T. C. Marmara üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İlahiyat anabiLİm daliYüklə 281,98 Kb.

səhifə42/147
tarix11.09.2018
ölçüsü281,98 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   147

 
102
yasaklamıştı.
364
 Yeni gelen idareciler bu fermanı görmemezlikten gelerek camilerin ve 
mescitlerin yapılmasına ses çıkarmamışlar, bu tutum da yeni hıristiyan olanların 
dönüşünde etkili olmuştur. Germogen, “Tatarlar Kreşenlerdeki inançsızlığı gördükçe 
Ortodoksluğa geçmeyi bırakın, hıristiyanlığa küfür edecek noktaya gelmişlerdir.” 
demektedir. Ayrıcı bu durumu açıkça ifade eden bir raporu da Çar İvan Feodoroviç'e 
göndermeyi ihmal etmemiştir.
365  
Bunun üzerine 18 Temmuz 1593 tarihinde Çar Knez İvan Mihaylov 
Vorotınski, Afonasi İvanoviç Vyazemski, Kazan ordu komutanları, idare kâtipleri İvan 
Osorin ve Karpov’a şiddet içeren sert bir ferman yolladı. Bu fermanda Çar bölgedeki 
idarecilerinden isteyerek Kreşen olup da sonra vazgeçip, islama dönenlerin bir araya 
toplanmasını; sonra da gözetim altında tutularak hıristiyanlığı yaşamalarına dikkat 
edilmesini istemektedir. Ayrıca Kreşenlerin iaşesi için gerekli toprak ve yardımın 
verilmesini de emretmektedir. Yine metropolit ve ruhanileri dinleyenlerin şiddetle 
cezalandırılmasını, Tatar mescit ve camilerinin yıkılmasını ve yeni yapımlara da 
müsaade edilmemesini tembih etmiştir.
366 
 
Metropolit Germogen Kazan topraklarında doğmuştur, hayatının büyük bir 
kısmında Kazan'da yaşamıştır, din adamlığının ilk yıllarında Aziz Varsonofiy'in yanında 
keşişlik yapmış daha sonra da Aziz Gostonnodvorski'nin yanında rahiplik yapmıştır. 
Daha sonra da Spaso-preobrajenski manastırında arhimandritliğe yükselmiştir. Bu 
                                                 
364
 Çar İvan'ın bu kararı için bakınız; 18 Temmuz 1593, Aktı,  C.  I,  No: 358  
365
 Metropolit German’ın raporu 18 Temmuz 1593, Aktı., C. I, No: 358. 
366
Aktı.. C. I, No 358; Çar İvan Feodoroviç'in İdarecilere verdiği talimat: “Bu fermanı alan her kimse,  önce Kazan'ın 
içinde, sonra etrafında ve illerinde, şehirlerinde bütün vaftizlileri, kadınlar ve çocuklarının isimlerini, memurların ve kara 
halktan olanların hepsinin isimlerini yazın. Sonra onları Kazan'a toplayın, onlara,  kendi istekleri ile ve secde ederek 
vaftiz olduklarını hatırlatın, hiç bir şey onları buna mecbur etmemiştir. Ortodoksluğa sadık kalacaklarına, islama 
dönmeyeceklerine söz vermişlerdi ve şimdi onlar vaftiz olurken verdikleri andı bozmuşlar ve önceki kendi pis 
inançlarına dönmüşler, Tatarca dualar ediyor ve yaşıyorlar. Çara bütün bunlar ulaşmıştır ve Çar onların ruhlarına acıyor.” 
“Vaftiz olanları Kazan'ın yakınlarında Rusların bulunduğu ve Tatarların olmadığı bir yere yerleştirsinler. Yeni 
yerleştirilenlere ekin için toprak verilsin, duruma bakarak işler yerinde halledilsin; Ya Tatar topraklarında ya da sarayın 
topraklarından ve bu yerde kimin adına uygunsa kilise yapılsın. Kreşenlere nezaret etmek üzere, güvenilir ve boyar oğlu 
olan biri tayin edilsin. Ona Kreşenleri koruması emredilsin ki, Kreşenler de hıristiyanlığı sevsin, kiliseye gitsinler, 
evlerinde haç bulundursunlar, üstlerinde haç gezdirsinler ve rahipleri evlerine davet etsinler. Ruh atalarını bulsunlar 
kendileri gibi, ölülerini de kiliseye getirsinler. Kreşenlerle evlensinler, çocuklarını Ruslarla evlendirsinler ve kendi 
Kreşen kızlarını Ruslara versinler. Eski Tatar dinlerine dönmemeleri için Tatarlarla ve Almanlarla görüşmesinler. Kreşen 
olmayan Tatar, Çeremiş, Çuvaş ve Alman esirleri yanlarında saklamasınlar. Kreşen olmayan Tatarlardan veya Alman 
esirlerden olan çocukları ise vaftiz etsinler, vaftiz olmayanları serbest bıraksınlar veya Tatarlara, Çeremişlere, Çuvaşlara 
satsınlar. Hıristiyanlığı öğrenmek için Metropolitin yanına sık sık gelsinler, onun söylediklerini dinlesinler ve tutsunlar. 
İçlerinden hıristiyanlığa aykırı davrananları, metropolit ve ruhanilere karşı gelenleri tutun, zindana atın ve dövün,  
demire ve zincire vurun,  diğerlerine hükmedin.  Metropolit Germogen'den de yardım alın o, Aziz Apostolun'un 
metoduyla onları düzeltir. Bütün Kreşenler hıristiyanlığa sarılsın ve Tatar inançlarını unutsun. Tatar mescitlerini ise 
süpürün atın, ileride de Tatar mescitlerini yaptırmayın ve yok edin.” 


 
103
sebeple bölgedeki Kreşenlerin ve müslümanların nelere ihtiyacı olduğunu biliyor ve bu 
ihtiyaca göre hareket ediyordu.
 367
 
2.3.2. Metropolit Yefrem’in (1607–1614) Misyon Faaliyeti 
Germogen'in Kazan dinî idaresine aldığı Yefrem (1607–1614) Rus çarlığının 
en karışık döneminde Kazan Metropoliti olmuş ve iç meseleler yüzünden misyon 
faaliyetlerinden ziyade karışıklıkları teskin etmek için çalışmalar yapmıştır. Germogen, 
Yefrem hakkında “kiliseye çok bağlı kahraman bir keşiş”
 368
 tanımlamasını yapmıştır. 
Germogen'in ölümünden sonra (17 Şubat 1612) Yefrem Rusya'nın başpiskoposu olmuş 
ve tahta çıkarılan Çar Mihail Feodoroviç’e (1613–1645) tacını giydirmiştir.
369
 
Yefrem'in görevde bulunduğu dönem Katolikliklerin Moskova'yı baskı altına aldığı 
dönemdir. Bu dönemde Kazan'ın piskoposu olan Yefrem bütün baskılara rağmen birlik 
ve bütünlüğü sağlayarak knez, mirza, Çuvaş, Çeremiş, Votyakları organize etmiş, 
Moskova'yı baskı altına alan Ljedimitriyev'den kurtarmıştır.
370 
 
XVII. yüzyılın başları Rus devletinin dinî akımlar sebebiyle iç karışıklıkları 
yoğun bir biçimde yaşadığı  yıllardır. 1613 yılında genç ve dinamik Knez Mihail 
Feodoroviç Yefrem'in de yardımıyla Çar olunca devlet yavaş yavaş düzene kavuşmuş 
ve diğer hizmetlere de yetişmeye başlamıştır. Böylece merkez dikkatini Kazan ve 
çevresindeki gayrı Rus tebaya çevirmiş ve yeni dinî ve idari kurallar koymuştur. 
Kazan'da görev yapan 8 piskopostan (1607–1614), Tihon III'e (25 Mart 1699)
371
 kadar 
hiç birinin faaliyetleri kaynaklarda geçmemektedir. Ancak Lavrentı II
372
 (1657–1673) 
hakkında az da olsa bilgi sahibi Melnikov'un aktardıklarıyla haberdar olabilmekteyiz.
373
 
                                                 
367
 Mojarovskiy, İzlojenie.., s. 26.   
368
 Mojarovskiy, İzlojenie.., s. 27.   
369
 Mihail Federoviç’in, 2 Mayıs 1613 tarihinde taç giymesiyle Rusya’da Romanovlar sülalesinin hâkimiyeti başlamış 
ve 1917 Ekim İnkılâbına kadar bu hâkimiyet sürmüştür. 
370
 Ljedimriyev 1607–1614 yılları arasında Moskova'da Çar'a karşı isyan etmiş ve İvan Grozni'nin oğlu olarak tahtın 
kendisine verilmesini istemiştir. Misyonerskiy protivomusulmanskiy sbornik, V, (Kazan 1874), s. 34–39 
371
 Metropolit Tihon III,  Kazan'a 25 Mart 1699 yılında Sarsk ve Podonsk yeparhiyasından tayin edilmiştir ve 
Kazan'da 25 yıl metropolitlik yapmıştır, 1724 yılının 24 Mart günü ölmüştür. İstorii Rossiyskoy İeparhii, I, s. 101.   
372
 VII. yüzyılda Kazan yeparhiyassında Yefrem'den sonra çalışan Metropolitler: Matyoli (1615–46), Simon (1646–
50), Kornili (1650–56), Lavrenti ve Kornili Mosko'dan bu görevi yürütmüştür, daha sonra da Novgorda 
taşınmışlardır. Josef, (1675–1686), Adriyan (1686–90), Markel (1691–94); İstorii Rossisyskoy  İeparhii, Böl. I, s. 99–
101.  
373
 Melnikov XVII. yüzyıl tarih, hukuk ve fermanlarını toplamış ve 1859 yılında bu eser basılmıştır.  St. Melnikov,  
İstorii i yurdı i drevnie tsarı gromatı Kazanskiy İzdatelniy st. Melnolkovımı. Kazan 1859, C. I, Bölüm no: XXI.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə