T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə237/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   278

X7 ŞAHIS : (40:28 – 40:29 )……anlaşılmadı

X3 ŞAHIS : (40:29 – 44:47) yok, kürdistanda kişilik problemi, parti yaşamı ve devrimci militanın özellikleri. İkincisi askeri sorunları ve silahlı mücadeleyi çözümleyen ……anlaşılmadı3.ise yaşadığımız örgütsel krizi ve sorunları aşma. 12 eylülün yarattığı ir örgütsel kriz var o sorunları aşmak için de örgütlenme ………anlaşılmadı sorunlar 1. Konferans öncesi ……anlaşılmadı 12eylülü sağlama, ideolojik gelişimlerini sağlamaya yönelik kitaplar eserler ortaya çıkarılıyor birileri tarafından ………anlaşılmadı aynı zamanda bizim duruşmalar başlamış 7 eylülde, dünyaya yansıyor ( 41:30) PKK.nın….. direndiği gerçeği hareket tarzını ………anlaşılmadı Bundan dolayı 1.konferans ve savaş kararı alma ………anlaşılmadı 12 eylüllün yarattığı irade kayması:………anlaşılmadı İnançsızlık güvensizlik ……anlaşılmadı Bu kararların öyle kısa vadede yasallaşmayacağını da …………anlaşılmadıbütün konferanslarda kararlar alıyoruz, ülkeye dönüş ve savaşı geliştirme kararı ………anlaşılmadı hele bir ülkeye git de gerilla gönder seni görelim ……………anlaşılmadı şimdi Avrupa’daki merkezin durumu çok farklı değil ……anlaşılmadı o dönemde halka yaklaşıp mücadele yaklaşımlarını ortaya koyan roma sürecinde ……anlaşılmadı o süreci aktarmıştır. Daha sonra yaşamını yitirmeden hemen önce her kuş kendi sürüsüyle uçar, kendi dönemini tanıkları kitaplaştırmış…anlaşılmadı

3.DERS
X8 ŞAHIS : (00:01 – 00:09) Lübnan işgali, Kuzey tarafından Lübnan’ın işgali sürecini anlattık.
X9 ŞAHIS : (00:09 – 00:14)………(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS : (00:15 – 02:10 ) orada ……(anlaşılmadı)geleceğiz ya, o Lübnan işgali süreci ………(anlaşılmadı).yani bilmeden ne oluyor ne bitiyor ne gazete var ne televizyon ………(anlaşılmadı) arkasında askerler böyle kucaklarını doldurmuşlar ……(anlaşılmadı) Çocuklar …(anlaşılmadı)bi bakmış ki …(anlaşılmadı) İki tane ……(anlaşılmadı)Lübnan güçleri tarafından işgal edildi ……(anlaşılmadı)yakalanmış, İsrail’in elinde Türkiye’ye Abdullah Öcalan’ın teslim edilmesi için …(anlaşılmadı) Dikkatli biçimde işlemler tamamlanarak ……(anlaşılmadı) donduk kaldık. Şimdi kemal pir arkadaş Ortadoğu ………(anlaşılmadı) Lübnan’ı, Lübnan’daki şiddeti, ……(anlaşılmadı)orada nasıl ……(anlaşılmadı) çok iyi biliyordu………(anlaşılmadı) esas ……(anlaşılmadı) Kısım bittikten sonra …(anlaşılmadı)
(GÜLÜŞMELER )
X8 ŞAHIS : (02:15 – 02:26)……(anlaşılmadı) Yalandır, …(anlaşılmadı)Kendi ……(anlaşılmadı) her fırsatta Kürtlerden biri ( 02:23) ……(anlaşılmadı) yerine göre mutlaka kullanırdı……(anlaşılmadı)
Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (02:30 – 02:40) ……(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS : ( 02:42 – 15:44) o zaman rahatız, yani demek ki, kemal pir arkadaşımız bu yalandır diyorsa böyle bir şey yoktur …(anlaşılmadı) o sahası gören, sahadan dönen ve orayı çok iyi bilen kemal pirdir. Şimdi 83ü, ikinci kongre süreci. Biz de konferansta ….(anlaşılmadı) Konferansları kongreden bir yıl önce yapılır, ve ağırlıklı olaraktan böyle kararlar …(anlaşılmadı) konular, alınacak kararlar konferanslarda çok yoğun ……(anlaşılmadı) kongre de bir yerde konferansın aldığı kararları, çünkü kongre bir partini en üst karar organıdır, kongrede karar almadan parti çok fazla genelleştiremiyor onu, bu nedenle kongrede konferans kararlarını kongrede değerlendirmesi, kongrede onu ……(anlaşılmadı)haline gelmesi ve ………(anlaşılmadı)nitelik kazanması gerekir. Aslında 2. Kongre bir yerde 1.konferansın aldığı kararları tartışmaya açıyor yeniden, eksik görünen yanlarını veya o dönemde yanlış olanlarını, onların yerine eksiklikleri tamamlama ve daha güçlü bir kararlaşma ……(anlaşılmadı) Kongre süreci biraz öyle, halen de biz de farklı kongrelerden önce 1 yıl önceden konferans yapılıyor ( 4:25) ….(anlaşılmadı) konferansı, o konferansta kararlar alınıyor, ardından kongre süreci ilerliyor, bazı tarihlerde çıkarılan dersler ….(anlaşılmadı)kongrede bütün bunlar ele alınarak son biçimi veriliyor. Kongreyi …………(anlaşılmadı)hem …………(anlaşılmadı) Bütün ………(anlaşılmadı) dışa yansımasıdır. ………(anlaşılmadı)arkadaşları çağırıyorlar, …………(anlaşılmadı)14 temmuz büyük ölüm orucunun ……(anlaşılmadı) arkadaşlarının şahadetinin ardından söylediği ilk şey “………arkadaşımızın şahadeti bizim de ülkeye ……(anlaşılmadı)savaşı geliştirme talimatıdır” bu bir talimattır arkadaşlar. Yapılacak şey kongrede bu kararın alınmasıdır. Ki zaten kongre tüzüğe göre diyor ki ………….. 1.kongre 1978, ikinciye de katılma…(anlaşılmadı)2.kongreye de yine 198….de katılmış, ………(anlaşılmadı)arkadaşların bütün…………(anlaşılmadı) Yansımış …(anlaşılmadı)Şahadetleri……(anlaşılmadı)şehitlerini…(anlaşılmadı) ülkeye dönüş ve savaşı genişletme talimatı olarak algılıyor ( 06:09) ……………(anlaşılmadı)bir talimat var……(anlaşılmadı) ikinci kongrede alınan en önemli kararlar …(anlaşılmadı)kararlar alınıyor. Silahlı mücadeleyle ilerleme. Silahlı propaganda birliklerinin hazırlanıp……(anlaşılmadı) ulaşılmaz alanlarına ulaştırma ……(anlaşılmadı) sonucunu şey yaparken ………(anlaşılmadı) ikinci önemli karar ise Türkiye’de 12 eylül faşist darbesi gerçekleşirken ………(anlaşılmadı) egemen hale gelmiştir……(anlaşılmadı) batı gibi gelişmiş ülkelerde devrimci mücadelenin en önemli gelişme biçimi bütün örgütlerlerin kendi ideolojik ve örgütsel ayrılıklarını koruyarak bir cephede bir yere kadar gelip ………(anlaşılmadı)mücadele cephesi oluşturma.3kongre bu karı almıştır. Bu karar alındıktan sonra bütün güçlerle konuşuluyor.(07:33) Hem Türk solu hem ……(anlaşılmadı) örgütleri, hepsiyle görüştük, Avrupa’da Ortadoğu’da, zaten Türkiye’de …..(anlaşılmadı) yok; faşizme karşı, 12 eylül faşizmine karşı mücadelenin sadece bir örgütün öncülüğüyle bir örgütün mücadelesiyle önemli sonuçlar doğuramayacağı, bu nedenle de tüm örgütlerin bütün hareketlerin bütün yapıların ve kişilerin ……(anlaşılmadı) yaparak ………(anlaşılmadı)ortak mücadeleyi gerçekleştirip ……(anlaşılmadı)aslında mücadeleye öncülük etmesi gereken de bu cephedir, mücadelenin………(anlaşılmadı)bu konuda önemli deneyimler de var, faşizme karşı demokratik cephe ………(anlaşılmadı)tarafından Bulgaristan’da geliştiriliyor. Bulgaristan’da faşizme karşı……(anlaşılmadı)bu konuda güçlü bir cephe oluşturmak işçin güçlerini ortaya koyuyorlar, ………(anlaşılmadı)çatısı altında birleştirip faşizmi ……(anlaşılmadı)bu bütün dünyada önemli bir emsal teşkil ediyor (08:43) örnek ve …(anlaşılmadı)faşizmin ………(anlaşılmadı)çok kaplanmış tespitleri de vardır, bunu bir kitapta toplanmıştır………(anlaşılmadı)mücadele cephesinde ……(anlaşılmadı)bütün örgütler bir görüş…(anlaşılmadı)hemen hemen örgütlerin tümü bu cephe şeklinde …(anlaşılmadı)yer alma konusunda belirli bir düzeye geliyolar. Artık cephenin ………(anlaşılmadı)tüm güçler hep şunu diyor. O dönemde Türkiye’deki ………(anlaşılmadı)yani nerdeyse bütün……(anlaşılmadı)PKK, mücadelenin genelini kapsayacak düzeyde bir ……(anlaşılmadı) Türkiye’de de DEV-YOL biraz… ve diğer güçler tüm örgütler de dev-yolun tavrına bakarak hareket ediyor. Çünkü dev-yolun Türkiye’de çok fazla (10:00)……(anlaşılmadı)çoğu yerde kurtarılmış bölge yaratmışlar……(anlaşılmadı)yerel yönetimler deneyimi onlar da yaşatıyorlar, dolayısıyla dev-yolun ilk defa “tamam katılırız” demesi bütün örgütlerin……(anlaşılmadı) biryandan …(anlaşılmadı) PKK, Dev-yol ortak……(anlaşılmadı)birçok örgüt imzalıyor …..(anlaşılmadı)bu nedenle şu anda silahlı mücadeleyi geliştirmek mümkün değildir, bu nedenle ………(anlaşılmadı) dev-yol ………(anlaşılmadı)12eylül faşizmine karşı esas mücadelenin…(anlaşılmadı)cephe……(anlaşılmadı)eğer o dönemde devlet bunu yapmasa ve Türkiye devrim hareketini ……(anlaşılmadı)iki farklı yoldur, en son ……(anlaşılmadı)geldiler, özgürlük yolunu……(anlaşılmadı)şuan içinde bulunduğumuz aslında Türkiye devrimi……(anlaşılmadı)dev-yol…(anlaşılmadı)eğer o dönemde dev-yol bu taktiği geliştirmese cephe olsaydı ……(anlaşılmadı)bu mücadelenin başarı şansı en az 15 yıl…(anlaşılmadı)bu kadar bedel ödenmez, ……(anlaşılmadı)ve mücadeleyi geliştirmesi gereken …………(anlaşılmadı)kendilerinden mi ki burada bulunması lazım, bu……(anlaşılmadı) devletin o yoksul Türk halkının……(anlaşılmadı)duygularla beslenmesi……(anlaşılmadı)Anadolu’da……(anlaşılmadı)veya bugün AKP’nin örgütlenmesi………(anlaşılmadı)devrimin en güçlü tabanı……(anlaşılmadı)devrim……(anlaşılmadı)(13:00) …(anlaşılmadı)çok daha yoksul millet, bazıları diyor orda ezilme yok diyor orda bölgeler arası farklılık var mı, gerçekten de ……(anlaşılmadı)ama hepsi MHP’nin tabanı oldu AKP’nin tabanı oldu. Niye, ……(anlaşılmadı) Öncülük yok………(anlaşılmadı)bütün yüküm PKK’nın sırtına binmesi ………(anlaşılmadı)devletin kendini sürekli……(anlaşılmadı)ve Türkiye de kendini yeniliyordur………(anlaşılmadı)bunu törenlerle yapıyor, davullarla halaylarla yapıyor, ……(anlaşılmadı)şimdi BDP bugün, ya da DTP, ya da daha önce Hadep ……(anlaşılmadı)demokratik toplum partisi…………(anlaşılmadı)bu boşluğu dolduramadı, doldurması da çok zor, doldurulamıyor, doldurulması gereken ağırlıklı …..(anlaşılmadı) halkı adına yola çıkan bir örgütün partinin ya da ……(anlaşılmadı)zaten Kürtlere karşı veya Kürtlerin……(anlaşılmadı)yapan örgütüne karşı devlet yoğun bir şartlanma yaratmış, eksiklikler yok mu, var, ………(anlaşılmadı)gereken ……(anlaşılmadı)de var, hem DTP’nin hem daha öncelerinin bu konuda ………(anlaşılmadı)böyle bir gerçeklik de var yani, şimdi “suçlu bunlardır, yapamadılar, başarısız kaldılar” gibi……(anlaşılmadı)gerçekçi de olmaz, sapkınlık olur, ……(anlaşılmadı)yapamaması eleştiri konusudur, ……(anlaşılmadı)az olsun benim olsun yaklaşımıyla hareket etmek…(anlaşılmadı)ama öte yandan Türkiye de devrime öncülük edecek bir oluşumun olması da ……(anlaşılmadı)bunu kendi özgürce ortaya koyması gerekir……(anlaşılmadı)dev-yol ……(anlaşılmadı)öncülüğünü yapıp ………(anlaşılmadı)bu yana da ortaya çıkmamıştır, Türkiye devrimi adına hareket eden bir örgüt ortaya çıkmamıştır. Kendilerini tekrar ediyorlar
Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (15:43 – 15:46)………(anlaşılmadı).
X8 ŞAHIS : (15:47 – 17:34) ayrı bir sorun, o da ayrı bir sorun, ………(anlaşılmadı)dolayısıyla bir örgütün bir de PKK’nın sırtında kalmış. Artık PKK tek başına ordusunu da oluşturmak zorunda cephesini de oluşturmak zorunda gerillasını da oluşturmak zorunda mücadelesini de geliştirmek zorunda. Zaten yoğun bir engellenme var, mültecileşme anlayışları var tasfiyecilik var, bu ……(anlaşılmadı)ama buna rağmen tüm silahlı propaganda birlikleri Lübnan’dan güneye geçer……(anlaşılmadı)dolayısıyla (16:31)BDP’nin yardımına ya da kılavuzluğuna ihtiyaç var, ……(anlaşılmadı)yoğun silahlı birlikler……(anlaşılmadı)ilk silahlı propaganda 1982 kışında…..(anlaşılmadı)kılavuzluk yapan da ……… (anlaşılmadı)8 kişi silahlı propaganda yapıyor ………(anlaşılmadı)

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (17:35 - 17:42)………(anlaşılmadı)

X8ŞAHIS : 14-43 – 14:44) evet
Y3 ŞAHIS ( bayan ) : ( 14:47 – 18:01)…………(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS : (18:04 – 19:32) işte o konuda ……(anlaşılmadı) olabilir, ben diğer arkadaşların isimlerini bilmiyorum, bir tanıdığım ………(anlaşılmadı)birlikte çalıştığım…(anlaşılmadı) son derece kararlı son derece militan bir arkadaş (18:27) bu onun öncülüğünde gidiyor. Yani ailelerin o dönem koşullarında yeterli bilgi alamaması veya yapılan değişik propagandalarla ……..(anlaşılmadı)yaşamaları mümkün, bundan dolayı da ………karların erimesi, o şiddetli yağmurlardan dolayı, arkadaşlar da alanı bilmiyorlar, ………(anlaşılmadı)

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (19:35 -19:39)………(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS : (19:40 – 23:45) yani tabi ………(anlaşılmadı)silahlı propagandanın ……(anlaşılmadı)olması……(anlaşılmadı)o süreci yaşayanlar açısından derin etkiler yarattı.

Şimdi arkadaşların şehit olmaları ……(anlaşılmadı)bulanan grubun biraz ağırlaşmasına yol açıyor, aynı zamanda KADEK’e, KADEK’in denetimi ………(anlaşılmadı)oraları geçiş güzergahı olarak, yani Lübnan’dan gelecek…(anlaşılmadı)güneyden…(anlaşılmadı)ihtiyaçlarını giderme hazırlanma oradan ülkeye geçme, esasta ……(anlaşılmadı)fakat geliyor KADEK’in denetimi, KADEK’e devletle ……(anlaşılmadı)(20:28) sürekli oyalaması oyalaması ……(anlaşılmadı) 84lere kadar sürer, ve en son ……(anlaşılmadı)84e kadar bekleme durumu yok, sonra …………(anlaşılmadı)savaşı gerçekleştirme amacındadır. Savaşlı propagandayı burada geliştirmek gerekir, silahlı propaganda ……(anlaşılmadı)propaganda yapan birlikler anlamına geliyor, eylem yapan değil, ……(anlaşılmadı)silahlı güçler ülkeye geliyorlar, 2 yıldır ülkede kopmuşlar, ülkede durum nedir bilmiyorlar, halkta ……(anlaşılmadı)büyük bir korku var, …..(anlaşılmadı)düşman denetiminin dışında kalan dağı ……(anlaşılmadı) silahlarını taşıyarak ………(anlaşılmadı) gelecekle ilgili gerilla birliklerini ……(anlaşılmadı)Ve diğer bir noktada istihbarat toplamak. Devlet güçleri askeri güçleri, emniyet güçleri nerde konumlanır nasıl konumlanır hareket tarzları nedir, bunların……(anlaşılmadı)eylem nedir, silahlı propagandanın esas güçleri budur, ve halk savaşı veren tüm ülkelerde de aynı şekilde gelişmiştir. Eylem çok zorunlu, saldırı imha ile karşılaştıklarında kendini savunma amaçlı……(anlaşılmadı) gerilla savaşını kendilerinin yaratmaları gerekir, ………………….silahlı propaganda birlikleri bu amaçlı birliklerdir, ………(anlaşılmadı)en son 84ün ortalarına doğru önce bir ………(anlaşılmadı) müdahale gerçekleşiyor, ……(anlaşılmadı) arkadaşını ……(anlaşılmadı)( 22:49 ) ……(anlaşılmadı) ve silahlı propagandayı geliştiriyorlar. Eruh, Şemdinli ve …………. basılması planlanıyor, Eruh baskınında komuta görevini yapan ………….arkadaştır, Şemdinli’de başka ………(anlaşılmadı)başarıyla gerçekleşti,Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (23:46 – 23:48)……(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS : (23:49-25:02) Şemdinli baskınında…….(anlaşılmadı)

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (25:03 – 25:05)………(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS : (25:05-28:26)hee evet olabilir, bak ondan sonra …………(anlaşılmadı)kongrede arka çıkıyor ………(anlaşılmadı) grubuna komuta eden hangi arkadaş ben ismini bilmiyorum, onun için bir şey söyleyemiyorum, onun için sizin söylediğiniz doğru olabilir, o nedenle .........(anlaşılmadı) kesin bilmiyorum. Şimdi 15ağustosla ……(anlaşılmadı)çok yoğun değerlendirmeler var. 1984 15 ağustos katılımı, ………(anlaşılmadı)değerlendirmeleri var, …….ise belki de ……(anlaşılmadı) değerlendirmeyi yapan ………(anlaşılmadı)15 ağustos ……(anlaşılmadı)belki bugün için …………(anlaşılmadı)güdümünde değerlendirilebilir, …………………çok kapsamlı silahlı bir eylemdir….(anlaşılmadı) teslim alınıyor …………(anlaşılmadı)emniyet birlikleri teslim alınıyor (26:48) bankalar soyuluyor, cezaevleri boşaltılıyor, ………(anlaşılmadı) ve akşam saatlerinde başlıyor, sabaha kadar devam ediyor, kahve kahve toplantılar yapılıyor, evlerde toplantılar yapılıyor……(anlaşılmadı) Ve son ……(anlaşılmadı)çekilirken de ………(anlaşılmadı)Taşıyabilecekleri silahlar el konularak götürülüyor, taşınamayacak silahlar imha ediliyor. Tam ……………(anlaşılmadı)böyle büyük eylemler. ………(anlaşılmadı)fotoğraf çekilme biçiminde ……(anlaşılmadı) hem Eruh’ta hem Şemdinli de böyledir( 27:41)işte bu bir şok etkisi yaratıyor, ……(anlaşılmadı)tümüyle hakim olduğu, tümüyle kendini ……. Olarak gördüğü …(anlaşılmadı)ülkenin basılması, Botan’da ülkenin ele geçirilmesi, saatlerce elde tutulması, tüm birliklerin teslim alınması devlet açısından tam bir şok etkisi yaratıyor. Batıda bunun çok fazla …(anlaşılmadı) değil, o dönem basına yansıyan, işte ……(anlaşılmadı)

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (28:27 – 28:33) yani her an her tarafında ……(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS : (28:34-28:37) tabi, planlı propagandanın amacı da odur,

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (28:38 -28:40)……(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS : (28:41-29:40) var, 15 ağustos atılımı bir süre devam ediyor, 1984de de……(anlaşılmadı) Ama atılım ruhuna uygun sürmüyor, ( 28:57) 86ya girdiğimizde ……(anlaşılmadı)bir çatışmada şehit oluyor. Aslında şahadet isminde bir komplo. ……(anlaşılmadı) çatışma halindedir, o çatışma sürecinde düşman birliklerinden direkt vurulması …………(anlaşılmadı)arkadan vuruluyor
X10 ŞAHIS : (29:41- 29:42)……(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS: (29:43 – 30:10) evet, ……(anlaşılmadı)arkadan vuruluyor, kürdistanı Kemal PİR’den sonra ……(anlaşılmadı) olabilecek ordu komutanı böyle bir komployla …………(anlaşılmadı) şimdi, ……(anlaşılmadı)

Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (30:11 – 30:18)……………(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS: (30:21 – 32:58) yalnızca …(anlaşılmadı) ben hatırlamıyorum, hatta ……(anlaşılmadı) taktiğidir, onun bağlantısı olabilir deniliyor, şeyler çok ama kimileri yoğun soruşturmalar yapılmasına rağmen ………(anlaşılmadı)birçok arkadaşlar çalışma içinde, …(anlaşılmadı) çatışmadır, günlerce askerin kuşatmasında geçen bir çatışmadır, ben de o çatışmanın içindeydim aynı zamanda ( 31:09) ……(anlaşılmadı) kişiler, kişiler tarafından bastırılan ………(anlaşılmadı)yapılan otopsiler var. 1986’ya gelindiğinde bütün yönleriyle kendisini dayatıyor artık, partiye ……………(anlaşılmadı) Her yönüyle, böyle önemli bir kalkış oluyor, ……(anlaşılmadı)Yoğun bir tasfiye süreci başlıyor…(anlaşılmadı) buna karşı mücadele ve kendini yeniden yaratma tarihidir. 3.kongre sürecine girilmiş. Kesire, Fatma, Seher, Semih, Davut, yine Fevzi Cemal …………(anlaşılmadı) ve kadroyu savaştan geçirme ……(anlaşılmadı)ikinci kongre kararlarını ortaya çıkarma…
X11 ŞAHIS: (33:00 -33:22) Hocam pardon, 85 senesinde 74 darbesinden sonra gelişen süreçte ……(anlaşılmadı)şehit düşüyor ve bizim köyümüze geliyor, PKK’nın ciddi bir ihanete uğradığını ve İstanbul’da da yanlışlıkla intikam alındığı ve başka bir ……(anlaşılmadı) o zaman orda yanlışlıkla öldüğü ve hatta …(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS: (33:33 -………(anlaşılmadı)var yani. Şimdi 86ya gelindiğinde önderlik çok yoğun bir arayış içerisine giriyor. Neden? hiçbir devirde bu kadar doğru……(anlaşılmadı) yoktur, tehdit yok, talimat yok, işte devrimci militarist kişilik …… (anlaşılmadı)yine örgütlenme üzerine birkaç devrimi yapabilecek bir ideolojik donanım için yeterlidir. ( 33:53) …(anlaşılmadı) O zaman farklı yöntemler bulmak gerekir, eksik olan başka …(anlaşılmadı) var diyor, ve en son ……(anlaşılmadı) Kürt kişiliğinin çözümleme yöntemidir, kişiliktir. Çözümlenen an değil tarih, yani o anda o süreçte yaşanan eksikliklerin yetersizliklerin temel nedeninin tarihsel süreç olduğu, tarihte yaşananlar olduğu ve bunun günümüze yansıdığı, kişi değil toplum, kişideki bunun pratikleşmesi ise toplumsal sebeplerden kaynaklanıyor, çözümlenen an değil tarih kişi değil toplumdur. Dolayısıyla kişi, çözümlenirken kişide tarihsel toplumsal özelliklerin şekillenmenin savaşa gelmeyen örgüte gelmeyen çizgiye gelmeyen disipline gelmeyen bütün anlayış ve yaklaşımlarının açığa çıkarılması, bunun nedenlerinin tarihsel toplumsal boyutlarıyla çözümlenerek gün yüzüne çıkarılması ve kişinin ……(anlaşılmadı)adeta kişilik yaratımı içine girmesi ……(anlaşılmadı) tüm devrimleri içerisinde büyük Kürdistan devrimi bu. Diğer devrimlerde yok, eleştiri özeleştiri var, ama kişi çözümlememsiyok, ve günümüzde kişilik çözümlemesi bilimsel …(anlaşılmadı)sonra yapılan en temel çözümlemedir. İşte ……(anlaşılmadı)odur. (35:43) zaten psikoloji bilimi ve psikologlar günümüzün en çok başvurulan alanı durumuna gelmiştir. Bir birey yaşadığı toplumsal sorunlardan ……(anlaşılmadı) Çözüm yeri olarak gidiyorlar psikologa, psikologların yaptığı da bir çözümlemedir.

Y3 ŞAHIS ( bayan ) (36:09 – 36:11) :……(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS: (36:12 - tabi tabi, o da …………(anlaşılmadı)alıyor çocukluğuna gidiyor, aile içinde gördüğü, okulda gördüğü, bilmem toplumda gördüğü, yaşadığı olayları, sorunları…
Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (36:25 – 36:27 ) özellikle …………(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS: (36:28-40:40) e tabi diğer bazı psikologlar ağırlıklı …………(anlaşılmadı)sorunun toplumsal boyutunu açığa çıkarma yerine tarihsel ………(anlaşılmadı)boyutunu öne çıkarmaya (anlaşılmadı)çocukluktaki cinsel dürtülerin ya da sapmaların boyutuna açığa çıkarma ………(anlaşılmadı) durumu var (34:49) ……(anlaşılmadı) ama biz de ise daha çok ………(anlaşılmadı)erkek egemenlik sistemin ………(anlaşılmadı)ve iktidarlı devletli egemenlik sistemlerinin …(anlaşılmadı) Yarattığı anlayış, kişilik, zihniyet, algı, kişilik biçimi olarak değerlendiriyor. Kadın ise ……(anlaşılmadı)ayrıdeğerlendirmeyi yapıyor, ……(anlaşılmadı)sistemin içinde yaşamış, erkek …(anlaşılmadı)kişi öyle kendini bulmaya çalışıyor, öyle tanımaya öyle anlamaya ve kendini yeniden yaratmaya başlıyor, çözümleme …………… (anlaşılmadı)Türkiye’deki, 1986da 3.kongrede kişilik çözümlemeleriyle……(anlaşılmadı) tiplerini oluşturma gerçekleşiyor, ve o zaman işte, arkadaşın da söylediği gibi, ….(anlaşılmadı)arkadaşın neden intihar ettiği, bu çözümlemelerde bütün boyutlarıyla açığa çıkıyor, Fatma, Davut, Seher, Semih, Bahattin, yine Fevzi Cemal ve ……(anlaşılmadı) komutanı durumunda bulunan en yetkili kişilerin ……(anlaşılmadı)çizgisine karşı nasıl bir yüksek tahsilini geliştirmeye çalıştığı, nasıl bir yöntemi uyguladıkları, hangi yaklaşımlarla kadroyu düşürdükleri ……(anlaşılmadı) Boşa çıkardıkları bu 3.kongrede açığa çıkıyor,kamp ortamında intihar etmiş, ……(anlaşılmadı)gerçekten de önderliğe sonuna kadar bağlı ve ben kendim onun ……(anlaşılmadı)yaklaşımlarına baktığım zaman kendim için çok örnek aldığım …(anlaşılmadı) bu arkadaş gerçekten de komünist oturuşuyla, kalkışıyla, davranışıyla, konuşmasıyla…(anlaşılmadı) Tam bir komünist……(anlaşılmadı)o dönem için de ………(anlaşılmadı)80lede dönemi, 80lerde ……(anlaşılmadı)yakalanmadan önce …(anlaşılmadı) ki benden çok güçlüdür, teorik olarak kişilik olarak çok güçlüdür, benim sorumluluğunu yaptığım bir alana Bingöl’de örgütle çatıştığı için örgütü eleştirdiği için hukuki şekilde, ……(anlaşılmadı)tarafından görevleri dondurulup hatta ajanlık kuşkusu var diye denetime almak için bizim aslana gönderiyor ki benim sorumluluğumda çalışsın. ……(anlaşılmadı)
X12 ŞAHIS : (40:41 – 40:43)……(anlaşılmadı)bu arkadaşı nasıl …..(anlaşılmadı)
X8 ŞAHIS : (40:44-40:51) yani o zaman anlam verme durumu çok fazla yoktu, ……(anlaşılmadı)çok fazla sorumluluklar olduğu halde,
X12 ŞAHIS ( 40:52-40:53) : ……(anlaşılmadı)

X8 ŞAHIS : (40:54 -45:01) …Bir gün ……(anlaşılmadı)veya disiplinsiz bir davranışına tanık olmadım, ben çok yetki olduğu halde. ve ben o arkadaşı gördüğümde diyorum ki “devrim böyle olur” . gerçekten çizgiye bağlı ….(anlaşılmadı)çalışıyordu yaz kış demeden, ki alanı çok fazla tanımadığı halde. Hatta içerisindeki birlikleri şey yapıyordu, ama öyle bir ……(anlaşılmadı)Şimdi bu arkadaş Fatma bir gün toplantıda kendisini çağırıyor, bu 2006 belgelerine geçen bir şey, çözümlemede ….(anlaşılmadı)önderliğe bağlılığını çok iyi biliyorum,…(anlaşılmadı) önder önder dediğiniz ne yaptı, ben burada eşiyim gidip başka kadınlarla ……(anlaşılmadı)Kadınlar dediğinde benim yerime yani beni aldattı imajını yaratıyor,….(anlaşılmadı) Yok…(anlaşılmadı)çok oluyor, çıkıyor tepeye, elindeki silahla ……(anlaşılmadı)gördüğünüz gibi kongredeki çözümlemelerle açığa çıkıyor, ikinci kongrede kararlar alınıyor, Fatma, semih, seher, Davut, ……(anlaşılmadı)hepsi……(anlaşılmadı)dolayı kongrede yargılanmaları başlıyor, ……(anlaşılmadı)kongre kararlarına öncelik veriyor, Fatma için ölüm onaylandı. Fatma her gün ölmeli, yaşadığı sürece her gün ölmeli. İnsan yüzüne çıkma gücüne ve cesaretini kendinde görmeyerek her gün o şeyi yaşamalı, …….(anlaşılmadı)Fatma’nınbugüne kadar PKK’ya katılımından 11 yıllık bir süreç geçiyor, ……(anlaşılmadı)86 ya kadar….(anlaşılmadı) mutlaka ondan hesap sorulmalı ve örgütten uzaklaştırılmalıdır. …….(anlaşılmadı)uygulama 86dır. Kemal pir arkadaşımız ………(anlaşılmadı)ancak onun vasiyeti ……(anlaşılmadı)86da gerçekleşti, Fatma tutuklanıyor, birkaç ay sonra yunan istihbaratı tarafından kaçırılıyor, (44:36) İsviçre’ye gidiyor, halen İsviçre’de yaşıyor, ve ilginçtir nedenleri çözümlenmeye değerdir, o günden bu yana Fatma henüz şimdiye kadar ne bir görüntüsü yayınlaşmıştır, ne bir makalesi yayınlanmıştır, ne de şurada burada görüldü diye basında bir şeyi çıkmıştır.
Y3 ŞAHIS ( bayan ) : (45:02 – 45:03) İsveç’te değil mi
X8 ŞAHIS : (45:04 -47:15) İsveç, İsviçre, ve Fatma insan yüzüne çıkmamıştır, halbuki şimdi……(anlaşılmadı) aslında o dönemlere ilişkin önemli tanıklıkları da var, ve ……(anlaşılmadı)ama bu rağmen Fatma şey yapmamıştır, ……(anlaşılmadı) anlamakta güçlük çekiyorum, ve kendisine anlatıyorlar, kendisinin avukatlarıyla görüştüm, ……(anlaşılmadı)(45:50) şimdiye kadar ki o ……(anlaşılmadı) günlerde ona ilişkin, yeni farklı değerlendirmeleri olabilir, ama mevcut durumda mesela ………(anlaşılmadı)Fatma’yı çok yoğun kullanmaya çalıştı, özellikle 88-89larda, daha sonra …………(anlaşılmadı) hatta ……(anlaşılmadı) o da biliyor işte, 2000lerden sonra geçen yıllarda ……(anlaşılmadı) Mehmet can yücel, şükrü gürbüz, artık Avrupa istihbaratının denetiminde çalışan, her dönemde de kalkıp PKK ……(anlaşılmadı) açıklamalar yaparak kendini pazarlıyor ………(anlaşılmadı)işte bir deklarasyon yayınlıyorlar, alıyor ………… partiden haberiz ………(anlaşılmadı)basın açıklamaları ……(anlaşılmadı)( 47:04) Yani çok uğraştık buna rağmen Fatma öldükten sonra basına yansıyan bir şey olmadı


Dostları ilə paylaş:
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə