Təhsil NazirliyiYüklə 120,73 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü120,73 Kb.


                  

 

Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi 

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

ƏMR 

№ R-71 

18.11.2009 

 

Bakı şəhəri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

     Məzmunu:  BDU  əməkdaşlarının  indekslənən  jurnallarda 

çap olunmuş məqalələrinə görə mükafatlandırılması haqqında 

 

      ”Universitet  əməkdaşlarına  indekslənən  jurnallarda  çap  olunmuş  məqalələrinə  görə 

mükafat verilməsi haqqında” Universitet Rektorunun 5 may 2009-cu il tarixli R-35 saylı 

əmrinə  və  mükafata  təqdim  olunmuş  məqalələrin  kateqoriyasını  müəyyən  edən 

komissiyanın  10  iyun  2009-cu  il  tarixli  iclasının  1  saylı  protokolundan  çıxarışa  əsasən 

Bakı  Dövlət  Universitetinin  əməkdaşlarının  Tomson  Reyter  Agentliyinin  Elmi 

İnformasiya  İnstitutu  tərəfindən  indekslənən  jurnallarda  2008-ci  ildə  çap  etdirdikləri 

məqalələrə görə mükafatlandırılması üçün 

 

ƏMR EDİRƏM 

 

           Bakı  Dövlət  Universitetinin  aşağıda  adları  göstərilən  əməkdaşları  2008-ci  ildə 

Tomson Reyter Agentliyinin Elmi İnformasiya İnstitutu tərəfindən indekslənən jurnallarda 

çap etdirdikləri məqalələrə görə mükafatlandırılsın.  

A kateqoriyalı jurnallarda çap edirmiş hər məqaləyə görə 200 (iki yüz) manat: 

 

1.

 Akad.  Əsgərov  Bəhram  Mehrəli  oğlu-Fizika  fakültəsi    “Bərk  cisimlər  fizikası”  kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Fiqarova  Sofya  Rüstəm qızı-Fizika  fakültəsi  “Bərk  cisimlər  fizikası” kafedrasının 

dosenti  və  dos.  Mahmudov  Mehdi  Müqabil  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Bərk  cisimlər  fizikası” 

kafedrasının 

dosenti 

“B.M.Askerov, 

S.R.Figarova, 

M.M.Makhmudov, 

V.R.Figarov, 

Diamagnetism  of  an  electron  gas  in  superlattices,  Proceedings  of  the  Royal  Society A:Mathematical,  Physical  and  Engineering  Sciences,  464,  p.3213–3218,  2008”  məqaləsinə 

görə; 


2.

 

Prof.  Əsgərov  Şahlar  Qaçay  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Fiziki  elektronika”  kafedrasının  professoru, f..r.e.n.  Əfəndiyeva  İzzət  Məmməd  qızı-Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Yarımkeçiricilər    fizikası” 

şöbəsinin    böyük  elmi  işçisi,  Abdullayeva    Ləman  Kamal  qızı-    Fizika  Problemləri  ETİ-nin 

“Yarımkeçiricilər    fizikası”  şöbəsinin   kiçik  elmi  işçisi  “I.M.  Afandiyeva,  I.  Dökme,  S.  Altındal, 

L.K. Abdullayeva, Sh.G. Askerov, The frequency and voltage dependent electrical characteristics 

of  Al-TiW-Pd2Si/nSi  structure  using  I-V,  C-V  and  G/w-V  measurements,  Microelectronic 

Engineering 85, 365-370, 2008”  məqaləsinə görə

3.

 F.r.e.d. Ağasiyev Arif Araz oğlu-Fizika Problemləri ETİ-nin “Yarımkeçiricilər  fizikası” şöbəsinin  

baş elmi  işçisi “F. Parlakturk, S. Altindal, A. Tataroglu, M. Parlak, A.Agasiev, On the profile of 

frequency  dependent  series  resistance  and  surface  states  in  Au/Bi

4

Ti3

O

12/SiO

2

/n-Si  (MFIS) structures, Microelectronic Engineering 85, p.81-88, 2008”  məqaləsinə görə; 

4.

 Prof.  Quliyev  Vaqif  Sabir  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Riyazi  analiz”  kafedrasının 

professoru  “Vagif  S.  Guliyev,  Javanshir  J.Hasanov,  Necessary  and  sufficient  conditions  for  the 

boundedness of - Riesz potential in the - Morrey spaces, J. Math. Anal. Appl. 347, p.  113-

122, 2008”  məqaləsinə görə; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

5. 

Prof.  Quliyev  Vaqif  Sabir  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Riyazi  analiz”  kafedrasının 

professoru və Ömərova Mehriban Nazim qızı-Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tyutoru “Vagif S. 

Guliyev,  M.N.Omarova,  On  fractional  maximal  function  and  fractional  integral  on  the  Laguerre 

hypergroup, J. Math. Anal. Appl. 340, p. 1058-1068, 2008” məqaləsinə görə; 

6.

 F.r.e.n.  Ağayev  Şahin  Sabir  oğlu  Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Nəzəri  fizika”  şöbəsinin  aparıcı 

elmi  işçisi  “S.S.Agaev,  M.A.Gomshi  Nobary,  Soft  end-point  and  mass  corrections  to  the  η’g

*

g

* 

vertex function, Eur. Phys. J. C54, p. 219-229, 2008”   məqaləsinə görə; 

7.

 

F.r.e.n.  Ağayev  Şahin  Sabir  oğlu  Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Nəzəri  fizika”  şöbəsinin  aparıcı elmi  işçisi    “S.S.Agaev,  M.A.Gomshi  Nobary,  The  pion  asymptotic  distribution  amplitude  from 

the  holographic  QCD  and  electromagnetic  form  factor  F

π

(Q

2),  Phys.  Rev.  D77,  074014,  2008” 

məqaləsinə görə; 

8.

 

F..r.e.n.  Əfəndiyeva  İzzət  Məmməd  qızı-Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Yarımkeçiricilər    fizikası” şöbəsinin  böyük elmi işçisi “I.M. Afandiyeva, I. Dökme, S. Altındal, A.Tataroğlu, Frequency and 

voltage  effect  on  the  dielectric  properties  and  electrical  conductivity  of  Al-TiW-Pd2Si/n-Si, Microelectronic Engineering 85, 247-252, 2008”   məqaləsinə görə; 

 

 B kateqoriyalı jurnallarda çap edirmiş hər məqaləyə görə 150 (yüz əlli) manat: 

 

1.

 Akad.  Əliyev  Fikrət  Əhmədəli  oğlu-Tətbiqi  Riyaziyyat  İnstitutunun  direktoru  “F.A.Aliev, 

V.B.Larin,  Parametrizaüiə  mnojestv  stabiliziruöhix  requlətorov  v  mexaniçeskix  sistemax, Prikladnaə mexanika, t. 44, №6, str.3-26, 2008” məqaləsinə görə; 

2.

 F.r.e.n. Qasımov Yusif Soltan oğlu-Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun ”Tərs məsələlər və qeyri-xətti 

tənliklər”  şöbəsinin  müdiri  “Y.S.Gasimov,  Some  shape  optimization  problems  for  eigenvalues, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 41055202, 2008”  məqaləsinə görə; 

3.

 Prof.  Quliyev  Vaqif  Sabir  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Riyazi  analiz”  kafedrasının 

professoru “Vagif S. Guliyev and Sh.A.Nazirova, O’Neil Inequality for Multilinear Convolutions 

and  Some  Applications,  Integral  Equations  and  Operator  Theory,  p.  485-497,  2008” 

məqaləsinə görə; 

4.

 

Prof.  Qasımova  Rəna  Cümşüd  qızı-Fizika  fakültəsi  “Ümumi  fizika”  kafedrasının  professoru, Səfərova  Gülnarə  Ərəstun  qızı-Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Nəzəri  fizika”  şöbəsinin    kiçik  elmi 

işçisi  “Z.H.Tagiev,  Rena  J.  Kasumova,  G.A.  Safarova,  A.  Karimi,  Frequency  conversion  to  the 

second  harmonic  in  different-layer nonlinear  media,  Appl.  Opt.  47,  No.20,  p.3681-3688,  2008” 

məqaləsinə görə; 

5.

 

Prof.  Qasımova  Rəna  Cümşüd  qızı  -  Fizika  fakültəsi  “Ümumi  fizika”  kafedrasının  professoru “Z.H.Tagiev,  R.J.Kasumova,  Phase  effects  at  second  harmonic  generation  in  the  layer  media, 

Optics Communications 281, p.814-823, 2008” məqaləsinə görə; 

 

 

C kateqoriyalı jurnallarda çap edirmiş hər məqaləyə görə 100 (yüz) manat:  

1.

 F.r.e.d.  Ağasiyev  Arif  Araz  oğlu  -  Fizika  Problemləri  ETİ-nin  Yarımkeçiricilər    fizikası” 

şöbəsinin    baş  elmi  işçisi,    Sərməsov  Süleyman  Nüslət  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Ümumi  fizika” 

kafedrasının    tədris  laboratoriyasının  müdiri  “S.Altindal,  F.Parlakturk,  A.Tataroglu,  M.Parlak, 

S.N.Sarmasov,  A.A.Agasiev,  The  temperature  profile  and  bias  dependent  series  resistance  of 

Au/Bi

4

Ti3

O

12/SiO

2

/n-Si (MFIS) structures, Vacuum 82, p.1246-1250, 2008” məqaləsinə görə; 2.

 

Prof. Əhmədov Namiq Abduləvvəl oğlu-Fizika Problemləri ETİ-nin “Nəzəri fizika” şöbəsinin baş elmi  işçisi,  f.r.e.n.  İsmayılova  Larisa  İsmayıl  qızı  -  Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Nəzəri  fizika” 

şöbəsinin  aparıcı  elmi  işçisi  və    b.e.n.  Abbaslı  Rəna  Mədət  qızı-Fizika  Problemləri  ETİ-nin 

“Nəzəri  fizika”  şöbəsinin  aparıcı  elmi  işçisi  “L.İ.İsmailova,  N.A.Axmedov,  R.M.Abbaslı, 

пространственная структура изолейцмновых пентапептидов Glu-Phe-Leu-Arg-Ile-NH

2

 i Pro-


Phe-Tyr-Arg-Ile-NHБиофизика, т.53, вып.1, с.14-21, 2008” məqaləsinə görə; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
 

3. 

F.r.e.n.  Məmmədov  Şahin  Əlisəttar  oğlu-Fizika  Problemləri  ETİ-nin  “Nəzəri  fizika”  şöbəsinin 

aparıcı  elmi  işçisi  “Sh.A.Mamedov,  Sh.  Parvizi,  AdS/CFT  correspondence  via  R-current 

correlation functions revisited, Int. J. Mod. Phys. A23,  p.3721-3745, 2008” məqaləsinə görə; 

4.

 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” kafedrasının müdiri, f.r.e.n. Muradov Mustafa Bayram oğlu-Nano Araşdırmalar Mərkəzinin müdir 

müavini,  aparıcı  elmi  işçi,  f.r.e.n.  Eyvazova  Qönçə  Malik  qızı-  Fizika  Problemləri  ETİ-nin 

“Yarımkeçiricilər    fizikası”  şöbəsinin    böyük  elmi  işçisi  “M.B.  Muradov,  G.M.Eyvazova, 

R.Turan,  A.M.  Maharramov,  Effective  mass  and  peculiarity  of  optical  properties  of  Cadmium 

Sulfide  nanoparticles,  Optoelectronics  And  Advanced  Materials  –  Rapid  Communications 

,Vol. 2, No. 12, p. 775 – 778, 2008” məqaləsinə görə;  

5.

 F.r.e.n. Nəsibov Şərif  Məmməd oğlu - Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun ”Tərs məsələlər  və qeyri-

xətti tənliklər” şöbəsinin böyük elmi işçisi “Ş.M.Nasibov, Об одном интегральном неравенстве 

и его применении к доказательству неравенства энтропии, Математические заметки, т.84, 

вып.2, стр.231-237, 2008” məqaləsinə görə; 

6.

 F.r.e.n. Muradov Mustafa Bayram oğlu  - Nano Araşdırmalar Mərkəzinin  müdir  müavini, aparıcı 

elmi  işçi  “N.N.Niftiyev,  O.B.Tağıyev,  M.B.Muradov,  Электрические  свойства  слоистых 

монокристаллов  на переменном токе, ФТП, т. 42,  № 3, с. 268-270, 2008” məqaləsinə görə;  

7.

 F.r.e.n. Muradov Mustafa Bayram oğlu  - Nano Araşdırmalar Mərkəzinin  müdir  müavini, aparıcı 

elmi  işçi  “The  influence of the type of polymer matrix on the photoluminescence  from cadmium 

sulfide 

nanoparticles, J. 

of 

Optoelectronics 

and 

Advanced 

MaterialsRapid. 

Communications, v. 2, No 2, pp. 85-88, 2008” məqaləsinə görə; 

8.

 Prof.  Məmmədov  Rasim  Qara  oğlu  -  Fizika  fakultəsinin  dekanı,  “Optika  və  molekulyar  fizika” 

kafedrasının  professoru,  f.r.e.n.  Muradov  Mustafa  Bayram  oğlu-Nano  Araşdırmalar  Mərkəzinin 

müdir  müavini,  aparıcı  elmi  işçi  “Y.Kalandaragh,  R.  K.Mamedov,  M.B.  Muradov, 

M.Behboudnia,  A.Khodayari,  Structural,  compositional  and  optical  characterization  of  water 

soluble  CdS  nanoparticles  synthesized  by  ultrasonic  irradiation,  J.  of  Optoelectronics  and 

Advanced Materials – Rapid. Communications, v. 2, No 1, pp. 42-45, 2008” məqaləsinə görə; 

9.

 Prof.  Quliyev  Vaqif  Sabir  oğlu  -  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Riyazi  analiz”  kafedrasının 

professoru  “V.S.Guliyev,  Z.V.Safarov  and  A.Şerbetci,  On  the  rearrangement  estimates  and  the 

boundedness of the generalized fractional integrals associated with the Laplace-Bessel differential 

operator, Acta Math. Hungar., v.119, p. 201-217, 2008” məqaləsinə görə; 

10.

 

Prof.  Quliyev  Vaqif  Sabir  oğlu  -  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Riyazi  analiz”  kafedrasının professoru  və  Ömərova  Mehriban  Nazim  qızı  -  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  tyutoru  “Vagif 

S. Guliyev and Mehriban N.Omarova, 

)

,

(q

p

L

L

 boundedness of the  fractional maximal operator 

on the Laguerre hypergroup, J. Integral transforms and Special Functions, v.19, No.9, p. 633-

641, 2008” məqaləsinə görə; 

11.


 

Prof.  Əmənzadə  Rafael  Yusif  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “Nəzəri  mexanika  və  bütöv 

mühit mexanikası” kafedrasının müdiri “R.Yu.Amenzadeh, Analytical Solution of the Problem of 

Wave  Flow  of  a  Viscoelastic  Fluid  in  an  Elastic  Tube  Taking  into  Account  the  Effect  of 

Narrowing, Doclady Physics, v.53, No.2, p. 39-42, 2008” məqaləsinə görə;

 

12. 

Dos.  Yusubov  Şakir  Şıxı  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsi  “İdarəetmə  nəzəriyyəsinin  riyazi 

üsulları”  kafedrasının  dosenti

  “


Ш.Ш.  Юсубов,  Об  одном  интегральном  неравенстве  и  его 

применении  к  доказательству  неравенства  энтропии,  Математические  заметки,  т.84, вып.2, стр.231-237, 2008” məqaləsinə görə; 

13.


 

Akad.  Əsgərov  Bəhram  Mehrəli  oğlu  -  Fizika  fakültəsi    “Bərk  cisimlər  fizikası”  kafedrasının 

müdiri

 

və  f.r.e.d.  Fiqarova  Sofya  Rüstəm  qızı  -  Fizika  fakültəsi    “Bərk  cisimlər  fizikası” kafedrasının dosenti

 “

Б.М.Аскеров, Г.И.Гусейнов, В.Р.Фигаров, С.Р.Фигарова, Анизотропия примесного  рассеяния  и  электропроводности  квазидвумерных  электронных  систем, 

Физика твердого тела, том 50, вып. 4, с. 746-750, 2008” məqaləsinə görə; 

14.


 

Dos.  Həsənov  Eldar  Rəsul  oğlu-Fizika  fakültəsi    “Bərk  cisimlər  fizikası”  kafedrasının  dosenti  

“E.R.Hasanov,  M.F.Novruzov,  A.Z.Panahov,  A.I.Demirel,  Energy  generation  and  amplitude  of 

thermomagnetic  waves  in  the  conducting  medium,  Modern  Physics  Letters  B,  vol.  22,  №  6, p.455-45, 2008” məqaləsinə görə; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

15. 

Dos.  Həsənov  Eldar  Rəsul  oğlu-Fizika  fakültəsi    “Bərk  cisimlər  fizikası”  kafedrasının  dosenti 

“E.R.Hasanov, M.F.Novruzov, A.Z.Panahov, A.I.Demirel, Instability of thermomagnetic waves in 

the GeAu semiconductors with impurities, International Journal of Pure and Applied Physics, vol.4, issue 1, pp. 23-28, 2008” məqaləsinə görə; 

16.


 

Dos.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların  kimyəvi 

fizikası”  kafedrasının  müdiri  “H.S.Ibragimova,  M.A.Ramazanov,  S.A.Abasov,  Changes  of 

durable  properties  and  physical  structure  of  polymer  and  composites  on  its  basis  caused  by 

electrical treatment, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Optoelectronics and 

Advanced Materials – Rapid Communications v. 2 №. P. 9, 54-57, 2008” məqaləsinə görə; 

17.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  dos.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu  -  Fizika  fakültəsi 

“Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri,  Hacıyeva  Flora  Vidadi  qızı-Fizika 

fakültəsi  “Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  baş  laborantı  “A.M.Magerramov, 

M.A.Ramazanov,  F.V.Gadjiyeva,  Properties  and  structure  formation  of  cadmium  sulfide 

nanocomposites  with  polypropylene,  Journal  of  Optoelectronics  and  Advanced  Materials. 

Optoelectronics  and  Advanced  Materials  –  Rapid  Communications  v.  2  №  11,  p,  743-746, 

2008” məqaləsinə görə;  

18.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  dos.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu  -  Fizika  fakültəsi 

“Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “M.R.Saboktakin,  A.M.Maharramov, 

M.A.Ramazanov,  Synthesis  and  characterization  of  aromatic  polyether  dendrimer/poly  (2-

hydroxy ethyl methacrylate) copolymer as nano drug carries, Life Science Journal, 5(3)  p. 35-40, 2008” məqaləsinə görə; 

19.


 

Prof.  Hacıyeva  Sevinc  Rafiq  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya”  kafedrasının  müdiri,  prof. 

Çıraqov  Famil  Musa  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya”  kafedrasının  müdiri,  k.e.n. 

Mahmudov  Kamran  Talıb  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya  və  ətraf  mühitin  mühafizəsi" 

ETL–ın  böyük  elmi  işçisi,  f.r.e.n.  Paşayev  Faiq  Heydər  oğlu  -  Fizika  fakültəsi 

“Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının baş müəllimi və f.r.e.n. Həsənov Arzuman 

Qardaşxan  oğlu  -  Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  tədris 

laboratoriyasının  müdiri  “S.R.Gadzhieva,  K.T.Makhmudov,  F.G.Pashaev,  A.G.Gasanov,  

F.M.Chyragov,  Thermochemical  Characteristics  of  Complexation  of  Some  Ions  with  3-(4-

Bromophenylazo)  pentane-2,4-dione  in  Aqueous  Ethanol.,  Russian  Journal  of  Coordination 

Chemistry, Vol. 34, No. 7, p.534–539, 2008” məqaləsinə görə; 

20.


 

Prof.  Kazımzadə  Aydın  Həsən  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Yarımkeçiricilər  fizikası”  kafedrasının  

müdiri,    prof.  Salmanov  Vaqif    Müseyib  oğlu  -  Fizika  fakültəsi  “Yarımkeçiricilər  fizikası” 

kafedrasının  professoru və f.r.e.n. Dadaşova Vüsalə Valeh qızı - Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” 

kafedrasının  müəllimi  “А.Г.Кязым-заде,  В.М.Салманов,  А.Г.Мохтари,  В.В.Дадашова, 

Электролюминесценция  и  фототриггерный  эффект  в  монокристаллах  твердых  растворов 

GaS

x

Se1-x

Физика и техника полупроводников, т.42, вып.5, с.532-535, 2008”  məqaləsinə 

görə; 

21.


 

Prof.  Kazımzadə  Aydın  Həsən  oğlu  -  Fizika  fakültəsi  “Yarımkeçiricilər  fizikası”  kafedrasının  

müdiri,  prof.  Salmanov  Vaqif    Müseyib  oğlu  -  Fizika  fakültəsi  “Yarımkeçiricilər  fizikası” 

kafedrasının    professoru  “А.Г.Кязым-заде,  А.А.Агаева,  В.М.Салманов,  А.Г.Мохтари, 

Фотопроводимость монокристаллов GaSe при высоких уровнях оптического возбуждения, 

Неорганические материалы, т.44, № 4, с.1-5, 2008”  məqaləsinə görə; 

22.


 

F.r.e.n. Orucov Arif Kabı oğlu - Fizika fakültəsi “Ümumi fizika” kafedrasının  müəllimi və f.r.e.n. 

Daşdəmirov  Arzu  Oruc  oğlu    -  Fizika  fakültəsi  “Ümumi  fizika”  kafedrasının  baş  laborantı 

“А.К.Оруджов, А.О.Дашдамиров, Адсорбция и десорбция  атомов   самария на поверхности 

иридия  и  иридия  покрытого  монослоем    графита,  Физика  металлов  и  металловедения. 

Екатеринбург, том 107, вып.7, с53-57, 2008” məqaləsinə görə; 

23.


 

Dos.  Səmədov  Zahir  Ağamurad  oğlu    -  Fizika  fakültəsi  “Astrofizika”  kafedrasının  dosenti 

“А.М.Халилов, 

З.А.Самедов,  А.Р.Гасанов,  Исследование  сверхгиганта  89  Her, Астрономический журнал, т.85, №10, с.940-945, 2008”  məqaləsinə görə; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

24. 

Dos.  Əhmədov  Azər  İnşalla  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nəzəri  fizika”  kafedrasının  dosenti 

“A.I.Ahmadov, I. Boztosun, A. Soylu and E.A. Dadashov, Higher twist effects in photon-photon 

collisions, Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 17, N 6, pp. 1041-1059, 2008” məqaləsinə görə; 

25.

 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” kafedrasının  müdiri,  prof.  Bayramov  Musa  Rza  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Neft  kimyası  və  kimya 

texnologiyası”  kafedrasının  müdiri,  Mehtiyeva  Günay  Müzakir  qızı  -  Kimya  fakültəsi 

“Alkenilfenollar  kimyası”  ETL-ın  kiçik  elmi  işçisi,  Ağayeva  Mahirə  Aybala  qızı  -  Kimya 

fakültəsi  “Alkenilfenollar  kimyası”  ETL-ın böyuk  elmi  işçisi,  Məmmədov  İbrahim  Qərib  oğlu  - 

Kimya  fakültəsi  “Neft kimyası  və kimya texnologiyası” kafedrasının dosenti “А.М.Магеррамов, 

М.Р.Байрамов,  Г.М.Мехтиева,  М.А.Агаева,  П.Ш.Мамедова,  Д.М.Кулиева,  И.Г.Мамедов, 

Исследование 

аминоме-тилированных 

производных 

аллилфенолов 

в 

качестве антимикробных присадок к реактивному топливу ТС-1, Нефтехимия, том 48, №1, с.62-64, 

2008” məqaləsinə görə; 

26.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  prof.  Allahverdiyev  Mirzə  Ələkbər  oğlu    -  Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının professoru, Hüseynova Afət Teymur qızı - Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-

ın 

böyuk 


elmi 

işçisi 


“А.Т.Гусейнова, 

А.М.Магеррамов, 

М.А.Аллахвердиев, 

[(Полифторалкокси)  метил]тиираны  и  2-анилиноэтантиолы,  Журнал  органической химии, т.44. вып. 7. с. 958-961, 2008”  məqaləsinə görə; 

27.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  prof.  Allahverdiyev  Mirzə  Ələkbər  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının professoru, prof. Bayramov Musa Rza oğlu-Kimya fakültəsi “Neft kimyası və kimya 

texnologiyası” kafedrasının müdiri, Cavadova Ofelya Nazim qızı - Kimya fakültəsi “Neft kimyası 

və  kimya  texnologiyası”  kafedrasının  laborantı    “В.М.Фарзалиев,  А.М.Магеррамов, 

М.Р.Байрамов,  И.Р.Рзаева,  О.Н.Джавадова,  М.А.Аллахвердиев,  Антиокислительные 

свойства  сульфидов  2-пропилфенола  и  их  аминометильных  производных,  Журнал  прик. химии, т.81. вып.1, с.78-81, 2008”  məqaləsinə görə; 

28.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  prof.  Bayramov Musa Rza oğlu   -  Kimya  fakültəsi  “Neft kimyası  və  kimya 

texnologiyası”  kafedrasının  müdiri,  Məmmədov  İbrahim  Qərib  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Neft 

kimyası  və  kimya  texnologiyası”  kafedrasının  dosenti  “A.M.Magerramov,  M.R.Bairamov,  and 

I.G.Mamedov,  The  molecular  mobility  of  2-propenylphenols  capable  of  hydrogen  bondingRussian  Journal  of  Physical  Chemistry  A,  Vol.  82,  No.7,  pp.1229-1231,  2008”  məqaləsinə 

görə; 


29.

 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” kafedrasının  müdiri,  prof.  Allahverdiyev  Mirzə  Ələkbər  oğlu    -  Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  professoru  “M.Barmaki,  A.M.Maharramov  and  M.E.Allahverdiyev,  Synthesis  of 

Uracil  Derivatives  and  Some  of  Their  Reactions,  Asian  Journal  of  Chemistry,  Vol.20,  No.7, 

5277-5281, 2008” məqaləsinə görə; 

30.


 

Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-  BDU-nun  rektoru,  kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  prof.  Allahverdiyev  Mirzə  Ələkbər  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının professoru, k.e.n. Sadiqova Sevinç Eldar qızı - Beynəlxalq elm proqramları, qrantlar 

və informasiya şobəsinin işçisi  “С.Э.Садигова, А.М.Магеррамов, М.А.Аллахвердиев, Синтез 

азометинов  и  оксазолидинов  на  основе  2-амино-4-фенилтиазола,  Журнал  органической химии, т.44. Вып.12, с.1848-1850, 2008”  məqaləsinə görə; 

31.


 

AMEA-nın  müxbir  üzvü  Əliyeva  Rəfiqə  Əlirza  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya” 

kafedrasının  professoru,  prof.  Hacıyeva  Sevinc  Rafiq  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya” 

kafedrasının  müdiri,  dos.  Hüseynli  Abuəli  Qulam  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya” 

kafedrasının dosenti, Əliyeva Təranə İbrahim qızı - Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya” kafedrasının 

laborantı  “Р.А.Алиева,  С.Р.Гаджиева,  А.Г.Гусейинли,  Т.И.Алиева,  Тетрагидроксиазон  SCI 

как  новый  аналитический  реагент  на  медь  (II),  Журнал  аналитической  химии,  том  63, 

№1, с.27-31, 2008” məqaləsinə görə; 

32.


 

AMEA-nın  müxbir  üzvü  Əliyeva  Rəfiqə  Əlirza  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya” 

kafedrasının  professoru,  prof.  Çıraqov  Famil  Musa  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya” 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

kafedrasının  müdiri,  prof.  Hacıyeva  Sevinc  Rafiq  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya” kafedrasının  müdiri,  k.e.n.  Mahmudov  Kamran  Talıb  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya  və 

ətraf  mühitin  mühafizəsi"  ETL–ın  böyük  elmi  işçisi  “К.Т.Махмудов,  Р.А.Алиева, 

С.Р.Гаджиева, Ф.М.Чырагов, Фотометрическое определение меди(II) в никелевых сплавах 

азопроизводными этилаце-тоацетата, Журнал аналитической  химии,  том  63,  №5,  с.479-482. 2008” məqaləsinə görə; 

33.


 

AMEA-nın  müxbir  üzvü  Əliyeva  Rəfiqə  Əlirza  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya” 

kafedrasının  professoru,  prof.  Çıraqov  Famil  Musa  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Analitik  kimya” 

kafedrasının müdiri, Həmidov Sahil Zahid oğlu - Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya və ətraf mühitin 

mühafizəsi"  ETL–ın  elmi  işçisi  "P.A.Aлиева,  В.Н.Велиева,  С.З.Гамидов,  Ф.М.Чырагов, 

Концентрирование  молибдена  (IV)  полимерными  сорбентами  и  фотометрическое 

определение  с  бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)бензидином  и  в  присутствии  1,10-

фенантролина, Журнал  аналитической химии, том 63, № 9, с.916-920, 2008” məqaləsinə 

görə; 

34.


 

Prof.  Əkbərov  Oqtay  Hümmət  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Yuksək  molekullu  birləşmələr” 

kafedrasının  müdiri,  Məmmədova  Rəsmiyyə  Elbrus  qızı-Kimya  fakültəsi  “Yuksək  molekullu 

birləşmələr  kimyası”  kafedrasının  baş  laborantı,  k.e.n.  Əkbərov  Elçin  Oqtay  oğlu  -  Kimya 

fakültəsi “Metallkompleks katalizatorlar” ETL-ın böyk elmi işçisi “O.H.Akperov, R.E.Mamedova 

and  E.O.Akperov,    Radical  terpolymerization  of  heptene-1  with  maleic  anhydride  and  styrene, Material Research Innovations, Vol.12, No.4, p.210-212, 2008” məqaləsinə görə; 

35.


 

Prof.  Bayramov  Musa  Rza  oğlu    -  Kimya  fakültəsi  “Neft  kimyası  və  kimya  texnologiyası” 

kafedrasının  müdiri,  dos.  Qasımova  Şərqiyyə  Zeynal  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Neft  kimyası  və 

kimya  texnologiyası”  kafedrasının    dosenti,  dos.  Yusubov  Niftalı    Nadir  oğlu  -  Kimya  fakültəsi 

“Üzvi  kimya”  kafedrasının  dosenti,  dos.  Əliyeva  Elmira  Çərkəz    qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Üzvi 

kimya”  kafedrasının  dosenti,  Qasımov  Rakif  Atakişi  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya” 

kafedrasının dosenti  “М.Р.Байрамов, Ш.З.Гасымова, Н.Н.Юсубов, Э.Ч.Алиева, Р.А.Гасымов, 

Синтез  и  исследование  соолигомеров  на  основе  п-изопропенилфенилового  эфира 

γ

-

хлормасляной кислоты со стиролом, Журнал прикладной химии, Т. 81. Вып. 2. с.335-337, 2008” məqaləsinə görə; 

36.


 

Cəfərov  Yasin  İsa  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Fiziki  və  kolloid  kimyası”  kafedrasının  dosenti, 

Mirzəyeva  Arzu  Mirakif  qızı-Kimya  fakültəsi  “Fiziki  və kolloid  kimyası”  kafedrasının  laborantı, 

Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  kimya”  kafedrasının  professoru 

“Я.И.Джафаров,  А.М.Мирзоева,  М.Б.Бабанлы,  Взаимная  система  3TI

2

S  +  Sb2

Se

3–3TI

2

Se  + Sb

2

S3

, Журнал неорганической химии, том 53, №1, с.153-150, 2008” məqaləsinə görə; 

37.


 

Cəfərov  Yasin  İsa  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Fiziki  və  kolloid  kimyası”  kafedrasının  dosenti,  

Babanlı Məhəmməd Baba oğlu-Kimya fakültəsi “Qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, dos. 

Rzayeva  Nafiyə  Ağalı  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Fiziki  və  kolloid  kimyası”  kafedrasının  dosenti 

“• .И.Джафаров,  Н.А.Рзаева,  М.Б.Бабанлы,  Фазовые  равновесия  в  системе  TI

2

S-TI2

Te-


TI

9

BiTe6

-TIBiS


2

1

,  Неорганические  материалы,  том  44,  №11,  с.1314-1318,  2008” məqaləsinə görə; 

38.


 

Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  kimya”  kafedrasının  professoru, 

İmaməliyeva Samirə Zakir qızı-Fizika Problemləri ETİ-nin “Bioloji sistemlər fizikası” söbəsinin 

baş laborantı, prof. Sadıxov Fuad Mikayıl oğlu - Kimya fakültəsi “Qeyri-üzvi kimya” kafedrasının 

professoru  “С.З.  Имамалиева,  Ф.М.  Садыгов,  М.Б.  Бабанлы,  Новые  теллуриды  таллия-

неодима, Неорганические материалы, т.44, N9, с.1054-1057, 2008” məqaləsinə görə; 

39.

 

Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  kimya”  kafedrasının  professoru "З.С.Алиев,  М.Б.Бабанлы,  Твердофазные  равновесия  и  термодинамические  свойства 

соединений  системы  Bi-Te-I

1

,  Неорганические  материалы,  том  44,  №10,  с.1203-1207, 2008” məqaləsinə görə; 

40.


 

Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  kimya”  kafedrasının  professoru,  

k.e.n.  Allazov  Mahmud  Rüstəm  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  materialşünaslıq”  ETL-ın 

müdiri,  k.e.n.  Mirzəyeva  Rahilə  Cümşüd  qızı  -  Kimya  fakültəsi  «Qeyri-üzvi  materialşünaslıq” 

ETL-ın elmi  işçisi  “Р.Дж.Мирзоева, М.Р.Аллазов, М.Б.Бабанлы,  Растворимость MnSe B 

αCuInSe

2

1Неорганические материалы, том 44, №11, с. 1307-1309, 2008” məqaləsinə görə; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

41. 

Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi  kimya”  kafedrasının  professoru 

“М.Б.Бабанлы,  Г.Б.Дашдиева,  Ф.Н.Гусейнов,  Фазовые  равновесия  в  системе  TI

2

Te-SnTe-TIBiTe

2

1, Неорганические материалы, том 44, № 10, с.1187-1192, 2008” məqaləsinə görə; 

42.


 

Prof.  Hacıyeva  Sevinc  Rafiq  qızı  -  Kimya  fakültəsi  “Ekoloji  kimya” kafedrasının  müdiri,    k.e.n. 

Məmmədova Suraxanım Şura qızı - Kimya fakültəsi “Ekoloji kimya” kafedrasının muəllimi, dos. 

Xanlarov  Tərlan  Huseynqulu  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Yuksək  molekullu  birləşmələr  kimyası”  

kafedrasının 

dosenti 


“С.Ш.Мамедова, 

С.Р.Гаджиева,  Т.Г.Ханларов,  Исследование 

устойчивости  полимерметаллических  комплексов,  Журнал  неорганической  химии,  том 

53, №12, с.1-3, 2008” məqaləsinə görə; 

43.


 

Prof.  Yusibov  Yusif  Əmrali  oğlu  -  Kimya  fakültəsi  “Qeyri-üzvi kimya” kafedrasının professoru, 

prof.  Çıraqov  Məmməd  İsa  oğlu-Geologiya  fakültəsi  “Kristalloqrafiya,  mineralogiya  və 

geokimya”  kafedrasının  müdiri  “Д.М.Бабанлы,  М.И.Чирагов,  Ю.А.Юсибов,  Области 

гомогенности  ТI

5

Те2

СI  и  ТI

5

Te

2Br

1

,  Неорганические  материалы,  том  44,  №  10,  с.1196-1202, 2008”  məqaləsinə görə; 

44.


 

F.-r.e.n.  Əliyev  Araz  Rafiq  oğlu  -  Tətbiqi  riyaziyyat  fakültəsi  “Tətbiqi  riyaziyyat”  kafedrasının 

dosenti  “А.Р.Алиев,  О  краевой  задаче  для  одного  класса  операторно-дифференциальных 

уравнений  нечетного  порядка  с  переменными  коэффициентами,  Доклады  РАН: сер.математич, т.421, №2, с.151-153, 2008” məqaləsinə görə; 

45.


 

F.-r.e.d. Xanməmmədov  Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” 

kafedrasının  dosenti  “А.Х.Ханмамедов,  Решение  задачи  Коши  для  цепочки  Тоды  с 

предельно периодическими  начальными  данными, Математ.  сборник,  т.199,  №  3,  с.133-147, 2008” məqaləsinə görə; 

46.


 

F.-r.e.d. Xanməmmədov  Aqil Xanməmməd oğlu-Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi “Tətbiqi riyaziyyat” 

kafedrasının dosenti ""А.Х.Ханмамедов,  Начально-краевая задача для цепочки Вольтерра на 

полуоси с нулевым краевым условием, Доклады РАН: сер.математич., т.423, №2, с.170-173, 2008” məqaləsinə görə; 

47.


 

Akad. Məmmədov Qərib Şamil oğlu - Biologiya  fakültəsi   “Torpaqşünaslıq” kafedrasının  müdiri 

“Q.Ş.Məmmədov,  B.A.Cəfərov,  100-летие  со  дня  рождения  академика  Гасана  Алирза  оглы 

Алиева, Почвоведение, No. 3, с.371-373, 2008” məqaləsinə görə. 

 

ƏSAS:  Rektorun  və  Elmi  İşlər  üzrə  Prorektorun  dərkənarları  ilə  ETH-nin  rəisinin 

təqdimatı,  BDU  Elmi  Surasının  10  aprel  2009-cu  il  tarixli,  3  saylı  iclas 

protokolundan  çıxarış,  Rektorun  5  may  2009-cu  il  tarixli  R-35  saylı  əmri, 

məqalələrin  kateqoriyasını  müəyyən  edən  komissiyanın  10  iyun  2009-cu  il 

tarixli iclasının 1 saylı protokolundan çıxarış

           

REKTOR    

                     akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə