T. C. Ankara üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ felsefe ve din biLİmleri anabiLİm dali din sosyolojiSİ BİLİm daliYüklə 168,67 Kb.

səhifə1/41
tarix26.08.2018
ölçüsü168,67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41 
 
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI 
 
 
 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN 18-25 YAŞ ARASI 
GENÇLERİN DİNÎ TUTUM VE DAVRANIŞLARI:  
KUŞADASI ÖRNEĞİ 
 
 
 
Yüksek Lisans Tezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramazan ÇINAR 
 
Ankara-2013 
 
 
 
 


ii 
 
 
 
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
DİN SOSYOLJİSİ BİLİM DALI 
 
 
 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN 18-25 YAŞ ARASI 
GENÇLERİN DİNΠTUTUM VE DAVRANIŞLARI: 
KUŞADASI ÖRNEĞİ 
 
 
Yüksek Lisans Tezi 
 
Ramazan ÇINAR 
 
 
Tez Danışmanı 
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU 
 
Ankara-2013 


iii 
 
 
 
 


iv 
 
 
  
 
 
 
İçindekiler 
ÖNSÖZ ..................................................................................................................................... vii 
KISALTMALAR ........................................................................................................................... 1 
TABLOLAR ................................................................................................................................ 2 
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 5 
1. 
ARAŞTIRMANIN KONUSU ............................................................................................. 5 
2. 
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ .............................................................................. 5 
3. 
ARAŞTIRMA PROBLEMİ ................................................................................................ 7 
4. 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ............................................................................................ 7 
4.1. 
Araştırma Evreni ve Örneklem ............................................................................. 7 
4.2. 
Veri Toplama Teknikleri ....................................................................................... 8 
5. 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE .................................................................................................. 9 
5.1. 
Kavramlar ve Terimler .......................................................................................... 9 
5.2. 
Araştırma Sorunları/Hipotezler ............................................................................ 9 
BİRİNCİ BÖLÜM 
TURİZM VE GENÇLİK 
1. 
TOPUMSAL BİR OLGU OLARAK TURİZM ..................................................................... 10 
1.1. 
TURİZMİN GELİŞİM SÜRECİ ................................................................................ 10 
1.2. 
TURİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ ........................................................................... 25 
1.3. 
TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR ................................................ 31 
1.4. 
TURİZMİN SOSYOLOJİK BOYUTLARI VE TOPLUM ............................................... 38 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ........................................................................ 38 
2. 
TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK GENÇLİK VE DİN ...................................................... 54 
2.1. 
GENÇLİĞİN TANIMI ............................................................................................ 54 
2.2. 
ERGENLİĞİN TANIMI .......................................................................................... 55 
2.3. 
ERGENLİK DÖNEMLERİ VE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ............................................... 57 
2.4. 
ERGENLİK DÖNEMİ DİN VE AHLÂK GELİŞİMİ ...................................................... 63 
 
 
 


vi 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
BULGULAR VE YORUM 
1. 
ARAŞTIRMA ALANINA GENEL BİR BAKIŞ .................................................................... 66 
1.1. 
KUŞADASI İLÇESİNİN KISA TARİHİ ....................................................................... 68 
1.2. 
KUŞADASI’NIN NÜFUS VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ....................................... 72 
1.3. 
TÜRKİYE’NİN TURİZM POTANSİYELİ VE KUŞADASI’NIN ÜLKE TURİZMİNDEKİ YERİ
 
76 
1.4. 
KUŞADASI VE TURİZM ........................................................................................ 81 
2. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN DİN ALGISINA İLİŞKİN BULGULAR ........ 84 
2.1. 
KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK PROFİLİ ............................................................. 84 
2.2. 
AİLENİN DİNDARLIK DÜZEYİ İLE DİNİ TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ ...................... 88 
2.3. 
CİNSİYET İLE DİNİ TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ .................................................... 97 
2.4. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERDE İNANÇ BOYUTU ........................ 102 
2.5. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN DİNİN İBADET BOYUTUNA YÖNELİK 
TUTUMLARI .................................................................................................................. 104 
2.6. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN ALKOL KULLANILMASINA İLİŞKİN 
İNANÇ DURUMLARI İLE İÇKİLİ MEKÂNLARDA EĞLENME VE ALKOL KULLANMA 
YÜZDELERİ .................................................................................................................... 106 
2.7. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN KIYAFET TERCİHİ VE SAHİL 
YAŞANTISI KONULARINDA DİNİ REFERANS KABUL ETME YÜZDELERİ .......................... 108 
2.8. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN TURİSTLERE OLAN İLGİ VE 
SEMPATİLERİNİN KENDİ KÜLTÜRLERİNE OLAN İLGİ VE SEMPATİLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI ...................................................................................................... 112 
2.9. 
TURİZM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLERİN YABANCI EVLİLİKLER HAKKINDA 
GÖRÜŞLERİ ................................................................................................................... 116 
SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................................................................... 119 
ÖZET ..................................................................................................................................... 122 
ABSTRACT ............................................................................................................................. 123 
KAYNAKÇA ............................................................................................................................ 124 
ANKET FORMU ..................................................................................................................... 134 
KUŞADASI RESİM VE GRAFİKLERİ ......................................................................................... 138 
 
 
 
 


: browse
browse -> Din psikolojiSİ BİLİm dali
browse -> Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfi
browse -> Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
browse -> Bu dönem tıbbı iki evrede ele alınabilir
browse -> ’da Allah’ın göklerin ve Yer’in Nûr’u olduğu belirtilirken
browse -> Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġ
browse -> Enfeksiyöz, bağ dokusu hastalığı, granülomatöz, toksik veya idiyopatik nedenlerle, miyokardın inflamasyon, nekroz veya miyositolizidir
browse -> Radyo telev zyon s nema anab L m dali lat n amer ka
browse -> Hematolojide temel laboratuvar tani yöntemleri Dr. Mutlu Arat
browse -> Anab L m dali


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə