Szkepticizmus, neoplatonizmus SzkepticizmusYüklə 15,2 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü15,2 Kb.
#11814

Szkepticizmus, neoplatonizmus

 1. Szkepticizmus:

 • A szkeptikusok lehetetlennek tartják az igaz megismerést.

 • A filozófiai rendszerek és irányzatok elszaporodása odáig vezetett, hogy az emberek kételkedni kezdtek valamennyiben. • A szkeptikus filozófiában három szakaszt különböztetünk meg:

  • A régebbi irányzatot az eliszi Pürrhón alapította meg.

  • A középső szakaszt akadémiai szkepszisnek is nevezik, mert ebben az időben a platóni Akadémia volt a szkeptikusok központja.  Kiemelkedő képviselői Arkeszilaosz és Karneadész.

  • Az újabb szkepszist Aineszidémosz alapította meg.  Ő a Krisztus születése körüli években működött.

Leginkább csonkítatlanul Sextus Empiricus művei maradtak fenn.

 • Az antik szkepszisre jellemző a trópusok elmélete: trópusoknak azokat a szempontokat nevezték, amelyek az igazság megismerhetetlenségét bizonyítják.

 • Aineszidémosz 10 ilyen trópust sorolt fel:

   • általában az élőlények különbözősége

   • az emberek különbözősége

   • a belső, szubjektív állapotok különbözősége

   • egy objektum helyzetének, távolságának, helyi környezetének különbözőségei

   • az észlelt jelenség összekeveredése másik jelenséggel

   • az objektumok különböző hatása kvantumuk (tömegük) és kompozíciójuk (összetételük) szerint

   • a jelenségek és az észlelések viszonylagossága

   • a benyomások gyakorisága vagy ritkasága

   • a neveltetés, szokások, erkölcsök, a vallási és filozófiai nézetek különbözősége. • A legtöbb szkeptikus nem öncélúan végezte a munkáját, hiszen a „tartózkodást az ítélettől” tételüket előfeltételnek tekintették ahhoz, hogy a derűs és rendíthetetlen lelki nyugalom megvalósuljon. 1. Neoplatonizmus

 • Rendszeres formában, egységes alapelvek szerint teremt egységet a múlt eszméi között.

 • A neoplatonizmus Kr.u. 2. századtól a 6. századig terjed.

 • Megalapítójának Ammonius Sakkast tartják, de róla semmit sem tudunk.

 • A voltaképpeni rendszert Sakkas nagy tanítványa, Plótinosz alkotta meg. 1. Plótinosz

 • Egyiptomban született 205-ben.

 • Tanulmányútja során érkezett Rómába, ahol iskolát alapított.

 • A nép körében vallásos tisztelet övezte.  Életét az istenség keresésének szentelő ember volt.

 • Az volt a terve, hogy Itáliában megalapítsa a filozófusok városát, amelyet Platonopolisznak hívnak majd, és amely megalapítja a platóni eszményi államot.  A terv nem valósult meg.

 • 54 írását tanítványa, Porphüriosz rendszerezte és adta ki 6, egyenként 9 könyvből álló „enneászban”:

  • Első: etikai tanulmányokat tartalmaz.

  • Második és harmadik: világgal foglalkozik.

  • Negyedik: lélekkel foglalkozik.

  • Ötödik: a szellemmel és az eszmékkel foglalkozik.

  • Hatodik: a legfőbb elvvel és jóval foglalkozik. • Plótinosz Platón hű tanítványának és magyarázójának tartja magát.

 • A neoplatonikusok olyan önálló rendszert alkottak, amely szorosan kapcsolódik Platónhoz, de alapvetően különbözik tőle abban, hogy olyan végső ősokból vezet le minden egyedi létezőt, amelybe aztán ezek visszatérnek. • Az Egy, az Első, az örökkévaló, vagy bárhogyan is nevezi Plótinosz az isteni lényeget, túl van minden ellentéten és minden érthetőségen.

 • Philón: Isten méltóságával ellenkezne, ha közvetlen érintkezésbe kerülne az anyaggal.

 • Plótinosz hozzáteszi: Elképzelhetetlen, hogy Isten kívánjon, vagy tegyen valamit, mivel önmagában teljes és nyugvó.  Vagyis a világ nem lehet Isten akarati aktusa által teremtett.

 • A legfőbb lény mintegy túlcsordul magán, és a bene levő fölösleg megalkotja a mást.  Ahogyan a Nap sugározza a meleget úgy, hogy közben mit sem veszít szubsztanciájából, ugyanúgy bocsátott ki a legfőbb lény magából minden fennállót mint önmagának mintegy fénysugarát vagy árnyékát.  Ez a kisugárzás fokozatosan megy végbe, ugyanis a különböző létszféráknak létezik valamilyen rangsora, aszerint, hogy melyik milyen közel van Istenhez:

  • Az első kisugárzás a szellem.  Az isteni szellem nem Isten maga, Isten az isteni szellemen túl létezik.

  • A második a világlélek.

  • A világlélek és az anyag közé további köztes létezők ékelődnek: az egyéni lelkek.

  • Az anyag az isteninek legkevésbé tökéletes, az Istentől legmesszebbre távolodott megjelenési formája, teljességgel sötét és gonosz.

 • Plótinosz azt mondja, hogy minden individuális lélekben az egész világlélek jelen van. az egész világmindenséget hordozza magában mindegyik. 1. Plótinosz etikája

 • Az ember legfőbb célja és boldogsága abban áll, hogy az emberi lélek újra egyesüljön azzal, amiből keletkezett: az istenivel.

 • A négyfajta Platóni erényt Plótinosz elismeri, de csak mint a legalsó fokokat a legfőbb célhoz vezető úton.

 A tulajdonképpeni út szellemi út: nem kifelé vezet, hanem befelé – az ember belseje felé.

 • A legfelső fok az önmagunkba, vagyis az isteniben történő teljes elmerülésben rejlik.  Ez elvezet az Istennel való tudattalan, extatikus eggyé válás állapotába.

 • A plótinoszi misztikának az alapja az istenivel való közvetlen egyesülés tana.  Az ilyen misztika a legközelebbi rokonságban van az indiai filozófia alaphangulatával.

 • Plótinosz egyik tanítványa arról tudósít, hogy részt akart venni egy perzsák ellen indított hadjáratban azért, hogy megismerje a perzsa és a hindu filozófiát.  A hadjárat kudarcot vallott, Plótinosznak vissza kellett fordulnia. 1. A neoplatonizmus végső kiteljesedése, az antik filozófia vége

 • A neoplatonizmus Plótinosz közvetlen tanítványai által továbbélt, egyrészt egy szír iskolában (fő alakja: Jamblikhosz), másrészt egy athéniban (fő alakja: Proklosz).

 • Az athéni iskola a leghevesebben küzdött a fokozatosan uralkodóvá váló kereszténység ellen.

 • Justinianus császár 529-ben bezáratta a Platón óta működő iskolát, vagyonát elkobozta, és betiltotta a görög filozófia további oktatását.

 • Boethius volt a görög filozófia utolsó nagy alakja.  Politikai okokból kivégezték 525-ben Teodorik (keresztény) parancsára.

 • A filozófia vigasztalása című írását a börtönben fogalmazta meg.

Yüklə 15,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə