T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə224/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   278

AYŞE GÜNEY- : (00.21.20) Kesinlikle bunların hepsi ekolojinin tanımıdır, yani arkadaşların söylediği. Ekolojinin arkadaşlar bilimsel olarak tanımı, canlıyla onları çevreleyen çevre arasında ve canlıların kendi arasındaki ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak Hentel (olarak anlaşıldı) tarafından 1870 lerde literatüre geçmiştir ekoloji. Yalnız ekolojiyi çevre bilimi diye tanımlamak, doğru bir tanım değil, …(anlaşılmadı) yani ekoloji sadece çevre bilimi değildir, yani su kirliliğini, hava kirliliğini, toprak kirliliğini kapsayan bir durum değildir ekoloji. İnsan …(anlaşılmadı) toplumsal …(anlaşılmadı) kapsayan derin, canlıların hem kendi aralarındaki ilişkiyi hem de, ve bütün bu fiziksel alanı inceleyen bir bilim dalıdır. Ekoloji alt dallardan oluşur arkadaşlar, en büyük oluşturulan alt dalı ekosistemdir. Ekosistem bulunduğumuz yaşadığımız ortamda, canlı-cansız tüm varlıkları kapsar toprak, hava, su, insan hayvan bitki yani bulunduğumuz oramdaki tüm canlıları kapsar. Yeryüzünde farklı sistem türleri vardır, karasal ekosistem hava, su gibi, karasal ekosistemlere ormanları örnek verebiliriz, orman ekosistemi dediğimiz zaman orman içindeki ağaç, toprak, oradan akan su, orda yetişen canlılar hepsi aklımıza gelir. Su ekosistemi dediğimiz zaman, gene suyun içindeki yaşayan tüm canlılar, canlıların yanında işte su, çakıl taşları bile aklımıza gelmesi lazım. Ekosistem bu kadar geniş ve sınırsız bir durum söz konusudur.

Y2 BAYAN ŞAHIS : (00.23.20) …(anlaşılmadı)

AYŞE GÜNEY- : (00.23.38) 1870 lerde Hentel (olarak anlaşıldı) tarafından ekoloji ortaya atıldı, ama ekoloji aslında var olan sisteme karşı bir akım, karşı bir toplumsal akımdır. Bu yüzdende sistem çok bunu alaşağı etti ve …(anlaşılmadı) günümüze kadar getirdi. Yani ekoloji üstüne çalışma yapan insanlar var ama çok ön plana çıkamadılar çünkü …(anlaşılmadı) var olan alternatif bir sistemdir, bu yüzden çok fazla sistem bunun büyümesi gelişmesine olanak sağlamadı, okullarda da ekoloji dersi vardır ama çevre bilimi olarak anlatılır. Yanlıştır çünkü ekoloji çevre bilimi değil, ekoloji işte hava , toprak, su …(anlaşılmadı) toplumsal yapısı canlılarla olan ilişkisini, odağını canlılarla orantısını verir, çünkü dediğimiz gibi mesela şuan bizim var olan …(anlaşılmadı) en temel anlaşılır durumdadır. Ama sistem bunu al aşağı etmeyi başarmıştır. Hentel (olarak anlaşıldı) o dönemde ekolojinin tanımını ortaya koyuyor ama …(anlaşılmadı). Buraya kadar sorusu olan var mı? Ben söylemesem bile arkadaşlar lütfen çok rahat sorularını, yada benim eksik bıraktığımı düşündüğünüz tamamlamak istediğiniz noktalar varsa arkadaşlar söz hakkı alarak tekrar söyleyebilir. Arkadaşlar farklı farklı ekolojik akımlar var, 1870 den bu yana ekolojinin tanımı var ama, bu ekolojik akımlar çok fazla eskilere dayanmıyor maalesef. Mistik derin ekolojistler var, insan merkezli ekolojistler var, toplumsal ekolojistler var. Sırayla şöyle bir gidelim. Daha önce duyduk mu hiç ekolojistleri

X6 ERKEK ŞAHIS : (00.25.56) Duymadık, duymadım

AYŞE GÜNEY- :(00.25.03) Mistik ekolojistler, yani derin ekolojistler en temelde doğayı merkeze koyar, derki doğa her şeyin üstüdür, insanın, canlının her şey doğayı …(anlaşılmadı) için vardır. Doğaya bir anlam yükler ve en önemli en derin şeyin doğa olduğunu söyler, ve merkeze doğayı korur doğa merkezli bir akımdır. Sorun mu var, görünüyor mu arkadaşlar yazı, okuyayım mı,

X6 ERKEK ŞAHIS : (00.26.43) ...(anlaşlımadı)

AYŞE GÜNEY- :(00.25.50) doğayı vahşi doğa olarak düzeltme eğilimi taşır, vahşi doğayı merkez alan ekolojistler, özünde idealist olup doğa ile gizemli bir birlikte olarak bütünleşme eylemini esas alırlar, insanın …(anlaşılmadı) ve insanın ikinci bir doğa olarak geliştirdikleri değerleri adeta lanetlerler ve doğayı merkeze alırlar. Yani bizim bu manevi değerlerimiz var ya arkadaşlar, işte bu manevi değerlerimiz doğayı, doğanın üstünde farklı bir şey oluşturduğunuzu düşünün onları …(anlaşılmadı) ekolojistler. Devam edeyim mi. İnsan Merkezli ekolojik akım, buda mistik akımın tam tersi, merkeze insanı koyar ve insanı hedef alır bu ekolojik akım. Özellikle işte doğa insana hizmet etmek için vardır. Doğanın amacı aslında budur, işte yağmur yağmasının amaca insan içindir, yada işte toprağın verim vermesi bitkilerin yetişmesi hepsi insan içindir. Yani doğa aslında insana hizmet için vardır, insan doğanın üzerinde bir hüküm oluşturabilir, bir iktidar oluşturabilir der insan merkezli ekolojik akım. Bu mistik ekolojik akımın ve insan merkezli ekolojik akımın, bir eleştirisini yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu mistik ekolojik akım ise arkadaşlar aslında ekolojinin özüne aykırı bir akımdır. Çünkü ekolojide Merkez diye bir kavram yoktur hiç bir şeyi merkeze almaz. Biraz önce arkadaş çok güzel bir soru sormuştu bize, doğa ile insan arasındaki fark, yani doğa ayrı insan ayrı …(anlaşılmadı) doğa ve insan ayrımını yapıyor muyuz yada nasıl yapıyoruz, nasıl tanımlıyoruz, doğada insanı nasıl görüyoruz, biraz belki bunu konuşup tartışabiliriz, soruyu soran arkadaş soruyu sormuştunuz ya, yani bir fikriniz var mı bu konuda sizin hani doğa ve insan, 2 tane akımdan bahsettik, birinin doğayı merkeze koyduğunu, birini insanı merkeze koyduğunu söyledik ve aslında ekolojinin özüne ters bir durum olduğunu merkeziyetçi bir yapının olmadığını da söyledik ekolojide, doğa ve yada herhangi bir objenin, yani nasıl tanımlıyorsunuz, insan ve doğa ilişkisini 2935

X6 ERKEK ŞAHIS : (00.29.35) yani merkeziyet karşılıksal kaynaklı böyle oluyor, yani ne doğayı merkeze koymak nede insanı merkeze koymak, tamamen birbiriyle karşılıklı ilişkiler içerisinde …(anlaşılmadı) ortaya çıktı ve diğer olgularda, yani onlarda sonuçta ilişkiler, çıkar ilişkisine dayalı ise, sonuçta insan doğadan bekleniyor, yani bir şekilde ona göre ilişkisini de tartışmak lazım. Yada doğa, yani yağmur insanlar için yağıyorsa, yani bunun bir nedeni vardır hani bu …(anlaşılmadı) bir bakmak lazım. Düşüncem böyle

AYŞE GÜNEY :(00.30.42) Yağmur insanlar için mi yağıyor ?

X6 ERKEK ŞAHIS : (00.30.44) Elbette değil ama bu sefer yağmur doğa içinde yağıyor, yani yağmur yağmazsa doğada, hani ben ondan yola çıkarak söylüyorum, şimdi yani daha çok toplumda da böyledir, yani daha çok ortak temelli olduğuna inanıyorum, hani o eksenli de …(anlaşılmadı)

Y3 BAYAN ŞAHIS : (00.31.20) ben bir şey ifade etmek istedim yani doğa toplumda, kadının köleleştirilmesi, kadının düşürülmesi, kadının köleleştirilmesi toplumun köleleştirilmesine yol açmıştır, toplumun köleleştirilmesi de aslında doğanın köleleştirilmesine neden olmuştur diyebiliriz.

X7 ERKEK ŞAHIS : (00.31.47) Bence de her şey birbirine bağlıdır, sonuçta …(anlaşılmadı) bahsettik, her şey iç içedir zaten, doğumla gerçekleşmiş, mesela bitki herhalde insandan önce oldu demi, hayvanlarda önce insandan önce, insan sonradan oldu. Olanlar için doğdu da diyebiliriz, olanlar her şey doğanın bir parçasıdır. İnsan da doğanın bir parçasıdır, birbirleriyle iç içe geçmiş böyle oluşması gerekiyordu böyle gelişmiş …(anlaşılmadı) hepsi doğa bir bütündür tek bir merkez olamaz

X8 ERKEK ŞAHIS : (00.32.34) Mesela doğa ile insanlar iç içedir yani doğa olmazsa insanlarda yaşayamaz, ama bugün günümüze baktığımızda gerçekten bugün doğanın …(anlaşılmadı) doğa özünü kaybetmiş, doğa özünü kaybedince hani insanlarda …(anlaşılmadı) doğa olmazsa, insanda yaşayamaz toprakta yaşayamaz, canlılarda yaşayamaz, …(anlaşılmadı)

X9 ERKEK ŞAHIS : (00.34.20) ne doğa insanı ne insan doğayı ikisi birbirlerini etkileyerek meydana gelmişlerdir …(anlaşılmadı)

X6 ERKEK ŞAHIS : (00.34.50) şimdi insanlık daha sonra gelişmiştir, yani eğer şuan şu yaşamla birlikte ele alırsak, yani bu ekolojinin yani çok konularını ele almış oluyoruz, yani zaten insan kesimi kadını tükettiği noktada başlıyor, yani hem kendisini toplumu insan topluluğunu tüketiyor dolayısıyla o tüketim sürecinde doğayı da tüketmiş oluyor. Ama onun daha öncesinde yani toplumlar gelişmeden önceki dönemde, doğa ile bir iç içe yaşamışlık var yani, ihtiyaç gereği yani ihtiyaç var, gün kurtarmak yani o …(anlaşılmadı) geçmeden önceki ekolojik toplumun önemi, oranın canlılığı daha fazla, dolayısıyla, yani …(anlaşılmadı) dolayısıyla ilişkileri ekolojik toplumla ele alırsak oradan almamız gerekiyor, demek istediğim, doğa toplum üzerindeki kadının düşürülmüşlüğü ile doğanın düşürülmüşlüğü farklı ele alınmalı, ama bir noktada merkeziyetçi zihniyet, yani erkek egemenliğinin zihniyeti doğduğu noktada, işte üretken olan nedir doğada üretkendir, örneğin bir yaprak yere düşüyor, yaprak kendini tekrar doğaya katabiliyor, yada kendine farklı yenlerde hayat bulabiliyor, daha sonra kadın da aynı doğayla kendiliğinden bir takım işte üreme noktasında, yani doğayla eşdeğere geliyor (00.36.54) …(anlaşılmadı)

AYŞE GÜNEY- :(00.36.56) …(anlaşılmadı) şimdi kadının doğa toplumu düşürüldükten sonra …(anlaşılmadı) orda kadının, toplumun ve tüm doğanın bir tahribatı söz konusu, bunlarla birlikte ben ele almamız gerektiğini düşünüyorum ben aslında yani aslında doğru bir yerde …(anlaşılmadı) yani sadece kadının düşürülmüşlüğü değil aynı zamanda tüm toplumun ve doğanın düşürülmüşlüğü baz alınıyor.

X8 ERKEK ŞAHIS : (00.37.49) Doğa ile insan ilişkisinde toplumda gördüğümüz bazı örnekler var onlara değinmek istedim, mesela insan ile doğa arasındaki benzeşme mesela hani bir insana derler ya sen aslan gibisin, yılan gibisin, keçi gibisin, ay gibisin, gül gibisin yani …(anlaşılmadı) doğa ile insanın bir diyalektiği olabilir mi bu örneklerden,

AYŞE GÜNEY- :(00.38.23) Ya duygu olarak insan gerçekten doğa ile hani insanlar arasındaki diyalektikten kaynaklı oluşsaydı ama o öyle değildir, o tamamen …(anlaşılmadı) sistemin işte aslana benzetmiştir, yılan türünden bir hayvan kadını yılana benzetmiştir, peki yani dediğiniz gibi aslında, evet ben yılana benzemekten çok mutluyum, yani yılan güzel bir havan aslında, kadına da gerçekten benziyor, kutsal da bir hayvan, hani çok kutsal olarak algılanan bir hayvan çünkü mesela yılan …(anlaşılmadı) bir hayvan o yüzden kadına çok benzer ve o yüzdende kadınla …(anlaşılmadı) da eşdeğer tutulan ve kutsal bir hayvan ama daha sonra kadın düşürüldükten sonra yılanda işte kötüdür …(anlaşılmadı) neden belki ayakları yürüyen hayvanlar daha kötüdür değil mi bunu baz alamazsınız o yüzden feodal sistemin …(anlaşılmadı) keşke öyle olsaydı ama

X9 ERKEK ŞAHIS : (00.39.33) O dönemlerde …(anlaşılmadı) değil mi

AYŞE GÜNEY- :(00.39.38) Yani evet, kutsaldır da bir çok yerde, hatta şeyde var ellerinde asası olan …(anlaşılmadı) yılanbaşlıdır asa, mesela …(anlaşılmadı) baş kısmı yılana benzer, kutsal sayılır yılan …(anlaşılmadı)

X10 ERKEK ŞAHIS : (00.40.06) Şimdi ben şöyle bir şey, doğa toplumdan ziyade bugünkü ekolojik sistemi kurabilmek için ekolojik bir sistem oluşturabilmek için birazda kapitalizmi yenmemiz gerekir, yani bu gelişmiş ülkelerin bugün ellerinde kimyasalları ondan sonra atomları …(anlaşılmadı) tahribatlar, incelemeler yapılırken ne kadar ekolojik bir toplum uygulanabilir veya gerçekleşebilir. Mesela geçenlerde işte Amerika nın yakınlarında bir şeyde petrol …(anlaşılmadı) körfez komple kimyasallarla şey oldu, onun için biraz bunları konuşsak

AYŞE GÜNEY- :(00.41.00) Konuşacağız evet

X4 ERKEK ŞAHIS : (00.41.05) …(anlaşılmadı) Zaten birini merkeze aldığın zaman ötekisini ötekileştiriyorsun, ötekileştirdiğin zaman var olan özü, her şey öze göre hesaplandığında …(anlaşılmadı) ekolojik sistem olarak ele aldığımız zaman, halkalar şeklinde ele aldığımız zaman, halkanın birisini ötekine dokunduruyor, …(anlaşılmadı) bir bütünü parçalamak temelinde, canlıda bir doğal varlık zaten yani, (00.42.10) …(anlaşılmadı) (00.42.53) basit bir örnek olsun işte hani bu kırım Kongo hastalığı, kene hastalığı ne oldu işte denildi ki avlanmadan veya şeyden dolayı kuşlar, işte çiftliklere çekilmesi, doğanın açık kalması, denge bozuldu, şimdi insan veya insanlar …(anlaşılmadı) insanın kendine menfaati olan her şeyi …(anlaşılmadı) çünkü esas insandır, öz insandır, kıymetli olan insandır,kutsal olan insandır geri kalan her şey insan için vardır, eğer doğayı esas alırsak bu defa doğaya hizmet etmek …(anlaşılmadı) onun için ilk sırada bilimsellik eleştiri gelir, ekolojik toplum yani insanın toplumla var olduğunu yani doğayla var olduğunu, doğada toplumda birbirini var ettiğini …(anlaşılmadı)

AYŞE GÜNEY- :(00.43.52) Çok teşekkürler

X11 ERKEK ŞAHIS : (00.43.55) insanın doğanın üzerinde, doğanında insana hizmet için var olduğunu düşünüyorum, yani doğanın insana hizmet için var olduğunu düşünüyorum

X12 ERKEK ŞAHIS : (00.44.35) Şimdi şeyde bir, yani şu açıdan bakmak gerekiyor, yani bu en azından benim kendi şahsi fikrimdir, biraz ekoloji dengeyi ele alırken doğal toplumda anaerkil den başlamak gerekir diye düşünüyorum en azından onun nerde yanlış yapıldığını, nerde bu kadar tahribatlara yol açıldığı en azından net bir şekilde görebilir, zaten doğal toplumda erkeğin avcılığa başlamasıyla birlikte yavaş yavaş ekoloji denge aşınıyor zaten, çünkü biraz her geçen gün şey anlamında da, yani aşınıyor derken tam anlamıyla, yanlış anlaşılmasın, biraz oraya doğru gidiyor, çünkü biraz daha kadını toplumdan uzaklaştırılıyor, kadın biraz daha eve hapsediliyor, toplumu tekliğe getiriyor tek bir mantığa getiriyor yani

AYŞE GÜNEY- :(00.45.41) doğal toplumdan bahsetmiyor ama değil mi sonrasından

X12 ERKEK ŞAHIS : (00.45.41) Sonrasından bahsediyoruz heval, yani ben o anlamda bahsederken ilk başta şey yanlış bir cümle oldu, aslında burada Kürtçe ifade etseydim belki daha güzel olurdu

AYŞE GÜNEY- :(00.45.53) Kürtçe ifade edebilirsiniz

X12 ERKEK ŞAHIS : (00.45.56) Çünkü bazen Türkçe de yanlış anlaşılıyor, O arada bazı şeylerde biraz değişme oldu ...(anlaşılmadı) mesele şöyle bir şey söyleyebiliriz arabanın motoru gibi eğer arabanın bujisi eskirse çalışmaz araba hoş olmayan bir ses çıkarır Ekoloji de bu şekildedir en ufak bir şeyde böyle olumsuz şeyler hoş olmayan şeyler ortaya çıkar, kadınları çıkardılar ondan önceleri ise biraz örnek olarak hazreti Adem ile Hazreti Havva yı örnek olarak verebiliriz yani inincı çıkardılar karşısına onların Ondan dolayı doğadan men edildiler öbür tarafta doğadan men edildiler yani dediler biz ne dediysek odur, ondan sonra anladılar ki eğer o istemezse biz burada hiçbir şey yapamayız o istemezse biz hiçbir şey olmaz ,biz şöyle şeylerden oluştuk ve birbirimizi tamamlıyoruz , biz gidip tarlaya bir şey ekmeden gidip bir şey biçebilir miyiz, tabi ki biçemeyiz hiçbir şey. tabi biz gidip tarlaya bir şey biçmesek te ekmeksiz kalırız yani , peki biz ekmeksiz kalırsak ne olur olmaz tabi ki değil mi, ondan sonra ne yaptılar fabrika kurdular oda çok güzel bir şey fabrika bugün dünyada tabi ki çok iyi bilmiyorum ama Bilim Adamları diyor dünya belli yıllarda anca baş ediyor fabrikalarımızla yani bu şekilde idare ediyor. bazı insanlar derler tam dengelidir ama bazıları da derler olumsuzluk vardır diye, bazıları da derler belli yıllar arası dengesizlik oluşuyor karışık bir şey yani.

Y4 BAYAN ŞAHIS (AYŞE) :(00.48.48) Uzun oluyor o yüzden, konu dağılıyor

X12 ERKEK ŞAHIS : (00.49.10) Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, bazı bilim adamları da diyor ki, dengenin örneğin, doğa dengenin bozulması diyor evrimin biraz daha belli bir aşamadan sonra kendisini değişmesidir diyor, bazı bireylerde, bazı bilim adamları da diyor ki yok diyor, fabrikaların kurulmasından, insanların buna sebep olduğundan, biraz küresel ısınmanın da oradan geldiğini

AYŞE GÜNEY- :(00.49.19) Onlara daha sonra geleceğiz ama, yani şimdi toplumlar üzerinden konuşuyoruz ya, günümüzü değerlendireceğiz, kapitalizmi değerlendireceğiz, bu ataerkil sistemden sonrasını değerlendireceğiz

X12 ERKEK ŞAHIS : (00.49.32) tamam teşekkür ederim, şimdi bıraksaydınız konuşsaydım sonunda bir özetle toparlayacaktım

X13 ERKEK ŞAHIS : (00.49.32) …(anlaşılmadı)

AYŞE GÜNEY- :(00.50.06) Teşekkür ederim, yani arkadaşlar bir çoğuna katılmakla birlikte bazılarına katılmıyorum, arkadaş mesela şey demişti: Doğa insan var demişti, hayır ne doğa insan için, ne insan doğa için vardır, insan doğanın dışında düşünülmez, doğa dediğin zaman zaten canlı cansız tüm varlıkları kapsayan bin kavram, geniş bakmak gerekir, o yüzdende insanı doğadan ayırmak ya da doğayı insandan ayırmak mümkün değildir. Hem …(anlaşılmadı) baktığımızda hem de bilimsel baktığımızda bu doğru bir tanımlama ve kavram değildir. Çünkü insan doğanın içinde vardır, var olabilir doğanın dışında ayrı tutulamaz, ya da işte doğa insandan koparılıp ayrı br kavram olarak, ayır bir olgu olarak veya baş başa değerlendirilemez. Bu anlamda …(anlaşılmadı) kapsayan biçimsel bilir durumdur. Yani doğa …(anlaşılmadı) insan gelir, hayvan gelir, bitki gelir, mantar gelir, mantarları ayırmamdaki sebep işte biliyorsunuz arkadaşlar, ne bitkidir ne hayvandır, ayrı bir gruptur o yüzden ayırıyorum, bide taş toprak gelir, hava gelir, su gelir ve yağmur insan için yağmaz, bir bütün için yağar tüm canlılar ce cansız çevre için yağar, yada işte toprak buğday verirken insanı düşünerek vermez, insana hizmet etmek içinde vermez, canlı bir bütüne hizmet etmek için verir ve o buğdayı verirken kendini de yeniler toprak, kendisi içinde verir yani, o yüzden bu çok önemlidir, bir bütündür, bütün olarak algılamakta fayda vardır. birini birinin merkezine koymak var olan sistemi …(anlaşılmadı) ve erkek egemen zihniyette geçmişte olarak algılanması gerekir, kapitalist sistem …(anlaşılmadı) olarak algılanması gerekir, bir şeyi merkeze koymak, ve o şeyi düzeltmek ve onun için hizmet etmek, bu doğru bir yaklaşım değildir, o yüzden birinci ve ikinci akımların, yani doğa merkezli ve insan merkezi akımların …(anlaşılmadı)’sini burada bu şekilde yapmış olalım ve kısa bir ara verelim

X11 ERKEK ŞAHIS : (00.52.18) Canlı varlık …(anlaşılmadı)

AYŞE GÜNEY- :(00.52.32) Canlı cansız tüm maddeler atomdan gelir.


3. DERS

AYŞE GÜNEY (00.01.15) (Başlangıçta gürültüden anlaşılmıyor). Ama ben kendi açımdan …anlaşılmadı konuşulanlardan benim atladığım …anlaşılmadı onu da soruyorum yani …anlaşılmadı o anlamda sordum …anlaşılmadı arkadaşlar bu iki akımın …anlaşılmadı yaptık bir sorunla karşılaştık değimli yani doğayla bunların birbirinden bağımsız olamayacağını birbirinin üzerine hakim kuramayacağını hiçbirinin …anlaşılmadı anlamına gelmediğini yani insan doğaya hizmet eder doğada insan hizmet eder ikisinin bir bütün olduğunu söyledik işte bu akım toplumsal ekolojistler böyle düşünüyor ve içinde yer aldığını ……..anlaşılmadı görüşme notlarında fazla …anlaşılmadı onunda içinde bulunduğu ve bizlerinde içinde bulunduğu …anlaşılmadı seyreden akım toplumsal akım arkadaşlar toplumsal ekolojistler bu bilgiyi …anlaşılmadı olarak almak insanın …anlaşılmadı olarak görür. …anlaşılmadı canlı cansız tüm varlıklara anlam yükler. Diğer varlıklarda …anlaşılmadı işte burada …anlaşılmadı canlı cansız tüm varlıklarda …anlaşılmadı dersini aldığımız zaman orada daha rahat tartışacaksınız ama bir canlı … anlaşılmadı şöyle diyelim tüm canlılar atomdan meydana gelmiştir bütün maddeler varlıklar atomdan meydana gelmiştir tümünün özünde atom var …anlaşılmadı hücrelerden meydana geliyoruz ama hücreleri de milyonlarca atom oluşturuyor o yüzden bir taşın yapısıyla insanın yapısı aynıdır ikisinin de içinde atom var bu yüzden hiçbir varlığa cansız diyemeyiz, o yüzden mesela …anlaşılmadı özellikle Dersim veya Erzurum tarafından olan varsa bilirler bizim o taraflarda şey var çok fazla ağaçlara bir şeyler bağlarlar … anlaşılmadı öyle inançlar vardır aslında …anlaşılmadı o doğaya anlam yüklüyorsun her varlığa bir ruh katıyorsun aslında bu şuanda bilimin bizim batıl inanç dediğimiz şey aslında bir bilim onu evet dediğimiz gibi bütün canlılar aynı bütün varlıklar bütün maddeler atomdan meydana gelmiştir özü aynıdır …anlaşılmadı bunu da böyle yazdıktan sonra ekolojik yaklaşım doğayı çevreyi boş şuursuz varlıklar olarak evrensel bir dayanağın dediğine göre yaşayan varlıklar olarak ilk …anlaşılmadı gerektirir diyor bu önderliğin bir sözü soruları …anlaşılmadı arkadaşlar biraz önce burada yaptığımız şeyden bahsediyor önderlik yani diyor ki doğaya öyle şuursuzca bakmayın hepsinin doğada bir anlamı her maddenin doğada bir anlamı var her maddenin doğada bir yeri var yani önümdeki masanın ham maddesiyle benim ham maddem aynı ikimizin de ham maddesi atom. Şimdi bu atom …anlaşılmadı anlamına gelir aynı zamanda ama artık …anlaşılmadı biliyorlar atomun altındaki en küçük parçacığı da bilir durumdayız ve hiçbir şey doğada tesadüf değildir tesadüf yok doğada her şey belirli bir enerji sistemiyle yönetilir doğada …anlaşılmadı
Y5 BAYAN ŞAHIS : (00.05.56) Doğa bir evrenseldir diyebilir miyiz?

AYŞE GÜNEY : (00.05.59) Doğa bir bütündür ve her şeyin doğadaki her şeyin bir anlamı vardır hiçbir şey tesadüf değildir …anlaşılmadı bir enerji vardır ve parçaları hareketlidir bütün bu hareketli parçalar bir araya gelirse …anlaşılmadı hareketli parçalar bir araya gelir …anlaşılmadı eğer …anlaşılmadı buna da cansızdır diyebilir miyiz diyemeyiz evet artık tüm doğa canlıdır. …anlaşılmadı ilk bakmayı gerektirir diyor. İlk çağ insanın kutsallığı yani doğal koşul …anlaşılmadı ekolojik toplum eşittir doğal toplum buradaki arkadaş nerde? … anlaşılmıyor arkadaşlar doğal toplumdan biraz bahsedelim …anlaşılmadı biraz önce şahin arkadaşta vurgu yaptı biz burada doğal toplumun nasıl temeller üzerinden kurulduğunu az çok biliyoruz dahası artık nasıl bir işleyişin olduğunu az çok biliyoruz yani toplumsal …anlaşılmadı ele alınınca doğal toplum …anlaşılmadı ama biz bunları doğal topluma ekoloji konusuyla ele alalım toplumsal …anlaşılmadı ele alalım bunları böyle bir grup yapalım doğal toplum insan varlığının başlangıcıdır yani …anlaşılmadı başlangıç olarak doğal toplumu ele almak istiyorum doğal toplum arkadaşlar inanıştan ibaret değildir buna da deyindim yalnızca ibaret değildir …anlaşılmadı insanlık ilk kez doğal toplumla birlikte toplumsal bir varlık olarak ortaya çıkabilir ondan öncesi hayvansı bir yaşamdır …anlaşılmadı karşı bir şekilde gelişen hiyerarşik ve deminki toplum sistemleridir. Hiyerarşik toplumun hiçbir …anlaşılmadı doğal toplumun baştan kullanımlı olmaktan çıkan doğal toplum insanın yaşadığı tüm alanlarda varlık gösterebilmiştir. Yerleşik toplumun oluşumu milattan önce dört bin yılları olarak ele alırsak ve bu dönem jeolotik dönemin sonudur bu döneme kadar doğal toplum etkin bir biçimde toplumsal bir sistemdir…anlaşılmadı mesela biz ne dedik doğal toplum insan varlığını başlangıç tipi olarak ele alınır…anlaşılmadı sonuna kadar yani ataerkil sistemin bu hiyerarşik yapılanmanın bitene kadar doğal toplum uzun yıllar altı bin yıl kadar böyle sistemini devam ettirmiştir. Hiyerarşik ve birleşik sistemler çok bilinçli olarak doğal toplumun gücü haline gelmiştir. Tarihi kendiliğiyle başlatmışlardır. Mesela bir hep tarih finallerden başlar o yüzden hiç finaller ele alınmaz yani hem sosyalizmde de böyledir birazdan …anlaşılmadı var sosyalizmde de böyledir kapitalizmde böyledir bütün her …anlaşılmadı ondan öncesini ele almamıştır çünkü en büyük yanılgısı da budur onun öncesini ele almadığımız için bu sistemin …anlaşılmadı sistemi yaratamamıştır bugüne kadar yani nedir siz bir topluluğu …anlaşılmadı devletsi yapılanma varsa orada devletsi yapılanmanın karşısında birifing vereceksek yine devletsi bir yapılanma olur mesela komünist devlet çünkü hep …anlaşılmadı yapılanmak olmuştur çünkü arkamızdakini hiçbir zaman düşünememişizdir ama beş bin yıllık devletsi yapılanmanın ötesinde altı bin yıllık daha uzun süren bir doğal toplum sürecimiz var devletin …anlaşılmadı ve yararlı bir düzenin olduğu hayvanca düzenin olduğu bir ülkede kendini …anlaşılmadı bir yapılanma var o yüzden kazandık o yüzden beklide bir toplum tartışmalara bir toplum belli bir …anlaşılmadı budur. İlersinde yerleşik sistemler çok bilinçli olarak doğal toplumu inkar etmiş tarihi kendilerinde başlatmıştır …anlaşılmadı doğal toplumdadır milyonlarca yıl süren bu doğal toplum insanın oluşumunda çok önemli bir rol almaktadır insanlığın başlangıcındaki var olma tarzı …anlaşılmadı doğaya uyumluluğu sömürüsüz …anlaşılmadı dayanışmak olan …anlaşılmadı karşılıklı bağlılık içerisinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda insanlık çok büyük bir kominal değerlerle var olduğunu göstermektedir demokratik …anlaşılmadı oluşan kaynaklar en son kendi dayandırdığımız toplumun doğal toplum olması anlamında …anlaşılmadı doğal toplumun demokratik sosyal değerlerini bugün yeniden canlandırmaktan başka bir yol görünmüyor. İnsanlığın istediği bir toplumda ekolojik …anlaşılmadı dengeleri doğal topluma ters düşüyor. İnsanlar tıpkı bir …anlaşılmadı ancak kendi kökü üzerinde …anlaşılmadı gösterir. İnsanlığın ilk var olma …anlaşılmadı doğal toplum olduğuna göre yerini doğal toplum …anlaşılmadı gerçekler en farklı …anlaşılmadı bugünkü kapitalist sistemin tüm kavramları insana yabancı …anlaşılmadı kavramlardır bu kavramlarla …anlaşılmadı insan kalıcı bir topluma ulaşmak mümkün değil tersine daha fazla anlam kaybı …anlaşılmadı işte böyle bir …anlaşılmadı çalışmaların ele alınmamamsı gerekir ama öncesi de vardır yerleşik toplum doğal toplumu son derece ifade eder yerleşik …anlaşılmadı bir toplumsal devrimdir bununla bağlantılı olarak yerleşik sistemin doğayla bağlantılı olarak en …anlaşılmadı daha doğru bir yaklaşım olur bence doğal topluma bir başka deyişle …anlaşılmadı insanlığı da denilmektedir yine doğal toplum tüm iç şartlarda …anlaşılmadı anılmaktadır az önce ben hep doğal toplum 12:40 ile 12:52 arası anlaşılmadı ama doğal toplum ve insanlık …anlaşılmadı bu toplumsal bütünlüğün ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir günümüze kadar gelen ana kardeşlik özgürlük eşitlik sorumluluk emek adalet ve dayanışma cömertlik yiğitlik kahramanlığın tamamladığı …anlaşılmadı bir çok kavram doğal toplumdan gelmiştir doğal toplum ayrıca ana veya …anlaşılmadı gelmektedir diyoruz 13:18 ile 13:24 arası anlaşılmadı doğal toplumu nasıl algılıyoruz gördük değimli arkadaşlar doğal toplumu gördük siz nasıl bakıyorsunuz nasıl algılıyorsunuz doğal toplumu kadınlardan bahsedelimDostları ilə paylaş:
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə