TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddəYüklə 5,12 Mb.

səhifə217/219
tarix14.09.2018
ölçüsü5,12 Mb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219

481 

 

События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов. Баку, 1990. Советская военная экономика в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. М., 1970. Sultanov  О.  XX  əsrin  80-ci  illərinin  sonu,  90-cı  illərinin  əvvəllərində 

Azərbaycanda siyasi mübarizə. Bakı, 1995. Sultanov Z. Qarabağ gündəliyi. Bakı, 1991. 

Süleymanov M. Azərbaycan Ordusu (formalaşma prosesinin nəzəri-praktiki 

problemləri). 1991-1993. Bakı, 1994. Süleymanov M. Azərbaycanın səma şahinləri. Bakı, 1994. 

Süleymanov M. Milli qəhrəmanlar. Bakı, 1994. 

Süleymanov  ġ.  Xəzərin  Azərbaycan  sektorunda  işlənmədə  olan  yataqların 

kəşfində, açılmasında və işlənməsində geoloqların rolu. Bakı, 2001. 

Sülh və təhlükəsizlik naminə. Bakı, 2000. 

Tağıyeva  ġ.,  Rəhimli  Ə.  (Bije),  Bayramzadə  S.  Güney  Azərbaycan.  Bakı, 

2000. 


Tarlanov M. Letif Kerimov. M., 1955. 

Телъпуховский  Б.  Великая  Отечественная  война  Советского  Союза 

1941-1945 гг. М., 1959. 

Türkiye  ve  Azerbaycan,  Kazakıstan,  Kırgızstan  Bilim  Akademileri  ortag 

toplantısı. Ankara, 2001. Тодуа 3. Азербайджанский пасьянс. М., 2001. 

Украинская  ССР  в  Великой  Отечественной  войне  Советского  Союза. 

1941-1945 гг. Т. 1-3. Киев, 1975. 

Ülki  Ġ.  Qızıl ulduzdan hilala  doğru:  Heyder Əliyevin  fırtınalı həyatı.  Bakı, 

1999. 


Fərruxov  H.  Azərbaycan  partiya  təşkilatının  neft  sənayesində  texniki 

tərəqqi uğrunda mübarizəsi (1951-1958-ci illər). Bakı, 1966. Xələfov A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən. Bakı, 1986. 

Xəlilov Ə. Naxçıvan teatrının tarixi. Bakı, 1964. 

Xəlilov S. Lider. Dövlət. Cəmiyyət. Bakı, 2001. 

Xəlilov S. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi. Bakı, 2002. 

Xəndan C. Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. Bakı, 1980. 

Xocalı A. Xocalı soyqırımının qurbanları. Bakı, 1999. 

Xristian  təriqətçi  missioner  təşkilatları  Azərbaycanda:  Siyasi,  mənəvi  və 

ideoloji təxribat. Bakı, 1997. 

Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Bakı, 1994. 

Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 1997. 

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, 1998. 

Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 1998. 482 

 

Heydər Əliyev və muzeylərimiz. Bakı, 1999. Heydər  Əliyev  və  Azərbaycanda  gömrük  sisteminin  təkamülü  (iqtisadi 

təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə). Bakı, 2000. 

Heydər Əliyev işığı - İpək Yolu. Bakı, 2000. 

Heydər  Əliyevin  neft  strategiyası:  Azərbaycanın  müstəqilliyi  və  rifahı 

naminə. I-II cild. Bakı, 2001. 

Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası. Bakı, 2002. 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı. Bakı, 2002. 

Heydərov  S.  Azərbaycan  Kommunist  Partiyası  Böyük  Vətən  müharibəsi 

dövründə. Bakı, 1957. Həbiboğlu V. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu. Bakı, 1999. 

Həsənli С. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945). 

Bakı, 1998. Həsənov Ə. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ. 1991-

1996. Bakı, 1998. Həsənov  Ə.,  Mirzəzadə  A.  Yeni  Azərbaycan  Partiyası:  yaranması, 

formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı, 2002. Həsənova M. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi. 

Bakı, 2001. Həsənov  S.  Dövlətlərarası  münasibətlərdə  Xəzərin  statusu  məsələsi.  Bakı, 

2002. 


Həsənov  H.  İran  Azərbaycanı  fəhlələrinin  öz  azadlıqları  və  ölkənin 

istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəsi (1941-ci il may - 1945-ci il). Bakı, 1959. Hüseyn Ġ. Azərbaycanın yol tarixi. I-II kitab. Bakı, 1995, 1996 

Hüseynov  H.,  Bəhərçi  T.  Azərbaycan:  Siyasi  təxribatçılıq  və  separatizm 

əhatəsində. Bakı, 2002. Hüseynova Ġ. Dövlətçilik naminə. Bakı, 2001 

Charles Van des Leenw. Storm over the Caucasus. London N.Y., 2000. 

Charles  Van  des  Leenw.  Azerbaijan.  A  Quest  for  Identify.  London  /  N.Y., 

2000. 


Charles  Van  des  Leenw.  Caucasian  and  Caspian  oil  and  Gaz:  A  History. 

London / N.Y., 2000. Черняевский С. Новый путь Азербайджана. М., 2003. 

ÇeĢmazər M. Azərbaycan Demokratik Partiyasının yaranması və fəaliyyəti. 

Bakı, 1986. 

Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı, 1991. 

Cəfərli  M.  Azərbaycanlılar  Almaniyada  (İkinci  cahan  savaşı  illərində). 

Bakı, 2000. Cəfərov N. Azərbaycançılığa giriş. Bakı, 2002. 


483 

 

Cəfərov N. Heydər Əliyev. Bakı, 2002. Шигалин  Г.  Народное  хозяйство  СССР  в  период  Великой 

Отечественной войны. М., 1960. ġükürova  Е.  Məmmədhüseyn  Şəhriyar  (həyatı,  mühiti,  yaradıcılığı).  Bakı, 

1998. 


Шукюров И. Дипломатия мира. Баку, 1998 PARTĠYA QURULTAYLARI, KONFRANSLARI,  PLENUMLARI VƏ QƏRARLARI 

 

Sov.İKP XIX qurultayının qətnamələri. Bakı, 1952. Sov.İKP  MK-nın  hesabatı  üzrə  Sovet  İttifaqı  Kommunist  Partiyası  XX 

qurultayının qətnaməsi. Bakı, 1956. 

Sov.İKP XXI qurultayı. Stenoqrafik hesabat. Bakı, 1960. 

Sov.İKP XXII qurultayı. Stenoqrafik hesabat. Bakı, 1962. 

Sov.İKP XXIII qurultayı. Stenoqrafik hesabat. Bakı, 1967. 

Sov.İKP XXIV qurultayının materialları. Bakı, 1971. 

Sov.İKP XXV qurultayının materialları. Bakı, 1976. 

Sov.İKP XXVI qurultayının materialları. Bakı, 1981. 

Sov.İKP XXVII qurultayının materialları.Bakı, 1991. 

Sov.İKP XXVIII qurultayının materialları.Bakı, 1991. 

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının proqramı. Bakı, 1986. 

Sov İKP XIX Ümumittifaq Konfransının qətnamələri. Bakı, 1988. 

SSRİ kənd təssərrüfatını daha da inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında. Bakı, 

1953. 


"Azərbaycan  SSR-də  kənd  təssərrüfatını  inkişaf  etdirmək  tədbirləri 

haqqında" Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin 1970-ci il 23 iyul tarixli qərarı. 

- "Pravda", 24 iyul 1970. 

"Azərbaycan SSR-də kənd təssərrüfatı istehsalını daha da intensivləşdirmək 

tədbirləri  haqqında"  Sov.İKP  MK  və  SSRİ  Nazirlər  Sovetinin  1975-ci  il  9  iyun 

tarixli qərarı. - "Kommunist", 10 iyun 1975. 

"Azərbaycan SSR-də kənd təssərrüfatı istehsalını daha da ixtisaslaşdırmaq, 

üzümçülüyü  və  şərabçılığı  inkişaf  etdirmək  tədbirləri  haqqında"  Sov.İKP  MK  və 

SSRİ Nazirlər Sovetinin 1979-cu il 22 fevral tarixli qərarı. Bakı, 1979. 

* * * 

Azərbaycan  KP  XXII  qurultayına  Azərbaycan  KP  MK-nın  hesabat 

məruzəsi. Bakı, 1958. 

Azərbaycan KP XXIV qurultayının qətnaməsi. Bakı, 1960. 

Azərbaycan KP XXV qurultayının qətnaməsi. Bakı, 1961. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   219


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə