TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNEYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/86
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9622
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

- 6 - 
xarakterli  reaksiya  görünməyərək  onun  rəngi  adi  vəziyyətdə  olduğu  kimi  qalaraq  nəzarət  qrupundan 
fərqlənmirdi.  Məhlulun  müxtəlif  dozada  həzm  sisteminin  selikli  qişalarına  yerli  təsirini 
müəyyənləşdirmək  üçün  həmin  qrupda  olan  siçovulların  bir  hissəsini  3,  bir  hissəsini  6  saat,  digər 
hissəsini  isə  1  gündən  sonra  öldürüb  müayinə  etdik.  Müayinəni  siçovulları  öldürdükdən  sonra  ağız, 
udlaq,  qida  borusu,  mədə,  nazik  və  yoğun  bağırsaqları  yarıb  daxili  selikli  qişalarını  yoxlamaqla 
apardıq.  Müayinədə  yovşan-üzərlik  qarışığından  hazırlanmış  bişirmənin  müalicə  dozasının  verildiyi 
bütün  siçovulların  ağız,  udlaq,  qida  borusu  və  mədə-bağırsaq  traktının  selikli  qişasında  qızartıya, 
iltihab  reaksiyasına  təsadüf  etmədik.  Yovşan-üzərlik  qarışığının  müalicə  dozasının  3  dəfə  artırılmış 
miqdarı  verilən  və  3  saat  sonra  öldürülən  siçovulların  ağız  boşluğunun,  qida  borusunun  və  mədənin 
selikli  qişasında  qızartı  görünürdü.  6  saat,  1  gün  sonra  öldürülən  heyvanlarda  isə  həmin  dəyişikliyə 
təsadüf  etmədik.   
Təcrübələrin  nəticəsi  göstərir  ki,  antihelmint  təsirə  malik  yovşan-üzərlik  qarışığından 
hazırlanmış  bişirmə  dəri  səthinə,  həmçinin  ağız  boşluğu,  udlaq,  qida  borusu  və  mədə-bağırsağın 
selikli  qişalarına  toksik  təsir  etmir.   
 
ƏDƏBİYYAT   
 
1.  Müalicə  profilaktika  məqsədilə  qoyunların  mədə-bağırsaq  nematodozlarına  qarşı  anthelmint 
bitkilərin  və  onların  kimyəvi  preparatla  qarışığının  işlədilməsinə  dair  təkliflər.  Bakı,  Mütərcim, 
2010, 27 s. 
2.  Sarsılmaz  M,  Özen  OA.  Subkronik  dönem  boyunca  formaldehit  soluyan  sıçanların  leydig 
hücrelerindeki  histopatolojik  değişiklikler  // Fırat  Tıp  Dergisi,  2000, c.2, s.1-5 
3. Şener S., Yıldırım  M. Veteriner  Toksikoloji  / Teknik  Yayıncılık,  2000, s.221-223  
4.  Tuna  A.,  Özer  Ö.,  Muğla  Ü.  Farkli  kalsiyum  bileşiklerinin  karpuz  (citrullus  lanatus)  bitkisinde 
verim,  beslenme  ve  bazi  kalite  özellikleri  üzerine  etkisi  //  Erciyes  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi 
dergisi,  2005, 42/1, 
http://firattipdergisi.com/pdf.  php3?id=429
   
  
5.  Кравченко  И.А.  Токсикологическая  и  фармакологическая  оценка  новых  нематодоцидных 
антгельминтиков  бифена  и  кубифена:  Автореф.  дис.  ...  канд.  вет.  наук. М., ВИГИС, 1990, 21 
с. 
 
6.  Магеррамов  С.Г.  Влияние  лекарственного  антигельминтного  растения  борщевика  на 
общее  клиническое  состояние  и  физико-химические  свойства  мочи  овец  /  Материалы 
конференции  Роль  науки  в  интенсификации  сельского  хозяйства.  Новосибирск,  Сибирское 
отделение ВАСХНИЛ,  1990, ст. 51-52  
7.  Магеррамов  С.Г.  Токсикологическая  оценка  лекарственного  растения    борщевика  //  Бюл. 
ВИГИС,  1990, № 54, с. 96  
8.  Магеррамов  С.Г.  Гистологические  изменения  внутренних  органов  овец  под  влиянием 
борщевика  //  Актуальные  вопросы  профилактики  и  ликвидации  заразных  и  незаразных 
болезней животных. Тематический сборник трудов АзНИВИ,  1991, s. 168-171 
9. Фитопрепараты. 13 mart 2008. http://
www.fito.biz.ua/
product   
10.  Эюбов  И.З.,  Шириев  Ф.,  Алишзаде  С.Д.  Влияние  папоротника  орлянка  на  организм 
кроликов  //  Актуальные  вопросы  профилактики  и  ликвидации  заразных  и  незаразных 
болезней животных. Тематический сборник трудов АзНИВИ,  Баку,  1991, s. 121-125 
11.  Kısmalı  G.  Effects  of  coenzyme  Q10  on  blood  biochemistry  in  rats  //  Kafkas  Üniversitesi 
veteriner  fakültesi  dergisi,  2009, c. 15,  № 2, s. 191-194  
 
ABSTRACT 
Saleh Maharramov 
 
The local effect of the rue-wormwood  of mixture  to the mucous  membrane 
       Our  research  in  the  anthelmintic  effect  of  high  local  impact  of  wormwood,  rue  learned  a 
mixture  of    bakng.  To  investigate  the  effect  of  distilled  water  to  the  baking  surface  of  the  skin  with  a 
1:5  ratio  of  1  settled  solution  several  times  a  day  with  the  skin  of  experimental  animals  have  been 


- 7 - 
cleaned.  Inflammation  of  the  skin  reaction  to  the  area  of  application  of  the  solution  of  their  stay,  as 
well  as  its  color  control  group  did  not  differ  from  the  normal  position.  To  determine  the  effect  of 
different  doses  of  the  solution  to  the  mucous  membrances  of  the  digestive  system,  the  drug  treated 
rats  in  the  experiment  (6kg/kg)  increased  the  amount  of  3  times  and  treatment  dose  (18kg/kg) 
pursued.  Wormwood,  rue  examination  treated  by  a  mixture  of  baking  all  the  rats  given  doses  of  the 
mouth,  pharynx,  esophagus  and  gastrointestinal  tract  mucosa  redness,  inflammation  reaction  was 
not  found.  The  treatment  dose  was  increases  to  3  times  the  amount  of  the  rats  were  killed  3  hours 
after  the  oral  cavity,  esophagus  and  stomach  mucosa  seemed  redness.  After    6  hours,  1  day  after  the 
animals  were killed,  the  change  did  not occur.   
 
РЕЗЮМЕ 
Салех Магеррамов 
 
Местное действие смеси из полыни и гармалы на слизистые оболочки 
 
В  проведенных   опытах изучали местное действие отвара, приготовленного из смеси 
полыни  и  гармалы,  обладающих  высоким  антигельминтным  действием.  Для  выяснения 
действия  на  поверхности  кожи  подопытных  животных  несколько  раз  в  день  смазывали 
очищенные части отваром, разведенным дистиллированной водой 1:5. В области смазанной 
раствором  кожи  не  выявлена  реакция  воспалительного  характера,  ее  цвет  продолжал 
оставаться прежним, не отличаясь от цвета кожи животных контрольной группы. 
 
Для  выяснения  местного  действия  раствора  в  разных  дозах  на  слизистые  оболочки 
вводили в пищеварительную систему подопытных крыс препарат в терапевтических (6г/кг) и 
трехкратно увеличенных (18г/кг) дозах. При обследовании у слизистых оболочек рта, глотки, 
пищевода  и  желудочно-кишечного  тракта  крыс,  введенных  терапевтической  дозы  отвар, 
приготовленный  из  смеси  полыни  и  гармалы,  красноты,  воспалительной  реакции  не 
наблюдалось.  У  слизистых  оболочек  рта, пищевода и желудка крыс, введенных трехкратной 
дозы  отвар  и  убитых  через  3  часа,  появилась  краснота.  У  крыс,  убитых через 6 часов, одни 
сутки, подобных изменений не обнаружено. 
 
 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  28  aprel  2015-ci  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa  tövsiyə 
olunmuşdur  (protokol  № 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАХЧЫВАН  ДЮВЛЯТ   УНИВЕРСИТ ЕТ И.  ЕЛМИ  ЯСЯРЛЯР,  2015,  № 3 (68) 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə