«tasdiqlayman»


YuRAK URIB KETIShI BEZOVTA QILGAN BEMORLARNING MUAMMOLARINI HAL QILIShDA TALABALARNING BILIM VA KO‘NIKMALARIGA QO‘YILGAN TALABLARYüklə 1,7 Mb.
səhifə6/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,7 Mb.
#45
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

YuRAK URIB KETIShI BEZOVTA QILGAN BEMORLARNING MUAMMOLARINI HAL QILIShDA TALABALARNING BILIM VA KO‘NIKMALARIGA QO‘YILGAN TALABLAR

Maqsad: Talabalarga yurak urib ketishi bezovta qilgan bemorlar muammolarini kasallik belgilariga qarab sindromal hal qilishni va UAV malakaviy tavsifnomasi doirasida sog‘liqni saqlashning birlamchi tizimi sharoitida ularni olib borish tamoyillarini o‘rgatish.

O‘qituvchining asosiy vazifalari:

 • Talabalarni yurak urib ketishi bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni hal qilishga o‘rgatish.

 • Talabalarni yurak urib ketishi bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lganda o‘z vaqtida tashxis qo‘yishga o‘rgatish;

 • Talabalarni yurak urib ketishi bilan kuzatiladigan kasalliklarni farqlashga o‘rgatish;

 • Yurak urib ketishi bilan og‘rigan bemorlarning muammolarini hal qilish orqali talaba uchun zarur bo‘lgan bilim, malaka va amaliy ko‘nikmalarni takomillashtirish (ma’lumot yig‘ish, muammoni aniqlash va bemorni ob’ektiv ko‘rikdan o‘tkazish, shuningdek laboratoriya-asbobiy tekshiruvlarini asosli tayinlay olish mahorati);

 • Talabalarni bemorlarni olib borish taktikasini asosli tanlashga o‘rgatish;

 • Talabalarni QVP va OP sharoitida davolash-profilaktika choralarini asosli amalga oshirish va kuzatuv olib borishga o‘rgatish.

1.2. Bemorlarning ushbu muammosini tahlil qilishda talabalarning bilimlarini baholashning muhim jihatlari quyidagilardan iborat bo‘lmog‘i lozim:

 • Bemorning turmush tarzi sifatiga ta’sir ko‘rsatgan asosiy muammoni aniqlay olish;

 • Ratsional anamnez yig‘ish uchun yordamchi savollar bera olish;

 • Xavf omillari mavjudligini ajrata bilish;

 • Ushbu muammoga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan kasalliklar va vaziyatlarni sanab chiqish;

 • Bemorni asosli ob’ektiv ko‘rikdan o‘tkazish;

 • QVP va OP sharoitida laboratoriya-asbobiy tekshiruvlarni asosli tayinlay olish;

 • QVP va OP dan tashqarida qanaqa qo‘shimcha tekshiruvlar o‘tkazish zaruriyatini aniqlay bilish;

 • Olingan ma’lumotlar asosida ushbu muammoning asosiy sababini (tashxisini) aniqlash;

 • UAV malakaviy tavsifnomasi asosida bemorni olib borish tamoyilini aniqlay olish;

 • Dorilarsiz davolash bo‘yicha maslahatlar berish;

 • Isbotlarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga suyangan holda dorilar bilan davolashni bilish;

 • Sog‘likni saqlashning birlamchi tizimida o‘tkaziladigan profilaktik chora-tadbirlarni aniqlay olish;

 • Yurak urib ketishi sindromi bilan kechadigan kasalliklarga chalingan bemorlarni QVP va OP sharoitida kuzatish va reabilitatsiya qilish tamoyillarini aniqlay olish.

1.3. Yurak urib ketishi sindromi bilan og‘rigan bemorlarning muammolarini hal qilishda talaba nimalarni bilishi zarur:

Ma’lumotlar ro‘yxati

Egallashi lozim bo‘lgan bilim darajasi

1

Yurak urib ketishi sindromi bilan

birga kechadigan kasalliklar

Talaba kamida 10 ta tez-tez

uchrab turadigan

kasalliklarni bilishi

kerak

2

Yurak urib ketishi sindromi bilan

birga kechadigan eng xavfli kasalliklar

Talaba kamida 5 ta

kasallikni bilishi lozim

3

Bemorni QVP va OP sharoitida olib

borishni talab etuvchi holatlar (1-

toifa)

UAV malakaviy

tavsifnomasiga muvofiq

4

Tor mutaxassis maslahati yoki

shifoxonaga yotqizishni talab etuvchi

holatlar ro‘yxati (2-toifa)

UAV malakaviy

tavsifnomasiga muvofiq

5

QVP va OP sharoitida o‘tkazishni talab

etuvchi tekshirishlar ro‘yxati (3.1-

toifa)

UAV malakaviy

tavsifnomasiga muvofiq

6

QVP va OP dan tashqariga yuborishni

talab etuvchi tekshirishlar ro‘yxati (3.2-

toifa)

UAV malakaviy

tavsifnomasiga muvofiq

7

Yurak urib ketishi sindromi bilan

kechuvchi kasalliklarni tashxislashning

asosiy mezonlari.

Talaba AG bilan kechuvchi

asosiy kassalliklarning

bir-biridan farqini va

ularni tashqislash

mezonlarini bilishi lozim

8

YuIK klassifikatsiyasi

Talaba belgilarni sanab

berishi lozim.

9

Qon aylanishining buzilishi

klassifikatsiyasi

Talaba belgilarni sanab

berishi lozim.

10

Ritm va o‘tkazuvchanlik buzilishlari

Talaba ko‘rsatishi zarur

11

Ichki a’zolar zararlanish belgilari

Talaba o‘zgarish belgilarni sanab berishi lozim.

12

Yurak yetishmovchiligi belgilari

Talaba belgilarni sanab

berishi lozim.

13

Laboratoriya tekshiruvi natijalari

Talaba me’yoriy

ko‘rsatkichlar va patologik

o‘zgarishlarni bilishi

lozim

14

Davolash taktikasi

Talaba kasallikni dori-

darmonlarsiz va dori

vositalari yordamida

davolash tamoyillarini

bilishi shart

15

Antiaritmik preparatlar

Talaba antiaritmik

preparat guruhlarini

bilishi shart

16

Birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktika tamoyillari

Talaba birlamchi,

ikkilamchi va uchlamchi

profilaktika o‘tkazishning

asosiy tamoyillarini

bilishi lozim

17

Yurakuribketishibilan birga kechadigan

kasalliklarni QVP yoki OP sharoitida

dispanserizatsiya va reabilitatsiya

tamoyillari (4-toifa)

Talaba dispanserizatsiya va

reabilitatsiya qilish bo‘yicha

asosiy chora-tadbirlarni

sanab bera olishi lozim

  1. Yurak urib ketishi sindromi bilan og‘rigan bemorlarning muammolarini hal qilishda talaba nimalarni bajara olishi zarur:

Ko‘nikmalar ro‘yxati

Egallashi lozim bo‘lgan

ko‘nikmalar.

1

Bemordan va uning qarindoshlaridan

kasallik to‘g‘risida so‘rab-surishtirish

 1. Talaba ehtimol qilingan tashxisni qo‘yish uchun yordam beradigan lo‘nda, aniq savollar bera olishi kerak

 2. Talaba bemorning shikoyatlarini aniqlab ularni baholay olishi lozim

 3. Talaba kasallik anamnezlarini tahlil qila bilishi zarur: kasallikning boshlanishi, birinchi belgilari, ularning o‘zaro bog‘lanish sabablari va rivojlanish dinamikasi.

 4. Talaba hayot anamnezini tahlil qila olishi kerak: xavf omillarini, ota-onasi va yaqin qarindoshlarining sog‘lig‘ini aniqlashi kerak.

2

Xavf omillarini aniqlash

Talaba bemordan so‘rab-

surishtirish va ob’ektiv ko‘rik

asosida boshqariladigan va

boshqarib bo‘lmaydigan xavf

omillarini aniqlay olishi

zarur

3

Qon bosimini o‘lchash

Talaba qadam-baqadam qon

bosimini o‘lchashni bilishi

lozim

4

Teri qoplamalarini ko‘zdan kechirish

Talaba terining

namligi,sovukligi va

rangparligini aniqlay olishi

lozim

5

Og‘iz bo‘shlig‘i ko‘ruvi va faringoskopiya

Talaba quyidagilarni aniqlay

olishi shart.

- tonzillit

- faringit belgilarini

6

Uyqu, bilak va son arteriyalarida tomir

urishini aniqlash

Talaba quyidagilarni aniqlay

olishi shart:

- tomir urishi borligi yoki

yo‘qligini

- bilak arteriyasi hususiyatini

7

Nafas olish organlarining alpatsiyasi,perkussiyasi

va auskultatsiyasini o‘tkazish

Talabaquyidagilarnibilishish

shart:

- ko‘krak kafasi ekskursiyasini

baholashni;

- tovush tebranishini

aniqlashni;

- ko‘krak kafasi elastikligini

baholashni;

-o‘pka tovushi o‘zgarishlari

vauni interpretatsiyasi;

- nafas tiplari;

- nafas shovqinlari va

xirillashlar.

8

Yurak sohasi palpatsiyasini o‘tkazish

Talaba quyidagilarni aniqlay

olishi kerak:

- yurak turtkisi;

- sistolik va diastolik

titrashlar;

- cho‘qqi turtkisini baholashi.

9

Yurak qon-tomir tizimi perkussiyasini

o‘tkazish

Talaba quyidagilarini

aniqlay olishi shart:

- yurakning nisbiy tumtoqlik

va mutlaq tumtoqliq

chegarasini aniqlashni;

- tomir tutami chegarasini

aniqlash;

-yurakning beli va

konfiguratsiyasini aniqlash

- yurak bo‘lmalari

gipertrofiyasi belgilari:

mitral konfiguratsiya;

aortal konfiguratsiya.

10

Yurak qon-tomir tizimini auskultatsiya

qilish.

Talaba quyidagilarini

aniqlay olishi shart:

- I va II ton susayishini;

- chuqqi ustida I tonning

kuchayishi;

- aorta yoki o‘pka arteriyasi

ustida II ton shovqini;

-sistolik va diastolik shovqin

vaularning epitsentrini

aniqlash;

Funksional yurak

shovqinlarini organiklaridan

ajrata bilish.

-perikardning ishqalanish

shovqini.

11

Qorinbo‘shlig‘ipalpatsiyasi,

perkussiyasinio‘tkazish

Talabaquyidagilarinibilishi

lozim: qorin bo‘shlig‘idagi ehtimolli

xosilalarni aniqlash.

12

Oyoqlar ko‘ruvi

Talaba bemor tanasi va

oyoqlarini ko‘rishi xamda

quyidagilarini aniqlay

olishi shart:

-mahalliy yoki tarqalgan shish

Barmoq bilan oyoq yuza qismini

bosib ko‘rish va aniqlash:

- chuqurcha hosil bo‘ladimi yoki

yo‘qligini.

Talaba oyoq venalari holatiga

baho berishi lozim.

13

Qalqonsimon bez ko‘ruvi

Qalqonsimon bez kattalashuvi

borligini aniqlash va

o‘lchamlariga ko‘ra bo‘qoqning

darajalarini aniqlash.

14

Tana vazni indeksini hisoblash

Talaba quyidagi belgilarni

aniqlay olishi lozim:

-tana vaznining

yetishmovchiligi;

-tana vaznining ortiqchaligi

15

Oftalmoskopiya o‘tkazish

Talaba oftalmoskopiya

o‘tkazishda qadam-baqadam

bajariladigan harakatlarni

ko‘zning shaffof muhitlarini

va ko‘z tubini baholashni

bilishi kerak.

- arteriovenoz kesishuvlar.

16

Klinik va biokimyoviy tekshirishlarni tahlil qilish

Talaba me’yoriy ko‘rsatkichlar

va buzilish belgilarini

bilishi lozim.

17

EKG tushirish va uni o‘qish

Talaba bilishi shart:

 1. EKGni olish va o‘qishda

kadamba-kadam bajariladigan

xarakatlarni.

 1. EKGni o‘qiy olish va

quyidagi patologik

o‘zgarishlarni farqlash.

-ritm va o‘tkazuvchanlik

buzilishlari.

18

Yurak urib ketishi bilan kechadigan kasalliklarni farqlash.

Talaba kasalliklarni o‘ziga xos

belgilariga ko‘ra farqlashni

bilishi shart (anamnez,

ob’ektiv kuruv va laborotor

asbobiy tekshiruvlar)

19

Dorisiz davolash.

Talaba bilishi lozim:

-bemorga o‘z-o‘zini nazorat

qilishnio‘rgatish;

-parhez bo‘yicha maslahatlar

berish;

-sog‘lom turmush tarzini targ‘ib

qilish.

20

Shifoxonagacha bo‘lgan yordam.

Talaba quyidagi hollarda

shifoxonagacha ko‘rsatiladigan

yordamni berishi lozim:

-yurak ritmi buzilishlari

bo‘lganda.

21

Yurak urib ketishi bilan kechadigan kasalliklarni davolashda dori vositalaridan oqilona foydalanish

 1. Talaba samaradorligi

isbotlangan dorilarni tanlay

olishi lozim.

2. Dori vositasini tanlashda

talaba quyidagilarni baholay

olishi kerak: samaradorlik;

xavfsizlik; muvofiqlik;

arzonlik.

22

Bemorlar monitoringi va ularni kuzatish

Talaba QVP va OP sharoitida

monitoring o‘tkaza olishi va

kasallikning faollik

belgilarini nazorat qila

bilishi kerak:

- kondagi qand mikdori

-AQB natijasi

- qondagi lipid miqdori.

Amaliy mashgulot №4


Mavzu. «Yurak urib ketishi.Aritmiyalarning takkosiy tashxisi: sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya. VOP taktikasi. Tor mutaxassis yoki shifoxonaga yotkizishga kursatma. Davolash tamoyillari, dispanser kuzatuv, nazorat va OP yoki KVP sharoitida reabilitatsiya. Profilaktika tamoyillari. Ishga yaroklilik kobiliyatini aniklash. Mavzuni utish tamoyillari.»

Ukitish texnologiyasi.


Ukuv vakti: 6 ,4soatTalabalar soni 8-10

Ukuv mashgulotining tuzilishi.

 1. Mavzuviy ukuv xonasi.

 2. EKGxonasi.

 3. UASh xonasi.

 4. Ukuv kullanma, fantom, mulyaj, tarkatma materiallar, sbornik situatsion vazifalar tuplami,va testlar.

 5. Televizor, video apparatura, multimedia

Ukuv mashgulotining maksadi: UAShni erta tashxislash va takkosiy tashxislash, turli kasalliklarning ritm buzilishlari davo taktikasida optimal variant tanlashga urgatish shuningdek soglikni saklash birlamchi tizimida"UASh kvalifikatsion xarakteristikasi» talabiga ga asosan olib borish taktikasi.

Pedagogik vazifasalar:

1.Aritmiyalarni tashxislash va takkosiy tashxislashdagi savollarni kurib chikish: sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya.

2. Aritmiyali bemorlarni kursatish: sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya.

3. Ritm buzilishli bemorlar klinik-laborator va instrumental tekshiruvlar natijalarini taxlil kilish (sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya).

4.Sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya kasalliklarini takkosiy tashxislash.

5. Sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya kasalliklarini takkosiy davolashga urgatish.

6. UASh kvalifikatsion xarakteristikasi doirasida bemorni olib borish taktikasidagi savollarni taxlil kilish.

7.Davolash tamoyillari. (nomedikamentoz va medikamentoz).

8. Olib borish, dispanser kuzatish va monitoring.


Ukuv faoliyati natijalari:

BILIShI LOZIM

 1. Sinusli taxikardiya,nafas aritmiyasi, ekstrasistoliyalarxosil bulish sabablari va mexanizmi

 2. Sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliyalar klinik kechishi

 3. Sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliyalar EKG uzgarishlari.

 4. Ritm buzilishlarida takkosiy tashxislash.

 5. Antiaritmik preparatlar ularning farmakodinamikasi.

 6. KVP yoki OP sharoitida dispanser kuzatish i monitoring kilish.

 7. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi profilaktika tamoyillari.
 1. UASh bajara olishi lozim.

 1. Sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliyalarda klinika va EKG natijalariga kura tashxislash va takkosiy tashxislash.

 2. Ritm buzilishlarida dori preparatlarini tugri tanlash.

 3. Nomedikamentoz maslaxat shuningdek soglom turmush tarzini targib kilish.

 4. EKG olish texnikasi va interpretatsiyasi.
Ukitish usullari

Leksiya, situatsion masalalar, testlar, demonstratsiya, videokurgazma, diskussiya, suxbat, miya xujumi uyinini urgatish, Venn grafik organayzer-diagrammasi

Ukuv faoliyatning tashkil kilishning shakli.

Individual ish, guruxda ishlash, kollektiv ishlash . auditoriyada va auditoriyadan tashkari.

Ukitish manbalari

Ukuv kullanma, tarkatma material,graficheskiy organayzer- diagramma Venna, situatsion masalalar va testlar tuplami, EKG tuplami.

Televizor, video apparatura, multimedia.Kaytar aloka manba va usullari.

Blis-surov, test, ukuv topshiriklarini bajarganligi prezentatsiyasi ambulator kartalarni tuldirish, amaliy kunikmalarni bajarish. EKG olish, EKG interpretatsiyasi


Mashgulotning texnologik xaritasi.

Mavzu. «Yurak urib ketishi. Aritmiyalarni takkosiy tashxislash: sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliya. UASh taktikasi.Tor mutaxasisga yuborishga kursatma yoki maxsus bulimga yotkizish. KVP yoki OP sharoitida davolash, dispanser kuzatuv, nazorat va reabilitatsiya tamoyillari. Profilaktiki tamoyillari. Ishga yaroklilik kobiliyatini aniklash. Mavzuni utkazish tamoyillari»
Amaliy dars bosqichlari

Dars shakli
O‘tkazilish joyi

Dars davomiyligi

225

1

Kirish qismi (mavzuni asoslash)
10

2

Mavzuni yangi pedagogik interfaol uslublarni qo‘llagan holda muhokama qilish (usul «ari ini»), hamda demonstratsion materiallarni taqdim qilish (tibbiy xaritalar komplektlari, plakatlar, rentgenogrammalar), boshlang‘ich bilim darajasini aniqlash.

So‘rov, muxokama

Dars xonasi, UASh xonasi

40

3

Muxokama natijasini chiqazish
10

4

Amaliy qismni amalga oshirish uchun vazifa aniqlash- mutaxassis so‘rovi.

Tibbiy xaritalarni to‘ldirish bo‘yicha qoidalar va maslahatlarni tushuntirish.Muxokama
UASh xonasi

20

5

Amaliy qismni o‘qituvchi nazorati ostida o‘zlashtirish.

Mutaxxasis so‘rovi. Bemorlar bilan muloqot va tibbiy xaritalarni to‘ldirish, muammoli masalalar.

Bemorlarni poliklinikada qabul qilish, uyga chaqiriq vaqtida bemorlarni ko‘rigi.

20

6

Bemor haqidagi axborotlar interpretatsiyasi: shikoyatlar, ko‘rik, perkussiya, auskultatsiya, hamda UQT, UST va biokimyoviy tahlillar va tashhisni shakllantirish.

Kasallik tarixi, laborator taxlillar, muammoli masalalar.

25

7

Talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini muhokama qilish, materialni o‘zlashtirish, o‘zlashtirish ko‘rsatkichini baholash.

Og‘zaki so‘rov, testlar, muxokama, amaliy ko‘nikmalarni aniqlash.
Poliklinikadagi o‘quv xonasi

75

8

Amaliy dars mavzusi bo‘yicha xulosa qilish, 100 balli tizimda baho qo‘yish va bahoni e’lon qilish. Keyingi darsni uy vazifasi sifatida berish(savollar to‘plami).

Axborot, mustaqil ish uchun savollar.

Poliklinikadagi o‘quv xonasi

25


2. Motivatsiya

Yurak aritmiyasi –soni, ritmikligi va yurak kiskarishlarining ketma-ketligi buzilish. Aritmiyalar yurak utkazuvchi tizimi tuzilishida uzgarishlar yuzaga kelishi mumkin: yurak kasalliklari, unga ta’sir kiladigan vegetativ, endokrin, elektrolit va boshka metabolik buzilishlar, intoksikatsiyalar va ba’zi dori preparatlarining nojuya ta’siri kam xollarda sezilarli ta’sirlar, miokard tuzilishida uzgarishlarda aritmiya asosan metabolik uzgarishlar bilan boglik buladi. Aritmiya poliklinika sharoitida birinchi navbatda EKG natijalariga asosan tashxislanadi.

Tibbiy xamda professional bilim, UASh tajribasi sinusli taxikardiya, bradikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistoliyalarni poliklinika sharoitida tashxislash, takkosiy tashxislash va laborotor asbobiy xamda davolash muolajalarini utkazishda muxim rol o‘ynaydi Tashxislashda qat’iy ekspert taxlil takkosiy tashxisiy chora tadbirlar va terapevtik uslubiy yondoshishi.Mashgulot davomida birlamchi bo‘g‘inda profilaktika, dispanserizatsiya, prognoz xamda bemorlarni davo va parvarishi samaradorligini oshirish chora tadbirlarini ishlab chikish.

Birlamchi bug‘inda UASh kundalik faoliyatida ritm buzilishlari bilan bemorlar kup uchraydi. Bunday xolatda UASh vazifasi OP yoki KVP sharoitida kasalliknierta tashxislash va birinchi yordam kursatish yoki maxsus shifoxonalarga junatish.Bu xolatlar UASh tayyorlash dasturiga kiritilgan mavzu xisoblanadi.


3.Predmetlar aro va predmetlar ichi alokalari.
Anatomiya, Gistologiya embriologiya bilanxamda sitologiya, Biologiya, Normal fiziologiya, Bioximiya, Patologik anatomiya, Patologik fiziologiya, Topografik anatomiya va operativ xirurgiya, Ichki kasalliklar propedevtikasi Tuberkulez, Onkologiya, Rentgenologiya vatibbiy radiologiya, Fizioterapiya, Endokrinologiya, Fakultativ terapiya, Gospital terapiya.
4. Mashgulot moxiyati.
4.1.Nazariy kism

Amaliy mashgulot nazariy kismida aritmiyalar: sinusli taxikardiya, nafas aritmiyasi, ekstrasistolilarni erta aniklash, ularning klinikasi, klassifikatsiyasi, takkosiy tashxislash va EKG natijalarini kurib chikish.Kataloq: syllabus -> 3-sonli-ichki-kasalliklar-kafedrasi-2017 -> 1.Ўқув-услубий%20мажмуа -> Таълим%20технологияси -> 7%20курс -> 7%20курс%20ТО.лотин
7%20курс%20ТО.лотин -> «tasdiklayman»
Таълим%20технологияси -> The Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan Tashkent Medical Academy The department of internal diseases №3 of medical and pedagogical faculty
3-sonli-ichki-kasalliklar-kafedrasi-2017 -> Amaliy mashg‘ulot №5 mavzu: «Shish sindromi turli etiologiyali shish bilan kechuvchi kasalliklar Differensial diagnostikasi
3-sonli-ichki-kasalliklar-kafedrasi-2017 -> Bolalardagi isitmaning eng ko’p uchraydigan sababi-o’tkir virusli infeksiyalardir. Bolalardagi isitmaning eng ko’p uchraydigan sababi-o’tkir virusli infeksiyalardir
7%20курс%20ТО.лотин -> «tasdiqlayman»

Yüklə 1,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə