Štatistika a my Lenka LuptákováYüklə 445 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü445 b.


Štatistika a my

 • Lenka Luptáková

 • Banská Bystrica, 2008


Štatistika

 • V bežnom živote sa často stretávame s množstvom údajov v rôznej podobe. Či je to už sčítanie obyvateľov, jednoduchý prieskum alebo zisťovanie. Všetky tieti zisťovania môžeme súhrnne nazvať pojmom ŠTATISTIKA.Ako veda sa zaoberá skúmaním hromadných javov. Je založená na skúsenostiach. Avšak štatistika je aj samostatné odvetvie matematiky, ktorému sa nevenuje veľa pozornosti. Preto som sa rozhodla spracovať túto tému, aby som sa lepšie oboznámila so štatistickými pojmami. Cieľom mojej práce je predviesť každodenné využitie štatistiky pri spracovaní jednoduchej ankety. A ukázať ako študenti na gymnáziu J.G.Tajovského využívajú svoj voľný čas.

 • Ako veda sa zaoberá skúmaním hromadných javov. Je založená na skúsenostiach. Avšak štatistika je aj samostatné odvetvie matematiky, ktorému sa nevenuje veľa pozornosti. Preto som sa rozhodla spracovať túto tému, aby som sa lepšie oboznámila so štatistickými pojmami. Cieľom mojej práce je predviesť každodenné využitie štatistiky pri spracovaní jednoduchej ankety. A ukázať ako študenti na gymnáziu J.G.Tajovského využívajú svoj voľný čas.Čo je to štatistika?

 • Pojem štatistika je odvodený z latinského slova – status – štát, stav. Štatistika je veda založená na využívaní empirických (t.j. založených na skúsenostiach) dát. Svoje výsledky zo skúmania dát vyjadruje v číselnej forme. Je založená na matematickej štatistike, ktorá je vetvou aplikovanej matematiky.Základné pojmy

 • Štatistický súbor

 • je daná konečná neprázdna množina

 • napr. v tejto práci. študenti gymnázia J. G. T

 • Rozsah štatistického súboru

 • - je to počet všetkých prvkov množiny, označujeme ho n

 • - rozsah mnou skúmaného štatistického súboru je n=90 prvkovŠtatistické jednotky

 • Štatistické jednotky

 • - základný prvok na ktorom sa skúma konkrétny prejav vlastností javu

 • - tu sú to študenti gymnázia J. G. Tajovského

 • Štatistický znak

 • - je to spoločná vlastnosť, ktorú prvky obsahujú

 • - v tejto práci napr. najobľúbenejší deň, nápoj,...

 • Početnosť

 • Absolútna - sú to počty jdnotliých konkrétnych hodnôt. Ich súčet = n

 • Relatívna - v menovateli má nPriemery

 • Priemery

 • Aritmetický - je stredná hodnota, ktorá sa v praxi najviac používa

 • Geometrický - sa používa v štatistike pre výpočte priemerného koeficientu rastu

 • Harmonický - sa používa na charakterizovanie hodnôt, ktoré predstavujú napríklad výkonové limity – teda dosiahnuť u každej osoby ten istý výkon pri rôznom čase

 • Kvadratický - sa obyčajne používa vo fyzike, kde sa často označuje ako efektívna hodnotaModus - je tá hodnota štatistického znaku, ktorá sa v príslušnom štatistickom súbore najčastejšie vyskytuje.

 • Modus - je tá hodnota štatistického znaku, ktorá sa v príslušnom štatistickom súbore najčastejšie vyskytuje.

 • napr. v otázke 1 je to odpoveď A, čiže mod(x)=romány

 • Medián - je prostrednú hodnotu znaku

 • Variačné rozpätie - rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou znaku v štatistickom rade

 • Vr = xmax – xminRozptyl - je aritmetický priemer zo odchýlok hodnôt znaku od aritmetického priemeru

 • Rozptyl - je aritmetický priemer zo odchýlok hodnôt znaku od aritmetického priemeru

 • Smerodajná odchýlka - vypočítame ju ako kladný koreň druhej odmocniny z rozptylu

 • Koeficient korelácie - je miera intenzity (lineárnej) korelácie - je miera závislosti medzi dvoma alebo viacerými premennými

 • Priemerná odchýlka - je aritmetický priemer z absolútnych odchýlok hodnôt znaku od niektorej strednej hodnoty.Muži

 • Muži

 • Ženy

 • Spolu

 • AnketaOtázka 1Otázka 2Otázka 3Otázka 4Otázka 5Otázka 6Otázka 7Otázka 8Otázka 1Otázka 2Otázka 3Otázka 4Otázka 5Otázka 6Otázka 7Otázka 8Otázka 1Otázka 2Otázka 3Otázka 4Otázka 5Otázka 6Otázka 7Otázka 8Zámerom tejto práce bolo ukázať, ako študenti Gymnázia J.G.Tajovského trávia svoj voľný čas. Kebyže sa táto anketa robí na inej škole alebo v inom čase výsledky by boli iné. Takisto by možno anketa mala iný výsledok, kebyže sa robí na väčšom počte respondentov. Ale mojou snahou bolo aspoň takto zjednodušene priblížit využitie štatistiky v praxy.

 • Zámerom tejto práce bolo ukázať, ako študenti Gymnázia J.G.Tajovského trávia svoj voľný čas. Kebyže sa táto anketa robí na inej škole alebo v inom čase výsledky by boli iné. Takisto by možno anketa mala iný výsledok, kebyže sa robí na väčšom počte respondentov. Ale mojou snahou bolo aspoň takto zjednodušene priblížit využitie štatistiky v praxy.Bibliografické údaje

 • Rakytová, H.: Teória štatistiky. 1. vyd. Bratislava: Edičné stredisko VŠE 1990, 514s.

 • Šedivý ,J.:Matematika pre 3.ročník gymnázia. 1. vyd. Bratislava: SPN 1986, 338s.

 • Burjan ,V: Matematika. 1. vyd. Bratislava: SPN 1989, 317s.

 • http://sk.wikipedia.org/

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə