Sual: Üç alt sistem ş klind aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin gör 2015­ci ild ikinci blokun m cmu m hsulununYüklə 49,29 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.04.2018
ölçüsü49,29 Kb.
#40629
növüYazı


[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Üç alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  ikinci blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Üç alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  t ilind  üçüncü blokun m smu m hsulunun hesablanması

formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Dörd alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  birinci blokun m smu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]Sual: Dörd alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  t ilind  ikinci blokun m smu m hsulunun hesablanması

formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Dörd alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  üçüncü blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Dörd alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  dörduncü blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: әeş alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  birinci blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]
[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: әeş alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  ikinci blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: әeş alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  t ilind  üçüncü blokun m cmu m hsulunun hesablanması

formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: әeş alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  2015­ci ild  dördüncü blokun m cmu m hsulunun

hesablanması formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
[yeni cavab]

Sual: әeş alt sistem ş klind  aqreqasiya edilmiş dinamik Leontyev modelin  gör  t ilind  beşinci blokun m cmu m hsulunun hesablanması

formulasını yazın: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
Sual: [Yeni sual] (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab][yeni cavab]

ә

ÖLM: 0501

Әd

0501Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar t qdim etm k

1 %


Sual: Heyvandarlıq fermasında iki növ yemd n istifad  edilir. әu yeml r  3 faydalı madd  daxil olmalıdır. Ilkin m lumatlar aşağıdakı

c dv ld  verilmişdir: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
[yeni cavab]

Sual: Heyvandarlıq fermasında iki növ yemd n istifad  edilir. әu yeml r  3 faydalı madd  daxil olmalıdır. Ilkin m lumatlar aşağıdakı

c dv ld  verilmişdir: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]
Sual: Heyvandarlıq fermasında iki növ yemd n istifad  edilir. әu yeml r  3 faydalı madd  daxil olmalıdır. Ilkin m lumatlar aşağıdakı

c dv ld  verilmişdir: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]Sual: Heyvandarlıq fermasında iki növ yemd n istifad  edilir. әu yeml r  3 faydalı madd  daxil olmalıdır. Ilkin m lumatlar aşağıdakı

c dv ld  verilmişdir: (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Kağız fabrikind  3 növ kağız istehsal etm k üçün 3 növ xammaldan istifad  edilir. Xammalların m hdud h cml ri, h r növ kağıza

xammal s rfi normaları v  bir ton kağızın satışından alınan m nf t haqqında m limatlar aşağıdakı c dv ld  verilmişdir. (Ç ki: 1)[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Kağız fabrikind  3 növ kağız istehsal etm k üçün 3 növ xammaldan istifad  edilir. Xammalların m hdud h cml ri, h r növ kağıza

xammal s rfi normaları v  bir ton kağızın satışından alınan m nf t haqqında m limatlar aşağıdakı c dv ld  verilmişdir. (Ç ki: 1)[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Ә, ә v  C m hsullarını istehsal emal etm k üçün 3 növ ehtiyatdan istifad  edilir. Әşağıdakı c dv ld  m s l nin ekzogen

parametrl rinin k miyy t xarakteristikaları verilmişdir. (Ç ki: 1)
[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Ә, ә v  C m hsullarını istehsal emal etm k üçün 3 növ ehtiyatdan istifad  edilir. Әşağıdakı c dv ld  m s l nin ekzogen

parametrl rinin k miyy t xarakteristikaları verilmişdir. (Ç ki: 1)[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Ә, ә v  C m hsullarını istehsal emal etm k üçün 3 növ ehtiyatdan istifad  edilir. Әşağıdakı c dv ld  m s l nin ekzogen

parametrl rinin k miyy t xarakteristikaları verilmişdir. (Ç ki: 1)[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Ә, ә v  C m hsullarını istehsal emal etm k üçün 3 növ ehtiyatdan istifad  edilir. Әşağıdakı c dv ld  m s l nin ekzogen

parametrl rinin k miyy t xarakteristikaları verilmişdir. (Ç ki: 1)[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

ә

ÖLM: 0502

Әd

0502Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar t qdim etm k

1 %


Sual: Firma 2 növ xammaldan istifad  etm kl  3 növ boya istehsal edir. әoyalara xammalların s rf normaları v  xammalların günd lik

maksimal h cml ri haqqında m lumatlar aşağıdakı c dv ld  göst rilmişdir. (Ç ki: 1)
[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]Sual: Firma 2 növ xammaldan istifad  etm kl  3 növ boya istehsal edir. әoyalara xammalların s rf normaları v  xammalların günd lik

maksimal h cml ri haqqında m lumatlar aşağıdakı c dv ld  göst rilmişdir. (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Sud zavodu 3 növ dondurma istehsal edir. әir ton “Eskimo” dondurması istehsal etm k üçün avadanliqlar 0,2 saat, bir ton “Plombir”

dondurması istehsal etm k üçün 0,3 saat, bir ton “Meyv li” dondurması istehsal etm k üçün is  0,25 saat işl m lidir. Dondurmaların birtonunu istehsal etm k üçün müvafiq olaraq 0,02; 0,003 v  0,001 ton xüsusi madd l rd n istifad  olunur. Süd zavodu dondurma istehsalına

günd  16 ton xüsusi madd  isl d  bil r. Әvadanlığın günd lik iş vaxtı fondu is  24 saatdır. әir ton “Eskimo” dondurmasının satışından 2,5

min pul vahidi, bir ton “Plombir” dondurmasınin satışından 3,5 min pul vahidi, bir ton “Meyv li” dondurmasınin satışından is  3,1 min manat

g lir  ld  edilir. M hsulların satış bazarının marketiq t hlili göst rir ki, “Plombir” dondurmasına olan günd lik t l b “Eskimo” dondurmasına

olan t l bi  n azı 20 kq üst l yir. Dig r t r fd n m lum olmuşdur ki, “Meyv li” dondurmasına olan günd lik t l b 70 kq ötmür. Zavodda

m cmu g liri maksimum ed c k istehsal proqramının tapılması m s l sinin iqtisadi riyazi modelini t rtib edin. (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]Sual: Heyvandarlıq ferması 4 növ yem almaq imkanına malikdir. Yeml rin t rkibind  üç növ faydalı madd  vardır. Heyvanların yeml nm si

üçün rasionun t rtibi il  bağli ekzogen parametrl r aşağıdakı c dv ld   ks olunmusdur (faydalı madd l rin miqdarı kq/ton hesabı il

verilmişdir). (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab][yeni cavab]

Sual: Heyvandarlıq ferması 4 növ yem almaq imkanına malikdir. Yeml rin t rkibind  üç növ faydalı madd  vardır. Heyvanların yeml nm si

üçün rasionun t rtibi il  bağli ekzogen parametrl r aşağıdakı c dv ld   ks olunmusdur (faydalı madd l rin miqdarı kq/ton hesabı il

verilmişdir). (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]
[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Heyvandarlıq ferması 4 növ yem almaq imkanına malikdir. Yeml rin t rkibind  üç növ faydalı madd  vardır. Heyvanların yeml nm si

üçün rasionun t rtibi il  bağli ekzogen parametrl r aşağıdakı c dv ld   ks olunmusdur (faydalı madd l rin miqdarı kq/ton hesabı il

verilmişdir). (Ç ki: 1)

[yeni cavab][yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Neft emalı qurğusu 2 rejimd  işl y  bil r. әirinci rejimd  1 ton neftd n 300 kq tünd v  600 kq açıq r ngli neft m hsulu istehsal edilir.

İkinci rejimd  is  bu göst ricil r uyğun olaraq 700 kq v  200 kq­dır. Qurguda h r gün  n azı 110 ton tünd v  70 ton açıq neft m hsulu

istehsal edilm lidir. Qurgu üçün el  bir iş rejimi seçin ki, plan tapşırığı minimal miqdar neft s rf edilm kl  icra edilsin. M s l nin iqtisadi­

riyazi modelini t rtib edin. (Ç ki: 1)

[yeni cavab][yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Neft emalı qurğusu 2 rejimd  işl y  bil r. әirinci rejimd  1 ton neftd n 200 kq tünd v  500 kq açıq r ngli neft m hsulu istehsal edilir.

İkinci rejimd  is  bu göst ricil r uyğun olaraq 600 kq v  250 kq­dır. Qurguda h r gün 90 ton tünd v  150 ton açıq neft m hsulu istehsal

edilm lidir. Qurgu üçün el  bir iş rejimi seçin ki, plan tapşırığı minimal miqdar neft s rf edilm kl  icra edilsin. M s l nin iqtisadi­riyazi

modelini t rtib edin. (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab][yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Firması 2 sexd  “X z r” v  “Әraz” televizorları istehsal edir. 1­ci sexd  televizorlar üçün mikrosxeml r, 2­ci sexd  is  elektron sxemli

şassil r istehsal edilir. F rz edilir ki, h r televizora 1 sxem v  1 şassi s rf edilir. 1­ci sexd  “X z r” televizoru üçün 1 mikrosxem istehsal

etm k üçün 1,2 adam­saat, “Әraz” televizoru üçün is  1,8 adam­saat vaxt s rf edilir. әu sexd  h r iki televizora mikrosxem istehsalına gün

rzind   n çoxu 120 adam­saat s rf etm k olar. 2­ci sexd  h r iki marka televizor üçün şassi istehsalına 1adam­saat vaxt s rf edilir. Gün

rzind  bu sexd  şassi istehsalına 90 adam­saat vaxt s rf edilm lidir. әir  d d “X z r” televizorunun satışından 200 manat, bir  d d “Әraz”

televizorunun satışından is  300 manat m f t  ld  edilir. Mü ssis y  maksimum m nf ti t min ed c k televizor istehsalı strategiyasinin

tapılmasi modelini t rtib edin. (Ç ki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab][yeni cavab]


[yeni cavab]Yüklə 49,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə