TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddəYüklə 5,12 Mb.

səhifə188/219
tarix14.09.2018
ölçüsü5,12 Mb.
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   219

401 

 

56. 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 8 fevral 1942-ci il. 

57.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 181, i. 153, v. 1. 58.

 

Yenə orada, f. 2, s. 44, i. 25, v. 247. 59.

 

Abasov  M.H.  Bakı  aparatı  təşkilatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində. 

Bakı, 1996, səh.104-107. 

60.


 

ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 6, v. 6. 

61.

 

Абасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны. Баку, 1967, стр.13. 

62.


 

Вознесенский  Н.  Военная  экономика  СССР  в  период  Великой 

Отечественной войны. М., 1948, стр.54. 

63.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 153, i. 10. v. 1-4. 64.

 

Yenə orada. 65.

 

Абасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны. стр.102. 

66.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 5, v. 23. 67.

 

Абасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны. Стр.13. 

68.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 29 aprel 1949-cu il. 69.

 

TİEA, f. l,s. l,i. l,v. 28. 70.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 5, v. 208. 71.

 

Yenə orada, v. 236. 72.

 

Azərbaycan Kommunist Partiyasi tarixinin oçerkləri. Səh.614. 73.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 169, i. 6, v. 49-50. 74.

 

Novruzov T.Ə. Göstərilən əsəri. Səh.19. 

75.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 103, i. 12, v. 12. 76.

 

Yenə orada, s. 129, i. 2. v. 6. 77.

 

Yenə orada. 78.

 

Gəncə. Tarixi oçerk. Səh.125. 79.

 

"Kommunist" qəzeti, 8 dekabr 1943-ci il. 80.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində. Bakı, 1985, səh.115. 

81.


 

Yenə orada, səh.117. 

82.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 313, i. 88, v. 168. 83.

 

Yenə orada, v. 169. 84.

 

Əlizadə N. Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı Böyük Vətən müharibəsi 

illərində (1941-1945-ci illər). Tar. elm. nam. diss, avtoref. Bakı, 1997, səh.16. 

85.


 

ARSPİHA, f. 1, s. 153, i. 103, v. 19. 

86.

 

История  Коммунистической  партии  Советского  Союза.  Т.5,  кн.  I (1938-1945 гг.). М.,1970, стр.546 

87.


 

Vəkilov  S.M.  Azərbaycan  Respublikası  və  İran:  40-cı  illər.  Bakı, 

1991,стр.28-29. 
402 

 

88.Багиров  A.M.  Железнодорожники  Азербайджана  в  Великой Отечественной  войне.  1941-1945гг.  "За  технический  прогресс",  1975,  №5, 

scтp.55. 

89.Ахмедов Г.,  Кузьмин М.   Первая  в СССР.  Баку,   1966, 

стр.150. 

90.Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, 

səh.90. 


91.

 

Конарев Н.С. Железнодорожники в Великой Отечественной войне. 

М., 1985, стр.257. 

92.


 

Mədətov Q. Göstərilən əsəri, səh.97. 

93. Зейналов З.А., 

Керимбеков 

Н.Б. 

Стальной 

магистрали 

Азербайджана - 100 лет. Баку, 1980, стр.97. 

94.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 4, v. 138. 95.

 

Əlizadə N. Göstərilən avtoreferat, səh.18; TİEA, f. 1, s. 3, i. 4, v. 29. 

96.

 

Hüseyn Ġ. Azərbaycanın yol tarixi. II kitab, Bakı, 1996, səh.61. 97.

 

Эдлинский  Э.Ф.  Каспийский  транспортный  флот  в  Великой 

Отечественной войне Советского Союза. 1941-1945 гг. М., 1963, стр.20. 

98.Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, 

səh.93. 

99.ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 14, v. 34. 

100.

 

Yenə orada, f. 1, s. 280, i. 4, v. 138. 101.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X cild, Bakı, 1987, səh.71.  102.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 169, i. 6, v. 49-50. 103.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, səh.92. 

104.


 

ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 5, v. 226. 

105.

 

Hüseyn Ġ. Göstərilən əsəri; ARSPİHA, f. 1, s. 280, i. 3, v. 221 106.

 

Mədətov Q. Göstərilən əsəri, səh.40. 

107.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi - ARDA, f. 2986, s. l, i. 31, v. 5. 

108.


 

Hüseyn Ġ. Azərbaycanın yol tarixi. I kitab, Bakı, 1995, səh.62. 

109.


 

Yenə orada, II kitab, səh.51. 

110.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, səh.98. 

111.ARDA, f. 1756, s. 2 , i. 81, v. 18. 

112.

 

Yenə orada, i. 73, v. 4. 113.

 

Yenə orada, f. 1796, s. 2 , i. 73, v. 17. 114.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, səh.99-100. 


403 

 

115. 

Yenə orada, səh.99-101. 

116.

 

ARDA, f. 1756, s. 2 , i. 67, v. 41-42, 74. 117.

 

Yenə orada, i. 67, v. 73; i. 80, v. 44; i. 81, v. 31,34; i. 85, v. 13,16. 118.

 

Bağırzadə Ə. Azərbaycan ziyalıları Böyük Vətən müharibəsi illərində. 

Bakı, 1970, səh.179. 

119.


 

Əliyev Ġ., Muradverdiyev A. Göstərilən əsəri, səh.204. 

120.


 

Yenə orada. 

121.

 

Yenə orada. 122.

 

История Азербайджана. Т. III, II часть, стр. 146-147. 123.

 

ARSPİHA, f. 2 , s. 47, i. 173, v. 101. 124.

 

Bağırzadə Ə. Göstərilən əsəri, səh.379. 

125.

 

ARSPİHA, f. 2 , s. 47, i. 6, v.101, 173. 126.

 

Qaffarov T. Azərbaycan tarixi. 1920-1991. Bakı, 1999, səh.112. 

127.

 

ARSPİHA, v. 178. 128.

 

Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri, səh.618. 129.

 

Əhmədov  A.  Azərbaycanda  din  və  dini  təsisatlar.  Bakı,  1991,  səh.76; Qaffarov Т. Azərbaycan tarixi. 1920-1991, səh.112. 

130.


 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, 

səh.l17. 

131.


 

"Известия" qəzeti, 10 fevral 1942-ci il. 

132.Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, 

səh.117. 

133.

 

История Азербайджана. Т. III, II часть, стр.108. 134.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 14 mart 1943-ci il. 135.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində, səh.117. 

136.ARSPİHA, f. I, s. 129, i. 2 , v. 6-9. 

137.

 

Yenə orada. 138.

 

История Азербайджана. Т. III, II часть, стр. 141-142. 139.

 

Yenə orada, səh.142. 140.

 

Yenə orada, səh.145.  

II FƏSİL 

 

1.

 Abasov M. Mərdlik qanadlarında. Bakı, 1975, səh.25. 

2.

 Azərbaycanın şanlı oğulları. I kitab, Bakı, 1952, səh.15. 

3.

 Ġsmayılov Ġ. Azərbaycan Moskva uğrunda döyüşlərdə. Bakı, 1991,səh.26, 

30. 


4.

 

Yenə orada, səh.28. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə