Şüa terapiyası ixtisası üzrə yeni 301 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub. Qarışıq suallar


) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsini daxili şüalanma metodu ilə etmək daha effektiv ola bilər?Yüklə 387,88 Kb.
səhifə5/5
tarix22.03.2018
ölçüsü387,88 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5

265) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsini daxili şüalanma metodu ilə etmək daha effektiv ola bilər?
A) Xroniki leykemik leykoz

B) Penkost xərçəngi

C) Dilin xərçəngi

D) Mədə xərçəngi

E) Qalxanvari vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 65.
266) Braxiterapiyanın aşağıda göstərilən hansı metodu zamanı yüksək doza gücündə olan müalicə 5 - 10 dəqiqə davam etdikdən sonra qısa intervalla təkrar olunur?
A) HDR

B) LDR və MDR

C) LDR

D) PDR


E) MDR
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 69
267) Braxiterapiyanın hansı doza gücündə doza gücü 12 Qr/ saatdan çox olur?
A) PDR

B) MDR


C) LDR və MDR

D) HDR


E) LDR
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 68
268) Aşağıda göstərilmiş hansı cihaz VARİAN firmasının məhsuludur?
A) Clinac C/2100

B) AQAT


C) Teraqam

D) Terabalt

E) D3225 ortovoltage
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 77
269) Yaxın məsafəli rentgenterapiya aparmaq üçün istifadə olunan D3225 ortovoltage rentgenterapiya cihazı hansı firmanın məhsuludur?
A) Toshiba

B) Gulmay Medical

C) Philips

D) Varian

E) Siemens
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 77
270) Aşağıdakı hansı cihaz UJP Praha firmasının məhsuludur?
A) Elekta

B) Clinac

C) Teraqam

D) GammaMedPlus

E) Gulmay Medical
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 77
271) Aşağıdakı hansı şüa müalicəsi metodunda süd vəzisində şişin yatağına kateterə birləşdirilmiş kiçik balon yerləşdirilir və sonra onun içərisinə İr - 192 daxil edilir?
A) İGRT

B) Mammosite

C) 3DCRT

D) İMRT


E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 85
272) Aşağıda göstərilmiş hansı xəstəlikdə elektronlarla aparılan şüa müalicəsi daha effektli olar?
A) Ağciyərin mərkəzi xərçəngi

B) Göbələyəbənzər mikoz

C) Qida borusu xərçəngi

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Mədəaltı vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1097
273) Aşağıdakı hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı CMD daha az olar?
A) Qida borusu xərçəngi

B) Baş beynin limfoması

C) Medulloblastoma

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Dəri xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1132
274) Baş beyinin distansion şüa müalicəsi zamanı standart fraksiya rejimində büllurun tolerant dozası necə Qr - dir?
A) 40

B) 10


C) 65

D) 30


E) 56
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1132
275) Baş beyinin distansion şüa müalicəsi zamanı standart fraksiya rejimində görmə çarpazının tolerant dozası necə Qr - dir?
A) 5 - 6

B) 2 - 4


C) 20 - 25

D) 10 - 15

E) 50 - 54
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1132
276) Baş beyinin distansion şüa müalicəsi zamanı standart fraksiya rejimində beyin kötüyünün tolerant dozası necə Qr - dir?
A) 54

B) 18


C) 15

D) 30


E) 20
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1132
277) Konyuktivanın limfomasında CMD - nin neçə Qr verilməsi tələb olunur?
A) 70

B) 77


C) 30

D) 50


E) 60
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1154
278) Aşağıdakı hansı xəstəlikdə 20 Qr CMD - nin verilməsi 74 - 100% terapevtik effekt almağa imkan verir?
A) Orbital qlioma

B) Göz qapağı xərçəngi

C) Orbitanın psevdotumoru

D) Buynuz qişanın melanomasında

E) Retroorbital rabdomiosarkoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1154
279) Xəstələrin qabiliyyət statusunu qiymətləndirmək üçün aşağıda göstərilmiş hansı şkaladan istifadə edilir?
A) Van Duk

B) Rubin


C) Karl

D) Emami


E) Karnofski
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1208
280) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsini patoloji toxumanın cərrahi kəsilməsindən 24 saat sonra başlanması məsləhət görülür?
A) Qida borusu xərçəngi

B) Göz qapağı xərçəngi

C) Buynuz qişanın melanoması

D) Retroorbital rabdomiosarkoma

E) Kelloid
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1217
281) Arteriovenoz malformasiyaların müalicəsində aşağıda göstərilmiş şüa müalicəsi metodlarından hansı daha effektlidir?
A) LDR braxiterapiya

B) J - 131 ilə müalicə

C) Yaxın fokuslu rentgenterapiya

D) Stereotaktik cərrahiyyə

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1220
282) Peyroni xəstəliyinin şüa müalicəsi zamanı BMD - nin neçə Qr olması məsləhət görülür?
A) 45

B) 25


C) 35

D) 55


E) 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 1223
283) Qırtlaq - udlaq xərçənginin şüa müalicəsini eyni zamanda hansı qrup preparatlarla apardıqda effektivlik daha yüksək olar?
A) Neyroleptiklərlə

B) Mikostatiklərlə

C) Ürək qlikozidləri ilə

D) Antibiotiklərlə

E) Sitostatiiklərlə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 225
284) Hansı şüa müalicəsi metodu ilə öd kisəsi xərçənginin şüa müalicəsi aparıldıqda nazik bağırsaqları daha çox qorumaq olar?
A) Yaxın fokuslu rentgenterapiya

B) Dərin rentgenterapiya və yaxın fokuslu rentgenterapiya

C) Dərin rentgenterapiya

D) 3DCRT


E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 386
285) Rektosigmoid şöbənin xərçənginin distansion şüa müalicəsini neçə sahədən aparmaq məsləhət deyil?
A) 3

B) 4


C) 6

D) 1


E) 5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 386
286) Qırtlağın bağaltı nahiyyəsinin xərçənginin 3DCRT - si zamanı hədəf neçə sahədən şüalandırılır?
A) 1 perpendikulyar sahədən

B) KT simulyasiyaya əsasən fərdi seçilir

C) orqan daxilindən

D) d. 4 - 5 yan sahələrdən

E) 3 perpendikulyar sahədən
Ədəbiyyat: İ. H. İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalıcəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh. 147
287) Uşaqlıq boynu xərçənginin 3DCRT - si zamanı hansı şüa sahələrindən istifadə oluna bilər?
A) Hərəkətli sektor - 6 hərəkət mərkəzindən

B) Statik 2 qarşı - qarşıya, hərəkətli sektor – 4 hərəkət mərkəzindən

C) Statik 4 çəp şüa sahələrindən

D) İndividual seçilir

E) Statik 8 çəp şüa sahələrindən
Ədəbiyyat: Practical Radiotherapy Planming , Jane Dobbs 1999.
288) Qida borusunun aşağı döş hissəsinin 3DCRT - si neçə sahədən aparılır?
A) 2 sahədən

B) 4 sahədən

C) 1 sahədən

D) Fərdi seçilir

E) 5 sahədən
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 322
289) Aşağıdakılardan hansı qida borusu xərçənginin 3DCRT - sı zamanı tez - tez rast gələn şüa reaksiyalarına aiddir?
A) Ezofagit

B) Epiteliit

C) Dermatit

D) Laringit

E) Faringit
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 322
290) Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrin İMRT - si aparıldıqda qoltuqaltı limfa düyünlərinin şüalanmasının radikal dozası nə qədərdir?
A) 46 - 50 Qr

B) 70 Qr


C) 30 Qr

D) 20 Qr


E) 20 - 25 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 520
291) Süd vəzisi xərçənginin İMRT - si zamanı dəridə hansı şüa reaksiyalarına rast gəlinir?
A) Epiteliit

B) Furunkul

C) Karbunkul

D) Hiperemiya və epidermit

E) Kandidoz
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 520
292) Baş beyin şişi olan xəstədə cərrahi əməliyyatdan sonra qalıq şiş varsa, şüa müalicəsini neçə sahədən aparmaq məsləhət deyil?
A) 4

B) 3


C) 5

D) 1


E) 6
Ədəbiyyat: İsaev İ. H. ”Bəd xassəli şişlərin şua müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 – 463 s.
293) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranan reaksiyalardan hansı “ümumi” hesab olunur?
A) Mukozit

B) Şüa larinqiti

C) Şüa ezofaqiti

D) Şüa dermatiti

E) İştahsızlıq
Ədəbiyyat: C. Ə. Əliyev, İ. H. İsayev “Bəd xassəli şişlərin müalicəsinin nəticələri, onların fəsadları, xəstənin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının müasir klassifikasiyaları və onların praktikada tətbiqi”(metodik tovsiyələr), Bakı, 2009, 22 s.
294) Qırtlaq - udlağın bəd xassəli şişlərinin hansı mikroskopik forması daha çox rast gəlir?
A) Differensə olunmayan xərçəng

B) Karsinoid

C) Adenokarsinoma

D) Yastıhüceyrəli xərçəng

E) Adenokistoz karsinoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 205
295) E. S. T. R. O abbreviaturasının açılışı hansı variantda düzgün göstərilib?
A) Avropa terapevtik onkoloqlar cəmiyyəti

B) Almaniya Hockin xəstəliyi tədqiqat qrupu

C) Beynəlxalq səhiyyə təşkilatı

D) Amerika terapevtik onkoloqlar cəmiyyəti

E) Amerika kliniki onkoloqlar cəmiyyəti
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 4
296) Hansı halda xəstəyə İMRT - nin aparılması əks - göstəriş sayılır?
A) Kompensə olunan ürək qüsuru

B) Aktiv vərəm

C) Babasil

D) Şəkərli diabet

E) Arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: Perez and Brady. Principles and Practise of Radiaton Onkology 2003
297) Aşağıdakılardan hansı qırtlağın 3DCRT - sinin şüa fəsadı sayıla bilər?
A) Laringit

B) Portal hipertenziya

C) Anafilaktik şok

D) Anafilaktik reaksiya

E) Hiperqlikemik koma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 504
298) Aşağıdakılardan hansı İMRT zamanı meydana gəlməz?
A) Epiteliit

B) Fibroz

C) Anafilaktik reaksiya

D) Teleangiektaziya

E) Epidermit
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 677
299) Burun - udlaq xərçəngi olan xəstələrə İMRT aparıldıqda hansı mərhələdə regional limfa düyünləri mütləq şüalandırılmalıdır?
A) II mərhələdə

B) hər bir mərhələdə şualandırmalıdır

C) III - IV mərhələdə

D) I mərhələdə

E) Yox
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 217
300) Xəstəyə İGRT aparıldığında aşağıdakılardan hansı baş verməz?
A) Eritrositoz

B) Pansitopeniya

C) Limfopeniya

D) Trombositopeniya

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev, İsa H. İsayev” Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri” Bakı 2012 səh. 477
301) Terabalt qamma terapevtik cihazının radioaktiv mənbəsi hansı elementdir?
A) İr - 192

B) J - 131

C) Co - 60

D) Fe - 56E) Cs - 137
Ədəbiyyat: Jane Dobs. , et. c. Practical Radiotherapy Planning. 2003 səh 361

Bölmə Şüa terapiyası – 200 qarışıq test qarışıq


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə