T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə14/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   278

“Koma Civakên Kurdistan Sözleşmesi temelinde gelişecek demokratik sistem özgürlüklerin geliştiği çok verimli bir vaha haline gelecektir. Bu yapılanma komünal demokrasiye göre örgütlenmiş, sivil-yatay toplulukların, toplumsallaşmanın oluşumu, eşit özgür bir arada yaşaması, kendisini devlete ihtiyaç duymadan iş ve rol koordinasyonları ile demokratik koordine yönetimlerine ulaştırmalarını sağladığı gibi dayanışmacı komünalist bir toplumsal yaşamı da örme kararlılığı anlamına gelecektir. Demokrasinin derinleşmesi özgürlüklerin de gelişmesini getirecektir. Böylelikle Ortadoğu’nun ve Kürdistan’ın tarihinde var olan tüm güzel değerler yeniden yeşerecek ve dünyada yeni ahlakın geliştiği yeni bir çağ başlayacaktır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
-“Birinci Bölüm - Madde 1: Demokratik Kent Meclisinin (DKM) Amaçları” başlığında;

1- “a” Fıkrasında; “Özgür Yurttaş bilinciyle, hiyerarşik devletçi iktidar anlayışını reddeder. Asil olan iktidar araçlarını tekeline almak değil, toplumun demokratik dönüşümünü sağlamaktır. Demokratik toplumsal yapılanmayı iktidar ve hiyerarşiden yalıtır. Sistem alternatifi olarak oluşan demokratik yurtsever kurumların özgünlüklerine dokunmadan, sosyal-siyasal parçalanmışlıklarını giderir ve toplumsal temsiliyet ilkesi üzerinden yapısal bir bütünselliğe ulaşır. Halkın toplumsal ihtiyaçları ile meclis ve meclis bileşenlerinin kurumsal ihtiyaçları üzerinden bir eşgüdüm sağlar.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;  

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 9. Paragrafta belirtilen;

“Bugüne kadar iktidarı hedeflemeden toplumsallaşmak, demokratikleşmek olgusu pek düşünülemedi. İktidarı hedeflemeden tüm toplumu demokratikleştirmeye yönelik açılımlar, oluşumlar gerçekleştirildiğinde asıl hedefe ulaşılır. Daha önce şu tespiti yapmıştım; "iktidarın olduğu her yerde direniş vardır ve iktidarın olduğu her yerde başkaldırılar olur". Dünyanın her yerinde direniş var fakat bunlar birbirinden bağımsız ve kendi başlarına. Bu konuya ilişkin görüşüm, bütün bunları bir araya getirmek, birlikte hareket etmeye yöneliktir. Dolayısıyla benim aslında tasarladığım şey bütün dünyaya ilişkindir. Bu nedenle iktidarı hedeflemeden gerçekleştirilecek olan oluşumları demokratik toplum konfederalizmi kavramıyla ifade ediyorum” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


2- “b” Fıkrasında; “Demokratik Kent Meclisinin asıl amacı, kendi kendine yeterliliğini sağlayarak halkımızı kendini yönetir hale getirmektir. Toplumsal ekolojik denge ile toplumsal cinsiyet özgürlükçülüğü önemser, bunu kominal sistemin temeli haline getirir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 1’te Koma Civakên Kurdistan’ın “Niteliği” Alt Başlığında;

“….Aynı zamanda seçilmiş ve denetlenebilir demokratik yönetimler yolu ile kendini yönetirler. Tabandan gelişen demokratik seçeneği gerçekleştirmek esastır…” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
3- “c” Fıkrasında; “Halklarımızın birey ve toplum olmaktan kaynaklı haklarını kullanır. Hiçbir baskı ve sömürü biçimini kabul etmez.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;  

-KCK Sözleşmesinin “İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler” Başlığı Altında Madde 9’da “Topluluk ve Dayanışma Hak ve Özgürlükleri” Alt Başlığında “a” fıkrasında;

“Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı esas alınır. Her toplum ve halkın başka toplum ve halklarla demokratik, eşit, özgür, bir arada yaşamak kadar demokratik, bağımsız geleceğini belirleme hakkı o topluluk veya halk tarafından belirlenir. Baskı, asimilasyon, imha ve sömürgeciliğe karşı topluluk ve halkların direnme hakkı meşru bir hak olarak kabul edilir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
4- “d” Fıkrasında; “Söz konusu Kentte yaşayan halkların, çok yönlü uygulanan asimilasyon politikaları sonucu yaşanan kültürel erimeye karşı demokratik ulusal ve toplumsal kimliğini açığa çıkarmayı, bunu kişi ve kurumsal aidiyet ve hukukunu belirleyerek örgütsel bir güce dönüştürmeyi esas alır. Belli aşamalarla kurumsal aidiyeti halk tabanı  ile birleştirmek ve ikinci yönü ile halkı karar mekanizmasına dahil edip, demokratik halk otoritesini açığa çıkarmayı amaç edinir. ” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler” Başlığı Altında Madde 9’da “Topluluk ve Dayanışma Hak ve Özgürlükleri” Alt Başlığında “f” fıkrasında;

“Herkesin kültürel gelişme ve ulusal kimlik özgürlüğü vardır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
5- “e” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi, özgür Yurttaşlar Topluluğunu açığa çıkarmayı ve öz itibariyle özgür Yurttaşlar Meclisi’ni tüm alanlara yaymayı temel amaç edinir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

 -KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm Genel Organlar” Başlığı Altında Madde 14’te “Alan Merkezleri”, “3- Sosyal Alan Merkezi” Alt Başlığında “h” fıkrasında;

“Özgür Yurttaşlık Koordinasyonu: Demokratik-ekolojik toplumun inşası sürecine bütün toplumsal kesimlerin ve tüm toplulukların katılmasını sağlamaya dönük çalışma yürütür. Toplumun eşit ve özgür yurttaşlık temelinde örgütlendirilmesi amacıyla komün, meclis, hareket oluşumuna gider. Özgür yurttaşlık bilincinin kazandırılması ve toplumun her alanında kendi karar mekanizmalarının oluşturulması hedefiyle eğitim, örgütlenme ve eylemsellik faaliyetlerini geliştirir ve yönlendirir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
6- “f” Fıkrasında; Tüm kurumları ve yurttaşları kendi özgünlükleri, renkleri ve yetenekleri ile farklı kanallarda ortak mekanizmada birleştirip sonuç alıcı bir örgütlenmeye gitmeyi esas alır. Tabandaki talepleri temsiliyet noktasında ortak bir mekanizmada birleştirmek, bir nevi tabansal ihtiyaç ve talepleri esas alan bir tarzla halkın öz iradesini sağlıklı bir şekilde demokratik bir yönetime kavuşturmayı amaç edinir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “On Üçüncü Bölüm Ortak Hükümler” Başlığı Altında Madde 45’te “Kürdistan Demokratik Konfederal Birliğine İlişkin” Alt Başlığında;

“KCK her Kürdistan parçasında halkın öz iradesini esas alır. Bu iradeyi demokratik konfedera­lizm esaslarına göre ortaya çıkartır. Demokratik ulus birliğini hedefler. Parçalar arası ilişkide kon­federal dayanışma ve birlik esastır. Bu dayanışma ve birlik, tüm parçalardaki ve yurtdışındaki halkın ortak karar, yürütme ve denetleme organları ile sağlanır. Ortak ekonomi ve eğitim politikaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle ve ortak meşru savunma ile geliştirilir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
7- “g” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi, öncelikli olarak ildeki tüm demokratik yurtsever kurumları demokratik bir mekanizmada bir araya getirmeyi hedefler. Çok başlılığa son vermeyi ve diğer halk delegelerinin de katılımını sağlayarak mevcut Kent Meclisi mantığına merkezi bir düzlemde tanımlayıp aşama aşama ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy-sokak komin ve ocakları inşa ederek konfederal örgütlenme sistemini tabana doğru yaymayı esas alır. Bu mecliste kurumsal temsiliyet, kurumların karar mekanizmasında yer alan kişiler esas alınarak belirlenir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 4. Paragrafta;

“Bu durumda tek alternatif demokratik konfederalizmdir. Bu, piramit tarzı bir örgütlenme modelidir. Burada söz, tartışma ve karar toplu­luklarındır. Tabandan en üstte kadar delegeler seçimle gelir ve tepe de bir koordinasyonu oluş­turur. Delegeler halkın bir yıllık memurları gibi çalışır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
8- “h” Fıkrasında; Demokratik kent meclisi; konfederal hukuk ve örgütlenme mantığını bir sisteme oturtmayı amaç edinir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 4. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, devletlerin köklü bir reformla demokrasiye duyarlı hale getirilmelerini, demokratikleşme önünde engel olunmamasını ve tüm engellerin kaldırılmasını ister ve bu amaç doğrultusunda mücadele eder. Bundan sonra Kürdistan da üç hukuk geçerli olacaktır: AB hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfe­deral hukuk. Üniter devletler olan İran, Irak, Türkiye ve Suriye Kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça Kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gidebilecektir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
9- “ı” Fıkrasında; Kent Meclisi; doğrudan demokrasiyi kurmayı, halkın kendisini yönetmesini, söz karar yetkisini halkın kullanmasını, siyaseti temsili güçlere bırakmadan doğrudan halkın kendisinin yapmasını esas alır.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 22. Paragrafta belirtilen;

“Koma Civakên Kurdistan sistemi ise doğrudan demokrasiyi kurmanın adıdır. Toplumun kendisinin demokrasi yaratacağını ve bunun için etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler, kadın, gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve bunların örgütlenmelerini kapsayan bir komünler toplamını, topluluk demokrasisini oluşturur ve bu toplulukların bir arada eşit ve özgür yaşamasını sağlar. Burjuva sistemlerdeki devletçi, sınıfsal sınırları aşmayan sivil toplumculuk yerine, toplum odaklı ve devleti aşmayı hedefleyen sivil toplum örgütleriyle de beslenerek, alternatif ve tam demokrasi modeli olarak halkların zamanında halkların siyasal alternatifi haline gelecektir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
10- “i” Fıkrasında; Kenti oluşturan bütün toplumsal kesimlerin dil, din, kültür, tarih, ulus, cins, kimlik ve etnik azınlık gözetmeksizin eşitliği esas alan adil, eşitlikçi ve özgür bir yaşamı kurmanın ve geliştirmenin en yetkin aracı olarak çalışmasını örgütler.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler” Başlığı Altında Madde 7’de “Bireysel, Siyasal Hak ve Özgürlükler” Alt Başlığında “h” fıkrasında;

“Herkesin doğuştan veya sonradan edinilen ve gönüllüce benimsenen kimliğiyle (etnik, cinsiyet, mezhep, din, kültür, dil) yaşama özgürlüğü vardır. Hiç kimse kimliğinden ve farklılığından dolayı aşağılanamaz ve ayrımcılığa tabi tutulamaz.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
11- “j” Fıkrasında; Kent sınırları dahilinde ve o coğrafya üzerinde yaşayan bütün halkların ve azınlıkların ve kültürlerin demokratik ortak biraradalığını, kardeşliğini bu temelde toplumsal barışı savunur ve güçlendirir. Halkların demokratik haklar mücadelesini her yönlü gelişimini esas alır.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 10. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır….” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
12- “k” Fıkrasında; Demokratik konfederal örgütlenmenin başlıca ilkeleri olan özyeterliliği, karşılıklı başlılığı, tamamlayıcılığı, ortaklığı ve dayanışmayı esas alarak ortaya çıkan toplumun iradi gücünü demokratik otorite sayar.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 23. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Toplum Konfederalizmi söz ve karar gücünü tabana dayandırarak yerel demokratik yaşamları komünal-konfederal ilişki ile birleştirip güçlerini arttırma ve daha kapsamlı sorunlara çözüm bulmanın örgütlü ifadesidir. Böylece merkezileşmeye dayanan siyaset tarzını aşarak halkın güçlendiği bir siyaset tarzının gelişmesini yaratan, yerel dar görüşlülüğün ve farklı bir iktidarcı zihniyetin hortlamaması açısından da yerelleri ortaklaşma ve dayanışmaya çeken birlikçi bir sistemin adıdır. Bu sistemle bireyin siyasete ve çevresine yabancılaşması sona erdirilerek, özgüven ve iradeye dayanan canlı bir siyasal yaşamın ve özgür yurttaşlığa dayanan kardeşliğin gelişmesi sağlanacaktır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
13- “l” Fıkrasında; Merkeziyetçi, devletçi, hiyerarşik yönetim yapılanmalarına ve zihniyetine karşı alternatif demokratik toplumsal güç odağı olarak kendini örgütler.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Başlangıç” bölümünde 22. Paragrafta belirtilen;

“Koma Civakên Kurdistan sistemi….. Burjuva sistemlerdeki devletçi, sınıfsal sınırları aşmayan sivil toplumculuk yerine, toplum odaklı ve devleti aşmayı hedefleyen sivil toplum örgütleriyle de beslenerek, alternatif ve tam demokrasi modeli olarak halkların zamanında halkların siyasal alternatifi haline gelecektir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
14- “m” Fıkrasında; Demokratik Ekolojik ve Cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir toplumsal inşa için çalışmayı hedef edinir.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 6. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm ekolojik toplum modelini benimser. Toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesi ile aşılmasını esas alır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin Kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini ön görür. Bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,

15- “n” Fıkrasında; Taban örgütlenmeleri olarak komin, ocak, meclis, toplumsal her ihtiyaca ilişkin kurulan demokratik sivil toplum örgütlenmelerini meclisi oluşturan halkın iradesi olarak görür.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde belirtilen;

“Kürdistan Demokratik Konfederalizminde asıl karar yetkisi köy, mahalle ve şehir meclis ve delegelerinindir. Dolayısıyla halkın ve tabanın kararı geçerlidir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,


16- “o” Fıkrasında; özgür yurttaş bilincine sahip her bireyi demokratik sistemin inşa edilmesinde vazgeçilmez bir özne olarak görür.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 5’te Koma Civakên Kurdistan’ın “Sistemin yurttaşlığı: Özgür Yurttaşlık” Alt Başlığında;

“Kürdistan’da doğup yaşayan veya KCK sistemine bağlı olan herkes yurttaştır. KCK yurttaşı sisteme siyasal ve toplumsal bağla bağlı olan ve kültürel kimliği ile katılan, özgür iradeli, yurtsever, demokrat, katılımcı bireydir. Bu Sözleşmede belirlenen hak ve özgürlüklere sahiptir ve bu Sözleşmenin belirlediği yükümlülükleri yerine getirir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
17- “ö” Fıkrasında; Anti demokratik yönelimlere, milliyetçi-ırkçı saldırılara ve her türden şiddete karşı demokratik mücadeleyi, özsavunmayı esas alır.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 4’te Koma Civakên Kurdistan “İlkeleri” Alt Başlığında “k” Fıkrasında;

“Demokratik Konfederalizm Önderliğine, ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara karşı meşru savunma duruşu temelinde mücadele etmek.” şeklindeki ilke doğrultusunda yazıldığı,
18- “p” Fıkrasında; Kürt sorununun barışçıl demokratik özerk biçimde çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışır. Halkların demokratik ulusal mücadelesini tanır.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 4’te Koma Civakên Kurdistan “İlkeleri” Alt Başlığında “f” Fıkrasında;

“Siyasetin demokratikleştirilmesi temelinde Kürdistan üzerinde egemen olan devletleri köklü bir reforma yönelterek, küçülmelerini ve demokrasiye duyarlı hale gelmelerini sağlamak.” şeklindeki ilke doğrultusunda yazıldığı,
19- “r” Fıkrasında; Tek dil, tek bayrak ve tek ulus egemenliğine dayalı ulus-devlet anlayışını; ayrılıkçılığın, ötekileştirmenin, asimilasyonun, milliyetçiliğin ve bölünmenin nedenleri olarak kabul eder. Buna karşı demokratik ulus anlayışını esas alarak halkların birbiriyle hoşgörü ve saygı ortamında halkların kendisi için kabul ettiği tüm ulusal önderleri sözkonusu halk için demokratik ulusal değerler olarak kabul eder.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 1. Madde belirtilen;

“…Ulus-devlet sistemi ise yirminci yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gelmiştir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,

-KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 10. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır. Katı sınırlara dayalı milliyetçi-devletçi ulus yerine demokratik ulusu geliştirir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
20- “s” Fıkrasında; Kadın ve gençliği demokratik konfederal örgütlenmenin vazgeçilmez öncü gücü olarak tanır. Kadın özgürlüğünü demokratik toplumun esas ölçütü ve gerekçesi olarak benimser.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 10. Paragrafta belirtilen;

“Kürdistan Demokratik Konfederalizmi…. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demok­ratik örgütlenmesini yarattığı politikayı doğrudan ve özgür-eşit konfederasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde yaptığı bir sistemdir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
21- “ş” Fıkrasında; Devleti yıkma ve devlet karşıtlığını esas alma yerine, daha az devlet daha çok toplum, daha az devlet daha çok demokrasi, daha az devlet daha çok özgürlük ve halk iradesi olarak halkların kendi yönetim ve yaşam sistemini kurmasını benimser.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 4’te Koma Civakên Kurdistan “İlkeleri” Alt Başlığında “f” Fıkrasında;

“Siyasetin demokratikleştirilmesi temelinde Kürdistan üzerinde egemen olan devletleri köklü bir reforma yönelterek, küçülmelerini ve demokrasiye duyarlı hale gelmelerini sağlamak.” şeklindeki ilke doğrultusunda yazıldığı,
22- “t” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi; bu kentte ve bu kente ait yerleşim yerlerinde ikame eden tüm etnik ve dini azınlıkların (Asuri-Süryani, Ermeni, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü vd, Alevilik, İzidilik, İsevilik, Musevilik vd) haklarını tanımayı ve bunun için mücadele etmeyi kent meclisinin güçlenmesinin bir ilkesi olarak görür ve amaç edinir. Etnik ve mezhepsel çatışmaları reddeder. Ayrıca dinlerin kültürel barışçıl özünü öne çıkararak, dinin siyasete alet edilerek mezhepsel ve dinsel çatışmaları körüklemesini bir insanlık suçu olarak görür.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların; 

-KCK Sözleşmesinin “Dördüncü Bölüm Parça Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 19’te “Azınlık ve Kültürel Konfederasyonlar” Alt Başlığında;

“Ülkenin herhangi bir parçasında bulunan bir azınlık veya etnik-kültürel–inanç kesimi kendi özgünlüğü içerisinde demokratik özgür örgütlülüğünü geliştirerek kendi kendini yönetirken, aynı zamanda demokratik toplum konfederalizmi içerisinde temsilini bulur.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,

-KCK Sözleşmesinin “İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler” Başlığı Altında Madde 7’da “Bireysel, Siyasal Hak ve Özgürlükler” Alt Başlığında “h” fıkrasında;

“Herkesin doğuştan veya sonradan edinilen ve gönüllüce benimsenen kimliğiyle (etnik, cinsiyet, mezhep, din, kültür, dil) yaşama özgürlüğü vardır. Hiç kimse kimliğinden ve farklılığından dolayı aşağılanamaz ve ayrımcılığa tabi tutulamaz.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
23- “u” Fıkrasında; Kura ve rekabete dayalı para-sermaye ekonomisini toplum dışı bir üretim tarzı olarak radikal eleştirir, bunun yerine analık emelinden başlayarak öz yeterliliğe dayalı organik tarımdan başlamak üzere kooperatifleşmeleri, atölyeleri vb üretim biçiminin gelişimini hedefler. Toplumun ihtiyacına göre üretimi esas alır.” şeklindeki paragrafta belirtilen amaçların;

-KCK Sözleşmesinin “On Birinci Bölüm Ekonomik ve Mali Sistem” Başlığı Altında Madde 35’da “Ekonomi ve Mali Sistemde Planlama ve Rejim” Alt Başlığında “B” fıkrasında;

“Ekonomi sistemi, kar ve metalaşmaya dayalı olmayan, kullanım değeri ve demokratik paylaşıma dayalı sistemi temsil eder. Özgür Toplum Meclislerine dayalı alanlarda üretimin ve mülkiyetin meclis yerleşim yerlerine bağlı olmasını benimser. Köy, kasaba ve şehirlerde kamu yararına olan, ihtiyaçların üretimini artan bir verimlilikle yaratan sanayi ve ticaret rejimi ile tarım ve hayvancılık sistemini uygular. Ayrıca Kürdistan şartlarında orta ölçekli işletmeciliğe önem verdiği kadar, yerelde de yaygın kooperatifleşme, atölyeleşme, döner sermaye işletmeciliğini de geliştirmeye çalışır. Her yerleşim yerinin kendi örgütlülüğüyle temel gereksinimlerini karşılaması hedeflenir.” şeklindeki esaslar doğrultusunda yazıldığı,
-“Birinci Bölüm - Madde 2: Demokratik Kent Meclisinin (DKM) Görevleri” başlığında;
1-“a” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi kentteki en üst karar organıdır” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

2-“b” Fıkrasında; DKM, halkların demokratik yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği kararları oluşturmakla görevlidir” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinde “Altıncı Bölüm” içerisinde “Şehir, Kasaba Ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 22’de “Özgür Toplum Meclisleri” Alt Başlığında;

“Söz konusu şehir, kasaba ya da mahallede seçimle belirlenen delegelerden, o alanda bulunan komünlerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden ve belediye meclisinin demokrat üyelerinden oluşur. Kendi yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikaları üretme ve tüm sorunların tartışılıp çözüme götürülme yerleridir. Yerleşim yerlerinin ortak karar organıdır. Üç ayda bir toplanır. Kendi içinden seçtiği başkanlık divanı tarafından yönetilir. Kararları Kongra Gel ve halk meclisleri kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır.

Özgür Toplum Meclisleri, kararlarını hayata geçirecek şehir, kasaba veya mahalle yürütmelerini seçer ve çalışmalarını denetlerler.” şeklinde açıklanan “Özgür Toplum Meclisleri” kapsamında hazırlandığı,
3-“c” Fıkrasında; DKM;  Daimi Komisyon esasına göre çalışır.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

“Belli alanda uzmanlaşmış, belli sayıdaki kişilerden oluşan komisyonlar” tarafından yürütüldüğünün anlaşıldığı,


4-“d” Fıkrasında; Kent meclisinde bulunan kurumların gerçekleştirecekleri çalışmalar ve kararlar kurumsal temsilciler aracılığı ile kent meclisine iletilir ve kent meclisi ortak bir sistem ve planlamaya tabii tutup son halini verir.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

5-“f” Fıkrasında; Tüm meclis üyeleri ve kurumlar, Kent Meclisinin aldığı kararları kendi alanlarında uygulamakla sorumludurlar ve bu eksende çalışırlar.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

-KCK Sözleşmesinin “On Üçüncü Bölüm – Ortak Hükümler” Başlığı Altında Madde 44’te “Demokratik İşleyiş Esasları” Alt Başlığında “h” Fıkrasında yeralan;

“Demokratik Konfederalizmde, kararları meclisler alır. Yürütme kurulları bu kararları uygulamakla görevlidir….” şeklindeki Madde kapsamında hazırlandığı,

6-“g” Fıkrasında; İki kez üst üste gerekçesiz toplantılara katılmayan meclis üyesinin üyeliği otomatik olarak düşer.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

7-“h” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisinin aldığı kararları ve projeleri uygulamayı öncelikli görev olarak ele almayan ve uygulamayan meclis üyesinin durumu değerlendirilir ve üyeliği gözden geçirilir. Bu uygulama tüm Kent Meclisi Üyeleri için geçerlidir.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

-KCK Sözleşmesinin “On Üçüncü Bölüm – Ortak Hükümler” Başlığı Altında Madde 44’te “Demokratik İşleyiş Esasları” Alt Başlığında “d” Fıkrasında yeralan;

“Seçimle göreve gelen tüm yönetimler seçen organlar tarafından yıllık denetime tabi tutulurlar. Seçen organlar gerektiğinde ve koşulların uygunluğuna göre görevlileri geri çekme hakkına sahiptir.” şeklindeki Madde kapsamında hazırlandığı,


8-“e” Fıkrasında; Tüm kurumlar kent meclisine karşı sorumludurlar. üç ayda bir örgütsel, ekonomik ve kadrosal durumları hakkında kent meclisini bilgilendirirler. Altı aylık ara dönem toplantısına rapor sunarlar.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

9-“ı” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi, dönemin emrettiği demokratik eylem çizgisini her yönüyle temsil etmeyi,  kentin özgünlüğüne uygun bir planlama ve kararlaşmaya ulaşmayı, kentin her alanında ve en üst düzeyde örgütlenme ve pratik öncülük etme düzeyine kavuşmayı esas alır.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

10-“i” Fıkrasında; Halkımızın içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel kaotik yaşamını rahatlatacak küçük ve lokal de olsa çeşitli projeler geliştirmeyi ve uygulamayı görev sayar. Bu amaçla kimi sosyal aktiviteler geliştirmeyi ve kooperatif türü oluşumlara gitmeyi hedefler.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin,

11-“j” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi; meclis başkanlık divanının, aldığı kararları hayata geçirecek Kent Konseyini ve meclis daimi komisyon üyelerini, ayrıca kent seçim komitesini seçer.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinin “Altıncı Bölüm Şehir, Kasaba ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 23’te “Şehir, Kasaba ve Mahalle Yürütmeleri” Alt Başlığında;

Yerleşim yerinin büyüklüğüne göre özgür toplum meclisi tarafından seçilen yeterli sayıda üyeden oluşur. Söz konusu yerleşim yerindeki yerel yönetici demokratik bir kişilik ise bu yürütmede yer alır. Söz konusu şehir, kasaba veya mahallede halkın demokratik işlerini yürüten organdır. Kongra Gel, Halk Meclisi ve Özgür Toplum Meclisinin kararlarıyla, Yürütme Konseyi ve Eyalet-Bölge Yürütmesinin genelgelerini hayata geçirir. Çalışmaları hakkında Eyalet-Bölge Yürütmesine düzenli rapor sunar. Yine Özgür Toplum Meclisi toplantısına faaliyetleri hakkında rapor verir.


12-“k” Fıkrasında; Gerekli görüldüğü hallerde yargı kurumunun hakimlerini de seçer.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm-Genel Organlar” Madde 14’te “Alan Merkezleri-Siyasi Alan Merkezi” Başlığı Altındaki “c- Hukuk Komitesi” Alt Başlığında;

“KCK’nin demokratik ve adil hukuk sistemini geliştirmeye, yargı düzenini ve kurumlarını oluşturmaya çalışır. Demokratik ve komünal hukuk normları temelinde demokratik hukuk bilincini geliştirir. Hukuk ve insan hakları ihlallerini ve savaş suçlarını araştırır. Buna karşı mücadele eder. Kürt sorununun demokratik hukuk ölçüleri çerçevesinde çözümü için mücadele yürütür. Var olan insan hakları ve hukuk kuruluşlarıyla ilişki ve dayanışma içerisinde olur.” şeklinde belirtilen sözde Hukuk Komitesinin işleyiş ve esasları kapsamında sözde “yargı kurumunun hakimlerinin” seçildiği,
13-“l” Fıkrasında; Demokratik kent meclisi; meclis divanının, kent konseyinin seçtiği diğer organların çalışmalarını demokratik kominal konfederal ilkeler temelinde denetler, sunduğu belgeleri inceleyerek karara bağlar, bu denetlemeyi demokratik kent meclisi iç tüzüğü mekanizması yoluyla yerine getirir.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinin “Altıncı Bölüm Şehir, Kasaba ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 22’de “Özgür Toplum Meclisleri” Alt Başlığında;

“Özgür Toplum Meclisleri, kararlarını hayata geçirecek şehir, kasaba veya mahalle yürütmelerini seçer ve çalışmalarını denetlerler.” şeklindeki esaslar doğrultusunda hazırlandığı,
14-“m” Fıkrasında; Hem kent halklarının hem de birlikte yaşadığı halkların özgür ve demokratik ilerleyişine ve mücadelesine ilişkin gerekli kararları alır, plan ve projeleri çıkarır, kent sınırlarını aşan ve geneli ilgilendiren bütün konuları parça meclisine öneri ve tavsiye mahiyetinde sunar.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinin “Altıncı Bölüm Şehir, Kasaba ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 22’de “Özgür Toplum Meclisleri” Alt Başlığında;

“…. Kendi yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikaları üretme ve tüm sorunların tartışılıp çözüme götürülme yerleridir. Yerleşim yerlerinin ortak karar organıdır….” şeklindeki esaslar doğrultusunda hazırlandığı,
15-“n” Fıkrasında; Kenti ilgilendiren bütün karar ve projeler parça meclisine sunulur,  parça meclisinin itirazı olan konuları kent meclisine iade eder, kent meclisi yeniden görüşür. Parça  meclisi; uygun görmediği kararı kısmen değiştirebilir ya da onaydan geçirmeyebilir.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlerin;

-KCK Sözleşmesinin “Dördüncü Bölüm Parça Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 16’da “Halk Meclisi” Alt Başlığında 5. Paragrafta;

“Halk meclisi, eyalet-bölge meclisleri ile düzenli ilişkilenir, alt meclislerden gelen karar tasarıları ve projeleri alır ve karara bağlar” şeklindeki esaslar doğrultusunda belirlendiği,
16-“o” Fıkrasında; Belediye veya parça milletvekili seçimi; köy veya sokak komünü, kasaba, ilçe, mahalle meclislerinin önerdiği milletvekili ya da belediye başkan aday adayları bu kurumların sözcüleri tarafından işleyiş sıra esasına göre kent meclis divanına sunulur. Kent meclisi toplanarak adaylar hakkında düşünce belirtir, uygun görülmeyen adaylar gerekçeleriyle beraber ilgili kurumlara bilgilendirilir. Uygun görülenler seçime tabi tutulur. Seçilen adaylar kent meclisince parça meclisine sunulur. Parça meclisinde onaylanan adayın kesin onayı için en üst genel iradi organlara sunularak onayı kesinleşir. Kent Meclis Divanı; adaylara ilişkin tabanda yapılan (köy, kasaba, ilçe, mahalle) eğilim yoklama (toplantılar, anket ve sandık usulü vb) sonuçları hakkında meclisi bilgilendirir. Aday belirlemede bu yoklama sonuçları dikkate alınır.” şeklindeki paragrafta belirtilen görevlendirmelerin;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 4. Madde belirtilen;

“Bu durumda tek alternatif demokratik konfederalizmdir. Bu, piramit tarzı bir örgütlenme modelidir. Burada söz, tartışma ve karar toplu­luklarındır. Tabandan en üstte kadar delegeler seçimle gelir ve tepe de bir koordinasyonu oluş­turur. Delegeler halkın bir yıllık memurları gibi çalışır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda belirlendiği,
-“İkinci Bölüm - Madde 3: Demokratik Kent Meclisin Oluşumu ve üyelik” başlığında;
1-“a” Fıkrasında; Demokratik Toplum Sözleşmesine dayalı olarak oluşur.” şeklindeki paragrafta belirtilen ‘Demokratik Toplum Sözleşmesi’nin;

-KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak ta kabul edilen ‘KCK-Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi)’ olduğu ve Demokratik Kent Meclisinin Oluşumu ve Üyeliğin KCK Yapılanmasına dayandığının,


2-“b” Fıkrasında; Kentin nüfus oranına ve demokratik örgütlenme düzeyine bağlı olarak Demokratik Kent Meclisi seçilmiş 150–200 arası  (yüz elli - iki yüz) kişiden oluşur.” şeklindeki paragraftan;

- Demokratik Kent Meclisinin üye sayısının kentin nüfus oranına göre seçilmiş 150-200 kişiden oluştuğu,


3-“c” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi; Söz konusu kentin sınırları dahilindeki bütün yerleşim yerlerinde (sokak, mahalle, semt, ilçe, kasaba, köy) seçimle belirlenen delegelerden ve o alanda bulunan komünlerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden, belediye meclislerinin demokrat üyelerinden oluşur.” şeklindeki paragraftan;

-Demokratik Kent Meclisinin üyelerinin, o kentte seçimle belirlenmiş sözde delegeler ile komünler, STÖ temsilcileri ve Belediye meclislerinin demokrat üyelerinden oluştuğu, bahse konu Demokratik Kent Meclisi üyelerinin;

-KCK Sözleşmesinin “Altıncı Bölüm Şehir, Kasaba ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 22’de “Özgür Toplum Meclisleri” Alt Başlığında;

“Söz konusu şehir, kasaba ya da mahallede seçimle belirlenen delegelerden, o alanda bulunan komünlerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden ve belediye meclisinin demokrat üyelerinden oluşur. Kendi yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikaları üretme ve tüm sorunların tartışılıp çözüme götürülme yerleridir. Yerleşim yerlerinin ortak karar organıdır. Üç ayda bir toplanır. Kendi içinden seçtiği başkanlık divanı tarafından yönetilir. Kararları Kongra Gel ve halk meclisleri kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır.” şeklindeki esaslar doğrultusunda belirlendiği,


4-“d” Fıkrasında; Seçim usulleri seçim yasasında belirlenmiştir. Bu hükümlere göre seçimler yapılır. Seçimlerde %40 cins kotası esas alınır.” şeklindeki paragrafta belirtilen kuralın;

-KCK Sözleşmesinin “On Üçüncü Bölüm – Ortak Hükümler” Başlığı Altında Madde 44’te “Demokratik İşleyiş Esasları” Alt Başlığında “e” Fıkrasında yeralan;

“Her çalışma alanında % 40 cins kotası gözetilir.” şeklindeki Madde kapsamında hazırlandığı,
5-“e” Fıkrasında; Delege sayısı mahallelerin, semtlerin, ilçelerin, kasaba ve köylerin büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna göre belirlenen bir kotayla belirlenerek, seçilen delege iki yıl boyunca seçildiği bölgenin temsilcisi olarak meclis üyeliğini yürütür.” şeklindeki paragraftan;

-Seçilen üyelerin 2 yıl süresince bölgenin temsilcisi olarak meclis üyeliğinin devam ettiğinin anlaşıldığı,


6-“f” Fıkrasında; Kurumlardan doğru gelecek delegeler Kent Meclisi ile kurumsal ihtiyaçlar üzerinden belirlenir. Bütün delegeler söz, karar ve yetki açısından eşit haklara sahiptirler” şeklindeki paragraftan;

-Sözde delegelerin karar ve yetki açısından eşit oldukları,


7-“g” Fıkrasında; Delegelik sistemi; Kurum delegeliği, Halk delegeliği, Doğal delegelik biçiminde oluşur. Yereldeki seçilmiş milletvekili, varsa belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri,  yereldeki çalışmalarda yer alan merkezi yapılarımız içinde görevli olan kadrolar, doğal delegelik esasları üzerinden katılırlar.” şeklindeki paragraftan;

-Sözde delegelik sisteminin Kurum, Halk ve Doğal olmak üzere üç şekilde oluşturulduğu,


8-“h” Fıkrasında; Halk delegeleri, delegelik tanımına uyan ve herhangi bir tüzel kişiliği bulunmayan bireylerden oluşur.” şeklindeki paragraftan;

-Sözde Halk Delegelerinin Tüzel kişiliğinin bulunmadığı,


9-“i” Fıkrasında; Kurum delegeleri, kurumların demokratik yöntemlerle kendi iç işleyişlerine göre belirleyecekleri ileri düzeyde temsiliyet nitelikleri bulunan yetkin kişilerden oluşur.” şeklindeki paragraftan;

-Sözde Kurum delegelerinin ileri düzeyde temsiliyet nitelikleri bulunan yetkin kişilerden oluşturulduğu,


10-“j” Fıkrasında; Doğal delegeler; seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, KONGRE üyelerinden oluşur.” şeklindeki paragraftan;

-Sözde Doğal delegelerinin seçilmiş belediye başkanları, millet vekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Kongre üyelerinden oluştuğu,


11-“k” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi’nin açılış toplantısı; Demokratik Toplum Meclisi Divanı’ndan veya KONGRE’den en az bir üyenin katılımıyla geçici Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanı oluşturulur. Bu geçici Demokratik Kent Meclisi Başkanlık divanı, Kent delegelerinden de seçilen iki kişiyle oluşturulur ve Demokratik Kent Meclis’inin açılışı gerçekleştirilerek gündeme geçilir. Bu geçici Başkanlık Divanı bir defaya mahsus olmak üzere Meclisi yönetir.” şeklindeki paragraftan;

-Demokratik Toplum Meclisi Divanı veya Kongre’den en az 1 üye ve 2 Kent delegesinden oluşturulan geçici başkanlık divanı tarafından bir defaya mahsus Demokratik Kent Meclisinin açılışının yapıldığı,


12-“l” Fıkrasında; İlk meclis kurulunda Kent Meclis Başkanı, Kent Meclisi Başkanlık Divanı ve Daimi Komisyon üyeleri seçilir. Her komisyon, kurul sonrasında kendi sözcülerini belirler ve çalışmalarına başlarlar.” şeklindeki paragraftan;

-İl Meclis Kurulunda Kent Meclis başkanın, başkanlık divanının ve daimi komisyon üyelerinin, ayrıca sözcülerinin seçildiği,


13-“m” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisi; DKM divanı tarafından idare edilir.” şeklindeki paragraftan;

-Demokratik Kent Meclisinin meclis divanı tarafından idare edildiği anlaşılmaktadır.


-“İkinci Bölüm - Madde 4: Kapsamı” başlığında;
- “Toplumsal sözleşmeyi kabul eden bütün kurum, örgütler, siyasi partiler ve bireyler çalışma ve örgütlenme kapsamı içindedir.” şeklindeki paragraftan;

-KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak ta kabul edilen ‘KCK-Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi)’ sözleşmesini kabul eden bütün kurumların, örgütlerin, siyasi partilerin ve bireylerin Demokratik Kent Meclisi örgütlenmesi içerisinde yer aldığı,


-“Üçüncü Bölüm - Madde 5: Dönem, Birleşim ve Oturum” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinin Çalışma, Birleşim ve Oturum tanımlamalarının yapıldığı,


-“Dördüncü Bölüm - Madde 6: Genel Kurul Çalışmaları” başlığı altında;

- Demokratik Kent Meclisinin Genel Kurul Gündeminin işleyiş sıralamasının yapıldığı,


“YEMİN” Başlığında;
-“Her meclis üyesi, meclisin ilk oturumunda aşağıdaki yemin metnini kürsüden okuyarak görevine başlar.” şeklinde paragraftan;

Tüm Demokratik Kent Meclisi üyelerinin ilk oturumda bahse konu yemin metnini okumak zorunda olduğu, dolayısı ile her Demokratik Kent Meclisi üyesinin bu sözde yemini ettiğinin anlaşıldığı,


Sözde “YEMİN” metni incelendiğinde;
Yeminin 1. Paragrafında; “Her şart altında halkların iradesini esas alarak demokratik Türkiye ve özgür, demokratik ve konfederal bir Kürdistan’ın inşası için çalışacağıma” şeklinde ibarelerin yer aldığı,
* Paragrafta yer alan “özgür, demokratik ve konfederal bir Kürdistan’ın inşası” cümlesinden kastedilenin;
- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 6. Madde belirtilen;

“Kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkı, milliyetçi temelde devlet kurmak değil, si­yasi sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas al­madan kendi demokrasisini kurma hareketidir. İran’da, Türkiye’de, Suriye’de ve hatta Irak’ta oluşacak bir Kürt yapılanmasında tüm Kürtler bir araya gelerek kendi federasyonlarını, birleşerek de üst konfederalizmi oluştururlar.” şeklinde belirtilen esaslarda kastedilen sözde Konfederal Kürdistan’ın kastedildiği,


Yeminin 2. Paragrafında; Kürdistan ve Anadolu halkları için kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik bir toplumsal düzeni hedef alacağıma,
Paragrafta yer alan “kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik bir toplumsal düzeni” cümlesinden kastedilenin;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 6. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm ekolojik toplum modelini benimser. Toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bunun kadın özgürlük mücadelesi ile aşılmasını esas alır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin Kürt toplumunun olduğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe karşı bu temelde mücadele edilmesini ön görür. Bireysel hak ve özgürlükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir.” şeklindeki esasların kastedildiği,
Yeminin 3. Paragrafında; Demokratik Konfederalizm bayrağı altında örgütlü, iradeli bir halklar topluluğu ve çağdaş bir toplum için çalışacağıma,
* Paragrafta yer alan “Demokratik Konfederalizm bayrağı altında” cümlesinden kastedilenin;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm – Genel Esaslar” Başlığı Altında;

Madde 1’de “Sistemin Adı” Alt Başlığında;

“Koma Civakên Kurdistan’dır. Kısaltılmış adı KCK’dir.” şeklinde ismi verilen,


Aynı Başlık altında Madde 2’de “Niteliği” Alt Başlığında;

“Koma Civakên Kurdistan demokratik, toplumcu-kon­federal bir sistemdir. Demokrasi, cinsiyet özgürlüğü ve ekolojik yaşamı esas alır. Devlet olmayan, yatay ve piramit tarzı örgütlenmiş, demokratik, siyasal ve toplumsal bir organizasyondur. Halk toplulukları iradesini komün, ocak, meclis ve kongreler ile ortaya koyar. Aynı zamanda seçilmiş ve denetlenebilir demokratik yönetimler yolu ile kendini yönetirler. Tabandan gelişen demokratik seçeneği gerçekleştirmek esastır. Topluluk demokrasisi, toplulukların eşit ve özgür bir arada yaşaması benimsenir. Her düzeyde katılımcılığı öngörür. Burada söz, tartışma ve karar topluluklarındır. İçte demokratik ulusu, dışta ise ulus üstülüğü esas alır.” şeklinde niteliği tanımlanan,

Aynı Başlık altında Madde 3’te “Sembolleri” Alt Başlığında;

“Amblemi, yirmi bir ışından oluşan sarı güneş içinde kırmızı yıldızdır. Bayrağı, yeşil zemin üzerinde, içinde kırmızı yıldızın yer aldığı yirmi bir ışınlı sarı güneşten oluşur. Ebadı ayrı bir yönetmelik ile belirlenir. ” şeklinde sözde bayrağı tarif edilen Kürdistan Demokratik Konfederalizm’i sözde bayrağı altında faaliyet gösterileceğin kastedildiği,


Yeminin 4. Paragrafında; Demokratik Ortadoğu ve özgür Kürdistan şiarı altında barış, halkların kardeşliği ve özgür birliğinden yana olacağıma,
Paragrafta yer alan “özgür Kürdistan şiarı” cümlesinde kastedilenin;

-KCK Sözleşmesinin “Birinci Bölüm Genel Esaslar” Başlığı Altında Madde 4’te Koma Civakên Kurdistan “İlkeleri” Alt Başlığında “b” Fıkrasında;

“Koma Civakên Kurdistan bir devlet sistemi olmayıp, halkın devlet olmayan ve sınırları esas almayan demokratik sistemi olduğundan, başta kadınlar, gençler ve emekçiler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin, halk ve toplulukların kendi demokratik örgütlenmesini yaratmasını, politikayı doğrudan ve özgür, eşit KCK yurttaşlığı temelinde yerelde kendi özgür yurttaşlık meclislerinde, öz güç ve öz yeterlilik ilkesine göre yapmasını sağlamak. Kürt sorununun, başka toplum ve halklarla demokratik, eşit, özgür, bir arada yaşama çözümünü stratejik olarak ele almakla birlikte, bu doğrultudaki bütün çözüm yolları tıkatıldığında demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması benimsenerek özgür Kürdistan seçeneği temelinde bağımsız geleceğini belirleme hakkını da kullanmak.” şeklindeki ilke doğrultusunda belirlenen şiar olduğu,
Yeminin 5. Paragrafında; Bütün dinlere, etnik ve mezhepsel kimliklere hoşgürülü ve saygılı yaklaşacağıma,
Paragrafta yer alan “Bütün dinlere, etnik ve mezhepsel kimliklere hoşgürülü ve saygılı” olma şartının;

-KCK Sözleşmesinin “İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler” Başlığı Altında Madde 7’de “Bireysel, Siyasal Hak ve Özgürlükler” Alt Başlığında “h” fıkrasında;

“Herkesin doğuştan veya sonradan edinilen ve gönüllüce benimsenen kimliğiyle (etnik, cinsiyet, mezhep, din, kültür, dil) yaşama özgürlüğü vardır. Hiç kimse kimliğinden ve farklılığından dolayı aşağılanamaz ve ayrımcılığa tabi tutulamaz.” şeklindeki esaslar kapsamında belirlendiği,
Yeminin 6. Paragrafında; Çalışmalarımda hiçbir kişisel çıkar gözetmeden, eşitlik ve özgürlük temelinde Kürdistan ve Türkiye halklarının haklarını, çıkarlarını ve birliğini layıkıyla savunacağıma,
Paragrafta yer alan “eşitlik ve özgürlük temelinde Kürdistan ve Türkiye halklarının haklarını” savunma şartının;

- KCK Sözleşmesinin “Önsöz” bölümünde 7. Madde 10. Paragrafta belirtilen;

“Demokratik Konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve özgürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yapmadan tüm halkların eşit-özgür birliğini esas alır….” şeklindeki esaslar doğrultusunda belirlendiği,
Yeminin 7. Paragrafında; Önderliğe, tüm devrim şehitlerine, demokratik ulusal değerlere, halklara ve Sözleşmeye bağlı kalacağıma dair tarih, insanlık ve halkların huzurunda tüm kutsal değerlerim ve şerefim üzerine ant içerim.” şeklinde olduğu,
Paragrafta yer alan “Önderlik” olarak belirtilen şahsın;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm – Genel Organlar” Başlığı Altında Madde 11’de “Reberiya Koma Civakên Kurdistan” Alt Başlığında;

“Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) kurucusu ve Önderi, Abdullah Öcalan’dır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı demokrasinin felsefik, teorik ve stratejik kuramcısıdır. Her alanda bütün halkı temsil eden önderlik kurumudur. Kürdistan halkının özgür ve demokratik yaşamına ilişkin temel politikaları gözetir ve temel konulardaki en son karar merciidir. Kongra Gel Genel Kurul kararlarının demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü devrim çizgisine uygunluğunu gözetir. Yürütme Konseyi Başkanını görevlendirir. Temel konulara ilişkin Yürütme Konseyi kararlarını onaylar.” şeklinde tarif edilen KCK terör örgütünün İmralı Cezaevinde hükümlü olarak yatmakta olan Abdullah Öcalan olduğu,

Paragrafta yer alan “devrim şehitleri” olarak kastedilen şahısların;

-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri sırada (canlı bomba eylemleri, kendini yakma eylemleri ve çatışmalar neticesinde) ölen örgüt mensuplarının kastedildiği,

Paragrafta yer alan bağlı kalacağı belirtilen ‘Sözleşme’nin;

- KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak ta kabul edilen ‘KCK-Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) Sözleşmesi’ olduğunun anlaşıldığı,
-“Beşinci Bölüm – Meclis Organlarının İşleyişi Madde 7: A- DKM Başkanlık Divanının Seçimi” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanının seçimi ile ilgili usullerin yazılı olduğu,


Madde 8: B- DKM Başkanlık Divanının Görevleri” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisi Başkanlık Divanının görevlerinin sıralandığı, “g” fıkrasında DKM’nin Demokratik Toplum Meclisine karşı sorumlu olduğunun belirtildiği,


Madde 9: Birleşimin Açılması ve Kapanması” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinin oturumlarının kimler tarafından yönetileceği ile ilgili olduğu,


Madde 10: Gündem Dışı Konuşma” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinde gündem dışı konuşmaların usulu ile ilgili esasların yazılı olduğu,


Madde 11: Söz Sırası ve Usul” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinde söz sırası ve usul ile ilgili esasların yazılı olduğu,

Madde 12: Başkan ve Divan Üyelerinin Görüşmeye Katılmaması” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinde Başkan veya Başkan vekilli ve divanda yer alan üyeler, konu görüşülürken ve oylanırken taraf tutucu tartışmalara ve seçime katılamayacakları ile ilgili esasların yazılı olduğu,


Madde 13: Görüşmelerde Genel Düzen” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinde oturma düzeni ile ilgili esasların düzenlendiği,


-“Altınca Bölüm Madde 14: Karar Tasarı, Teklif ve Komisyonlara Havale” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisine sunulacak tasarı, teklifler ve öneriler ile ilgili esasların belirlendiği,


Madde 15: Tümü Üzerinde Görüşmeler” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisine sunulacak tasarı, teklifler üzerinde yapılacak konuşmalar ile ilgili esasların belirlendiği,


Madde 16: Görüşme ve Oylama” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisine sunulacak tasarı, tekliflerin oylanması ile ilgili esasların belirlendiği,


Madde 17: Metnin ve Maddenin Geri İstenmesi” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisine sunulacak tasarı, tekliflerin tümünün veya bir bölümünün komisyona bir defaya geri verilmesini isteyebileceği ile ilgili esasların belirlendiği,


-“Yedinci Bölüm Madde 18: Komisyonlar” başlığı altında;
“a” Fıkrasında; Demokratik Kent Meclisinin daimi komisyonlar esasına göre çalıştığı, bu komisyonların;
“b” fıkrasında;

1-İdeolojik Alan,

2-Sosyal Alan,

3-Siyasi Alan,

4-Mali ve Ekonomik Alan,

5-Öz Savunma Alanı olmak üzere 5 alandan oluşur.” şeklinde belirtildiği,

Bahse konu alanların;
1- İdeolojik Alan Komisyonu

-Kültür komisyonu,

-Basın komisyonu,

-ideoloji ve bilim aydınlanma komisyon,

2- Siyasi Alan Komisyonu

-Siyasi Komisyon,

-Hukuk komisyonu,

-Ekoloji ve Yerel Yönetimler komisyonu,

-Azınlık ve İnanç Grupları Komisyonu

3- Sosyal Alan Komisyonu

-Ana dilde eğitim ve Halk Eğitimi komisyonu,

-Halk Sağlığı komisyonu,

-Emekçiler komisyonu,

-Gençlik komisyonu,

-Özgür yurttaş komisyonu,

-Kadın komisyonu,

-Çocuk eğitimi komisyonu.

-Sosyal kesimler komisyonu

-göç mağdurları,

-fiziksel engelliler, yaşlılar, gaziler,

-tutuklu ve kayıp yakınları, barış anneleri

4- Öz savunma komisyonu

5- Ekonomi ve maliye komisyonu” şeklinde sıralandığı,

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri” Alt Başlığında;

1-İdeolojik Alan Merkezi

2- Siyasi Alan Merkezi

3- Sosyal Alan Merkezi

4-Halk Savunma Alan Merkezi

6- Önderlik Komitesi

5- Ekonomik Alan Merkezi” şeklinde düzenlendiği,


Bahse konu alan merkezlerinin;
1-İdeolojik Alan Merkezi

a- Bilim-Aydınlanma Komitesi

b- Kültür Komitesi

c- Basın Komitesi

2- Siyasi Alan Merkezi

a- Siyasi Komite

b- Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi

c- Hukuk Komitesi

d-Dış İlişkiler Komitesi

e- Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi

3- Sosyal Alan Merkezi

a- Sosyal Komite

b- Halk Sağlığı Komitesi

c- Dil ve Eğitim Komitesi

d- Emekçiler Komitesi

e- Şehit Aileleri ile Dayanışma ve Gaziler Komitesi

f- Komalan Ciwan Koordinasyonu

g- YJA


h- Özgür Yurttaşlık Koordinasyonu

4-Halk Savunma Alan Merkezi

5- Ekonomik Alan Merkezi

6- Önderlik Komitesi” şeklinde düzenlenen alan merkezleri yapılanması doğrultusunda hazırlandığı,

Demokratik Kent Meclislerinde Komisyon olarak isimlendirilen faaliyet alanlarının KCK sözleşmesinde Komite olarak adlandırıldığı, ancak bahse konu komisyonların KCK Sözleşmesinde Alan Merkezlerinde düzenlenen komitelerin yatay örgütlenme modeli çerçevesinde bire bir düzenlendiğinin anlaşıldığı,
“c” fıkrasında; Meclis gerekli gördüğü hallerde kentin ihtiyaçlarına göre yeni komisyonlar da kurabilir. Ancak daimi komisyon sıfatıyla sözleşmede ve bu içtüzükte ismi geçen komisyonlar durdurulamaz, değiştirilemez, geçici işleyemez.” şeklinde daimi komisyonların değiştirilemeyeceği ve durdurulamayacağı, gerekli görüldüğünde yeni komisyonların kurulabileceğinin belirtildiği, bu kapsamda KCK sözleşmesinde geçen komitelerden farklı olarak Demokratik Kent Meclislerinde;

-“Çocuk eğitimi komisyonu, göç mağdurları, fiziksel engelliler, yaşlılar, tutuklu ve kayıp yakınları, barış anneleri” şeklinde yeni komisyonların kurulduğunun görüldüğü,

“d” fıkrasında; Her komisyon ihtiyaç duyması halinde uzman kişilerden oluşturulacak alt komisyonlar ya da geçici komisyonlar kurabilir.” şeklindeki maddede;

-Her komisyonun alt komisyonlar kurabileceği,


“e” fıkrasında; Alanlarda yer alan her bir komisyonu 3 ya da 5 üyeden oluşur.” şeklindeki maddede;

-Alanlarda yer alan komisyonların 3-5 üyeden oluşacağı,


“f” fıkrasında; Komisyon Üyeleri, Başkanlık Divanı tarafından belirlenip Genel Kurulca onaylanır.” şeklindeki maddede;

-Komisyon üyelerinin Başkanlık divanı tarafından belirlendiği,


“g” fıkrasında; Komisyon bileşimleri Genel Kurul Üyeleri arasından seçilir.” şeklindeki maddede;

-Komisyon bileşimlerinin Genel Kurul üyelerinden seçildiği,


“h” fıkrasında; Her komisyon kendi üyeleri içinden dönüşümlü bir başkan ve yardımcı seçer.” şeklindeki maddede;

-Her komisyondan başkan ve yardımcısının seçildiği,


“ı” fıkrasında; Komisyonların iç çalışma ve Başkanlık Divanıyla çalışma esasları ayrı bir yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.” şeklindeki maddede;

-Komisyonların çalışma esaslarının ayrı bir yönetmelikle düzenlendiği,


-“Yedinci Bölüm” başlığı altındaki;

Madde 19’da Daimi komisyonların ön görevleri, Madde 20’de Katip Üyelerinin, Madde 21’de Sekreteryanın görevleri ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı,


-“Sekizinci Bölüm Madde 22: DKM’nin İşleyişi” başlığı altında;

Demokratik Kent Meclisinin işleyişi ile ilgili maddelerin düzenlendiği,


-“Dokuzuncu Bölüm Madde 23: Kent Konseyi” başlığı altında;
“a” fıkrasında; Kent Konseyi; halkın demokratik işlerini yürüten en üst icra organdır. Alanın DTM’nin ve Demokratik Kent Meclisinin kararlarını yaşama geçirir. Demokratik Kent Meclisi toplantılarında faaliyetleri hakkında rapor sunar, çalışmalarını meclisin denetimine açar.” şeklinde belirtilen Kent konseyinin işleyiş ve faaliyetlerinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm Genel Organlar” Başlığı Altında Madde 13’te “Yürütme Konseyi” Alt Başlığında “b” fıkrasında;

“Yürütme Konseyi, Koma Civakên Kurdis­tan’ın en üst icra organıdır. KCK içindeki tüm kurum, örgüt, alan merkezlerini ve komiteleri koordine eder. Önderliğin ve Kongra Gel’in kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Yargı kararlarını uygular ve kararların uygulanmasını sağlar. Faaliyetleri hakkında Önderliğe düzenli rapor sunar. Kongra Gel’in yıllık ve ara dönem kurul toplantılarına karşı sorumludur ve faaliyetleri hakkında rapor verir. Kongra Gel Divanının resmi talebi üzerine bilgilendirme yapar. Yine alt komite, kurum ve örgütlerden düzenli rapor alır ve gerekli gördüğü hallerde genelgeler yayınlar. Yürütme Konseyi, İdari Adalet Mahkemesi savcılarını görevlendirir.” şeklinde düzenlenen esaslar doğrultusunda yatay örgütlenme modeli esas düzenlendiği,
- “Dokuzuncu Bölüm Madde 24: Kent Konseyinin Çalışma Alanları” başlığı altında;
“Kent Konseyinin Çalışma Alanları” başlığı altında:

“Kent Konseyi, öncelikli olarak Komala Sözleşmesinde ifade edilen İdeolojik, Sosyal, Siyasal, Maliye ve Ekonomi, Özgür yurttaş, Öz Savunma alan merkezlerine göre bu alanlarda konumlanan bileşenlerle ortaklaşarak kendini örgütlemek durumundadır. Her alan yönetimi 7-13 arası kişiden oluşur. Her alan yönetiminde kent konseyi yeter sayıda yer alır. Merkez alan yönetimi iç toplantısında 3 kişilik merkez yürütme seçer. Alan yönetimleri, ayda bir iç toplantılarını yerine getirerek çalışmalarını değerlendirip planlama ve karara ulaşır. Alan komitelerinin oluşumunda kent meclis üyeliği şartı aranmaz. Çalışmaları yürütmeye uygun kişiler kent konseyi tarafından görevlendirilir.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği Alan Merkezlerinin açıklandığı, bahse konu Alan merkezlerinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri” Alt Başlığında;

“Yürütme Konseyi değişik faaliyet alanlarına göre beş alan merkezi biçiminde örgütlenerek, çalışmalarını yürütür. Alan Merkezleri 7–13 üyeden oluşur. Her alan merkezi üç kişilik koordinasyon tarafından yönetilir. Alan Merkezleri ayda bir faaliyetleri, plan ve projeleri hakkında Yürütme Konseyi Başkanlığına rapor sunarlar. Kongra Gel kararlarını ve Yürütme Konseyi genelgelerini uygularlar. Kendi çalışmalarını hazırladıkları program ve yönetmeliklerine göre yürütürler. Bunların Yürütme Konseyi Başkanlığınca onaylanması gerekir. Alan Merkezleri faaliyetlerinin özgünlüğüne göre ihtiyaç duyduğu kadar alt komite örgütler. Ayrıca alan merkezleri, komiteler ve koordinasyonlar kendi alanlarında çalışmaları etkin ve çok yönlü geliştirebilmek için ihtiyaca göre gerekli alt ve yan örgütler oluşturur, ya da bu tür örgütlerle ilişkilenir.” şeklinde açıklanan Alan Merkezleri doğrultusunda hazırlandığı,


“A – İdeolojik Alan” Alt Başlığında;

“Buna göre, alanlar esas alınarak kent konseyi kendi arasındaki görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

A – İdeolojik Alan: Demokratik konfederalizmin inşa sürecinde, yeni paradigmanın anlaşılmasında, propaganda edilmesinde ve özgür birey temelinde özgür yurttaşın geliştirilmesinde ve özgür yurttaş bilinciyle ancak kurulabilecek demokratik konfederal sistemi zayıflatan, değersizleştiren, engelleyen, birey ve toplumu iradeli güç olmaktan alıkoyun, tüm faaliyetleri konfederal sistem karşıtı ideolojik yönelimler olarak ele alır ve buna karşı etkin mücadele yürütür. İktidarcı, hiyerarşik, baskıcı zihniyetleri eleştirerek demokratik-ekolojik-cinsiyet özgürlüğüne dayalı zihniyet dönüşümünü esas alır.

Cins özgürlükçü yaklaşımı esas alır ve kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde kadına yönelik tüm gericiliğe karşı mücadele eder. Bu konuda sistemin öncü gücü olarak rol üstlenir.

Kapitalist sistemin bütün ideolojik akımlarına, toplumu yönlendirme ve biçimlendirmesindeki düşünüş, yaşayış ve ruhsal etkilerine karşı mücadele eder. Bu temelde demokratik kültürün güçlenmesini sağlar.

İdeolojik alan, komünal demokratik sistemin oluşturulması ve kadrosunu açığa çıkarmasında kent düzeyinde, ideolojik alan çalışmasını örgütleyerek, kurumsal denetim, katılım ve eğitim sistemini oluşturarak yürütür.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği İdeolojik Alan Merkezinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri- 1-İdeolojik Alan Merkezi” Alt Başlığında;

“Önderlik çizgisi temelinde gereken teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesinden, kadro ve halk eğitiminin sürdürülmesinden, kültür, sanat-edebiyat çalışmaların geliştirilmesinden, propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden sorumludur. KCK sisteminin tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirip yürütmesinden sorumlu kurumdur. Görevlerini daha etkin ve başarılı yürütmek için kendini aşağıdaki komiteler biçiminde örgütler.” şeklinde açıklanan esaslar doğrultusunda hazırlandığı,


“B - Siyasi Alan” Alt Başlığında;

“Kent meclisi bünyesinde örgütlü bulunan Siyasal Parti, Yerel Yönetimler, İnanç Gurupları ve Hukuk Komitelerinden oluşur. Eğer bu örgütlü yapılardan biri veya bir kaçı henüz örgütlü bir düzeye kavuşmamışsa, İl Yürütmesi bünyesinde oluşacak olan Siyasal alan, eksik olan bu yapıları örgütlemeyi kendi önüne görev olarak koyar.

Kürt halkı üzerindeki imha ve inkar siyasetine karşı ulusal demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasından, siyasi çalışmaların örgütlendirilmesinden, halkımızın diğer halklarla ve demokratik kamuoyu ile ilişki ve ittifakının geliştirilmesinden, demokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplumu kurma çalışmaları için örgütlenme ve eylem bilincinin oluşturulmasından, demokratik örgütlenme ve hukuk sisteminin yaratılmasından sorumludur.

Siyasi alan kendi iç işleyişini bir yönetmelik oluşturarak yürütür.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği Siyasi Alan Merkezinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri- 2- Siyasi Alan Merkezi” Alt Başlığında;

“Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine karşı ulusal demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasından, Kürdistan parçalarındaki ve yurtdışındaki siyasi çalışmaların örgütlendirilmesinden, halkımızın bölge halkları ve demokratik kamuoyuyla ilişki ve ittifakının geliştirilmesinden, demokratik ekolojik toplumu kurma çalışmaları için örgütlenme ve eylem bilincinin oluşturulmasından, demokratik örgütlenme ve hukuk sisteminin yaratılmasından sorumludur. Bu görevleri aşağıdaki komiteler biçiminde örgütlenerek yürütür.

a- Siyasi Komite

b- Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi

c- Hukuk Komitesi

d-Dış İlişkiler Komitesi

e- Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi” şeklinde açıklanan komiteler ve esaslar doğrultusunda hazırlandığı,
“C – Sosyal Alan” Alt Başlığında;

“Sosyal Alan Merkezi, demokratik konfederal sitemin örülmesinin en önemli alanlarından biridir. Çeşitli toplumsal kesimlerin (emekçiler, çocuk, yaşlı, fiziksel engelliler, gazi-şehit yakınları, tutuklu aileleri, göç edenler, işsizler vb) örgütlenmesini ve mecliste temsili için çalışma yürütür. Aynı zamanda çeşitli toplumsal ihtiyaçlar için dernek, vakıf, hareket, komite vb örgütlenmelere de gider. Sosyal alanda kadın, gençlik ve Özgür Yurttaş Hareketleri demokratik konfederal sistemin örülmesinde önemli bir rol üstlenir.

Sosyal alan merkezi, genelde dokuz temel bileşenden oluşur. Bunlar,

1-Kadın Hareketi

2-Gençlik hareketi

3-Sosyal içerikli dernekler, inisiyatifler, girişimler, oluşumlar

4-Emek Hareketi Komitesi

5-Dil ve Halk Eğitimi Komitesi

6-Özgür Yurttaş Hareketi (Öncelikli görevi, yerele ilişkin meclis bileşenleri ile birlikte örgütlenme alanları (ilçe ve mahalle meclisleri, komün, ocak) yaratmaktır.)

7-Halk Sağlığı Komitesi

8-Halkla İlişkiler ve Danışmanlık (demokratik işleyiş gereği olarak halkı ilgilendiren tüm çalışmaların halkın denetimine açık tutulması, halkın doğrudan katılımının sağlanması amacıyla meclis üyelerinin dışında da halka meclis faaliyetlerini izleme takip etme, görüş öneri ve eleştiri hakkını yerine getirme, ayrıca sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını doğrudan başvurarak bildirimde bulunmasını sağlamaya dönük oluşturulur. Bu komite görevini yerine getirme ve işleyiş esaslarını içeren ayrı bir yönetmelikle çalışır.)

9-Spor Komitesi (Sağlıklı yaşam için her bireye spor yapma imkanı oluşturma, bilincini kazandırma, toplum estetiğinin gelişimine ve barışçıl rol oymamasını sağlar.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği Sosyal Alan Merkezinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri- 3- Sosyal Alan Merkezi” Alt Başlığında;

“Cinsiyetçi, sınıflı toplum sisteminin alternatifi olan demokratik-ekolojik toplum sisteminin yaratılması için kadınlar, gençler, emekçiler başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin bilinçlendirilip örgütlendirilmesinden, halk sağlığının korunması ve eğitiminin geliştirilmesi için gerekli politika ve kurumlarının oluşturulmasından sorumludur. Anadil eğitimini geliştirmek için gereken çalışmaları yürütür. Aşağıdaki komiteler ve koordinasyonlar biçiminde örgütlenerek bu görevleri yerine getirir.


a- Sosyal Komite

b- Halk Sağlığı Komitesi

c- Dil ve Eğitim Komitesi

d- Emekçiler Komitesi

e- Şehit Aileleri ile Dayanışma ve Gaziler Komitesi

f- Komalan Ciwan Koordinasyonu

g- YJA

h- Özgür Yurttaşlık Koordinasyonu” şeklinde açıklanan komiteler ve esaslar doğrultusunda hazırlandığı,Demokratik Kent Meclislerinde Komisyon olarak isimlendirilen faaliyet alanlarının KCK Sözleşmesinde yer aldığı gibi Kent Konseylerinde de Komite ve Hareket olarak adlandırıldığı,
“D- Mali ve Ekonomik Alan” Alt Başlığında;

“Demokratik konfederal sistemin kalıcılaşması ve süreklileşmesi için ekonomik sisteminin oluşması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu amaçla komünal ekonomi anlayışını topluma kazandırma ve üretim biçimlerine teşvik etme amaçlı çalışır. Bu yönlü ekonomik politikalar oluşturur, projeler geliştirir. Halkın ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin meclise planlama ve proje sunar. Ayrıca il düzeyindeki mali çalışmaların tümünü Komala esaslarına göre bir sisteme kavuşturur ve disipline eder. Tüm kurumların saymanlarıyla ortaklaşarak eş güdüm içinde çalışır. İl düzeyinde merkezi bir mali politika belirleyerek planlar ve yaşama getirir. Yerele yönelik meclis bileşenlerini oluşturan kurum ve bireyler üzerinden gönüllüğe dayalı bir fon oluşturur. Demokratik Kent Meclisinin mali ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Diğer kurumların mali sorunlarını çözmede yardımcı olur.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği Mali ve Ekonomik Alan Merkezinin;

-KCK Sözleşmesinin “Üçüncü Bölüm - Genel organlar” Başlığı Altında Madde 14’te Koma Civakên Kurdistan “Alan Merkezleri- 5- Ekonomik Alan Merkezi” Alt Başlığında;

“Demokratik Toplum Konfederalizmin maliye ve ekonomi politikasını geliştirir ve uygular. Toplumun ihtiyaç duyduğu ekonomik ve mali örgütlenmelere gider. Kaynak, yatırım ve istihdam amaçlı projeler geliştirir. Halkın öz gücünü harekete geçirerek, ekonomik sorunlara çözümler üretir.” şeklinde açıklanan esaslar doğrultusunda hazırlandığı,


“E- Öz Savunma Alanı” Alt Başlığında;

“Demokratik eylem anlayışıyla kitlelerin bilincini güçlendirmek, baskıcı-antidemokratik sistemin uygulamalarına karşı eylem duruşunu caydırıcı rol atfederek kitlesel baskıyı açığa çıkarır. Her yönlü saldırı ve şiddete karşı halkın ve toplumsal kesimlerin kendisini savunma mekanizması oluşturmasını hedefler. Bu yönlü Demokratik Toplum Meclisinin ve Demokratik Kent Meclisinin dönemsel demokratik eylem politikalarını kentin bütün alanlarında hayata geçirmekle yükümlüdür. Eylemlerin kitlesel bir düzey kazanması için bütün ilçe ve mahallelerdeki örgütlü yapılarla eş güdüm içinde çalışır. Gerektiğinde ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak halk inisiyatifleri ve halk savunma birlikleri oluşturur. Kent halkının demokratik eylem gücünü açığa çıkararak harekete geçirir.” şeklindeki paragrafta Kent Konseyinin Faaliyet göstereceği Öz Savunma Alanı Alan Merkezinin;

-KCK Sözleşmesinin “Onuncu Bölüm – Demokratik Eylem ” Başlığı Altında Madde 34’te Koma Civakên Kurdistan “Demokratik Eyleme İlişkin” Alt Başlığında;

“Halkın her hareketliliği ve örgütlerin her faaliyeti bir eylemdir. Demokratik eylem, demokrasinin dilidir. Halkın temel talepleri göz ardı edildiğinde, demokrasinin birçok kurum, kural ve amacı tahrip edildiğinde demokratik eylem zorunlu çözüm aracı olur. Bu koşullarda eyleme geçmeyi başaramayan bir halk veya örgüt demokratikleşemez. Eylemler, basitten karmaşığa doğru, gösteri, toplantı, yürüyüş, seçim, miting, protesto, grev, şartları doğduğunda yasal direnme ve ayaklanmalara kadar gider. Eylemliliği besleyen halkların örgütlü gücüdür. Sivil toplum eylemleri temelde yapıcıdır ve demokrasilerde pozitif eylem anlayışı esastır.” şeklinde açıklanan esaslar doğrultusunda hazırlandığı,

Kent Konseylerinin faaliyet Komite ve Hareket örgütlenmelerinin KCK Sözleşmesinde Alan Merkezlerinde düzenlenen komitelerin yatay örgütlenme modeli çerçevesinde bire bir düzenlendiğinin anlaşıldığı,
-“Onuncu Bölüm Madde 25’ten, - Onaltıncı Bölüm Madde 37’ye kadarki maddelerde”;

Demokratik Kent Meclislerinin “toplantıları, yasama faaliyetleri, soru ve gensoru önergeleri, soruşturmalar, oylama şekli, meclis organlarının seçimi, iç tüzük, meclis üyeliğinin düşürülmesi görevden alma ve disiplin kurulunun oluşturulması” konuları ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı maddeler olduğu,

- “Onyedinci Bölüm Madde 38’de Demokratik Kent Meclisinin Yetkileri” başlığı altında;
“Demokratik Kent Meclisi, demokratik komünal anlayış doğrultusunda meclisin çalışmasını düzenler. Kent halkını ilgilendiren tüm konulara ilişkin karar alma, yasa çıkarma, planlama yapma yetkisine sahiptir. Kentteki bütün demokratik toplum örgütleriyle işbirliğine, dayanışmaya, ortaklaşmaya, eşgüdüme dayalı demokratik işleyiş esaslarına bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.” şeklindeki Demokratik Kent Meclisinin yetkilerini düzenleyen madden;

-Demokratik Kent Meclisinin kendisini TBMM’nin yerine koyarak bir yasama organı şeklinde hareket ettiği ve sözde yasa çıkarma faaliyetlerinde bulunduğunun anlaşıldığı,


- “Onsekizinci Bölüm Madde 39’da Geri Çekme Hakkı” başlığı altında;

-Demokratik Kent Meclisinin kadroları geri çekme hakkının olduğu, sözde sözleşme hukukuna uymayan, kurum ve kadroların yönetim ve yöneticilik vasfının düşeceğinin belirtildiği madde olduğu, bahse konu maddede belirtilen “kadro” kelimesinin KCK terör örgütü mensupları için kullanıldığı, bahsi geçen sözde sözleşmenin KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak ta kabul edilen ‘KCK-Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) Sözleşmesi’ olduğu,


- “Ondokuzuncu Bölüm Madde 40’da İlçe ve Mahalle Meclisleri” başlığı altında;

“Söz konusu il kapsamındaki ilçeler de bu yasayı esas alarak meclis örgütlenmesine gider. Meclis komisyonlarının oluşumu zorunlu olmamak kaydıyla ihtiyaca göre oluşturulur. Meclis çalışmalarını düzenlemekten sorumlu 3 kişilik ilçe meclis divanı seçilir. Görevleri kent meclis başkanlık divanı göreviyle aynıdır.

a) İlçe meclisleri kent meclisine karşı sorumludur. İlçe meclisi aldığı kararları ilçe meclis divanı üzerinden kent meclisine bir rapor halinde bildirir. Öz yeterliliğinde olan proje ve kararların dışında onay gerektiren hallerde kent meclisinin onayına sunar.

b) Kent Meclisi başkanlık divanı her meclis toplantısında ilçe meclis divanını çağırır. İlçe meclislerine karşı sorumludur.

c) Semt ya da mahalle meclisleri: İlçe meclisleri gibi kurulur ve çalışır. Mahallenin nüfus oranına göre komün tarzı da örgütlenebilir. Her mahalle ya da semt meclisi ilçedeki meclisine, kentteki mahalle ya da semt meclisi ya da komünü kent meclisine karşı sorumludur. Sorumluluğunu bu yasadaki işleyişe göre yerine getirir. Semt ve mahalle meclislerinde kent meclisinde olduğu gibi daimi komisyonlar kurulmaz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde söz konusu meclis divanı; geçici komisyonlar görevlendirebilir.

d) İlçe meclisleri meclis iç tüzüğü oluşturarak çalışır. Mahalle ve semt meclisleri ise bir yönetmelik oluşturarak çalışır.” şeklindeki paragrafta İlçe ve Mahalle Meclislerinin işleyiş ve yapılanmasının;

-KCK Sözleşmesinde “Altıncı Bölüm” içerisinde “Şehir, Kasaba Ve Mahalle Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 22’de “Özgür Toplum Meclisleri” Alt Başlığında;

“Söz konusu şehir, kasaba ya da mahallede seçimle belirlenen delegelerden, o alanda bulunan komünlerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden ve belediye meclisinin demokrat üyelerinden oluşur. Kendi yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikaları üretme ve tüm sorunların tartışılıp çözüme götürülme yerleridir. Yerleşim yerlerinin ortak karar organıdır. Üç ayda bir toplanır. Kendi içinden seçtiği başkanlık divanı tarafından yönetilir. Kararları Kongra Gel ve halk meclisleri kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır.

Özgür Toplum Meclisleri, kararlarını hayata geçirecek şehir, kasaba veya mahalle yürütmelerini seçer ve çalışmalarını denetlerler.” şeklinde işleyiş ve yapılanma kapsamında sisteminin yatay örgütlenme modeli çerçevesinde düzenlendiğinin anlaşıldığı,
-“Ondokuzuncu Bölüm Madde 41’da Komün” başlığı altında;

“Komün, doğrudan demokrasinin uygulandığı, tüm halkın katıldığı söz, tartışma hakkını kullandığı karar alma yeridir. İl ve ilçe meclis örgütlenmeleri tabana komün tarzı örgütlenerek yayılır. Mahalle ve köy sakinlerinin sosyal, siyasal, ekonomik, eğitsel, kültürel vb tüm ihtiyaçlarına ilişkin proje, plan oluşturma, sorunlara ilişkin çözüm gücünü ortaya çıkarma, karar alma platformudur. Halkın öz gücünü ve iradesini açığa çıkardığı temel örgütlenme biçimidir. Her komün, örgütlendiği yerleşim birimine karşı duyduğu sorumluluğu aynı zamanda sınırları dahilinde yer aldığı ilçe ya da Kent Meclisine karşı da yerine getirir. Demokratik işleyiş ve demokratik kültür çerçevesinde diğer komünlerle gerekli dayanışma ve ortak çalışma içinde olur.” şeklindeki paragrafta Komünlerin işleyiş ve yapılanmasının;

-KCK Sözleşmesinde “Yedinci Bölüm” içerisinde “Köy ve Sokak Örgütlenmesi” Başlığı Altında Madde 24’de “Komün” Alt Başlığında;

“Söz konusu köy ya da sokaktaki halkın örgütlü duruşudur. Çeşitli çalışma ve iş sahalarında iş ve rol komünleri de örgütlendirilir. Doğrudan demokrasinin uygulanma biçimidir. Halk yaşamının ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sağlık, eğitsel, öz savunma alanlarına ilişkin temel kararların tüm halkın doğrudan katılımı ile alınmasını ifade eder. Köy veya sokak komünleri, halk yaşamının ihtiyaç duyduğu her an toplanarak gerekli kararları alır. Komün toplantılarını, seçilmiş başkan ve yardımcılarından oluşan başkanlık divanı düzenler. Komün işleyişi demokratik esaslar temelinde ve doğrudan demokrasi yöntemiyle gerçekleşir. Kararlarını, aleni ve komünün kurulduğu yerleşimdeki on altı yaşından büyük herkesin katılımı ile alır.

Komün pratik görevlerinin yürütülmesini koordine edecek bir yönetim seçer ve faaliyetlerini denetler. Yerel yöneticiler bu yürütme kurulunda yer alırlar.” şeklinde işleyiş ve yapılanma kapsamında sisteminin yatay örgütlenme modeli çerçevesinde düzenlendiğinin anlaşıldığı,
-“Ondokuzuncu Bölüm Madde 42’da Ek Hükümler” başlığı altında;

“A” ve “B” Maddelerinde; Demokratik Kent Meclisinin, Meclis oluşturmak için belirlediği ilçe ve mahallerde yurtsever-demokratik örgütlü yapıların meclis girişim grubunu oluşturacağı, Kent Konseyine bağlı olarak faaliyetlerini yürütecekleri, oluşturulan meclislerin Demokratik Kent Meclisleri esaslarına göre hareket edecekleri ve amaçlarının Komala (Demokratik Konfederalizm) sisteminin her alanda hayata geçirilmesini sağlamak olduğunun anlaşıldığı,


-“Ondokuzuncu Bölüm Madde 43’da Yürütme” başlığı altında;

-“Bu yasa, Demokratik Kent Meclisinin temel organları tarafından yürütülür” şeklindeki cümleden;

Demokratik Kent Meclisinin temel organları tarafından yürütüldüğü belirtilen Demokratik Kent Meclisi Kuruluş ve İşleyiş Yasasının, KCK terör örgütü terör örgütü adına sözde yasama faaliyeti yürüten kadroları tarafından hazırlandığı,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə