Tarix 6-sinfYüklə 164,77 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü164,77 Kb.

TARIX 6-SINF .1138 ta

(T-6-m)Qadimgi bitiklarni o’rganish bilan qaysi fan shug’ullanadi?

AArxeologiyaB)Antrapologiya

C)Epigrafika

D)Numizmatika

3

(T-6-m)Tangalarni tadqiq etish bilan qaysi fan shug’ullanadi?

A ArxeologiyaB) Antropologiya

C) Epigrafika

D)Numizmatika

4

(T-6-m) Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topishi davrini olimlar nima deb ataydilar.

A Uyg’onish davriB) Ellinizm

C) Sivilizatsiya

D) Demokratiya

3

(T-6-m) Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi boshlangan hududlarni aniqlang.

A Qadimgi Sharq,Krit oroli va YunonistondaB) O’rta Osiyo va O’zbekiston hududida

C) Qadimgi Sharq ,Krit oroli va Hindiston

D)O’rta Osiyo va Yunoniston

1

(T-6-m) Qadimgi sivilizatsiyalar jahonning ko’pgina o’lkalarida ,jumladan…………hududida ham vujudga kelgan.

A Qadimgi Sharq,Krit oroli va YunonistondaB) O’rta Osiyo va O’zbekiston hududida

C) Qadimgi Sharq ,Krit oroli va Hindiston

D)O’rta Osiyo va Yunoniston

2

(T-6-m)Yer yuzida odam paydo bo’lganidan to milodiy 476-yilda G’arbiy Rim imperiyasi qulaganiga qadar kechgan voqealar qaysi tarixni tashkil etadi.

A Ibtidoiy jamoa tarixiB) Qadimgi dunyo tarixi

C) Qadimgi dunyoni o’rganish tarixi

D) Ilk o’rta asrlar tarixi

2

(T-6-m)Qadimgi dunyo tarixi qanday o’rganiladi?

A Ma’naviy va yozma manbalar asosidaB) Tosh qurollar turiga qarab

C) Arxeologik va yozma manbalar asosida

D) Arxeologik va geografik manbalar asosida

3

(T-6-m)Ma’lumki qadimgi dunyo tarixi Qadimgi Sharq,Yunoniston va Rim saroy a’yonlari va Podshohlarining turli yilnomalari (voqealar yilma-yil qayd etib borilishi),qonunlar majmui ,biogeografiyalar (tarjimai hol) aks ettirilgan.Ularda…………haqida hikoya qiladi.

1)yurishlar ; 2) janglar;3) marosimlar: 4) ibodatxonalar qurilishi ; 5) saroy va qal’alar qurilishi;6) hunarmandchilik va dehqonchilik:7) shartnomalar 8) qadimiy fanlar va san’atlar

A1;2;4;5;6;8;

B)1;2;3;4;5;8

C)1:2;3;4;5;6;;

D)1;2;4;5;6;7;

1

(T-6-m) Olimlar o’qigan qadimgi matnlarning xalqlarga taalluqli tamonini ajrating.

“Marhumlar kitobi”

“Bibliya”

“Rigveda”

“Avesto”

O’rta Osiyo

Misrliklar

Yahudiylar

Hindlar

A 1-b;2-a;3-c;4-d;B) 1-a; 2-b;3-c;4-d;

C) 1-b;2-c;3-d;4-a;

D)1-d;2-c;3-b;4-a;

3

(T-6-1)Qadim o’tgan zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarni amalgam oshiruvchilar……………deyiladi

A ArxeologlarB) Antropologlar

C) Etnograflar

D) Lingvistlar

1

(T-6-1)Qadimda odamlarning qoldiqlari(skelet va boshchanoq)ni sinchiklab tekshirib ko’rgan va ularning tashqi ko’rinishini qaytadan yaratishga,ming yillar davomida kishilarning tashqi `qiyofasida ro’y bergan o’zgarishlarni nazardan o’tkazishga harakat qiluvchilar…….deyiladi.

A ArxeologlarB) Antropologlar

C) Etnograflar

D) Lingvistlar

2

(T-6-1) Hozir ham barhayot qabilalar va xalqlarni,qadimgi odamlarning saqlanib qolgan ko’pgina udumlari,xo’jalik va madaniyat an’analarini ………..o’rganadilar.

A ArxeologlarB) Antropologlar

C) Etnograflar

D) Lingvistlar

3

(T-6-1)Hozirgi zamon tili qay yo’sinda shakllanganligini tushunib yetish maqsadida qadimgi tillarni tadqiq etuvchilar……….deyiladi

A ArxeologlarB) Antropologlar

C) Etnograflar

D) Lingvistlar

4

(T-6-1)O’lkamiz eng qadimgi tarixining keng tarqalgan manbayi qadimshunoslar tamonidan topilgan……….

A ma’naviy manbalardirB)moddiy manbalardir

C) yozma manbalardir

D)qolyozma asarlardir

2

(T-6-1)O’zbekiston tarixi bo’yicha eng qadimgi manba bu…………

A Geradotning “Tarix”asaridirB) Zardushtiylarning Avestosi

C) Behustun qoyalari

D)Strabonning “Geografiya”asaridir

2

(T-6-1)Qadimgi davr tarixiga oid yana bir manba (Avestodan so’ng)Behustun qoyalari qayerda joylashgan?

A Eronning Kirmonshoh shahri yaqinidaB) Geradotning “Tarix”asari

C) Sim Szyangning “Tarixiy yilnoma”si

D) Strabonning “Geografiya”

1

(T-6-1)Behustun qoyalari yozuvlari kim tamonidan va qaysi tillarda yozilgan?

A Fors shohi DoroI ,fors,elam va so’gd yozuvidaB) Fors shohi Doro II, fors,elam va bobil

C) Fors shohi Doro I,fors,elam va bobil

D)Fors shohi Kir II,fors,elam va finikiya

3

(T-6-1)Behustun qoya yozuvlarida yurtimizga doir qanday ma’lumotlar sanab o’tilganlini belgilang.

A Xorazm,Choch,Baqtriya viloyatlari bilan saklarB) Xorazm,So’g’diyona,Baqtriya bilan massagetlat

C) Xorazm,Ustrushona,Baqtriya bilan massagetlar

D)Xorazm,So’g’diyona ,Baqtriya bilan saklar

4

(T-6-1) O’lkamizning qadimgi aholisi to’g’risida batafsil ma’lumotni qaysi ma’lumotdan olamiz.

A Geradot “Tarix”B) Ksenafont va Ktesiy asarlari

C) Strabon “Geografiya”

D)Sim Szyang “Tarixiy yilnoma”

1

(T-6-1) Yurtimiz tarixi haqida ayrim ma’lumotlar…….o’z aksini topgan.

A Geradot “Tarix”B) Ksenafont va Ktesiy asarlari

C) Strabon “Geografiya”

D)Sim Szyang “Tarixiy yilnoma”

2

(T-6-1)Geradotning Tarix asari nechta kitobdan iborat va u qachon yashab o’tgan.

A 9 ta ,VasrB) 8 ta,V asr

C) 9 ta,VI asr

D) 7 ta,V asr

1

(T-6-1) Strabon(Geografiya),Ksenafont va Ktesiylarning yashab o’tgan davrini aniqlang.

AMil.avv. I asr ox .Mil.avv.V-IV asrlarB)Mil.avv. II asr,Mil.avv.V-IVasr

C)Mil.avv.I asr.Mil.avv.VI-Vasr

D)Mil.avv.I asr bosh.Mil.avv.V-IV asr

1
(T-6-1) Mil.avv.IIasr ox.-Iasr boshlaridayashagan qadimgi Xitoy tarixchisi Sim Szyangning asarining nomi.

A “Buyuk Aleksandr tarixi”B) “Tarixiy yilnomalar”

C) “Tarixiy faktlar”

D) “Geografiya”

2

(T-6-1) Yurtimizning qadimgi aholisi va davlatlari to’g’risida ham ma’lumot beradigan asar.
A “Buyuk Aleksandr tarixi”

B) “Tarixiy yilnomalar”

C) “Tarixiy faktlar”

D) “Geografiya”

21.

O’zbekiston tarixi:7-s.

1-MAVZU;

1.Ilk o’rta asrlarda mulkdor tabaqa

nima deb atalgan?#A)Dehqon

B)Zodagon

C) Kadivar

D)Chokar
2)Mamlakatda yerga egalik qilish munosabatlarining shakllanishi bilan qishloq jamoalari ichida qanday tabaqalar paydo bo’ldi?

A)Feodallar va krepostnoylar

B)Zodagonlar va kashavarzlar

C) Dehqonlar va chokarlar

#D)Dehqonlar va kadivarlar
3)Mamlakatda yer-suv mulkchiligining xususiyati ortib borishi bilan…………soni ko’payib, dehqonchilik xo’jaligining asosiy ishlab chiqaruvchi kuchlarining biriga aylangan.

A)Dehqonlarning

B)kashovarzlarning

#C)kadivarlarning

D)chokarlarning
4.V-asrning o’rtalariga kelib,garchi ekin yerlarininjg ma’lum qismi mulkdor dehqonlar qo’l ostidagi mulklardan iborat bo’lsa ham,ammo obikor yerlarning asosiy qismi…….

A)hali yetarlicha o’zlashtirilmagan edi

#B)hali ham qishloq jamoalarining qaramog’ida edi

C)ruhoniylar qo’l ostida edi

D)ko’chmanchi qabilalar tomonidan bosib olingan edi
5.Qishloq jamoalari yerlarida yashab yer suvdan iborat umumiy mulkka ega bo’lgan erkin ziroatchilar tabaqasi………deb atalardi.

A)Dehqonlar

#B)kashavarzlar

C)kadivarlar

D)chokarlar
2-MAVZU;

6.Zaiflashib borayotgan Qang’ davlatidan birinchi bo’lib ……….ajralib chiqadi.

A)Davon

#B)Xorazm

C)Kushon

D)Choch
7.Milodiy III-asr o’rtalarida Xorazm davlatining poytaxti dastlab hozirgi qaysi hududda joylashgan bo’lgan?

A)Xorazmning Xozarasp tumanida

B)Qoraqolpog’istonning Qo’ng’irot tumanida

#C)Qoraqolpog’istonning Ellikqal’a tumanida

D)Xorazmning Xiva shahri o’rnida
8.Qaysi shahar harobalari ikki qavatli shoh saroyi va shohona joylar rangdor tasvirlar qabartma ganchkor naqshlar hamda haykallar bilan bezatilgan?

A)Ko’zaliqir

B)Qo’yqirilganqal’a

#C)Tuproqqal’a

D)Jonbosqal’a
9.IV asrda Xorazmning Afrig’ shohlari kumush tangalari qanday tasvirlangan?

A)old tomonida mulkdorlarning surati,orqasida gajak dumli bars yoki qoplon tasviri

B)old tomonida hukmdor va malika,orqasida quyosh tasviri

C)yuza qismida otashparastlik,orqasida ayri tamg’a tasvirlangan

#D)betide shoh va orqasida suvoriy tasviri
10.Quyidagilardan Shimoliy Hindistonda 75 yil hukmronlik qilgan sulolani ko’rsating.

A)xioniylar,g’aznaviylar

B)kidariylar,sayyidlar

#C)kidariylar,lodiylar

D)kushonlar,eftaliylar
11.Quyidagilardan 120 yildan oshiqroq mavjud bo’lgan davlatlarni ko’rsating.

A)Salavkiylar,Kushon podsholigi

B)Yunon-Baqtriya ,Kidariylar

#C)Yunon-Baqtriya,Xioniylar

D)Yunon-Baqtriya,Parfiya
12.Qachon O’rta Osiyoda xioniylar hukmronligi o’rnatildi?

A)IV asrning 60–yillarida

#B) IV asrning 70–yillarida

C) IV asrning 80–yillarida

D) IV asrning 50–yillarida
13.Toxarlar kimlarning avlodlari bo’lgan?

A)massagetlar

B)saklar

C)xunnlar

#D)kushonlar
14.Qachon kidariylar bilan sosoniylar o’rtasida ziddiyat tobora kuchayib,ular bir-biriga dushman bo’lib qolgan?

#A)V-asrning 30-50-yillarida

B)V-asrning 50-70-yillarida

C)IV-asrning 70-80-yillarida

D)VI asrning 20-yillarida
15. “Eftal” degan nom ilk bor “xeptal” shaklida ………..manbalarida uchraydi?

A)V-asrda Vizantiya

B) IV-asrda Xitoy

C) VI-asrda Arab

#D) V-asrda Arman
16.Franklar xristian dinini qabul qilgandan 30-yil oldin………

A)xioniylar So’g’dga bostirib kiradilar

B)Peroz eftaliylarga qarshi uchunchi marta yurishga otlandi

#C)eftaliylar Xitoyga elchi yuboradilar

D)Kubod hukmronligi boshlandi
17.Sosoniylar va eftaliylar o’rtasida jangdan so’ng necha yil davomida eftallarga sosoniylar katta o’lpon to’lab turadi?

#A)ikki yil

B)uch yil

C)olti yil

D)bir yil
18.Franklar qiroli Xlodvig vafotidan 20 yil o’tib………….

A)kidariylar va sosoniylar o’rtasida to’qnashuv bo’ldi

B)Afrig’iylar qarorgohi Kat shahriga ko’chirdi

#C)Anushervon hukmronligi boshlandi

D)eftaliylar Marvni ishg’ol qildi
3-MAVZU

19.Qaysi hududda g’alladan tashqari sholi ham yetishtirilar edi?

A)Toxariston va Sug’d o’lkasi

B)Farg’ona va Xorazm o’lkasi

#C)Qashqadaryo va Zarafshon vodiysi

D)Qashqadaryo va Surxondaryo vodiysi
20. Qaysi hududda rivoj topgan dehqonchilik va bog’dorchilik va bog’dorchilikning markazi hisoblanardi?

#A)Toxariston va Sug’d o’lkasi

B)Farg’ona va Xorazm o’lkasi

C)Qashqadaryo va Zarafshon vodiysi

D)Qashqadaryo va Surxondaryo vodiysi
21.Xvabular kimlar?

A)ruhoniylar

B)yirik yer egalari

C)savdogarlar

#D)qabila oqsoqollari


22.Samarqand viloyati janubiy tumanlarining asosiy suv manbai………..hisoblanadi.

A)Zog’ariq

B)Bo’zsuv

#C)Darg’om

D)murg’ob
23.Ipak yo’li savdosida sosoniy savdogarlari bilan raqobatda asosan…………..vositachilik rolini o’ynaydi.

#A)sug’dlar

B)turklar

C)eftallar

D)forslar
24.O’rta Osiyo aholisi turli tillarda so’zlashgan.Chorvador aholi o’rtasida………..muhiti hukmron edi.

A)sug’d tili

#B)turkiy tili

C)fors tili

D)mo’g’ul tili
25.Qaysi til xalqaro savdo tili sifatida Yettisuv va Farg’ona orqali Sharqiy Turkistonga kirib,Xitoy hududlarigacha yetib boradi?

#A)sug’d tili

B)turk tili

C)fors tili

D)mo’g’ul tili
26.Eftaliylar yozuvi nechta harfdan iborat bo’lgan?

A)20 ta

#B)22 ta

C)25 ta

D)38 ta
27.V-asrda O’rta Osiyoliklar Xitoy hunarmandlariga nimani o’rgatadilar?

A)qurol yarog’ yasashni

B)charmdan egar-jabduq yasashni

C)ot-aravalar va duradgorlik san’atini

#D)rangli shisha va shisha buyumlar yasashni

4-MAVZU;


28.Qachon turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo’ylarigacha cho’zilgan keng o’lkalarni egallaydilar?

A)552-yil

B)553-yil

#C)555-yil

D)558-yil
29.Necha kun davom etgan shiddatli jangda eftaliylar qo’shinini turklardan yengiladi?

A)6 kun

#B)8 kun

C)9 kun

D) 15 kun
30. Turk xoqonligida ko’chmanchi chorvador aholi qanday nomlar bilan yuritilgan?

#A) “budun” yoki “qora budun”

B) “tudun” yoki “dehqon”

C) “yabg’u” yoki “jabg’u”

D) “budun” yoki “shad”
31.O’n o’q el sardori bir tuman suvoriylarni safga tortar edi.Bunday harbiy bo’linmalarning tumanboshisi ………… deb yuritilgan.

A) “yabg’u”

B) “budun”

C) “tudun”

#D) “shad”
32. VI- asrda Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo … mayda hokimliklar mavjud edi.

#A) o’ndan ortiq

B)oltita

C) yigirmaga yaqin

D)beshta
33. Qanday omillar xoqonlikning mustahkam markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermagan?

A) iqtisodiy va siyosiy boshqaruv yerli sulola hukmdorlari qo’lida qolganligi

#B) Turk xoqonligi tasarrufida bo’lgan hududlardagi hokimlar mustaqil bo’lishni istar edi.

C) Uzoq Sharqdan Eron hududigacha karvon yo’li nazoratini o’z homiyligi ostiga olganligi.

D)Har bir qabilaning o’z diniga egaligi va qoloqligi edi.
34. Turk xoqonligi …ikkiga –Sharqiy turk xoqonligi va G’arbiy turk xoqonligiga bo’linib ketadi.

A)VI asrning 60-yillari boshlarida

#B)VI asrning 80- yillari oxirlarida

C)VII asrning 20 –yillarida

D)VII asrning 50- yillarida
5-MAVZU;
35. G’arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi … bilan mashg’ul edi.

A) ziroatchilik, chorvachilik va baliqchilik

#B) o’troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq

C) o’troq dehqonchilik va chorvachilik

D) ko’chmanchi chorvachilik va yilqichilik
36.VII asrning birinchi choragida ….

#A) G’arbiy xoqonlik nihoyatda kuchaydi.

B)Turk xoqonligi ikkiga bo’lindi.

C) Arablar Turk xoqonligiga hujum uyushtirdi.

D)Eftaliylar davlati parchalanib ketdi.
37. Xoqon Tunyabg’u viloyat hokimlarini xoqonlik ma’muriyati bilan bevosita bog’lash va ularning ustidan nazoratni kuchaytirish maqsqdida ….

A) turkiy qabilalarni o’troqlashuvini qo’llab quvvatladi.

B) islom dinini qabila sardorlari bilan qabul qildi.

#C) mahalliy hukmdorlarga xoqonlikning ,, yabg'u'' unvonini berdi.

D) xoqonlik poytaxtini Oltoydan Yettisuvga ko’chirdi.
38. Sarrojlik - …

A) el- yurt hokimi

B) viloyat hokimi

#C) egar- jabduq yasash

D)duradgorchilik
39. Ilk o’rta asrlarda qayerda qo’rg’oshin , kumush va oltin qazib olingan?

A) Farg’onada

B) Sug’dda

C) Chochda

# D) Iloqda


40. Buyuk Simon vafotidan 300 yil oldin ….

A) Turk xoqonligi tashkil topdi.

B) Turk xoqonligi Sharqiy va G’arbiy qismlarga bo’linib ketdi.

#C) Buxoro, Samarqand, Ishtixon va Ustrishonadan savdo karvoni Xitoyga yetib boradi.

D) Buxoroda Abruy qo’zg’oloni bo’ldi.
41. Quyidagi qaysi voqealar orasidagi farq bir asrni tashkil etyadi?

A)G’arbiy Rim imperiyasi barham topdi, Eftaliylar Xitoyga elchi yuboradilar.

B) Yevropada Rim Papasi davlati vujudga keldi, turklar Yoyiq va Itil bo’larini zabt etdi.

C)Xristianlikda anafema joriy etilgan, turklar Choch shaxrini ishg’ol qildi.

D)Franklar davlati tashkil topdi, Buxoroda Abruy boshchiligida qo’zg’olon bostirildi.
6-MAVZU;
42. Manbalarda ta’rif etilishicha , Toxariston aholisi …. diniga e’tiqod qilgan.

A) zardusht

# B) buddaC) islom

D) xristian .

43. Toxariston nechta harfli yozuvga ega bo’lgan?

A) 22 ta

#B)25 ta

C) 30 ta

D)38 ta
44. Toxariston aholisining asosiy qismi …. bilan shug’ullangan.

#A) o’troq dehqonchilik

B) chorvachilik

C) hunarmandchilik

D) uzumchilik
45. Farg’ona vodiysidan qo’shni mamlakatlarga … chiqarilgan.

A) oltin, jez, novgshadil va yalama tuzlar

B) kamon, gurzi, cho’qmoq va sovutlar

C) zeb-ziynatlar turli- tuman matolar.

#D)bo’yoq, rangli shisha buyumlar va dori-darmonlar
46. Ilk o’rta asrlarda ishkomli qasr, qo’rg’on va ko’shklar asosan qanday vazifalarni o’tagan?

1.mudofa inshoati

2. chokarlar to’lanadigan joy

3. ma’muriy markaz

4. markaziy ibodatxona

5. oziq-ovqat va qurol-yarog’ ombori. 6. yozgi qarorgohi.

A)1.3.4.5.

B) 1.4.5.6

C) 1.2.4.6

#D)1.2.3.5
7-MAVZU;
47.Toxar yozuvi …. asosida shakllangan.

A)oramiy

B) sug’d yozuvi

C) xorazm yozuvi

#D) baxtar yozuvi
48. Sug’d xati asosida qaysi yozuvlar shakllangan?

#A) uyg’ur va turk

B) mo’g’ul va manjur

C) toxar va baxtar

D) ko’k turk xati
49.Bizning zamonimizgacha saqlanib qolgan Sug’d yozuvlari qayerlarda qayd etilgan?

1.Panjikent yaqinidagi Qal’ai Mug’da

2.Buxoroning Varahsha shahar harobalarida

3.Toxaristonning Balx shahri yaqinida

4.Sharqiy Turkistondagi Turfon shahri yaqinida

5.Samarqandning qadimiy xarobasi Afrosiyobda

A) 1.2.4.

B)1.2.3.

C) 1.3.4.

#D) 1.4.5
50. Qadimgi ko’k turk bitiklari Oltoy va Sharqiy Turkistondan tashqari … topilib, o’rganilgan.

#A) Yettisuv,Farg’ona va Zarafshon vodiylaridan

B) Farg’ona, Toxariston va Pokiston hududlaridan

C) Xitoy, Qozog’iston va Zarafshon vodiysidan

D) Surxandaryo, Qashqadaryo va Amudaryo bo’ylaridan
51. Ilk o’rta asrlarda O’rta Osiyo xalqlarining mafkuraviy hayotida …. Ham ancha chuqur ildiz otgan edi.

A) shomonlik

B) budda dini

C) nestorianlik

#D) moniy dini
52. Qaysi din jon va ruhlarga , ota-bobolar ruhiga sig’inish e’tiqodini tarbiyalagan?

#A)shomonlik

B)budda dini

C) nestorianlik

D)moniy dini
53. Chorvadorlar ko’chmanchi aholi Ko’k Tangri sharafiga qurbonlik uchun ….

A) ikki o’rkachli tuya so’yilgan

#B) qora qashqa ot so’yilgan

C) oq qashqali ho’kiz so’yilgan

D) xo’roz so’yilgan
54. Qaysi hududdan buddaning bahaybat haykallari topib o’rganilgan?

1.Toxaristonning Balx shahri yaqindan

2.Sharqiy Turkistondagi Turfon shahri yaqinidan

3. Farg’ona vodiysi Quvadan

4. Qo’rg’ontepa yaqinida Ajinatepadan.

A) 1.2

B)1.3

C)2.3

#D) 3.4
55. Ilk o’rta asr ganchkorlar san’atining nodir yodgorligi namunalari …. topilmalari orqali tadqiq etilgan?

A) Afrosiyob

B)Panjikent

#C) Varaxsha

D)Bolaliktepa
56. Turli xil geometrik shakllar, mevali daraxt va o’simliklarning o’ymakor naqshlari, ov manzarasi qaysi manzilgohni bezab turgan?

A)Afrosiyob

B) Panjikent

#C) Varaxsha

D) Bolaliktepa
8-MAVZU;
57. Xalifa Muoviya I farmoni bilan kim Amudaryodan kechib o’tib, Buxoro muzofotiga bostirib kiradi?

A)Qutayba ibn Muslim

B) Said Harashiy

#C) Ubaydulloh ibn Ziyod

D) Nasr ibn Sayyor
58. Qaysi shaharlar arablarga jangsiz taslim bo’ladi?

A) Maymurg’, Chog’aniyon

B) Poykent, Romiton

C) Naxshab, Kesh

#D) Marv, Chag’aniyon
9-MAVZU;
59. Arablar sulh tuzishga majbur bo’lgan …. hukmdorlaridan katta miqdorda boj-u tovonlar undirib olindi.

A) Buxoro, Marv, Termiz

#B) Buxoro, Poykand, Sug’d

C) Marv, Poykand , Samarqand

D) Naxshab, Kesh, Samarqand
60. …. Kabi shaharlarda shahriston yoki undagi xonadonlarning qoq yarmi arablar va ular bilan birga kelgan ajamlarga bo’shatib beriladi.

A) Buxoro, Marv, Termiz , Shosh

B) Buxoro, Poykand, Sug’d, Xorazm

#C) Marv, Poykand, Samarqand, Buxoro

D) Naxshab, Kesh, Samarqand, Farg’ona.
10-MAVZU;
61. Qaysi xalifa yangi yerlarni bundan buyon zabt etishni to’xtatish hamda moliyaviy isloh o’tkazish tog’risida farmon berdi ?

#A) Umar ibn Abdulaziz

B) Ashros

C) Nasr ibn Sayyor

D) Mansur
62. Arablarga qarshi Gurak va Divashtich boshchiligidagi qo’zg’alonni kim bostirdi?

#A) Said Xarashiy

B) Ashros

C) Nasr ibn Sayyor

D)Jabroil ibn Yahyo
63. Movaraunnahr aholisini tinchlantirish va arablar hokimyatini mustahkamlash maqsadida Xuroson noibi …. Islom dinini qabul qilganlardan xiroj va juz’ya solig’ni olmaslikka qaror qildi.

A) Said Xarashiy

#B)Ashros

C) Nasr ibn Sayyor

D) Jabroil ibn Yahyo
64. Xurosonning yangi noibi …. Mamlakatda o’z mavqeini mustahkamlab olish maqsadida moliya islohoti o’tkazadi.

A) Said Xarashiy

B) Ashros

#C) Nasr ibn Sayyor

D) Jabroil ibn Yahyo
65. Kimning davrida barcha musulmonlar huquq jihatdan tenglashtiriladi, yer egasining e’tiqodidan qat’iy nazar ularning xiroj to’lashi shart qilib qo’yiladi?

A) Said Xarashiy

B) Ashros

#C) Nasr ibn Sayyor

D) Jabroil ibn Yahyo
66. Qachon xalifalikda toj-u taxt uchun kurash kuchaydi?

A) VIII –asrning 30- yillarida

#B) VIII-asrning 40- yillarida

C) IX-asrning 20- yillarida

D) IX –asrning 50-yillarida
11-MAVZU;
67. Ummaviylarga qarshi umumiy norozilikka nima sabab bo’ldi?

1. xiroj solig’i miqdorining oshirib yuborilganligi

2. aholining mutassil hasharlarga majburan jalb etilishi

3. barcha musulmonlar huquq jihatdan tenglashtirilishi

4. yangi yerlarni bundan buyon zabt etilishini to’xtatish

#A)1.2

B)1.3

C) 2.4

D) 2.3

68. Quyidagilardan Abu Muslim qarorgohini ko’rsating.

A)Shavval

B)Som

C) Naxshab

#D) Muxuvon.
69. Abu Muslim qullar uchun …. Qishlog’ida mahsus joy tashkil ettiradi.

#A)Shavval

B)Som

C) Naxshab

D)Moxuvon

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(T-6-1) “Buyuk Aleksandr tarixi”asari muallifi kim va u qachon yashagan.

A Milodiy I asrda o’tgan Rim tarixchisi Kvint Kursiy RufB)Milodiy II asrda yashagan yunon tarixchisi Arrian

C)Miloddan avv,gi Iasr ox.yunon tarixchisi Strabon

D)Miloddan avv.II asr ox.Iasr bosh.yashagan xitoy tarixchisi Sim Szyang

1

(T-6-1) “Aleksandrning harbiy yurishlari” asari muallifi kim va u qachon yashagan.

A Milodiy I asrda o’tgan Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf

AMilodiy II asrda yashagan yunon tarixchisi Arrian

AMiloddan avv,gi Iasr ox.yunon tarixchisi StrabonD)Miloddan avv.II asr ox.Iasr bosh.yashagan xitoy tarixchisi Sim Szyang

2

(T-6-1)So’g’d yozuvi qachon shakllangan.

A mil.avv.IV-IIIasrB)mil.avv. V-IIIasr

C) mil.avv. III-II asr

D)mil.avv.II-I asr

3

(T-6-1)Yozma manbalarda O’zbekistonning ayrim viloyatlari qanday nomlar bilan mashhur bo’lganligini aniqlang.

1) “ming shahar o’lkasi” 2) “yuksak bayroqli go’zal mamlakat” 3) “serquyosh hur o’lka”4) “jannatmakon diyor” 5) “serquyosh o’lka”

A1,2,3B)1,2,4

C)2,4,5

D)1,2,5

4

(T-6-1) Baqtriyaliklar qadimgilikda misrliklar bilan bahslasha oladi deb kim xabar beradi?

A yunon tarixchisi GeradotB) rim tarixchisi Pompey Trog

C) rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf

D)yunon tarixchisi Arrian

2

(T-6-1) O’zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o’rtasida keng madaniy aloqalar qachon boshlangan?

A mil.avv.II-I ming yilliklarB)mil.avv.III-II asrlar

C)mil.avv. III-II ming yillik

D)mil.avv. II-I asrlar

3

(T-6-1)Milodiy I-IV asrlardan boshlab Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat ……….. yangi yerlarni o’zlashtirish faoliyati va ……….. savdogarlarining Buyuk Ipak yo’lidagi harakatlari bilan bog’langan.

A so’g’dlarning,so’g’dB) baqtriyaliklarning,baqtriya

C) so’g’dlarning,baqtriya

D)xorazmliklarning,so’g’dlik

1

(T-6-1) So’g’d tilidagi yozma yodgorliklar topib tekshirilgan zaminlarni aniqlang.

1) Markaziy Osiyo; 2) Rim; 3) Sharqiy Turkison; 4) Eron; 5)Pokiston ;6) Mo’g’uliston:

A 1,2,3,4,B) 2,4,5,6,

C) 1,3,5,6,

D) 1,3,4,5,

3

(T-6-1) Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi………..

A ibtidoiy to’da deyiladi.B) urug’ deyiladi

C) eng qadimgi urug’chilik tuzimi

D) urug’ jamoasi

1

(T-6-1) Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo’lgan,hamma baravar ishlagan davri…………deyiladi.

A ibtidoiy to’da deyiladi.B) urug’ deyiladi

C) eng qadimgi urug’chilik tuzimi

D) urug’ jamoasi

3

(T-6-1) Eng qadimgi to’da asta sekin bo’linib ketdi,qarindoshlarning alohida uyushmasiga-………….ga aylana bordi.

A ibtidoiy to’da deyiladi.B) urug’ deyiladi

C) eng qadimgi urug’chilik tuzimi

D) urug’ jamoasi

4

(T-6-1) Birgalikda yashagan va mehnat qilgan,umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog’larga ega bo’lgan qarindoshlar jamoasi………….

A ibtidoiy to’da deyiladi.B) urug’ deyiladi

C) eng qadimgi urug’chilik tuzimi

D) urug’ jamoasi

2

(T-6-1)Eng qadimgi tuzim rivojidagi bir bosqich bo’lib,qarindoshlik munosabatlari ona tamonga qarab belgilanib,urug’ va oila boshligi ayol kishi bo’lgan davrni aniqlang.

A qirolichalikB) patriarxal

C) ayol boshi

D)matriarxat

4

(T-6-1)Insoniyat rivojining shunday bosqichidirki,unda erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo’lib,qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgilangan bosqichga……….deyiladi.

A qirolichalikB) patriarxal

C) qirollik

D)matriarxat

2

(T-6-1)Ma’lumki tosh asri ancha uzoq davom etgan va shuning uchun ham uni quyidagi bosqichlarga ajratishadi.O’sha tartibi va nomini aniqlang.

A Paleolit,neolit,enolit,bronzaB) Paleolit,mezolit,enolit,neolit

C) Paleolit,mezolit,neolit,enolit

D) Paleolit,enolit,bronza,temir

3

(T-6-2) O’ta oddiy tosh mehnat qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari topilgan joylar va ularning nomlarini to’g’ri belgilang.

1) Janubiy Afrika;2)Fransiya; 3)Sharqiy Afrika;4) Yava orollari;5) Farg’ona;6) Germaniya;

7) Xitoy;

a) kramanyon;B)avstrolopitek; C) zinjantrop; D) neandertal;e) sinantrop;f) pitekantrop;

A 1- b;2-a;3-c;4-f;5-e;6-d;7-e

B) 1-d;2-c;3-a;4-e;5-d;6-f;7-b

C) 1-c;2-e;3-b;4-a;5-f;6-d;7-f

D)1-a;2-f;3-c;4-b;5-b;6-d;7-e

1

(T-6-2)Mashaqqatli sinovlarni boshdan kechirgan qadimgi odamlarni olimlar……..deb ataganlar.

A zinjantrop

A pitekantrop

A neandertalD)kramanyon

3

(T-6-2) Qadimgi odam manzilgohlari qaysi hududlardan topilgani ma’lum?

A Afrika,Osiyo va YevropadanB) Afrika,Yaponiya va Yevropadan

C) Afrika , Osiyo va Hindistondan

D)Afrika,Mo’g’iliston va Uzoq Sharq hududlaridan

1

(T-6-2)O’rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari joyi va nomini aniqlang.

A Farg’ona-Zarautsoy,Toshkent-Ko’lbuloqB) Farg’ona-Seleng’ur,Buxoro-Zamonbobo

C) Farg’ona-Seleng’ur,Toshkent-Ko’lbuloq

D)Farg’ona-Sopillitepa,Toshkent-Sarazm

3

(T-6-2)Arxeologiya fanida tosh qurollar qanday nomlanadi.

A mikrolitlar

A chopperlar

A tosh qurollarD)sarkof

2

(T-6-2)Tabiat insonga nimani in’om etsa,odam shuni olgan,topgan yeguligi bilan qanoatlangan ,shuning uchun ham kishilarning eng qadimiy mashg’uloti bo’lgan termachilik va ovchilik nima deb atalgan?

A ishlab chiqaruvchi xo’jalikB) o’zlashtiruvchi xo’jalik

C) Tovar ishlab chiqarish

D)hech qanday nom bilan atalmagan.

2

(T-6-2)1938-yilda 3000 mingdan ziyod tosh qurollari va ularning parchalari,arxar,kiyik,yovvoyi ot,qoplon,mayday kemiruvchilar,shuningdek,qushlarning suyaklari topilgan g’orni aniqlang.

A TeshiktoshB) Seleng’ur

C) Omonqo’ton

D) Ko’lbuloq

1

(T-6-2) Insonni o’rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish-bu

A Fetishizm

A Totemizm

A AnimizmD)Buddizm

3

(T-6-2) Eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo-qazoni bartaraf etishiga ham e’tiqod qilganlar.Bu e’tiqod-

A FetishizmB) Totemizm

C) AnimizmDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə