Tears naturaleYüklə 300,68 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.10.2018
ölçüsü300,68 Kb.
#74407


 

 

Sayfa 1/6  

 

KULLANMA TALİMATI  

TEARS NATURALE

®

 FREE göz damlası 

Göze damlatılarak uygulanır. 

  

Etkin 

maddeler: 

1ml 


çözelti,  1mg  dekstran70  ve  3mg  hipromelloz 

(hidroksipropilmetilselüloz, E464) içerir. 

 

Yardımcı maddeler:  Sodyum klorür, potasyum klorür, sodyum borat (dekahidrat) ve saf  su.  Çok  az  miktarda  sodyum  hidroksit  veya  hidroklorik  asit,  asidite  seviyelerini 

(pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir. 

 

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 

 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

 Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu 

ilacı kullandığınızı söyleyiniz. 

 Bu  talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında 

yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

 

 Bu Kullanma Talimatında: 

 

1.

 

TEARS NATURALE FREE nedir ve ne için kullanılır? 

2.

 

TEARS NATURALE FREE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

3.

 

TEARS NATURALE FREE nasıl kullanılır? 

4.

 

Olası yan etkiler nelerdir? 

5.

 

TEARS NATURALE FREE’nin saklanması 

 

Başlıkları yer almaktadır. 

 

1.

 

TEARS NATURALE FREE nedir ve ne için kullanılır? 

TEARS  NATURALE  FREE  renksiz,  berrak  bir göz  damlasıdır.  Kutuda,  ağzı  bükülerek 

koparılıp,  tekrar  takılabilen  şeffaf  plastik  0.8  ml’lik  tüpler  32’lik  ambalajlarda 

sunulmaktadır. 

 

TEARS NATURALE FREE etkin madde olarak dekstran70 ve hipromelloz içerir.  

Farmakoterapötik grup: Diğer oftalmolojikler, suni gözyaşları 

 

TEARS  NATURALE  FREE  kuru  göz  hastalığını  tedavi  etmek  ve  bu  durumla  ilgili yanma ve batma gibi tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır. Ayrıca gözde 

oluşan küçük tahrişler veya güneş ya da rüzgara maruz kalma sonucu oluşan rahatsızlık 

hissini geçici olarak gidermede kullanılır.  

  

 

Sayfa 2/6  

 

Göz  kuruluğu:  Gözyaşınız,  gözyaşı  filmi  diye  adlandırılan  göz  yüzeyindeki  koruyucu tabaka  ile  birleşen  doğru  miktarlarda  doğal  bileşenleri  içerir.  Gözyaşı  filmi  gözlerin 

sağlıklı ve rahat olmasını sağlamak amacıyla hergün gözü sarar ve ıslatır. Bazı insanlarda 

çok az miktarlarda normal gözyaşı vardır. Gözyaşı azlığı veya eksikliği gözyaşı filminin 

bozulmasına  ve  göz  yüzeyinde  kuru  noktaların  oluşmasına  neden  olabilir.  Bu  durumda 

yanma,  batma,  yorgunluk  hissi  gibi  kuru  ve  hassas  göz  semptomlarına  neden  olarak, 

gözde ışığa duyarlılığa veya rahatsızlık hissine sebep olur.  

 

TEARS  NATURALE  FREE  suni  gözyaşı  olarak  adlandırılan  ilaç  grubunda  yer almaktadır.  

 

2. 

TEARS NATURALE FREE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

TEARS NATURALE FREE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eğer; 


 

TEARS  NATURALE  FREE’nin  içerdiği  maddelere  karşı  hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise 

 Çözeltide renk değişikliği veya bulanıklık fark ederseniz 

 

TEARS NATURALE FREE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

TEARS NATURALE

®

 FREE’yi sadece gözlerinize damlatmak için kullanınız.  

Uygulama esnasında baş ağrısı, gözde ağrı, görmede değişme, uzun süren kızarıklık veya   

gözde iritasyon (rahatsızlık hissi) oluşursa veya durumunuz kötüleşir veya 3 gün içinde 

düzelmezseniz ilaç kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.  

 

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız.  

 

TEARS NATURALE FREE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması 

Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur. 

 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

TEARS NATURALE FREE hamilelik süresince kullanılabilir. Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya 

eczacınıza danışınız. 

 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

TEARS NATURALE FREE emzirme süresince kullanılabilir.  

Araç ve makine kullanımı 

TEARS NATURALE Free kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. 

Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız. 

 

TEARS  NATURALE  FREE’nin  içeriğinde  bulunan  bazı  yardımcı  maddeler hakkında önemli bilgiler 

Herhangi bir uyarı gerekmemektedir. 

  

 

Sayfa 3/6  

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Başka topikal  oküler ilaçlarla da tedavi  görüyorsanız,  birbirini  takip eden iki  uygulama 

arasında en az

 

5 dakika ara vermelisiniz. Göz pomadları en son kullanılmalıdır.  

Eğer  reçeteli  ya  da  reçetesiz  herhangi  bir  ilacı  şu  anda  kullanıyorsanız  veya  son 

zamanlarda  kullandınız  ise  lütfen  doktorunuza  veya  eczacınıza  bunlar  hakkında  bilgi 

veriniz. 

 

3. 

TEARS NATURALE FREE nasıl kullanılır? 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Hasta  göz(ler)e  günde  3-4  kez  1-2  damla  damlatılır.  Ancak,  sizin  özel  durumunuza 

uyması amacıyla doktorunuzun dozu değiştirme olasılığı vardır. 

 

TEARS NATURALE FREE’yi sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanınız.  

Ürün  tüpün  ilk  açılışından  sonra  tekrar  takılabilen  kapağı  sayesinde  12  saat  boyunca 

kullanılabilir. 

 

Uygulama yolu ve metodu:  

 

1.

 Preparatın tatbikinden önce ellerinizi yıkayınız. 

2.

 Tek kullanımlık plastik tüpü ayırınız (Şekil 1). 

3.

 Tüp  kullanımdan  hemen  önce  açılmalıdır.  Açmak  için 

tüpün  uç  kısmını  üstten  çevirerek  tamamen  büküp  koparınız 

(Şekil 2). 

4.

 Ucu  aşağıya  bakacak  şekilde  tüpü  başparmağınız  ve  diğer 

parmaklarınızla tutunuz.

 

5.

 Başınızı arkaya doğru itiniz. 

 

6. 

Gözünüz  ve  göz  kapağınız  arasında  bir  alan  oluşuncaya 

kadar  temiz  bir  parmağınızın  yardımıyla  göz  kapağınızı  aşağıya 

doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır.

 

7.

 Tüpün ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı 

olacaksa bir ayna kullanınız. 

 

8.

 Gözünüze  ya  da  göz  kapağınıza,  etrafındaki  alanlara  veya 

diğer  bölgelere  plastik  tüpün  ucunu  dokundurmayınız.  Damlayı 

kirletebilir. 

 

9. 

Plastik  tüpü  hafifçe  sıkmanız  bir  damla  TEARS 

NATURALE FREE damlamasını sağlayacaktır (Şekil 3).

 

10. 

TEARS  NATURALE  FREE’yi  kullandıktan  sonra,  alt  göz  kapağınızı  serbest  bırakınız 

ve gözünüzü 2 dakika kapalı tutunuz.

 

11. 

Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de 

tekrarlayınız. 

 

12. 

Tüpü kapatmak için, koparılan başlığı tüpün açık ucundan bastırarak takıp, çeviriniz. 

12 saat sonunda tüpte kullanılmadan kalan kısmı atınız. 

 

 

 

 

 

  

 

Sayfa 4/6  

 

Değisik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:  

Bu ürünün çocuklarda kullanımı ile ilgili ayrıntılı veriler bulunmamaktadır. Ancak uzun 

süreli deneyimler dikkate alındığında, bu tip hastalar için bu ürünün formülasyonunda yer 

alan  etkin  madde  ve  yardımcı  maddeleri  içeren  ve  gözde  kullanım  için  kullanılan  tıbbi 

ürünlerde doz ayarlaması gerekli değildir.   

 

Yaşlılarda kullanımı: 

Bu  ürünün  yaşlılarda  kullanımı  ile  ilgili  ayrıntılı  veriler  bulunmamaktadır.  Ancak  uzun 

süreli deneyimler dikkate alındığında, bu tip hastalar için bu ürünün formülasyonunda yer 

alan  etkin  madde  ve  yardımcı  maddeleri  içeren  ve  gözde  kullanım  için  kullanılan  tıbbi 

ürünlerde doz ayarlaması gerekli değildir.   

 

Özel kullanım durumları:  

Özel kullanımı yoktur. 

 

TEARS NATURALE FREE’yi kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 

 

Doktorunuz  hastalığınıza  bağlı  olarak  ilacınızın  dozunu  belirleyecek  ve  size 

uygulayacaktır. 

 

Eğer  TEARS  NATURALE  FREE’nin  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir 

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla TEARS NATURALE FREE kullandıysanız: 

Ilık  su  ile  gözünüzü  yıkayınız.  Bir  sonraki  kullanıma  kadar  gözünüze  başka  damla 

uygulamayınız.  

 

TEARS  NATURALE  FREE’den  kullanmanız  gerekenden  fazlasını  kullanmışsanız  bir 

doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

TEARS NATURALE FREE’yi kullanmayı unutursanız: 

Diğer doza planlandığı şekilde devam ediniz. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan 

dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz.  

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız. 

 

TEARS NATURALE FREE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: 

Geçerli değildir. 

 

4.    Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm ilaçlar gibi, TEARS NATURALE FREE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı 

olan kişilerde yan etkiler olabilir. 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: 

 

 Çok yaygın 

10 hastanın en az 1’inde görülebilir. Yaygın 

10  hastanın  birinden  az,  fakat  100  hastanın  birinden  fazla görülebilir. 

Yaygın olmayan 

100  hastanın  birinden  az,  fakat  1000  hastanın  birinden  fazla 
 

 

Sayfa 5/6  

 

görülebilir. Seyrek 

1000  hastanın  birinden  az,  fakat  10.000  hastanın  birinden fazla görülebilir. 

Çok seyrek 

10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor 

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.  

TEARS NATURALE FREE kullanıldığında aşağıdaki istenmeyen yan etkiler görülebilir: 

 

Çok yaygın görülen yan etkiler:  

 Bulanık görme 

 

Yaygın görülen yan etkiler:  

 

Gözde kuruluk  

Göz kapağı bozuklukları  

Gözde hassasiyet  

Gözde yabancı cisim hissi  

Gözde rahatsızlık  

Yaygın olmayan yan etkiler:  

 Gözde kaşıntı 

 Gözde tahriş veya kızarıklık  

 Işığa karşı hassasiyet 

 Baş ağrısı 

 Deride rahatsızlık hissi 

 

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: 

 

Göz kapağında kızarıklık  

Gözde ağrı veya şişme  

Gözde akma  

Gözde çapaklanma  

Göz kapağında kabuklanma  

Göz yaşı salgısında artış  

Alerji (aşırı hassasiyet)  

Yan etkilerin raporlanması: 

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi 

durumunda,  hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız 

yan  etkileri  www.titck.gov.tr  sitesinde  yer  alan  “İlaç  Yan  Etki  Bildirimi”  ikonuna 

tıklayarak  ya  da  0  800  314  00  08  numaralı  yan  etki  bildirim  hattını  arayarak  Türkiye 

Farmakovijilans  Merkezi  (TÜFAM)’ne  bildiriniz.  Meydana  gelen  yan  etkileri  bildirerek 

kullanmakta  olduğunuz  ilacın  güvenliliği  hakkında  daha  fazla  bilgi  edilnilmesine  katkı 

sağlamış olacaksınız.  

 

5.  TEARS NATURALE FREE‘nin saklanması TEARS  NATURALE  FREE’yi  çocukların  göremeyeceği,  erişemeyeceği  yerlerde  ve 

ambalajında saklayınız. 

 

30o

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Ürün tüpü ilk açılışından sonra tekrar 

takılabilen kapağı sayesinde 12 saat boyunca kullanılabilir.   

 

Sayfa 6/6  

 

 Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden 

sonra TEARS NATURALE FREE’yi kullanmayınız.  

 

Dondurmayınız.  

Renk değişikliği ya da bulanıklık fark ederseniz ürünü kullanmayınız. 

 

Çevreyi  korumak  amacıyla  kullanmadığınız  TEARS  NATURALE  FREE’yi  şehir  suyuna 

veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. 

 

 

 

 

Ruhsat sahibi:    

Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. 

Kavacık Ticaret Merkezi Kavak Sok. 

No: 18 B-Blok Kat: 1 34805 

Kavacık-Beykoz / İstanbul  

 

    Üretim yeri : 

 

Alcon Pharmaceuticals Ltd. /İsviçre lisansı ile Kaysersberg Pharmaceuticals  

Kaysersberg/Fransa 

 

   Bu kullanma talimatı    10.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Yüklə 300,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə