T. C. İStanbul cumhuriyet başsavciliğI (cmk'nın 250. Maddesi İle Yetkili)Yüklə 14,1 Mb.
səhifə99/278
tarix14.09.2018
ölçüsü14,1 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   278

Y2 BAYAN ŞAHIS: (13:41-13:42)Şu HİZİPÇİLİK konusunu biraz daha açarsak..

İSMAİL ZEYBEK : (13:42-14:44)Diyelim ki biriyle farklılığınız var o pozitif farklılığınızı delmek istiyorsunuz bunu yanlız başınıza yapamayacağınız için birilerini yanınıza alıyorsunuz yandaş buluyorsunuz birlikte yapmaya çalışıyorsunuz o fikirlerini dayatmak için birilerini buluyorsunuz bu hizipçiliktir aslında ama bizde bu pozitif farklılıktan daha ziyade kişisel pozisyonlar var diyelim birine karşısınız onun değil de siz yönetici olmak istiyorsunuz bazı nedenlerden olabilir bunu yapabilmek için yandaş buluyorsunuz ve galip gelmeye çalışıyorsunuz hizipçilik budur aslında.bu şekilde de enerjimizi başka yerlerde harcamış oluyoruz enerjimizi pozitif şeylerine kendi örgütümüzün daha iyi gelişmesi yerine boş bir alanda harcamış oluyoruz.başka

X5 ERKEK ŞEHIS : (14.44-17:15) (anlaşılmadı) KCK anlayışı zaten son dönemdeki 14:56-15.26 (anlaşılmadı) hem biriyi bitirip hem de bağımsızlığı 15.28-16:27 (Anlaşılmadı) sıkıntı yaşıyoruz o açıdan o önemli bizim için parti çalışanlarında kariyer olmaması gerekir yani işte ben parti içerisinde çalışacağım düşünmemesi gerekir yeni dönemde eğitim veriyor konulaştırması gerekiyor ama bu anlayışlardan uzağız biz kimi bilinçli kimi bilinçsiz anlaşıla gelişli onu hakkını vermek gerek halka saygı halka inmeleri gerekir. o açıdan eğer bunları aşabilirsek eğer

İSMAİL ZEYBEK : (17:15-29:47)Zaten biz üretime dayalı davranırsak bunlar fırsa oluyor biraz da boşluktan iyi yönetememekten iyi yönetememenin getirdiği boşluktan bu dedikodular falan çıkıyor bir ikincisi kariyerinin 17:32-17.34 (anlaşılmadı) kariyerli insan kendini kabul ettirmek için koyacağı kişiyi 17:43-17:46 (anlaşılmadı) devamlı öyle bir ihtiyaç içerisindedir. farklılığını gruba dayatma ya da farklı olmadığını beyan edip ancak önderliği kavramak için çaba içinde olamam durumu varsa doğru bir yönetici olarak görülemez ve değerlendirilemez.farklılığını kuruma dayatma yanlış bir şeydir.ama herkesin sizin gibi olmasını dayatırsanız da yanlış olur aynı şekilde başkasını da dayatıyorsanız çatışma çıkar. bu yanlış bir tutumdur ya da aslın da farklıdır 18:34-18:35 (anlaşılmadı). oysaki her farklılık bizim için iyidir ve arada faydalanılması gereken bir değerlendirmedir.farklı olduğunu düşünüyor ama aynı zaman da önderliğini anlamıyor yani buradaki olay :temel ideolojik yaklaşımlarımızı anlamak esas olan şeydir doğru olan, eğer ki biz anladığımızla beraber farklı takılırsak bize kimse karışamaz biraz farklısınız farklılıklar olabilir farklı vurgular yapmış olabilirsiniz ama esas olan felsefemizi anlamak ideolojik olarak olaya hakim olmak onun dışında bu konuda sorun yoksa farklı olmakta sorun değildir.tabi farklı olduğunu da gizlememesi gerekiyor var mı bu konuda yorum yapmak isteyen.evet biraz önce 19:48-19:51 (anlaşılmadı) bir örnek yazmış taklit örneğini .taklit örneği neydi?.bu konuda fikriniz var mı diyelim daha doğrusu.şimdi her insan birer taklit örneğidir. herkesce taklit örneğidir. yani hareketimizin görüşlerini halka götüren 20:23-20:24 (anlaşılmadı) arasında bağ olan halka götüren taklit örneğidir herkes ve her kurum taklit örneğidir.her türlü faaliyetin genel mücadeleyle, bu genel mücadele 20:42-20:44 (anlaşılmadı) her türlü faaliyeti genel mücadeleyle bağlı kılan genel mücadelenin fiziksel ölçüleri üzerindeki doğru tespitini sağlayan kitle de veya ana çalışanlarına doğru tespitini sağlayan kitle ve ya ana çalışanlarına doğru yön ve tutum kazandıran strateji anlayan kavrayan 21:08-21:10 (anlaşılmadı) yol ve yöntemlerini yakalayan onları değerlendirme gücünde olan kitle ile .(anlaşılmadı)....arasında köprü vazifesi gören var olan bir kurumlaşmadır. hem kişi anlamında hem kurum anlamında . ne dedik genel mücadelenin kuralları anlayıp tespit ederek halka kitleleri doğru yansıtan köprü vazifesi gören genel politikayı takip eden genel politikaya uygun yöntem geliştiren hayata geçiren kişi ve kurumlar taklit edilir anlaşılmayan ve ya yorum yapmak isteyen var mı.bu önemli bir tanımdır.kendimizi böyle görmek gerekiyor.kendimizi buraya konumlandırmamız gerekiyor.bu aynı zaman da bize sorumluluk yükler aynı zaman da sorumluluktur bizim için.22.23-2256 (anlaşılmadı) kitleler kitle savaşını üzerinden kokusu sağlamış kitlelerin 22:57-22:29 (anlaşılmadı) görevini yerine getirin ve örgütleyendir.biraz önce dediğim gibi 23:09-23:11 (anlaşılmadı) bağ kuran köprü olan yanı sıra onla beraber bide potansiyel bir durum varsa hareketlendirme şansı varsa doğru pozitif yöne yönlendirmek lazım 23:40- 23:50 (anlaşılmadı) devam ediyoruz; anlık dahi olsa mücadelesizliği ret eden biraz önce aktardığım konu şu aklına pek gelmiyorsa ara sıra gidiyorsa partiye bu mücadeleyle haşır neşir olamaz dolayısıyla kendisini geliştiremez örgütte yükselemez o yüzdem diyoruz ki anlık dahi olsa mücadeleden kopmamak lazım bu temelde politikaların esaslarını bekleyen ciddi yaklaşan özel ve genel karşılaştığı sorunlara çözüm üretecek alternatifleri olan değer politikaların gerektirdiği yerel düzeyde yöntem geliştiren başkasının sorunlarını çözme gücüne sahip olan düzenle karşı karşıya gelmekten saygı duymayan 24.49-24:51 (anlaşılmadı) kaygıcı ı olan yada karşısını kaybeder mi acaba ilkinir mi diyen kişi verimli olamaz.başkalarının taklitçisi olamaz düzenle karşı karşı ya gelmekten saygı duymayan ama üstelik her zaman saygısını taşıyan bu da nedir birileriyle bağ kurarken onlarla konsey konuşurken bizi anlatırken genel hareketimizin genel kurallarına prensiplerine aykırı düşmemenin yolunu bulmak gerekiyor kendisini yenileyen olanak yaratan ve halkın hizmetine sunan olaylara ve görüşmeler 25:45-25:51 (anlaşılmadı) bakan ve değerlendirendir.halkın hizmetine kendisini sunandır.zaten hareketin esas amacıda halkın özgürlüğünü sağlamaktır.hareket bu olunca kendisini halkın hizmetine sunmama söz konusu olamaz böyle bir anlayış yokta zaten amaca aykırıdır yanı zaten hareket ederken fakülte içerindeyken sınıfta rahatsızsan yanı sırf yönetici 26:32-26.34 (anlaşılmadı) çalışıyorsak devamlı sadece emek sorunları hakkında olaya bakmak lazım26:41-26:58(anlaşılmadı)kabul edilmeyecek tutumlardır.stratejiyi alan özgürlüğünde hayata geçirendir.27:14-27:17 (anlaşılmadı) bizim genel anlayışımızın felsefesini alan özgürlüğünde ittifak özgürlüğünde hayata geçirebilendir.bu yeteneği olandır. boşlukları doldurabilen karşı gücün zayıf yanlarından yararlanabilen ortaya çıkan frsatları kullanabilen fırsat yaratabilen ve alternatif üretebilendir. boşlukları doldurmak karşı tarafı anlamak çaresizliğini hissettiğin an orayı doldurmak.olaya karşı problem geliştirmek başka alternatif oluşturmak karşı atak geliştirmek bunu anlamak için süreyi çok iyi takip etmemiz bireyi çok iyi takip etmemiz pozitif gelişmeleri dolayısıyla devletin günlük stratejilerini 28:27-28:28 (anlaşılmadı) yöntem geliştirmek bu önemli bir yönetim vasfıdır liderlik vasfıdır aynı zamanda otaya çıkan fırsatları kullanabilmek şu anda günlük olayları değerlendirecek olursak AKP nin telkin ettiği bilgi sermayeyle 28:27-28:29 (anlaşılmadı)tespit ettiği güçlerin çatışmasından bizim faydalandiğimizdır.ortaya çıkan fırsatları kullanabilen değerlendirebilen eksikleri tamamlayabilen giderin eksiklere yer vermeyen mücadelenin ortaya çıkardığı olanakları değerlendirebilen bunları yaparken mücadele ederken bağ kurarken genel uygun yöntem geliştirirken olanaklar çıkar karşınıza bir başarı elde ederken bir başarı daha çıkabilir onu iyi değerlendirmek lazım o hedefi aşmak için başka bir hedefi aşmanın imkanlarını sunan onu değerlendirmeniz gerekiyor onu kaçırmamak gerekiyor. var mı anlaşılmayan bir yer ve ya eklemek isteyen

X6 ERKEK ŞAHIS: (29:47-31:30) (anlaşılmadı) aynı zamanda kendi boşluklar mesela bir çok alanda boşluklar görüyoruz bir çok alanda boşluklar olabilir yani bu boşlukları doldurabilmek iradesini gösterebilmek gerekiyor gerçekten hani mücadele yalnızlaştırmayı biraz daha mücadeleyi geliştirmeyi biraz da sorumluluk duygusudur aslında.belki hani yönetim taraftarları 30.42- 30:43 (anlaşılmadı) ama dışarıda balmumcuda gazeteciden gazete alıyor geniş olarak gazete yeterli gelmiyor orda bir değerlendirme yapabilmelidir

İSMAİL ZEYBEK:(31:30-45:00) (anlaşılmadı)ele alalım toplantı rapor eleştiri öz eleştiri türk ceza 31:49-31:52 (anlaşılmadı) temel işleyişin esaslarıdır.genel işleyiş unsurları toplantı rapor türk ceza ve 32:04-32:07 (anlaşılmadı) bunları tek tek ele alalım toplantı:önerilerin getirildiği faaliyetlerin değerlendirildiği ka^ra ulaşmak ve sormak yada kimi toplantının en önemli özelliği bir öneri geliyor olmak eğer kişi faaliyette bulunacaksa bir konu ile aktivite yapılacaksa o konuyla ilgili bir öneri gelir toplantıda öneri değerlendiriliyor uygun görülüyor yapılması kararlaştırılıyor ve hayata geçiriliyor bu karalaştırdığın işi çok rahat yapıyorsun sonra dönüyorsunuz toplantıda onu değerlendiriyorsunuz o faaliyetin olumluluğu olumsuzluğu neresi doğru neresi yanlış değerlendirmesini yapıyorsunuz işte toplantı bunların yapıldığı platformlardır.sistemli ve periyodik olmalıdır. periyodik olmak ne demek HER HEFTA SALI günü toplanılacaktır. periyodik olmayan toplantılar toplantı değillerdir periyodik olan toplantılar verimli olur. eğer geldik fazla bi şey yok toplantıda dedik mi hem amaçsız olur hem de toplantı olma durumu ortadan kalkar. yani mutlaka değerlendirme yapacağımız platformdur toplantı. hiç önemli bi şey olmasa bile toplantı yapılır günlük değerlendirme yapılır ve toplantı bitirilir. o yüzden mutlak surette toplantının periyodik olması lazım sistemli olmayınca gündemi olmuyor toplantının. Gündemli olamayan toplantı verimli olamaz kararlaştırılamaz, karar gününe ulaşamayız aynı zamanda açığa çıkarma, netleştirme, yanlışları teşhis, bertaraf etme ve sorunları çözme platformları haline getirebiliriz evet şemdi bir örneği getiriyorum kararlaştırıyorum proje hayata geçiyor periyodu değerlendiriyorum aylık değerlendiriyorum yanlışları ortaya çıkarma platformudur aynı zamanda toplantı yanlışı bir daha yapmamanın çözümünde toplantıdadır dolayısıyla bizi yanlış yapmaktan kurtarmış olur 34:53-34:55 (anlaşılmadı) netleştirme yanlışları teşhir etme yanlışı toplantıda ortaya çıkarıyoruz ki herkesin görmesini ve yanlışın bir daha tekrar etmemesini sağlamaktır teşhir bertaraf etmektir ve sorunları çözmektir platform haline getirmektir gündemi ve katılımcıları önceden belirlenmeli ve ilgililere duyurulmalı, mümkünse gündem önceden arkadaşlara bildirilmeli ya da söylenmelidir. çünkü arkadaşlar gündeme uygun hazırlık yapmalıdırlar hazırlık yapmalılar daha verimli olur bir de ayrıca mümkünse kimler katılacak toplantıya o, o dakika belli olursa daha verimli olur en verimlisi budur toplantının verimli olması için. Var mı toplantıyla ilgili? bu toplantı konusunu çok daha ayrıntı konuşulabilir ama biz özet geçiyoruz.36:00-36:0(anlaşılmadı) TOPLANTININ UNSURLARI :söz almak, kalkmak konuşmak, yorum yapmak, değerlendirmek ,bunların hepsi toplantının unsurları ama giremiyoruz uzun konuşuyoruz..

RAPORLAR: Kurumun ne istediğini ya da istemediğini , tehlikeye uğradığında mevcut kaybına neden olur sistematik ve periyodik olmalıdır. raporlar önemsenmeli gereği için değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. raporların geri dönüşü mutlaka olmalıdır bilgiler doğru işlenmeli abartılmamalı ve trafiğe denk düşmelidir unutmayın alınan her bir karar doğru gerçekçi geliştirilmiş raporlar üzerine alınır kurumun bir mahalleden partinin bir mahalleden haberdar olmasını sağlayan nedir? RAPOR dur, siz kendi mahallenizde bir kara aldınız hayata geçirdiniz yanlışını doğrusunu değerlendirdiniz raporla bildirdiniz ilçeye veya ile dolayısıyla bir üst örgüt veya parti o olaydan haberdar olmuş oluyor geri dönüşüm mutlaka olmalıdır dedik, parti onu okuyor veya birim onu okuyor yani işi layıkıyla veriye dönüyor dönüş yapıyorlar 37:35-37:51 (anlaşılmadı) haberleşmeyi sağlamak, hem de yanlışların ortadan kalkmasıdır hem de bütün bir örgütün canlı bir organizma olmasını sağlar biz eğer ki doğru bilgi vermezsek üst birim bize yanlış döner.çünkü niye? birbirimize yardımcı olacağız.dolayısıyla dönecek olan uyarı ve perspektif de yanlış olacaktır.dolayısıyla biz kendimizi yanlış yönlendirmiş olacağız rapora yanlış bilgi yazmak aslında yazan kişiyi yanlış yönlendirir.çünkü birim o bilgiler doğrultusunda güvenecektır. o bilgiler doğrultusunda karar alınacaktır sizin yanlış verdiğiniz bilgiye göre üst birim karar alıyor ve önemli yanlışlara yor açıyor bu kimin sorumluluğudur bu bilgiyi yanlış yazanın sorumluluğudur.o yüzden rapor çok önemledir üstündeki çizgilerin doğru olması mutlak çok önemlidir.çünkü bir ilçenin karar alması harekete geçmesi öneride bulunması perspektif geliştirmesi bu rapordaki bilgilere göredir ona uygun olacaktır.var mı bu konuda.. bu da çok önemli bir konudur ama acele etmemiz lazım rapor yazıyor değil mi. Mesela; arkadaşım mahalleleri ilçede yapılan faaliyetleri...periyodik olmaları gerektiğini unuttuk mutlaka düzenli olmalıdır gelip bir mahallede ayda bir kere rapor yazıyorsanız ve onu da periyodik yazmak lazım.40:04-40:27(anlaşılmadı) mutlak surette periyodik olması lazım sistematiği böyledir.eleştirivermek 40:45-40:48 (anlaşılmadı) en çok başvurduğumuz ve en çok veri aldığımız en önemli silahlardan biridir. neden çünkü biz yanlışlarımızdan bu yöntemle ayrılıyoruz .bide arkadaşlarımızın dostlarımızın yanlışa düşmemesini bu yolla elde ediyoruz ne diyor hem özdenetim, hem kurum içi denetim, hem de denetimin yaptırım özelliğini kazanmasını ve açığa çıkarıp netleştirme faaliyetinin en etken halidir. bir kültür olarak görünmez ve kullanılmaz ise saygı görmez dağılır.demek ki bu yöntemi mutlak surette kullanacağız ama aynı zamanda doğru kullanacağız doğru kullanmazsak 41:43 -41:39 (anlaşılmadı) kitleye dönüşür.bir yaşam biçimi olarak örgütte duruma hakim bulunması gerekir ayakları yere basmayan anlayışla BU ÜLKEYİ DÜŞMAN BELLİYEBİLME ama bu ve diğer anlayışlarda ortadan kaldırmak içinde kullanılabilecek yegana silahtır.sistematik kurallı ve periyodik olması kazandırıcı olacaktır. illa ve yanlış yapıldı diye kuraldan çıkarılmalıdır.olumlu ve olumsuz değerlendirme yapılabilir ancak olumlu değerlendirme 42:21-42:23 (anlaşılmadı) evet bur da konuşmak isteyen var mı arkadaşlar.bu önemli bir yöntemimizdir.kurallı ve periyodik olması lazım bir kere eleştirinin platformları yapılması lazım. toplantı neydi önerilerin getirildiği karar verildiği ve hayata geçirildiği hayata geçirildikten sonra tekrar değerlendirildiği yanlışın ortaya çıkarıldığı platformlardır.toplantıyı böyle tanımlamıştık.şimdi orda yanlış nedir yanlış yapılmıştır onu burada konuşuyoruz toplantıda değerlendiriyoruz toplantıda o yanlışı ortaya çıkarıyoruz teşhir ediyoruz teşhir nasıl edeceğiz eleştiri, özeleştiri ile teşhir edeceğiz. faaliyet anında şu yanlışı yapmıştır oda bize şu şekilde zarar vermiştir bi daha olmaması gibi. arkadaşlar bunun bilincinde olalım bu öz elişleridir doğru bir yönetim tarzıdır.9teşhir etmemiz lazım toplantıda herkesin duyacağı şekilde.diğer arkadaşlarda bir daha yapmazlar.sen niye böyle yaptın kardeşim şeklinde davranırsak veya filan arkadaş sürekli böyle yanlış yapıyor şeklinde dile getirirsek bize zara veren 44:04_44:05 (anlaşılmadı) olur.kendi olması lazım bu anlamda platformda yapılması lazım ve bir kültür haline gelmesi lazım.sistematik kuralda olması lazım. kazandırıcı olması lazım bi daha aynı yanlışı yaptınız diye insanları kazandırıcı olması lazım.44:33-44:39(anlaşılmadı) onu kazanmaya yönelik olması lazım bir arkadaş devamlı yanlış yapıyorsa bize faaliyet bakımından yanlıştan bize zara gelmez bir arkadaş ta devamlı yanlış yapıyor 44:48-44:50 (anlaşılmadı) kazanmaya yönelik olması lazım koparmaya iyice gayret edip olmaması lazım zaten bu düzeltilirse arkadaşın şevki doğar o da karşı savunmaya çalışır görev çatışması çıkar bu kazandırıcı değil kaybettirici bir hale gelmiş olur.

X7 ERKEK ŞAHIS : (45:05-48:46) (anlaşılmadı) şunu söylemek istiyorum zaman mekan binanla birlikte 45:53-45:54 (anlaşılmadı) çok yanlış elektrik yapan kişi de çok yani. elektriği alan kişiyi de çok iyi takip etmek lazım kime elektrik veriyor elektrik alan kişi nasıl tavır yapıyor bu da elektrik alan kişi 46:06-47:43 (anlaşılmadı) eğer parti nezdinde mahallede çalışma yapılması gerekiyor orda yanlış gelmiş ve ya rapor abartılı gelmiş ve ya yanlış gelmiş bunlar mutlaka düzeltileli eğer düzeltilmezse ne olur kendi bilinen şey olur. düzen anlayışları giderek çürür değişir nihayetinde 47:58-48:00 (anlaşılmadı) üzerinde durursak çok önemli çünkü buradan gidecek olan arkadaşa burada aldıklarını ilçelerinde görev 48:10-48:13 (anlaşılmadı) çünkü biz eleştiri adımı buluyoruz onun için

vurma geri çekme düşürme kişiliğe yönelik eleştiriler olmuyor.onun için eleştiriyi nerde yapmak lazım nasıl yapmak lazım eleştiri aynı zamanda düzeltme sanatıdır .48:33-48:46(anlaşılmadı)İSMAİL ZEYBEK : (48:46-49:00)evet arkadaşın dediğine katılıyorum burada bırakıyorum ve geri döneceğiz ara vereceğim konuşmaya devam edeceğiz açalım bu konuyu biraz daha..

3. DERS
X8 ŞAHIS: (00.00.00-00.01.32)..(anlaşılmıyor) kendi adıma konuşacak olursam bugün biraz ..(anlaşılmıyor) burdan çıktıktan sonra hem eksiklerimi gidermiş olarak burdan çıkmak istiyorum hemde yine bir şeyler daha ekleyerek çıkmak istiyorum. Bu yüzden bazen biraz tam anlayabilmek için biraz farklı şey (...anlaşılmıyor) olabilir. yani bilmiyorum arkadaşlar arasından esinlenen ( ... anlaşılmıyor) dolayı takıntı doğurur doğurmazmı bunu öğrenmek istiyorum. şu ..(anlaşılmıyor) ağızlarını doğru bulmuyorum. Ben daha sonra (... anlaşılmıyor). Ama gerçekten eksikliğide (..anlaşılmıyor).Mesela şey konusu (.. anlaşılmıyor) açarken zaten işte ideolojik yönden mesela ben orda kafama takıyım (..anlaşılmıyor) eğıtım nedir ki takvimi ona göre ..(anlaşılmıyor) zaman sorunu da var. şimdi zaman ve ..(anlaşılmıyor) eğer arkadaşlar ...(anlaşılmıyor) yani kendim açımdan benim için daha iyi olur olacağına inanıyorum.X9 ŞAHIS: (00.01.32-00.01.37) Hocam..(anlaşılmıyor)

X8 ŞAHIS: (00.01.37-00.01.59) bu hedefler mesela bazı şeyler biliyorum ama doğru mudur onu da bilmiyorum. İşte kalkıp ben bunu böyle biliyorum dediğin zaman yanlış anlaşılır tehlikesi ..(anlaşılmıyor) bunu ben açmak istedim eğer şey olursa arkadaşlar ...(anlaşılmıyor) kendini dinletmek içinde bana yardımcı olabilirler. konuyla ilgili toplantımız burda..(anlaşılmıyor)
İSMAİL ZEYBEK: (00.01.59-00.03.46)..(anlaşılmıyor) söz almak isti .. (anlaşılmıyor) binkere söz alabilir. demin söylediğim gibi yerel kural tekrar ettim. konuyla ilgili olacak ...(anlaşılmıyor) biz bu kurala uyduğumuz sürece bir milyon tane söz alabiliriz. hiç bu konuda şüphe yok. zaten buraya gelmedeki amacımız içişlerimizi bibi nebze olsun azaltmak aslında bi de altını çizmek yani biz bu konuları biliyoruz zaten yani. Ya ilk defa dinliyorum diyen bence pek yoktur. hep bir konudur ama altını çizmek için tekrar ediyorum. bide .....(anlaşılmıyor) tekrar ediyorum.biliyoruz farkındayızdır ama dikkate almıyoruz önemsemiyoruz.

biliyoruz. ama ha nerelerde grubu yapalım nerelerde tekrar ..(anlaşılmıyor) çıkaralım.o nedenle bu örf açıcı değil ...(anlaşılmıyor) yani bu ...(anlaşılmıyor) ile ilgili ..(anlaşılmıyor) önderliği anlıyalım . Yani bizim diğer Demokratik konferadelizmin stratejik hedefi ve buna bağlı ideolojimiz var bi felsefemiz var bi yaklaşımımız var bi anlayışımız bi algılayış şeklimiz var bunu kitlelerle buluşturacak kişilere ihtiyaç var kadrolara ihtiyaçlar vardır.kuruma ihtiyaç vardır onlara karşı gelmek için yani biz bu işin önderine stratejik önderlik diyorsak o kişilerde kurum adına ...(anlaşılmıyor) özet bu yani ..(anlaşılmıyor)


X8 ŞAHIS: (00.03.46-00.06.15) arkadaşın birisi dediki buna taktik öncülük diyebiliriz. şimdi ..(anlaşılmıyor) yani ben şöyle diyorum taktik öncü mesela BDP'nin taktik öncüleri kimlerdir. dediğimiz zaman ben genel merkez derken genel kavramlarda İstanbul Kürt Başkanı ve yürütmesi buranın taktik öncüsüdür....(anlaşılmıyor) mahallelerde çalışamıyoruz neden taktik öncülüğü ben böyle biliyorum şimdi onlar taktik öncü konumuna gelmezse orda taktik öncüler kullanılıp kullanılmış olur daha doğrusu bu ..(anlaşılmıyor) değerlendirilmiş insan ..(anlaşılmıyor) bir şeydir. ...(anlaşılmıyor) ben şunu şöyle algılıyorum evet örgütlerimiz var doğru ama örgütten ziyade tüzük proğram ve dünyadan ..(anlaşılmıyor). aynı zamanda ..(anlaşılmıyor) İstanbulda bir eylem veya bir ..(anlaşılmıyor) çıkarıp bu stratejiye hizmet edecek tüm tatbikleri araçları bunun hizmetine sokmak gerekiyor. şimdi mahalle komisyonu ...(anlaşılmıyor) mahallede çalışan arkadaşın görevi neydi. bu mahalledeki arkadaşın görevi bazı yan çalışmaları doğru bir şekilde HALKI SÜRECE KATMAK halka doğru bilgilendirmek o sürece katmak bütün yaptığı bir yöneticilik görevidir...(anlaşılmıyor) yöneticiliğin yöneticilikte ..(anlaşılmıyor) bildiğim kadarıyla ..(anlaşılmıyor) ben öyle algılıyorum. buna biraz daha netleşirsek gittiğimiz zaman en azından ..(anlaşılmıyor)denetçimiyiz. ...(anlaşılmıyor). biz taktik öncümüyüz yoksa biz taktik öncülüğün stratejiye uygun bir planlaması içerisindeki sorumlularmıyız.buna göre hareket edersek en azından gittiğimiz ilçelerin mesela ben ...(anlaşılmıyor) yaptım. burda yanlış ...(anlaşılmıyor)
X10 ŞAHIS: (00.06.15-00.07.39)...(anlaşılmıyor) şimdi taktik öncelik nedir....(anlaşılmıyor) stratejik öncülük düşünceyi ortaya atan ...(anlaşılmıyor) taktik öncelikte bu ortaya atılan şeyi anlayabilmektir. bence bu noktada mahalle komisyonu...(anlaşılmıyor) kendini hazır hissedebilir ve yerine getirebiliyorsan bence oda ...(anlaşılmıyor) belkide ben katılmamış olacağım belki yazmış çizmiş olacağım eğer ...(anlaşılmıyor) sadece yürütmeye şey yaparsam yürütmenin de yükü fazla olur o zamanda ...(anlaşılmıyor) hatta şöyle diyelim mesela ...(anlaşılmıyor) tüm çalışmalara ne dedik yürütme dedik ...(anlaşılmıyor) çok taktik önderliğin şeyi değildir. taktik önderlik mahalle komisyonu...(anlaşılmıyor) bunun gereklerini yerine ...(anlaşılmıyor) taktik önderliği ...(anlaşılmıyor)

X8 şahıs: (00.07.39-00.07.42) …(anlaşılmıyor)

İSMAİL ZEYBEK: (00.07.42-00.12.38) evet yani şimdi bu ben bende öyle düşünüyorum ...(anlaşılmıyor) biraz farklı olarak ama bu ...(anlaşılmıyor) uzatmıyalım. yani bu işi bu ideolojiyi anlamış ...(anlaşılmıyor) götürebilen ulaştıran kişi pratik önderdir...(anlaşılmıyor) ister mahalle olsun ister ...(anlaşılmıyor) yani ben öyle algılıyorum zaten öyle çalışıyozama farklı yollarda olabilir farklı yaklaşımlar olabilir fakat genelliklede...(anlaşılmıyor) yani teorik olarak böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. böyledirde fakat genellikle mahallede ki arkadaşlarımız bu pozisyon bu işlevi yerine getirmiyorlar. yani ideolojimizi halkla bütünleştirme stratejimizi halka götürme görevini tam olarak yaptıklarını...(anlaşılmıyor) pratik olarak biraz ...(anlaşılmıyor) ama oysaki arkadaşımızın da söylediği gibi böylede olabilir diyelim ki arkadaşım Esenyurt’ta mahallede görevli demi arkadaşımız eğer bunu yapıyorsa ideolojimizi anlamış ve bunu halkla bütünleştiriyorsa büyük hayatıyla bütünleştirmişse arkadaşımız taktik önderdir.yani öylede değerlendirilebilir. ama biz buraya gelelim bence bu ...(anlaşılmıyor) dediğim gibi önemli bir kuralımızdır. Yöntemimizdir planımızdır çok çok faydasını gördüğümüz olumsuzluklardan ve yanlışlardan kendimizi arındırmada kullandığımız icattır. fakat çok kere yanlış kullandığımız...(anlaşılmıyor). yanlış. Dedikodulara sebebiyet verdiğimiz kırılmalara kırılganlıklara sebebiyet verdiğimiz ...(anlaşılmıyor) o yüzden bunu teke tek ele alalım dedik. aynı zamanda denetim sağlıyor hangi denetimi sağlıyor kurum içi yani diyelim biz bi yanlış yaptığımız zaman bunu toplantı da değerlendirdiğimiz zaman herkesin haberdar olmasını sağladığımız için bu yanlıştan bunun için denetim de aynı zaman da sağlanmış olur yani ben arkadaşa bi şey demeden veya arkadaşımın arkadaşına eleştiri getirmeden biz arkadaşımıza yanlışını ortaya koyar ...(anlaşılmıyor) bertaraf ederek doğal denetim sağlamış oluyoruz. Diğer arkadaşların bi daha bi yanlış yapmasını engellemiş oluyoruz. Her denetim yaptığımız hemde yaptırım ...(anlaşılmıyor) kazanmasına sebep oluyor. Biraz önceki ders de konuştuk devamlı hata yapan yani sadece faaliyetle ilgili hatalı davranma değilde yapısal ...(anlaşılmıyor) yanlışlar içinde olan arkadaşlarımızı örgütleyerek onu ee bazen platformlar yapıyoruz işte arkadaşlar çıkıyor işte diğer arkadaşlarını acımasız bir şekilde küfüre ve hakarete ...(anlaşılmıyor) şartıyla eleştiriyorlar. bu arkadaşda hayatını ortaya koymuş oluyo ve hayatını tümden gözden geçirmiş oluyor aynı zamanda devamlı yanlış yapan ve bu yanlışları devamlı yaptığı için suç durumuna gitmiş olan arkadaşlarımıza yaptırımda uygulamamızı sağlayan yaptırım gerçekleştirmemizi sağlayan bir yöntemdir. Diyelim ki devamlı yanlış yapıyor bi arkadaş bu yanlıştan vazgeçmiyor o zaman artık ceza ...(anlaşılmıyor) yaptırım uygulanır. nedir bu yaptırım yargı ...(anlaşılmıyor) kısmi uzaklaştırmadır tümden çıkarmadır. Atmadır gibi cezalarla gündeme ...(anlaşılmıyor) tok gururla ayaklar yere basmayan anlayışla bir insanı düşman belirleyebilirler bazıları bunda ...(anlaşılmıyor) biraz önceki dersde örnek verdiğim gibi bundan hoşlanmıyanlarıda düzeltmek onların o yanlıştan kurtulmasını sağlayanda yine bu yöntemdir.arkadaşımız eleştiriden hoşlanmıyor bunu düşman belirlemiş bu ülkeyi onu bu yanlıştan kurtaracak olan yine örgüte özeleştiri yöntemidir....(anlaşılmıyor) platformda toplantıda yada başka bir platformlarda yanlışı ortaya koyduğumuz zaman diğer arkadaşlar da bu yanlışı ortaya koyup...(anlaşılmıyor) zaman o yanlışı ortadan kaldırmış oluruz ve o artık o arkadaş bize eleştiri ve özeleştiri...(anlaşılmıyor) ne kadar verimli sonuçlar sonuç alıcı yöntem olduğunu görmüş olacağız.başka bide dedikodu ve ...(anlaşılmıyor) aradaki farkı konuştuk kapı arkasında olmamayı konuştukDostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə