T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə149/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   278

KEMAL SEVEN: Kusura bakmayın ama kendi dilimize yerleşmiş bir sözcük. Kader daha önceden belirlenmiş, yaşanacak birlikte yaşanacak bir olgu. Kendi geleceğini kendi yaptı ifadesi daha anlamlı olur diye düşünüyorum. …(anlaşılmıyor)...kimse sonuçta başkasına ait değildir...(anlaşılmıyor)...Ben böyle düşünüyorum.

X18 ERKEK ŞAHIS:..(anlaşılmıyor)...böyle bir süreç yaşayamamıştır...(anlaşılmıyor)...özellikle aşiretler şeklinde yaşadıkları için böyle bir süreç yaşayamamışlardır.

CESİM SOYLU: Hayır, Avrupa’da, özellikle Avrupa örneğini vermemizin nedeni tipiktir.İki olay olmuştur.Mesela Yahudiyi anlatırken ne dedik. Toros ...(anlaşılmıyor)...başkaları gelip buradan almıştır. Ordan başka yere yayılmıştır. Ama en Özgün olan, en has olanı nedir ? KÜRDİSTANDIR...(anlaşılmıyor)... O yüzden örneği ordan veriyoruz.Fakat Kapitalizm ise yada Ulus ise vatan uğruna..(anlaşılmıyor)...dolayısıyla en tipik en has örneklerdi, o örnekleri anlatmaya çalıştım.Ama dünyanın başka topraklarında hemen hemen bütün halklarınn uluslaşma süreci yaşanmıştır ve yaşanıyordur. Ama Avrupa’daki gibi değil, bir çoğunlukla öyle değildir. Kendine has kendine özgüdür. Şimdi KÜRDİSTAN da, Kürtlere has bir uluslaşma süreci aslında 19. yüzyılda başlayıp gelişmektedir. Ama uluslaşma sürecinde hala bi takım sıkıntılar vardır, bitmemiştir aslında Avrupa’da Uluslaşma süreci ..(anlaşılmıyor)... kuruma sokulmuştur. Fakat Kürtler tek başına olmaları normaldir, bu uzlaşma sürecini henüz bitirmediği için demokratik ulus oluşturmamıştır. Yani Ulus devlet kurmadan da ulus olabilme ...(anlaşılmıyor)...Şimdi bunu biraz açalım.mesela dil diyoruz.Kürtler bütün parçalarda aynı dili konuşuyor.Kürtçe dediğimiz aynı dili konuşuyor.4 tane lehçesi var tane temel lehçesi var.Bu lehçelerin dışında belki şeylerde vardır ama dört tane lehçe vardır.Kürmanci..(anlaşılmıyor)...Ama bir dildir aynı zamanda.Şimdi neden derseniz Dil ile lehçe arasında dilbilimciler şöyle bir ayrım yaparlar.Aslında dil ile lehçe arasında çok büyük bir fark yoktur.Kimi zaman bir milletçede ayrım bile yapabilirsin.Ama sonuçta özellikle...(anlaşılmıyor)... vs. aynı ise onu ortak dil olarak benimsiyorlar.Sözcükler değişmiş olabilir bi takım kelimeler değişmiş olabilir.bi takım ifadeler değişmiş olabilir.Ama dilin özünü oluşturan gramer yapısında bir ortaklık varsa olabilir.Mesela diyelim Zazaci ve Kurmanci birbirine en uzak lehçedir.Son haliyle Kurmanci daha yakındır.hatta ikisinin ortasındadır.Bu...(anlaşılmıyor)...Zazakinin bir şivesidir.Ama birbirine en uzak olan iki lehçe Zazaki ve Kurmanci bile uzaktan bakan bir insan bütün temel kelimelerin aynı olduğunu görür.Temel diyorum doğaya ilişkin, topluma ilişkin, tarihsel şiveye ilişkin söz dizimi aynıdır.Dolayısıyla ...(anlaşılmıyor)... dil olacakları ayrışmamıştır. dolayısıyla lehçedir.Buna aynı zamanda Kürtçe derler.Mesela OsmanlıLar Döneminde türklerin 23 ayrı Lehçede konuştuğu söylenir.23 tane ayrı lehçesi vardır.Ama Cumhuriyetin kuruluşunda İstanbul türkçesi vardır.Onu ana dilin bel kemiği haline getirler.Diğer lehçeleri bunun içerisinde bitirirler....(anlaşılmıyor)...bir ulusal dilin oluşması bir süreç içerisinde oluşur.1960'lı yılların kitaplarını açın şimdi bile anlayamazsınız.o zamanki Türkçeyi çünkü o zamanki Türkçe, Arapça, Farsça çok daha farklıdır. Bugünki...(anlaşılmıyor)... geliştirilmiş vs. Şimdi dolayısıyla dil birliği konusunda türçede bi defasında sıkıntılar vardır. Lehçeler arsında hakeza sıkıntılar vardır.Ama bir ulus ...(anlaşılmıyor)... oluşuyordur. Mesela bugün Roj TV'yi izlediğimizde onun içerisinde bir sürü yabancı kelime var.bir sürü Kunmanci kelimede vardır.Ama en çok...(anlaşılmıyor)... vardır.Çünkü...(anlaşılmıyor)...uzun bir dönem özerkliğin dili olmuştur.Ordalarda kendini geliştirme şansı daha fazla olmuştur.Bu yüzden daha düzenlidir.Bir sürü siyasal kelime ondan alınmıştır.Şimdi bu terimleri zazaki alır,Kurmanci alır,Sosaki alır ama zamanla bu tür meseleler son haliyle bir dil olduğu, bir dil bilincinin olduğu...(anlaşılmıyor)...tartışılmış, Toprak birliği zaten tartışılmış, bütün coğrafyalarda iç içedir. Kürdistanın en uzak parçası bile olmayan...(anlaşılmıyor).. doğusundaki ...(anlaşılmıyor)...eyaletinde bile nerdeyse Türkiye'dekinde yakın bir oran var ve burada %30 civarında 50-60 civarında Kürmanci var. Aynı coğrafyada, aynı ...(anlaşılmıyor)… kürt türk birliği aynı gün Kürtler açısından...(anlaşılmıyor)..yani dolayısıyla bu unsurlar kürtlerde var olan unsurlardır.Ama bitmiş midir.Hayır zaten bir ulusalaşma süreci aynı zamanda ulusal yönetimin sorunudur.Kürtlerin kendi kurumsallaşması daha fazla ticari ortak bulması ile birlikte bu süreç bitecektir.Nitekim Türkiye hakkında değerlendirme yapanlar bile 1950-60 hatta 70'li yıllarda bile bütün sol örgütler Türkiye Ulusallaşması tamamlamamış bir ülkedir.Türkler içinde söylüyorum.Sonra araplar, farslar için doğudaki birçok ulus bu uluslaşma sürecini Avrupadaki kadar orjinal bir şekilde bitirmemiştir.ama demokratik ulus olma özelliklerini koruyarak bunu söylüyorlardır.

KEMAL SEVEN: Size bir sorum olacaktı hocam.Çokça tartışılan bir nokta var.Bu 5 önemli nokta var.İktisadi yaşamla ilgili çok tartışılıyor. Kürtlerin ulus olmadığı fikrini savunanların öne sürdüğü bir tez gerek ülke içerisindeki dinamiklerden kaynaklı gerekse ulus devlet anlayışıyla çizilen sınırlardan ötürü diyelim ki İran yapısındaki ve Türkiye yapısındaki kürtlerin iktisadi birliğinin olmadığı tezinden yola çıkarak Kürtlerin bir ulus olmadığı tezi ileri sürülüyor. Biraz açar mısınız orayı?

CESİM SOYLU: Şimdi aslında Kürtlerin ulusu tamamen bu tanımın içerisine sıkıştırmak bir sosyal olguyu bir makine gibi yada bir nesne olarak tanımlama olur.Çünkü bir toplumsal olayın sınırları tam çizilemez.Bir toplumsal olgu tam olarak tanımlanamaz.Ha budur denemez.Çünkü dinamiktir.Sürekli gelişir.Sürekli değişir koşullara zamana ve mekana bağlı olarak farklı biçimler alır.Ama nesne farkını şu kartonu herkes aynı şekilde tanımlar.Şurası kırmızı şurası beyazdır,şurası sivridir,şurası görülen bir nesnedir.Bunun işdeğişimi ayrı bir şşeydir....(anlaşılmıyor)..Tartışıyoruz ama biçim olarak bir nesne veya bir cisim olarak ...(anlaşılmıyor)..oyle davranır.Bu rahat anlaşılabilir.Ama biçimi rahat anlanabilir. Ama bir sosyal olay, toplumla ilgili olan bir olgu her zaman öyle tanımlanamaz.Dolayısıyla dünyanın hiç bir yerinde bir ulusun uluslaşma süreci tıpatıp ...(anlaşılmıyor)..değil.Birbirine en yakın olan örnekler Avrupa öyle bir ülke değildir.Bir İtalya'nın bir Almanya'nın çok daha parçalıdır.Bir Fransa’da devrim...(anlaşılmıyor)..çok tartışılmıştır.Bir İngiltere’de ...(anlaşılmıyor)..başka bir şeydir.Sonuçta devam etmiştir.Yani en yakın örnekler bile birbirinden farklıdır. Kürtlerin uluslaşma süreci ise çok daha...(anlaşılmıyor)...Bunun...(anlaşılmıyor) Kürdistan da farklıydı, doğrudur. Örneğin Kapitalist gelişme dışarıdan girmiştir.Zaten...(anlaşılmıyor)..şöyle bir ...(anlaşılmıyor)..Emperyalizme gitse bile hiçbir yerde Kapitalizm doğrultusunda veya hiçbir ulusunda yeni bir ulusal proje oluşmaz....(anlaşılmıyor)...bu doğrudur. kökü sende değil...(anlaşılmıyor)...yani Kürtleri daha fazla Kürdistana bağlayan ilkesi doğrudur. Dolayısıyla bu kesim elbette ruhi bir ortaklığın yaşanılması çok fazla bi şey kalmamıştır.Ama bugün aynı şeyi bi...(anlaşılmıyor).. için söyleyemeyiz.Aynı şeyi bir ortak kök için söyleyemeyiz.Konuşan şehir yapısı dışında bütün kategoriler için aynı şeyi söyleyemez.Onlarda daha olumlu etki yapmıştır.Fakat bundan daha önemli Kürdistanda kapitalizm öngörüsünde bile ulusal ortaklığa götüren süreçlerin olduğunu görüyoruz.Mesela hani sadece hukukçuluk bir...(anlaşılmıyor)...çok şey yapar....(anlaşılmıyor)...yani ulusal hakları bile yokken bir ulus uğruna atıyorlar.Hani dedik ya Avrupa’da ulus ...(anlaşılmıyor)...Kürdistanda bütün unsurlar aslında üç ruhsal şekilde ...(anlaşılmıyor)...Mesela Azerbeycan’la Türkiye arasında hiçbir ortak bağ yoktur. Mesela türkmü var, ver Avrupa birliğine, örneğin İstanbul’u,Bursa’yı,Bingöllü Azerbeycan’da akrabası var mı?Olmadı mı ver Türkmenistan’ı ver Tacikistan’ı...(anlaşılmıyor)...böyle bir kopukluk vardı.Hatta Azerbeycan ...(anlaşılmıyor)...daha yakın,fakat bir ...(anlaşılmıyor)...bir yurtlaşma ruhu içerisindedir.Mesela diyaloglar yani lehçelerde kürtler arasında hiçbir zaman sorun olmamıştır.Kürtlerde aslında lehçe kısmi ayrılıklara yol açmış ama...(anlaşılmıyor)...mesela Diyarbakır’da...(anlaşılmıyor)...arasında,zazaların arasında kıvrımlar olmuştur.Şimdi dolayısıyla ...(anlaşılmıyor)...bu ulusal ruhun...(anlaşılmıyor)...buda kanıtlanmıştır.

X19 Erkek Şahıs: Şimdi orda Kıbrıs’ın şeyini planlamıştık Ekonomik yapısının nasıl olduğunu...(anlaşılmıyor)...orda çok büyük bir pazar var hatta daha farklı bölgelerden gelip alışverişin yapıldığı bir iki pazar var, şimdi bu iktisadi yapı olarak bunu göremiyor mu, öyle bi şeyki diğer çevrelerinde iştahını kabartan bir ticaret var.

CESİM SOYLU: insanların farklı ticaret ilişkileri yok mudur, vardır. Diğer ülkelerin uluslaşma süreçlerinde yaptıkları ilk iş sahaya inmişlerdir. Sanayi ürünlerinin pazarlanması ticareti de içtedir ve bu sahaya hakim olan bu ülkenin topraklarının tümünü kendi toprakları olarak görür. sadece kendi köyünde hani köylü yada pazarcı üretim yapar,yanındaki ile takas eder,öyle bi şey yok artık,burada ürettiği malı burada pazarlamak burada satmak istiyor.Dolayısıyla bu ticari mantıkla aynı zamanda milliyetçi kesimede iner.Bir millet, bir ulus bilincinde yener.Mantık bu.Bu yüzden Uluslar...(anlaşılmıyor)...illa da böyle olmak zorunda değil.dolayısıyla ...(anlaşılmıyor)...pazarı bütün alanlarda ticaret kaynağıdır.O yüzden Almanya'da da Türkiye’de de kendi pazar alanları oluşturmuştur.  1. DERSCESİM SOYLU (00.00 – 11.18) : Arkadaşlar başlayalım. Şimdi biraz sosyalistlerin Ulus ve ulus devlet (anlaşılmadı). Arkadaşlar bugün baktığımızda sosyalizmin veya sosyalistlerin (anlaşılmadı) ilişkin (anlaşılmadı) devam ediyor. Ama şunu da (anlaşılmadı) günümüze kadar yeryüzünde gerçektende (anlaşılmadı) gerçekçi (anlaşılmadı) çözümü getirende yine sosyalizmin kendisidir (anlaşılmadı). Marks (anlaşılmadı) olmuştur gerçekten bu tanım içersinde ulusal sorunun çözümüne ilişkin belli perspektifler verir ama esas çözüm süreci daha çok sosyalist (anlaşılmadı) o nedenle esas yaklaşım şudur her Ulus dilediği (anlaşılmadı) isterse ayrı devlet kurabilir isterse birlikte yaşadığı başka halklarla birlikte federasyonlar biçiminde veya başka biçimlerde eşit özgün yönetimler devletler oluşturabilir yaklaşım budur ama orada şu kıstası ortaya koyar derki ezilen ulusun devrimcilerin sosyalistlerin hep birlikte (anlaşılmadı) katılmaları ezilenlerin ise ezilen ulusun ise ayrılmaları savunulmalıdır ki halklar arasında gelişmiş olan ön yargıların giderilmesi için örnek verirsek mesela Türkiye de bu tanıma göre Türk sosyalistlerin devrimcilerin Kürtler ayrılsın ayrı bir devlet kursun demesi gerekiyor biz Kürtlerinde hayır biz birlikte yaşayacağız demesi gerekiyor. Bu ne yapar bu sorunun daha doğru anlaşılması adil bir çözüm getirilmesi için (anlaşılmadı) arasında bir güven yaratması gerekir. İlk Sovyetler Birliği kurulduğu zamanda onlarca cumhuriyet onlarca devlet onlarca halk (anlaşılmadı) Rusya nın egemenliğinde (anlaşılmadı) sosyalist devrim gerçekleştiğinde bütün halklara soruldu siz ortak bir cumhuriyetler birliği (anlaşılmadı) ayrılmak mı istersiniz. Finlandiya ayrı devlet kurmak istiyorum ayrılıyor. Hiçbir çatışma (anlaşılmadı). İkincisi kültürel özerkliğe yaklaşımını da ifade etmek (anlaşılmadı. Sosyalistler esasen kültürel özerkliğe karşıdır. Çünkü diyorlar kültürel özerklik bir ulusun (anlaşılmadı) esasen böyle toplumsal ihtiyaçlar (anlaşılmadı) olmamış olduğunu dolayısıyla (anlaşılmadı) ancak (anlaşılmadı) konusunda bir özerklik (anlaşılmadı) şimdi arkadaşlar (anlaşılmadı) Sovyetler Birliğinde somut örnekler nasıldır. (anlaşılmadı) Sosyalist Cumhuriyetler birliği kurulduğunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği bunun içersinde büyük bedevi uluslar vardı (anlaşılmadı) çok küçük azınlıklar vardı bunların her birisine ilişkin çözüm arıyorlardı (anlaşılmadı) tam hatırlamıyorum ama 16 Sosyalist Cumhuriyet vardı. Bunlar hepsi birer cumhuriyetti. (anlaşılmadı) cumhuriyetler. Cumhuriyet bunlardan Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti, Gürcistan sosyalist cumhuriyeti gibi bunun dışında federal bölgeler vardı. Federal bölgenin dışında özerk bölgeler vardı, özerk şehirler vardı. Hatta özerk köyler vardı. Tüm bunlar bir sistem (anlaşılmadı) arkadaşlar iç içe yaşatılan (anlaşılmadı) bugün Rusya da 89 ayrı federasyon ve özerklik bölgesi var. Bağımsız devletler (anlaşılmadı) şimdi cumhuriyetler 16 tane olacak yada 16-18 tane vardı bunlar büyük devletlerdi federal bölgeler daha alt bölgeler (anlaşılmadı) özerk bölgeler özerk şehirler ve özerk köyler bunların tümü kendi içerisinde özerkti (anlaşılmadı) ama her biri kendi içersinde bağımsız (anlaşılmadı) kendi yönetimi (anlaşılmadı) ama bunlar aynı zamanda da temsili düzeyde de (anlaşılmadı) mesela diyelim ki cumhuriyetler (anlaşılmadı) federal bölge küçük bölgeyle sınırlıdır kendi meclisi vardır ama diyelim buraya herhangi federal bölge (anlaşılmadı) özerk bölge (anlaşılmadı) mesela özerk köy neydi Eski molar Rusya nın (anlaşılmadı) Sovyetler Birliği kurulduktan sonra oradaki böyle dağınık bir şekilde o bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu bir araya getirildi onlara özerk bir yapı oluşturuldu onlara okullar oluşturuldu (anlaşılmadı) geliştirmeleri için kültürlerini geliştirmeleri için olanaklar yaratıldı vesaire. Biliyorsunuzdur aynı dönemde Sovyet Kürtlere (anlaşılmadı) Ermenistan da yaşayan Kürtlere de (anlaşılmadı) Aslında Kürtler Rusya döneminde yeni henüz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği kurulmadan önce bir kısmı çoğunluğu Ermenistan olmak üzere bir kısmıda Azerbaycan da (anlaşılmadı) ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliği kurulduktan sonra (anlaşılmadı) dediğimiz bölgeye (anlaşılmadı) bir bölgeye kürtler bir özerk yapı oluşturdular ancak daha sonraları bir takım siyasal nedenlerle Kürtlerin (anlaşılmadı) suni nedenlerle dağıtıldılar. Kürtler Azerbaycan’a Nahçivana Kazakistan’a (anlaşılmadı) bütün coğrafyaya küçük küçük birimler halinde dağıtıldılar (anlaşılmadı) Sovyetler birliği içersinde halkların nüfuslarına göre halkların topraklarına göre halkların kültürel yapılarına göre her kültürel (anlaşılmadı) bu anlaşılmadımı neden bu (anlaşılmadı) Mesela örnek verelim diyelim bu (anlaşılmadı) bunun içerisinde Gürcistan şurasıydı şimdi Gürcis tan içerisinde arkadaşlar (anlaşılmadı) son dönemlerde (anlaşılmadı) örneğin Çeçenya vardır örneğin işte Dağıstan vardır Abhazya vardır gibi bu Sovyetler Birliği bu (anlaşılmadı) içersinde Gürcistan özerk bir cumhuriyet olarak (anlaşılmadı)bunun içersinde özerk bölgeler vardır1051. Bu özerk bölgeler içersinde de özerk köyler vardır. Yani şuradaki birim (anlaşılmadı) bağlı (anlaşılmadı) şura şura kendi iç özerkliği olmasına rağmen buraya bağlı şura şura (anlaşılmadı) bağlı. (anlaşılmadı) vardır. Geçiyoruz arkadaşlar bunun (anlaşılmadı) ama dediğimiz gibi.
X20 ERKEK ŞAHIS (11.18 – 11.38) : (anlaşılmadı) diyelim17 tane cumhuriyet var cumhuriyet bu cumhuriyetlerin içersinde ise (anlaşılmadı) özerk yapıları var. (anlaşılmadı) olarak (anlaşılmadı)
CESİM SOYLU (11.39 – 15.45) : Tabi her cumhuriyet zaten cumhuriyetler nedir cumhuriyetlerin (anlaşılmadı) bunlar federal cumhuriyetler Federal cumhuriyetler Sovyetlerin üst (anlaşılmadı) bağlıdırlar (anlaşılmadı) dış ilişkilerde sadece ona bağlıdırlar. Belki ulusal savunmada da ona bağlıdırlar onun dışında tüm şeylerde bağımsızdırlar. Bu cumhuriyetler açısından böyledir. Bu federal bölgelerin (anlaşılmadı) örneğin diyelim belki bir takım iç işlerinde de buraya bağlıdırlar. (anlaşılmadı) özerk köy (anlaşılmadı) dış savunmaya da (anlaşılmadı) dolayısıyla ne oldu en küçük birim en alt birim (anlaşılmadı) bununla birliktede özerk bölgeler temsil ediliyor federal (anlaşılmadı) temsil ediliyor federal cumhuriyetler tümü kapsar şekilde (anlaşılmadı) temsil ediliyor böylece (anlaşılmadı) batı Avrupa (anlaşılmadı) şimdi batı Avrupa da bir çok model var (anlaşılmadı) biz bugün (anlaşılmadı) daha önemli (anlaşılmadı) hemde oluşum süreçleri farklıdır bu açıdan önemli. Avrupa da bildiğimiz büyük devletler dışında neredeyse (anlaşılmadı) kapsadığı başka azınlıklar başka uluslar vardır. Ve Avrupa da bu büyük devletler dışında diğerlerinin tümünün (anlaşılmadı) 70 li yıllardan sonra özerkliklerini (anlaşılmadı) aslında Avrupa da Avrupa nın her devleti aslında (anlaşılmadı) davranmış (anlaşılmadı) bir etnisite bir ulusal kimliğe dayanan (anlaşılmadı) tümünü ezmeye çalışmış tek bir ulus homojen bir ulus yaratmaya çalışmıştır. Ancak bu bunun başarılı olamayacağını görmüş (anlaşılmadı) ama neticede Avrupa daki bütün azınlıklar bütün ulusların sorunlarına da kati çözümler (anlaşılmadı) gerçekleşmiş durumdadır. Şimdi bu özerkliklerin hem tarihsel şeylerini (anlaşılmadı) hem tarihsel boyutlarını (anlaşılmadı) bunların bir kısmı (anlaşılmadı) bir kısmı (anlaşılmadı) özerk yaşamış hatta bağımsız yaşamış bir kısmı ise (anlaşılmadı) mesela İskoç ya böyle olduğunu bilen arkadaşımız var mıydı

X20 ERKEK ŞAHIS : (15.45 – 15.55) (anlaşılmadı)

CESİM SOYLU : (15.55 – 15.56 )Devam et
X20 ERKEK ŞAHIS : (15.56 – 16.02) (anlaşılmadı)

CESİM SOYLU : (16.02 – 16.18) (anlaşılmadı)

X20 ERKEK ŞAHIS : (16.20 – 16.27) (anlaşılmadı)

( 16.27 – 17.00) BOŞ
CESİM SOYLU : (17.01 – 17.52) (anlaşılmadı) bağımsız yaşamış (anlaşılmadı) oluşturmuş (anlaşılmadı) birlikte özerk yaşayan (anlaşılmadı) devletin Bask ülkesini bilen var mı? çünkü Bask ikiye bölünmüştür Kuzey Batı Fransa egemenliğinde Güney Batı İspanya. İrlanda (anlaşılmadı)
Y6 BAYAN ŞAHIS : (17.52 – 17.53) Belçika

X21 ERKEK ŞAHIS : (17.52 – 17.53) Belçika

CESİM SOYLU : (18.02 – 18.30) (anlaşılmadı) bilen var mı yok mu kimse (anlaşılmadı)

X20 ERKEK ŞAHIS : (18.30 – 18.32) (anlaşılmadı)

CESİM SOYLU : (18.32 – 18.41) (anlaşılmadı)

X20 ERKEK ŞAHIS : (18.42 – 18.48) (anlaşılmadı)

CESİM SOYLU : (18.56 – 19.53) (anlaşılmadı) Korsika

X ERKEK ŞAHIS : (19.53 – 19.56) Fransa

CESİM SOYLU : (20.03 – 20.22)Galiçya (anlaşılmadı)

X22 ERKEK ŞAHIS : (20.23 – 20.44)İtalya
CESİM SOYLU : 20.44 – 20.47) (anlaşılmadı) biz her ne kadar özerk yapılarından söz ettikse de aslında (anlaşılmadı) fakat buralardaki her (anlaşılmadı) özerk ve feodal konfederal yapı (anlaşılmadı) o açıdan arkadaşlar (anlaşılmadı) şimdi arkadaşlar (anlaşılmadı) kuzey Avrupa çözüm modeli (anlaşılmadı) kimi (anlaşılmadı) vardır oldukça dağınık ve dağlıktırlar 2218 ama onlara sonradan özerklikler veya özgürlükler toprağa bağlı olmayan coğrafyaya bağlı olmayan bir takım özel örekliklerdir mesela (anlaşılmadı) bunlar Finlandiya da var Norveç te var İsveç te var. (anlaşılmadı) Norveç te (anlaşılmadı) bulundukları (anlaşılmadı) bulundukları heryerde Ulusal bayrak bulundurabilirler (anlaşılmadı) ülkenin dış siyasetiyle (anlaşılmadı) söz sahibi olabilirler örneğin Norveç Avrupa birliğine girmek istediğinde (anlaşılmadı) hayır girmeyelim deme hakkına sahiptir. Böylelikle dağılmış bir halk ama o dağınıklığın (anlaşılmadı) bu şekilde (anlaşılmadı) Norveç in içerisinde belgi bölgelerde belli coğrafyalara hap solmuş halklar değildir. Örneğin (anlaşılmadı) göç eden halkları da vardır ama (anlaşılmadı) toprak parçası vardır. (anlaşılmadı) Şöyle düşünelim (anlaşılmadı) İstanbul da var Tekirdağ da var Çanakkale de var her tarafta var (anlaşılmadı) başka halklarda vardır. (anlaşılmadı) anlaşıldı mı bu (anlaşılmadı),
X22 ERKEK ŞAHIS : (24.35 – 24.39) (anlaşılmadı) tekrar edersiniz.
CESİM SOYLU : (24.39 – 25.35) (anlaşılmadı) Norveç içersinde dağınık halde (anlaşılmadı) belli bir coğrafyada çoğunluk hazır değil. Bu nedenle (anlaşılmadı) daha çok kültüreldir ve (anlaşılmadı) mesela diyelim ki (anlaşılmadı) her tarafta her yerde (anlaşılmadı) ülkenin iç siyasetinde dış siyasetinde söz sahibidirler. (anlaşılmadı) daha çok kültürel boyutta (anlaşılmadı)
Y7 BAYAN ŞAHIS : (25.36 – 25.43) (anlaşılmadı) nasıl değerlendirmeliyiz Norveç.
CESİM SOYLU : (25.44 – 26.05)Norveç aslında demokrasite en gelişmiş ülkelerden bir tanesi (anlaşılmadı) Norveç te Finlandiya da İsveç te demokraside en gelişmiş ülkeler olarak bilinir. Demokrasi mücadelesi (anlaşılmadı) ve bir çok (anlaşılmadı) demokratik kültürün oturduğu ülkeler olarak bilinir.
X22 ERKEK ŞAHIS : (26.05 – 26.09)Mecliste söz hakkına sahiptirler (anlaşılmadı)
CESİM SOYLU : (26.10 – 37.26) Yani temsili olarak tam nasıl temsil ediliyorlar bilmiyorum ama ülke yönetiminde söz sahibidirler. Arkadaşlar güney Avrupa daysa (anlaşılmadı) yani Avrupa nın bazı ülkeleri federal (anlaşılmadı) bunların içersinde Güney Avrupa da (anlaşılmadı) modeli (anlaşılmadı) Fransa sorunların çözümünde en (anlaşılmadı) ülke. Burda demokrasi ilk geliştiği ilk devrimin gerçekleştiği (anlaşılmadı) Fransa olduğunu (anlaşılmadı) Fransa cumhuriyet olarak kurulduğunda Fransız ların oranı yüzde 13 (anlaşılmadı) yüzde 13 ü Fransız diğer halkların tümü (anlaşılmadı) 10 dan fazla (anlaşılmadı) bu halkların çoğuda (anlaşılmadı) hiç bir kültürel (anlaşılmadı) vesaire hiç bir olanak tanınmıyor. (anlaşılmadı) bu halkların büyük bir kesimide (anlaşılmadı) fakat Fransa (anlaşılmadı) diye anlatılır. Fransa kendi içerisinde de demokraside hem idari bakımdan hem nesnel bakımdan (anlaşılmadı) dönemler var (anlaşılmadı) nitekim 1963 yılından itibaren Fransa da bu sorunların baskı ile çözemeyeceğini fark ediyor (anlaşılmadı) bu anlamda bir çözüm (anlaşılmadı) 1963 dan itibaren bir takım projeleri (anlaşılmadı) Korsika lılar diğer halklar arasında (anlaşılmadı) üzere (anlaşılmadı) Fransa (anlaşılmadı) herkes kendi etnik kimliği ile yaşayabilir. Tam olarak (anlaşılmadı) herkes kendi etnik kimliğini özgürce yaşar ama herkez Fransız olma bilinci taşır. (anlaşılmadı) aslında yani yeni süreçte biraz (anlaşılmadı) daha sonra Fransa bu sefer (anlaşılmadı) dayalı olarak (anlaşılmadı) bu sınırlar dahilinde(anlaşılmadı) dolayısıyla (anlaşılmadı) ve neticede kültürel ilişkilerde (anlaşılmadı) kültürel ilişkilerden sorumludur (anlaşılmadı) veya Bask lar Bask lar ikiye bölünmüş (anlaşılmadı) güneyi İspanya (anlaşılmadı) dolayısıyla Bask lar (anlaşılmadı) derebeyleri de (anlaşılmadı) ancak son birkaç (anlaşılmadı) biliyorsunuz Fransa Korsika (anlaşılmadı) özerklide tartışıldı mecliste ele alındı (anlaşılmadı) politikada bir takım özerklikler olabilir (anlaşılmadı) Fransız modeli bu. (anlaşılmadı) yani bir yönüyle bu Türkiye de (anlaşılmadı) Fransa nın çok çok daha ilerisinde tepki ve (anlaşılmadı) otoriterde olduğu için zaten asimilasyoncudur ama bu çözüm yolunda evrilmenin (anlaşılmadı) yani belki (anlaşılmadı) bir dönem (anlaşılmadı Zaten (anlaşılmadı) kendisi Burjuva devrimi olarak adlandırdığımız (anlaşılmadı) devriminden (anlaşılmadı) idari yapıya baktığımızda Fransa daki Vali Kaymakam ya da işte vilayet kaza köy benzer (anlaşılmadı) şeyi sormak istiyorum hiçbir (anlaşılmadı) önemli sorunu olan Katalanlar ve Bask bölgesine ilişkin İspanya nın en zengin bölgeleridir aynı zamanda çok ilginç bu hep dikkatimi çekmiştir (anlaşılmadı) ihmal edilmiş yoksa (anlaşılmadı) aynı zamanda en zengin (anlaşılmadı) mesela Fransa aslında (anlaşılmadı) kültürel bir hak tanımış olmalıdır (anlaşılmadı) mesela İspanya da (anlaşılmadı) Fransa da (anlaşılmadı) kültüre (anlaşılmadı) ulusal (anlaşılmadı) örneğin (anlaşılmadı) Fransa entegre etmiş o gurupları (anlaşılmadı) o İspanyadır. Şimdi arkadaşlar İngiltere modelide aslında (anlaşılmadı) İngiltere de (anlaşılmadı) demokrasi (anlaşılmadı) yaşanabilir eğer (anlaşılmadı) ama İskoç ya (anlaşılmadı) ilişkinde (anlaşılmadı) İngiltere çözüm çok etkilidir İngiltere (anlaşılmadı) den sonra buralara özerk (anlaşılmadı) neticede bu gün İskoç ya Galler ve Kuzey İrlanda birer özerk bölge olarak birer özerk halk özerk ülke olarar (anlaşılmadı) bir şekilde bağlıdırlar. (anlaşılmadı)
X22 ERKEK ŞAHIS : (37.26 – 37.29) (anlaşılmadı)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə