Te u zagrebu filozofski fakultetYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/16
tarix11.07.2018
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 602-04/09-11/1

URBROJ: 3804-850-09-5

Zagreb, 19. svibnja 2009.

P O Z I V

Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 8. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u utorak 26. svibnja 2009. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.


Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. travnja i 4. svibnja 2009.


A. IZBORI

Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja
2. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Danka Nikolića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

str. 20
3. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Lovorke Zergollern Miletić u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku.

str. 34
4. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Kristijana Nikolića u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku.

str. 37
5. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Vesne Deželjin i dr. sc. Luane Giurchevich u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku. str. 41


6. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Danijele Roksandić i Gorana Bilogrivića za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1300623-0648, za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za arheologiju.

str. 53
7. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Monike Blagus za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1300619-0753, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku. str. 558. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Dina Crnec za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj130-1300646-0909, za područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, grana informatologija, na Odsjeku za informacijske znanosti.


str. 57
9. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Kristine Repar i Goranke Šutalo za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1301070-1056, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Odsjeku za kroatistiku.

str. 59
10. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Daniele Katunar, Jelene Mršić i Sanje Orehovec za znanstvenoga novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1300646-1002, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku.

str. 61
11. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Sanje Orehovec, Jelene Mršić i Bojana Glavaševića za znanstvenoga novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-0000000-0743, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku. str. 63
12. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Ree Lujić, Dine Mašine, Ane Markovinović i Katarine Jularić za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1301761-1772, za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju. str. 65
13. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Inje Erceg i Ivane Delač Horvatinčić za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-1301683-1400, za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju.

str. 67B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA
14. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Iris Tićac u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru.

str. 69
15. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tihane Kraš u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci.

str. 81
16. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Aleksandre Golubović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija religije, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. str. 90
17. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ružice Čičak-Chand u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. str. 97


C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

(izvještaji su dostupni na web stranicama Fakulteta)
18. Izvještaj o radu Tihane Klepač, znanstvenog novaka na Odsjeku za anglistiku.
19. Izvještaj o radu Martine Domines, znanstvenog novaka na Odsjeku za anglistiku.
20. Izvještaj o radu Ivane Zagorac, znanstvenog novaka na Odsjeku za filozofiju.
21. Izvještaj o radu Barbare Stamenković, znanstvenog novaka na Odsjeku za filozofiju.
22. Izvještaj o radu Rikarda Puha, znanstvenog novaka na Odsjeku za germanistiku.
23. Izvještaj o radu Lidije Cvikić, znanstvenog novaka na Odsjeku za kroatistiku.
24. Izvještaj o radu Hrvoja Klasića, znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest.
25. Izvještaj o radu Krune Kardova, znanstvenog novaka na Odsjeku za sociologiju.


D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

26. Molba Geriene Karačić za obustavu postupka ocjene doktorskog rada.
Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
27. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Tihomira Englera pod naslovom Demokratski zaokret i promjena narativne paradigme u kasnom djelu Thomasa Manna. str. 105
28. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Daniela Mikulaca pod naslovom Hrvatska kratka proza devedesetih godina XX. stoljeća. str. 111
29. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Renate Čepić pod naslovom Obrazovanje stručnih suradnika u andragoškim organizacijama koje uče. str. 114
30. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Maurizia Levaka pod naslovom Kastrizacija u Istri: Preobrazba načina života i privređivanja u Istri na prijelazu iz kasne antike u rani srednji vijek.

str. 125
31. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ane Butković pod naslovom Izvori individualnih razlika u taktikama manipulacije: istraživanje blizanaca. str. 131


32. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivane Hromatko pod naslovom Obrasci EEG aktivacije ovisno o vrsti zadatka, spolu i fazi menstrualnog ciklusa. str. 137

33. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivane Tucak Junaković pod naslovom Provjera osnovnih postavki McAdamsova i de St. Aubinova modela generativnosti u odraslih različite dobi.

str. 143
34. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Joška Vukosava pod naslovom Neka psihološka i socioekonomska obilježja počinitelja nasilničkog kriminaliteta. str. 149E. STJECANJE MAGISTERIJA
35. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Ljilje Budimir pod naslovom Filozofija egzistencije i antropologija u Karla Jaspersa. str. 156
36. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Daniele Getliher pod naslovom Hrvatska mrežna neomeđena građa: prošlost, sadašnjost, budućnost. str. 159
37. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Pave Šimovića pod naslovom Odgojna uloga vjeronauka u višim razredima osnovne škole(Doprinos vjeronaučne nastave cjelovitom odgoju).

str. 163F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

(izvještaji su dostupni na web stranicama Fakulteta)

Izvještaji stručnih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija
38. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Marije Lütze Miculinić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Razvoj teorija paiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko.-njemačkim prijevodima, mentorica: dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.
39. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ane Bogdanić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Romkinje grada Rijeke (1945.-1980.) – rodni i manjinski aspekti, mentorica: dr. sc. Jelka Vince Pallua, viši znan. sur. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb).
40. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Tatjane Šarić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Položaj i uloga omladine i omladinskih organizacija u FH/NRH 1945.-1954., mentor: dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
41. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Martine Grahek Ravančić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Djelovanje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine, mentor: dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.
42. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ane Azinović Bebek za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Novovjekovni nabožni predmeti nađeni prigodom arheoloških istraživanja na lokalitetima sjeverozapadne Hrvatske, mentor: dr. sc. Krešimir Filipec, doc.


Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanja doktorata znanosti u doktorskom studiju i odobrenje predložene teme
43. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Željka Marciuša predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Ikonografija grada u hrvatskom slikarstvu u prvoj polovini XX. stoljeća, mentor: dr. sc. Tonko Maroević, znan. savj. Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb.
44. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Mire Muhoberac predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske kulture i prihvaćanje teme pod naslovom Držićev qui pro quo ili paradoks lašca: teatremi i ideologemi, mentor: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof.; komentor: dr. sc. Boris Senker, red. prof.
45. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Josipa Hrgovića predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija sociologije i prihvaćanje teme pod naslovom Čedomorstvo i reproduktivne strategije na području Zagrebačke županije, mentor: dr. sc. Darko Polšek, red. prof.
46. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Sonje Ber predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Tvorba afroameričkog identiteta u dramama Augusta Wilsona, mentor: dr. sc. Boris Senker, red. prof.
47. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Zdenke Đerđ predviđenih programom Jednogodišnjeg doktorskog studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Hrvatski lutkarski igrokaz, mentor: dr. sc. Boris Senker, red. prof.
48. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Nine Sirković predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Esejistika Virginije Woolf u kontekstu tradicije i razvoja eseja u Engleskoj, mentorica: dr. sc. Biljana Dojčinović Nešić, doc.; komentorica: dr. sc. Lada Čale Feldman, red.prof.
49. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tihane Klepač predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Čuvari priča: Australski mit u opusima Henryja Lawsona i Barbare Baynton, mentorica: dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, red. prof.

Molba za pisanje doktorskog rada na engleskom jeziku.


50. Izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Jasne Požgan predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti i prihvaćanje teme pod naslovom Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine, mentor: dr. sc. Damir Boras, red. prof.; komentor: dr. sc. Stjepan Ćosić, viši znan. sur. (Hrvatski državni arhiv).


Imenovanje stručnih povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za stjecanje doktorata znanosti u doktorskom studiju
51. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Vlatke Stagličić predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti i prihvaćanje teme pod naslovom Slikarstvo 19. stoljeća na zadarskom području, mentor: dr. sc. Radoslav Tomić, red. prof. (Sveučilište u Zadru)

1. dr. sc. Frano Dulibić, doc.

2. dr. sc. Radoslav Tomić, red. prof. (Sveučilište u Zadru)

3. dr. sc. Jasna Galjer, izv. prof.


52. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Enisa Zebića predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija filozofije i prihvaćanje teme pod naslovom Politička filozofija Julija Makanca, mentor: dr. sc. Žarko Puhovski, red. prof.

1. dr. sc. Žarko Puhovski, red. prof.

2. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

3. dr. sc. Franjo Zenko, znan. savj. u. miru


53. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Slavice Vrsaljko predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija kroatistike i prihvaćanje teme pod naslovom Razgovorni stil hrvatskog standardnog jezika, mentor: dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus

1. dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus

2. dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

3. dr. sc. Mile Mamić, red. prof. (Sveučilište u Zadru)


54. I. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Nine Pavlin Bernardić predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija psihologije i prihvaćanje teme pod naslovom Strategije rješavanja matematičkih zadataka: provjera modela dječjeg odabira i otkrivanja strategija, mentorica: dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof.

1. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof.

2. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

3. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, red. prof.


II. Vijeće poslijediplomskih studija sugerira da se, ukoliko bude potrebno, u povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada uvrsti stručnjak koji se bavi područjem matematike budući da tema doktorskog rada zadire u područje metodike nastave matematike.
55. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Andree Vranić predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija psihologije i prihvaćanje teme pod naslovom Dosjećanje epizodičkih i semantičkih informacija: analiza procesa pronalaženja informacija u pamćenju, mentor: dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

1. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

2. dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.

3. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof.


56. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tihane Novak predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija sociologije i prihvaćanje teme pod naslovom Neki psihosocijalni aspekti zadovoljstva poslom, profesionalnog stresa i sagorijevanja osoblja penalnih institucija, mentor: dr. sc. Benjamin Čulig, red. prof.

1. dr. sc. Željka Kamenov, izv. prof.

2. dr. sc. Benjamin Čulig, red. prof.

3. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović, red. prof. (Edukacijsko-rehab. fakultet u Zagrebu)


57. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tajane Pleše predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije i prihvaćanje teme pod naslovom Arheološki kontekst srednjovjekovnih pavlinskih samostana u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, mentori: dr. sc. Željko Demo, muz. savj. (Arheološki muzej, Zagreb) i dr. sc. Neven Budak, red. prof.

1. dr. sc. Krešimir Filipec, doc.

2. dr. sc. Željko Demo, muz. savj. (Arheološki muzej, Zagreb)

3. dr. sc. Mirja Jarak, doc.


58. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Marije Nedveš predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i prihvaćanje teme pod naslovom Najznačajnije promjene u istriotskom rovinjskom govoru od Uga Pellisa do danas, mentor: dr. sc. Goran Filipi, red. prof.

1. dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof.

2. dr. sc. Goran Filipi, red. prof. (Sveučilište Jurja Dobrile, Pula)

3. dr. sc. Ivica Peša-Matracki, doc.


59. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Sanje Škifić predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i prihvaćanje teme pod naslovom Jezični konflikt u odnosu ideologijâ standarda i dijalekta, mentorica: dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, viša zn. sur, komentorica: dr. sc. Dora Maček, red. prof. u miru

1. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus

2. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, viša znan. sur.

3. dr. sc. Dora Maček, red. prof. u miru


60. Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Kristiana Novaka predviđenih programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i prihvaćanje teme pod naslovom Rekonstrukcija jezičnih biografija pripadnika ilirskoga pokreta – prilog povijesnoj sociolingvistici hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira, mentor: dr. sc. Velimir Piškorec, izv. prof.

1. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof.

2. dr. sc. Velimir Piškorec, izv. prof.

3. dr. sc. Slađan Turković, doc.Prijedlozi za odobrenje sinopsisa za izradu znanstvenih magistarskih radova
61. Vedrane Šuvar pod naslovom Prednosti i nedostaci rada u kombiniranim razrednim odjelima, mentor: dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof. u miru.

Nastavni predmeti
62. Prijedlog Odsjeka za anglistiku da se Zoranu Miloviću odobri produženje roka za doradu i predaju dorađenog znanstvenog magistarskog rada pod naslovom Američka vanjska politika u Centralnoj Aziji od raspada Sovjetskog saveza do danas u postupak ocjene, do 30. rujna 2009.
63. Prijedlog Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije za raspis natječaja za upis kandidata na studij u ak. god. 2009/2010.
64. Sporazum o međunarodnom dvojnom doktoratu koji su potpisali Sveučilište u Zagrebu i Katoličko Sveučilište u Leuvenu (Belgija), za studenta Vlatka Broza.

Kandidat s dvojnim doktoratom bit će upisan na obje ustanove gdje će obavljati razdoblje istraživanja i pisanja doktorata dvije godine, počevši od 2009.


H. IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA

a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor
65. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: Mirna Jakšić)

1. dr. sc. Irena Zovko Dinković, doc.

2. dr. sc. Marko Rogošić, izv. prof. (Fakultet kemijskog inženjerstva i teh., Zagreb)

3. dr. sc. Višnja Josipović Smojver, izv. prof.


66. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: dr. sc. Majda Rijavec)

1. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, red. prof.

2. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

3. dr. sc. Nikola Pastuović, red. prof. u miru (Učiteljski fakultet, Zagreb)


67. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženik: dr. sc. Armano Srbljinović)

1. dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.

2. dr. sc. Ozren Žunec, red. prof.

3. dr. sc. Inga Tomić Koludrović, red. prof. (Filozofski fakultet, Zadar)


68. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženica za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (predloženice: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov i dr. sc. Ankica Marinović)

1. dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof.

2. dr. sc. Benjamin Čulig, red. prof.

3. dr. sc. Siniša Zrinščak, red. prof. (Pravni fakultet, Zagreb)


69. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za izbor u nastavno zvanje višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (predloženica: Višnja Golac)

1. mr. sc. Jagoda Lukavac, viši predavač (Ekonomski fakultet, Zagreb)

2. Ingrid Damiani Einwalter, viši lektor

3. dr. sc. Vesna Deželjin, viši lektorb) Imenovanje stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za stjecanje doktorata znanosti i odobrenje predložene teme izvan doktorskog studija
70. Imenovanje stručnog povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Lidije Nikočević za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Zvončari i njihovi odjeci: Etnološka analiza višestrukih konteksta suvremenih pokladnih običaja Kastavštine, mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Grbić

1. dr. sc. Ivan Lozica, znan. savj. (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

2. dr. sc. Tomo Vinšćak, doc.

3. dr. sc. Jadranka Grbić, znan. savjetnik (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)


71. Imenovanje stručnog povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Dragice Krstić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci, mentor: dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof., komentor: dr. sc. Maja Jokić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb)

1. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

2. dr. sc. Maja Jokić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb)

3. dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.


72. Imenovanje stručnog povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Branke Grbavac za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovice 12. do kraja 14. stoljeća

1. dr. sc. Zrinka Nikolić-Jakus, doc.

2. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, red. prof.

3. dr. sc. Borislav Grgin, red. prof.


73. Imenovanje stručnog povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Maje Mamula za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Seksualnost, nasilje, rod i rodne uloge, mentor: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

1. dr. sc. Željka Kamenov, izv. prof.

2. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

3. dr. sc. Slavko Kljajić, red. prof. u miru


74. Imenovanje stručnog povjerenstva radi utvrđivanja uvjeta mr. sc. Ivane Marčinko za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje predložene teme pod naslovom Provjera prediktivne valjanosti različitih modela dobrobiti na zdravstvene ishode, mentor: prof. dr. sc. Meri Tadinac

1. dr. sc. Meri Tadinac, red. prof.

2. dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.

3. dr. sc. Lidija Arambašić, red. prof.c) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
75. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Kristine Jelinčić pod naslovom Rimska keramika lokalne proizvodnje na području hrvatskog dijela rimske provincije Gornje Panonije

1. dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof.

2. dr. sc. Zoran Gregl, muzejski savjetnik (Arheološki muzej, Zagreb)

3. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.


76. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Gorana Kardaša pod naslovom Nāgārjunina kritika filozofije abhidharme. Unutarnji buddhistički doktrinarni sporovi na razmeđi dharmičke ontologije (abhidharma) i specifične fenomenologije iskustva (buddhadharma)

1. dr. sc. Nenad Miščević, red. prof. (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)

2. dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.

3. dr. sc. Zdravka Matišić, red. prof.


77. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Marka Vučetića pod naslovom Utemeljenje metafizičkog egzistencijalizma u filozofskoj koncepciji Cornelia Fabra.

1. dr. sc. Ante Čović, red. prof.

2. dr. sc. Borislav Dadić, doc. (Sveučilište u Zadru)

3. dr. sc. Lino Veljak, red. prof.


78. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Vesne Radičević pod naslovom Pravo javne posudbe u knjižnicama u Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof

1. dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.

2. dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.

3. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru


79. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Zagorke Majstorović pod naslovom Razvoj zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu primjenom Conspectus modela, mentor: dr. sc. Kata Ivić, doc. (Ekonomski fakultet, Osijek)

1. dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.

2. dr. sc. Kata Ivić, doc. (Ekonomski fakultet, Osijek)

3. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.


80. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Domagoja Bebića pod naslovom Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticanju političke uključenosti građana u Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Damir Boras, red. prof.

1. dr. sc. Nenad Prelog, (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)

2. dr. sc. Damir Boras, red. prof

3. dr. sc. Vladimir Mateljan, red. prof.


81. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu doktorskog rada mr. sc. Marije Sablić pod naslovom Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma, mentor: dr. sc. Neven Hrvatić, izv. prof.

1. dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.

2. dr. sc. Neven Hrvatić, izv. prof.

3. dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof. (Sveučilište J. Dobrile u Puli)


82. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nevenke Modrić pod naslovom Vrednovanje učinkovitosti modela upravljanja problemnim situacijama u odgojnim grupama, mentor: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red.prof.

1. dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof.

2. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.

3. dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof.


83. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Klemena Laha pod naslovom Tipologija književnih likova stranaca u slovenskoj pripovjednoj prozi

1. dr. sc. Miran Hladnik, red. prof. (Sveučilište u Ljubljani)

2. dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

3. dr. sc. Milivoj Solar, red. prof.


84. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Saše Puzića pod naslovom Obrazovanje i etničnost: komparativna analiza europskih iskustava

1. dr. sc. Milan Mesić, red. prof.

2. dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.

3. dr. sc. Branislava Baranović, znan. savj. (Institut za društvena istraživanja, Zagreb)


85. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Adine Međić pod naslovom Kulturno specifični aspekti prijevoda Andrićevih djela

1. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

2. dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof.

3. dr. sc. Meliha Hrustić, doc., (Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla)
d) Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog rada
86. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ozane Martinčić pod naslovom Paleodemografska i paleopatološka analiza ljudskog osteološkog materijala sa srednjovjekovnog groblja uz crkvu sv. Asela u Ninu

1. dr. sc. Mirja Jarak, doc.

2. dr. sc. Krešimir Filipec, doc.

3. dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjet. (Odsjek za arheologiju HAZU)


87. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Katarine Gugo Rumštajn pod naslovom Ostaci antičke i srednjovjekovne arhitekture na kninskom području

1. dr. sc. Mirja Jarak, doc.

2. dr. sc. Krešimir Filipec, doc.

3. dr. sc. Željko Tomičić, znan. savjetnik (Institut za arheologiju, Zagreb)


88. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Alekseja Gotthardi-Pavlovskog pod naslovom Hrvatska etnografska audio-vizualna produkcija u okviru svjetskih dostignuća

1. dr. sc. Branko Đaković, izv. prof.

2. dr. sc. Tea Škokić, znan. suradnik (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

3. dr. sc. Tomislav Pletenac, doc.


89. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane Mihačić pod naslovom Audiovizualni arhiv informativnog programa HTV-a –nastanak, standardi odabira i obradbe, digitalizacija, mentor: dr. sc. Branko Bubenik

1. dr. sc. Hrvoje Stančić, doc.

2. dr. sc. Branko Bubenik (Arhiv HTV)

3. dr. sc. Stjepan Čosić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)


90. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Snježane Ivanović pod naslovom Važnost informacijskih izvora iz područja međunarodnih odnosa za uključivanje Hrvatske u integracijske procese, mentor: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof., komentor: dr. sc. Damir Grubiša, red. prof. (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)

1. dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.

2. dr. sc. Damir Grubiša, red. prof. (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)

3. dr. sc. Aleksandra Horvat , red. prof.


91. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Daniele Šincek pod naslovom Obilježja mladih s ranim i kasnim javljanjem devijantnog i delikventnog ponašanja

1. dr. sc. Željka Kamenov, izv. prof.

2. dr. sc. Slavko Kljajić, red. prof. u miru

3. dr. sc. Marina Ajduković, red. prof. (Studijski centar socijalnog rada)
I. PRIJEDLOZI ZA RASPIS NATJEČAJA I IMENOVANJE STRUČNIH POVJERENSTAVA
92. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana kineziologija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Samostalnoj katedri za kineziologiju

1. dr. sc. Damir Boras, red. prof

2. Vesna Alikalfić, v. pred.

3. Andrija Tuđa, v. pred.


J. NASTAVNI PREDMETI I DRUGO
93. Izvršavanje nastavnih obveza studenata i ispitni rokovi.

str. 169


Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
94. Prijedlog Odsjeka za komparativnu književnost za razrješenje dr. sc. Lade Čale Feldman, red. prof. s dužnosti pročelnice Odsjeka (na vlastiti zahtjev) i imenovanje dr. sc. Slavena Jurića, doc. za pročelnika, a dr. sc. Cvijetu Pavlović, doc., za zamjenicu pročelnika Odsjeka za komparativnu književnost, u razdoblju od 1. lipnja 2009. do kraja akad. god. 2008./09.
95. Prijedlog Odsjeka za lingvistiku za razrješenje dr. sc. Vlaste Erdeljac, doc. s dužnosti pročelnice Odsjeka (na vlastiti zahtjev) i imenovanje dr. sc. Marina Andrijaševića, doc., za pročelnika, a dr. sc. Ide Raffaelli doc., za zamjenicu pročelnika Odsjeka, od 1. svibnja 2009. do kraja akad. god. 2008./09. godine.
96. Ostavka pročelnice Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti dr. sc. Anite Peti-Stantić, doc. na mjesto pročelnice Odsjeka i na članstvo u Fakultetskom vijeću od 5. svibnja 2009. godine.

Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
97. Molba Odsjeka za fonetiku za odobrenje angažiranja vanjskih suradnika za ak. god. 2008./2009.:

dr. sc. Emica Farago, docent, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, za predmet Slušanje i govor, 10 sati predavanja i 5 sati vježbi u ljetnom semestru (nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.)

prim. dr. sc. Borut Marn, znanstveni asistent, Klinika za dječje bolesti Zagreb, za predmet Slušanje i govor, 2 sata predavanja jednokratno u ljetnom semestru (nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.)

dr. sc. Adinda Dulčić, viši predavač, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag, za predmet Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja, 30 sati predavanja i 30 sati vježbi u ljetnom semestru (nositelj: dr. sc. Vesna Mildner, red. prof.).
98. Prijedlog Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za angažiranje vanjskih suradnika za ak. god. 2009./2010.:

dr. sc. Milka Jauk-Pinhak (indologija) - 60 sati u zimskome, 60 sati u ljetnome semestru

ime naknadno (japanologija) - 90 sati u zimskome, 90 sati u ljetnome semestru

prof. dr. Mitja Saje, - 30 sati u zimskome, 30 sati u ljetnome semestru

prof. dr. Jana Rošker, - 30 sati u zimskome, 30 sati u ljetnome semestru

dr. sc. Helena Motoh - 30 sati u zimskome, 30 sati u ljetnome semestru

Karolina Švencbir - 30 sati u zimskome, 30 sati u ljetnome semestru
99. Molba Odsjeka za anglistiku za odobrenje angažiranja stranog ugovornog lektora za Švedski jezik na Katedri za skandinavske jezike i književnosti u akademskoj godini 2009/10. (ime naknadno) i danske lektorice Rikke Alma Fjeldegaard.
100. Molba Odsjeka za germanistiku za odobrenje angažiranja austrijskog ugovornog lektora (ime naknadno) i nizozemskog ugovornog lektora (ime naknadno) za ak. god. 2009/2010.
101. Prijedlog Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za angažiranje stranih ugovornih lektora za ak. god. 2009./10.:

Wang Qiaolan (sinologija)

Zhang Ruogu (sinologija)

Sachiko Kurihara (japanologija)

Yuzo Yada (japanologija)
102. Molba Odsjeka za klasičnu filologiju za angažiranje strane lektorice, mr. sc. Xanthi Zafeiraki, za predmete Novogrčki jezik 1, 4 sata tjedno (1P+3S), Novogrčki jezik 2, 4 sata tjedno (1P+3S), Novogrčki jezik 1 (izborni kolegij), 2 sata tjedno (1P+1V), Novogrčki jezik 3 (izborni kolegij), 2 sata tjedno (1P+1V) u zimskom semestru, te Novogrčki jezik 2, 4 sata tjedno (1P+3S), Novogrčki jezik 2 (izborni kolegij), 2 sata tjedno (1P+1V), Novogrčki jezik 4 (izborni kolegij), 2 sata tjedno (1P+1V) i Novogrčka kultura (izborni kolegij), 2 sata tjedno (1P+1S) u ljetnom semestru ak. god. 2009./2010.

Fakultet nema nikakvih financijskih obveza za to lektorsko mjesto jer sve troškove boravka i plaće mr. sc. Xanthi Zafeiraki pokriva grčko Ministarstvo.


103. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za odobrenje angažiranja ugovornih lektora u akademskoj godini 2009./2010. i to:

1. Sofia Compos Soares - portugalski jezik

2. Jose Luis Foureaux de Souza Junior - portugalski jezik

3. Lourdes Malagón León - španjolsi jezik

4. Ime naknadno - španjolski jezik

5. ime naknadno - španjolski jezik – Sveučilišta Alcala

6. Iona Cristina Pîrvu - rumunjski jezik

7. Sylvain Tanquerel - francuski jezik

8. Aurélie Trujilo Trujillo - francuski jezik

9. Ime naknadno - francuski jezik


104. Molba Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja ugovornih lektora u akademskoj godini 2009./2010.:

  • Andreja Ponikvar (Katedra za slovenski jezik i književnost)

  • Ime naknadno (Katedra za bugarski jezik i književnost)


105. Molba Odsjeka za talijanistiku za angažiranje stranih ugovornih lektorica Daniele Reverberi i Raffaelle Tonazzi, za talijanski jezik u ak. god. 2009./2010.
106. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja ugovornih lektora u akademskoj godini 2009./2010.:

  • dr. sc. Eva Tibenska (Katedra za slovački jezik i književnost)

  • Agnieszka Cyganik (Katedra za poljski jezik i književnost)

  • Matej Martinčak (Katedra za češki jezik i književnost)


Mentori
107. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor mentora za Španjolski jezik u ljetnom semestru akad. god. 2008./2009.

Cvjetanka Božanić – X. gimnazija, Klaićeva 7

Dunja Frankol - SUVAG, Ljudevita Posavskog 10

Ana Matijević - Centar za strane jezike, Filozofski fakultet

Vlatka Potkonjak - Klasična gimnazija, Križanićeva 4A

Iris Radetić - Gornjogradska gimnazije, Katarinin trg 5
Gostovanja
108. Molba Odsjeka za arheologiju za odobrenje gostovanja od 1. do 3. lipnja 2009. godine prof. emeritusa Barrya Powela sa Sveučilišta Madison-Wisconsin, SAD, radi održavanja tri gostujuća predavanja.
109. Molba Odsjeka za romanistiku za odobrenje gostovanja portugalskog pisca Gonçala M. Tavaresa, radi održavanja predavanja 02.06.2009., za studente preddiplomskog i diplomskog studija luzitanistike.

K. DOPUSTI I SLOBODNE STUDIJSKE GODINE
110. Molba Odsjeka za arheologiju za odobrenje plaćenog stručnog dopusta djelatnicima Odsjeka koji u razdoblju od 10. lipnja do 12. srpnja 2009. godine sudjeluju u izvođenju terenske nastave studenata arheologije na lokalitetu Gardun - Vojnić kod Trilja (antički Tilurium):

prof. dr. sc. Mirjana Sanader od 14. lipnja do 12. srpnja 2009.

prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač 21. lipnja do 30. lipnja 2009.

mr. sc. Domagoj Tončinić od 12. lipnja do 12. srpnja 2009.

dipl. arh. Dino Demicheli od 12. lipnja do 12. srpnja 2009.

dipl. arh. Ina Miloglav od 12. lipnja do 12. srpnja 2009.

dipl. arh. Ana Pavlović od 12. lipnja do 12. srpnja 2009.

dipl. arh. Iva Kaić od 12. lipnja do 12. srpnja 2009.

mr. sc. Zrinka Šimić Kanaet od 29. lipnja do 12. srpnja 2009.
111. Molba dr. sc. Helene Tomas, doc. za odobrenje plaćenog stručnog dopusta od 13. do 31 srpnja 2009. godine, radi sudjelovanja u arheološkim iskopavanjima na brončanodobnom lokalitetu Tel Kabri u sjevernome Izraelu.
112. Molba dr. sc. Milke Car Prijić za odobrenje plaćenog dopusta od 3. do 29. lipnja 2009. zbog rada na bilateralnom hrvatsko-njemačkom projektu pri Freie Universität u Berlinu.
113. Molba Jelene Marohnić za odobrenje plaćenog dopusta u razdoblju od 16. lipnja do 10. srpnja 2009. radi znanstvenog usavršavanja u Grčkoj u sklopu epigrafskog tečaja u organizaciji The British School at Athens 14-28. lipnja 2009. i samostalnog rada u knjižnici iste institucije do 10. srpnja 2009.
114. Molba dr. sc. Andree Zlatar Violić, red. prof., za odobrenje korištenja slobodne studijske godine u akad.god. 2009./2010.

str. 171
115. Molba dr. sc. Marka Palekčića, red. prof. za odobrenje korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2010./2011.

_____________________________________________________________________
116. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju Filozofskog fakulteta.
Obavijesti dekana i prodekana
Razno.

Dekan

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.


P R I L O Z I

Odsjek za psihologiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
U Zagrebu, 04.svibnja 2009.
Fakultetskom vijeću

Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Predmet: Mišljenje stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta pristupnika dr. sc. Danka Nikolića za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27. ožujka 2009. godine imenovalo nas je stručnim povjerenstvom za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na natječaj objavljen u Vjesniku 10. travnja, 2009. godine koji je raspisao Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu javio se samo jedan pristupnik – dr. sc. Danko Nikolić. Fakultetskom vijeću podnosimo slijedeći izvještaj.IZVJEŠTAJDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə