T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə190/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   278

X21 ERKEK ŞAHIS: Şimdi burada kar sınıfı mı gerçekleşiyor.

X20 ERKEK ŞAHIS ( HOCA ) : Şimdi zaten var karın dışında sen diyor ki Fransa’nın istediğinin kadar mal getiremezsin eğer ben burada patates üretiyorsam ben kendi ürettiğim patatesleri piyasamda tüketmeden senin dışarıdan getirdiğin patatesi piyasaya koyarsam benim iç piyasadaki patatesim değersizleşir. Satamam o zaman benim patates yetiştiren ve üreten kesime karşı iş yapamaz hale gelir. Onun için diyor ki benim yıllık patates tüketme miktarım elli kiloğram bana yıllık on kiloğram lazım patates diyor ki bana on kiloğram patates getireceksin ama diyor buğday çok sen al bu buğdayı istediğin kadar götür sat.dolayısı ile kendi ihtiyaçları olmayan şeylere karşı bir gümrük oluşuyor. Bu beraberinde yavaş yavaş etkilenen ülke devletlerinin bilincinde geliştiriyor. Yani artık uluslaşma sürecini giriyor artık söz konusu küçük krallıklar değil büyük toprak topluluklarının güvenlikten mal ulaşımına kadar en fazla karı en iyi şekilde nasıl alabilirim. Şimdi bilinen sistematik ticaretin yani demek istediğimiz arkadaşlar. Matbaa, Pusula ve Barutun zincirleme olarak bir uygarlığın nasıl değişebileceğini en çıplak en sade şeklini anlattım. Şimdi olaylar olgular bir biriyle o kadar bağlantılıdır ki artık bu bağlantılar artık krallık olan şeyleri yavaş yavaş ekonomim birliğe zorluyor. Hani Avrupa birliği ilk oluşurken de coğrafi gelirler üzerine kurulan birlikler değil, paranın en serbest şeklinde nasıl yapılabilinir. Çünkü bu süreçte şimdi Avrupa da kendi içerisinde savaşacaktır. Matbaa gelmesi ile birlikte İncil ilk olarak Almancaya çevrilecektir onu birazdan daha detaylı göreceğiz. Almanya’ya çevrildiği zaman artık Hıristiyanlık çevresinde de mezhepler oluşacaktır ve bu mezhepler uzun süre kendi içlerinde savaşacaklardır. Protestanlıktır, Ortodoksluktur ki Protestanlık kendi içerisinde şeye Katolik’tir şudur budur kendi içerisinde bölünecek ve Avrupa bir bütün bir otuz yıl savaşları birçok savaşa girecek ve bu savaş üç yüz yıla yakın bir süre sürecektir. Böylesi bir sürece girilecek ve bakılacak ki bu kadar savaşın sonucu… Artık uluslaşma başlayacak bundan sonra toparlanma başlayacak savaşlarla biz bu işi çözemiyoruz dedikten sonra artık yavaş yavaş yani bu gün Avrupa’nın kültürü, diploması kültürü uzlaşarak çözüm kültürü üç yüz dört yüz yıl süren savaşların sonucunda şekillenecektir ve arkadaşlar o şekilde getireceğiz bir ara verelim sonra devam ederiz.

4. DERS

X22 ERKEK ŞAHIS: ekolojinin gelişmesini ana hatlarıyla çok kaba gerilla aktarmamızda ondandır italyanın geliştirilmesi italyananın bulunmuş olduğu çoğrafi koşul ……………….italyadan diğer avrupanın diger yerlerine gidiş diğer avrupa ülkelerine göre daha normal, uygarlıklar gelişirken ana hatlarıyla bakıldığında uygarlıklar genelde her ………….. mesele insanlıktır………. afrikanın kuzeyinde çıkıyor fakat ülke koşulları doğal koşulları mevcut olanakları çok olmadığı için mezopotamya ya geliyor mezopatamyanın en büyük özelliği iklim koşulları olarak en uygun koşulların olması …………….bu çoğrafyaya baktığımızda tropikal iklimde, eski uygarlıklarda anadolunun sahil kesimi dinamik her türlü tarih içerisi olduğu……………… en uygun koşullar nerdeyse orda oluyor, italya doğu avrupanan en uygun koşullara sahip yer, birazdan görecez italyanın en uygun koşullanırını birazdan görecez arka planını ana hatlarıyla 14. va 15. yüzyılda ekonomide italyanın gücü ekonominin barut,top ve pusulanın bunlarda tetikleyici gücü beraberinde artık yeni bir şey dogacak doğacak olan eşine rastlanmayan …………filozoflar ve düşünüryerin fikirleri çok rahat toplumun her tarafına yayılacak dolayısıyla artık matbaanın bulunması ile birlikte geniş kitlelerle paylasıldı insanların ruhsal değisimlerin yasandığı süreçler avpupada böyle bir gelişmiş arka plan vardır günümüz koşullarına göre bakıldığında onlarca yüzlerce filozof çıkacaktır kendi fikirlerini çok rahat geniş kitlelere yansıtabilecekler ve bunlar artık çağın unutulmaz gerçekliğini ortaya koyacaktır dolayasıyla arkadaşlar baktığımızda ana hatlarıyla reformun ,reformdu dimi şey rönesansın sonuçları ile birlikte …. ………. ülkenin dar görüşü kırılmıştır ülkenin dar görüşüne en büyük darbe bildiğiniz gibi güneş sistemiyle olmuştur arkadaşlar dünya hep düzdür öylesine çıkmadı merkez buradır buranın merkezi …… o dönemde coparnik inceliyor araştırıyor ve bu sonuca varıyor düşünün bin yıllarca yıl hep bu tartışma doğal olarak insanların önüne çıkmıştır dünya düzdür (anlaşılmıyor), ……………….bir çok doğrular bu sistem üzerine oluşmuş coparnikde diyorki güneş dünyanın etrafında döner dünya herşeyin merkezidir anlayışının nedeni diyorki hayır dünya yuvarlaktır, içerisinde güneşe bağlıdır hem kendi etrafında hemde güneşin etrafında döner artı güneş de evrenin bir parçasıdır bir yıldızdır dolayısıylad ünya merkezi değildir anlayışını kabul ediyor ve yuvarlaktır diyor dünya hem güneşin etrafında dönüyor hemde gönesin etrafında dönüyormevsimler o nedenle oluşuyor bu gün bizde çok basit bir düşünce kabul edilir, (anlaşılmıyor) bunu böyle çok rahatlıkla belirtmemiz çok sıkıntılıdır tarihsel olguyu ele alırken zaman ve mekan koşulunu göz ardı etmemeliyiz, çağın gelişmelerini zaman ve mekana göre …………….bedeller ödüyor evet arkadaşlar bunun sosyolojik gelişmesi nasıl olur, şimdi şunu düşünelim yani ailemizde ve cevremizde bunun kişilikte toplumda psikolojide yaratacağı etkiyle hayal kırıklılığına uğrar, dolayısıyla ne yapıyor bu sistemin savunucuları artık toplumu………………….her dedikleri ayet her dedikleri ayet her dedikleri dua ve toplumu buna inandırmışlar bir yandan böylesi bir toplumu yönlendirmeleri ortaya çıkınca kral çıplak denilince karizmaları çizilmiş,……….. yıllardır bu yanlışları doğru diye gösterdiler hele bakalım hangi doğruları bize hangi yanlışları bize doğru diye kabul ettirmişler diye sorgulama başlamış bu sorgulama başlamış güneş merkezli, dünya merkezli ……….. artık şey gelişmeye başladı yaşamın her alanında müdahale eden bir ülke değildir, hiç bir inanç sistemi ise insanların tanrı ile olan, tanrı ile kul arasındaki hukuku eğitimden ta bebek gelişimine kadar yaşamın bir bütününden etkisini elini ayağını çekmeli , ne yaptı sadece mabedinin içerisinde kaldı bu tepki,etki onadır ve işte laiklik denilen olgu işte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması bir olunursa insanlanrın manevi ve uhrevi ihtiyaclarının karşılanması nihayetinde yöneticiler tarafından yürütülmesi anlayısı bu süreçtir , şimdi diyeceksinizki şu kadar bu kadar öldük şu yada bu gerçeği bilmiyormuyuz, biliyoruz ilk takvimi uygulayan böylesi sistamatik böylesi uygarlıklara baktığımızda normalde … mısır uygarlıkları …….ancak dünyayı gözlemlemeye çalışmış dünyanın yuvarlak olduğunu güneşin etrafında ve kendi etrafında döndüğünü bilip ona göre sormuşlardır, matematik sistemlerinden son takvim sistemlerine kadar, ama avrupada gözü kararmışki inanaç toplum üstünnde o kadar büyük bir etki büyük bir ………. topluma yön vermek ve arkadaşlar güneş sisteminde bir tartışma olduktan sonrra artık fikir değişti o dönem artık şeyler olmaya başladı artık gözlem evleri filozoflara artık krallıklar iyi destek verdi gözlem evleri oluşturuldu, gözlem evleri oluşturuldukça güneş sistemi incelenmeye başladı incelendikten sonra ………….. tanında dolayısla pusulanın icadıyla navigasyon dediğimiz olğu gelişmeye başladı ve bu gelişmeler gelişerek din adamları ve kilisenin toplum üzerindeki etkisini azaltmaya başladı, artık toplum kilisenin her dediğini koşulsuz kabul eden, kilisenin dediğini kabul etme……….farkına vardı, kilise din adamlarını sorgulamaya başladı işte dinde reform hareketleri olmaya başladı,din de reform hareketlerinin çıkış sebepleri ana hatlarıyla arkadaşlar söyle gelişiyor bir vatandaşın bir olguyu çözmesiyle başlıyor ,yani islamiyetteki meshep çatışmaları nasıl başladı, bu kadar ……………. yazarak 99 maddelik bir genelge yazarak bu geleceği kilise duvara çaktı ana hatlarıyla karşı çıktığı olgular…………..

X23 ERKEK ŞAHIS: katolik anlayışına karşı protestanlar

X22 ERKEK ŞAHIS :neyse kilisenin engizisyon mahkemeleridir, engisizyon mahkemeleri kilisenin karşı çıkanlara ölüm cezası verilirdi, bu sureçin kilise kanunun üstündeydi devlet güvenlik mahkemesi, savcılık, istiklal mahkemeleri veya ağır ceza veya muhalif her türlü şeye vatan hainliği, devlet düşmanlığı din düşmanlığı adı altında bir hukuksal yarğılama süresi dolmadan üç beş kisinin aldığı kararlar sonucu insanların hayatlarını alan bir sistem yani ……………. kral bile………. kilisenin kurduğu o sistemin hafif dışına çıkan alternatfif olan herkez anınıda …katılma tehlikesi vardır ve bunu yapacak olan yine kilisedir ………………..adam kilise bu işleri yapamaz diyor,…………mesele……. ukalalık en üst seviyedeymiş, yine arkadaşlar endülüs denilen sistem varmış, bu gün çok tanık olduğumuz nedir belli bir günühlardan kurtulmak amacıyla kiliseden satın alınan vergi, şimdiki adıyla günah çıkartmak nedir vatandaş hayatı boyunca belli sürelerde kendisine göre yapmaması gerekenleri şeyler neyse rahibe itiraf eder rahipte allah adına onu dinledikten sonra belki tamam sen pişmanlık duydun git bundan sonraki yaşantını günahsız devam et, simdi bu kurum rahip her önüne geleni göndermiyor toplumda bir fakir vatandaş bir tavuk çalmışsa ona karşı en büyük cezalar uygulanır ama iyi bir zengin ailenin çocuguysa, iyi bir toplumsal statüsü varsa,bu vergiyi alamassan yaptığın şuç ne kadar ağır olursa olsun bu belgeyi alırsan günühlarından çok çabuk arınır hiç bir şey yapmamış gibi toplum içerisine çıkabiliyor, dolayısıyla zenginlerin her türlü suç ve toplumsal olarak yapılmaması gereken her şeyi yapıp farazi olarak her yerde gözükmeleridir.diger tarafta türkiyede bunu çağdaş eğitim yapıyor, yani tam bir suç kelimesine döndü, birileri her haltı işleyip dışarda gezerken açlıktan dolayı bir iki lokma ekmek calarsan on yıllarca hapis alırsın, yine hak taleplerinden dolayı en doğal en insalcıl taleplerini dile getirip savunmasından dolayı o insanlara karşı yapılan hukuk cerçevesi, bu anlamda arkadaşlar kilise ve kapalı kurumu o kadar büyük şey kurmuş toplum üzerine farklı bir egemenlik kurdu, ve düşünün böylesi istediği zaman istediği kişinin günahlarını bağışlayıp istediği kişinin günahlarını af ettiği, bir sistem yavaş yavaş yerini çökme sistemine alıyor ve bu çökmeden sonra dolayısıyla arkadaşlar…………..insanlar buna karşı çıkıyor protestanlık işte bu noktada belli oluyor ……….çok demokrat insan değil artık bu zülüm öyle bir hal alıyorki ……….karşı değil e diyorki çözülür, çözülme noktasına gelmemiş yoksa özgürlüğe…………..olduğu için bir anda büyük bir toplumsal desteğe………… bu hatayı halen türkiyede yapıyoruz………ama zihniyet olarak kalıyor dolayısıyla katolik meshebinin yanında protestan ve mezhepler ortaya çıkıyor…………kilise eski itibarını kaybetmiş ve eski katolik sistemini yenilemek zorundadır. eğitim ve öğrenim sistemi artık laik bir sisteme kavuşturma yoluna girdi,artık kilise hayatın her alanına müdehale edecek …………..devlet yavaş adım atıyor robot gibi ………….. zihniyettir bu katoliklik altında onlarca yirmi otuz tane devlet yıllardır hep ……….bundan korkuyorlar ayrılıyorlar doyayısyla ayrıldıkça yıllardır doğal olarak hep kiliseye çalışmışlar avrupa ülkelerinde krallık sona eriyor avrupada bölünmeler başlıyor,bu bölünmeler arkadaşlar otuz yıl savaşmalar süreç ,otuz yıl savaşlarında arkadaşlar çatışma kataliklerle protesyanlar ve kavimler bir birleri içerisinde savaş oluyor .bunun pkk’ye en büyük olğu yani bu protestanlığın gelişmesi ve en büyük matbaayla alakalıdır , matbaa geliştikten sonra hani dedimye bilgi herkeze ulaşıyor o güne kadar kilisenin elindeki hani dedimya şeyler ilk cevrilen dil almancadır almancaya çeviriyor ve düşünün yani almancaya cevirdikten sonra okuma kapasitesi artıyor çevirdikten sonra binlerce kişi incili okuyor, onların ana dilinde ve insanlar şunu görüyor eğer diyorlarki bizi yöneten ve isadan bize kalan kutsal kitap bu incil ise ve bu incil yıllardır bu kilise bu incil ile bizi yönetiyorlarsa ama aynı incili biz okudğumuzda, bizim okudğumuz incil ile bizi yönetenlerin incili hakkında çok büyük fark var yani az önce yukarıda belittiğimiz devlet inanaç sistemi yok aman bana bişey olmasın, aman başıma birşey gelmesin diyen bunu kabul edeyim noktasında insanlar görüyorlarki bu okudukları incilde yazılan şeylerle ile bizi yöneten incili arasında çok büyük fark var bu anlamda kiliseye olan inançları sarsılıyor , bize dayattığınız incil değil olması gereken ve herkezin inanması gereken incile inanıyoruz diyerekten hareket bir başlıyor ve bu hareketin adı almancada şey oluyor dimi kalmıyor ve arkadaşlar sonrasında kendi aralarında şeyler farklılıklar başlıyor yani katolik en sert biçimde yaşanılan hristiyanlık kilise kültüründe ayrışma oluyor parçalanma oluyor ve şunu görüyoruz arkadaşlar iktidar hale gelmiş inanaç sistemleri daha bir kendi emelleri ve kendi doğruları doğrultusunda doğrudan kollama ve kunumlaşma olarak kullanmışlar, mesala bugun buna benzer fıstık gibi yaşıyorlar, yani toplumsal olaylar başkaldırılar, isyanlar öyle bir oldu ki, bir noktaya kadar topla topla topla topla sonra ufak bir kıvılcım tarih anlayışıda kusur yoktur işte efendim haktır hiç bir şekil öngörülmez egemenler …..neden sonuç ilişkisi var derki …………….dengeyi iyi koruyayım .birazcık karlarını arttırayım ……..ama bizim tarih ve doga anlayışımız …anlayışımız…………………. bu anlamda avrupadaki gelişmelere bakıldığında artık otuz yılın kırk yılın elli yılın ve ülkelerinin bırakıp kaçaçak pozisyona bile geliyorlar,

X23 ERKEK ŞAHIS : doğu öyle yerinde kalıyor dimi

X22 ERKEK ŞAHIS: anlaşılmadı,

X24 ERKEK ŞAHIS: …………….bulunmasıyla hristiyanlığın kitabı yani incilin çeşitli dillere ve lehçelere çevrilirken… incil bildiğimiz değişime uğradı bu değişim sonucu gençlerin …………….

X22 ERKEK ŞAHIS: kuran da hazreti muhammed……….öldükten sonra hz ömer’i kitaplaştırma suretiyle başlar dolayısıyla dışardan bişeylerin katıldığı inanılmaz şimdi bu hazreti isa hayattayken kaleme almış olsaydı, hazreti isa’nın hayattayken hazreti isa’nın ……………………artık onun sağken söylediği konuları yazıyorlar ve sonra roma imparatorluğu döneminden sonra şeye dönüyor yazılı onlarca incil fakat şeye gelindiğinde yaklaşık otuz beşe yakın incil oluyor hepside isa’nın dilinden isa’nın ağzından yazıldığı dolayısıyla roma imparatorluğu döneminde bir komisyon oluşturuyar bu komisyon kurarak bütün incilleri alıp masaya yatırılor hangisi iyi hangisi kötüdür………… noktasında araştırmalar sonucu dört tanesi kalıyor ve bu son bildiğimiz incilin diger parçası olarak kitaba konuluyor ve dolayısıyla bir tahribat var, isa hayattayken bir şey demiyor hz.muhammed’den gördügünüz gibi bu bir ayettir. allah tarafından bana geldi, işte incilin böyle bir özelliği var dolayısıyla arkadaşlar en sonunda dört tane incil üzerinde hem fikir kılınıyor ne kadar tahrip edilirse edilsin farklı dillere cevirildikten sonra o farklı dilin etkisi bile sosyal bir reformun sosyal bir depreşmenin fitilini tetikliyor bu

X23 ERKEK ŞAHIS: anlaşılmadı,

X22 ERKEK ŞAHIS: arkadaşlar artık orta çağda kızlara taş giydiriliyordu, kapalı şey olmadan hiç kimse çıkamıyordu bu reform hareketiyle mezhepler arası bir çatışma başlayacak ve din savaşları, iç savaşlar ve dil savaşları bu şavaşlar ne yapacak arkadaşlar avrupayı uzun süre kasıp kavuracak dolayısıyla yani bugün avrupa uzmanları anlatırken……………..bu surece rahat gelinmiyor 1900 yıllara gelen avrupa sonuçta uzun süre büyük savaşlar vererek birbirlerinden alamadıkları ve bu şavaşların ana maddeleri ……………inanç sistemine zararlı bir çalışma var nedir katolikmisin protestanmısın şumusun bumusun ama bunu yaparken avrupanın bir şansı var krallıklardır dimi şimdi bu krallıklar sürekli savaş içerisinde bu savaş bir yandan ticaret sürekli gelişiyor ticaret kurumsallaşarak kendini geliştiriyor, kendini varediyor.avrupanın her tarafında dolaşım içerisinde devletlerin yanı sıra ortaya bir iktidar odoğı daha çıkıyor, bu iktidar ticaratin büyümesine ticaretin gelişmesine büyük etken içinde savaşlar beraberinde birbirleri ile olan ittifak ve karşıtlığı doğuruyor mesala fransa kendi içinde belki 30 40 sene prenslik, krallık rejim derebeylik var ama bu bize ortak bedeller uğruma birleşen bir şekildedir, yavaş yavaş bu süreci böyle gelişir düşman karşısında tek vucuk olup ortak hareket edip avrupa ülkeleri imparatorluk sistemlerini yavaş yavaş çökertiyor ve ve yerine artık küçük küçük devletcikler oluşacak ve bu devletçikler ortak hareket düşman saldırırsa tek vucuk olarak dıştan gelen saldırıya karışı savaşacaklar yine ekonomi düzeyleri gelişmişlik düzeyleri ………..şimdi bu şavaşlar sırasında avrupa kıtasınının bir tarafında bulunan bir ada var ingiltere şimdi ingiltere avrupa kıtasının bu ilk güz savaşlanrı ,yüz yıl savaşlarında şu olguyu iyi görüyor yani ülkelerin birbirlariyle savaşaraktan ……….küresel güçlere bağlıyor pratik olarakta kendini izole ettiği için bu şavaşlardan en az etkilenen ada oluyor şimdi ada olarak en az etkilenmenin getirdiği şans sudur önce italya globaldı dimi gemicilik burda gelişmiş bunlar iç savaşla uğraşırken ingiltere yavaş yavaş teknik olarak kendini bu ülkeler düzeyine getirip teknik olarak geliştirip bunları aşmış yaptığı en büyük iş çok büyük deniz filoları oluşturmuşlardır. fransa ve ingiltere arasında küçük bir mesafe var kendi gelişmişliğine ağırlık veriyor bunlar savaşırken savaşırken artık güneş batmaya bile …. lazım ingilterenin tarih sahnesi işte böyle son üç yüz dört yüz yıllık yolda diğer avrupa ülkelerine mesafe kat edip bir anda güç olmalarının sebebi ana özü bu savaş sürelerini gerek mezhep savaşları olsun, gerekse ulusallaşma sürecini kendini izole ederekten kendini koruyup kollayıp teknik düzeyde diğerlerinden çok daha güçlü olmuşlardır, çünkü yüz sene gerisi varkenbunlar savaşmıyor bu demir atarken bunların filoları var en kaba terimle aktarırsak ingiltere ingiltere yapan güç bu sonra ne oldu………. onlarda bu sureçte kendilerini izole edip dünyanın hakimi olacaklar dünya o iki üç devletin paylaşımı içerisindedir yani bugun halen dünyada ingiltereyi ingiltere yapan güç bu şureçlerde en az zararla çıkmalarıdır nedir kriz süreçlerinde uygun bir politika sürdürarak ………………….bu açıdan her biri sosyalist rejimi oluydr dolayısıyla arkadaşlar …. anlaşmasıyla katoliklerle protestanlar arasında anlaşma yapılıyor savaşların çıktığı süreçler ve barışların yapıldığı yerler …………………..toplum gelişmeye başlayacaktır ve arkadaşlar artık şeye geldik çoğrafi keşiflerin başladığı süreçleri ana halterlerle bakıldığında avrupada ticaret yollarının haritadan gösterirsem çok daha detaylı görebilirsiniz arkadaşlar 1400 yıllarda arkadaşlar görüyorsunuz avrupa ülkeciklere bölünüyorburalarda savaş olurken ingiltere burada izole olmuş ve kendini geliştiren bir güç, büyük keşifler başlıyor arkadaşlar büyük keşifler dediğimiz artık pusula bulunmuş teknolojik gelişme ve dünyanın bir çok yerine artık çok uzun süre denizde kalabilecek pozisyona gelmişlerdir ve artık başlıyor bu sarı ile cizili olan kısım 13. ve 14.yy da dikkat edin teknik o kadar çok gelişmediği için kıyı kıyı gidilmiş ana hatlarıyla avrupadan taki şeye kadar büyük okyanusun bazı yerlerine kadar gelmiştir 15. ve 16yy da kırmızı kalem ile çizilen yerler artık bir bütün olarak bütün teknik bilgi öyle bir gelişmişki insanlar bu süreçte ne oluyor artık yeni kıtalar keşfediliyor kıtalardan bire de avusturalyadır koskoca amerika kıtasıdır, yine hindistan ve asyanın ortalarıdır, nasıl keşfediliyor burada insanlar var ama nasıl daha çok gelişmişlik düzeyi olarak işte mezopatomya ve avrupa kadar gelişmiş değil, dolayısıyla buradaki özellikle avrupa ülkelerine barutu, silah tekniğini, buharı, buharın enerji üretiminde kullanılan kömürdür, rüzgardır bir çok şey kullanılarak teknik olarak gelişiyor ve bu gelişmişlik bu topraklardaki bu insan topluluklarına göreçok büyük bir şey oluyar yine burada ticaret gelişmiş ekonomi gilişmiş, ticaretin kendini çevirebilmesi için geliştirmesi için ana hatlarıyla buralarda ne lazım diyor ama buraya gitmiyor mesala hindistanın bu taraflarır degerleri var buralarda büyük degerler avrupaya aktarılırılması için ne lazım gemi, asker ve iş güçü, burada halen kölelik devam ediyor iş güçü kendi kendine müthiş bir şey avrupada var yarış var bugun nasıl silahlanma yarışı var, özellikle 19. ve 20.yy da kimin daha çok silahı varsa o dönemde en büyük şey filo yarışı filoyu kuran yeni topraklar keşfedecek, iş gücü olacak yer altı yer üstü değerleri onun takibine girecek dolayısıyla tekrardan avrupaya geri dönüş olacak bu alanda daha çok adam daha çok değeri alıp kendi memleketine getirip yükseltiyorsa en büyük güç olacak işte keşiflerde bu zihniyet oluştu şimdi bir süre arkadaşlar şey gelişiyordünyanın bilinmedik yerleri bırakılmıyor her yerin degerleri alt üst edilerek büyük katliyamlar yapılarak çinayetler yapılarak degerler sömürülüyor taşınılıyor buraya şimdi taşıma ekomomide enflasyon ortaya çıkıyor nasıl mesala avusturalya geliniyor avusturalya yerlilerinin nedir madenleri bulmuşlar ama madenlere ilişkin anlamlar yok geliyor buradaki bütün altını hazineyi alıyor getiriyor avrupaya burdan altın geliyor burdan geliyor burdan geliyor bir anda her taraf altın oluyor ve altının bir anlamı oluyor madeni önemli kılan özelliği nedir nadir bulunması, az bulunması yine her taraftan bir hammadde akışı var kendi iç piyasası belli talebini karşılayacak fiyatıda belli şimdi pazar arayışı başlıyor üretim fazlasının ne yapacak bu sefer ikinci bir keşif başlıyor .bu sefer her ülkenin birsömürge ülkesi var kendi işlediği ürünü tekrardan buraya satmak zorunda enfilasyonu böyle ayakta tutmaya çalışıyorlar ticaretin capital anlamıyla yaygınlaşıp emperyal manzara ve gelişmenin ana hatları bu yani nerden başladıknerden nereye geldi,

X23 ERKEK ŞAHIS: osmanlıda nasıl

ha bide osmanlıda tamamen bak şu oldu bu oldu osmanlıyı çökerten avrupanın 1500 yıllarda birlikte ticaretin yükseldiği dış borçların ve kapitilasyon süreçleri deniliyorya bütün avrupa osmanlıya borç verdi ,verdi verdi verdi bir anda osmanlı borçlarını ödeyemeyince bu sefer avrupa ne yaptı avrupa parça parça topraklarını aldı ve en son buraya kadar getirdi böyle bir gerçeklikte var ve arkadaşlar bakalım 15 ve 16. yüzyıyllarda avrupada yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan …………….keşifler ……yeni hedeflere ulaşmak için başlatılan keşifler nedenleri avrupada…………pusulanın kullanımını yayabilmek için ana hatları budur avrupada kendisinde olmayan nadir kaynaklara ulaşmak için yeni kısa ucuz yol arayışlarıtetikliyen unsurlar oldu.değerli madenlere ulaşmak için gerçekleşmiş hristiyanlık ve avrupa kültürünü yaymak dünyayı tanıma istemi sonuçlarıyla reform hareketlerinide etkilemiş ve beraberinde kapitalist ve kapitalistn……….en önemli olgulardan biri sömürgelerin sömürge ülkelerin avrupa kıtasında büyük maddi zenginliğe………………..buradaki insanların köleleştirilip sömürgeciliğin başlaması artık 1500 yıllar babil dönemini aratmayan bir kölelik sistemine tekrar giriyor dolayısıyla dünya artık yavaş yavaş bilinmeyen gizemli olan tepenin arkasında ne olduğu belli olmayan bir düzeninden çıkıp dünyana bilinmeyen noktanın kalmadığı bu sürece girdi ,dolayısıyla artık insan kendini aşıyor, zaman varmı yokmu arkadaşlar şu ana çoğrafi keşifler öğlene kadar arkadaşların sormak istediği bir husus varmı? insanlığın gelişim sürecini doğudan batıya hangi yıllarda geliştiğini , bunun arka planının nasıl olduğunu, günümüz avpupanın sosyal ve kültürel inşa süresinin nasıl olduğu, buyrunX25 ERKEK ŞAHIS: 21.yy da mezheplerin yaptığı çalışmalar , bu yüzyıl süren savaşlar 17.yüzyılda o dönem içerisindeki ………………içerisindeki açılırsak

X22 ERKEK ŞAHIS: yani bu süreç bahsettiğiniz mezpep savaşları 16.yy dır ………17.yydır birbirini kovalayan süreçlerdir.ana hatlarıyla o güne kadar insanların doğru bildikleri inandıkları sarsılmaz dedikleri her şeyin yavaş yavaş ayaklarının altında eridiğini görmeleridir şimdi şu var diyelim mezhep savaşlarına bakıyoruz şimdi ….çok devrimci bir insan değil ana hatlarıyla çok devrimci bir insan degil ama bir noktadan sonra toplum bir bütün halde o toplumun fitilini ateşleyen bir olgu oluyor sonrası islamiyette söyle geçiyor nasılki islamiyette her mezhebin dünya yolu farklı ise ana hatlarıyla allahın varlığına dirliğine hz.muhammedin onun elçisi olduğuna inanıyorsak ortak fikir her ama yaşamın diger alanlarında organizasyonlarına yönelik farklı göstermeksek hrıstiyan devletlerde o var ama şu var bu sureci takip edersen şu var bedel ödenmesi gerekiyorsa bu bedeli avrupa büyük şekilde yaşıyor .fransaya gelicez ingiltereninde sanayi üretimini zaman içinde anlatacağız o başka bir konu onu önemsemiyoruz, biz burda sadece ana hatlarıyla ipuçları veriyoruz onun için tartışmak isteyen araştırmak isteyen arkadaşlara kaynakta verebiliriz bu biraz eğitimin dışında arkadaşların incelebileceği konular olabilir ülkeler arasında dünyanın paylaşımı, ama bizim burda yaptığmız çalışma uzun tarihsel süreçleri hangi mantıkla ele alınabileceği kısa yorumlar yapıp……Dostları ilə paylaş:
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə