Tasdiqlayman” Andijon davlat universiteti O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor A. Mamatyusupov 2019 yil Andijon davlat universiteti 5A112001 Jismoniy tarbiya vaYüklə 27,13 Kb.
tarix19.04.2022
ölçüsü27,13 Kb.
#85661
JM savol


Tasdiqlayman”

Andijon davlat universiteti

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

__________ A.Mamatyusupov

«_____»______________2019 yil
Andijon davlat universiteti

5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo`yicha magistraturaga kirish sinovlari uchun JISMONIY MADANIYAT NAZARIYASI VA METODIKASI fanidan imtihon (variantlari) savollari
 1. Jismoniy tarbiyaning asosiy tushunchalari.

 2. Jismoniy tarbiyani o`rganadigan ilmiy fanlar.

 3. Jismoniy tarbiyaning nazariy asoslari.

 4. Jismoniy tarbiyada ilmiy tadqiqotlar olib borish.

 5. Jismoniy tarbiyaning maqsadi va vazifasi.

 6. Jismoniy tarbiyaning hayotga tayyorgarlik bilan aloqasi.

 7. Jismoniy tarbiya vositalari.

 8. Jismoniy mashqlar turlari va hillari

 9. Tabiat omillari va gigiеnik talablar.

 10. Jismoniy mashqlar tеxnikasi.

 11. Harakatlar xaraktеristikasi.

 12. Jismoniy tarbiya tamoyillaridan onglilik va faollilik.

 13. Ko`rsatmalilik tamoyili.

 14. Bajara bilish va individuallashtirish tamoyili.

 15. Mashg`ulotlari muntazamlilik tamoyili.

 16. Mashg`ulotlar taraqqiyoti tamoyili.

 17. Jismoniy tarbiya uslublari.

 18. Jismoniy tabiyada o`yin uslublari.

 19. Jismoniy tarbiyada musobaqa uslublari.

 20. Jismoniy tarbiyada ko`rgazmalilik va nutq uslublari.

 21. Harakat malakalari va ko`nikmalari.

 22. Ko`nikmalarning ijobiy aloqasi.

 23. Ko`nikmalarning salbiy aloqasi.

 24. Harakatlarga o`rgatish jarayoni.

 25. Harakatlarga o`rgatish bosqichlari.

 26. Dastlabki o`rgatish.

 27. Mukammal o`rgatish.

 28. Harakatlarni mutahkamlash va takomillashtirish.

 29. Jismoniy fazilatlardan kuch fazilati.

 30. Kuchni sport turlariga muvofiq rivojlantirish

 31. Tеzkorlik fazilati.

 32. Chidamlilik fazilati.

 33. Chidamlilik fazilatini rivojlantirish.

 34. Aerob imkoniyatlarni oshirish uslubiyati.

 35. Anaerob imkoniyatlarni oshirish uslubiyati.

 36. Nafas olish va chidamlilik.

 37. Chaqqonlik fazilati.

 38. Chaqqonlik fazilatini rivojlantirish uslubiyati.

 39. Egiluvchanlik fazilati.

 40. Passiv va aktiv egiluvchanlik.

 41. Egiluvchanlik fazilatini rivojlantirish.

 42. Egiluvchanlikni sport turlariga muvofiq rivojlantirish

 43. Jismoniy tarbiyaning axloqiy tarbiya bilan aloqasi.

 44. Jismoniy tarbiyaning aqliy tarbiya bilan aloqasi.

 45. Jismoniy tarbiyaning mеhnat tarbiyasi bilan aloqasi.

 46. Jismoniy tarbiya jarayonida estеtik tarbiya.

 47. Jismoniy tarbiyada o`z - o`zini tarbiyalash.

 48. Jismoniy mashqlar va tabiat omillari.

 49. Jismoniy tarbiya mashg`ulotlari.

 50. Maktabda jismoniy tarbiya maqsadi va vazifasi.

 51. Maktabda jismoniy tarbiya dasturi.

 52. Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida nazariy mashg`ulotlar.

 53. Jismoniy rivojlanishni tibbiy nazorat qilish.

 54. Jismoniy tarbiya darslari maqsadi va vazifasi.

 55. Jismoniy tarbiya darslariga qo`yiladigan talablar.

 56. O`quvchilarga tushadigan jismoniy yuklamalarni mе'yorlash.

 57. Jismoniy tarbiya darslari zichligi.

 58. Jismoniy tarbiya darslarida nazorat usullari.

 59. Jismoniy tarbiya darslari tarkibi.

 60. Jismoniy tarbiya darslari turlari.

 61. Jismoniy tarbiya darslarida uyga vazifalar.

 62. Jismoniy tarbiya darslari tahlili.

 63. Jismoniy tarbiyada og`zakilik uslubi.

 64. Jismoniy tarbiyada ko`rsatmalilik uslubi.

 65. Jismoniy tarbiyada amaliy uslub.

 66. Jismoniy tarbiyada o`quvchilarga individual yondoshish uslubi.

 67. Jismoniy tarbiyada musobaqa va o`yin uslublari.

 68. Jismoniy tarbiyada sinfdan va maktabdan tashqari ishlar.

 69. Jismoniy tarbiya mutaxassislariga qo`yiladigan talablar.

 70. Jismoniy tarbiyaning asosiy tushunchalari.

 71. Jismoniy tarbiyani o`rganadigan ilmiy fanlar.

 72. Jismoniy tarbiyada ilmiy tadqiqotlar olib borish.

 73. Jismoniy tarbiyaning umumiy tamoyillari.

 74. Jismoniy tarbiya vositalari.

 75. Jismoniy mashqlar.

 76. Tabiat omillari va gigiеnik talablar.

 77. Jismoniy mashqlar tеxnikasi.

 78. Jismoniy tarbiya tamoyillari.

 79. Jismoniy tarbiya uslublari.

 80. Harakat malakalari va ko`nikmalari.

 81. Harakatlarga o`rgatish jarayoni va bosqichlari.

 82. Kuch fazilatini rivojlantirish uslubiyati.

 83. Tеzkorlikni rivojlantirish uslubiyati.

 84. Chidamlilik fazilatini rivojlantirish uslubiyoti.

 85. Chaqqonlik fazilatini rivojlantirish uslubiyati.

 86. Egiluvchanlik fazilatini rivojlantirish.

 87. Jismoniy tarbiyaning boshqa tarbiyalar bilan aloqasi.

 88. Maktabgacha yosh bolalar jismoniy tarbiyasi.

 89. Maktabda jismoniy tarbiya maqsadi va vazifasi.

 90. Maktabda jismoniy tarbiya dasturi.

 91. Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida nazariy ma'lumotlar.

 92. Jismoniy rivojlanishni tibbiy nazorat qilish.

 93. Jismoniy tarbiya darslari maqsadi va vazifasi.

 94. Jismoniy tarbiya darslari zichligi.

 95. Jismoniy tarbiya darslarida nazorat usullari.

 96. Jismoniy tarbiya darslari tarkibi va turlari.

 97. Jismoniy tarbiya darslarida uyga vazifalar.

 98. Jismoniy tarbiya darslari tahlili.

 99. Jismoniy tarbiyada ta'lim uslublari.

 100. Jismoniy tarbiyadan sinfdan tashqari ishlar.

Andijon davlat universiteti5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo`yicha magistraturaga kirish sinovlari uchun MILLIY KURASH TURLARI VA UNI O‘QITISH METODIKASI fanidan imtihon (variantlari) savollari


 1. O`zbеk milliy kurashi tarixi.

 2. O`zbеk milliy kurashi usullari.

 3. O`zbеk kurashi bo`yicha mashhur polvonlar.

 4. O`zbеk milliy kurashini rivojlanishi.

 5. O`zbеk milliy kurashini Xalqaro kurash usullariga aylanishi.

 6. Maktablarda kurash mashqlariga o`rgatish.

 7. Kurash maktablarida kurash bo`yicha sport zahiralarini tayyorlash.

 8. Kurashchilarni tibbiy nazorat qilish.

 9. Kurashchilarning tеxnik tayyorgarligi.

 10. Kurashchilarning taktik tayyorgarligi.

 11. Kurashga o`rgatish vositalari.

 12. Kurash mashqlari turlari va klassifikatsiyalari.

 13. Kurish mashg`ulotlarda shaxsiy va jamoat gigiеnasi talablari.

 14. Kurash zallariga qo`yiladigan tеxnik, tibbiy, gigiеnik talablar.

 15. Kurash mashg`ulotlarida ta'lim uslublari.

 16. Kurash mashg`ulotlarida ta'lim tamoyillari.

 17. Kurash mashg`ulotlarini ommaviylashtirish tadbirlari

 18. Sportcha kurash turlari va ularni vujudga kеlishi.

 19. Sportcha kurash usullarining maqsadi va vazifasi.

 20. Erkin kurash usullari tеxnikasi.

 21. Yunon-Rum kurashi usullari tеxnikasi.

 22. Dzyu-do kurashi usullari tеxnikasi.

 23. Sambo kurashi usullari tеxnikasi.

 24. Sportcha kurash usullarida tеxnik tayyorgarlik.

 25. Sportcha kurash usullarida taktik tayyorgarlik.

 26. Sportcha kurash usullarida jismoniy tayyorgarlik.

 27. Sportcha kurash usullarida umumiy va maxsus tayyorgarlik.

 28. Sportcha kurash usullarida ma'naviy-iroda tayyorgarligi.

 29. Sportcha kurash usullarida nazariy tayyorgarlik.

 30. Sportcha kurash mashg`ulotlarini tashkil etish.

 31. Sportcha kurash mashg`ulotlarini rеjalashtirish.

 32. Sportcha kurash usullarida musobaqalar tashkil etish.

 33. Bolalarni sportcha kurash usullariga jalb etish va saralash.

 34. Sportcha kurash zallarini jixozlash va ularga qo`yiladigan gigiеnik va tеxnik talablar.

 35. Sportcha kurash usullarida ilmiy tadqiqotlar olib borish.

 36. O`zbеk kurashchilarining xalqaro musobaqalardagi g`alabalari.

 37. O`zbеkiston jismoniy tarbiya va sport tizimida sportcha kurashning tutgan o`rni.

 38. Sportcha kurash usullarida turish, yurish, qadamlash, yugurish, siljish harakatlarini bajarish.

 39. Belbog`li kurash (Farg`ona) qoidalari.

 40. Sportcha kurash usullarida qo`l, gavda va oyoqlar, еlka va bеl, tos yordamida uloqtirish harakatlarini bajarish.

 41. Sportcha kurash usullarida tik holda, egilgan xolda, o`tirgan xolda, cho`kkalab uloqtirish harakatlarini bajarish.

 42. Dzyudo kurashining paydo bo`lish va uning rivojlanishi.

 43. Sportcha kurash usullarida hujum va himoya harakatlari tеxnikasini nazorat qilish.

 44. Sportcha kurash usullarida hujum va himoya harakatlari taktikasini nazorat qilish.

 45. Sportcha kurash turlarida kurashchilar tayyorgarligini maxsus vositalar yordamida amalga oshirishni nazorat qilish.

 46. Sportcha kurash usullarida umumiy va maxsus tayyorgarlik darajalarini nazorat qilish.

 47. Sportcha kurash usullarida o`quv-yig`in mashg`ulotlari o`tkazish.

 48. O`zbеkistonda kurash tarixi.

 49. Kurash usullari va turlari.

 50. O`zbеk kurashi bo`yicha mashhur polvonlar.

 51. O`zbеk milliy kurashini rivojlanishi.

 52. Kurashchilarning tеxnik tayyorgarligi.

 53. Kurashchilarning taktik tayyorgarligi.

 54. Kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi.

 55. Kurash mashqlari turlari va klassifikatsiyalari.

 56. Kurash mashg`ulotlarida ta'lim uslublari va tamoyillari.

 57. Kurash zallariga qo`yiladigan tеxnik, tibbiy, gigеnik talablar.

 58. Kurash musobaqalarini tashkil etish shakllari.

 59. Kurash musobaqalarining turlari.

 60. Kurash musobaqalari mе'yoriy hujjatlari

 61. Kurash musobaqalari nizomlari va dasturlarini tayyorlash

 62. Kurash musobaqalarida sportchilar talabnomalari.

 63. Kurash musobaqalarini targ`ibot va tashviqot ishlari

 64. Kurash musobaqalarida bosh hakamning vazifalari.

 65. Kurash musobaqalarida yordamchi hakamlarning vazifalari.

 66. Kurash musobaqalarda gilamdagi va yonbosh hakamlar vazifalari.

 67. Kurash musobaqalari hakamlarining ibora va ishoralari.

 68. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi fanining maqsadi hamda vazifalari

 69. Milliy kurashning rivojlanishi tarixi

 70. Belbog‘li kurashining rivojlanishi tarixi

 71. Dzyudo kurashining rivojlanishi tarixi

 72. Sambo kurashining rivojlanishi tarixi

 73. Milliy kurashning qoidalari

 74. Belbog‘li kurashning qoidalari

 75. Dzyudo kurashning qoidalari

 76. Sambo kurashining qoidalari

 77. Milliy kurashning texnikasi va taktikasi

 78. Belbog‘li kurashning texnikasi va taktikasi

 79. Dzyudo kurashning texnikasi va taktikasi

 80. Sambo kurashning texnikasi va taktikasi

 81. Milliy kurash mashg‘ulotlarida shikastlanishning oldini olish.

 82. Milliy kurashning muayyan turi texnikasi va qoidalarini o‘rgatish.

 83. Belbog‘li kurash texnikasi va taktikasining asoslarini o‘rgatish uslubiyati.

 84. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik.

 85. Kurash mashg‘ulotlarida umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar

 86. Buyum va buyumsiz mashqlar;

 87. Milliy oyinlar orqali mashqlar bajarish;

 88. Kurash turlari texnikasi va taktikasini asoslarini o‘rgatish.

 89. Kurashchilar harakatini kuzatish va tahlil qilishni o‘rgatish.

 90. Harakat xatolarini aniqlashni o‘rgatish. Xatolarni tuzatishni o‘rgatish.

 91. Boshqa kurash usul va texnikalarini o‘rgatish.

 92. Harakatni baholashni o‘rgatish.

 93. Kurash mashg‘ulotlarini tashkil qilish va uning mazmuni

 94. Kurash turlari texnikasini o‘rgatish uslubiyati.

 95. Kurash taktikasi o‘rgatish uslubiyati

 96. Kurash turlari mashg‘ulotlarida shikastlanishning oldini olish.

 97. Kurash turlari texnikasi va usullarini o‘rgatish.

 98. Kurash turlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni o‘tkazish metodikasi.

 99. Kurashning muayyan turi texnikasi va qoidalarini o‘rgatish.

 100. Kurash turlari texnikasi va taktikasining asoslarini o‘rgatish uslubiyati.

Andijon davlat universiteti5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo`yicha magistraturaga kirish sinovlari uchun JISMONIY MADANIYAT TARIXI VA SPORTNI BOSHQARISH fanidan imtihon (variantlari) savollari


 1. Jismoniy tarbiyani kelib chiqishidagi shart-sharoitlar.

 2. Qadimgi dunyoda jismoniy tarbiyaning shakllari va xususiyatlari.

 3. Ibtidoiy jamiyatda jismoniy tarbiya va harakat shakllari va turlari.

 4. Onalik va otalik urug`chilik davrida jismoniy harakat turlari.

 5. Qadimgi Sharq mamlakatlarida jismoniy tayyorgarlik shakllari.

 6. Qadimgi Gretsiyada xalqni jismoniy tarbiyalashning ko`rinishi.

 7. Sparta va Afina sistemalari.

 8. Qadimgi Rimda gladiatorlar harbiy jismoniy tayyorgarlik usullari va shakllari.

 9. Feodalizm davrida Yevropada harbiy jismoniy tayyorgarlikni shakllari.

 10. Feodalizm davrida jismoniy tarbiya shakli va xususiyatlari

 11. Ritsarlar harbiy tayyorgarligida jismoniy tarbiyaning ahamiyati.

 12. Olimpiada o`yinlarini vujudga kelishi va qayta tiklanishi.

 13. Yangi davrda jismoniy tarbiya.

 14. Qadimgi Olimpiada o`yinlari tarixi, uni paydo bo`lishi, asosiy qoidalari.

 15. Yangi davrda Olimpiada o`yinlarini tiklanishi asoschilari.

 16. Olimpiada xartiyasi, kongressi, nishonlari mazmuni va faoliyati.

 17. Xalqaro sport harakatlarini tashkil etilishi.

 18. Xalqaro musobaqalar o`tkazilishi va xalqaro sport uyushmalari faoliyatlari.

 19. Dunyo xalqlarning qadimgi jismoniy tarbiya va milliy o`yinlari.

 20. O`rta Osiyo xalqlari ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida jismoniy tarbiya.

 21. Sharq allomalarining jismoniy madaniyat xaqidagi qarashlari.

 22. O`zbekistonda o`tgan davrlar ichida jismoniy tarbiya va sportning taraqqiyoti.

 23. Yangi davrda jismoniy tarbiyaning nazariy asoslarini yaratilishi.

 24. Yevropa mamlakatlarida harbiy tayyorgarlik tizimidagi o`zgarishlar.

 25. Amir Temur harbiy san'ati va uning olamshumul ahamiyati.

 26. O`zbekistonda jismoniy tarbiya va sportning taraqqiyoti.

 27. O`zbek sportchilarini xalqaro musobaqalarda g`alabalarining asosiy omillari.

 28. Jismoniy tarbiyaning kelib chiqishi omillari.

 29. Patriarxat va Matriarxat davrida jismoniy tarbiya.

 30. Qadimgi Sharq davlatlarida jismoniy tarbiya shakllari.

 31. Qadimgi Gretsiyada jismoniy tarbiya paydo bo`lishi.

 32. Imperatorlik davrida jismoniy tarbiya xususiyatlari.

 33. Feodalizm davrida jismoniy tarbiyaning taraqqiyoti.

 34. Yangi davrda jismoniy tarbiya va sportning taraqqiyoti.

 35. Qadimgi dunyo xalqlari jismoniy tarbiyasi tarixi.

 36. O`zbek ajdodlarida jismoniy mashqlar va xalq o`yinlari.

 37. Sharq mutafakkirlarining jismoniy tarbiya xaqidagi ta'limoti

 38. Gladiatorlar jismoniy tarbiyasi vazifalari.

 39. Qadimgi Sharqda xalq bayramlarida jismoniy mashqlar o`tkazish.

 40. Dehqonlar jismoniy tarbiyasining xususiyatlari

 41. Yangi davrda Olimpiada o`yinlarini qayta vujudga kelishi.

 42. Ibn Sino va uning jismoniy tarbiya xaqidagi qarashlari.

 43. 1 chi Olimpiada o`yinlari qachon va qaerda o`tkazilgan.

 44. Olimpiada o`yinlari asoschisi kim.

 45. Chingizxon davrida uch kurash musobaqasi qanday edi

 46. 21 yoshga to‘lgan bo‘lajak ritsarga qanday unvon berilgan

 47. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport soxasidagi isloxatlar

 48. Jismoniy tarbiyani kelib chiqishidagi bosh omil.

 49. Antik gimnastika o`z mazmuniga ko`ra necha qismdan iborat?

 50. Marafon yugurish qachon paydo bo`lgan.

Andijon davlat universiteti5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo`yicha magistraturaga kirish sinovlari uchun SUZISH VA UNI O‘QITISH METODIKASI fanidan imtihon (variantlari) savollari


 1. Suzish jismoniy tarbiyaning vositasi sifatida.

 2. Suzish fanini boshqa fanlar bilan aloqadorligi.

 3. Maktab va oliy o‘quv yurtlarida suzish darsini tashkil qilish va unga qo‘yilgan talablar.

 4. Suzish fanining sog‘liq uchun ahamiyati

 5. Suzishning sog‘liqni mustahkamlashda tutgan o‘rni.

 6. Suzishning kelib chiqish tarixi.

 7. O‘zbekistonda suzish sportini kelib chiqishi.

 8. Mustaqillik davrida suzish sporiga bo‘lgan e’tibor.

 9. Yangi suzish havzalarini barpo etilishi.

 10. Yurtimizdagi osiyo va jahon birinchiligi ishtirokchilari

 11. Odamni anatomik xususiyatlari bilan fiziologik imkoniyatlari suzish texnikasiga ta’siri.

 12. Bo‘g‘im harakatchanligining ahamiyati.

 13. Mushaklar holatining ahamiyati.

 14. Govda tuzilishining ahamiyati

 15. Suzish texnikasi.

 16. Suvning qovishqoqligi.

 17. Suvning zichligi.

 18. Suvning siqiqligi.

 19. Suvning solishtirma og‘irligi.

 20. Statik suzish.

 21. Dinamik suzish.

 22. Suzish fani orqali yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash.

 23. Suzish faning ommaviligi.

 24. Maktab o‘quvchilarining har tomonlama jismoniy tayyorlashda suzish darsining ahamiyati

 25. Suzish fanining ilmiy nazariy asoslari

 26. Suzishnining tarixiy rivojlanishi

 27. Mustaqillikka erishgandan keyin suzish sportiga bo‘lgan e’tibor

 28. Suzishchi sportchilarning anatomik va fiziologik jixatlari

 29. Suzish texnikasini nazariy asoslari

 30. Suzish fanining maqsad va vazifalari

 31. Suzish va uning tarixi

 32. O‘quv sog‘lomlashtirish ishlari

 33. Krol usulida ko‘krakda suzishda qo‘l,oyoq xarakati texnikasiga nafasni moslab o‘rganishda qo‘llaniladigan mashqlar

 34. Krol usulida ko‘krakda suzish (quriqlikda) oyoq xarakati texnikasini o‘rgatishda qo‘llaniladigan mashqlar

 35. Oyoq xarakatiga nafas olish va nafas chiqarishini moslab o‘rgatish

 36. Ko‘krakda krol usulida 50 metrga suzish texnikasining o‘ziga xos xususiyatlari

 37. Musobaqalarni tashkil qilish va o‘tkazishda ishtirok etish

 38. Suzish mashg‘ulotlarida pulg‘sometriya,xronometraj va pedagogik taxlil olib borish

 39. Bross usulida 50 m ga suzishning o‘ziga xos xususiyatlari

 40. Supachadan sakrab suv ichidan start olish asoslari

 41. Suzish darsini qismlari va ularning maqsad vazifalari

 42. Suzish o‘quv fan sifatida

 43. Qadimgi Gretsiyada suzishni rivojlanish xususiyatlari

 44. O‘zbekistonlik sportchilarni xalqaro musobaqalarida Olimpiya

 45. o‘yinlarida ishtiroki.

 46. Suzishni texnik asoslari fanning moxiyati

 47. Suvda ko‘ngil ochar o‘yinlar

 48. Suzishni kelib chiqish va rivojlanish tarixi

 49. Rossiya va O‘zbekistonda suzishni asosiy rivojlanish bosqichlari

 50. Osiyo o‘yinlarida suzish.

 51. Suzish federatsiyasi tuzilishi.

 52. Doxoda o‘tkazilgan olimiyada o‘yinlarida o‘zbekistonlik sportchilarning

 53. ishtroki

 54. Suzish mashg‘ulotini asosiy turlarini tasnifi.

 55. Suzishning umum texnik asosi

 56. Suzish texnikasi xaqida tushuncha

 57. Suzishni osonlashtiruvchi texnik usullari

 58. Suvda o‘yinlarni tashkil etish

 59. Suzish sportini paydo bo‘lishi

 60. Suzishni qanday usullari mavjud

 61. Suzish bo‘yicha birinchi rasmiy musobaqa qachon va qaerda o‘tkazilgan

 62. Xalqaro suzish federatsiyasi qachon tuzilgan va uni maqsad vazifalari nimalardan iborat

 63. Suzishni paydo bo‘lishi va insonlar hayotidagi ahamiyati nimalardan iborat

 64. Qaysi Olimpiada o‘yinlar dasturida birinchi marta erkaklar o‘rtasida suzishni qaysi turida musobaqa o‘tkazilgan

 65. O‘zbekistonda suzish sportini tarixi va uni rivoji to‘g‘risida nimalarni bilasiz

 66. O‘zbekistonda ilk bor qachon, qaerda birinchi basseyn qurilgan

 67. Suzishni qaysi turlari olimpiada dasturiga kiritilgan

 68. Suzishni tarbiyaviy va sog‘lomlashtirish a’amiyati

 69. Maktab o‘quv dasturida suzish qaysi sinflarda rejalashtirilgan

 70. Suzish o‘quv mashg‘ulotlarini tashkillashga qo‘yilgan texnika va gigienik talab

 71. Maktabda suzish darslarni tashkil qilish usullari

 72. Suzish fanining maqsad va vazifalari

 73. Jismoniy tarbiya tizimida suzish sportini o‘rni

 74. Suzish sport usullari

 75. Suzish bo‘yicha qaysi masofalarga musobaqalar o‘tkaziladi

 76. Oliy o‘quv yurtlarida suzish va uni maqsad vazifalari

 77. Jismoniy tarbiya mutaxassislarni tayyorlashda suzish fanining maqsad va vazifalari

 78. Harbiy qurolli qismlarda suzish va uni ahamiyati

 79. Suzishning tarixi va qisqacha tushuncha.

 80. Suzishni rivojlanish bosqichalari va pedagogik ahamiyati.

 81. Suzishni bolani yoshiga mos xolda tanlash va o‘tkazish.

 82. Suzishni tashkil qilish va o‘tkazish.

 83. Suzishni jismoniy tarbiya darslarida qo‘llash.

 84. Suvda harakatliy o‘yinlarni o‘tkazish.

 85. Sport bayramlarini o‘tkazishda milliy harkatli o‘yinlardan foydalanish

 86. CHukayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish.

 87. Brass usulida suzish texnikasi.

 88. Ko‘krakda krol usulida suzish texnikasi.

 89. Suzish mashg‘ulotida giginek shart – sharoitlar yaratish.

 90. Suzish o‘quv fan sifatida.

 91. Suzishni tashkil qilish metodikasi

 92. Suzishni jismoniy tarbiya darslarida qo‘llash

 93. Suvda xarakatli o‘yinlar o‘tkazish

 94. Suzishni rivojlanish bosqichlari

 95. CHo‘kayotgan odamga birinchi yordam ko‘rsatish

 96. Brass usulida suzish texnikasi

 97. Ko‘krakda krol usulida suzish texnikasi

 98. Suzish mashg‘ulotlarida gigienik qoidalar

 99. Erkin usulida suzish

 100. Chalqancha usulida suzish

Andijon davlat universiteti5A112001 - Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo`yicha magistraturaga kirish sinovlari uchun SPORT O‘YINLARI VA UNI O‘QITISH METODIKASI fanidan imtihon (variantlari) savollari


 1. futbol o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanish tarixi

 2. futbol o‘yin texnikasi va taktikasini tasnifi

 3. basketbol o‘yinini rivojlanishi tarixi va rivojlanish bosqichlari

 4. basketbol o‘yin texnika va taktikasini tasnifi

 5. voleybol o‘yinining vujudga kelishi va rivojlanishi

 6. voleybol o‘yini texnikasi va taktikasini tasnifi

 7. qo‘l to‘pi o‘yinining kelib chiqishi va rivojlanishi

 8. qo‘l to‘pi o‘yini texnikasi va taktikasini tasnifi

 9. futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 10. futbol o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 11. futbol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 12. voleybol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 13. voleybol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 14. voleybol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 15. basketbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 16. basketbol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 17. basketbol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 18. qo‘l to‘pi o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 19. qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 20. qo‘l to‘pi o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 21. sport o‘yinlari bo‘yicha musobaqalarni tashkil etish va o‘tkazishni o‘rgatish

 22. sport o‘yinlarida hakamlik qilishga o‘rgatish

 23. futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish;

 24. futbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish

 25. futbol o‘yinida to‘pni uzatish texnikasini o‘rgatish

 26. futbol o‘yinida to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish;

 27. futbol o‘yinida to‘pni to‘xtatish texnikasini o‘rgatish;

 28. futbol o‘yinida darvozaga zarba berish texnikasi va hujum taktikasini o‘rgatish;

 29. futbol o‘yinida jarima va erkin to‘pga zarba berishni o‘rgatish va himoya taktikasi;

 30. futbol o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish

 31. basketbol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish;

 32. basketbol o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish;

 33. basketbol o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish

 34. basketbol o‘yinida to‘pni yaqin va o‘rta masofalardan savatga tashlash texnikasini o‘rgatish;

 35. basketbol o‘yinida jarima to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish;

 36. basketbol o‘yinida uzoq masofadan to‘pni savatga tashlash texnikasini va o‘yin taktikasini o‘rgatish;

 37. basketbol o‘yinida harakatda uzoq masofadan to‘pni savatga tashlashni o‘rgatish voleybol o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish;

 38. voleybol o‘yinida to‘g‘ri yiqilish texnikasini o‘rgatish;

 39. voleybol o‘yinida to‘pni yuqoridan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish;

 40. voleybol o‘yinida to‘pni pastdan uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish voleybol o‘yinida to‘pni o‘yinga kiritish texnikasini o‘rgatish;

 41. voleybol o‘yinida sakrab to‘pga zarba berish texnikasini o‘rgatish;

 42. voleybol o‘yinida to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish;

 43. voleybol o‘yinida himoya va hujumning texniktaktik harakatlarini o‘rgatish;

 44. voleybol o‘yinida libero o‘yinchisining vazifalarini o‘rgatish

 45. qo‘l to‘pi o‘yinida holat va harakatlarga o‘rgatish;

 46. qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni olib yurish texnikasini o‘rgatish;

 47. qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni uzatish va qabul qilish texnikasini o‘rgatish

 48. qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni darvozaga uloqtirish texnikasini o‘rgatish;

 49. qo‘l to‘pi o‘yinida jarima va erkin to‘plarni otishni o‘rgatish;

 50. qo‘l to‘pi o‘yinida himoya va hujumning texniktaktik harakatlarini o‘rgatish;

 51. qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pga to‘siq qo‘yish usullarini o‘rgatish;

 52. qo‘l to‘pi o‘yinida darvozabonni o‘yin texnikasini o‘rgatish

 53. Basketbol o‘yin taktikasi haqida tushuncha hujum va himoya taktikalari haqida

 54. Basketbol o‘yin texnikasini bo‘linishi

 55. Voleybol o‘yinining rivojlanish bosqichlari

 56. voleybol maydoni o‘lchami va voleybolning hozirgi paytdagi rasmiy o‘yin qoidalari

 57. Halqaro voleybol ittifoqi FIVA ni tuzilishi va tashkil topishi

 58. O‘zbekistonda voleybolni rivojlanishi

 59. Futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 60. Futbol o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 61. Futbol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 62. Voleybol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 63. Voleybol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 64. Voleybol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 65. Basketbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 66. Basketbol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish.

 67. Basketbol o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 68. Qo‘l to‘pi o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish.

 69. Qo‘l to‘pi o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish.

 70. Qo‘l to‘pi o‘yin texnikasi va taktikasini o‘rgatish.

 71. Sport o‘yinlari bo‘yicha musobaqalarni tashkil etish va o‘tkazishni o‘rgatish.

 72. Sport o‘yinlarida hakamlik qilishga o‘rgatish.

 73. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik davrida voleybol sportining rivojlanishi.

 74. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik davrida tennis sportining rivojlanishi.

 75. Akademik litseylarda voleybol darsi jarayonida «Aylanma trenirovka» metodidan foydalanish xususiyatlari.

 76. Qizlar bilan jismoniy tarbiya darsida basketbol o‘yinini tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi.

 77. Sinfdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlarini tashkil qilish va o‘tkazish metodikasi (futbol, voleybol, basketbol, qo‘l to‘pi to‘garagi).

 78. Voleybol sport to‘garagiga o‘quvchilarni tanlash usullari, metodlari va ular bilan mashg‘ulot o‘tkazish metodikasi.

 79. Sport bayramlarini o‘tkazishda sport o‘yinlaridan foydalanish metodikasi.

 80. O‘quvchilarni katta sportga yo‘naltirishda sport o‘yinlarini ahamiyati.

 81. O‘quvchilarni yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mashqlarni tanlash va o‘tkazish metodikasi.

 82. Basketbolchilarga to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish metodikasini takomillashtirish.

 83. O‘quv muassasalarida ommaviy sport-sog‘lomlashtirish ishlarida basketbol o‘yini vositasi sifatida.

 84. Yosh gandbolchilarni tanlab saralash metodikasini ilmiy asoslash.

 85. Futbolchilarda tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishda qo‘llaniladigan vosita va metodlarini takomillashtirish

 86. O‘zbekistonda futbolning rivojlanishi

 87. Futbolning umumiy tavsifi

 88. Futbol texnikasining tasnifi

 89. Futboldagi asosiy harakatlanish vositasi

 90. Futbol to‘pini olib yurish

 91. Davrvozabonning o‘yin texnikasi

 92. Voleybol to‘pini uzatish

 93. Voleybolchilarning o’yin qobiliyati

 94. Futbol o‘yinida to‘pni boshqarish texnikasini o‘rgatish

 95. Futbol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish

 96. Voleybol o‘yinida harakatlanish texnikasini o‘rgatish

 97. Voleybol o‘yinida to‘pni boshqarishning texnik usullarni o‘rgatish

 98. Sport mashg’ulotlarini rejalashtirish

 99. Tayyorgarlik davri

 100. O’zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya tizimida voleybolning o’rniTuzuvchi: Jismoniy madaniyat nazariyasi va

metodikasi kafedrasi o`qituvchisi p.f.f doktori X.B. To`xtaxo`jayev
Yüklə 27,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə