Şüa terapiyası ixtisası üzrə yeni 301 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub. Qarışıq suallar


) Hansı variantda External beam radiation therapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?Yüklə 387,88 Kb.
səhifə4/5
tarix22.03.2018
ölçüsü387,88 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5

201) Hansı variantda External beam radiation therapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) İGRT

B) SRS


C) EBRT

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh . 6.
202) Aşağıdakı hansı variantda dose - volume histogram abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) DFS

B) DDR


C) DCİS

D) DSS


E) DVH
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6.
203) Aşağıdakı hansı variantda İntraoperative Radiation Therapy abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) İORT

D) SRS


E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6.
204) Aşağıdakı hansı variantda selikli qişa ilə əlaqəli limfoid toxuma abbreviaturası düzgün göstərilmişdir?
A) MRİ

B) MFH


C) MALT

D) MIRT


E) MS
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
205) Beynəlxalq ədəbiyyatda həyat keyfiyyətinin qısa yazılışı necədir?
A) SOL

B) ROL


C) QOL

D) DOL


E) BOL
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
206) Beynəlxalq ədəbiyyatda transrektal ultrasəs müayinəsinin qısa yazılışı necədir?
A) VUR

B) TBİ


C) DUR

D) TRUS


E) TUR
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
207) İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ölüm strukturunda əsas yeri hansı xəstəliklər tutur?
A) Yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə; tənəffüs sisteminin xəstəlikləri, malyariya

B) İnfeksion xəstəliklər; qan dövranı sisteminin xəstəlikləri

C) İnfeksion və parazitar xəstəliklər; həzm sisteminin xəstəlikləri, psixiki xəstəliklər

D) Qan dövranı sisteminin xəstəliklər; yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə

E) Qrip və KRVİ
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
208) Aşağıda göstərilənlərdən hansı dizontogenetik yeni törəmələrə aiddir?
A) Mədə xərçəngi

B) Ağ ciyər xərçəngi

C) Prostat vəzinin xərçəngi

D) Divararalığın bronxogen kistası

E) Qida borusunun papilloması
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
209) TNM Beynəlxalq təsnifatına görə in situ xərçəng aşağıda göstərilən hansı qrup xəstəliyə aiddir?
A) Xərçəngə

B) Obliqat xərçəngönünə

C) Fakultativ xərçəngönünə

D) Xoş xassəli şişlərə

E) Təyin olunmayıb
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001
210) Aşağıdakı ginekoloji patologiyalardan hansı yerli destruksiyaedici inkişafa malikdir?
A) Kistoma

B) Nevrioma

C) Leyomioma

D) Fibroma

E) Endometrioz
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 875
211) Aşağıdakı hansı sırada endometriya xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması göstərilmişdir?
A) Adenokarsinoma

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) İyvari – yastıhüceyrəli xərçəng

D) Açıq hüceyrəli adenokarsinoma

E) Qeyri – differensasiyalı xərçəng
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 945
212) Aşağıdakı hansı sırada prostat vəzi xərçənginin ən çox metastaz verdiyi orqanlar göstərilmişdir?
A) Sümüklər və ağ ciyər

B) Qara ciyər və dəri

C) Yumşaq toxuma və peritonarxası limfa düyünlər

D) Peritonarxası limfa düyünlər və yumurtalıqlar

E) Plevra və qara ciyər
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 847
213) İnsan hüceyrəsində genetik informasiyanın daşıyıcısı aşağıdakı hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
A) RNT

B) DNT


C) Doğru cavab yoxdur

D) ATF


E) Mitoxondriya
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
214) Aşağıda göstərilmiş maddələrdən hansı daha çox kanserogen aktivliyə malikdir?
A) Karbohidratlar

B) Piylər

C) Polisiklik aromatik karbohidrogenlər

D) A və B qrupu vitaminləri

E) Zülallar
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
215) İnsanda Berkitt limfomasının və burun - udlaq xərçənginin əmələ gəlməsini aşağıda göstərilmiş hansı virusla əlaqələndirirlər?
A) Epşteyn – Barr virusu (infeksion mononukleozun törədicisi)

B) Çiçək virusları qrupundan virus

C) Papova – virus

D) Adenovirus

E) Herpes virusları qrupundan virus
Ədəbiyyat: Kiselyova Y. S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996
216) Aşağıda göstərilmiş hansı preparatlar herpetik virus infeksiyasının müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Asiklovir ( Zovirax), valtreks, foskarnet

B) Biseptol

C) Aminoqlikozidlər

D) Penisillin

E) Bromkriptin
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1156
217) Aşağıda sadalanan ionlaşdırıcı şüa növlərindən hansı daha dərində yerləşən hədəflərin müalicəsinə imkan yaradır?
A) α şüalar

B) 4 MeV fotonlar

C) Rentgen şüaları

D) 15 MeV fotonlar

E) β şüalar
Ədəbiyyat: B. Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı – 2004
218) Aşağıda göstərilmiş hansı müayinə metodu pararektal sahənin şişlərinin təyini üçün daha informativdir?
A) Doppler

B) Flüoroqrafiya

C) MRT

D) AngioqrafiyaE) Rentgenoloji müayinə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 421
219) Aşağıda göstərilmiş hansı müayinə metodu orbital və retroorbital nahiyənin şişlərinin təyini üçün daha informativ müayinə metodudur?
A) MRT

B) Rentgenoloji müayinə

C) USM

D) İrriqoskopiyaE) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1136
220) NCCN (National Comprehensive Cancer Network) protokollarına əsasən süd vəzisi xərçənginin I mərhələsində aşağıdakı hansı müalicə metodu optimaldır?
A) Ancaq şüa müalicəsi

B) Radikal rezeksiya + şüa müalicəsi

C) Şüa + radikal mastektomiya

D) Krioterapiya

E) Ancaq hormonoterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E. C. , Perez C. A. Bradi, L. W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins
221) Aşağıda göstərilmiş hanı müalicə metodunda şüa mənbəyi patoloji ocağın ətrafında dövr edir?
A) PDR braxiterapiya

B) HDR braxiterapiya

C) Dərin rentgenterapiya

D) Tomoterapiya

E) LDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 8
222) Böyük şüalanma dozasının birdəfəyə kiçik ölçülü patoloji prosesə çatdırılması necə adlanır?
A) İGRT

B) 3DCRT


C) İMRT

D) Stereotaktik radiocərrahiyyə

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
223) Böyük şüalanma dozasının bir neçə dəfəyə patoloji prosesə çatdırılması necə adlanır?
A) Dərin rentgenterapiya

B) İMRT


C) Stereotaktik radioterpiya

D) İGRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
224) Baş beyinin kiçik ölçülü xoş xassəli şişlərinin aşağıdakı müalicə metodlarından hansı ilə müalicəsi aparılsa, effektivlik yüksək olar?
A) İMRT

B) 3DCRT


C) İGRT

D) Dərin rentgenterapiya

E) Stereotaktik radiocərrahiyyə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
225) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə arterio - venoz malformasiyanı və kavernoz angiomanı effektiv müalicə etmək olar?
A) İGRT

B) Stereotaktik radiocərrahiyyə

C) 3DCRT

D) İMRT


E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
226) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə üçlü sinirin nevralgiyasını effektiv müalicə etmək olar?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) Dərin rentgenterapiya

D) İGRT


E) Stereotaktik radiocərrahiyyə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
227) Clinac DHX xəttli sürətləndiricisində 80 ədəd ləçək (multilif) varsa , bu ləçəkləri hərəkətə gətirməyə neçə elektrik mühərriki quraşdırılmışdır?
A) 20

B) 160


C) 80

D) 240


E) 40
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
228) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə metodu ilə baş beyinə bəd xassəli şişin metastazını müalicə etmək olar?
A) Stereotaktik radiocərrahiyyə

B) Səthi rentgenterapiya

C) Dərin rentgenterapiya

D) LDR braxiterapiya

E) HDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
229) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə formasında hər bir sahədən verilən şüa dəstəsi şişin geometrik formasını alır?
A) Dərin rentgenterapiya

B) Səthi rentgenterapiya

C) LDR braxiterapiya

D) 3DCRT


E) HDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
230) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə növündə şüalanma sahəsinin forması ilə yanaşı şüa enerjisinin intensivliyini də dəyişmək olur?
A) Dərin rentgenterapiya

B) Səthi rentgenterapiya

C) LDR braxiterapiya

D) İMRT


E) HDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
231) Aşağıda göstərilmiş hansı müalicə növünün sürüşkən pəncərə və statik - hərəkətli pəncərə növləri vardır?
A) Səthi rentgenterapiya

B) Dərin rentgenterapiya

C) İMRT

D) HDR braxiterapiyaE) LDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
232) Aşağıdakı hansı müalicə zamanı xəstənin flüoroskopiya, rentgen və kompüter tomoqrafik şəkilləri müalicə seansı zamanı çəkilir?
A) Dərin rentgenterapiya

B) HDR braxiterapiya

C) Səthi rentgenterapiya

D) LDR braxiterapiya

E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 64
233) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müasir şüa terapiyası zamanı Active Breathing Coordinator sistemi ilə aparılan müalicəyə ehtiyac yaranar?
A) Gicgah payının qlioblastoması

B) Əl dərisi xərçəngi

C) Ayaq barmağı dərisi xərçəngi

D) Alın dərisi bazalioması

E) Ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 64
234) Aşağıdakı hansı müalicə metodunun toxumadaxili, boşluqdaxili və damardaxili növləri vardır?
A) İMRT

B) Braxiterapiya

C) Səthi rentgenterapiya

D) 3DCRT


E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 67
235) Aşağıdakı hansı həcmi hazırlamaqda məqsəd tənəffüs aktı zamanı CTV - də baş verən dəyişiklikləri nəzərə almaqdır?
A) CTV1

B) PTV


C) İTV

D) GTV


E) CTV2
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 71
236) Aşağıdakı hansı abbreviatura beynəlxalq ədəbiyyatda risk orqanının abbreviaturasıdır?
A) CAR

B) İTV


C) CTV

D) OAR


E) PTV
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 71
237) Baş beyinin pineal şişlərinin şüa müalicəsi zamanı baş beyinin CTV - sinə neçə sm PTV əlavə edilməlidir?
A) 2, 5

B) 3, 5


C) 4, 5

D) 0, 5


E) 1, 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1106
238) Baş beyinin pineal şişlərinin şüa müalicəsi zamanı onurğa beyninin CTV - sinə neçə sm PTV əlavə edilməlidir?
A) 0, 5

B) 1, 0


C) 4, 5

D) 2, 5


E) 3, 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1106
239) Aşağıdakı hansı cihazın köməyi ilə intraoperasion şüa müalicəsi aparılır?
A) Ortovoltage R - terapiya

B) Terabalt

C) Rokus - M

D) AQAT - B

E) Mobetron
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 84
240) Anemiyalı xəstələrdə şüa müalicəsinin effekti hemoqram göstəriciləri normal olan xəstələrə nisbətən adətən necə olur?
A) Bu qanda albuminlərin miqdarından asılıdır

B) Heç bir fərqi yoxdur

C) Bütün variantlar doğrudur

D) Anemiyalı xəstələrdə effekt az olur

E) Anemiyalı xəstələrdə effekt çox olur
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 35
241) Aşağıdakı hansı variantda şüa zədələnməsindən tamamilə bərpa olmayan hüceyrə qrupları göstərilmişdir?
A) Limfositlər

B) Qaraciyər toxuması

C) Eninəzolaqlı əzələ

D) Yoğun bağırsaq epileli

E) Dəri epiteli
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 38
242) Müxtəlif orqan və toxumaların klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerantlıq dozası cədvəli hansı alimin və onun əməkdaşlarının çalışmaları nəticəsində cədvəl şəklində cəmlənmişdir?
A) Perez

B) Tatarinov

C) Emami

D) Berqone

E) Kruz
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
243) Ürəyin tam həcminin hansı dozada şüalanması perikarditin yaranmasına səbəb ola bilər?
A) 1 Qr

B) 2 Qr


C) 3 Qr

D) 40 Qr


E) 5 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
244) Aşağıdakı hansı orqanın klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerant dozası 10 Qr - dir?
A) Dalaq

B) Ürək


C) Mədə

D) Qaraciyər

E) Büllür
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
245) Aşağıdakı hansı orqanın klassik rejimdə bütün həcminin qamma şüalanmasının tolerant dozası 23 Qr - dir?
A) Dalaq

B) Görmə siniri

C) Qamış sümüyü

D) Ürək


E) Böyrək
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 44
246) Aşağıdakı hansı variantda ənənəvi və ya klassik şüa farksiyalı müalicə dozası düzgün göstərilmişdir?
A) 6, 2 Qr

B) 2, 2 Qr

C) 5, 2 Qr

D) 4, 2 Qr

E) 3, 2 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 48
247) Aşağıda göstərilən şüa müalicəsinin hansı rejimində şüa müalicəsi həftənin 7 günü 6 saat fasilələrlə, gündə 3 dəfə aparılır?
A) Konkurrent kimyaradioterapiya

B) Hipofarksiya

C) Multifraksiya

D) CHART


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 50
248) Aşağıda göstərilmiş hansı şüa müalicəsi rejimi ilə radikal proqramla şüa müalicəsi aparıldıqda şüa müalicəsi tez başa çatar?
A) Klassik və ya ənənəvi

B) CHART


C) Multifraksiya

D) Konkurrent kimyaradioterapiya

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 50
249) RTOG abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Psoralen and ulraviolet light A

B) Small cell lung cancer

C) Total body radiation

D) Renal Cell Carcinoma

E) Radiation Therapy Oncology Group
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
250) PNET abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Total body radiation

B) Performance status

C) Positron emission tomography

D) Primitive neuroectotermal tumor

E) Psoralen and ulraviolet light A
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
251) SRS abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Psoralen and ulraviolet light A

B) Stereotactic Radiosurgery

C) Squamous cell carsinoma

D) Small Cell Lung cancer

E) Small cell lung cancer
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
252) WHO abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

B) Həyat keyfiyyəti

C) Prostat spesifik antigen

D) Milli Xərçəng İnstitutu

E) Primitiv Neyroektodermal şiş
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
253) Dmax yazılışının mənası hansı variantda düzgün göstərilmişdir?
A) Minimum doza

B) Maksimal hədəf

C) Maksimum doza

D) Maksimal SSD

E) Maksimal həcm
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 6
254) Aşağıdakı hansı müalicə növündə şüa dəstəsinin intensivliyini modulyasiya edirlər?
A) İMRT

B) 3DCRT


C) LDR braxiterapiya

D) Dərin rengenterapiya

E) HDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 62
255) Hipoksiradioterapiyada əsas məqsəd nədir?
A) Hiperqlikemiya yaratmaq

B) Venoz durğunluğu azaltmaq

C) PTV - ni azaltmaq

D) Şiş toxumasının parçalanmasını sürətləndirmək

E) Normal toxumaların ionlaşdırıcı şüaların təsirinə müqavimətinin artırılması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
256) Bio - Nova - 204 aparatı şüa müalicəsində nə məqsədlə istifadə edilir?
A) Venoz durğunluğu azaltmaq məqsədi ilə

B) Şiş toxumasının parçalanmasını sürətləndirmək üçün

C) PTV - ni azaltmaq üçün

D) Hiperqlikemiya yaratmaq məqsədi ilə

E) Normal toxumaların ionlaşdırıcı şüaların təsirinə müqavimətinin artırılması məqsədi ilə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
257) Aşağıdakı hansı cihazın köməyi ilə hipoksiradioterapiya aparmaq olar?
A) Clinac DHX

B) Teraqam

C) GammaMedPlus

D) Bio - Nova - 204

E) AQAT - B
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
258) Xəsətələr tərkibində 8 - 10 % oksigen olan hava ilə nəfəs aldıqları zaman aparılan şüa müalicəsi necə adlanar?
A) İMRT

B) PDR braxiterapiya

C) 3DCRT

D) MDR Braxiterapiya

E) Hipoksiradioterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 52
259) Şüa müalicəsini patoloji toxumanın hipertermiyası yaradılmaqla apardıqda belə müalicə necə adlanar?
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) İMRT


C) Hipoksiradioterapiya

D) Yerli hipertermiya

E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 54
260) Celcius Thermo Cancer Select sisteminin köməyi ilə aparılan şüa müalicəsi necə adlanar?
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) İMRT


C) Hipoksiradioterapiya

D) Yerli hipertermiya

E) İGRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 54
261) Aşağıdakılardan hansı elektron - akseptor birləşmələrə aiddir?
A) Metronidazol

B) Kanamisin

C) Toluol

D) Riboksin

E) Tetratsiklin
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 53
262) Xəstələrin oksigenlə doldurulmuş barokamerada yerləşdirməklə şüa müalicəsinin aparılması necə adlandırılır?
A) Oksibaroradioterapiya

B) Ümumi hipertermiya

C) Yerli hipertermiya

D) İMRT


E) Braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 55
263) Aşağıda göstərilən hansı maddənin köməyi ilə şiş hüceyrələrində sinxronizasiya yaratmaq olar?
A) 5 - Flüorurasil ( 5 - Fu )

B) Dimenhidrinat

C) İndolsirkə turşusu

D) Polivinilpirrolidon

E) Riboflavin
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 55
264) Düzbucaqlı sahələr, bloklar, standart klinlər istifadə etməklə aşağıda göstərilmiş hansı müalicəni aparmaq olar?
A) İGRT

B) Konvensional şüa müalicəsi

C) İMRT

D) 3DCRT


E) SRS
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 61
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə