T. Q. MƏLİkov müŞAHİDƏ NƏTİCƏLƏRİNİn riyazi araşdirilmasiYüklə 2,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix20.09.2017
ölçüsü2,58 Kb.
#1050
1   2   3   4   5   6   7

 
6
5.2.1. Düzbucaqlılar düsturu………………………………..163 
5.2.2. Trapeslər düsturu……………………………………..165 
5.2.3.  Parabolalar üsulu (Simpson düsturu) ………………...166 
5.2.4. Çebışevin kvadratur düsturu haqqında anlayış…….170 
6. ADİ DİFFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN  
TƏQRİBİ HƏLLİ……………………………………………175 
6.1. Koşi məsələləri……………………………………….177 
6.1.1   Sıralar vasitəsilə differensial tənliklərin  
inteqrallanması……………………………………………….177 
6.1.2. Ardıcıl yaxınlaşma üsulu…………………………….181 
6.1.3.  Ədədi inteqrallama üsulu…………………………….184 
6.1.4.  Eyler üsulu ilə birtərtibli differensial tənliklərin 
  təqribi həlli………………………………………………….188 
6.1.5. Runqe-Kuttüsulu……………………………………..191 
6.1.6 Teylor düsturuna əsaslanaraq fərqlər üsulu ilə  
 
differensial tənliklərin təqribi hesablanması ………………..194 
6.1.7. Miln üsulu……………………………………………201 
6.1.8.  Eyler üsulu ilə (qrafık üsulla) differensial  
tənliklərin həlli……………………………………………….207 
6.2. Adi 
differensial 
tənliklər üçün sərhəd məsələləri……211 
6.2.1. Sərhəd məsələsinin ümumi qoyuluşu ………………...211 
6.2.2. Xətti sərhəd məsələləri……………………………….213 
6.2.3.  İkitərtibli xətti differensial tənliklər üçün iki  
nöqtəli Koşi məsələsinə reduksiya…………………………...214 
6.2.4. Sonlu fərqlər üsulu…………………………………217 
6.2.5. Kollokasiya üsulu…………………………………….223 
6.2.6.  Ən kiçik kvadratlar üsulu…………………………….226 
  
  


 
7
 
6.2.7. Qalerkin üsulu..............................................................228 
7. EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ  
STATİSTİKA ………………………………………………..231 
7.1. Ehtimal 
nəzəriyyəsi…………………………………..231 
7.1.1. Təsadüfi hadisələr……………………………………231 
7.1.2. Ehtimalın klassik tərifi……………………………….233 
7.1.3. Ehtimalların toplanması teoremi……………………..235 
7.1.4. Ehtimalların vurulması teoremi……………………...237 
7.1.5.  Tam ehtimal və Bayes düsturları.................................238 
7.1.6. Sınaqların təkrar olunması...........................................239 
7.1.7 Bernulli düsturu ………………………………………..240 
7.1.8. Laplasın lokal teoremi………………………………..241 
7.1.9. Laplasın inteqral teoremi…………………………….243 
7.2. Diskret 
və kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlər……………245 
7.2.1. Diskret və kəsilməz kəmiyyətlər…………………….245 
7.2.2. Binomial payianma…………………………………..247 
7.2.3 Puasson 
paylanması………………………………….249 
7.2.4 Diskret 
təsadüfi kəmiyyətlərin riyazi gözləməsi…….251 
7.2.5. Riyazi gözləmənin ehtimal mənası……………………252 
7.2.6   Riyazi gözləmənin xassələri………………………….253 
7.2.7. Diskret təsadüfi kəmiyyətlərin dispersiyası………….254 
7.2.8. Təsadüfi kəmiyyətin onun  
riyazi gözləməsindən meyli………………………………….255 
7.2.9. Diskret təsadüfi kəmiyyətlərin dispersiyası 
və onun hesablama düsturu…………………………….……256 
7.2.10. Dispersiyanın xassələri………………………………259 
7.2.1 l.Orta kvadratik meyl………………………………….261 
  
  


 
8
 
7.3. 
İnteqral funksiyası…………………………………. ..261 
7.3.1. Paylanmanın inteqral funksiyası..................................261 
7.3.2.  İnteqral funksiyanın xassələri………………………..262 
7.3.3.  İnteqral funksiyasının qrafiki ………………………..264 
7.4. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyət ehtimalının  
paylanmasının differensial funksiyası……………………….265 
7.4.1. Differensial funksiyanın xassələri……………………265 
7.4.2. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətin verilmiş intervala  
düşmə ehtimalı……………………………………………….267 
7.4.3. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlərin ədədi  
xarakteristikası………………………………………………268 
7.4.4. Normal paylanma…………………………………….270 
7.4.5. Normal əyri…………………………………………..272 
7.4.6. Parametrlərin normal paylanma əyrisinin  
formasına təsiri………………………………………………274 
8.1. RİYAZİ STATİSTİKANIN ELEMENTLƏRİ………275 
8.1.1. Baş və seçmə yığım…………………………………..276 
8.1.2. Seçmənin statistik paylanması……………………….278 
8.1.3. Paylanmanın empirik funksiyası……………………..279 
8.1.4. Poliqon və histoqramına……………………………...281 
8.15. Paylanma parametrlərinin statistik  
qymətiəndirilməsi……………………………………………284 
8.1.6. Baş orta……………………………………………....285 
8.1.7. Baş və seçmə dispersiya……………………………..287 
8.1.8. Dispersiyanın hesablama düsturu…………………….288 
8.2. Korrelyasiya 
nəzəriyyəsinin elementləri.        .        
Funksional, statistik və korrelyasiya asılılığı ………………..289 
8.2.1. Şərti orta. Korrelyasiya asılılığı……………………….290 
8.2.3. Reqressiya düz xətt tənliyinin parametrlərinin  
tapılması……………………………………………………...292 
8.2.4. Qruplaşmış məlumatlara görə, reqressiyanın  


 
9
seçilmiş tənliyinin parametrlərinin axtarılması........................296 
8.2.5.  Əyrixətli korrelyasiyanın sadə halları………………..298 
ƏLAVƏLƏR...........................................................................301 
İstifadə olunan ədəbiyyat…………………………………….305 
  
 
  


 
10
MÜƏLLİFDƏN 
 
Müəllif 40 ilə yaxın müddət  ərzində indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasında «Ali riyaziyyat» kafedrasının 
dosenti kimi «Ali riyaziyyat» kursundan müxtəlif ixtisaslar üçün 
mühazirələr oxumuş, məşğələlər aparmışdır. Mədən geoflzikası 
ixtisasınan həmin akademiyanın «Faydalı qazıntı yataqlarının 
geofiziki üsullarla axtarışı  və  kəşfiyyatı» kafedrasında və 
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Bumerdes şəhərində 
yerləşən Neft-kimya İnstitutunda «Geofizika» kafedrasında 
«Mədən geofizikasının nəzəri  əsasları» kursundan mühazirələr 
oxumuş, məşqələ  və laboratoriya işləri aparmış, həmçinin kurs 
və diplom layihələrinə rəhbərlik etmişdir. 
Tədris zamanı, xüsusilə  əcnəbi dilləri lazımı  səviyyədə 
bilməyən tələbə  və bu sahədə ana dilində lazimi ədəbiyyatın 
olmaması üzündən verilən mövzuların mənimsnilməsində xeyli 
çətinliklər törədirdi. Ona görə  də bu çatışmamazlıqları aradan 
qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində belə bir kitabı yazmaq 
qərarına gəlmişdim, lakin bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblər 
üzündən bu arzunu əvvələr həyata keçirmək mümkün olmadı, 
nəhayət, bir qədər gec də olsa, bu işi başa çatdırdım. Qoyulan 
məqsədə  nə  dərəcədə nail olmağımı kitabdan istifadə edən 
hörmətli oxucular dəyərləndirəcəklər. 
Kitabın yazılması üçün müvafiq imkan və  şərait 
yaratdıqlarına görə əməkdaşı olduğum Dövlət Neft Şirkətinin 
 
  


Yüklə 2,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə