Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da TürkmenlerYüklə 7,31 Mb.

səhifə1/343
tarix21.03.2018
ölçüsü7,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   343


 Tarihte ve Günümüzde

Ortadoğu'da Türkmenler

(Irak-İran-Suriye)

8 - 10 Mayıs 2014

Uluslararası Sempozyum

Özet Gönderim 

: 15 Ocak - 14 Şubat 2014

Bildirilerin Duyrulması

: 28 Şubat 2014

Tam Metinlerin Duyrulması

: 18 Nisan 2014

www.bilecik.edu.tr
Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu

  /   I 


 

 

U

LUSLARARASI 

T

ARĠHTE VE 

G

ÜNÜMÜZDE

 

 

ORTADOĞU'DA

 

TÜRKMENLER 

(

IRAK

-

ĠRAN

-

SURĠYE

)

 SEMPOZYUMU

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

 

TURKMENS IN THE MIDDLE EAST IN PAST AND PRESENT 

 

(

IRAQ

-

IRAN

-

SYRĠA 

08-10 Mayıs 2014-BĠLECĠK) 

 

 

 

 

 

Editörler Kurulu/Editorial Board 

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK 

 

 

 

Bilecik - 2016 

 

 II

 

  /  Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu 

 

 

ULUSLARARASI TARĠHTE VE GÜNÜMÜZDE ORTADOĞU'DA TÜRKMENLER 

(Irak-Ġran-Suriye) SEMPOZYUMU 

8-10 Mayıs 2014 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKMENS IN THE 

MIDDLE EAST IN PAST AND PRESENT (Iraq-Iran-Syria) 

08-10 May 2014 

 

2016 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Yayınları Bu kitabın her türlü basım, yayın ve telif hakları Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesine aittir. 

Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesinin yazılı 

izni olmadan elektronik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. 

Cophyright 2016 by Bilecik ġeyh Edebali University. 

All right reserved. No part of this book may be printed, reproduced or distributed by any 

electronic, optical, mechanical or other means without the written permission of Bilecik ġeyh Edebali 

University. 

  

ISBN: 978-605-65623-1-0  

Yayına Hazırlık

Mustafa Serin Kapak Tasarımı

Çağrı Bakır Basım Tarihi 

Aralık - 2016  

 


Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu

  /   III Uluslararası  

Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da 

Türkmenler 

(Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM TURKMENS IN THE MIDDLE 

EAST IN PAST AND PRESENT (Iraq-Iran-Syria) 

 

(08-10 Mayıs 2014-BĠLECĠK) 

 

 

 

Editörler Kurulu/Editorial Board 

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik - 2016 

 

 

 IV

 

  /  Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler 

(Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 

ile Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TĠKA) BaĢkanlığının Katkılarıyla 

GerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 Bu sempozyum kitapçığı Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi tarafından 

düzenlenen Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler 

(Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumuna sunulan tebliğlerden oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca Bilim Kurulu tarafından uygun görülmeyen, eksik, düzeltilmeyen ve 

zamanında teslim edilmeyen tebliğler değerlendirme dıĢında tutulmuĢtur. 

Eserdeki tebliğlerin bilimsel, etik ve adli sorumlulukları yazarların kendilerine 

aittir. Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-Ġran-Suriye) Sempozyumu

  /   V 


BĠLĠM KURULU/SCIENCE BOARD 

Prof. Dr. Ġbrahim TAġ (Türkiye) 

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Türkiye) 

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR (Türkiye) 

Prof. Dr. Ali AKTAN (Türkiye) 

Prof. Dr. Aydın ÇELĠK (Türkiye) 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Türkiye) 

Prof. Dr. Cüneyt KANAT (Türkiye) 

Prof. Dr. Davut HUT (Türkiye) 

Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Türkiye) 

Prof. Dr. Fazıl BAYAT (Türkiye) 

Prof. Dr. Gazanfer PAġAYEV (Azerbaycan) 

Prof. Dr. Ġlyas GÖKHAN (Türkiye) 

Prof. Dr. Khaled TADMORI (Lübnan) 

Prof. Dr. Kenan Ziya DAġ (Türkiye) 

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN (Türkiye) 

Prof. Dr. Mahir NAKĠP (Türkiye) 

Prof. Dr. Mavlyuda YUSUPOVA (Özbekistan) 

Prof. Dr. Mustafa DAġ (Türkiye) 

Prof. Dr. Mustafa TURAN (Türkiye) 

Prof. Dr. Omar TADMORI (Lübnan) 

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Türkiye) 

Prof. Dr. Ramazan ġEġEN (Türkiye) 

Prof. Dr. Salim KOCA (Türkiye) 

Prof. Dr. Suphi SAATÇĠ (Türkiye) 

Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ (Türkiye) 

Doç. Dr. Hilmi BAYRAKTAR (Türkiye) 

Doç. Dr. Oguljeren HAJIYEVA (Türkmenistan) 

Doç. Dr. Oktay Selim KARACA (Türkiye) 

Doç. Dr. Tarana HASHIMOVA (Azerbaycan) 

Yrd. Doç. Dr. Dauood REZAEI (Ġran) 

Yrd. Doç. Dr. Masoumeh KHANZADEH (Ġran) 

Yrd. Doç. Dr. Ali YĠĞĠT (Türkiye) 

Dr. Ali SHAMIL (Azerbaycan) 

Dr. Efzaladdin ASGAROV (Azerbaycan) 

Dr. Zulfiyya VALIYEVA (Azerbaycan) 

Dr. Yakhshikhanim NASIROVA (Azerbaycan) 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   343


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə