Tapşırıqlar: TapşırıqlarYüklə 445 b.
tarix10.11.2017
ölçüsü445 b.
#9266Tapşırıqlar:

 • Tapşırıqlar:

 • Öyrədici: öyrənənləri qlükoz ilə tanış etmək; qlükozanın molekul quruluşunu öyrənmək,təbiətdə tapılması,fiziki və kimyəvi xassələri ilə tanış olmaq

 • İnkişafetdirici: yeni anlayışların izahında şagirdlərdə müqayisəli düşünmənin,müşahidə qabiliyyətinin inkişafını davam etdirmək.

 • Tərbiyəedici: Qlükozanın bioloji rolu və onun tətbiqi haqqında bilikləri vasitəsilə elmi-materializm dünyagörüşünün formalaşmasını davam etdirməkMüəllim: «Keçən dərs biz sizinlə karbohidratların təsnifatı mövzusunu keçdik.Bu günün mövzusu karbohidratların bir nümayəndəsi haqqında olacaq.Bu nümayəndəni bilmək üçün məsələ həll etmək lazımdır»

 • Müəllim: «Keçən dərs biz sizinlə karbohidratların təsnifatı mövzusunu keçdik.Bu günün mövzusu karbohidratların bir nümayəndəsi haqqında olacaq.Bu nümayəndəni bilmək üçün məsələ həll etmək lazımdır» • Məsələ. Maddə aşağıdakı keyfiyyət tərkibinə malikdir:

 • ω(C)=40% , ω(H)=6,7% , ω(O)=53,3% Naməlum maddənin molyar kütləsi 180 q/mol olarsa , onun formulunu tapınQlükoza bitkilərin demək olar ki bütün orqanlarında: meyvə, kök,çiçək və yarpaqlarında olur.Xüsusən üzümün şirəsində , yetişmiş meyvə və giləmeyvələrdə daha çox olur. Qlükoza canlı orqanizmlərdə rast gəlinir.Qanın tərkibində 0,1% qlükoza var.

 • Qlükoza bitkilərin demək olar ki bütün orqanlarında: meyvə, kök,çiçək və yarpaqlarında olur.Xüsusən üzümün şirəsində , yetişmiş meyvə və giləmeyvələrdə daha çox olur. Qlükoza canlı orqanizmlərdə rast gəlinir.Qanın tərkibində 0,1% qlükoza var.Qlükoza – rəngsiz, suda yaxşı həll olan, üzvi həlledicilərdə həll olmayan, şirin dadlı kristal maddədir

 • Qlükoza – rəngsiz, suda yaxşı həll olan, üzvi həlledicilərdə həll olmayan, şirin dadlı kristal maddədirQlükoza molekulunun quruluşu

 • Qlükoza molekulunun quruluşu

 • Məsələ. Maddənin kimyəvi xassələrini və formulunu

 • bilərək ,eksperemental verilənlər əsasında onun quruluş formulunu qurmağa çalışın.

 • Yadınıza salın: 1) – karbon atomu 4 valentlidir,

 • 2) – maddə bir aldehid qrupu saxlayır,

 • 3) – bir neçə hidroksid qrupuna malikdir. Bu maddə Qlükoza adlanırα forma

 • α forma

 • Kristallik qlükozaEksperemental yolla göstərin ki, qlükoza həm aldehid,həm də spirt sayılır

 • Eksperemental yolla göstərin ki, qlükoza həm aldehid,həm də spirt sayılır

 • Keyfiyyət reaksiyaları:

 • aldehid + gümüş(I)oksidin NH3-də məhlulu (gümüş güzgü reaksiyası)

 • qliserin+ mis (II) hidroksid

 • Təhlükəsizlik texnikası

 • Yuxarıdakı təcrübələri təkrarlayın .Lakin bu dəfə aldehid və qliserinin yerinə qlükoza götürün“Gümüş güzgü” reaksiyası

 • “Gümüş güzgü” reaksiyası

 • 2) mis(II)hidroksid –lə qarşılıqlı təsiri

 • 3) Qlükozanın hidrogenləşməsiSpirtə qıcqırma

 • Spirtə qıcqırma

 • Süd turşusuna qıcqırma

 • Yağ turşusuna qıcqırmaDərsin sonunda müəllim şagirdlərlə yekunlaşma aparır. Qlükozanın quruluş formulu və xassələri yada salınır

 • Dərsin sonunda müəllim şagirdlərlə yekunlaşma aparır. Qlükozanın quruluş formulu və xassələri yada salınır

 • Müəllim görülmüş işlərə görə qiymətləndirmə aparır1) Qlükozanın xarakterik reaksiyalardan biri "gümüş güzgü" reaksiyasıdır. Hansı birləşmələr həmçinin bu reaksiyanı verir?

 • 1) Qlükozanın xarakterik reaksiyalardan biri "gümüş güzgü" reaksiyasıdır. Hansı birləşmələr həmçinin bu reaksiyanı verir?

 • а) Karbohidratlar

 • b)Spirtlər

 • c) Aldehidlər

 • d) Turşular

 • 2) Aşağıdakı karbohidratlardan hansı Cu(OH)2 iə qizdırıldıqda qırmızı rəngli mis(I)oksid çöküntüsünü əmələ gətirir?

 • а) Sellüloza

 • b) Qlükoza

 • c) Saxaroza

 • d) Nişasta

 • 3) Qlükozanı reduksiya etmək olar: Bu halda funksional qruplardan hansı reaksiyaya girir

 • а) Spirt b) Aldehid • III. Qlükozanın turşu alınması ilə gedən qıcqırma reaksiyalarına aid 2 nümunə göstərin • IV.Məsələ. 45 qram qlükozanın tam oksidəşməsi üçün neçə litr hava lazımdır? Havada oksigen 21% qəbul olunmalı • V.Məsələ. Qlükozanın spirtə qıcqırma reaksiyasının tənliyini yazın. 1 mol qlükozanın spirtə qıcqırmasından alınan karbondioksidin həcmini (n.ş) hesablayın. • VI. Məsələ.Spirtə qıcqırma reaksiyasına 80 % çıxımla neçə qram qlükoza sərf olunar,əgər alınmış CO2 nin neytrallaşmasına 65,57 мl 20%-li NaOH-ın sudakı məhlulu sərf olunarsa(sıxlığı 1,22 q/мl)? Bu zaman nə qədər NaHCO3 alınar?

Kataloq: upload -> iblock -> 454
iblock -> Biologiya(yun."bios"-həyat, "loqos"-elm) planetimizdə yaşayan bütün canlıların həyat və fəaliyyətini qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir. Bu termin ilk dəfə 1802-ci ildə J. B. Lamark və Q. R
iblock -> Yeni informasiya texnologiyalarının öyrənmə prosesinə tətbiqində müəllimin rolu
iblock -> Ci illər hesab olunur. 1974-cü ildə iki amerikalı alim S. Voznyak və S. Jobs fərdi kompyuter yaratmış və onu Apple adlandırmışlar. Fərdi kompyuterlərin yaranma tarixi 1974-1975
iblock -> Mövzu: Tədrisdə ən yaxşı
iblock -> Gəncə şəhər Nadir Hüseynov adına 38 №-li tam orta məktəbin
iblock -> Vətən sizin üçün nə deməkdir? Həmin dövlətdə yaşayan və o dövlətin hüquqlarına tabe olan şəxs necə adlanır?

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə