Tədqiqatlar və inkişaf mərkəzi Tədqiqatlar Departmenti Makro-iqtisadi tədqiqatlar şöbəsiYüklə 38,83 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.10.2017
ölçüsü38,83 Kb.
#5317


Tədqiqatlar və inkişaf mərkəzi 

 

Tədqiqatlar Departmenti 

 

Makro-iqtisadi tədqiqatlar şöbəsi 

İqt

i

sadçı 

Təhsil: Ali təhsil (iqtisadiyyat /tətbiqi riyaziyyat üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi  biliklər:  Makroiqtisadiyyat,  ekonometrika  və  makroiqtisadi  siyasətə  dair  nəzəri  biliklər, 

iqtisadiyyatın  qanunauyğunluqları  haqqında  aydın  təsəvvür,  Azərbaycan  iqtisadiyyatı  və  onun 

problemləri haqqında biliklər;     

Təcrübə:  Elmi tədqiqat yönümlü iqtisadi qurumlarda  tədqiqat sahəsində 2 illik iş təcrübəsi;  

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter  bacarığı:  MS  Office,  statistik,  ekonometrik  və  riyazi  tətbiqi  proqramlar  (SPSS,  Stata,    

E-views, GAUSS, Matlab və ya hər-hansı biri); Digər  bacarıqlar:  Analitik  düşüncə,  təşəbbüskarlıq,  hesabat  tərtib  etmə  və  kollektivlə  işləmə, 

müasir elmi ədəbiyyatlardan  istifadə bacarığı;  

 

 İqtisadi inkişaf və sosial problemlər şöbəsi 

Aparıcı iqtisadçı

 

Təhsil:  Ali  təhsil  (iqtisadiyyat/tətbiqi  riyaziyyat,  institutsional  nəzəriyyə,  sosiologiya  və  siyasət 

elmləri üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi biliklər: İqtisadiyyatın inkişaf problemləri, institutsional mühit, pul siyasətinin institutsional 

bazası  və  sosial-iqtisadi  problemlərə  dair  nəzəri  və  tətbiqi  biliklər,  Azərbaycanda  sosial-iqtisadi 

mühitin  müxtəlif  modellər  çərçivəsində  qiymətləndirilməsi  üzrə  bilgilər  (iqtisadi  və  maliyyə 

problemlərinə dair elmi əsərləri arzuolunandır); Təcrübə: Elmi tədqiqat yönümlü iqtisadi qurumlarda tədqiqat sahəsində 3 illik iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter  bacarığı:  MS  Office,  statistik,  ekonometrik  və  riyazi  tətbiqi  proqramlar  (SPSS,  Stata,   

E-views, GAUSS, Matlab və ya hər hansı biri); Digər bacarıqlar:  Analitik düşüncə, təşəbbüskarlıq, hesabat tərtib etmə, kollektivlə işləmə, müasir 

elmi ədəbiyyatdan istifadə etmə bacarığı; 
Beynəlxalq iqtisadiyyat şöbəsi 

Kiçik iqtisadçı 

Təhsil: Ali təhsil (iqtisadiyyat/ beynəlxalq iqtisadiyyat üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi  biliklər:  Beynəlxalq  iqtisadiyyata  dair  nəzəri  biliklər,  qlobal  iqtisadiyyatın 

qanunauyğunluqları  haqqında  aydın  təsəvvür,  Azərbaycanın  qlobal  iqtisadi  inteqrasiyası  haqqında 

biliklər;     

Təcrübə:  Elmi tədqiqat yönümlü iqtisadi qurumlarda tədqiqat sahəsində 1 ilədək iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office, statistik, ekonometrik və riyazi tətbiqi proqramlar (SPSS, E-views, 

Matlab və ya hər hansı biri); Digər  bacarıqlar:  Analitik düşüncə, təşəbbüskarlıq, hesabat tərtib etmə, kollektivlə işləmə, müasir 

elmi ədəbiyyatdan istifadə etmə bacarığı; 

 

Maliyyə sektorunun araşdırmaları şöbəsi 

Kiçik iqtisadçı 

Təhsil: Ali təhsil (iqtisadiyyat/maliyyə/bank işi üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi  biliklər:    Maliyyə  sisteminin  (bank  sektoru  və  maliyyə  bazarları)  inkişaf  meylləri, 

Azərbaycan  bank  sistemi  və  onun  problemləri  haqqında  biliklər,  ölkə  iqtisadiyyatının  

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla maliyyə və bank sahəsində tədqiqatların  hazırlanması üzrə bilgilər; 

Təcrübə: Elmi tədqiqat və ya digər maliyyə və bank institutlarında 1 ilədək iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı:  Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter  bacarığı:  MS  Office  Proqram  paketləri,  Ekonometrik  və  riyazi  tətbiqi  proqramlarda 

praktiki iş təcrübəsi (Eviews, Matlab); Digər bacarıqlar:  Analitik düşüncə, təşəbbüskarlıq, hesabat tərtib etmə, kollektivlə işləmə, müasir 

elmi ədəbiyyatdan istifadə etmə bacarığı;  

Maliyyə sabitliyinin metodologiyası şöbəsi 

Şöbə rəisi

 

 

Təhsil: Ali təhsil (iqtisadiyyat/maliyyə/bank işi üzrə magistr və ya elmlər namizədi); Xüsusi  biliklər:  Maliyyə sabitliyi,  maliyyə və qeyri-maliyyə sektorların  inkişaf meylləri, mövcud 

və potensial risklərin müəyyən olunması və monitorinqi üzrə metodologiyaların hazırlanması işinin 

təşkil  və  idarəedilıməsi,  Azərbaycan  bank  sistemi  və  onun  problemlərinə,  bank  tənzimlənməsinə dair  metodoloji  tədqiqatların    idarəedilıməsi  sahəsində  bilgilər,  (iqtisadi  və  maliyyə  problemlərinə 

dair elmi əsərləri arzuolunandır); Təcrübə: Elmi tədqiqat  və ya maliyyə  institutlarında , habelə, bank sferasında 3-5 illik iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan və ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office və statistik proqramlar (E-views, Matlab və ya hər hansı biri); 

Digər bacarıqlar:  İnnovativ idarəetmə, fundamental tədqiqatların təşkili və koordinasiyası, analitik 

düşüncə, təşəbbüskarlıq, hesabat tərtib etmə və kollektivlə işləmə;  

İnkişaf departameni 

 

Tədris şöbəsi 

 

Şöbə rəisi 

Təhsil: Ali təhsil (təhsilin idarəedilməsi/hümanitar sahələr üzrə bakalavr və magistr);        

Xüsusi  biliklər:  pedaqoji  sahədə,  təhsil-tədris  işinin  təşkili  və  idarə  edilməsi,  seminar  və  elmi-

praktikkonfransların təşkili üzrə biliklərTəcrübə: Təhsilin və tədrisin təşkili,  idarə edilməsi sahəsində 3 ildən çox iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan və ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office proqram  paketlərindən istifadə; 

Digər bacarıqlar: Analitik düşüncə,təşkilatçılıq, ünsiyyətqurma bacarığı, koordinasiya, komandada 

işləmək,  məsuliyyətlilik,  dəqiqlik,  mütəşəkkillik,  təşəbbüskarlıq,  fikirlərini  yazılı  şəkildə  aydın  və 

dolğun  çatdırmaq  bacarığı,  kollektivlə  işləmə,  operativ  analitik  hesabat  tərtib  etmə  qabiliyyəti, 

müasir elmi ədəbiyyatlardan istifadə bacarığı; 

 

Mütəxəssis 

Təhsil: Ali təhsil (pedaqoji sahələr üzrə bakalavr və magistr); 

Xüsusi  biliklər:  pedaqoji  sahədə,  təhsil-tədris  işinin  təşkili  və  idarə  edilməsi,  seminar  və  elmi-

praktik konfransların təşkili üzrə biliklər; Təcrübə: Təhsilin və tədrisin idarə edilməsi sahəsində 1 illik iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan və ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office proqram  paketlərindən istifadə ; 


Digər  bacarıqlar:  Analitik  təfəkkür  tərzi,  komandada  işləmək,  məsuliyyətlilik,  dəqiqlik, 

mütəşəkkillik,  təşəbbüskarlıq,  fikirlərini  yazılı  şəkildə  aydın  və  dolğun  çatdırmaq  bacarığı, 

kollektivlə  işləmək,  operativ  analitik  hesabat  tərtib  etmə  qabiliyyəti,  müasir  elmi  ədəbiyyatlardan 

istifadə etmə bacarığı; 

 

Kiçik mütəxəssis 

Təhsil: Ali təhsil (pedaqoji sahələr üzrə bakalavr və magistr); 

Xüsusi  biliklər:  pedaqoji  sahədə,  təhsil-tədris  işinin  təşkili  və  idarə  edilməsi,  seminar  və  elmi-

praktik konfransların  təşkili üzrə biliklər; Təcrübə: Təhsilin və tədrisin idarə edilməsi sahəsində 1 ilədək iş təcrübəsi; 

Dil bacarığı: Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office proqram  paketlərindən sərbəst şəkildə istifadə

Digər  bacarıqlar:  Analitik  təfəkkür  tərzi,  komandada  işləmək,  məsuliyyətlilik,  dəqiqlik, 

mütəşəkkillik,  təşəbbüskarlıq,  fikirlərini  yazılı  şəkildə  aydın  və  dolğun  çatdırmaq  bacarığı, 

kollektivlə  işləmək,  operativ  analitik  hesabat  tərtib  etmə  qabiliyyəti,  müasir  elmi  ədəbiyyatlardan 

istifadə etmə bacarığı. 

 

Resurslar və xüsusi layihələr şöbəsi 

Şöbə rəisi 

Təhsil: Ali təhsil (idarəetmə/humanitar sahələr üzrə bakalavr və magistr); 

Xüsusi  biliklər:  Müxtəlif  layihələrin  hazırlanması,  işlənilməsi  və  effektiv  icrası  sahəsində  zəruri 

resursları səfərbər etmə və düzgün istiqamətləndirmə üzrə bilgilər;  Təcrübə: Müxtəlif iqtisadi yönümlü qurumlarda layihələrin icrası və idarə edilməsi sahəsində 3 illik 

iş təcrübəsi;  Dil bacarığı: Səlis azərbaycan, yaxşı səviyyədə ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office proqram paketlərindən sərbəst şəkildə istifadə ; 

Digər bacarıqlar: Analitik düşünmə, yüksək təşkilatçılıq və ünsiyyət qurma bacarığı, koordinasiya, 

komandada işləmək, məsuliyyətlilik, dəqiqlik, mütəşəkkillik, təşəbbüskarlıq, fikirlərini yazılı şəkildə 

aydın  və  dolğun  çatdırmaq  bacarığı,  kollektivlə  işləmə,  operativ  analitik  hesabat  tərtib  etmə 

qabiliyyəti;  

 


Mütəxəssis   

Təhsil: Ali təhsil (humanitar sahələr üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi  biliklər:  Müxtəlif  layihələrin  hazırlanması,  işlənilməsi  və  effektiv  icrası  sahəsində  zəruri 

resursları səfərbər etmə və düzgün istiqamətləndirmə üzrə bilgilər;  Təcrübə: Müxtəlif iqtisadi qurumlarda həyata keçirilən layihələrdə iştirak üzrə 1 illik iş təcrübəsi;  

Dil  bacarığı:  Səlis  azərbaycan  dilində  və  yaxşı  səviyyədə  ingilis  dilində  yazmaq  və  danışmaq 

bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); Kompüter  bacarığı:  MS  Office  proqram  paketlərindən  sərbəst  şəkildə  istifadə,  statistik  tətbiqi 

proqramlar; Digər bacarıqlar: Analitik düşüncə, təşəbbüskarlıq, koordinasiya, dəqiqlik, məsuliyyətlilik, hesabat 

tərtib  etmə,  kollektivlə  işləmə,  müasir  ədəbiyyatlardan  və  mövcud  resurslardan  səmərəli  istifadə 

etmə bacarığı; 

 

Mütəxəssis  

Təhsil:  Ali  təhsil  (informasiya  texnologiyaları,  kompyüter  mühəndisliyi  üzrə  bakalavr  və  ya 

magistr), üzrə arzuolunandır.  Xüsusi  biliklər:  İqtisadiyyat  və  bank  sektoru  sahəsində  ümumi  biliklər,  kompüter  proqramları 

sahəsində mükəmməl biliklər; Təcrübə:  İqtisadiyyat və bank sektoru sahəsində proqram təminatlarının tətbiqi, istifadəsi və idarə 

olunması üzrə 2 illik təcrübəDil bacarığı: Səlis azərbaycan və ingilis dili bacarığı (əlavə dillərə üstünlük verilir); 

Kompüter bacarığı: MS Office proqram  paketlərindən  istifadə; 

Digər  bacarıqlar:  Analitik  və  yaradıcı  düşüncə,  təşəbbüskarlıq,  hesabat  tərtib  etmə,  kollektivlə 

işləmə, müasir ədəbiyyatlardan və mövcud  resurslardan  səmərəli  istifadə bacarığı;  

Mütəxəssis  

Təhsil: Ali təhsil (müzeyşünaslıq üzrə bakalavr və ya magistr) ;   

Xüsusi biliklər: Muzey işinin təşkili, müvafiq tarixi biliklər, eksponatların və digər əyani vəsaitlərin 

hazırlanması, saxlanması, qeydiyyatı, kataloqlaşdırılması və kartotekaya alınması və s üzrə biliklər; Təcrübə: Muzey işinin təşkili və idarə olunması sahəsində 2 illik iş təcrübəsi; 

Dil  bacarığı:  Səlis  azərbaycan  və  ingilis  dillərində  yazmaq  və  danışmaq  qabiliyyətı  (əlavə  dillərə 

üstünlük verilir); Kompüter: MS Office proqramlarından sərbəst şəkildə istifadə; 


Digər  bacarıqlar:  Analitik  və  yaradıcı  bədii  təfəkkür  tərzi,  təşəbbüskarlıq,  kollektivlə  işləmə, 

ünsiyyətqurma, təqdimat bacarığı, müasir ədəbiyyatlardan və mövcud resurslardan səmərəli istifadə 

etmə bacarığı; 

 

Mütəxəssis   

Təhsil: Ali təhsil (nəşriyyat və poliqrafiya işi üzrə bakalavr və ya magistr); 

Xüsusi biliklər: Korrektorluq bacarığı, çap olunmuş nəşrlərin yayımının həyata keçirilməsi; 

Təcrübə: Nəşriyyat sahəsində 1 illik iş təcrübəsi; 

Dil  bacarığı:  Səlis  azərbaycan  dilində  və  yaxşı  səviyyədə  ingilis  dilində  yazmaq  və  danışmaq 

qabiliyyətı (əlavə dillərə üstünlük verilir); Kompüter bacarığı: MS Office proqram  paketlərindən  sərbəst istifadə; 

Digər  bacarıqlar:  Analitik  düşüncə,  təşəbbüskarlıq,  kollektivlə  işləmə,  müasir  ədəbiyyatlardan  və 

mövcud resurslardan səmərəli istifadə etmə bacarığı 

Yüklə 38,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə