TariHİ Şahsiyetler -a- adnan Menderes (1899-1961)Yüklə 328,44 Kb.
səhifə1/3
tarix15.03.2018
ölçüsü328,44 Kb.
#32007
  1   2   3

TARİHİ ŞAHSİYETLER

-A-

Adnan Menderes (1899-1961): 1950-1960 yılları arasında Türkiye’nin başbakanlığını yapmış devlet adamıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs darbesi'nin ardından, 1961’de asılarak idam edildi.TBMM, 1990’da Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarlarını iade etti.

Adolf Hitler (1889-1945): Avusturya asıllı Alman politikacı, siyasi lider, ve devlet adamıdır. Uzun süreli bir siyasal mücadelenin sonucunda, lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NAZİ) 1933’te iktidara gelmesiyle Almanya başbakanı ve 1934’den ölümüne kadar Almanya devlet başkanı olarak görev yaptı. En büyük amacı olan Almanya’yı Versay Anlaşmasından kurtarmak için izlediği saldırgan dış politikası II.Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır. Naziler kendisine rehber anlamında “Führer” lakabını vermiştir. Aynı zamanda resim ile ilgilenmiştir.

Ahmed Cemal Paşa (1872-1922): Osmanlı siyaset adamı ve askerdir. 1908-1918 döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üç liderinden biridir.

Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895): Devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şairdir. Osmanlıların medeni kanunu olan Mecelleyi hazırlatmıştır. “Tarih-i Cevdet” adıyla bilinen ve Osmanlı tarihini anlatan on iki ciltlik ünlü eserin yazarıdır.

Ahmet Tevfik Paşa (1845-1936): Son Osmanlı sadrazamıdır. Saltanatın kaldırılmasından sonra istifa etmiştir. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı heyetine başkanlık ile görevlendirildi. Konferansta bildirilen şartları çok ağır bulup hafifletilmesini istedi ve kabul edilmemesi üzerine geri döndü. Daha sonra Damat Ferit başkanlığındaki heyet, Sevr Anlaşması’nı imzalamıştır.

Ahmet Yesevi (1093-1166): İlk büyük Türk mutasavvıfıdır. Divan-ı Hikmet adlı eseri yazmış ve Türkler arasında islamiyetin yayılmasına katkı sağlamıştır.

Akşemseddin (1389-1459): Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır. Mikrobu keşfetmiştir. Eyyüb El Ensari’nin mezarını bulan kişidir.

Alâeddin Keykubad I (1192-1237): Türkiye Selçuklularının en büyük sultanıdır. Moğollara karşı bazı tedbirler aldı. Sivas, Konya, Kayseri gibi önemli şehirlerin sur ve kalelerini yeniden inşa ettirdi. Eyyûbilerle dostluk kurdu. Anadolu beyliklerini ele geçirdi. Yassı Çimen'de Harzemşahları yendi ve devlete en parlak dönemini yaşattı.

Alaeddin Paşa (?): Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlk vezir-i azam kabul edilir. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir.Alemdar Mustafa Paşa (1755-1808): Rusçuk (Bulgaristan’da bir şehir) Ayanıdır. III.Selim’in öldürülmesinden sonra II. Mahmut’un tahta çıkmasını sağlamış ve padişah tarafından sadrazamlığa getirilmiştir. Ayanlarla II.Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın imzalanmasını sağladı.

Alexander Dubçek (1921-1992): Çekoslovakya liderlerindendir. Soğuk savaş döneminde Komünist blok içerisinde yer aldı. Çekoslovakya’da “İnsancıl Komünizm Hareketi”ni başlattı. Amacı Çekoslovakya’da insan hürriyetini esas alan bir komünist sistemini uygulamaktı. Ancak bu amacı Çekoslovakya’nın SSCB tarafından işgal edilmesine sebep olmuştur.

Ali Fuat Cebesoy (1882-1968): Mustafa Kemal ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı idi. Kurtuluş Savaşında önemli görevler üstlendi. Moskova Büyükelçiliği sırasında Moskova Antlaşması'nı imzaladı. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından birisi oldu ve sonrasında İzmir suikastı sanığı olarak İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılandı. 1948'den itibaren siyasete Demokrat Parti'de devam etti. 27 Mayıs Darbesinden sonra Yassıada Mahkemeleri'nde yargılandı.

Ali Galip (?): Damat Ferit Paşa hükûmetinin, Elazığ Valisidir. Sivas Kongresinin yapılmasını engellemeye ve Mustafa Kemal Paşa'yı ortadan kaldırmaya, Heyet-i Temsiliye ve Milli Mücadeleyi durdurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır.

Ali Kuşçu (1403-1474): Ünlü Bir Türk astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur İmparatorluğu hükümdarı Uluğ Bey'in doğancıbaşı olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Uluğ Bey’in öldürülmesinin ardından hayatı tehlikeye girince Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitti. Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Fatih Sultan Mehmet’e elçi olarak gelen Ali Kuşçu F.S.Mehmet’in isteğiyle İstanbul’a tekrar geldi ve Ayasofya Medresesi müderrisliğine getirildi.Ali Rıza Paşa (1860-1932): Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı, Ayan Meclisi üyesi ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamı, Osmanlı Mareşalidir. Ali Rıza Paşa hükümeti Temsil Heyeti ile Amasya görüşmelerini yapmıştır.

Aliya İzetbegoviç (1925-2003): Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanıdır.

Alparslan (1029-1072): Selçuklu Devletinin 2.hükümdarıdır. Amcası Tuğrul Bey’in yerine geçmiştir. (Çağrı Beyin oğludur.) Bizans ile Malazgirt savaşını yapmış ve Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.

Altuncuzade (?): Fatih döneminin hekimlerindendir. İdrar yolu hastalıklarıyla ilgilenmiş, bitkilerden ilaçlar yaparak bir çok hastalığı tedavi etmiştir.

Americo Vespuçi (1454-1512): Portekizli denizcidir. Cristoph Colomb’un Hindistan sandığı Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu ispatlamış ve kıtaya adını vermiştir.

Andrea Doria (1466-1560): Cenevizli amiraldir. 1538'deki Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'yla savaşan Kutsal İttifak donanmasına komuta etmiştir.

Aslan Yürekli Richard (1157-1199): İngiltere kralıdır. Aslan Yürekli unvanı, üstün cesaretine ve komuta kabiliyetinden dolayı verilmiştir. III. Haçlı seferine katılmıştır.

Atilla (395-453): Avrupa Hunlarının en büyük hükümdarıdır. Doğu Roma’yı (Bizans) Margos ve Anatolyus Anlaşmalarıyla vergiye bağlamıştır.
-B-

Balamir (?): Avrupa Hun Devletinin kurucusudur.

Balfour veya Arthur James Balfour (1848-1930): İngiltere başbakanlarındandır. İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı iken Balfour Deklarasyonu’nu (1917) yayınlamış ve bu deklarasyon Filistin'de bir Yahudi devletinin (İsrail) kurulmasına yol açmıştır.

Barbaros Hayreddin Paşa veya Hızır Reis (1478-1546): Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devletinin en ünlü Kaptan-ı Deryası olup, XVI. yüzyılda Akdeniz’i Türk gölü yapmıştır. 1533’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryalığı’na atanmıştır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, “dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin lakabını ise Yavuz Sultan Selim takmıştır. Preveze’de Haçlı Donanması’ı mağlup etmiştir.

Bartelmi Diaz (1450-1500): Portekizli denizcidir. 1487’de yeni bir umut kaynağı olan Ümit Burnu’nu keşfetmiştir.

Baybars (1223-1277): Memluk Sultanıdır. Baybars'ın devleti olan Memlükler, İslam Tarihi'ne Moğolları tek yenebilen devlet olarak geçmiştir

Bekir Sami Bey (1867-1933): İlk TBMM hükümetinin, bu anlamda da Türkiye'nin ilk dışişleri bakanı olma unvanını taşıyan siyaset adamı ve diplomattır. Heyet-i Temsiliye üyesidir. T.B.M.M adına Londra Konferansı’na katılmıştır.

Bilge Kağan (d.683 ya da 684-ö.734): II.Göktürk Devletinin en büyük hükümdarıdır. Kardeşi Kültigin ile beraber ülkeyi yönetmiştir. Adına Orhun abideleri dikilmiştir.

Bilge Kül Kadir Han (?): Karahanlıların ilk hükümdarıdır.

Birûni (973-1051): Türk - İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Çok çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb). Enlem ve boylam hesaplarını yapmıştır. Matematikte önemli problemlerle uğraşmış ve çözümler getirmiştir.Boris Yeltsin (1931-2007): SSCB dağılmadan önce SSCB içinde yer alan Rusya federasyonunun başkanlarındandır. Ayrıca SSCB dağıldıktan sonra da Gorbaçov’dan sonra günümüzdeki Rusya’nın devlet başkanı olmuştur.

Bozoklu Şeyh Celal (?): Tokatlı olan bir sipahi olan Celal, 1519 yılında Tokat’ta isyan çıkarmış ve daha sonra Anadolu'daki isyanlara Celali isyanları denilmiştir.

Bumin Kağan (?): Göktürk Devletinin kurucusudur.
-C-Ç-

Celâl Bayar (1883-1986): 1. Dönem TBMM'ye Saruhan (Manisa) Milletvekili, 2. Dönem TBMM'ye İzmir Milletvekili olarak girmiştir. 1924 yılında Mustafa Kemal'in emriyle Türkiye İş Bankası'nı kurmuş ve bu Banka'nın ilk genel Müdürü oluştur. Atatürk'ün son başbakanıdır. 1946 yılında arkadaşları ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve başkanlığına getirildi. Daha sonra DP’den istifa ederek, 1948'de Mareşal Fevzi Çakmak önderliğinde, Millet Partisi'ni kurdular. Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra aynı yıl TBMM tarafından Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi.

Cemal Gürsel (1895-1966): Çanakkale, Filistin, Suriye ve Kurtuluş savaşlarında yer almış bir komutandır. 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Milli Birlik Komitesi başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü Cumhurbaşkanıdır.

Cem Sultan (1459- 1495): Fatih Sultan Mehmed'in en küçük oğlu ve II. Bayezid'in küçük kardeşidir. Cem, tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ederek II. Bayezit’e karşı isyan etti. savaşı kaybeden Cem Sultan Memluklere sığındı. Daha sonra (Sen Jan) Şövalyelerinin davetiyle Rodos’a giden Cem Sultan şövalyeler tarafından Avrupa’ya götürüldü. Papanın yanında ve Fransa’da tutulan Cem Sultan, 1495’te bir suikast sonucu öldürüldü.

Cengiz Aytmatov (1928-2008): Kırgızistan’ın yetiştirdiği ve bütün dünyada tanınan önemli bir yazardır. Romanları ülkemizde de büyük ilgi görmektedir.

Cevdet Sunay (1899-1982): Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci cumhurbaşkanı ve TSK’nın 12. Genelkurmay Başkanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda Güney ve Batı Cephesinde görev almıştır.

Cezzar Ahmet Paşa (1708?-1804): Napolyon Bonaparte'a karşı yeni kurulan Nizam-ı Cedid ordusuyla Akkâ Kalesi'ni savunan ünlü Osmanlı veziridir. (Nizam-ı Cedid ordusunun ilk başarısıdır)

Chamberlain (1869-1940): İngiltere başbakanlarındandır. Hitler'in esas ilgi alanının doğuda olduğuna inandığı için Komünist SSCB'ye karşı kendileriyle ittifaka gireceğini, hatta bir Hitler'i Sovyet topraklarına yöneltebileceğini umut etmiş, Hitler'in de artık kazandıklarını elinde tutmaya çalışacağını ummuştu. Kendisiyle özdeşleşen bu politikaya “Yatıştırma Politikası” denir.

Churchill (1874-1965): İngiltere başbakanlarındandır. II. Dünya Savaşı sırasında Chamberlain’den sonra İngiltere'nin lideri olmuştur. Kahire ve Adana'da Türk yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştı.

Cristoph Colomb (1451-1506): İspanyol denizcidir. 1492’de Hindistan sandığı Amerika’ya ulaşmıştır. Fakat buranın yeni bir kıta olduğunu bilememiştir.

Çağrı Bey (990-1060): Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu ve Tuğrul Bey'in kardeşidir. Kardeşiyle birlikte ülkeyi başarılı bir şekilde yönetmişlerdir.

Çaka Bey (d.?-ö. 1092): İlk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyidir. İstanbul’u ele geçirmek amacıyla Peçenekler ve Türkiye Selçukluları ile ittifak kurdu. Bizansın kışkırtmalarıyla damadı Kılıçarslan tarafından öldürüldü.

Çandarlı Halil Paşa (d.?-ö.1453): 1439-1453 tarihleri arasındaki Osmanlı sadrazamıdır. 1444’te Haçlıların saldırması üzerine tahtı oğluna bırakmış olan II.Murat’ın tekrar tahta çıkmasını sağladığı ve İstanbul’un fethine karşı çıktığı için fetihten sonra F.S. Mehmet tarafından idam edildi. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır.

Çerkez Ethem (1885-1950): Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yi Milliye birliklerinde komutandır. Gediz Muharebeleri'nden sonra komuta kademesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve düzenli orduya katılmak istememesi yüzünden isyan etti. Başarısız olup Yunanistan'a sığındı. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde vatan haini ilan edildi. Ülkeye girmesi yasaklanan kişilerden oluşan Yüzellilikler listesinde yer aldı.
-D-

Davud el-Kayseri (1258-1350): Orhan Bey’in kurduğu ilk Osmanlı medresesinin (İznik’te) başmüderrisidir.

Del Kano (1486/1487-ö. 1526): Macellan Filipinlerde yerliler tarafından öldürülünce yardımcısı Del Kano seyahati 1522’de tamamlamış ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

Demirbaş Şarl veya XII. Karl (1682-1718): İsveç kralıdır. 1709 Poltova Savaşında Rusya’ya yenilmiş ve Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Osmanlıya uzun süre sığındığı için yeniçeriler tarafından demirbaş denmiştir.

Demirci Mehmet Efe (1883-1961): Babasının mesleğinden dolayı Demirci lakabını aldı. İzmir'in işgalinden sonra Kuva-yi Milliye'ye katıldı. Düzenli orduya katılmak istemediği için isyan etmiş ancak başarısız olup teslim olmuştur.

Denis Papin (1647-1712): Fransız fizikçidir. su ve buhar gücü üzerinde birçok keşifleri vardır. İlk buharlı gemi bunların başında gelir. Ayrıca düdüklü tencereyi icat etmiştir. Buluşları sanayi inkılabının gerçekleşmesine katkı sağlamıştır.

Dürrizade Abdullah Efendi (1867-1923): 1920 yılında Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından kurulan hükümette Şeyhülislam ilan edildi. Milli Mücadele'ye katılan Mustafa Kemal ve diğer Kuvayı Milliye'ciler hakkında ölüm fetvasını onaylayan şeyhülislamdır.

Düzmece Mustafa (1393-1422): Yıldırım Bayezid'ın veliaht olan en büyük oğludur. Ankara Savaşından sonra Timur tarafından Semerkand’a götürülmüş ve Timur ölünce Anadolu’ya dönmüştür. Devlet adamları halkın ve askerlerin Mustafa yanında isyana katılmaması için Mustafa'nın "Düzmece" olduğunu, yani ona benzeyen başka biri olduğunu söyledi. Bu yüzden Düzmece Mustafa denilmiştir. Bizans’a sığınan Mustafa, yeğeni II.Murat döneminde tekrar taht kavgasına girişmiş ancak idam edilmiştir.
-E-

Ebulfez Elçibey (1938-2000): Azerbaycan’ın bağımsızlığında rolü olan büyük bir liderdir. 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi'ni kurdu ve başkanı seçildi. Azerbaycan'ın Sovyetler'den bağımsızlığını kazanması için çalışmış ve 1991’de SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın 1992’de 2. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Ebussuud Efendi (1490-1574): En ünlü Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. Kanuni döneminde şeyhülislamlığa getirilmiş ve II.Selim döneminde de görevde bulunmuştur.

Edip Ahmet Yükneki (12.yy.): Karahanlılar zamanında yetişen büyük Türk şairidir. Ahlak kitabı olan Atabetül Hakayık’ı yazmıştır.

Eisenhower veya Dwight David Eisenhower (1890-1969): ABD'nin 34. başkanı ve generalidir. II. Dünya Savaşı'nda Batı Avrupa'daki Müttefik kuvvetlerinin başkomutanlığını yapmış ve Normandiya çıkarmasında başarılı olmuştur. 1951’de NATO'nun ilk başkomutanı olmuştur. Açıkladığı Eisenhower Doktrini ile Orta Doğu ülkelerine askerî ve ekonomik yardımda bulunulmasını planlanmaktaydı. Yardımın amacı; Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını önlemekti.

Ekmeleddin İhsanoğlu (d.1943-yaşıyor): İslam Konferansı Örgütü’nün ilk Türk genel sekreteridir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP-MHP ve diğer partilerin ortak adayı olarak seçime girmiş ancak seçilememiştir.

Emir Sultan (1368-1430): Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşamış İslam ve tasavvuf dünyasında tanınmış düşünce adamıdır. Soyu Muhammed Peygamber'in torunu Hüseyin'e dayanır. Yıldırım Bayezid’ın damadıdır.

Enver Paşa (1881-1922): İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucu ve önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Bâb-ı Âli Baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka önayak olarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında "Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili" olarak askeri politikayı yönetmiştir. Türkistan’ı Rus işgalinden kurtarmak için başlatılan Basmacı Hareketine yardıma gitmiş ve orada ölmüştür.

Ertuğrul Gazi (1188-1281): 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osman Bey'in babasıdır. Kayılar Türkistan’dan Moğol tehdidinden kaçarak Anadolu’ya geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Ertuğrul Gazi ve Kayılar Ankara civarındaki Karacadağ’a yerleştirilmişlerdir. Söğüt ve Domaniç’i ele geçirmişlerdir.

Evliya Çelebi (1611-1682 ): XVII. yüzyılda yaşamış ünlü Türk gezginidir. Seyahatname adındaki 10 ciltlik eserinde gezip gördüğü ülkelerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.
-F-

Fahri Korutürk (1903-1987): Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. cumhurbaşkanıdır. (1973-1980 arasında) 1936'da Montrö Boğazlar Konferansı'na askerî uzman olarak katılmıştır. Devrinde Kıbrıs Harekâtı gerçekleştirilmiş ve anarşi tüm hızıyla yayılmıştır.

Farabi (870 - 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo'nun fikirlerini en iyi açıkladığı için Muallimi Sani, yani "ikinci öğretmen" unvanıyla tanınmıştır.( Kitab-ül Musiki adlı eseri müzik alanında yazılmış ilk eserdir.)Fatin Rüştü Zorlu (1910-1961): Demokrat Parti iktidarı (1950-1960) döneminde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptı, 27 Mayıs 1960 Darbesinden sonra Adnan Menderes ve Hasan Polatkan ile birlikte idam edildi.

Fatma Aliye (1862-1936): Türk edebiyatının ve İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı olarak tanınır.

Fazıl Küçük, (1906-1984): 1960’ta Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıslı Rumların ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Kıbrıslı Türklerin, Rauf Denktaş'tan önceki önderidir.

Ferdinand I (1503-1564): Avusturya Arşidüküdür. Şarlken’in kardeşidir. Şarlken gibi kendisi de Kanuni’ye bir çok kez yenilmiştir.

Fethi Okyar (1880-1943): Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer almış, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış, Atatürk'ün talimatıyla kurulan ikinci muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı yönetmiştir. Yaşamı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın kişisel arkadaşlarından biri olmuştur.

Fevzi Çakmak (1876-1950): Osmanlı paşası ve Türkiye'nin ikinci ve son mareşalidir. Türkiye'nin Mustafa Kemal Paşa'dan sonraki ikinci mareşali, ilk Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay başkanıdır. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında görev almıştır. Ayrıca CHP ve DP’de milletvekilliği yapmıştır.

Fidel Castro (d. 1926-yaşıyor): Küba Devrimi'nin önderlerinden olan Kübalı komünist liderdir. Batista diktatörlüğünü yıkarak iktidarı ele geçirmiş ve 50 yıl iktidarda kalmıştır. Ekonomiyi millileştirmeye çalışması ABD şirketlerini zarara soktu ve ABD Castro’yu yıkmaya çalıştı. Bunun sonucunda Castro SSCB’ye yaklaştı ve SSCB Küba’ya füze yerleştirdi. Bu durum Küba Buhranını ortaya çıkarmıştır.

Franklin Roosevelt (1882-1945): En uzun süreyle görevde kalmış olan ABD başkanıdır. Başkanlığa 4 kez seçilmiştir. ABD tarihinde Roosevelt'in dışında 2’den fazla seçilmiş olan hiçbir başkan yoktur. ABD tarihinde engelli olan tek başkandır. (Yürüme engelli) Japonya2nın Pearl Harlbour’a saldırması üzerine II.Dünya Savaşı’na girdi. Neredeyse savaşın sonuna kadar ABD’nin liderliğini yapmıştır.

Francisco Franco veya General Franco (1892-1975): İspanya iç savaşında (1936-1939) milliyetçilerin lideri, general ve devlet adamıdır. İç savaşın ardından 36 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle yönetmiştir.

Fuad Köprülü (1890-1966): Ordinaryüs profesör tarihçi, Türkolog, dışişleri bakanlığı yapmış siyasetçi ve edebiyat araştırmacısıdır.Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile birlikte CHP’den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdular. Demokrat Parti 1950 seçimini kazanıp iktidara gelince, dışişleri bakanı oldu.
-G-

Galile (1564-1642): Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularındandır. Ticari alanda kullanılan pusula, ilkel bir termometre, kalp atışı ölçümü için bir sarkaç ve en önemlisi gelişmiş teleskopu icat etti. Gezegenler ve diğer gök cisimleri ile ilgili çalışmalar yaptı.

Gandi veya Mahatma Gandi (1869-1948): Hindistan’ın siyasi ve ruhani lideridir. İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin en önemli lideri olmuş ve Hindistan’ın bağımsızlığında büyük rol oynamıştır.

Gazali (1058-1112): İslâm filozofudur. Melikşah zamanda yaşamış, Nizamiye medresesinde ders vermiştir.Gazneli Mahmut (971-1030): İslâm dünyasında halifeden sonra ilk kez sultan unvanını kullanan Türk hükümdarıdır. Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmış ve halife tarafından Sultan ünvanı verilmiştir. Hindistan bölgesinin Müslümanlaşmasını sağlamıştır.

George Washington (1732-1799): İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi başlatan 13 koloninin seçtiği ordu komutanı ve ABD’nin ilk başkanıdır.

Gıyaseddin Keyhüsrev I (1164-1211): Türkiye Selçuklularının sultanıdır. Tahtı kardeşine bıraktı, kardeşi ölünce ikinci kez tahta çıktı. Ticari amaçlı fetihler yaptı (Alanya gibi). Venediklilerle ilk defa ticaret antlaşması yaptı. Bir donanma kurarak denizcilik alanında faaliyet gösterdi.

Yüklə 328,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə