T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə217/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   278

Y10 BAYAN ŞAHIS: 34:33 hocam tekrar bir baştan alsanız?

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 34:37 bir diyorum Kürtlerin bin yıldan fazla olan zulümden kurtulması. İkincisi İslam alemine karşı olan tehdidin sona ermesi, üçüncü Türkler açısından çok önemli olan Anadolu kapılarının Türklere açılması. Bu 3 nokta çok önemli arkadaşlar.35:01

X 27 ŞAHIS: 35:02 hocam bu ittifak çıkar ilişkileridir değil mi? 35:04

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 35:05 her ittifak çıkar ilişkisidir. Şimdi bir evlenme bile çıkar ilişkisidir. Yoksa erkeğin kadınla madınla ne işi var değil mi? Hayatın kendisi bir çıkar ilişkisidir yani insanlar…(anlaşılmadı) yani herkes Müslüman ya heval; şimdi Müslümanların ortak bir kaderi var. Mesela Kürtler üzerinde zulüm, işte Suriye’ ye saldırıyor, Mısır’ a saldırıyor; Hıristiyanlar Kürdistana geliyor Van’ a kadar gidiyorlar, Erbil’ e kadar geliyorlar; anlattık işte milattan önce 200 yıllarında; o Roma kaç gelmiş; taa 1071 de yıkılıyor. 1300 yıllık bir zulüm saltanatı. Şimdi Kürtler bundan kurtulmak istemez mi, Araplar kurtulmak istemez mi? Fakat ne dedik? Eyyubiler mesela Mekke’ yi kimden kurtardılar? O Bizans’ tan kurtardılar. Yani hem İslam için bir tehdittir hem Ortadoğuya gelen Türkler için Müslüman oldukları için bir tehdittir hem Kürtler için. Yani dolayısıyla İslam dünyası bir tehditten belli bir alanda kurtuluyor; ikincisi Kürtler bir zulümden kurtuluyor; üçüncüsü Türkler Anadolu’ yu artık yurt ediniyor, kapı açılıyor. Roma muazzam bir çöküntü içerisi…ııııı Bizans-Roma kölelik sistemi çöküntü içerisine giriyor; ve giderek Türk beyleri; zaten Kürtlere şunu söylüyorlar: biz sizin ülkenizde kalmayacağız kesinlikle biz başka bir yurda gideceğiz. Ve dikkat ederseniz: sadece bazı kırıntılar işte Ahlat bölgesinde;…(anlaşılmadı) bilmem Van yörelerinde o Selçukluların unsurları Kürdistanda kaldı; ana merkezleri böyle küçük küçük şehirler biçiminde diğerleri hepsi Anadolu’ ya geldiler. Ta Marmara’ ya gelip yerleştiler. Orda güçlendikten sonra işte buralarda Anadolu Selçuklu İmparatorluğunu kurdular sonra Osmanlı İmparatorluğuna 1300 de dönüştü giderek Avrupa üzerinde bir yayılmayı esas aldılar. Şimdi bu birinci Kürt-Türk ittifakı. Bu birici Kürt-Türk ittifakında Türkler Anadolu’ yu kazandılar. Kürtler tarihi bir zulümden tarihi bir zulümden kurtuldular. Bir bütün olarak İslam bu tehditten kurtuldu. Bu bir. İkinci ittifak nedir? 1514 çaldıran savaşı değil mi? Şimdi Osmanlılar değerli arkadaşlar 1299 gerçek rakam herkesin söylediği yani 1300 diyelim. 1300 de bir devlet oldu; önce küçücük bir kasaba işte bugünkü Bursa’ nın Osmangazi ve Söğüt ilçelerinde bir devlet haline geldiler işte yavaş yavaş sağı solu ele geçirerek daire daire en son ne yaptılar 1453’ de Fatih nihai noktayı İstanbul’ u ele geçirerek, hem ortaçağı kapatıp yeni bir çağa geçiş yapıldı hem Bizans’ ın Anadolu’ daki iktidarını tümden ortadan kaldırdı. 38:32

Y11 BAYAN ŞAHIS: 38:33 hocam bu Yalova’ da köprülere falan büyük afişlerle yazmışlar işte Osmanlı burada doğdu biliyor muydunuz? Falan 38:42

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 38:43 doğdu mu?

Y11 BAYAN ŞAHIS( devam ediyor): 38:44 hı hı

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 38:45 Yalova’ da doğdu

Y11 BAYAN ŞAHIS( devam ediyor): 38:46 yani oralara yazmışlar.

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 38:47 ee olabilir zaten o bölgeye Yalova’ dır işte Söğüt’ tür; yakın yani birbirine yakın yerler yani Bursa bölgesi onların merkezi bölgesiydi. Yerleşim bölgesiydi tabi dalga dalga oralarda yerleştiler. Mesela bir oğlunu oraya yerleştiriyor bir kardeşini oraya, 39:04

Y11 BAYAN ŞAHIS( devam ediyor): 39:05 ee tabi ele geçirdi.

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 39:06 ee tabi ele geçiriyorlardı….Ortaçağ bitiyor Yeni Çağ başlıyor ve Anadolu Marmara’yla beraber Osmanlının eline geçiyor. Şimdi değerli arkadaşlar 1500 lere kadar bak 200 yıllık bir zaman Osmanlı hiç Kürdistana yönelmedi ortadoğuya hiç yönelmedi; bütün güçlerini Selçuklular yıkıldıktan sonra şeye götürdü Anadolu’ ya, Marmara’ ya hadi onların dediği Gavur ülkesine …(anlaşılmadı) Müslümanların esas ülkesi olan Arabistan’ da kalayım işte yok bilmem Kürdistan’ da kalayım, yok İran’ da kalayım, zaten köklü halklar var orada fazla barınamayacaklarını biliyorlardı. O Bizans’ ın zayıflamasıyla, iç karışıklıklarla biraz da onların güçlenmesi, Anadolu boş bir alandı adeta, küçük küçük zayıf beylikler var onlar daha savaşçı biraz daha örgütlü hemen geliyorlar şak orayı burayı ele geçirip, bir Osmanlı İmparatorluğu kuruyorlar. Ve dolayısıyla tabi biz Osmanlı tarihini anlatmıyoruz. Biz Osmanlı tarihini anlatmıyoruz bizimle olan ilişkilerini anlatıyoruz. 1500 lerden sonra değerli arkadaşlar bu Azerbaycan bölgesi, alevi Türkmenlerin elinde Farsların elinde; Saffaviler kuruluyor Saffavi, Şah İsmail, 1501 de. 1501 de Safevi devleti Azerbaycan Şah İsmail tarafından kuruluyor. Şimdi Türk tarihçilerine göre, Şah İsmail bir Türk’ tür. Türk Alevidir. Kürt tarihçilerine göre Şah İsmail bir Kürt Alevidir…(anlaşılmadı)Karakoyunlular Türkmenlerle, Kürtlerin ortak; Türkmenlerle, Kürt Alevilerin ortak dolandıkları bir şey, bu arada tabi Selçukluları anlatırken orda Karakoyunlular var İyon ııı; bilmem Akkoyunlular var, Uzun Hasan; Şimdi ben onları bilmiyorum. O Selçukluların tarihini anlatmak bizim şu anki dersimiz değil, yani Kürtlerle tabi alakası var Selçuklular dedik 200 yıl oraya gelince çeşitli beylikler oldu o zaman Kürt Beyliği var bazı Türkmen beylikleri var. Mesela Diyarbakır’ da bir beylik …(anlaşılmadı) mesela Germiyanoğulları beyliği var. Karakoyunlular, Türkmen ve Kürtlerin ortak beyliği var. Akkoyunlular daha çok Türkmen beyliğidir; böyle beylikler biçiminde, 41:53

X 28 ŞAHIS: 41:55 Hocam bir şey diyeceğim, Amin Maulof Semerkant…(anlaşılmadı) hep o dönemde mi geçiyor? 42:00

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 42:01 aynen o dönemdir.

X 29 ŞAHIS: 42:02 Şah İsmail onlar Türk dedi biz Kürt dedik orda kaldık. 42:06

Y 12 BAYAN ŞAHIS: 42:06 …(anlaşılmadı)tek tarihi olay bu 100 yaşında bir dede vardı ve ben 5-6 yaşlarındayken hatırlıyorum bunu, hep bu Şah İsmail’i anlatıyordu. Başka hiçbir tarihi olgunun işte savaşlar…(anlaşılmadı) bende Malatyalıyım …(anlaşılmadı) bir tek bunu anlatıyorlardı.42:19

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 42:21şimdi bütün bütün tarihçilerimiz Şah İsmail’ in alevi bir Kürt olduğunu söylüyorlar. Hani dedik…(anlaşılmadı) döneminde Kürtler zaten Azerbaycan’ da egemen falan; şah İsmail de işte Alevi mezhebi Şia mezhebi üzerinden, İranlılar da Şia ya; Şia mezhebi esaslı bir Savevi Devleti bir tarikatla birlikte yani işte; güçlü bir iradesi var çevresi güçlü ordan bir devlet çıkarıyor. Şimdi bu devletini kurduğu zaman, kısa zaman bir güçleniyor. Kürdistan’ da beylikler var işte Meyafarkin beyliği var Bitlis Beyliği var; bilmem o size söylediğim işte Melik Halil var, Hasan Keyfte Botan beyliği var; Kürdistan beyliklerle dolu anlayacağınız. Şimdi bunlara haber veriyor şimdi sizinle savaşarak mı bu işi yapalım yoksa barış içerisinde bana bağlı olur musunuz? %80 i savaşsız Şah İsmail’ e itaat ediyorlar, başta Bitlis olmak üzere; herkes diyor biz seni; sen zaten Kürtsün, mezhep farkı olsa da bizim için problem değil diyor. Birlikte olalım işte beylerini Diyarbakır’ a yerleştiriyor, kendi adamlarını oraya buraya, Halep’ e ta bilmem nereye, Kürdistan’ ın tümünü hemen hemen içine alıyor. Hatta bu Bitlis Beyliği, Şerif Bey diye bir isim, o dönem Şerefhan değil de, Şerif Bey’ dir. Şerif Bey onu Bitlis’ e davet ediyor. Gel senin namına bir şenlik düzenleyeceğiz senin iktidara çıkışını kutlayacağız diye; geliyor kutluyorlar hep birlikte; ondan sonra altınlar yüklü paralar falan veriyorlar bütçen zengin olsun diye; ertesi yıl arkadaşlar şimdi işin handikaplarına bakın: ertesi yıl başkentinde ikinci yıl dönümünü kutluyorlar, ve 14 tane Kürt beyi gönüllü olarak oraya gidiyor, o şenliğe katılıyor, hediyeler götürüyor. Diyarbakır beyi şeyin bu Şah İsmail’ in; bir rapor yazıyor şeye Şah İsmail’ e; diyor ki bu senin yanına gelen beyleri eğer sen esir edip yok edersen; sana her sultanın arzu edip de ele geçirmediği Kürdistan’ın bir altın tepsi içerisinde tümünü sunacağım diyor. Şimdi mesela onun hani temsilcisi var ya Diyarbakır’ da, Şah İsmail’ in rapor yazıyor gizli; diyor bu 14 Kürt Beyi senin yanına geldi ya; seni kutlamaya; onları esir eder öldürürsen, sen bütün Kürdistan’ da bütün sultanların hayal edip tamamen ele geçirmediği Kürdistan’ ı altın tepsi içerisinde sunacağım. 46:08

Y13 BAYAN ŞAHIS: 46:09 …(anlaşılmadı)

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 46:13 Kürdistanın hepsini ona teslim edecek; hani bazı beylikler özgür ya …(anlaşılmadı) özerk olarak kendini yönetiyor nasıl olsa, şimdi Botan’ ı Diyarbakır’ ı orası burası Kürtlerin yani ona teslim olmuş değil yani. Şimdi mesela bazı illeri ele geçirirken diyor ki sen bana boyun eğeceksin, yani kabul edeceksin, vergi vereceksin ona göre tümüyle senin olacak. Ben size dokunmuyorum. Ama bazılarına diyor ki ben senin toprağına el koyacağım seni yok edeceğim, kendi adamımı getirip buraya koyacağım, halkımı yerleştireceğim çiftçiliği ben yapacağım, hayvanları ben besleyeceğim mesela Osmanlı öyle yapardı bazen bazı yerlerde. Şimdi bunu da bu anlamda söylüyor. Şah İsmail kalkıyor, 14 ünü tutukluyor. Şimdi tabi Şah İsmail Kürdistan’ ı ele geçirmiş aynı zamanda Azerbaycan, İran’ ı ele geçirmiş, Ermenistan’ ı ele geçirmiş, bu sefer Yavuz Sultan Selim korkuya kapılıyor. Sadece bunlarla değil mesela diyor Kürtler onun safına geçti. Ee Aleviler işte Şia, Azerbaycan, Ermenistan, bilmem İran hepsi işte onun yanında; bir de Şah İsmail Sivas’ taki, Amasya’ daki, Tokat’ taki, alevliler üzerinden de ta Orta Anadolu’ ya kadar gelmek istiyor. Yaymak istiyor. Yavuz Sultan Selim korkuya kapılıyor, eyvah diyor; biz iyice sıkıştık. Ne yapabiliriz bu sefer çelişkiden yararlanıyor. Nasılsa 14 tane Kürt beyini yakaladı, Kürtlerle onun arasında bozulma meydana geldi, tam şimdi atağa geçme zamanıdır diyor. Hemen çağırıyor şeyi Şeyh İdrisi-i Bitlis-i iyi bir alimdir Sünni bir Kürttür. Tabi Osmanlıya daha yakındır. Çağırıyor bunu diyor Bakın Şah İsmail işte o Şia’ dır zaten mezhebiniz farklıdır. Siz Kürtlerin %80 i 90 ı Sünnisiniz biz de Sünniyiz. Bak siz gittiniz onu kutlamaya boyun eğdiniz, bu aşınıza ne getirdi. O zaman ittifak yapalım buna bir ders verelim. Şimdi hemen Şah İs… ee Osmanlı hemen bir ordu hazırlıyor, hazır şeyi Ermenistan’ ı ve Kürdistan’ ın bir kısmını ele geçirmek istiyor. Tabi İdris-i Bitlis-i yi görevlendiriyor. İran’ a gönderiyor Güney Kürdistan’ a gönderiyor. 26 tane Kürt beyini 4 parçadan bir araya getiriyor. Onlara diyor ki bak Yavuz Sultan Selim bize bunu bunu bunu sunuyor. Kendimiz bir devlette kurabiliriz. Bir beylerbeyi seçelim sadece irtibat halinde olacağız siz ne dersiniz bu konuda. Tabi Şah İsmail yanlış yaptığının farkına varıyor. Eyvah Kürdistan yeni bir ittifaka geçiyorlar; öbür taraftan da Şah İsmail’ in üzerine Özbek Şaybek komutasında bir ordu ki Ortaasya’ dan Kuzey’ den bu günkü Türkmenistan’ ın hemen kuzeyinde Özbekistan var oradan Şah İsmail’ in üzerine bir ordu geliyor. Bir Osmanlı Şah İsmail’ e savaş açtı. Bir arayış içerisinde, az önce söyledik 14 tane bir beyleri gözaltına alınmış öldürülmek üzere 49:49

X 30 ŞAHIS: 49:50-49:51…(anlaşılmadı) mezhep…

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 49:52 şimdi oraya gelecez, oraya gelecez, öbür taraftan da doğuda Türkmenler, Özbekler…(anlaşılmadı) cephe açıyorlar. 3 arada kaldık. Şah İsmail hemen 12 tanesini serbest bırakıyor. Serbest bırakıyor gidin diyor. 2 tanesini rehin alıyor. Birini bu Eyyubioğullarından olan biri de bu Bitlis Beyi, işte Halil Bey bey diyoruz; Halil Bey de Bitlis Beyini diyor en önemli beyleriniz hangisidir diyor o 14’ üsüne; en önde …(anlaşılmadı) diyor bu ikisidir; Bitlis Beyi ile Selahattin Eyyubi’ nin torunları olan Halil Beydir. Yani o zaman Hasan Keyf. O ikisini yanında tutuyor tabi hikayesi şöyle: çadıra koyuyor komutanlarına diyor bunları bekleyin, sabah artık ne yapacaksak karar veririm. Onların hizmetçileri var askerleri, mirlerine şunu söylüyorlar; sizin giydiğiniz elbiseleri bize verin, bizimkilerini de siz giyin, siz hizmetçi olun biz mir olalım. Hizmetçilere girdiniz-çıktınız dışarı gitme-gelme serbest; ve bizim elbiselerimizi giyin, dışarı çıkın siz gidin Kürdistana…(anlaşılmadı) biz de burada kalalım. Sabah bizi …(anlaşılmadı) öldürsünler. Ve o gece de o ikisi de kurtuluyor, geliyor sabah bakıyorlar, mirler nerde adamları görüyorlar hizmetçileri askerlerini; ne yaptınız, nasıl oldu demiş vallaha biz mirlerimizi kurtardık da bizi öldürür müsün, asar mısın artık senin işin. Vallaha bu yiğitliği yaptığınıza göre ben size dokunmayacağım diyor haydi güle güle siz de gidin, mirinizin peşine diyor. Şimdi böyle hikaye biraz böyle arkadaşlar. Tabi Şah İsmail …(anlaşılmadı) topluyor diyor ki biz bir birlik yapalım beylerbeyi seçelim. Herkes diyor ya ben …(anlaşılmadı). Ya ben olacağım beylerbeyi. Ya olmaz. Bakıyorlar hiç anlaşamıyorlar. Ee ne yapalım o zaman? Hani yazı-tura atarlar bazen onlar diyorlar ki …(anlaşılmadı) ya ben ya hiç. Biz o zaman sultan’ a mektup yollayalım diyelim ki o bir tane seçsin beylerbeyi; rapor yazıyorlar; biz kendi aramızda anlaşamadık dolayısıyla sultanımızın teveccühüyle, Kürdistan’ a bir beylerbeyi seçmeniz bizim temel tercihimizdir. Bıyıklı Mehmet Paşa, Kürtler bıyıksızdır (gülüyor), Bıyıklı Mehmet Paşa. Buraya Mehmet yazayım da belki; Mehmet Paşa’ yı Diyarbakır Beylerbeyi seçiyor. Ve tabi Osmanlı ona boş kağıt veriyor; diyor ki Şah İsmail’ e karşı Rus’ a karşı bir dış düşmana karşı birlikte olmak kaydıyla; siz ne istiyorsanız bu kağıda yazın boş mührü imzalıyorum. Bunlar kalkıyorlar diyorlar bir: bizim mirlik sistemimize dokunmayacaksınız iki: dış savaşta beraber olacağız üç: her yıl belli bir miktar hazineye bir vergi verecen dört: mirliğimiz babadan oğla geçecek. Herhangi birimizin oğlu olmazsa akrabalarımız toplanacak; onların göstereceği kişi bizim mirimiz olacaktır. Bu dört ana şıkta anlaşıyorlar; ve değerli arkadaşlar 1514 ten sonra; tam 1806 ya kadar 300 yıllık dönemde bu mirlik sistemi Kürdistan’ da oturuyor ve çok güzel de gelişiyor. Kimi mirler devlet düzeyine geliyorlar; ortamları var…54:09

X 31 ŞAHIS: 54:10 …(anlaşılmadı)

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 54:12 özerk, özerk tamamen özerk, tamamen özerk bir yönetim 300 yıl Osmanlıyla devam ediyor. Tabi bu ittifak da hemen Mardin’ den başlıyorlar; bu sefer şeyin taraftarlarını silip süpürmeye, Şah İsmail’ in. İşte Sünni Kürt ile Alevi Kürtün arasına giden, giren o kara kedi diyorlar değil mi? Kara kedinin günü o gündür. 54:39

X 31 ŞAHIS( devam ediyor): 54:40 …(anlaşılmadı) ihanet mi ediyorlar?

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 54:44 hayır yani hangi anlamda ihanet? 54:45

X 31 ŞAHIS( devam ediyor): 54:46…(anlaşılmadı) yani…Kürtleri terk edip… Yavuz’a…(anlaşılmadı) Kürt tarihine büyük bir ihanet. 54:58

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 54:59 Şimdi doğrudur. O dönemde; o dönemde mesela bazı tarihçi arkadaşlarımızın yorumu: hatta önderlik sonradan yazdı bunu: bende böyle bunu bir ihanet olarak değerlendiriyordum. Yani dedik ya buradan geçmişe baktığımızda, bugünkü kafayla bakıyoruz. Koşulları değerlendirerek değil de; yani bugünkü veriden o güne bakarak; sonra değerlendirmeler yapıldı baktı ki şimdi bu koşullar bize …(anlaşılmadı) belki ihanet diyeceğimiz şey Kürtlerin kendi içerisinde birlik olmamasıdır. Yani Kürtlerin kendi kendine ihanet etmesidir.55:40

X 32 ŞAHIS: 55:41…(anlaşılmadı) Şah İsmail…(anlaşılmadı) 55:49

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 55:50 yani oraya kadar gitmiyor da peşine düşüyorlar, başkentini bile işgal ediyorlar. Ortadoğuda kalıyorlar tekrar geri dönüyorlar. Tekrar Şah İsmail kendi topraklarını geri alıyor. Ama Kürdistanın %80 i her zaman Osmanlıyla kalıyor…(anlaşılmadı) diğerleri hep Osmanlıyla; özerk kendi içerisinde, beraber şey yapıyor…56:15

X 32 ŞAHIS( devam ediyor): 56:17… kürt tarihi ve kara kedi… (anlaşılmadı)56:19

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 56:19 ha bunun manası şu arkadaşlar. Hani dedik ya Şah İsmail Şia’ dır. İster Kürt olsun ister Türk olsun fark etmiyor mezhep üzerinden bu işler yürüyor. Çünkü bu Türk, Kürt, Arap izlenmiyor; benim mezhebimden midir tamamdır. Benim dinimden midir tamamdır. Yani o günün ideolojisi odur. Ulusal kimlik etnik kimlik yoktur. Dolayısıyla orda mezhep üzerinden hareket etme vardır. Din üzerinden mezhepsel hareket. Niye Müslümanlar işte Hıristiyanlara gavur diyorlar hepsi bir oluyor demi, din üzerinden. Şimdi iş Sünni, Alevi ya da Şia şeyine geldimiydi mezhep üzerinden adamlar taraf tutuyorlar. Şimdi aleviler kimi kendine yakın görüyorlar? İran’ ın Şialarını işte Şah İsmail’ in Şialarını alevi dini; Anadolu’ daki aleviler; Kürdistan’ daki aleviler ta sonra Toroslar’ daki Aleviler, İskenderun’ daki Aleviler Şah İsmail’ den…(anlaşılmadı) eee Sünni’ de diyor ben bununla rahat ederim…(anlaşılmadı) Kürtlerle İsmail arasındaki çelişki bugün de oluyor; Kara kedi girme meselesi o. İşte Yavuz 100.000 e yakın Alevi’ yi kuyulara attı demesinin meselesi burada doğuyor. Şimdi o gündür bu gündür; Aleviler’ i Sünni Kürtler de Sünni Türkler de hepsi güveni kalmamış. Hep o tarihleri hatırlıyor böyle birbirlerine aktarıyorlar. O gün bu gündür o hastalığı kendi içimizden atamadık. Buyurun heval 58:10

Y14 BAYAN ŞAHIS: 58:11 Hocam! O zaman şimdi hani yıllardır siz dediniz; …(anlaşılmadı) sadece işbirlikçi midir? 58:19

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 58:21şimdi önderlik o ifadeyi aldı. Mesela ben geniş tarih bilgisine değerlendirmelerine katıldıktan sonra; bunu bir ihanetçi olarak değil de daha çok, o feodal beyleri Kürtlerin aslında mezhepsel olarak kendi kendilerini ayırmaları, feodal beylerin mezhep üzerinden bir araya gelememesi, ya da kendisini görmeyip de işte topu Osmanlıya atması olarak ihanet görülebilir tabi; tabi İdris-i Bitlisinin o aracı rolünü eğer biz ihanet olarak görürsek yanılgıya girmiş oluruz. Çünkü orda 26 Kürt beyi ne yaptı değil mi? …(anlaşılmadı) mesela niye kendi halkını bir birliğe doğru dönüştüremiyorlar? Sorulması gereken olay budur. …(anlaşılmadı) şimdi biz mesela ne yapıyoruz tarihten ders çıkarıyoruz. Yezidi’ yi de Yezit olanı da, Hıristiyan olanı da, Alevi olanı da, Sünni olanı da başka dinden olanı da hepsini aynı bahçede aynı toprakta bir araya getiriyoruz. Bu yeni bir anlayıştır yeni bir ideolojidir. Tarihte bunu becermediler hep birbiriyle dövüştürdüler. Hepimizin olan birliği yok etti. Biz şimdi ne diyoruz; birisi bir kişi de olsa o bahçede yerini alacak. Bir kişi ise bir kişidir; on kişi ise on kişidir. Yaşayacak kültürüyle mezhebiyle; işte özgürlük dediğimiz bu. Biz tüm bunlardan ders çıkarıyoruz…(anlaşılmadı) 01:00.03

X 33 ŞAHIS: 01:00.08 burada şunu diyebilir miyiz? Diyarbakır’ da ki o görevli komutanın, şey valiye verdiği mesaj ne işte paşa …(anlaşılmadı) 01:00.15

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 01:00.15 işte o, tabi onun o yanıltması, yani kader değişikliği yaratıyorsun, yani mesela bir adım tarihte bir çıkış korkunç sonuçlar çıkarabiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Mesela o rapor gönderilmeseydi belki; Alevi Kürt de Sünni Kürt de Şia olan da başka bir platformda başka bir şekilde yaşayacaktı değil mi? 01:00.42

X 33 ŞAHIS devam ediyor: 01:00.44 bunu aradan sonra söyli… şey yaparız söz hakkı isterim ama…
3.DERS

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 00:01 Çaldıran savaşı ile birlikte hani dedik Malatya savaşı ile işte o genelde bir İslam-hristiyan savaşı temelinde değerlendirilebilir orda Arapların, Kürtlerin, Türklerin birbirlerine bir güç verme durumu var ama iki halk öne çıkıyor Selçuklular ile o yerleşmiş olan daha çok kürtlerin emsen olduğu bir durumdan bahsettik bu Osmanlı ile ….(00.42-00.49 anlaşılmadı) yani işin boyutu daha farklılaştı yani İslam aleminin içerisindeki bir savaştı yani İslam ile hristiyanlar arası bir savaş değil daha çok islamın mezhepleri iki farklı egemenlik anlayışı yani mezheplerin bir iktidar aracı olarak kullanılılarak bir savaş çıkarımasıdır. Mesela doğuda (…. 01.12-01.13 anlaşılmadı) fark etmez bir şia alemi ittifakı söz konusu batıda ise daha çok mezheplik ve suni ittifakı söz konusu yani bu Sünni Türk ve kürtler Osmanlıların bir ittifakından bahsedilebilir şimdi sonuçta kim yeniliyor belli oranda Kürdistan üzerindeki egemenlikten bahsediyoruz. Kürdistan egemenliğinden bahsedersek Şia mezhepli olan Şah İsmail burada Osmanlıdaki Sünni kürtlerin ittifakı ile bir yenilgiye uğruyor ve Osmanlı Kürt Sunni ittifakı ile Osmanlı neyi pazarlıyor Safevi iktidarın şani Şia olan iktidarın orta anadoludaki Türk ve kürt hem kürdistandaki kürt ve Türk aleviler üzerindeki egemenliğini sınırlıyor bu bir birinci sonuç, ikinci sonuç Hz. Ali ve çocukları ile Muaviye ve Yezid döneminden mezhepler düzeyde İslamsal meşdana gelen alevi Sünni çatışması özellikle Şah İsmail ile Osmanlının çatışması sonucunda kürdistanda ikinci bir dalga bir çatışma bir bölünme meydana geldi. Yani tüm Sünni kürt ile alevi kürt arasından alevi türk ile Sünni türk arasında bir bölünme meydana geldi. Özellikle (…03.03-03.10 anlaşılmadı) Şimdi Sünni kürt burada beylik dönemini (..03.16-0318 anlaşılmadı) boyunca koruyor bir kazanç sahibi oluyor. Ama öbür taraftan sadece Sünni bir şey var nedir alevi kardeşlerimizin gönlünü kırdı. Aleviler burada da ret etmektir. Binlerce onbinlerce alevi kürt tüm alevi kıyımdan geçirildi. Ve (…03.43-03.45 anlaşılmadı) bu tarafa sürekli ikinci vatandaş konumuna düştü yani kürdistandaki alevi kardeşlerimiz hem Türkiye’deki tüm Türkmen kökenli yada Türkmen diyelim alevi kardeşlerimiz hem kürdistanda hem Osmanlı’da bir ikinci vatandaş konumuna düştüler. Çeşitli dönemlerde şah koludur ne denir bu bizim bu abdal, Pir Sultan Abdaldır İlyas babadır ..(04.25-04.27 anlaşılmadı)

X 34 ŞAHIS: Baba İshak 04:27

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: Efendim 04:30

X 34 ŞAHIS( devam ediyor): 04:31 Baba İshak

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 04:32 Baba İshaklar mesela dönem dönem tüm Türkmen aleviler mesela Şah kulu isyanı bir alevi kürt isyanıdır. Sivas dolaylarından ta Tokat’a kadar uzanan bir Horosan’dan gelen bir liderdir.geliyor işte buradaki Alevileri kürt Alevilerin Türkmen Alevilerin bir saldırı yapıyor. (04.54-04.56 anlaşılmadı) bu aleviler zaman zaman Osmanlı içerisinde başkaldırılar gerçekleştiriyorlar ama başaramıyorlar yani başaramayınca insan ne oluyor aynı zamanda büyük darbeler yiyordu. Şimdi hala bugün Sünni ile Sünni kürt ile alevi kürt arasındaki güvensizlik tabanları bu yıllarda atılmıştır bunu iyi bilmemiz lazım ki ilerde (..05.24-05.26 anlaşılmadı) kardeşlerimize doğruyu anlatalım çünkü birçoğu hala ne olup bittiğini bilmiyor. 05:33

Y15 BAYAN ŞAHIS: 05:34 Yani buda Osmanlının oyunu değil mi? 05:35

HASAN ÖZGÜNEŞ devam ediyor: 05:35 Osmanlı oyunu egemenlerin bir oyunudur. Tabi böl parçala birbirine düşür oyunudur. BİR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ 30 SENEDİR NEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR BU YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR. Birlik kurmaya çalışıyor. (..05.50-05.52 anlaşılmadı) onurlandırmaya çalışıyor. Düşürülen kürdü sünnisi ile alevisi ile yeni bir formatta yeni bir toplumsal yapıda özgürleştirip kardeşleşmesini efsaneleri keza öyle, yani yeni bir bahçe kuruyor. Bu bahçede her gülü kendi rengi ile kendi kokusu ile inancı ne olursa olsun Sünni ne olursa olsun özgürce yaşamasını ….(anlaşılmadı) sağlıyor. Yani (..06.22-06.24 anlaşılmadı) yararlarını savunma hareketidir. Ama başımıza ne geldiğini doğru öğrenemezsek yararları da tadamayız çünkü hala bizim teyzelerimiz ninelerimiz dedelerimiz amcalarımız bu çatışmayı silahlı olmasa da (..06.40-06.42 anlaşılmadı) aşmış değiliz o açıdan sizin gibi değerli yoldaşlarım bu konularda gerekli bilgiyi yakalayıp topluma taşıması hepimiz açısından geleceğimiz açısından toplumumuz açısından son derece önemlidir. İdeolojimiz ve hedeflerimiz açısından vazgeçilmezdir yani biz biraz bunları böyle yok duygusal açıdan yok ben sünniyim o zaman sünniler haklı, yok ben aleviyim o zaman aleviler haklı yani biraz tarihin derinliklerini iyi bilirsek başımıza gelen oyunları nasıl düşürdüklerini, tarih boyunca kimin hangi iktidar adına bizlere ne tür felaketler yaşattığını anlarsak bu gün kucaklaşmayı çok daha rahat yaparız ve yararlarını çok erken üretiriz. Bizim görevimiz bu arkadaşlar. Dolayısı ile tarihi iyi okumak lazım size anlatılan çarpık tarihleri bir elimizin tersi ile bir tarafa koyacaz. Bizim iradelerimizin dışında bu işler olmuş mesela örneğin ilerde göreceğiz hamidiye alaylarını, kürt değerlerini (07.54-07.57 anlaşılmadı) kurmuş hamidiye alayları kime karşı savaşacaktı, İran’a Rusya’ya karşı. Ama kimi vurmaya kalktı bir dönemden sonra dönüp kürdü vurdu. Aynı bu günkü korucular gibi. Alevi kürdü vurdu. Yani hançeri (..anlaşılmadı) kendisine vurdu. Yani Ermenilerin katliyamı Osmanlı ordusu tarafından yapılıyor ama ordunun içinde kürt alayları da vur bu hamidiye çete alayları Ermenilere ne diyorlar biz bişi yapmadık ki kürtler sizi öldürdü mesela alevilerin katliamı Yavuz Sultan Selim tarafından Amasya bilmem ne müftüsü tarafından Kızılbaşların katli işte vaciptir hikâyesi safevi savaşında çıktı. Amasya valisine dedi ki bir fetva verdi Kızılbaşların katli günah değildir vaciptir hatta hayır işlersiniz .(anlaşılmadı) öldürürseniz hristiyanı öldürürseniz cennete gidersiniz, aleviyi de öldürürseniz cennete gidersiniz. Böyle bir mantık geliştirdiler kim geliştirdi Osmanlı. Kürt buna belli oranda alet olmuştur. Şimdi diyorlar ki yav biz sizi öldürmedik kürtler öldürdü. Kürtler kendi kendilerini öldürdüler. 09:10Dostları ilə paylaş:
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə