T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə15/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   278
Sonuç Olarak; “DEMOKRATİK KENT MECLİSİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YASASININ”, KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE ANAYASASI OLARAK TA KABUL EDİLEN ‘KCK-KOMA CİVAKÊN KURDİSTAN (KÜRDİSTAN DEMOKRATİK TOPLUM KONFEDERALİZMİ) SÖZLEŞMESİNİN YATAY ÖRGÜTLENME MODELİ ESAS ALINARAK DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ KCK/TM(KOMA CİVAKEN KÜRDİSTAN/TÜRKİYE MECLİSİ) İSTANBUL YAPILANMASI
İlimizde KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın talimatları doğrultusunda oluşumuna gidilen KCK yapılanmasına ilişkin terör örgütünün sözde Anayasası olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinde belirtilen bütün hususları kapsayacak şekilde yapılanmalara gidildiği,

- KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM mensuplarının müzahir kesimlerine ve üyelerine örgütsel ve ideolojik eğitim konusunda çalışmalar yaptıkları,


- KCK terör örgütünün Ülkemizdeki oluşumlarını koordine eden KCK/TM adına eylem ve faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin KCK’nın Avrupa sorumlusu olan örgüt yöneticileri ile bağlantı içerisinde oldukları,
- KCK terör örgütünün Irak’ta bulunan KCK yürütmesinden KCK/TM yapısına gelen ve Ülkemizdeki örgütün üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, KCK/TM yapılanmasına raporlar verdikleri,
- KCK terör örgütünün sözde Hukuk Komitesi aracılığı ile yakalanan müzahir şahısların hukuki süreçlerini takip ettikleri,

- KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara, terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının yakınlarına, ölen örgüt mensuplarının ailelerine KCK/TM yapılanması tarafından sahip çıkıldığı, iş imkanları temin edilerek maaş, harçlık vb. şekilde maddi destek sağladıkları,


- KCK terör örgütünün kontrolünde terör örgütünün ve terörist başının propagandalarının yapıldığı kitap, dergi, kaset ve çeşitli yayın organlarının müzahir kitleye ajitasyon, örgütsel konumlarını canlı tutma ve maddi destek sağlamak amacıyla dağıtım ve satışını organize ettikleri,
- KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanmasında faaliyet gösteren şahısların örgüte müzahir kitleye gelir sağlamak amacıyla ihale, işe alma vb. şekilde çalışmalar yürüttükleri,
- KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM mensuplarının sözde legal görüntü altında farklı örgüte müzahir yapılanmalar ile birlikte bir çok örgütsel çalışmaları yürüttükleri, birlikte hareket ettikleri, KCK/TM üyelerinin bu yapılanmalar ile organize içinde oldukları,
- KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması içinde faaliyet gösterin şüphelilerin müzahir kurum-kuruluşlar üzerinde tehdit ve baskılar kurdukları, imkanlarını kendi örgütsel faaliyetlerinde kullandıkları,
- KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanmasında faaliyet gösteren şahısların ölen örgüt mensupların cenaze işlemlerin takip ederek sahiplendikleri, bu cenazeleri örgütün propagandasına dönüştürülmesi yönünde aktif olarak çalıştıkları,
- KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanmasındaki bu şüphelilerin diğer İllerdeki KCK/TM mensupları ile devamlı suretti irtibat halinde oldukları, eylemsellik ve faaliyetlerini birlikte organize ettikleri,
- Terör örgütünün KCK/TM yapılanması içinde yer alarak terör örgütü adına İlimizde ve diğer İllerde tertip edilen eylem ve faaliyetler içerisinde yer aldıkları,
- KCK terör örgütünün Anayasası olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinde yer alan, (KCK Sözleşmesi Md.14) 14. Maddesinin,

1.fıkrası İdeolojik Alan Merkezinde ki,

a. bendindeki Bilim Aydınlanma Komitesi,

b. bendindeki Kültür Komitesi,

c. bendindeki Basın Komitesi,

2.fıkrası Siyasi Alan Merkezinde ki,

a. bendindeki Siyasi Komitesi,

b. bendindeki Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komitesi,

3.fıkrası Sosyal Alan Merkezinde ki,

a. bendindeki Sosyal Komitesi,

c. bendindeki Dil ve Eğitim Komitesi,

f. bendindeki Komalen Ciwan Koordinasyonu,

g. bendindeki YJA,

h. Özgür Yurttaşlık Koordinasyonu,

6. fıkrası Önderlik Komitesi adı altında belirtilen eylem ve faaliyetler içerisinde bulundukları,

16. Maddesindeki Halk Meclisi,

20. Maddesindeki Eyalet Bölge Meclisleri ve

21. Maddesindeki Eyalet Bölge Yürütmesi adı altında belirtilen çalışmalar kapsamında hareket ettikleri,

22. Maddesindeki Özgür Toplum Meclisleri,

23. Maddesindeki Şehir Kasaba ve Mahalle Yürütmeleri ve

24. Maddesindeki Komün adı altında belirtilen faaliyetler çerçevesinde hareket ettikleri,
Sekizinci Bölüm YARGI kısmının,

27. Maddesindeki Yargı Sistemi,

28. Maddesindeki Yüksek Adalet Divanı,

29. Maddesindeki İdari Mahkemeler,

30. Maddesindeki Halk Mahkemeleri,

37. Maddesindeki Koma Jinen Bilind (KJB) adı altında ki terör örgütünün kadın yapılanmaları çerçevesinde, terör örgütü adına kadın yapılanması faaliyetlerinin BDP partisi çatısı içinde kadın çalışmalarını sözde legal alanda DÖKH (Demokratik Özgür Kadın Hareketi) adı altında yürüttükleri,

38. Maddesindeki Komalen Ciwanen Demokratik a Kurdistan (Demokratik Gençlik Konfederalizmi) adı altındaki terör örgütünün gençlik yapılanmaları çerçevesinde, terör örgütü adına gençlik oluşumu faaliyetlerinin BDP partisi çatısı içinde gençlik eylem ve faaliyetlerini sözde legal alanda DYG (Demokratik Yurtsever Gençlik) adı altında yürüttükleri,

41. Maddesindeki Birlikler ve

44. Maddesindeki Demokratik İşleyiş Esasları adı altında ifade edilen çalışmalar çerçevesinde hareket ettikleri,
Terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın talimatları doğrultusunda oluşumlarına gidilen DTK yapılanması çalışmalarında yer aldıkları,
Terör örgütünün üst düzey sorumlularının ve müzahir yapılanmalarının talimatları doğrultusunda eylem ve faaliyetler gerçekleştirdikleri,

Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin telefon dinlemeleri, fiziki takiplerinde, İlimizde aktif hareketleri sonrası yapılan değerlendirmede, KCK terör örgütünün dağ kadrosunda alınan talimatların Türkiye yapılanması olan KCK/TM sorumlusu Sabri OK’a bağlı sözcüleri vasıtasıyla örgütün İl ve İlçe sorumlularına iletilmesiyle legal/illegal eylem ve etkinlikleri organize ettikleri ve bu esnada seçilmiş konumunda bulunan Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarına terör örgütünün amaç ve ideolojisi doğrultusunda yapılanma içerisindeki İl ve İlçe sorumluları örgüt mensupları tarafından talimatlar verildiği,


Adı geçen şüphelilerin soruşturma kapsamında teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın, terör örgütünün ve terör örgütünün üst düzey sorumlularının talimatları doğrultusunda İlimizde ve diğer İllerde eylemler organize ettikleri, örgütsel yapılanma içerisinde yer alan şahısların PKK/KCK terör örgütü mensuplarının talimat ve emirlerine bilerek ve isteyerek Türkiye toprakları içerisinde T.C. Anayasası ve kanunları çerçevesi dışında bir yapılanma ve sistem oluşturarak bölücülük yaptıkları ve bu yönde çalıştıkları,
KCK terör örgütünün Ülkemizdeki oluşumlarını koordine eden KCK/TM yapılanması içinde terör örgütü adına aktif olarak faaliyet gösterdikleri,
Anlaşılmıştır.
Bu bağlamda;
KCK terör örgütüne müzahir tüm kurum/kuruluşların çatı yapılanması kurdukları ve oluşturdukları, sivil itaatsizlik türü eylemlerin koordine edilmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan KCK/TM (Koma Civaken Kürdistan-Türkiye Meclisi) İstanbul yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün talimatları doğrultusunda İlimizde ve İlçelerimizde meydana gelen kitlesel şiddet olaylarını organize ettikleri, mahalle komiteleri oluşturarak eylem kararları aldıkları, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet göstermek üzere eleman temin ettikleri, örgütsel toplantı ve yasadışı yürüyüşlere katıldıkları, ilimizde geçmiş tarihlerde gerçekleşen yasadışı olaylara katıldıkları, terör örgütünün gençlik yapılanmasındaki şahısları organize ederek eylemsellik boyutunda yönlendirdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan şüphelilerin tertip edilen eylemlere katılımlarını sağladıkları,
Anlaşılmıştır.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN TESPİTLER
PKK/KCK terör örgütünün güdümünde yayın yapan internet siteleri üzerinde yapılan incelemelerde, iddianame kapsamında dile getirilen iddiaların birer iddiadan öte eyleme geçirilmiş olgular olduğu anlaşılacaktır. Bugün kamuoyunda farklı şekilde yansıtılan örgüt ve uzantılarının gerçek yüzleri bizzat örgütü idare edenler tarafından açıkça dile getirilmektedir.
Bu bağlamda;
TESPİT 1
01.06.2007 tarihinde http:// anonymouse. org/cgi-bin / anon-www.cgi / http: // www. rojaciwan.com/haber-25165.html, ibareli internet sitesinde “Kongra-Gel KCK ve Kongra-Gel’in yeni yönetimi belirlendi” başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“….Kongra-Gel 5. Genel Kurulunda Koma Komalen Kurdistan (KKK)’nın ismi Koma CiwakenKurdistan (KCK) olarak değiştirildi. Zübeyir AYDAR Kongra-Gel Başkanlığına yeniden seçilirken KCK Başkanı ise Murat KARAYILAN oldu…..

…Koma KomalenKurdistan (KKK)’nın ismi Koma CiwakenKurdistan (KCK) adıyla değiştirildi. 30 üyeden oluşan KCK Yürütme Konseyinin başkanlığına Murat KARAYILAN seçildi. Kongra-Gel Başkanı ise Zübeyir AYDAR oldu….

…2005 yılında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın ilan ettiği KKK projesi sonrası hareket içerisinde önemli gelişme ve değişimler yarattığını belirtti….

…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın sürece ilişkin genel perspektifleri bir politik rapor olarak kabul eden genel kurul bu raporun okunması ardından siyasal sürece ilişkin tartışmalarda bulundu…

…Demokratik Konfederalizmin inşa sürecindeki iki yıllık pratiğinde yeni pradigmanın anlaşılmasında propaganda edilmesinde ve ideolojik saldırılara karşı cevap verilmesinde yaşanan yetersizlikleri gidermek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği üzerinde yürütülen tartışmalar ardından, İdeolojik Alan, Sosyal Alan, Siyasi Alan, Askeri Alan ve Kadın Merkezi biçiminde 5 ayrı örgütlenme sahası oluşturuldu…

…Genel Kurul boyunca sık sık Kürt Halk Önderi Abdullah ÖCALAN lehine sloganlar atıldı. Genel Kurul kapanış konuşması ardından alkışlar ve sloganlarla toplantı son buldu…

…Halkımız Önder APO felsefesi temelinde bu gün bilincini geliştirmiştir. Toplumsallaşmasını uluslaşmasını geliştirmiştir. Kültürünü geliştirmiştir. Kendini koruyabilir. Kendi kendini idare edebilir. Kendini yürütebilir. Hem de klasik ulus devlet tarzında değil, çağdaş bir formülle 21 y.y. da demokratik konfederalizm tarzında kendini yaratabilir. Özgür Kürdistan’ı bu temelde kuracaktır. Yani çözümsüz değildir. Çözümü vardır. Genel Kurulumuz Kürt halkının iradesi olarak bunu açığa çıkardı. Kürt halkı çaresiz değildir. Stratejimiz demokratik konfederalizmdir….”, şeklinde bilgilerin olduğu,
Yine terör örgütü güdümünde yayın yapan Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.www.rojaciwan.com /modules.php? name =News&file=print&sid=25154, isimli internet sitesinin 01.06.2007 tarihli yayınında “Kongra-Gel 5.Genel Kurulu gerçekleşti”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Gerilla alanlarında 16-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Kongra-Gel 5. Genel Kurulu sonuç bildirisi yayımlandı. Ortadoğu ve Avrupa’dan 213 delegenin katıldığı Genel Kurul’da Koma KomalenKurdistan (KKK)’nin ismi Koma CivakenKurdistan (KCK) olarak değiştirildi….

…KKK YERİNE KCK

…Koma KomalenKurdistan ismi yerine toplum, demokrasi ve demokratik ulus anlayışını daha iyi ifade eden Koma CivakenKurdistan (KCK) ismi kabul edildi. Ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca dönem icraatının sorumluluğunu taşıyacak yeni bir başkan ve 30 üyeden oluşan Yürütme Konseyi’nin seçilerek Genel Kurulu’n başarıyla tamamlandığı ifade edildi….

…Daha önce Kongra-Gel 3.Genel Kurulun gerçekleştirdiği Ulusal Konferans çağrısını 5.Genel Kurulda yenileyerek bütün Kürdistani güçlere ulusal konferans çağrısını bir kez daha yapmayı gerekli görmüştür….

…TEK ÇÖZÜM ALTERNATİFİ DEMOKRATİK KONFEDERAL SİSTEM…

…5.Genel Kurulumuz kapsamlı siyasal değerlendirme ve kararlaşmasına bağlı olarak, yakın geçmiş sürecin bir kez daha ortaya koyduğu gibi Ortadoğu’da ağırlaşan çatışma ve kaosun aşılmasında tek çözüm alternatifinin Demokratik Konfederal sistem olduğu vurgulanmıştır…

…Bundan hareketle KCK sistemi içinde yer alan tüm örgüt ve kurumlarda yer alan kadro ve çalışanların faaliyetlerinin ana eksenine demokratik toplum konfederalizmini zamana yaymadan tecrübelerden de yararlanılarak hazla inşa etmeleri gerektiğini kararlaştırmıştır…

…Kürdistan halkı kahraman şehitlerimizin mücadelesi ve Önder Apo’nun düşüncesi temelinde ulaşılan bugünkü devrimsel düzeyi zaferle taçlandırmanın eşiğine dayanmış bulunmaktadır….”, şeklinde bilgilerin olduğu,


TESPİT 2

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/ http: // www. rojaciwan. com / haber-25165 . html, ibareli internet sitesinde, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Avukatları ile yapmış olduğu 17.04.2009 tarihli görüşme notuna dair “Görüşme Notları:Öcalan:Sorunu ben çözerim”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,


“…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü…

…Demokratik Toplum Kongresi hızlı bir şekilde toplanabilir, çalışmalarına başlayabilir. Demokratik Toplum Kongresi işler hale getirilebilir…

…Demokratik seferberlik ruhuyla gece gündüz çalışılmalıdır…

…DTP’ye operasyon yapılmış. Bunu da KCK sistemine dayandırıyorlar. KCK sistemi öyle değildir. KCK’nın merkezi dağdadır. Kandildedir. Buradaki yapılanma KCK değildir. İki yıldır takip ettiklerini söylüyorlar. Ben boşuna Akademi’den bahsetmedim. Her tarafta Akademi kurabilirler…

…Ben Demokratik Toplum Kongresi’nin de faal hale getirilmesinden bahsetmiştim. Demokratik Toplum Kongresi ne istediğini ne talep ettiğini nasıl bir siyaset yürüttüğünü apaçık bir şekilde ortaya koyar. Bunu yönetmeliğinde tüzüğünde açıkça belirtir, buna göre de mücadelesini yürütürler. Bütün diğer kurumlar da bu şekilde çalışmalarını yürütürler. Ben defalarca Demokratik Siyaset Akademisi kurulmalıdır…”şeklinde bilgilerin olduğu,
TESPİT 3
http://anonymouse.org/cg i- bin / anon - www.cg i/ http : // dozaciwanan.com/ modules.php?name= News&file = article&sid = 50178,ibareli internet sitesinde, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Avukatları ile yapmış olduğu 03.07.2009 tarihli görüşme notuna dair “Görüşme Notları:Öcalan:Müzakereler mutlaka başlamalı”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın haftalık olağan görüşmesinde…

…İşte bunun için Demokratik Toplum Kongresi her gün sürekli çalışmalıdır. Kürt Konferansı da bir an önce yapılmalıdır. Beş ilke, dört pratik önerim Konferans’ta tartışılmalıdır…

…KÜRTLER ULUSAL KONGRE’Yİ OLUŞTURMALI…

…Kürtlerin kendi Ulusal Halk Kongresi oluşturulmalıdır. Güneydekilerle beraber tüm Kürtler Ulusal Kongreyi oluşturmalıdır. Bir de Güneydekilerle beraber ulusal bir savunma birliği oluşturulabilir oluşturulmalıdır. KCK benzeri bir yapılanma tüm kürtler için kurulabilir, kurulmalıdır. Bu üç konuda Ulusal Kongre, Savunma ve KCK konusunda Kürtler ortak örgütlenmelerini gerçekleştirmelidir. Ortak stratejik planlamalar, hedefler oluşturulmalıdırlar. Kürtler Ortadoğu’da geleceğini ancak böyle kurabilir, böyle garantiye alabilir. Güneylilerin güvencesi de budur...”,şeklinde bilgilerin olduğu,


http: //anonymouse.org/cgi - bin/anon - www.cgi/http: // dozaciwanan.com /modules.php?name = News & file =article&sid=53292,ibareli internet sitesinde, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Avukatları ile yapmış olduğu 16.10.2009 tarihli görüşme notuna dair “Görüşme Notları:Öcalan:Bizim çözüm önerimiz KCK’dır”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Öcalan Bizim çözüm önerimiz KCK modelidir. Kürtler bir öznesi olmak zorundadır. Kürtlerin öznesinin adı KCK’dir. KCK asıl olarak Demokratik Sivil Toplum Projesidir. Kürtler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, hukuk alanında kendilerini örgütlemelidirler…

…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatlarıyla bir araya geldi…

…YOL HARİTAMDA ÖZ SAVUNMA GÜCÜ ÖNERDİM…

…Bu aşiretler halkı tehdit ediyor, ortalığı karıştırıyorlar, birbirine katıyorlar. Her tarafta kız kaçırıyorlar. İşte ben bu yüzden halk savunma birlikleri, öz savunma güçleri diyorum. Bu bahsettiğim PKK’deki savunma gücü değil bu halkın varlığını ve özgürlüğünü koruma, güvenceye alma birlikleridir. Ben daha önce de belirttim…

…Bu güçler halkın öz savunma güçleridir…

…Bunlara karşı güvenliği, müdahaleyi devletten, polisten bekleyemeyiz. Çünkü devletin kendisi kendini bu güçlerden koruyamıyor…

…Bizim sunduğumuz çözüm devleti, federal devleti, sınırları içermeyen demokratik bir çözüm modelidir. KCK bu sorunun çözümünün adıdır. Bizim çözüm önerimiz KCK modelidir. Kürtlerin bir öznesi olmak zorundadır. Kürtlerin öznesinin adı KCK’dir. KCK asıl olarak Demokratik Sivil Toplum Projesidir. Daha önce de belirtmiştim. Kürtler ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, hukuk alanında kendilerini örgütlemelidirler…

…DTP demokratik siyaset akademilerini geliştirmelidir…

…PKK bu işsizlik zafiyetini bile deşse iki milyon insanı örgütler, dağa kaldırabilir. Sorunlar çözülmedikçe dağ da silah da son bulmaz, kendini üretir…

…Herkesin demokratik çözüm konusunda çaba sarfetmesi gerekir…

…Dersim de değil Botan da Kürdistan da bölgenin genelinde yapılan barajlara karşı halkın duyarlı olması, demokratik tepkisini göstermesi gerekir. Bu baraj inşaatlarına, doğa katliamına karşı halk tepkisini göstererek önüne set kurarak engel olmalıdır….”,şeklinde bilgilerin olduğu,
http://anonymouse.org/cgi - bin/anon - www.cgi /http: // dozaciwanan.com /modules.php?name= News&file =article&sid=55279, ibareli internet sitesinde, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Avukatları ile yapmış olduğu 25.12.2009 tarihli görüşme notuna dair “Görüşme Notları:Öcalan:Kollektif haklar tanınmazsa savaş 50 yıl sürer”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,

“…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın haftalık olağan görüşmesinde konuları değerlendirdiği öğrenildi…

…Kürtler kolektif haklarından vazgeçmez, gerekirse bu savaş elli sene de beş yüz sene de sürer. Biz bu haklarımızdan vazgeçmeyiz…

…ADALET VE HAKİKATI ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI…

…Bu nedenle ne Murat Karayılan’dan ne benden ne de Kandil’den emir alma koşulları yoktur. Ben PKK’lilere talimat vermedim, vermem, kendi insiyatifleridir. Ben kimseye benim için şunu yapın, fiziksel olarak kendinizi yıpratın demem, diyemem de, bulunduğum konuma da uygun değildir. Kendi insiyatifleridir…

…ANADOLU VE MEZOPOTAMYANIN KONFEDERAL BİRLİĞİ…

…Radyodan dinledim. KCK’den bahsediyor. KCK’ninkonfederalizmi öngördüğünü, savunduğunu söylüyor. Hayır böyle değildir. Benim çözüm önerim KCK sistemidir. KCK sisteminde devlet olduğu gibi kalır, devlete karışmaz, devletle sorunu yoktur, Üniterlikle sorunu yoktur, üniterliğe karışmaz. KCK sisteminde sınırlarla uğraşma yoktur. Türkiye’de mevcut sınırlar içinde sınırlara dokanmadan Türklerle Kürtlerin demokratik birlik anlamında konfederal birliği vardır, demokratik konfederalizmi vardır. Anadolu ile Mezopotamya’nın demokratik konfederal birliği vardır. Burada sınırlarla oynama yoktur. Ancak devlet KCK’yi suç saydı, KCK’ye operasyon yaptı. Devlet KCK’yi suç sayarsa Avrupadakiler de, Kandildekiler de Maxmurdakiler de dönmez. Maxmur bir KCK birimidir.Maxmur’un üç kırmızıçizgisi vardır. Meclisi, yürütmesi ve öz savunması vardır. Bunlar tanındığında kabul edildiğinde Maxmur gelir. Maxmur’un gelişi de kolektif olur, bu gelişin adı da kolektif geliş olur. Cudi’nin eteklerinde bu temelde gelerek yerleşim yeri kurarlar. Yoksa bir tek kişi gelmez. Yine Avrupa’dan grupların gelip gelmeyeceği buna bağlıdır…”,şeklinde bilgilerin olduğu,
TESPİT 4
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://dozaciwanan.com / modules . php?name = News&file = article&sid=55423, ibareli internet sitesinde, terörist başı Abdullah ÖCALAN’ın Avukatları ile yapmış olduğu 01.01.2010 tarihli görüşme notuna dair “Görüşme Notları:Öcalan:Belediye başkanlarına operasyon provokasyondur”, başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan belediye başkanlarına yönelik operasyonun bir provokasyon olduğunu belirterek, orduya karşı operasyon görüntüsüyle Kürtlere yapılanların üstünün örtülmeye çalışıldığını söyledi…

…Aslında benim KCK ile söylemek istediğim KCK illegal bir yapılanma yani Türkiye’ye göre yasal sayılmıyor. KCK’nın ayrı bir yapılanması vardır, işte başı Kandil’dedir. KCK’nın bir sürü yerde örgütlenmesi vardır, yapılanmaları vardır,Türkiye içinde de yapılanmaları vardır.Onların kendilerin göre bir sistemi vardır, çalışmaları da buna göredir. KCK ile legal siyaset ayrıdır. Belediye Başkanlarının, siyasetçilerin bu oluşumun üyesi olduklarını sanmıyorum, olmamaları da gerekir. Seçilmişlerin de bunu kabul edeceklerini sanmıyorum. KCK dediğim gibi ayrı, kendine göre sistemi ve örgütlenmesi olan bir oluşumdur, Türkiye’de yasal olmadığını bilir, buna göre davranır…

…Demokratik Toplum Kongresi’nin merkezi Amed’tedir…

…Demokratik Toplum Kongresi pek çok alanda siyasetten ekonomiye, spordan sanata, kültüre kadar her alanda başta kadın ve gençlik olmak üzere, halkın içinde olurlar…

…İstanbul’da DTK’nın içinde yer alanlar olabilir ama bunlar Diyarbakır’a Amed’e bağlıdır. İkinci halka Demokratik Toplum Kongresi’dir…

…Kürtler demokratik uluslaşmasını DTK yoluyla gerçekleştirebilirler. Kürtlerin demokratik temelde örgütlenmesini, Kürtlerin demokratikleşmesini, demokratik uluslaşmasını sağlamaya yöneliktir. Biz o yüzden DTK’nın merkezi Amed’tir dedik….

…KCK adı altında operasyon oldu bu bir provokasyondur ama hiç kimseden çıt çıkmadı…

…Ben bu yüzden siyaset akademileri önermiştim ama gerçekleşmedi. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Bunu bir sürü yerde hatta dört parçada, İran, Irak, Suriye, Türkiye Kürdistan’ı hatta Avrupa’da, kadınlar içinde Özgürlük Akademisi demiştim, bunların hayata geçirilmesi gerekiyor…

…İşte KCK siyasal soykırımdır diyor doğrudur, siyasal soykırımdır…”,şeklinde bilgilerin olduğu,

TESPİT 5
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://dozaciwanan.com/haber-60912 . html, ibareli internet sitesinde “Kürdistan Özerklik modeli 4 temel esasa dayanıyor” başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 4. Olağan Genel Kurulunda temel gündem maddesi olan Demokratik Özerklik modeline ilişkin tutumunu belirledi…

…Ayrı bir devlet ve iktidar paylaşımını içermez, devlet artı demokrasi formülüne dayanır. Merkezi devletle yerel devlet ilişkisi gibi değildir. Devletin demokratik yapıya duyarlı olmasını sağlayan bir ilişki biçimidir. Demokratik özerklik birbirinden farklı topluluk veya kültürlerin kendi haklarında kendilerinin karar vermeleri, kendilerini kendilerinin yönetmesi ve bundan sorumlu olmalarıdır…

…Demokratik Özerklik’i “Demokratik ulus”, “Demokratik vatan”, “Demokratik Cumhuriyet” ve “Demokratik anayasa” olarak formüle eden DTK…

…Devlettin bekleyen değil, kendi çözümünü kendi geliştirerek Demokratik Özerklik’i kurumsallaştırma esas alınacaktır denilerek, özerklik için, Kendi öz emeğimiz, fedakârlığımız, bedel vererek bugüne getirdiğimiz mücadeleyle kesin çözümü yaratacak bir aşamaya ulaştırma esas alınacaktır…

…Demokratik Özerklik’in “Köy-sokak komünlerinden, mahalle, kent ve bölge meclislerine dayalı bir örgütlülükle, kadın, gençlik ve emekçilerin özgün konfederal örgütlenmeleri, tek bir kişinin örgütsüz kalmayacağı bir örgütlenme düzeyi ile Kürt sorununu çözmeyen devlet karşısında, kendi çözümümüzü geliştirerek Türkiye’de demokratik dönüşümü sağlama projesidir…

…Demokratik Özerklikle kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz…

…demokratik özerkliği adım adım gerçekleştirecektir…”şeklinde bilgilerin olduğu,
http://www.gundem-online.net/haber.asp?haberid=94951,ibareli internet sitesinde “DTK’dan tarihi kararlar” başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Diyarbakır’da düzenlediği ve 2 gün devam eden 4. Genel Kurul sonuç bildirgesi açıklandı…

…Demokratik Toplum Kongresi’nin siyasi bir soykırım olarak gördüğü ve hukuksuz bir şekilde cezaevine konulan bir 500’ü aşkın Kürt siyasetçisi, sivil toplum öncüsü ve seçilmişi, DTK eş başkanı Hatip Dicle şahsında tüm siyasi tutsakları….

…Kongremiz Sayın Öcalan’ın barışçıl çözüm konusundaki önemini hatırlatır, katkılarının sürmesi için Sayın Öcalan’ın önü açılmalı ve çözüm sürecinde rol alması sağlanmalıdır…

…Demokratik Türkiye Özerk Kürdistan modeli…

…Demokratik özerklik birbirinden farklı topluluk ve kültürlerin kendi yaşam ve geleceklerine karar vermeleri, kendilerine dair yönetim süreçlerine katılmalarıdır. Demokratik Türkiye, Özerk Kürdistan önermesi Demokratik Toplum Kongresinin 3 yıldır savunduğu çözüm önermesidir…

…Basın toplantısı BijiserokApo sloganları ile sona erdi..”, şeklinde bilgilerin olduğu,


http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://dozaciwanan.com/haber-60916.html, ibareli internet sitesinde “Kürdistan: DTK tarihi karar:Demokratik Türkiye, Özerk Kürdistan” başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“…Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Diyarbakır İl binası Vedat Aydın Konferans Salonu’nda 4. Olağan Genel Kurul sona erdi…

…Çözüm için Öcalan’ın önü açılsın…

…Kongremiz kürtlerde muhataplık sorununun olmadığını bir kez daha deklere eder. Kongremiz Sayın ÖCALAN’ın barışçıl çözüm konusundaki önemini hatırlatır,katkılarının sürmesi için Sayın Öcalan’ın önü açılmalı ve çözüm sürecinde rol alması sağlanmalıdır…

… Demokratik Türkiye Özerk Kürdistan…

…Demokratik özerklik birbirinden farklı topluluk ve kültürlerin kendi yaşam ve geleceklerine karar vermeleri kendilerine dair yönetim süreçlerine katılmalarıdır. ‘Demokratik Türkiye Özerk Kürdistan’ önermesi Demokratik Toplum Kongresi’nin 3 yıldır savunduğu çözüm önermesidir…

…Basın toplantısı “BijiSerokApo” sloganları ile sona erdi…!,şeklinde bilgilerin olduğu,


http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://dozaciwanan.com/haber-60927 . html, ibareli internet sitesinde “Kürdistan: DTK eş başkanlığına Ahmet TÜRK ve Aysel TUĞLUK seçildi” başlıklı bir habere yer verildiği içeriğinde ise,
“… BDP Diyarbakır İl binası Vedat Aydın Konferans Salonu’nda 4. Olağan Genel Kurulu sona erdi Kongrenin ikinci ve son gününde tek listeden oluşan 101 kişilik Daimi Meclis adayları ve eş başkanlık adayları delegasyonun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kapatılan DTP’nin siyaset yasaklı Eşbaşkanı Ahmet TÜRK ve siyaset yasaklı milletvekili Aysel TUĞLUK DTK eşbaşkanlığına seçildi…”, şeklinde bilgilerin olduğu,


Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə