TəBİƏTDƏN İSTİfadəNİN İQTİsadi VƏ ekoloji problemləRİYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/34
tarix26.01.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


 
K.B.Bayramov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN İQTİSADİ VƏ EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A K I – 2 0 1 1 
 
 


 
- 2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmi redaktoru:    
 
dos.O.K.Alxasov 
 
Rəyçilər:    
 
 
dos.M.X.Məmmədov 
 
 
 
 
 
 
 
dos.Y.Q.İsmayılov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
- 3 - 
M Ü N D Ə R İ C A T : 
 
 
G İ R İ Ş .................................................................................................................  3 
I FƏSİL. Təbiətdən istifadənin məqsəd və vəzifələri, elmi-nəzəri əsasları............. 4 
       1. Təbiətdən istifadənin predmeti, məqsəd və vəzifələri, predmeti və digər  
          elmlərlə əlaqəsi................................................................................................4 
       2. Təbiətdən istifadənin elmi-nəzəri məsələləri və  inkişafının əsas  
           mərhələləri......................................................................................................7 
       3. Təbii şəraitlə ictimai mənimsəmənin qarşılıqlı münasibətləri ......................23 
II FƏSİL. Təbiətdən istifadənin əsas istiqamətləri..................................................28 
1.
 
Qurunun təsərrüfata cəlb edilməsinin iqtisadi – coğrafi problemləri.............28 
2.
 
İqlim və rekreasiya resursları və onlardan istifadənin iqtisadi ekoloji  
     xüsusiyyətləri...................................................................................................36 
3.
 
Su resursları, onun iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi  və mühafizəsi..........40 
4.
 
Bioresursların təsərrüfata cəlb edilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləri........47 
III FƏSİL. Təbiətdən istifadənin sosial-ekoloji problemləri....................................54 
1.
 
Cəmiyyətlə coğrafi mühit münasibətlərinin formalaşması..............................54 
2.
 
Əhalinin təbii artımı, iqtisadi – fəal əhali, inkişaf və problemlər....................57 
3.
 
Təbii sosial-ekoloji problemlər və onlarla mübarizə formaları.......................62 
IV FƏSİL. Azərbaycan Respublikasında təbiətdən istifadənin əsas istiqamətləri... 70 
1.
 
Faydalı qazıntılar, istifadə və problemlər........................................................72 
2.
 
Torpaq, su və rekreasiya resurslarından istifadə və problemlər......................83 
3.
 
Bioresurslardan istifadəninn sosial-coğrafi və ekoloji problemləri.................98 
ƏDƏBİYYAT.........................................................................................................105 
 
 
 
 
 
 
G İ R İ Ş 


 
- 4 - 
 
 
 
Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər vacib və aktualdırsa, onu qorumaq, 
bərpa etmək, cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin etmək bir o qədər  əhəmiyyətlidir. 
Sivilizasiyanın  indiki  səviyyəsi  əhalinin  ekoloji  tərbiyəsini  formalaşdırmağı  tələb 
edir.  Ekoloji  təşkilatlar  həyəcan  təbii  çalsa  da,  insan  əməyinin  istismar  səviyyəsi 
artmaqda davam edir. Sanki ekoloji şüur durğunluq içində süst düşüb.  
 
Elmin-texnikanın  sürətli  inkişafı  insanlarda  təbiətə  də  münasibəti  dəyişməyi 
tələb  edir,  məhz  buna  görə  gənc  nəslin  dünyagörüşünü  formalaşdırmaq,  onlarda 
təbiətə, təbii sərvətlərə məhəbbət hissi yaratmaq cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin əsas 
vəzifəsinə çevrilməlidir. 
 
Şagirdlərin, 
tələbələrin, 
gənc 
mütəxəssislərin 
təbiətə 
münasibətini 
formalaşdırmaq, ekoloji təhsilini artırmaq təhsil müəssisələri qarşısında aktuallığı ilə 
seçilməlidir. 
 
Əhalinin  artım  dinamikası,  artan  tələbatı,  təbiətdən  istifadə  coğrafiyasının 
genişlənməsi  şəraitində  nəinki  təbii  resurslara  qənaət  tələb  edir,  həmçinin  yeni 
alternativ resurs bazasının yaradılmasını, ondan səmərəli istifadəni önə çəkir. 
 
Respublikamıszda  sürətli,  dinamik  inkişaf  əməyə,  təbiətə  münasibəti 
dəyişdirmiş,  davamlı  inkişafın  təməlini  qoymuş,  “Ekoloji  cəhətdən  dayanıqlı  sosial-
iqtisadi inkişafa dair Milli proqram” işlənib hazırlanmışdır. Dövlətimizin qəbul etdiyi 
bu  proqram  ölkədə  indiki  və  gələcək  nəsillərin  ehtiyaclarını  təmin  etmək,  mövcud 
ekosistemlərin  iqtisadi  potensialın  qorunması  və  təbii  resurslardan  səmərəli  istifadə 
etmək əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. 
 
Dövlətin bu vacib proqramı elm və tədris müəssisələri, istehsal, qeyri-istehsal 
sahələri qarşısında müəyyən tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsini tələb edir. Ali 
təhsil  müəssisələri  davamlı  inkişaf  üzrə  tədris  vəsaitləri  və  proqramları  hazırlamalı, 
elmi  kadr  potensialını  gücləndirməli,  elmi-tədqiqat  işlərini  stimullaşdırmalı, 
tələbələrin tələbə elmi cəmiyyətlərdəki fəaliyyətini artırmalıdırlar.  
 
I F Ə S İ L 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə