Tarih Okulu Dergisi (tod) Journal of History School (johs)Yüklə 290,35 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix05.02.2018
ölçüsü290,35 Kb.
#24751
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Tarih Okulu Dergisi (TOD)                                          Journal of History School (JOHS) 

Eylül 2014  

                                                                       September 2014 

Yıl 7, Sayı XIX, ss. 797-826.                                              Year 7, Issue XIX, pp. 797-826. 

 

DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh591  

 

 

 

MAKEDONYA’DA 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE TARİH DERS 

KİTAPLARINDA OSMANLI-TÜRK ALGISI 

 

 

 

Selçuk URAL  

 

Özet 

Ders  kitaplarının  içerikleri  genellikle  hazırlandığı  ülkelerin  resmi  eğitim 

politikalarıyla  paralellik  göstermiştir.  Bu  yüzden  kitaplarda  yer  alan  bilgiler,  bağlı 

bulundukları devletlerin hem coğrafi hem siyasi hem de iktisadi stratejileri çerçevesinde 

oluşturulmuştur. Ancak bu tarzda hazırlanmış kitapların hitap ettiği kesimin, o ülkenin 

geleceğinde  üstlendiği  rol  dikkate  alındığında  ise  ders  kitaplarının  verilerinin  ve 

aktarılış  biçimlerinin ne  denli  önemli  olduğu  daha  iyi  anlaşılabilir.  Kaldı  ki  tarih  ilmi 

kesinlikle  ön  yargı  ve  farklı  stratejik  fikirlerin  oluşturduğu sübjektiflikten  uzak  olarak 

ders kitaplarına yansımalıdır.  Ayrıca dünya siyasi  sahnesindeki devletlerin, milletlerin 

ve  hatta  dinlerin  bile  gelecek  inşasının  başlangıcının  bu  ders  kitapları  tarafından 

kurgulandığı  bilinmektedir.  Böylelikle  bu  çalışmanın  amacı  Balkan  coğrafyasında 

mühim  bir  rol  ifa  eden  Makedonya  Cumhuriyetinin  son  yıllarda  Türkçe  olarak 

hazırlattığı altı, yedi ve sekizinci sınıf tarih ders kitaplarındaki  Osmanlı algısı olup, bu 

amaç  doğrultusunda  kitaplardaki  konu  anlatımları  ve  sunuş  şekilleri  de  eleştirisel  bir 

yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yine çalışmaya temel teşkil eden bu maksat 

doğrultusunda ayrıca hedeflenen ise ders kitaplarında sunulan bilgilerin  doğruluğunun 

ve  Osmanlı  algısının  aktarılış  şeklinin  günümüz  normlarına  uygunluğunu  ortaya 

koymak  olmuştur.  Çalışmanın  amacına  ulaşmak  için  kullanılan  yöntem  ise  belgesel 

tarama ve doküman analizidir. Böylelikle kitaplarda yer alan bilgilerin geçerliliğini ve 

aktarım  şekillerinin  çocukların  zihinlerinde  oluşturabileceği  sübjektif  tarih  algısının 

ileride oluşturacağı karmaşık sonuçlara da dikkat çekilmek istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Tarih, Ders Kitapları, Osmanlı Algısı 

                                                

 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü 
Selçuk Ural 

[798] 


 

Macedonia's Turkish 6th, 7th and 8th grade in the Ottoman and Turkish 

Perception of Turkish History Textbooks 

 

Abstract 

Content  of  textbooks  generally  prepared  with  the  policies  of  the  countries 

where formal education has been paralleled. Therefore, the information contained in the 

books they are tied to states both geographically and within the framework of political 

and economic strategy has been established. But its appeal of the books prepared in this 

manner, he's considering its role in the country's future if textbooks and transferred data 

formats can be better understood how important it was. Besides the science of history, 

prejudice  and  create  different  strategic  ideas  away  from  the  subjectivity  should  be 

reflected in textbooks. In addition, the state of the world political scene, even the future 

of the nation and even religious building constructed by the beginning of this textbook 

is  known.  Thus,  this  study  Balkans  an  important  role  in  executing  a  Republic  of 

Macedonia  in  recent  years  in  Turkish  prepare  six,  seven  and  eighth  grade  history 

textbook  in  the  Ottoman  perception  is,  for  this  purpose  in  the  books  lecture  and 

presentation  styles,  the  critical  approach  has  been  studied.  However,  in  this  study 

underlying this purpose also targeted in the direction of the accuracy of the information 

presented  in  textbooks  and  Ottoman  perception  of  the  shape  of  the  transferred 

contemporary norms have been put forward. The method used to achieve the purpose of 

the study, the documentary screening and document analysis. Thus, the validity  of the 

information  contained  in the  books  and  transfer  forms  can be  created  in  the  minds  of 

children  in  the  future  will  create  a  subjective  perception  of  history,  we  tried  to  draw 

attention to mixed results. 

Keywords: Makedonia, History, Textbooks, Ottoman Perception    

 

GİRİŞ 

Geçmişteki  yaşanmışlıkların  bir  dizi  yöntem  dâhilinde  toplumların 

hizmetine  ve  öğrenimine  sunulması  şeklinde  kısaca  ifade  edebileceğimiz  tarih 

ilminin,  bu  yaşanmışlıkların  özellikle  sübjektiflikten  uzak,  konular  üzerindeki 

bilgi  ve  materyallerin  geçerliliğinin  uluslararası  normlara  uygun  belgelere 

dayandırılmış  olmasıyla  faydalı  hale  gelmesi  sağlanabilir.  Bu  anlayış 

doğrultusunda toplumların,  milletlerin,  devletlerin  ve  hatta dinlerin  varlıklarını 

sürdürebilmelerindeki en mühim rolü, bu hususlara dikkat edilerek hazırlanmış 

tarih ders kitapları üstlenmiştir. Bu sebepledir ki tarih ilminin anlatım ve sunum 

halinin  en  güzel  şeklini  almış  olan  ders  kitapları,  mutlak  suretle  doğru,  açık, 

delilleriyle ispatlanmış, kaynaklarla desteklenmiş şekilde hazırlanmalıdır. 
Yüklə 290,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə