T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə230/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   278
Parti tarihini üç döneme ayırmaktayız. Birinci dönem doğuş, ikinci dönem ikinci doğuş, üçüncü dönem üçüncü doğuş üç doğuş evresi biçiminde ele alıyoruz üçüncü dönemi sonuna kadar süren bir dönem olarak değerlendiriyoruz tabi sizin dört dönem işlememiz lazım işte ikinci dönem 1999-2010 arasına kadar ki süreç dördüncü dönem 1 Haziran 2010’dan başlıyor devam ediyor aslında biraz haral bir dönem stratejik dördüncü stratejik bir dönemi ifade ediyor. Tarih üzerinde durmak lazım yani bizim tarihi ele alış biçimimiz aslında parti tarihini ele alırken de uygulamamızı yürüten bizim genel tarih, tarihi yorumlama yöntemi tarihi anlama yöntemi ee biçiminde (00.03.33 – 00.03.45 anlaşılmadı) tarihi ele alış biçimi kendi ideoloji ise dünya görüşü kazandırır. Bu açıdan tarihi değerlendirmek ve yorumlamak olan ideolojik felsefik bakış açılarını yine ekonomik fakat (00.04.12 – 00.04.17 anlaşılmadı) tarih ele alış biçimi ve yorumlamanın yanında yine felsefik (00.04.24 – 00.04.31 anlaşılmadı) parti tarihini anlattık derste uyguladığımız yöntemleri de (00.04.42 – 00.04.52 anlaşılmadı)

Birinci dönem 1949-1970 yani Önderliğin doğuşundan 1970’e kadar devam ediyor 1970’te ikinci dönem başlıyor (anlaşılmadı) ortayı çıkardığı dolayısıyla doğuş günü 1949’lara geldiğimizde bu dönemde dünyanın durumu nedir bölgenin durumu nedir. Bu ne Türkiye’de koşullar nasıl yine Kürdistan’da koşullar nasıldır. Bu koşullarda önderliğin ortaya çıkışı anlatılabilir eğer koşullardan biz soyutlandırırsak işte bir dönem dünyaya gelmiş deriz. Bütün bu koşullar dünyanın bölgenin Kürtlerin ve Kürdistan’ın içinde bulunduğu siyasal,sosyal, toplumsal koşulları değerlendirdiğimizde Önderliğin doğuşunun anlamını bilecek karar verebiliriz. Zor koşullarda kendisini Önderlikte bir gerçeklik olarak nasıl şekillendirdiğini anlıyor. Dolayısıyla koşulları biraz irdelemek gerekiyor. Biliyorsunuz 1900’ler (00.06.33 – 00.06.42 anlaşılmadı) en gelişmiş biçimiyle benimsenerek hissettirmeye başladığı bir dönem işte o dönem de yapılan değerlendirmeler kapitalizmin emperyalizme görülmesi tanımlanıyor. Kapitalist emperyalist sistemi ifade ediyor ve değerlendirmeler can çek emperyalizmin tanrı için can çekişen kapitalizm biçiminde tanımlar yapılıyor. İşte bu nedenle kapitalizmin son evresidir. Tekel çağı kartel çağı başlangıcı dolayısıyla (anlaşılmadı) can çekişen bir sistem gerçekleşmiştir ama son dönemini yaşamadı. Osmanlı imparatorluğu hasta adam diye tanımlanıyor ve yakın bir süre içinde yine Asya’da Çarlık Rusya’sı aynı durumda miadını doldurmuş kapitalizmin (anlaşılmadı) süre içinde o da koldan bir imparatorluk. Avrupa da ise Avusturya Prusya imparatorluğu var o da çöküyor. Her bir imparatorluğun denetiminde de sömürgesi diyebileceğimiz ve egemenliği altında onlarca halk ve örgütler vardır. Bu açıdan kapitalist emperyalist ülkelerin veya kapitalist modernitenin iştahını kabartan bu aynı zamanda bu ülkelerin hepsinin paylaşılmasını yeniden öngören bir toplum veya dünya (00.08.55 – 00.08.59 anlaşılmadı) bu nedenle birinci dünya savaşı 1914’te patlak veriyor. Birinci dünya savaşı aslında dünyanın paylaşım savaşı emperyalistlerin. Köylüler ve monarşim devletlerin ve olan imparatorlukların egemenliğindeki ülkeleri ve halkları kendi arasında paylaşma savaşı 1917’ye dört yıllık dünya savaşı sürüyor ve bütün güçler bu savaşın içinde yer alıyor. Osmanlı imparatorluğu dağılıyor. Osmanlı imparatorluğundaki (00.09.45–00.09.48 anlaşılmadı) Kürtlerle ittifak yaparak ulusal kurtuluş savaşını geliştirmesi ve Cumhuriyeti kurması. Çarlık Rusya’sında Lenin önderliğinde gelişen Sovyet devrimi var sosyalist devrim deniliyor.

1917’de (00.10.07– 00.10.13 anlaşılmadı) Sovyet devrimi dünyanın gidişatını değiştiren bir nitelik kazanıyor. İşte orda Çarlık dağılıyor orada Almanya emperyalist bir güç olarak ortaya çıkıyor ve 1917’ye geldiğimizde birinci dünya savaşı (00.10.30– 00.10.44 anlaşılmadı) Birinci dünya savaşı aslında dünyanın gözü önünde gelişip de tarihe damgasını vuran 1917 Ekimidir. Bolşevik devrimi ve Lenin’in tespiti vardır. Çağımız emperyalizmin çöküş sosyalizmin gelişme çağıdır. Dolayısıyla emperyalizm çökecektir sosyalizm bütün dünya (00.11.20–00.11.26 anlaşılmadı) dünyaya yayılan bir nitelik kazandı. Çin de ölüme gelişme doğrultusuna doğru gidiyor, yine sömürge ülkelerde ulusal kurtuluş hareketleri bu gelişme doğrultusunda ve bu devrimlerin tümünde ulusal kurtuluş hareketleri tümünde asrında gelişen bu güne gelirsek yirminci yüzyılın amentüsü durumuna dönüşen ulus devlet anlayışıdır. Bu tespitlerse ulus devletlerdir. Sosyalist bakış açısında da ulusların kendi kaderini tayin hakkı (00.12.12–00.12.26 anlaşılmadı) Sosyalist devletlerin tümünde başta Sovyetler Birliği olmak üzere bir çok ülkeden oluşuyor hamasetle ulus devlet anlayışı temelinde (00.12.37)


Y1BAYAN ŞAHIS : (00.12.37– 00.12.41 anlaşılmadı)

X2 ERKEK ŞAHIS( DERS ANLATAN HOCA) Devam Ediyor : (00.12.41–00.14.53) Vardır milis devlet anlayışı, devlet anlayışı var fakat milis devlet anlayışı kapitalizmle birlikte gelişiyor. Boyutlarının tarih sahnesine çıkması bunlar her ulusun kendi devletini oluşturması bağımsızlığı devlet biçiminde, iktidar biçiminde devletçi ve iktidarcı anlayışla ele almasıdır. Yirminci yüzyıl biraz öyledir. Burada öne çıkan Türkiye’nin durumu ele alınmalı Kürdistan’ ın durumu ele alınmalıdır. İşte Mustafa Kemal, Sivas ve Erzurum kongreleriyle Kürtlerle ittifakı geliştirdi.Ulusal kurtuluş savaşında Cumhuriyeti kuruması bunun ardından da Cumhuriyetin Türklerle ve Kürtlerin ortak cumhuriyeti olduğunu bilen devletlerin fakat 1922’de Kürdistan’a özerklik tarzında da yasal düzenlemede yapılan bir konudur. Özellikle (anlaşılmadı) çözümlemelerinde ortaya çıkan yine Osmanlı eserlerinde ortaya çıkan gerçeklik işte 1925’lerden Fethi OKYAR, İsmet İNÖNÜ ve siyonizmin kalesi İngiltere’nin (anlaşılmadı) Kürdistan gerçekliğinin inkar edilmesi süreç Kürtlerin milliyetten dışlanması ve Kürt, Kürdistan gerçekliğimiz Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti gerçekliği ile değiştirme süreci başlamıştır. (00.14.49– 00.14.53 anlaşılmadı)

X2 ERKEK ŞAHIS ( DERS ANLATAN HOCA) Devam Ediyor: (00.14.53–00.25.24) Kürdistan’la soykırımın başlama tarihidir. Soykırım sadece fiziksel değil soykırım siyasaldır, kültüreldir. Dil, din yükü, kimliktir. Bütün (anlaşımadı) Kürt ulusal gerçekliği ve toplumsal gerçekliği Kürdistan toplumsal gerçekliğinde daha çok Kürdistan’ da yürürlüğe giren tamamen soykırım politikasıdır. 1920’den günümüze kadar halen sürüyor. Önemli olan da bu soykırım politikası günümüzde etkisiz hale gelse bile halen süren alanlar vardır. Biçim değiştirerek, yöntem değiştirerek çağın koşullarını da imkanlarını da değerlendirerek farklı isimlerle (00.16.01– 00.16.05 anlaşılmadı) soykırım politikasının devreye girmesi aynı zaman da Kürdistan’da isyanlar sürecini de başlatmıştır. İşte yirminci yüzyıl isyanları denir. Bir bölgede başlayıp yerine başkasından gelen bölgede güneyde başlayan isyanlardır. Tabi beklenen kadar (00.16.24–00.16.32 anlaşılmadı) isyanının bastırılması soykırım politikasının fiziksel (00.16.37– 00.16.42 anlaşılmadı) gerçekliği bu süreçlerden sonra isyan sürecini de tümüyle bastırılması ve söndürülmesi (anlaşılmadı) 1945’lere geldiğimizde dünyada da koşullar çok farklı bir nitelik kazanmıştır. Bölgede yine Türkiye’de ve Kürdistan’da da koşullar nitelik olarak değişmiştir. 1900’ler ayrıdır, 1945’ler ayrıdır. Kimi 45’lerde veya 46’larda yeni emperyalist güçler tarih sahnesine çıkmıştır. Bir yandan ABD bir yandan Almanya, bir yanda Japonya Almanya bir tek faşizmini geliştirmiştir. Japonya’da yine faşizim etkili İtalya’da Musssolini faşizmi sağlamıştır. Bunlar ittifak halindedir. Dolayısıyla dünyayı yeniden paylaşılması tekrar gündemdedir.1941’lerde başlayan ikinci dünya savaşı aslında dünyanın ikinci kez yeniden paylaşım savaşıdır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Yırtılmaz tahrifatlara neden olmuştur. Ama öte yandan ikinci dünya savaşı tıpkı birinci dünya savaşı gibi halkların bağımsızlık savaşını geliştirdiği yılladır. Çin devrimi zaferle sonuçlanma düzeyine gelmiştir. Asya’da Da yine Amerika’da da Afrika’da ve dünyanın dört bir yanında devrimler çağı adeta diyebileceğimiz bir düzeye çıkmıştır. Vietnam devrimin başlangıcıdır. (00.18.53– 00.18.59 anlaşılmadı) buralarda ulusal kurtuluş hareketleri gelişme doğrultusuna girmiştir. Latin Amerika’da Küba (00.19.06– 00.19.15) (anlaşılmadı) ikinci dünya savaşının biz önünde savaşın galibi Sovyet Rusya’sı, İngiltere ve Amerika Çuiçin, Stalin, İngiltere’nin devlet başkanı bir gecede dünya haritası çizilmiştir. Hangi ülkenin hangi devletin egemenliğinde olacağı belirlenmiştir. Orta doğu adeta kumun üzerinde haritaların çizilmesiyle küçücük devletler biçiminde bölünüp parçalanmıştır. (00.20.09–00.20.13 anlaşılmadı) İkinci dünya savaşında en çarpıcı olan Türkler açısından Rusya, Sovyet Rusya’sı desteğindeki (00.20.23– 00.20.35 anlaşılmadı) inci dünya savaşının sonlarına denk gelmiştir. Ancak ikinci dünya savaşının sona ermesi ve bölüşümün tamamlanması bu sözünü ettiğimiz İngiltere, ABD ve Rusya arasında Rusya’nın Kürtlerden desteğini çekmesiyle Rusya Kürtlerden desteğini çektikçe İran, Irak yoğun saldırılar sonucu (00.21.05 00.21.09 anlaşılmadı) Kadı Muhammed öncülüğünde oluşan bir ulus devlet diyebileceğimiz temsilcilerinin ve öncülerinin hepsi Çarçıra meydanında idam edilmiştir. (00.21.26 (00.21.29 anlaşılmadı) bir devrim isyanı bastırılmıştır.

Ayrı süreçte bir konu artık Kürdistan ölüm sessizliğine gömülen bir durumdur. Aynı zamanda orta doğuda İsrail devletinin de ortaya çıkma koşullarıyla aynı ve günümüze kadar devam eden İsrail-Filistin savaşının temelleri atılmıştır. Ardından işte İsrail’in Mısır’la savaşı vardır. (00.22.08 -00.22.12 anlaşılmadı) ve Mısır’ın yenilgisiyle sonuçlanan aynı zaman da İsrail’inde ABD’nin jandarması olan ABD’nin politikalarını orta doğuda en iyi savunan ve temsil eden ve onu koruyan güç durumuna gelecek bir pozisyonun ortaya çıkması gelinen dediğimiz bir süreç biraz böyledir. İkinci dünya savaşı bitmiş özellikle ikinci dünya savaşından sonra halkların bilimle tanışarak, sosyalizmle tanışarak hatta milliyetçilikle tanışarak kendi bağımsızlıklarını elde ederek kendi devletlerini oluşturma süreci yaşanmıştır. Bir çok halk sömürgecilikten kurtularak bağımsızlık ilan etme durumları gelmiştir. Daha sonra dünyanın dört bir yanında ama Kürdistan’da halklardan daha fazla bir isyan süreci yaşandığı halde ulusal bir nitelik kazanmaması bu isyanların çağla bütünleşmemesi yine bölgesel ve yüzeysel boyutta kalması tüm insanların tartışmasını da beraberinde getiriyor. (00.23.42-00.23.44 anlaşılmadı) üzerinde aslında tüm insanların Kürt ve Kürdistan gerçekliğini uygulamak program politikası içinde eğitilmeye alındığımız bir süreçtir. Aslında kalan kuru çam tümüyle sindirilmiş, tümüyle bastırılmış tümüyle sesi soluğu kesilmiş, tümüyle dünyadan izole edilmiş Kürdistan’ da Urfa (00.24.24-00.24.28 anlaşılmadı) isyanların gelişmediği bu süreçte ama en fazla bir profil yaşayan bir konumdadırlar. Bilinçli yaşayan bir konumdadırlar. Oysa Urfa bin yıllık peygamberler şehri diyebileceğimiz her dönemde (00.24.42-00.24.46 anlaşılmadı) yoğunlaştığı her süreçte direniş öğrenciliği yapmak hatta direniş önderlerinin ortaya çıkaran ve tarihe de peygamber olarak peygamber gerçekliğini ortaya çıkmasına yol açan işte İbrahim’in geleneği ama o dönemde mutlak tümüyle sessizlik (00.25.14)Y2BAYAN ŞAHIS : (00.25.14–00.25.24) Bu öncülükten kaynaklanıyor dimi? Yani bu kadar mesela Kürtlerin isyanı diyorsunuz yani yeniden bastırması öncükten de kaynaklanmıyor mu yani

X2 ERKEK ŞAHIS ( DERS ANLATAN HOCA)Devam Ediyor: (00.25.14–00.33.57) Hem öncülük hem ulusal birliğin yaratılamaması üreten kalmadı aynı zamanda çağın bilimsel ideolojisiyle tanışmaması öte yandan Kürdistan’ın 4 parçaya bölünmüş gerçekliği birinci dünya savaşından sonra Lozan anlaşmasıyla 4 parçaya bölünerek ve en önemlisi dünya politikasını belirleyen İngiltere’nin Kürdistan’a biçtiği rol Kürtlerin orta doğuda hak sahibi olan tüm güçler için kullanılma pozisyonunda bulunması bu şekilde tutmak. Güçlerin birbirine karşı Kürtlerin sürekli kullanılması onun üzerinden siyaset ve kendi çıkarlarını sürekleştirmesi, günümüze kadar biraz devam eden Kürtlere karşı bir pozisyonda bulunmasının temel nedeni işte Kürdistan bu bölünmüş gerçekliği politik alanda bulunmamız Kürtlerin biçimlenmiş rolün çözümlenmesidir. Birazda bu çerçevede değerlendirmek Urfa’da Halfeti batıda kapsamlıca değerlendirilmesi gereken bir yapıdır. Soykırımdan geçirilen Ermenilerin zorla Müslümanlığa kabul edilerek kendi yaşamlarını çözüldükleri bir dönem. Aynı zamanda Türkmen köylüleri de var kökleri Türkmenlerin Ermenilerdir. Bir mozaik gibi bir arada kardeşçe yaşadığı birbirleriyle fazla sorun yaşamadığı bir alan ama öte andan en geri kalmış baskıyla, sindirmeyle en fazla yaşayan alanlardandır. İşte Ömercik birazda bu özelliklerin çok daha fazla inceliklere sahip ve bu inceliklerin biraz iç içe yaşadığı bir yerdir. İşte bir yanıyla Bir bakıyorsun Türkmen köyleri var komşu köyler öte yandan yanı başında Cibin var Ermenilerin yaşadığı yer ama Müslümanlığı kabul etmiş Ermenilerin Cibin hususunda köklet medet bir durum yaşanıyor Türkmenler medet bir durum yaşıyor bakının, korkunun sindirilmişliğin en fazla yaşandığı bir alan durumundadır.

(00.29.04-00.29.12 anlaşılmadı) Bünyesiyle isyan doğuşlu özgür Önderlik yine kırılan toplum özelliklerinin kendisinde en fazla somutlaştıran ama her geçen gün biraz daha ellerinden kayıp gittiği Kürt kadınının biraz somut pençesi (00.24.38-00.24.41 anlaşılmadı) tümüyle Kürt kadınının çaresizlik, çözümsüzlük işte (00.24.49 -00.24.53 anlaşılmadı) Ömerli’ nin temel özelliği doğu ve güney her şeye karşı isyan halinde olan ama bu isyanını en ilkel tarzda ada sürdüren ve her şeyi kavga gerekçesi yapan bir durumdur. Kürt halkının sahip olduğu toplumsal doğa toplum üzerinde (00.30.22 -00.30.31 anlaşılmadı) bir sitem bir partiler geleneklerinden kayıp gidiyor ona karşı yapacağımız tek şey kavgacı işlevlerini göğe çıkaran değerlendirirken vefat eden her dinde sürekli kavga eden yaşadığı kadını Kürt kadının yaşadığı çaresizlik ve çözümsüzlük onu kavgacı yapma durumundadır ve böyle dinlerde Kürt kadını vardır. Şimdi babam (anlaşılmadı) İşte Önderlik babayı tarif ederken silik, sesi soluğu çıkmayan tümüyle çaresiz, çözümsüz dünyadan ümidini kesmiş yapabildiği en iyi şey çok öfkelendiğinde damın üstüne çıkarak ağzına geleni söylemesi o isyanlarla kırılan iradesi tümüyle sindirilmiş, bastırılmış, adeta sesi soluğu kesilmiş kadın ince yolda isyanı kesilmiş erkek köşeye sinmiş adeta tüm soykırımı kabul eden ona boyun eğmiş (00.32.15-00.32.19 anlaşılmadı) şimdi Önderlik çıkış koşulları 1950’lere geldiğimiz zaman Kürdistan’daki koşullar Kürdistan toplumun yaşadığı koşullardır. 4 Nisan 1949’da Önderliğin doğuşu gerçekleşiyor. Baba o ilk doğuşta birilerin önsezi midir. Yoksa gerçekten alnında işaret var mıdır. Fakat önderliğin kendi çocukluğunu anlatırken (00.33.00-00.33.09 anlaşılmadı) bu büyük bir adam olacak ben iletmiştim biraz babanın görmek istediği veya sezdiği o fetih düşüncesinin yansıması olarak işte adını ne koyalım derken tartışıyorlar adı Abdullah olsun peygamber soyundan gelen bir isimdir (00.33.50-00.33.57) (anlaşılmadı)Y2BAYAN ŞAHIS : (00.33.57-00.33.59) İsmini babası mı koydu?

X2 ERKEK ŞAHIS ( DERS ANLATAN HOCA) Devam Ediyor: (00.33.59-00.38.30) Babası koydu Önderliğin anlatımıyla babası peygamber soyundan geldiği anlamı halis olma, bilgili olma işte bunun alnında da o bu ismi de versek böyle hayırlı, bilgili insanlara faydalı olan bir insan olur ki o isim Şimdi esas üzerinde durulması gereken çocukluk halen köylerimizde çok az bir şeyi var ama o da yeter ikinci dünya savaşı tutukluk yıllarının (00.34.48-00.34.50 anlaşılmadı) Türkiye savaşa girmediği halde dengeler arasında ekonomisi savaşa göre şekillenmiş bu sefer ve (00.35.05-00.35.30 anlaşılmadı) yani geçmişlere kadar neredeyse o dönem zaten her aile beş on çocuklu olurdu. (00.35.42-00.35.51 anlaşılmadı) çocuklar kendi hür güçleriyle kendi kaderiyle baş başa bu iki gün çocuklara ana baba şefkati (00.36.00-00.36.05 anlaşılmadı) şöyle seviyorum demedi doğurmuş sokağa atmış yanında ben hatırlıyorum ilkokula başlayana kadar ben hep fistan giymişim öyle büyüdük toz toprak içinde çamur içinde nasıl büyüdüğümüzü bile şey yapmıyorum insan bugünkü çocukların yaşadığı sorunlarla karşılaştırıyor hayret ediyor tabi köy ortamında bunlar zaten şeyi bilmiyor şeyi öğrenecekler biraz önce de o çocukluk anılarını anlatırken de aslında biraz resmetmeye çalıştım ama koşullar işte firaz dediğimiz fistan giyerlermiş şeye kadar topuklara kadar köy meydanında kalmış köy meydanında çamur içinde kalmış bide yalın ayak ayakkabıdan kimin haberi var pantolon köyde kim bulur o zaman ayaklarımız yalın çamur içinde kar demeden kış demeden öyle yaşar giderdik. O zaman pantolon da çok fazla hatırlamıyorum da 5,6,7 yaşlarını çok fazla hatırlamıyorum ama iz bırakan şeyler var biraz çocukluğun şekillendiği yıllar bu benim bir yerde özgür gelişme koşullarının da saptandığı zayıf büyüyecekse de kendisinden kaynaklı güçlü büyüyecekse de şekillenecekse de kendisinden kaynaklı kendini gerçekleştirmek durumuna (00.38.00-00.38.25 anlaşılmadı) tamam on dakika mı bir ara o zaman ara (00.38.30)

2.DERS
(00.00.00 – 00.00.30 anlaşılmadı)

X2 ERKEK ŞAHIS ( DERS ANLATAN HOCA) Devam Ediyor: (00.00.30-00.13.55) Şimdi burada en fazla durulması gereken özelliği çocukluk yılları işte ilk arkadaşlık bağı ilk çocukluk yılları yine ilk toplumsallaşma deneyimleri diyebileceğimiz o koşullar üzerinde biraz durmak gerektiği öne özellikleri taşımak gerekir. Şu önemlidir çocukluk kişilik kavramlığında ağırlıklı (00.01.07 – 00.01.10 anlaşılmadı) bu bilimseldir. İşin içeriğin tüm çocuklarda 3 yaşından başlıyor 7 yaşına geldiğinde aslında önemli olan hiçbir şeklide edinilmesi gereken özellikler edinilmiştir. 7 yaşından sonra bu çocuklukta edindiği kişilik özellikleri artık yeni biçimler alıyor. Okula gidiyorsa okulda öğrendiği şeylerle biçimler alıyor iş yaşamına giriyorsa yeni şeyler öğreniyor, kişilik biraz daha gelişiyor veya erkekse (anlaşılmadı) bırakarak böle gidiyor ama ilk şekillenme ve özellikler üç şeyi yaşamaz şimdi bunun üzerinde durmamızın nedeni sadece işte Önderlik şurada şöyle yaptı burada böyle yaptı şu şekilde özellikleri ortaya çıktıdan ziyade o kişilik özelliklerinin nasıl şekillendiğini anlayarak kendi kişilik şekillenmemizi bir yöne sokmak biraz kendi çocukluğumuza gitme, kendi çocukluğumuzu dediğimiz özellikler bir yerde yeniden göz önüne getirme bugün gerçekleşen düzeyliklerimizi neden döneme cevap veren duruma cevap veren dunuma dönüşmediğini anlamak ve bunu yapabilirken şöyle bir karşılaştırarak sorgulama düzeyini gerçekleştirebilirsek ve kişiliğimizi büyütme ve devrimcileştirme durumumuz ortaya çıkabilir. Yoksa (00.03.10 – 00.03.12 anlaşılmadı) öyle de düzelir ama kendimi açısından çıkaracağımız sonuç olmalı çünkü o dönemde hangigi iz kaldı bir yöne özel dönem dediğimiz 1950’li yıllarda binlerce on binlerce çocuk gelmiş oldu ama özellikleri kazanan ve özellikler bir gerçekliğe dönüşen sadece Önderlik o açıdan her yönüyle eğitim konusunda şimdiki özelliklerin çoğu çocuklukta ortaya çıkmıştır belki biz bilinçsizce belki o koşullar içerisinde kendisinin kendini farklılaştırmak için şimdi dese ki hepsi çok iyi işte doğuştan başladı çok gerçekçi değil ama o üç şeyde yaş arasında Önderlikte önemli olan özellikler açığa çıkmıştır. Aslıda biraz öne çıkarmak gerekiyor Önderliğin en temel özelliği hangi koşullarda yaşarsa yaşasın gördüğü bildiği bilincine yansıttığı her şeyi kapsamlı bir sorgulamaya tabii tutarak çözümleme ve anlam vermesi bu çocukluk yıllarında da böyleydi. Gördüğü her şeyi genel özellikleri, dünyayı yeni tanıyış çevreyi yeni tanıyış karşılaştığı her şeyi yeni tanıyor, anlamlarını öğreniyor, soruyor. Ve bazı çocuklar her gün televizyondur, internettir bunlarla karşılaştığında adeta bir yönde ana babayı, öğretmeni ezdirecek duruma geliyor soru sorma (00.05.59 – 00.06.03 anlaşılmadı) bu sorgulamayı getiriyor. Soru sormak sorgulamadır. Bizim yaşamda güçlü sorgulamamız yoksa güçlü cevaplarımız da yoktur. Bu günün (00.06.13 – 00.06.26 anlaşılmadı) programımız yoksa cevaplarımız da yoktur. Sadece yaşamımızı sürdürüp gidiyoruz Önderliği tüm bireylerden ayıran toplumdan ayıran temel özellik sorgulama o çocukluk yıllarını anlatırken bu yönünün müthiş geliştiğini öne çıkarıyor. Önder adeta köyünde (00.06.59 – 00.07.03) (anlaşılmadı) kim görüyorsa mutlaka bir şeyler soruyor. Bu nedir, bu nedir cevap veriyor yine tatmin olmuyor tekrar ciddiyetli cevaplar istiyor. Öyle bir duruma geliyor ki 3-4 yaşına geldiğinde, 5 yaşına geldiğinde köylülerin kendisi bile ondan kaçıyor ve babasına diyorlar ki bu iflah olmaz bu senin başına iş açacak bu böyle giderse senin başına iş açacak hiçbir zaman rahat etmeyeceksin ve yaşlı bir köylünün yakarışında köylünün söylediği şudur. Bizim peşimizdeki ağacı gösteriyor, demiş ağaç nasıl bu ağaçtan bir şey çıkmasa bizden de bir şey çıkmaz zaten Kürt Kürdistan toplumsal gerçekliği biraz böyledir.

Şimdi ilk arkadaşlıklar safhasında bu şey biçiminde gerçekleşiyor sorgulama öğrenci şeyleri arkadaşlarına öğretme sadece öğrendikleriyle yetinmeden bu öğrendikleri içinde yeni yeni oyunlar geliştirerek çocukları çevresinde tutma ve bir noktaya geliyor çocuklar da ondan kaçıyor. O geliştirdiği oyunlarda ve en son köyün dışında işte kalyalık tepelik bir yerde çocukları anına çekmek için işte bu kuş avlamayı gösterip savunmalarını bile kavradığı bilinçsizce avladığı o kuşlardan da özür diliyor ki kuşları avlıyor işte gelin size kuş avlayacağım kuşların birlikte geldiği o her birine bir parça veriyor işte kimine bir kanat veriyor kimine bir but veriyor avladığı kuşların çocuklarla bölüşerek çocukları öyle yanında tutuyor şimdi bu bakımdan o özellikleri de onları da geliştirerek daha ilk arkadaşlıkları geliştirmede de paylaşımın yansımak. Alıp paylaşıyor ve bu yaşamının en temel özelliği oluyor. Bu günde böyle bir toplumu kendi yanında tutuyorsa o toplumla bildiği her şeyi paylaşıyor ve bunda hiç şey vermiyor iş vermiyor ama ideoloji üretiyor paylaşıyor. Şimdi o ilk paylaşımı çocuklukta paylaşımı geliştirmesi onda bir şeye dönüşüyor bir kat bir şekillenmeye dönüşüyor.Yine o çocukluk arkadaşlıklarının içinde kız çocuklarına özel yer vermesi kız çocuklarıyla oyunlar geliştirmesi ve en önemlisi kız kardeşi hava var ablası sanırım geliyorlar komşu köyden istiyorlar bir çuval bu başak tanesi o şeyi değerlendirirken benim üstümde en ağır etki bırakan olaylardan birisi bir çuval buğdaya bir baktım ablamı almış götürmüşler başlık parasına bir kadın nasıl böyle yine daha çocuk yaşlarda oyun oynadığı kız çocuğu işte bir baktım geldiler istediler bu bilincinde Kürt kadının yaşadığı toplumsal gerçekliği anlamaya çalışma o çelişki üzerinde yaşamak ve o çelişki üzerinde bütün gücünü aramaya çalışmak bunun kadın özgürlük ideolojisi açık açık kalmışsa o çocuklukta işte bir gelenektir şudur tarzı yaklaşmayıp tümüyle onu bir çelişkiye dönüştürmesi ve anlam vermeye çalışması nasıl ablam bana (00.12 15 -00.12.30 anlaşılmadı) diyor bedre korkunç bir şeye dönüştü çelişkiye dönüştü yine köye şey geliyor. Bir imam Kuran öğrenmeye gidiyor acaba kendi toplumsallığını İslam ideolojisini oluşturabilir mi bir süre sonra köy imamı babasını çağırıyor diyor ki bu oğlun böyle giderse uçamaz yani ne ilgisi oldukça derinlikli ve bütün yönüyle anlamak için bu böyle giderse uçamaz işte İslamiyet’te de uçmak kavramı daha çok alim olmak onun şeyi olmak bir yerde düşmanı olmak için bile köy imamının bir (00.13 46 - 00.13.48 anlaşılmadı) şimdi o şeyde ben mesela karşılaştırıyorum aynı koşullar çocukluk yılları

Y3BAYAN ŞAHIS : (00.13 53-00.13.55) Kaç doğumlusunuz ki yaş olarak?

X2 ERKEK ŞAHIS ( DERS ANLATAN HOCA) Devam Ediyor: (00.13.55-00.29.35) 58 ilkokula başlamadan önce işte daha beş yaşında Türkçe bilmez baba almış göndermiş mahallede hoca var işte Kur’an öğretecek zaten o dönemde hemen hemen her sokakta her köyde bu tür şeyler vardır. Hocalar vardır. Baya da öğrendi fakat hiçbir zaman bunun anlamı nedir diye sormadı ezberlediler Kuranı ezber okur ama hiçbir cümlesini anlamaz bir (00.14 50 - 00.14.56 anlaşılmadı) fakat bu ne yapıyorsa ne körü körüne dine inanan bir şeyi ortaya çıkarıyor. Onu anlayarak derinliğini anlayarak kavrayarak inanamadan ziyade işte ezberleyerek inanma dogmatik inanma veyahutta söylenen her şeye inanma şimdi bu bir yöntem biçimi sorgulamayı getirmiyor derinliğini anlamayı getirmiyor yanlış mı doğru mu (00.15 37 - 00.15.50 anlaşılmadı) çünkü Kuran Arapça, Kürtçe biliyor Arapça bilmiyor Arapça bilmediği için gidiyor hem yeni öğreniyor ondan sonra okumasını öğreniyoruz yazmasını öğreniyoruz ama anlamını bilmiyoruz fakat Önderlik onun anlam derinliğinde ortay çıkartmaya çalışıyor. Şimdi büktün bunlar biraz özelliklerin o çocukluk koşullarında şekillenmesi ve bunun nedeni birazda odur. Örneğin ama (00.16 30 - 00.16.32 anlaşılmadı) kapı var kapı ben kaşıya karşıya kapıya adeta bir şey yapmış taş yüzünden kapının esas şeyi kaybolmuştur. Yaptığı kavga nedir ekmek kavgası işte o dönemde kıtlıktan dolayı yoksul ailelerin ekmek olarak kullandığı arpa ve darı ekmeği buğday ekmeği çok bulunmuyor öyle orta zenginlikte olanlar buğday bulabiliyorlar ve yoksullar bir ırgatlık geldiği zaman giderilir buğday alırlar bir de darı veya bazen biraz durumları para buldular mı giderler alırlar yerler şimdi gören var mı bilmiyorum biz biraz gördük buğday ve darı ekmeği siyah renk ve çok serttir. Buğdayı, darıyı öğütüyorlar zaten öğütmede oradan şey yapıyorlar hayvanlara verilen şeyi alıp un yapıp pişirerek yemek zorunda kalıyorlar çünkü kıtlık yılları biraz böyle ve o yılları anlatırken en fazla şey yapalım eğer evde buğday ekmeği varsa ne yapar haller gider o buğday ekmeği satıp anam saklardı şu bu yapardı gider bulurduk gider alırdık anam döverdi kavga ederdik gene gider mutlak alırdık şurada annesiyle halen söylüyor görüşme notlarında işte annesini çok bekletiyorlar bilmem kendisine bir sürü şey dağıtıyorlar tavuk çiftliklerini örnek vererek işte tavuklar bile kendi civcivleriyle kendi kümesinde (00.19 00 - 00.19.05 anlaşılmadı) yani ananın babanın kendisine dayattığı şeyleri kabul etme yerine bir yerde kendi çocukluk isyanını gerçekleştirme hatta bu çocukluk isyanını öyle bir duruma geliyor ki işte aynı yaşlarda kendiyle birlikte büyüyen bir dadal ailesini çocuğu var Hasan BİNDAL aile de bindallarla düşman ve cesaretini görünce diyorlar ki sen büyüyeceksin bizim bu düşmanlığımızdan intikam alacaksın o aileler arası aşiretler arası düşmanlık zaten bütün çocuklar düşmanlık varsa öyle yetişiyor. Bunlar bizim düşmanımızdır sen büyüyünce elin silah tutunca intikam alacaksın anlam veremiyor niyeyse bilmiyor aynı yaşlarda gidip bunu niye öldürecek tabi o düşmanlık şeyinden dolayı birbiriyle ilişkisi yok yan yana gelmesi çocukların gizliden gizliye gidiyor bindalla arkadaşlık yapıyor zaten 90’lara kadar da yakın arkadaşı birlikte sürekli şey yapmışlar mücadele etmişlerdir. Hasan BİNDAL’la gizli gizli buluşur oyun oynarlardı. Bir gün hemen köyün meydanında çağırıyor senin oğlun (00.21 00 - 00.21.05 anlaşılmadı) düşmanımızın çocuğuyla arkadaş olmuş ikincisi onunla oyunlar oynamış şimdi toplumsal çelişki var gelenekselleşen bir düşmanlık biçimi var Önderliğin ona geliştirdiği çözüm kendine ailenin dayatmaları doğrultusunda işte intikam duygularıyla büyütme yerine bir arkadaşlık kurmanın tasarrufu o çelişkiye bulduğu çözüm şimdi bütün bunlar aslında kendi toplumsallığın yaratması (anlaşılmadı) bir toplumsallık var işte bu koşulları anlatıyor o koşullar biraz o toplumun yaşadığı koşullardır. Önderlik daha çok kendi toplumsallığı yaratma arayışı içindedir, işte imamdan namaz kılmayı öğreniyor Kuran okumayı öğreniyor bir bakıyorsun arkadaşlarını topluyor onlarla onun oynuyor. İlk okul çağına geldiğinde Cibin köyü var beş altı km uzaklıktaki okul oradadır. Yayan gidip geliyorlar yolda bir bakıyorsun öğrendiği namazı çocuklara öğretiyor. Çocuklara namaz kılma (00.22 32 - 00.22.36 anlaşılmadı) böyle özellikte nitelikte öğrettiklerini verme kendi arkadaşlarına verme öncülük etme çevre gelişiyor. İşte ilk okul yıllarında güreş yapıyor işte okulda öğretmen güreş yaptırıyor çocuklar arasında ona hasan bir daha karşı karşıya geliyor Hasan BİNDAL’da en yakın arkadaşı düşünür ben bunun yenersem olmaz arkadaşımdır yenilirsem hiç olmaz Hasan Bindalla paylaştığı bir şey yok öğretmen ikisini karşı karşıya getirmiştir ikişer ikişer güreşiyorlar sen dedi Hasan Bindalla güreşeceksin yenersem o rezil olacak yenilirsek kendisi rezil olacak diyor o zaman öyle bir şey yapmalıyım ki ne o beni yenebilmeli ne ben kendisini yeneyim defalarca güreşiyorlar kendiside yenilmiyor yenmiyor da ve en son öğretmen öyle bitirmek zorunda kalıyor. Yenmek istemiyorsan bu güç dengesini o durumda tutacaksın yenmeyeceksin yine köyde kendisinden birkaç yaş büyük mıhoyla cumo var işte Önderliğin köyde böyle ilgi yaratılanı tek tek böye şey yapıyorlar biraz korkutmak sindirmek o ilgiyi kendilerine çekmek istiyorlar oldukçada köyün en yaramaz çocukları kimse onlar yanaşamıyor o zaman Önderliği bir yerde çekiyorlar iyice bir dövüyorlar kafasını ağzını burnun dağıtıyorlar elbiseleri parçalanmış her tarafı kan içinde toz toprak içinde geliyor eve ağlayarak Öğeş ana (00.25 00 - 00.25.10 anlaşılmadı) birkaç tokat da kendisi atıyor dövüyor vuruyor git intikamını al öyle gel diyor şimdi gücü yetmiyor nasıl intikamını alacak peşlerine düşüyor birini bir yerde tutuyor tepenin altında fistanın şeyine doldurmuş taşı oradan yuvarlıyor köyün içine kadar kovalıyor daha sonra diğerin tek düşürüyor yine o şekilde ondan sonra çocuklar ondan vazgeçiyor ve intikamını da almış oluyor bu durumu şey yaparken mesela kendi kişilik özelliklerini ortaya koyarken öğeç ananın o kendisisin hür yetişmesinin sağlanmasına yönelik çok bilinçsizce de olsa işte bu intikam meselesi ile ilgili çocuk döversin bir bakarsın yarın anası babası gider hemen diğerine salar demez git sen bunu şey yapmadın, niye kendini dövdürdün bak öğeç ananın şeyi biraz kendi başına büyümesi ne yapıyor kendi özgür iradesinin gelişmesi şimdi asıl ilk okul (00.26.26- 00.26.28 anlaşılmadı) ardından babası kolundan tutuyor difrike götürüyor orta okula orta okul lise bir şeyle karşılaşmış ve şeyi kendisi için işte babasının elinden ben gözlerim fal taşı gibi açılmış böyle her tarafa bakıyorum sanki her şey üstüme geliyor sanki beni yutacak büyük bir korku içimde bu beni yutar mı acaba bir canavara benzetiyor şehri ele alış biçimi biraz böyle mesela şeyden büyük bir şehre doğru her şey bizi tehdit altında (00.27 18. 00.27.28 anlaşılmadı) hoşumuza gider mesela ben çok öteki yıllarda yaşamışım şehre katılmak birinde şehre katılmak birinde kendini korumak için acaba ben dikkatli olma bu günlerin aslında bu Kürtlerin temel özelliği tarihsel bir özelliğinin de kendisinde gerçekleşmesi anlamına geliyor.

İşte Kürtler baca kavramından çok korkuyor bacayı diyor baca kavramında kendisini yutan tarihsel bir şekilleniştir. Dağda kalarak (00.27 56 00.28. 06 anlaşılmadı) bu nedenle Kürtler açısından şehir her zaman (anlaşılmadı) bu çok bilinçli mi gelişiyor ama yok tarihsel bir niteliği kendisinde bir yerde gerçekleşme biçimidir. Aynı şey Ankara’ya giderken de gerçekleşiyor işe ortaokul kendisinde 1960’larda darbe, askeri darbe gerçekleşmiş orduyla tanışma devletle tanışma bir yerde bu dönemde gerçekleşiyor. İşte çok yakın bir arkadaşı var gizliden bir yere çekip diyor ki asker olanın darbe yaptığı silahın iktidarı devleti bir yerde neler yapabileceğini hissetme anlamadır ve tanışmadır da aynı zamanda ortaokul lise bitiyor arkasından üniversite iki yıllık bu tapu kadastro bitirme ve tapu kadastro memuru olma dönemi başlıyor Diyarbakır’da ağırlıklı kadastro memuru oluyor halen Diyarbakır tapu kadastro müdürlüğünde o dönemden kalma kedisinin imzaladığı ve tapu krokileri de söz konusudur.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə