Sudjelovanja u internetskom savjetovanju o kurikulumu zdravstvenoga odgojaYüklə 25,74 Kb.
tarix16.11.2017
ölçüsü25,74 Kb.
#10341

OBRAZAC
SUDJELOVANJA U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU O KURIKULUMU ZDRAVSTVENOGA ODGOJA
Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta o kojem se provodi savjetovanje

Kurikulum zdravstvenoga odgoja

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Razdoblje internetskog savjetovanja (početak i završetak)

1. – 30. lipnja 2013. godine

Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti (OCD, ustanove i sl.) koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge

učiteljica

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate

djeca s kojim sam u obiteljskim, profesionalnim, prijateljskim odnosima

Načelne primjedbes obrazloženjem


  1. pogrešan način i vrijeme donošenje odluke u uvođenju Kurikuluma zdravstvenog odgoja (u daljnjem tekstu KZO)

  2. nevaljanost provođenja javne rasprave

  3. primjedbe na sadržaj KZO-a

  4. edukacija učitelja

  5. vrednovanje programa

Primjedbe na pojedinečlanke nacrta zakona, drugog propisa ili akta s obrazloženjem (Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu, a ovdje se navode samo članci ili dijelovi nacrta na koje se odnose.)

Članak 1. Odluke -uvođenju KZO-a u OŠ i SŠ praćenju i vrednovanju provedbe:

Članak 2. Odluke -o KZO u OŠ i SŠ:

Članak 3. Odluke -stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika

Članak 4. Odluke-samovrednovanje provedbe, ishoda i poučavanja Kurikuluma

-obrazloženje o pjedinim člancima u prilogu

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnosti, e-mail ili drugi podaci za kontakt

Ružica Balić

Datum dostavljanja

28.lipnja 2013.g.

Važna napomena:Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do30. lipnja2013. dostaviti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-zdravstveni-odgoj@mzos.hr Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati.

Prilog:


Članak 1. Odluke o uvođenju KZO-a u OŠ i SŠ praćenju i vrednovanju provedbe:

- donesena odluka je nevaljano donesena jer nije poštovana pravna procedura donošenja KZO jer je prvo trebalo donijeti Odluku o nacrtu uvođenja , praćenja i vrednovanja provedbe KZO-a

- besmisleno je raspravljati o daljnjim člancima jer je u početku napravljena proceduralna pogreška (ali ću to ipak napraviti)

-netransparentnost uvođenja KZO-a

- javna rasprava o Odluci je upitna, provodi se putem interneta što umanjuje broj dostupnih prijedloga i primjedbi jer je ograničena samo na grupu informatičko pismenih stanovnika RH-e

-internetskim putem javnost ne može imati uvid u raspravu, ne može raspravljati i imati uvid u poslane primjedbe kao i njihov broj

- javnost ne može sudjelovati u izradi i oblikovanju samog nacrta zdravstvenog odgoja, predlagati oblik, sadržaje, područja zdravstvenog odgoja i vrijednosti koje on nudi jer se radi o odgoju, a ne samo o tehnicističkom pristupu zdravstvenom odgoju ( spolnosti)

Članak 2. Odluke o KZO u OŠ i SŠ:-nije ponuđen nacrt ili prijedlog KZO, nego je KZO prezentiran kao sastavni dio ove odluke i kao gotov dokument

- KZO se uvodi kao dio redovnog i obvezatnog programa svih učenika osnovnih i srednjih škola RH-e, a uključuje sadržaje koji učenike usmjeravaju i oblikuju u vrijednostima za čije prenošenje su odgovorni njihovi roditelji i obitelj.

-sadržaj KZO je ideološki oblikovan usmjerava svu školsku djecu u jednu ideologiju–rodnu

-ne nudi se mogućnost izbora između više program ZO kako bi svi roditelji mogli izabrati sadržaj koji odgovara njihovim moralnim vrijednostima i svjetonazoru

-sadržaji prva tri modula (…) su već uključeni u redovan program nastave i vjeronauka kojeg pohađa velik broj učenika pa nema potrebe uvoditi te iste

-prva tri modula su navedena samo kao krinka za provođenje 4. modula tj. spolno-rodne ravnopravnosti

-4. modul uvodi spolno-rodnu ravnopravnost koja kao pojam nije jasna i svrhovita. Može se iščitati spol kao biološka karakteristika, rod kao društvena očekivanja i norme muškog i ženskog spola, a ta društvena očekivanja i norme učenicima prenose roditelji i obitelj

-pristup rodne ideologije nije u skladu s dječjom dobi i razvojem. Sadržaji kurikuluma su neprimjereni, ulaze u dječju intimu i nameću djeci seksualne sadržaje, ne poštujući pedagoške i psihološke znanstvene spoznaje o dječjem razvoju (npr. 3.r.OŠ-radionica o tjelesnim dodirima, 5.r. OŠ-masturbacija, 6.r.-pornografija, 7.r.-homoseksualnost)

-ishodi te ideologije su za djecu zbunjujući, ruše im do sada usvojene obiteljske odgojne i vrijednosne stavove, nameću im drugačije i time ih stavljaju u situaciju sukoba sa samim sobom

-sadržaj KZO-a, svih radionica kao glavni cilj ima informirati, usmjeriti i oblikovati razmišljanaja i djelovanje svih naših učenika prema rodnoj ravnopravnosti - redefiniranje roda u nove vrste kako bi se mogali slobodno provoditi i živjeti neprirodni/nereproduktivni odnosi i zajednice

TIJEK PROVOĐENJA RODNE IDEOLOGIJE:

U 4. razredu ruši se prirodno poimanje roda- muškog, ženskog koji je u ravopravosti sa spolom osobe.

U daljnjim razredima OŠ-e i u razredima SŠ-e mijenja se poimanje seksualnosti kao iskaza potpune, predane ljubavi i ostvarivanja ploda ljubavi-nove osobe tj. djeteta, a uvodi se poimanje seksualnosti kao prava osobe na uživanje tj. izjedančavanje: seksualnost = užitak. Također se potiče na takvu primjenu seksualnosti u životu.

To novo poimanje seksualnosti provodi se detaljno, po područjima: masturbacija, pornografija, spolne bolesti, zaštita... Svako navedeno područje se obrađuje iznošenjem činjenica (često znanastveno neutemeljenim-npr. prezervativ=100% siguran seksualni odnos) i praktično-uživljavanjem (metodama uloga, poruka, dodira-npr.3.r.OŠ-e...) s ciljem usvajanja znanja i primjene takvod ponašanja.

Time se oblikuje mišljenje i djelovanje osobe od djetinjstva 9. godine (3.r. OŠ) do punoljetnosti 18.g. (3./4.r. SŠ), to je formiranje osobe i namećanje samo jednog vida poimanja seksualnosti, kao i odnosa i primjene seksualnosti. Time se onemogućuje sloboda, i sudjelovanje u odgoju, roditelja koji imaju drugačije poimanje seksualnosti i koji imaju pravo, a i žele da im se djeca razvijaju i formiraju u skladu njihovih obiteljskih vrijednosti.

Zbog sveg navednog jedino valjano rješenje je poštivanje prava roditelja i ostvarivanje mogućnosti izbora kurikuluma/programa zdravstvenog odgoja. Roditeljima se treba ostvariti pravo na odgoj djece u skladu njihovih obiteljskih vrijednosti. To uključuje i pravo na izbor kurikuluma zdravstvenog odgoja za njihovu djecu.

Članak 3. Odluke -stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnikaZa prav tri modula već imamo stručne učitelje i nastavnike koji ih provode. Također nastavnici prirode, biologije u sklopu svojih redovnih predmeta obrazuju i odgajaju djecu o spolnosti, a usavršavaju se tijekom godine u svom nastavnom području.

Bilo bi dobro i učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima dati mogučnost izbora-uvođenjem više programa Kurikuluma - da izaberu koji kurikulum žele predavati i da se usavršavaju u skladu sa izabranim Kurikulumom.

Članak 4. Odluke-samovrednovanje provedbe, ishoda i poučavanja KurikulumaZbog čega se uz do sada samo tri ''glavna'' predmeta hrvatski jezik, matematika i priroda uvodi samovrednovanje Kurikuluma? Što je sa ostalim redovnim predmetima kojim odavno obrazujemo i odgajamo djecu? Bilo bi mudro, kako bi poboljšali kvalitetu cijelog odgojno-obrazovno sustava, samovrednovati i već postojeće redovne predmete kao i novo-uvedeni Kurikulm,

Yüklə 25,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə