TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddəYüklə 5,12 Mb.

səhifə191/219
tarix14.09.2018
ölçüsü5,12 Mb.
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   219

410 

 

11. 

Yenə orada. 

12.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 89, i. 1, v. 21. 13.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.46. 

14.

 

Yenə orada, səh.31. 15.

 

Yenə orada, səh.38. 16.

 

Yenə orada, səh.39; Abbasova G. Raşid Beybutov. Bakı, 1965, səh.12. 17.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.44. 

18.

 

Yenə orada, səh.29. 19.

 

Yenə orada. 20.

 

Həsənli С. Göstərilən əsəri, səh.71-72. 

21.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 89, i. 1. v. 21; Xəndan С. Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. Bakı, 1980, səh.153; Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.45. 

22.Berxin Ġ.B.  SSRİ  tarixi  (1938-1977-ci  illər).  Bakı,  1978, 

səh.71. 


23.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 89, i. 84, v. 1-5. 24.

 

Yenə orada, v. 11. 25.

 

Yenə orada, i. 71. v. 2. 26.

 

Həsənli С. Göstərilən əsəri, səh.98. 

27.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.47, 78. 28.

 

Həsənli  С.  Göstərilən  əsəri,  səh.100;  Валиева  Д.  Советско-Иранские 

культурные  связи  (1921-1960  гг.).  Ташкент,  1965,  стр.47;  Vəkilov  С.М. 

Göstərilən əsəri, səh.67-68. 

29.

 

Azərbaycan Respublikası  Mərkəzi Dövlət Yeni Tarix Arxivi, f.  411,  s. 25, i. 407, v. 65-110. 

30.


 

Yenə orada, v. 65, 90-92. 

31.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 89, i. 79, v. 7. 32.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.103. 

33.Самедов 

С.  Здравоохранение  в  Иранском  Азербайджане 

накануне  и  в  период  национально-освободительного  и  Демократического 

движения 1945-1946 гг. Баку, 1960, стр.116-118. 

34.


 

"Правда" qəzeti, 4 noyabr 1943-cü il. 

35.

 

Xəndan  С.  Uğur  yolu.  Bakı,  1987,  səh.163;  "Ədəbiyyat  və  incəsənət" qəzeti, 30 dekabr 1982-ci il. 

36.


 

ARDA,  f.  2693,  s.  1,  i.  1,  v.  11;  "Бакинский  рабочий"  qəzeti,  11 

dekabr 1945-ci il. 

37.


 

"Kommunist" qəzeti, 12 dekabr 1945-ci il. 

38.

 

ARDA, f. 2693, s. 1 , i. 3, v. 4. 39.

 

Həsənli С. Göstərilən əsəri, səh.7-8. 

40.

 

ARSPİHA, f. 1, s. 89, i. 77, v. 68-69. 
411 

 

41. 

Çesmazər  M.M.  Azərbaycan  Demokratik  Partiyasının  yaranması  və 

fəalliyəti. Bakı, 1986, səh.49. 

42.

 

Çesmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh.60. 43.

 

Yenə orada, səh.66. 44.

 

Yenə orada, səh.70. 45.

 

Həsənli С. Göstərilən əsəri, səh.233. 

46.

 

Çesmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh.79-80. 47.

 

Yenə orada, səh.82. 48.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.72. 

49.

 

Yenə orada. 50.

 

Yenə orada, səh.73-74. 51.

 

Çesmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh. 111. 

52.

 

Yenə orada, səh.117. 53.

 

Yenə orada, səh.105. 54.

 

"Правда" qəzeti, 13 yanvar 1946-cı il. 55.

 

Vəkilov C.M. Göstərilən əsəri, səh.77. 

56.

 

Çesmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh.121. 57.

 

Tüdə  Ə.  Təbriz  Dövlət  Filarmoniyası.  "Azərbaycan",  1946,  №10, 

səh.33. 

58.


 

Çeçmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh.121, 122. 

59.


 

"Правда" qəzeti, 2 mart 1946-cı il. 

60.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 25 yanvar 1946-cı il. 61.

 

Башкиров  А.В.  Экспансия  английских  и  американских  им-

периалистов в Иране (1941-1953 гг.). М., 1954, стр.113. 

62.


 

Внешняя политика Советского Союза. М., 1946, стр.113. 

63.

 

Абдуразаков  Б. Происки  английского  и  американского 

империализма в Иране (1941-1947 гг.). Ташкент, 1959, стр.123. 

64.

 

Çesmazər M.M. Göstərilən əsəri, səh.142-144. 65.

 

Yenə orada.  

II BÖLMƏ - I FƏSİL 

 

1.

 История СССР. Т. XI. М., 1980, стр.47. 

2.

 Народное  хозяйство  Азербайджанской  ССР.  Стат.  сб.  Баку,  1957, 

стр.29. 


3.

 

Исмаилов Р.Г. 

Очерки 


развития 

нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической  и  химической  промышленности  Азербайджана.  М.,  1968, 

стр.22. 


4.

 

Народное хозяйство Азербайджанской ССР, стр.186. 
412 

 

5. 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Statistika  Komitəsinin  cari  arxivi. 

Əhalinin  siyahıya  alınması  bölməsinin  məlumatı  (müəllif  tərəfindən 

hesablanmışdır). 

6.

 

Народное хозяйство Азербайджанской ССР, стр.359. 7.

 

Борьба  КПСС за восстановление  и развитие  народного хозяйства в послевоенный период (1945-1953 гг.). М., 1961, стр. 143-144. 

8.

 Azərbaycan  Respublikası  Siyasi  Partiyalar  və  İctimai  Hərəkatlar  Dövlət 

Arxivi - ARSPİHDA, f. 1, s. 232, i. 3, v. 18-20. 

9.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 23 oktyabr 1945-ci il. 10.

 

Промышленность  Азербайджана  за  40  лет  (1920-1960  гг.).  Баку, 1960, стр.89. 

11.


 

Народное  хозяйство  Азербайджанской  ССР,  стр.41  (müəllif 

tərəfindən hesablanmışdır). 

12.


 

Исмаилов  Р.Г.  Очерки  развития  нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и химической промышленности Азербайджана, стр.23. 

13.

 

Промышленность Азербайджана за 40 лет (1920-1960 гг.), стр.59. 14.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 19 yanvar 1947-ci il. 15.

 

Закон  о  пятилетнем  плане  восстановления  и  развития  народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. Баку, 1946, стр.7. 

16.


 

Закон  о  пятилетнем  плане  восстановления  и  развития  народного 

хозяйства Азербайджанской ССР на 1946-1950 гг., стр.34. 

17.


 

Абдуллаев  Б.М.  Рабочий  класс  Азербайджанской  ССР  в 

послевоеные годы (1946-1950 гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук. Баку, 1955, 

стр.12. 

18.


 

Промышленность Азербайджана за 40 лет (1920-1960 гг.), стр.32. 

19.

 

Yenə orada, səh.35. 20.

 

Касимов  Ю.  Компартия  Азербайджана  в  борьбе  за  развитие 

тяжелой промышленности в послевоенные годы. Баку, 1971, стр.79. 

21.


 

История Азербайджана. Т. 3, ч II. Баку, 1963, стр.177. 

22.

 

ARSPİHDA, f. 1, s. 283, i. 21, v. 98-108; i. 11, v. 125-126; i. 21,v.95. 23.

 

"Азербайджанское нефтяное хозяйство" jurnalı, 1979, № 10. 24.

 

ARSPİHDA, f. l, s. 232, i 19, v. 28. 25.

 

История Азербайджана. Т. 3. ч. II, стр.181. 26.

 

Очерки  истории  Коммунистической  партии  Азербайджана.  Баку, 1963, стр.629. 

27.Азербайджан в цифрах.  Краткий стат.  сб.  Баку,   1964, 

стр.60. 

28.Ахундов В. 40 лет Советского Азербайджана. М.,  1960, 

стр.12. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə