Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri 12. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur


) Focal Sim proqramı vasitəsi ilə hansı işi icra etmək mümkündür?Yüklə 243,98 Kb.
səhifə3/3
tarix14.01.2018
ölçüsü243,98 Kb.
1   2   3

129) Focal Sim proqramı vasitəsi ilə hansı işi icra etmək mümkündür?
A) Şüa müalicəsinin keyfiyyətinə nəzarət etmək

B) Portal vision səhvlərini aşkarlamaq

C) Fiziklər tərəfindən planın qurulması

D) Hədəfin və risk orqanlarının konturlarını qurmaq

E) Braxiterapiya planını qurmaq
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
130) Xio proqramı vasitəsi ilə hansı işi icra etmək mümkündür?
A) Portal vision etmək

B) Braxiterapiya planını qurmaq

C) Fiziklər tərəfindən planın qurulması

D) Offline review etmək

E) Hədəfin və risk orqanlarının konturlarını qurmaq
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
131) Aşağıdakı hansı proqram vasitəsi ilə xəstələrin şüa seanslarının sayını təyin etmək olar?
A) Focal Sim

B) RT chart

C) Xio

D) EclipseE) Terabalt
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
132) Hansı proqram vasitəsi ilə xəstələrin vaxt cədvəlini qurmaq mümkündür?
A) Xio

B) Brachivision

C) Eclipse

D) TimePlanner

E) Focal
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
133) Aşağıdakı hansı proqramın köməyi ilə həkimlər 3DCRT üçün lazım olan hədəfin və risk orqanlarının konturlarını çəkə bilərlər?
A) RT chart

B) Brachivision

C) Offline Review

D) Eclipse

E) TimePlanner
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
134) Eclipse planlama sistemi hansı dünyaca məşhur firmanın məhsuludur?
A) Varian

B) Elekta

C) Toshiba

D) Siemens

E) Philips
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
135) KT simulyasiya edildyi zaman alınan görüntülər hansı formatda olur?
A) MPEG

B) DİCOM


C) RAR

D) JPEG


E) MP4
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
136) Cərrahi əməliyyyatdan sonra qalıq şiş müəyyən edilərsə, həkim qalıq şişi hansı struktur kimi götürməlidir?
A) GTV

B) CTV


C) Qonşu orqan

D) PTV


E) Risk orqanı
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
137) Nəm epidermit dərinin neçənci dərəcəli şüa reaksiyasına aiddir?
A) II

B) I və II

C) I

D) IV


E) III
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
138) Aşağıdakı hansı xəstəlikdə yaxın fokuslu rentgenterapiyanın dozası 50 Qr olmalıdır?
A) Qida borusu xərçəngi

B) Beyindaxili şiş

C) Hockin limfoması

D) Düz büğırsaq xərçəngi

E) Bazalioma
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
139) Aşağıdakı hansı kəşf Bekkerelin adı ilə bağlıdır?
A) Təbii radioaktivliyin kəşfi

B) Süni izotopların alınması

C) Atom nüvəsinin parçalanması

D) 3DCRT-nin kəşfi

E) X şüalarının kəşfi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
140) Aşağıdakı hansı halda radikal şüa müalicəsi aparıldığı zaman CMD 60 Qr olmalıdır?
A) Hockin limfoması

B) Peyroni xəstəliyi

C) Rezidual beyin şişi

D) Qreyvs xəstəliyi

E) Qeyri-Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
141) Adron dəstələrlə şüalanma necə adlanır?
A) Pi mezonlar

B) Alfa şüalar

C) Betta şüalar

D) X şüalar

E) Karbon ionları
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
142) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində kompleks müalicə daha effektlidir?
A) Dəri xərçəngi

B) Kolorektal xərçəng

C) Ziyillər

D) Heç biri

E) Bazaliomalar
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
143) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində immunterapiya əsas yerlərdən birini tutur?
A) Mədə xərçəngi

B) Bazaliomalar

C) Uşaqlıq cismi xərçəngi

D) Böyrək xərçəngi

E) Uşaqlıq boynu xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
144) Aşağıdakı hansı şüa müalicəsi növündə lokal yox, bütün bədənə təsir etmək mümkündür?
A) İMRT

B) İGRT


C) J131 ilə müalicədə

D) 3DCRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
145) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində kimyaradioterapiya daha effektlidir?
A) Dəri xərçəngi

B) Bazaliomalar

C) Qreyv xəstəliyi

D) Peyroni xəstəliyi

E) Burun-udlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
146) Aşağıdakı hansı müalicə növündə kiçik həcmlərə yüksək doza verilir?
A) İMRT

B) 3DCRT


C) İGRT

D) YFRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
147) Reparasiya, Reoksigenasiya, Repopulyasiya, Redistribusiya. Bunlar radiobiologiyanın hansı qanunu adlanır?
A) R

B) 4R


C) 4C

D) 2R


E) 4F
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
148) γ, e - bu şüaları hansı cihazın köməyi ilə əldə etmək olar?
A) GammaMedPlus

B) RTA- 40

C) Rum- 7

D) Teraqam

E) ClinacDHX
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
149) Toxumadaxili şüa müalicəsi hansı növ müalicəyə daxildir?
A) Braxiterapiya

B) İGRT


C) YFRT

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
150) 1895-ci ildə hansı şüalar kəşf olunmuşdur?
A) Alfa şüalar

B) Karbon ionları

C) Pi mezonlar

D) Neytronlar

E) X şüaları
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
151) Sidik kisəsi xərçənginin histoloji olaraq anaplastik variantı şüa müalicəsinə həssaslığı necədir?
A) Yüksək

B) Aşağı


C) Rezistent

D) Nisbi aşağı

E) Orta yüksək
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
152) Aşağıdakı hansı radioaktiv maddənin yarımparçalanma dövrü 5,3 ildir?
A) İr-192

B) Sr-90


C) Cs-137

D) Co-60


E) J-131
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
153) Kimyaterapiyanın və radioterapiyanın eyni zamanda aparılması necə adlanır?
A) Müştərək şüa müalicəsi

B) Radikal müalicə

C) Kombinəolunmuş müalicə

D) Palliativ müalivə

E) Konkurrent kimyaradioterapiya
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
154) Lipoma zamanı şüa müalicəsinin hansı növündən istifadə etmək olar?
A) YFRT

B) İMRT


C) 3DCRT

D) Braxiterapiya

E) Göstəriş yoxdur
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
155) Qanaxma, anemiya və ağır mərhələli şəkərli diabet zamanı hansı halda preoperasion şüa müalicəsi aparmaq olar?
A) Əks göstərişdir

B) Endokrinoloqun kontrolu altında olarsa

C) Qan və trombosit kütləsi köçürüldükdə

D) Simptomatik müalicə icra edilərsə

E) Şişin şüaya həssaslığı yüksək olarsa
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
156) Aşağıdakı hansı xəstəliyin I mərhələsində yaxınfokuslu rentgenterapiya aparmaq olar?
A) Leykoz

B) Alt dodağın qırmızı haşiyəsi xərçəngi

C) Anal kanalın xərçəngi

D) Hockin limfoması

E) Qaraciyərin hemangioması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
157) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi bir sahədən aparıla bilər?
A) Meningeal şişlər

B) IV mədəciyin şişi

C) Hipofizin adenoması

D) Alt dodağın qırmızı haşiyəsi xərçəngi

E) Kraniofaringioma
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
158) GammaMedPlus aparatının radioaktiv mənbəyi hansıdır?
A) J-131

B) İr-192

C) Cs-137

D) Sr-90


E) Co-60
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
159) Terabalt qamma terapevtik aparatının radioaktiv mənbəyi hansı elementdir?
A) Cs-137

B) İr-192

C) Co-60

D) J-131


E) Sr-90
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
160) Hoçkin və Qeyri-Hoçkin limfoması, nefroblastoma və disherminomanın şüa müalicəsinə həssaslığı necədir?
A) Orta radiohəssasdırlar

B) Yüksək radiohəssasdırlar

C) Aşağı radiohəssasdırlar

D) Radiorezistentdirlər

E) Nisbi radiohəssasdırlar
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
161) Aşağıdakılardan hansı xəstəlik zamanı kraniospinal şüa müalicəsi aparmağa ehtiyac yoxdur?
A) Kəskin limfoblast leykoz ( yüksək risk qrupu )

B) Kraniofaringioma

C) Ependimoma

D) Medulloblastoma

E) IV mədəciyin ependimoması
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
162) Teraqam qammaterapevtik cihazında nə zaman İMRT aparmaq olar?
A) Olmaz

B) Xüsusi proqram təminatı olarsa

C) Upgrade aparılarsa

D) Radioaktiv mənbəyi dəyişdirilərsə

E) Cərrahi əməliyyatdan sonra aparılarsa
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
163) Toxumalarda şüa təsirindən əmələ gələn, 5% və ondan çox hallarda gec fəsadlar yaradan cəmi doza hansı dozadır?
A) Normal toxumaların tolerantlıq dozası

B) İzoeffektlə hesablanan doza

C) Patoloji toxumaların tolerantlıq dozası

D) Tumorosid doza

E) Şiş toxumasının tolerantlıq dozası
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.44
164) Şüa müalicəsində 95% izodoza sahəsinə daxil olan həcm necə adlanır?
A) Normal toxumaların tolerantlıq dozası

B) OAR


C) Minimal şüalanma sahəsi

D) Maksimum şüalanma sahəsi

E) Şiş toxumasının tolerantlıq dozası
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.50
165) Distasion və boşluq- toxumadaxili-orqandaxili şüalanmadan birlikdə istifadə edilməsi şüa müalicəsinin hansı növünə aiddir?
A) Müştərək

B) Kompleks

C) İMRT

D) 3DCRT


E) Kombinəolunmuş
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.50
166) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində 131-yod-metayodobenzilquaniddən (I-131 MIBG) istifadə olunur?
A) Kraniofaringioma

B) Feoxromositoma

C) Pineal şişlər

D) Kapoşi sarkoması

E) Qalxanvari vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev, E.H.Quliyev. Bəzi nadir onkoloji xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi, Bakı, 2003, səh. 35
167) Radionuklid kapsulların şişlə təmasda və ya yaxın məsafədə terapevtik istifadəsi necə adlanır?
A) Konvensional şüa müalicəsi

B) İMRT


C) 3DCRT

D) İMRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy 2002.page 1-6.
168) Hansı müalicə növünün LDR, MDR və HDR tipləri mövcuddur?
A) İGRT

B) YFRT


C) İMRT

D) Braxiterapiya

E) 3DCRT
Ədəbiyyat: The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy 2002.page 103-116
169) Hansı müalicə növü üçün doza gücü 12 qr/saat –dan yuxarıdır?
A) Pulsasiyaedici

B) YFRT


C) HDR

D) LDR


E) MDR
Ədəbiyyat: The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy 2002.page 103-116
170) Uşaqlıq boynu xərçənginin 1a,1b,2a,2b,3a,3b mərhələsində hansı şüa müalicəsi növü tətbiq edilməlidir?
A) İGRT

B) 3DCRT


C) YFRT

D) Müştərək şüa müalicəsi

E) İMRT
Ədəbiyyat: Бохман Я.В. Руководство по Онкогинекологии Медицина 1989.стр. 240-260.
171) Uşaqlıq cismi xərçənginin 2a mərhələsində miometrial invaziya ≤50 %, yüksək differensasiyalı xərçənglərdə cərrahi əməliyyatdan sonra hansı müalicə aparmaq məsləhət görülür?
A) YFRT

B) Braxiterapiya

C) İMRT

D) İGRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: NCCN practice quidelines in Oncology 05.01.2008.
172) Vulva xərçənginin II-III mərhələsində hansı müalicədən istifadə olunur?
A) Palliativ müalicə

B) Etiotrop müaslicə

C) Yalnız cərrahi müalicə

D) Kompleks müalicə

E) Kombinə olunmuş müalicə
Ədəbiyyat: Бохман Я.В. Руководство по Онкогинекологии Медицина 1989.стр.155-160.
173) Qida borusunun boyun şöbəsinin xərçənginin şüa müalicəsi zamanı , onurğa beyninin şüalanmasını azaltmaq məqsədi ilə nədən istifadə olunur?
A) Radiomodifikatorlardan

B) Kortikosteroidlərdən

C) Pazvari filtrlərdən

D) İndeferent məlhəmlərdən

E) Antihipoksantlardan
Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, 5 том, Москва 1985, стр. 290
174) Aşağıdakı hansı orqanın bədxassəli şişlərinin şüa müalicəsindən sonrakı effektivliyini qiymətləndirmək üçün, minimal müayinə metodu kimi rentgenoloji və endoskopik müayinələrlə müəyyən nəticəyə gəlmək olar?
A) Beyin kötüyü

B) Onurğa beyni

C) Yumşaq toxumalar

D) Qida borusu

E) Sümük
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 185
175) Aşağıdakılardan hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi aparıldıqda şüa reaksiyası kimi yalnız hiperemiya və epidermitə rast gəlinər?
A) Ağciyərin mediastinal formalı xərçəngi

B) Said nahiyə dərisi bazalioması

C) Uşaqlıq boynu xərçəngi

D) Qida borusu xərçəngi

E) Düz bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları”, Bakı 2001, s 285
176) Kiçik çanaq nahiyəsinin 4 sahədən olmaqla aparılan şüa müalicəsi hansı texnika adlanır?
A) BOX

B) FOX


C) KOX

D) XOB


E) OOX
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии, 2002, с.197
177) Aşağıdakı hansı xəstəliyin çoxsaylı sümük metastazları olduqda sistem müalicə kimi radioaktiv Stronsium istifadə edilir?
A) Düz bağırsaq xərçəngi

B) Prostat vəzi

C) Ağciyər xərçəngi

D) Süd vəzi xərçəngi

E) Qalxanvari vəz
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии, 2002, с.201
178) Hansı xəstəliyin braxiterapiyası zamanı daimi implantasiya üçün radioizotop Yoddan istifadə olunur?
A) Yumurtalıq xərçəngi

B) Prostat vəzi xərçəngi

C) Süd vəzi xərçəngi

D) Ağciyər xərçəngi

E) Düz bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии, 2002, с.203
179) Aşağıdakı hansı xəstəliyin distansion şüa müalicəsi zamanı sidik kisəsi və düz bağırsaq boş olmalıdır?
A) Sidik kisəsi xərçəngi

B) Ağciyər xərçəngi

C) Heç birində

D) Süd vəzi xərçəngi

E) Düz bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии, 2002, с.225
180) Hansı varianda əməliyyatönü şüa müalicəsi zamanı sidik kisəsi xərçəngi olan xəstəyə şüa müalicəsi başa çatdıqdan bir gün sonra cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalıdır?
A) BMD-1-2 Qr, CMD-36-38 Qr, 20 gün müddətinə aparıldıqda

B) BMD-14-16 Qr, CMD-16-18 Qr, 3-4 gün müddətinə aparıldıqda

C) BMD-4-6 Qr, CMD-16-18 Qr, 3-4 gün müddətinə aparıldıqda

D) BMD-2-3 Qr, CMD-16-18 Qr, 3-4 gün müddətinə aparıldıqda

E) BMD-1-2 Qr, CMD-6-8 Qr, 3-4 gün müddətinə aparıldıqda
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 343
181) Hansı varianda əməliyyatönü şüa müalicəsi zamanı sidik kisəsi xərçəngi olan xəstəyə şüa müalicəsi başa çatdıqdan bir ay sonra cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalıdır?
A) BMD-6 Qr, CMD-40-60 Qr aparılarsa

B) BMD-2Qr, CMD-20-25 Qr aparılarsa

C) BMD-8 Qr, CMD-40-60 Qr aparılarsa

D) BMD-2Qr, CMD-40-60 Qr aparılarsa

E) BMD-4Qr, CMD-40-60 Qr aparılarsa
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 345
182) Hansı halda qırtlaq şişlərinin şüa müalicəsini bir sahədən aparmaq olar?
A) Şiş səs bağları nahiyəsində olduqda

B) Heç bir halda

C) Şiş bağaltı nahiyədə olduqda

D) Şişin olçüsü 1sm-dən az olduqda

E) Şiş bağüstü nahiyədə olduqda
Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д., Лясс Ф.М. “Медицинская радиология”, Москва, 1979, 338 с.
183) Maksilyar sinusun xərçəngində istifadə olunan klassik fraksiyalı şua mualicəsində birdəfəlik mənbə dozası (BMD) neçə Qr təşkil edir?
A) 0,5-1,0Qr

B) 2,5-3,0Qr

C) 2,2-2,5Qr

D) 2,0-2,2Qr

E) 1,0-1,1Qr
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bədxassəli şişlərin şua müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 158 s.
184) Qırtlaq-udlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranmış şüa reaksiyaları hansı müddət ərzində “erkən” reaksiya hesab olunur?
A) 1 ay

B) 5 ay


C) 3 ay

D) 2 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: C.Ə.Əliyev İ.H.İsayev “Bədxassəli şişlərin müalicəsinin nəticələri, onların fəsadları, xəstənin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının müasir klassifikasiyaları və onların praktikada tətbiqi”(metodik tovsiyələr), Bakı, 2009, 22 s.
185) Qırtlaq-udlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranan reaksiyalardan hansı “ümumi” hesab olunur?
A) Arıqlama

B) Şüa dermatiti

C) Mukozit

D) Şüa larinqiti

E) Şua ezofaqiti
Ədəbiyyat: C.Ə.Əliyev İ.H.İsayev “Bədxassəli şişlərin müalicəsinin nəticələri, onların fəsadları, xəstənin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının müasir klassifikasiyaları və onların praktikada tətbiqi”(metodik tovsiyələr), Bakı, 2009, 22 s.
186) Qırtlaq-udlağın bədxassəli şişlərinin hansı mikroskopik forması daha çox rast gəlinir?
A) Karsinoid

B) Yastıhuceyrəli xərçəng

C) Adenokistoz karsinoma

D) Adenokarsinoma

E) Differensə olunmayan xərçəng
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 222.
187) Aşağıda sayılan qırtlaq-udlaq şişlərindən hansı xoşxassəli hesab olunur?
A) Onkositoma

B) Leyomiosarkoma

C) Carsinoma in situ

D) Xondrosarkoma

E) Adenokistoz karsinoma
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 224.
188) V20 hansı mənanı bildirir?
A) Voltajı 200 kw-dan çox olan rentgenterapiya cihazını

B) 20 Qr və ondan artıq şüa alan xəstənin ağciyərinin həcminin faizi

C) 20 faiz şüa alan ağciyər həcmi

D) Bütün variantlar doğrudur

E) 20 faizdən az doza alan ağciyər həcmi
Ədəbiyyat: Branislav Jeremic – “Advances in Radiation Oncology in Lung Cancer“Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, p 70
189) Aşağıdakı hansı tip müalicə üsulu ilə ağciyər xərçənginin radikal şüa müalicəsi 12 gün ərzində tamamlanır?
A) YFRT

B) İMRT


C) İGRT

D) CHART


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 193.
190) Multilif kollimatorlu xəttli sürətləndiricinin köməyi ilə ağciyər xərçənginin hansı növ müalicəsini həyata keçirmək olar?
A) HDR braxiterapiya

B) MDR braxiterapiya

C) LDR barxiterapiya

D) 3DCRT


E) Yaxın fokuslu rentgenterapiya
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.
191) Mediastinal forma ağciyər xərçəngi olan xəstənin şüa terapiyası zamanı CMD-30- 40 Qr hüdudunda olduqda əksər hallarda hansı şüa reaksiyası meydana gəlir?
A) Şüa miokarditi

B) Şüa ezofagiti

C) Şüa mieliti

D) Şüa perikarditi

E) Şüa pulmoniti
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И. Чиссов «Клиническая Онкопульмонология» Москва 2000, с404
192) Hansı orqanın klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerant dozası 80 Qr-dir?
A) Bazu kələfi

B) Miokard

C) Görmə siniri

D) Sümük


E) Görmə çarpazı
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 48
193) Bekkerel beynəlxalq sistemdə hansı vahiddir?
A) Radioaktiv maddənin aktivlik vahidi

B) Udulma dozasının vahidi

C) Sadalananların heç biri

D) Yarımparçalanma dövrünün vahidi

E) Ekspozisiya dozasının vahidi
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 13
194) Aşağıdakılardan hansı kvant selidir?
A) Pi mezonlar

B) Karbon ionları

C) Neytronlar

D) Elektronlar

E) X şüaları
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 26
195) Prostat vəzi , düz bağırsaq, sidik kisəsi, uşaqlıq boynu xərçənglərinin şüa müalicəsi haqqındakı hansı fikir doğrudur?
A) 3DCRT aparmaq mümkün deyil

B) YFRT ilə effekt almaq mümkündür

C) İMRT müalicəsi zamanı şüa fəsadları daha çox rast gəlinə bilər

D) Radikal dozaya qədər şüa müalicəsi aparıldıqda şüa rektiti inkişaf edə bilər

E) Preoperasion şüa müalicəsi aparmaq olmaz
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 509
196) Aşağıdakı hansı cihazla qida borusu və ağciyərin bədxassəli şişlərinin müalicəsini aparmaq olmaz?
A) Teraqam

B) AQAT


C) Clinac DHX

D) Rum-7


E) Rokus-M
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 251
197) Radiasion onkologiyada karsinogenez nədir?
A) Hamısı

B) Şüa müalicəsindən 10 il və ondan sonrakı dövrdə ikinci onkoloji xəstəliklərin yaranması

C) Döldə yaranan patoloji dəyişikliklər

D) Heç biri

E) Şüa fəsadlarının digır orqanlara təsiri
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 527
198) Şüa sistitinin baş verməsi hansı halda az gözlənilmir?
A) Uşaqlıq boynu xərçəngi

B) Prostat vəzi xərçəngi

C) Düz bağırsaq xərçəngi

D) Uşaqlıq cismi xərçəngi

E) Qida borusu xərçəngi
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 183
199) Piqment kserodermiyası hansı qrup xəstəliklərə aiddir?
A) Heç biri

B) Obliqat xərçəngönü

C) İn situ xərçəng

D) Hamısı

E) Fakultativ xərçəngönü
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 226
200) Baş beynin bütün xoşxassəli şişləri – nevrinomalar, meningiomalar, hipofizin kiçik ölçülü adenomalarında şüa müalicəsinin hansı növü aparılmalıdır?
A) İGRT

B) 3DCRT


C) HDR barxiterapiya

D) İMRT


E) Stereotaktik radiocərrahiyyə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.60)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə