TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddəYüklə 5,12 Mb.

səhifə199/219
tarix14.09.2018
ölçüsü5,12 Mb.
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   219

432 

 

30. 

"LHumanite"  qəzeti,  18  noyabr  1987-ci  il;  Помпеев  Ю.  Göstərilən 

əsəri, səh.20; Alstadt A. The Azerbaiyjani Turks. Stanford, 

1992, s.195. 

31.

 

"Правда" qəzeti, 4 aprel 1988-ci il. 32.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 26 mart 1988-ci il. 33.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Meclisinin Arxivi (AR MMA), f. 2941, s. 1, i. 274, v. 54; "Бакинский рабочий" qəzeti, 21 mart 1988-ci il; "Azərbaycan" 

qəzeti, 5 yanvar 1990-cı il. 

34.

 

Трагедия длиною в два года. Баку, 1990, стр.33. 35.

 

"Советский Карабах" qəzeti, 21 noyabr 1988-ci il. 36.

 

Azərbaycan  Respublikası  Siyasi  Partiyalar  və  İctimai  Hərəkatlar Mərkəzi Dövlət Arxivi - ARSPİHMDA, f. 1, s. 83, i. 205, v.2. 

37.


 

"Vətən səsi" qəzeti, 26 noyabr 1990-cı il. 

38.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 26 mart 1988-ci il. 39.

 

ARSPİHMDA, f. 1, s. 83, i. 205, v. 4. 40.

 

Yenə orada, v. 5-6. 41.Материалы 

XXXVII 


съезда 

КП 


Азербайджана. 

Баку, 


1991, стр.23. 

42.


 

ARSPİHMDA, f. 1, s. 83, i. 205, v. 23. 

43.

 

Yenə orada, v. 11; "Kommunist" qəzeti, 21 mart 1988-ci il. 44.

 

Bax:  Azərbaycan  tarixi  sənədlər  və  nəşrlər  üzrə.  Bakı,  1990  səh.355-364;  Рзаев  К.  Правда  и  ложь  о  Карабахской  войне.  Баку,  1997,  стр.30-36; 

Pompeyev Y. Göstərilən əsəri, səh.91. 

45.


 

"Yeni fikir" qəzeti, 30 mart 1990-cı il. 

46.

 

"Azərbaycan" qəzeti, 4 mart 1997-ci il. 47.ARSPİHMDA,  ф.  1,  с.  83,  и.  205,  в.  25;  Шарифов  А. 

Прорыв информационной блокады. Баку, 1992, стр.4. 

48.

 

Məmmədov  Ġ.,  Əsədov  S.  Ermənistan  Azərbaycanlıları  və  onların  acı taleyi. Bakı, 1992, səh.58. 

49.


 

"Azərbaycan"  qəzeti,  5  yanvar  1990-cı  il,  11  oktyabr  1991-ci  il; 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 21 fevral 1991-ci il. 

50.


 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 13 dekabr 1989-cu il. 

51.

 

Azərbaycan Respublikası, 1991-2001, səh.48. 52.

 

Нагорный Карабах: Разум победит. Документы и материалы. Баку, 1989, стр.11-13. 

53.


 

Yenə orada, səh.43-51. 

54.

 

Черный январь. Баку, 1990, стр.27-29. 55.

 

"Известия"  qəzeti,  23  oktyabr  1988-ci  il;  "Kommunist"  qəzeti,  12 oktyabr 1988-ci il. 


433 

 

56. 

Нагорный Карабах: Разум победит, стр.55. 

57.

 

"Московская правда" qəzeti, 17-19 sentyabr 2002-ci il. 58.

 

Yenə orada. 59.

 

"Kommunist"  (Ermənistan  KP  MK  orqanı),  16  iyun  1988-ci  il; Нагорный Карабах: Разум победит, стр.84. 

60.


 

"Kommunist" qəzeti (Azərb. KP MK orqanı), 18 iyun 1988-ci il. 

61.

 

Трагедия длиною в два года, стр.34. 62.

 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 20 sentyabr 1988-ci il. 63.

 

Трагедия длиною в два года, стр.34. 64.

 

"Xalq qəzeti", 14 sentyabr 1996-cı il. 65.

 

ARSPİHDA,  f.l,  s.  83,  i.  16,  v.  1;  "Бакинский  рабочий"  qəzeti,  15 yanvar 1988-ci il. 

66.


 

События  вокруг  НКАО  в  кривом  зеркале  фальсификаторов. 

Сборник документов. Баку, 1989, стр.51. 

67.


 

Pompeyev  Y.  Göstərilən  əsəri,  səh.119;  Central  Asia  and  Cakcasus 

shronicle, London, 1989-1991, vol, 8, s.6. 

68.

 

ARSPİHDA,  f.  1,  s.  83,  i.  112,  v.  4;  Azərbaycan  Respublikası,  1991-2001, səh.49. 

69.


 

Yenə orada. 

70.

 

AR MMA, f. 2941, s. 1, i. 196, v. 33; "Правда" qəzeti, 24 avqust 1989-cu il. 

71.


 

Черный январь, стр.32-33. 

72.

 

Qətiyyətin təntənəsi. Sənədli  xronika, Bakı,  1995,  səh.23; "Бакинский рабочий" qəzeti, 7 dekabr 1989-cu il. 

73.


 

Qətiyyətin  təntənəsi,  səh.23;  Azərbaycan  Respublikası,  1991-2001, 

səh.49. 

74.


 

"Вышка" qəzeti, 22 may 1990-cı il. 

75.

 

Черный январь, стр.37, 40. 76.

 

Azərbaycan Respublikası, 1991-2001, səh.49. 77.

 

Pompeyev Y. Göstərilən əsəri, səh.176. 

78.

 

Süleymanov M. Azərbaycan Ordusu 1991-1993, Bakı, 1994, səh.32. 79.

 

"Kommunist"  qəzeti  (Azərb.  KP  MK  orqanı),  28  may  1990-cı  il; Qayıdış, 1990-1993, səh.91. 

80.


 

"Бакинский рабочий" qəzeti, 4 may 1990-cı il. 

81.

 

"Azərbaycan  Respublikası  Ali  Sovetinin  Məlumatı",  1990,  №11; "Бакинский рабочий" qəzeti, 12 dekabr 1990-cı il. 

82.


 

"Kommunist" qəzeti (Azərb. KP MK orqanı), 31 yanvar 1991-ci il. 

83.

 

"Həyat" qəzeti, 9 iyul 1991-ci il. 84.

 

"Odlar yurdu", 1990, №17, səh.l. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə