Şüa terapiyası


) Hansı orqanlarda və hansı histoloji formada olan xərçəng baş beyinə daha çox ehtimalla metastaz verə bilər?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə9/15
tarix10.11.2017
ölçüsü1,32 Mb.
#9631
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

447) Hansı orqanlarda və hansı histoloji formada olan xərçəng baş beyinə daha çox ehtimalla metastaz verə bilər?
A) Mədənin adenokarsinomasi

B) Süd vəzinin infiltrativ xərçəngi

C) Qida borusunun yastı hüceyrəli xərçəngi

D) Ağ ciyərin xirda hüceyrəli xərçəngi

E) Qırtlağın yastı hüceyrəli xərçəngi
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
448) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə radikal müalicə taktikası hansı sayıla bilər?
A) Şişə-60qr.; regionar nahiyələrə-40qr; metastatik l\d-50qr

B) Şişə-60qr

C) Boyun nahiyəsi-60qr

D) Şişə-40qr

E) Şişə-60qr.; l\d-40qr
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.
449) Udlaq xərçəngi olan xəstələrin əsas müalicə metodu?
A) Radioterapiya

B) Cərrahi

C) Kimyaterapiya

D) Hormonoterapiya

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.
450) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə şüa müalicəsinə əks göstəriş?
A) Çeçəmə

B) Şişin parçalanması, qanaxma

C) Disfagiya

D) Ağrılar

E) Afoniya
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.
451) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə N0 olarsa, çənəaltı-boyun l\d-nə verilən CMD?
A) Udlaqda şişə verilən doza ilə uygun

B) 40qr


C) 60qr

D) 30qr


E) Verilmir
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.
452) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə şüa müalicəsinin neçə sahədən aparılması düzgün deyil?
A) 2

B) 4


C) 5

D) 3


E) 1
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.
453) Aşağıdakı xərçəng xəstəliklərindən hansının beyin əsasına sirayət etməyə daha çox ehtimalı var?
A) Ağız-udlaq

B) Qırtlaq

C) Dil

D) Burun-udlaqE) Udlaq-qırtlaq
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -129 s.
454) Aşağıdakı lokalizasiyalı xərçənglərdən hansı udlağa aid deyil?
A) Çalovabənzər qığırdaq

B) Rozenmüller çuxuru

C) Armudvari cib

D) Dilin kökü

E) Badamcıq
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -122-141 s.
455) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə şüa mualicəsindən sonra hansı fəsad olmur?
A) Şüa kataraktası

B) Kserostomiya

C) Şüa faringiti

D) Şüa dermatitı

E) Şüa stomatitı
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
456) Udlağın bəd xassəli şişlərinin hansı histoloji forması daha çox rast gəlir?
A) Yastı hüceyrəli

B) Karsinoid

C) Adenorarsinomalar

D) Differensə olunmayan

E) Limfomalar
Ədəbiyyat: Əmiraliyev N.M. ”Qırtlaqın xərçəngi” – Bakı – 2002 – 14 s.
457) Udlaqda olan şişlərdən hansı xoş xassəli sayıla bilər?
A) Karsinoid

B) Yastı huceyrəli karsinoma

C) Differensə olunmayan karsinoma

D) Yastı huceyrəli papilloma

E) Adenokistoz karsinoma
Ədəbiyyat: Əmiraliyev N.M. ”Qırtlaqın xərçənqi” – Bakı – 2002 – 14 s.
458) Udlağın hansı hissəsində Şminke şişlərinə rast gəlmək olar?
A) Udlaq-yemək borusu birləşməsi

B) Dilin kökü

C) Burun-udlaq

D) Qırtlaq-udlaq

E) Ağız-udlaq
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. ”Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -135 s.
459) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə hansı simptomlar radioterapiyaya əks-göstərişdir?
A) Udqunmanın çətinləşməsi

B) Arıqlama

C) Xondroperixondrit

D) Öskurək

E) Afoniya
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 145 s.
460) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə şüalanma sahələri nəyə əsasən seçilir?
A) Xəstəliyin mərhələsini nəzərə alaraq

B) Orqanda lokalizasiyasından və şişin ölcülərindən asılı olaraq

C) Şişin makroskopik formasına görə

D) Yaranan simptomlara əsasən

E) Şişin dərinliyinə görə
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 146 s.
461) Qırtlaq şişinin şüalanması zamanı onurğa beyninin ionlaşdırıcı şüalanma təsirinə məruz qalması maksimal dozanın neçə faizini təşkil etməlidir?
A) 40-45%

B) 15-20%

C) 25-30%

D) 30-35%

E) 35-40%
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 148 s.
462) Radioterapiyadan sonra qırtlaq xərçəngı ilə xəstələrdə yaranan hansı şüa reaksiyası spesifik sayılır?
A) Şüa fibrozu

B) Şüa ezofagiti

C) Şüa epiteliiti

D) Şüa dermatiti

E) Şüa larinqofarinqiti
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
463) Son zamanlar terapevtik intervalın genişləndirilməsi və nəticələrin yüksəldilməsi üçün qırtlaq xərçəngi xəstələrində istifadə olunan hansı fraksiyalı şüa müalicəsi daha effektivlidir?
A) İrifraksiyalı rejim

B) Dinamik rejim

C) Klassik rejim

D) Tezləşdirilmiş hiperfraksiya rejimi

E) Hiperfraksiya rejimi
Ədəbiyyat: Əliyeva S.B. “Qırtlaq xərçənginin T3N0M0 mərhələsində kimyaterapiya və şüa müalicəsi” Moskva, 1999, diss., 16 s.
464) Qırtlaq xərçənginin T1-3 mərhələsində hansı dozada şüa müalicəsi radikal sayılır?
A) 40-50qr

B) 55-60qr

C) 30-35qr

D) 35-40qr

E) 65-70q
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 149 s.
465) Qırtlaq şişlərində şüa müalicəsinin neçə sahədən aparilması düzgün deyil?
A) 5

B) 2


C) 3

D) 1


E) 4
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
466) Qırtlaq şişlərinin morfoloji strukturunu 98% təşkil edən yastı hüceyrəli xərçəngin muxtəlif dərəcəli inkişaf növündən hansı daha radiohəssasdır?
A) Kafi differensasiyalı

B) Differensə olunmayan

C) Aşağı differensasiyalı

D) Yüksək-kafi differensasiyalı

E) Yüksək differensasiyalı
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
467) Qırtlaq xərçəngində istifadə olunan klassik fraksiyalı şüa mualicəsində birdəfəlik mənbə dozası (BMD) neçə Qr təşkil edir?
A) 1,0-1,1Qr

B) 2,2-2,5Qr

C) 2,5-3,0Qr

D) 2,0-2,2Qr

E) 0,5-1,0Qr
Ədəbiyyat: İsayev İ.H. “Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 148 s.
468) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranmış şüa reaksiyaları hansı müddət ərzində “erkən” reaksiya hesab olunur?
A) 2 ay

B) 3 ay


C) 6 ay

D) 5 ay


E) 1 ay
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
469) Qırtlaq xərçənginin yayılmış formalarında (3-4 mərhələ) hansı müalicə metoduna üstünlük

verilir?
A) Simptomatik müalicə

B) Kombinə olunmuş

C) Şüa terapiyası

D) Cərrahi

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
470) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranan reaksiyalardan hansı “ümumi” hesab olunur?
A) Mukozit

B) Arıqlama

C) Şüa dermatiti

D) Şüa ezofaqiti

E) Şüa larinqiti
Ədəbiyyat: Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр. 206
471) Qırtlağın bədxassəli şişlərinin hansı mikroskopik forması daha çox rast gəlir?
A) Differensə olunmayan xərçəng

B) Yastıhuceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Adenokistoz karsinoma

E) Karsinoid
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 14 s.
472) Qırtlaq şişlərinin qırtlagın bağ hissəsində yerləşməsi hansı əsas simptomu yaradır?
A) Boğulma

B) Öskürək

C) Afoniya

D) Boğaz ağrıları

E) Udqunmanın çətinləşməsi
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 42 s.
473) Qırtlaq xərçənginin TNM klassifikasiyası üzrə hansı mərhələsi daha çox geydə alınır?
A) T1N0M0

B) T3N2M0

C) T4N2M0

D) T2N0M0

E) T3N0M0
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 38 s.
474) Qırtlaq onurğa sütununun hansı fəqərələri səviyyəsində yerləşir?
A) III-IV

B) IV-VI


C) VI-VIII

D) II-III

E) I-II
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 4 s.
475) Qırtlağın aşağı hissəsi hansı orqana bağlarla birləşir?
A) Qida borusu

B) Udlaq


C) Qalxanvari vəzi

D) Dil sümüyu

E) Traxeya
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 4 s.
476) Aşağıda sayılan qırtlaq şişlərindən hansı xoşxassəli hesab olunur?
A) Adenokistoz karsinoma

B) Carsinoma in situ

C) Leyomiosarkoma

D) Onkositoma

E) Xondrosarkoma
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 14 s.
477) Qırtlaq xərçəngində uzaq metastazlar hansı orqanda daha çox rast qəlir?
A) Ağ ciyərlər

B) Qida borusu

C) Mədə

D) SümüklərE) Qara ciyər
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 44 s.
478) Qırtlağın xərçəngönü xəstəliklərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Lipoma

B) Paraqanqlioma

C) Leykokeratoz

D) Hemangioma

E) Papillomatoz
Ədəbiyyat: Əmirəliyev N.M. “Qırtlağın xərçəngi” Bakı, 2002, 14 s.
479) Qeyri kiçik hüceyrəli ağciyər xərçənginin cərrahi əməliyyatdan sonrakı radikal şüa terapiyası zamanı, standart fraksiya rejimində şüalanmanın Cəmi Mənbə Dozası (CMD) nə qədər olmalıdır?
A) 36 Qr

B) 40 Qr


C) 60 Qr

D) 50 Qr


E) 66 Qr
Ədəbiyyat: Jane Dobbs, Anne Barret, Dan Ash – “Practical radiotherapy planning“ 3rd edition -New York,1999 Arnold, p 142
480) Qeyri kiçik hüceyrəli ağciyər xərcənginin palliativ şüa terapiyası zamanı tək hiperfraksiya rejimində şüalanmanın Cəmi Mənbə Dozası (CMD) nə qədər olmalıdır?
A) 8 Qr

B) 16 Qr


C) 20 Qr

D) 10 Qr


E) 22 Qr
Ədəbiyyat: Jane Dobbs, Anne Barret, Dan Ash – “Practical radiotherapy planning“ 3rd edition -New York, 1999 Arnold, p 142
481) 20 Qr və ondan artıq şüa alan xəstənin ağciyərinin həcminin faizi necə işarə olunur?
A) 20 Gy

B) 20 V


C) L 20

D) Gy 20


E) V 20
Ədəbiyyat: Branislav Jeremic – “Advances in Radiation Oncology in Lung Cancer“ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, p 70
482) Hansı mualicə növünün tətbiqi zamanı ilk dəfə J.Bergoie və R.Tessier 1898-ci ildə ağciyər toxumasında ilkin şüa reaksiyalarını müşahidə etmişlər?
A) Hipertermiya

B) Rentqenterapiya

C) Qammaterapiya

D) Braxiterapiya

E) Tomoterapiya
Ədəbiyyat: В.П. Харченко,И.В.Кузьмин – «Рак легкого» Москва 1994.,стр 333
483) CHART sxemi ilə ağciyər xərcənginin şüa terapiyası neçə gün aparılır?
A) 3

B) 25


C) 5

D) 20


E) 12
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 193.
484) 3D – CRT metodikası ilə ağciyər xərcənginin şüa terapiyasını aparmag üçün hansı növ avadanlıqdan istifadə olunur?
A) «Multilif» kollimatorsuz xəttli gücləndiricinin köməyi ilə

B) «Multilif» kollimatorlu xəttli gücləndiricinin köməyi ilə

C) СО60 mənbəyi olan Qamma terapevtik aparatın köməyi ilə

D) TRİLOGY sisteminin köməyi ilə

E) «Gamma Knife» sisteminin köməyi ilə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.
485) Ağciyər xərçənginin hansı histoloji formasında tam klinik remissiya əldə olunan halda belə xəstələrə baş beyinin Cəmi Mənbə Doza 24 Qr profilaktik şüa terapiyası aparılır?
A) Kiçik hüceyrəli xərçəng

B) Qeyri kiçik hüceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Bütün qeyd olunan histoloji formalar

E) Yastı hüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.
486) Radioterapiyanın hansı növündən süd vəzi xərçənginin ağciyərə solitar metastazları zamanı istifadə etmək olur?
A) Aparılmır.

B) Aşağıda qeyd olunmuş bütün hallarda

C) СО60 mənbəyi olan Qamma terapevtik aparatın köməyi ilə

D) «Cyber Knife» sisteminin köməyi ilə

E) Xəttli gücləndiricilərin köməyi ilə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 195.
487) Endobronxial braxiterapiya hansı hallarda istifadə olunur?
A) Aşağıda qeyd olunmuş bütün hallarda

B) Kiçik endobronxial şişlərin işlənilməsi zamanı

C) Böyük şişlərin xarici süalanmasına əlavə kimi lokal “bust”

D) Bronx keçiriciliyinin yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə

E) Müştərək şüa terapiyası zamanı
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.
488) Ağciyər xərçənginin əməliyyat önü şüa terapiyası nəyə yönəldilib?
A) Şişin devitalizasiyası, perifokal iltihabın və yenitörəmənin ölçülərinin kiçildilməsinə

B) Yalnız şişin devitalizasiyasına

C) Yalnız perifokal iltihabın kiçildilməsinə

D) Yalnız yenitörəmənin ölçülərinin kiçildilməsinə

E) Perifokal iltihabın və yenitörəmənin ölçülərinin kiçildilməsinə
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192
489) Kiçik hüceyrəli ağciyər xərcənginin şüa terapiyası zamanı,digər müalicə metodlarından (cərrahi əməliyyat və kimya-dərman terapiyası) istifadə etməmək şərti ilə standart fraksiya rejimində şüallanmanın Cəmi Mənbə Dozası (CMD) nə qədər olmalıdır?
A) 50 Qr

B) 66 Qr


C) 76 Qr

D) 60 Qr


E) 36 Qr
Ədəbiyyat: Branislav Jeremic – “Advances in Radiation Oncology in Lung Cancer“ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, p 280
490) Qeyri kiçik hüceyrəli ağciyər xərçənginin erkən mərhələlərində dördsahəli metodika ilə kobalt aparatında radikal proqramla aparılan şüa terapiyası zamanı şüallanmanın Cəmi Mənbə Dozası (CMD) nə qədər olmalıdır?
A) 74 Qr.

B) 56 Qr


C) 50 Qr

D) 36 Qr


E) 86 Qr
Ədəbiyyat: Chapman and Hall – “ Radiotherapy in Cancer Management” London, UK -1997, p106
491) Pnevmonektomiyadan sonra 18 MeV enerjisi olan foton xəttli gücləndiricidə radikal şüa müalicəsinin aparılması mümkündür?
A) Yalnız 12 MeV

B) Yalnız 6 MeV

C) Mümkündür

D) Olmaz


E) Yalnız 4 MeV.
Ədəbiyyat: Chapman and Hall – “ Radiotherapy in Cancer Management” London, UK -1997, p109
492) Ağciyər xərçənginin kimya-şüa terapiyası zamanı radiosensibilizator olan kimya preparatları hansılardır?
A) Gemsitabin və sisplatin

B) Gemsitabin və vinorelbin

C) Yalnız taksanlar

D) Taksanlar və sisplatin

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 193.
493) Ağciyər xərçəngində 3sm diametri olan şişin kontrolu üçün nə qədər doza lazımdır?
A) 30 Qr

B) 50 Qr


C) 60 Qr

D) 40 Qr


E) 70 Qr
Ədəbiyyat: М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.
494) Ağciyər xərçəngində şüa terapiyası üçün əks göstəriş hesab olunur?
A) Aktiv vərəm

B) İntoksikasiya əlamətləri ilə xəstənin ümumi vəziyyətinin ağırlığı, güclü qanaxma və ya ganhaykırma ilə müşayət olunan birincili şişin dağılması

C) Sadalanan bütün hallar

D) Spesifik plevrit və coxsaylı uzaq metastazlar

E) Yaxın zamanlarda keçirilmiş miokardın infarktı
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И. Чиссов «Клиническая Онкопульмонология» Москва 2000,с398
495) Palliativ proqramla şüa terapiyasına göstərişlər?
A) Şişin döş qəfəsi divarına xeyli yayılması, divararaliğı magistral damarlarının sıxılması, perikarda, diafragmaya sirayət

B) Residiv və ya ağciyərə solitar metastazlar

C) Şişin döş qəfəsi divarına xeyli yayılması

D) Körpücüküstü limfa düyünlərinə metastazlar

E) Aşağıdakı bütün hallar
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И. Чиссов «Клиническая Онкопульмонология» Москва 2000, с398
496) Ağciyər xərçəngində şüa terapiyasının həcmi nə zaman prosesin yalnız kliniki yayılma zonası ilə məhdudlaşır?
A) Radikal şüa terapiyası zamanı

B) Eyni zamanlı kimya-şüa terapiyası rejimində

C) Bütün hallarda

D) Palliativ şüa terapiyası zamanı

E) Növbəli kimya-şüa terapiyası rejimində
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И. Чиссов «Клиническая Онкопульмонология» Москва 2000, с403
497) Ağciyər xərçəngi ilə xəstələrin şüa terapiyası zamanı hansı Cəmi Mənbə Doza hüdularında əksər hallarda şüa ezofagiti müşahidə olunur?
A) 40-50 Qr hüdudunda

B) 50-60 Qr hüdudunda

C) 60 Qr artıq

D) 20-30 Qr hüdudunda

E) 30-40 Qr hüdudunda
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И. Чиссов «Клиническая Онкопульмонология» Москва 2000, с404
498) Aşağıdakılardan hansında radiohəssas şişlər göstərilib?
A) Tüpürcək vəzi şişləri , osteosarkoma

B) Hepatoma , xondrosarkoma

C) Rabdomiosarkoma, leyomiosarkoma, fibrosarkomalar

D) Ağciyər və böyrək şişləri

E) Limfoma, leykoz, seminoma.
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 46
499) Hansı variantda sümük toxumasının klassik rejimdə qamma şüalanmasının tolerant dozası göstərilmişdir ?
A) 50-65 Qr

B) 35 Qr


C) 60 Qr

D) 45 Qr


E) 80 Qr
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 48
500) Hansı varianta orta dərinlikdə və dərin yerləşən şişlərin şüa müalicəsində istifadə olunan aparat mənbəyi düzgün göstərilib?
A) Betta hissəcikli applikator

B) Kontakt terapiya

C) Aşağı gərginlikli rentgen

D) Co- 60

E) Aşağı enerjili foton dəstəsi
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 61
501) Təbii radioaktivlik kim tərəfindən kəşf edilmişdir?
A) Vilyam Rentgen

B) Pyer Küri

C) Anri Bekkerel

D) Skodolovskaya Küri

E) Ernest Rezerford
Ədəbiyyat: B.Ə. Baxşiyev “ Tibbi radiologiya” Səh. 5
502) Hansı sırada udulma dozasının vahidi düzgün göstərilib?
A) Qrey

B) Küri


C) Qrey/ san

D) Berd


E) Bekkerel
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 14
503) Hansılar ağır yüklü hissəciklərdir?
A) Alfa hissəciklər, elektronlar

B) Qamma şüalar , protonlar

C) Neytronlar, elektronlar

D) Alfa hissəciklər, protonlar, neytronlar

E) Deytronlar, elektonlar
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 12
504) Korpuskulyar hissəciklərdən ibarət sıranı tapın?
A) Alfa şüalar və rentgen şüaları

B) Protonlar və qamma şüaları

C) Rentgen şüaları və betta hissəciklər

D) Qamma şüalar və rentgen şüaları

E) Alfa və betta şüalar, neytronlar
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 12
505) Radiasiya təsirindən hüceyrələr tam məhv olur və ancaq müəyyən şəraitdə bəzi hüceyrələr bu zədələnməni bərpa edir və yaşayırlar. Bu hansı zədələnməyə aiddir?
A) Letal zədələnmələr

B) Potensial letal zədələnmələr

C) Hamısı

D) Subletal zədələnmələr

E) Heç biri
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 33
506) İonlaşmış atomlar və sərbəst elektronlar sərbəst yaşaya bilmir və saniyənin milyardda bir hissəsində mürəkkəb reaksiyalarda iştirak edir, nəticədə aktiv birləşmələr və sərbəst radikallar əmələ gəlir. Bu ionlaşdırıcı şüaların toxumalara hansı təsirini ifadə edir?
A) Bioloji və kimyəvi

B) Fiziki-kimyəvi

C) Qarşılıqlı elektrik

D) Kimyəvi

E) Bioloji
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 30
507) Hüceyrələrin bölünmə siklinin hansı fazası ionlaşdırıcı şüaların təsirinə ən həssasdır?
A) M- fazası

B) G-1 fazası

C) S- fazası

D) G-2 fazası

E) M və S fazası
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 41
508) Şiş hüceyrələrinin radiohəssaslığını və normal toxumaların şüalanmaya qarşı müqavimətini artıran metod necə adlanır?
A) Radioterapevtik interval

B) Sinxronizasiya

C) Reverberasiya

D) Radiomodifikasiya

E) VDF faktoru
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 43
509) Şüalanmadan sonra sağ qalan və nəsli yenidən davam etdirmək qabiliyyətini saxlayan klonogen hüceyrələrin artması nəticəsində toxumaların, həmçinin şişin yenidən inkişaf etməsi necə adlanır?
A) Reoksigenasiya

B) Reparasiya

C) Reverberasiya

D) Rekumulyasiya

E) Repopulyasiya
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 37
510) Aşağıdakı hansı toxumalar şüaya qarşı daha rezistentdir ?
A) Piy vəzisi, yoğun bağırsaq

B) Ağciyər və ürək

C) Əzələ və sinir toxuması

D) Nazik bağırsaq, qida borusu

E) Qığırdaq və onurğa beyni
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 48
511) Hansı variantda klassik rejimdə qamma – şüalanmanın tolerant dozası ən yüksək olan orqanlar göstərilib?
A) Nazik bağırsaq və qida borusu

B) Onurğa beyni və dalaq

C) Dəri, qığırdaq və sümük

D) Qığırdaq, onurğa beyni, qida borusu

E) Qida borusu, mədə və limfa düyünləri
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 48
512) Normal toxumaların radiorezistentliyini yüksəltmək üçün geniş istifadə olunan metod hansıdır?
A) Şiş hüceyrələrinin sinxronizasiyası

B) Hipoksiradioterapiya

C) Hiperqlikemiya

D) Hipertermiya

E) Oksibaroradioterapiya
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 51
513) Hansı şüa müalicəsini aparmaqda məqsəd şiş toxumasının ölçülərinin kiçildilməsi, inkişafının saxlanılması və nəticədə xəstələrin yaşama müddətinin uzadılmasıdır?
A) Müştərək

B) Heç biri

C) Radikal

D) Palliativ

E) Simptomatik
Ədəbiyyat: Ə.T. Əmiraslanov “ Onkologiya” Səh 43
514) Beynəlxalq sistemdə radioaktiv maddənin aktivlik vahidi nədir ?
A) Qrey

B) Zivert

C) Bekkerel

D) Ber


E) Küri
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 13
515) Radiomodifikasiyada əsas məqsəd nədir?
A) Reparasiyaya nail olmaq

B) İmmun müqavimətin yüksəldilməsi

C) Radioterapevtik intervalı genişləndirmək

D) Sadalananların hamısı

E) Repopulyasiyanın sürətləndirilməsi
Ədəbiyyat: İ.H. İsayev “Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları “ Səh 50
516) Hansı variantda onurğa beyninin tolerant dozası düzgün göstərilmişdir ?
A) 20 Qr

B) 25-30 Qr

C) 10 Qr

D) 65-70 Qr

E) 50 Qr
Ədəbiyyat: G. Gordon Steel “ Basic Clinical Radiobiology “ London 2001. Səh. 34


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə