olması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
105) Aşağıdakı hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı CMD-10,8 Qr olması tövsiyyə olunur?
A) Hockin limfomalarında

B) Vilms şişi (FH- variantında)

C) Peyroni xəstəliyi zamanı

D) Qreyvs xəstəliyi zamanı

E) Pinealoblastomalarda
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
106) Şüalanmanın iki üsülu istifadə olunmaqla aparılan şüa müalicəsi necə adlanır?
A) Kompleks müalicə

B) Müştərək şüa müalicəsi

C) 3DCRT

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) İMRT
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
107) Şişin tam reqressiyasının əldə olunması üçün aparılan şüa müalicəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Toxumadaxili şüa müalicəsi

B) Boşluqdaxili şüa müalicəsi

C) Radikal şüa müalicəsi

D) Palliativ şüa müalicəsi

E) Simptomatik şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
108) Aşağıda göstərilən hansı xəstəlikdə kraniospinal şüa müalicəsi aparıla bilər?
A) Kraniofaringioma zamanı

B) Gicgah sümüyünün fibroz displaziyası

C) Kəskin limfoblast leykoz

D) Baş beyinin fibrilyar astrositoması

E) Hipofizin adenoması
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
109) Kompleks simptomatik müalicə ilə nəyə nail olmaq olar?
A) Metastatik şişlərin kiçilməsinə

B) Şişin yayılmasının qarşısının alınmasına

C) CTV- nin ölçülərinin dəyişməsinə

D) Sadalananların hamısına

E) Şüa reaksiyalarının müalicəsinə
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985
110) Aşağıdakı hansı cihazın köməyi ilə İMRT aparmaq olar?
A) GammaMedPlus

B) Rum-7


C) Clinac DHX

D) AQAT-B

E) Teraqam
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
111) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı xəstəliyin mərhələsindən asılı olmayaraq regionar limfa düyünləri PTV- yə daxil edilməlidir?
A) Sadalananların heç birində

B) Dəri xərçəngi

C) Bazaliomalar

D) Meningiomalar

E) Burun-udlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
112) Qırtlaq xərçəngi olan xəstənin radikal şüa müalicəsi zamanı I etapda CMD- 40 Qr şüa müalicəsi aparılıbsa, II etapda şüa müalicəsi neçə Qr -ə qədər çatdırılmalıdır?
A) 80

B) 70


C) 20

D) 96


E) 90
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
113) Aşağıda göstərilən hansı xəstəlik zamanı 20 Qr doza radikal doza hesab edilir?
A) Ağciyərin kiçik hüceyrəli xərçəngi

B) Qeyri- Hockin limfoması

C) Yuinq sarkoması

D) Peyroni xəstəliyi

E) Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
114) Aşağıdakı hansı aparatda SSD 80 sm-dir?
A) GaMMaMedPlus

B) Rum-7


C) Teraqam

D) Gulmay Medical Ortovoltage X-Terapy

E) RTA-40
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
115) Əgər xəstəyə cərrahi əməliyyatdan sonra distansion şüa müalicəsi aparılarsa bu müalicəni aşağıdakılardan hansı düzgün ifadə edir?
A) Etiotrop müalicədir

B) Braxiterapiyadır

C) Kompleks müalicədir

D) Müştərək müalicədir

E) Kombinəolunmuş müalicədir
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
116) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı verilən doza 21,6 Qr olmalıdır?
A) Hockin limfoması

B) Yuinq sarkoması

C) Vilms şişi ( UH)

D) PNET şişi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
117) Aşağıdakı hansı aparatın SSD-si 100 sm-dir?
A) Aqat-B

B) GammaMedPlus

C) Clinac DHX

D) Rum-7


E) RTA-40
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
118) Şüa müalicəsinin planlaması zamanı istifadə olunan DİQİTAYZER masası nə üçün istifadə olunur?
A) 3DCRT planlamasını başlamaq üçün

B) Braxiterapiyanın aparılmasını asanlaşdırmaq üçün

C) KT şəkillərində GTV-ni görmək üçün

D) KT şəkillərinin kontrastını təyin etmək üçün

E) KT şəkillərin planlama sisteminə keçirilməsi üçün
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
119) Ölçüsü 2 sm olan dəri xərçənginin mərhələsi hansıdır?
A) IV

B) III


C) İn situ

D) II


E) I
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
120) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalisini USM aparatının köməyi ilə aparmaq olar?
A) Dəri xərçənginin rentgenterapiyası

B) Prostat vəzi xərçəngi braxiterapiyası

C) Beyindaxili şişin 3DCRT- si

D) Qida borusu xərçənginin 3DCRT-si

E) Hockin limfoması İMRT- si
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
121) Aşağıda göstərilən hansı xəstəlik zamanı yaxınməsafəli rentgenterapiya effekt verə bilər?
A) Divararalığının limfoması

B) Baş beyinin meningioması

C) Ayaq darağı sümüyünün osteomieliti

D) Qamış sümüyünün osteosarkoması

E) Bud sümüyünün Yuinq sarkoması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
122) Şüa terapiya şöbəsində personalın aldığı şüalanma dozasını bilmək üçün nədən istifadə olunur?
A) İndividual dozimetrlərdən

B) Qamma kameralardan

C) Udulma dozasını ölçməklə

D) Bioloji metodikadan

E) Heç biri ilə
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
123) Portal visionun tətbiqi nə üçündür?
A) GTV-nin ölçülərini dəqiqləşdirmək üçün

B) Şüa müalicəsinin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün

C) Toxumalara radikal dozanın çatdırılması üçün

D) Aparatın işə salınması üçün

E) Patoloji toxumanın sıxlığını təyin etmək üçün
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
124) Brachivision planlama sisteminin köməyi ilə hansı müalicə növünün müalicə planını qurmaq olar?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) Braxiterapiya

D) Stereotaktik radiocərrahiyyə

E) YFRT
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
125) Aşağıdakı hansı variantda portal vision edildikdə yol verilən xəta 5 mm-dən çox olmamalıdır?
A) Uşaqlıq boynu xərçəngi

B) Düz bağırsaq xərçəngi

C) Maksilyar sinusun xərçəngi

D) Ağciyər xərçəngi

E) Qida borusu döş şöbəsi xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
126) Xəstəyə 3DCRT planlaması aparılan zamanı breastborddan aşağıdakı hansı xəstəlik zaman istifadə rtmək məqsəduyğundur?
A) Uşaqlıq boynu xərçəngi

B) Düz bağırsaq xərçəngi

C) Peritonarxası nahiyə şişləri

D) Süd vəzisi xərçəngi

E) Uşaqlıq cismi xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
127) 3DCRT zamanı Portal vision səhvlərini korreksiya etmək üçün hansı proqramdan istifadə olunur?
A) Xio

B) RTchart

C) TimePlanner

D) Focal Sim

E) Offline Review
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
128) Aşağıdakı hansı cihazın ionlaşdırıcı şüa mənbəyi Kobalt-60 radioaktiv elementidir?
A) Clinac DHX

B) Teraqam

C) RTA-40

D) Rum-7


E) GammaMedPlus
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003


Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə