Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış olduYüklə 445 b.
tarix26.09.2017
ölçüsü445 b.
növüTəhsil proqramı

İngilis dilində tədris olunacaq İnteqrasiya olunmuş Mühəndislik təhsil proqramının açılması mühəndisliyin bakalavr pilləsinin beynəlmiləlləşməsini artırmaq, eləcə də təhsilin magistratura pilləsində davam etdirilməsi üçün daha geniş bilik bazası yaradılması məqsədilə mühəndisliyin müxtəlif sahələrinin inteqrasiyası istiqamətində universitet səviyyəsində verilmiş strateji qərar idi.

 • İngilis dilində tədris olunacaq İnteqrasiya olunmuş Mühəndislik təhsil proqramının açılması mühəndisliyin bakalavr pilləsinin beynəlmiləlləşməsini artırmaq, eləcə də təhsilin magistratura pilləsində davam etdirilməsi üçün daha geniş bilik bazası yaradılması məqsədilə mühəndisliyin müxtəlif sahələrinin inteqrasiyası istiqamətində universitet səviyyəsində verilmiş strateji qərar idi.

 • Mühəndislik fakultələri arasında universitetdə ingilis dilində tədris olunacaq ilk bakalavr təhsil proqramıdır.

 • Təhsil proqramının hazırlanmasına 2013-cü ildən başlanıb.Təşəbbüsü irəli sürən qrupa müxtəlif mühəndislik fakultələrinin nümayəndələri daxil idi.Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu.

 • Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu.

 • Təhsil proqramı elə hazırlanıb ki, məzunlara bütün TUT magistratura üzrə mühəndislik proqramlarında təhsillərini davam etdirməyə imkan verir.

 • Üç sənaye assosiasiyasının rəhbəri (Estoniya Mühəndislik Sənayesi Assosiasiyası, Estoniya Plastik Materiallar Assosiasiyası, Estoniya İnformasiya və Telekomunikasiya Assosiasiyası) ekspert qismində cəlb olunmuş, onların fikirləri toplanmış və təhlil edilmişdi.Təhsil proqramı hazırlanarkən digər universitetlərdə tədris olunan oxşar proqramlar təhlil edildi, beləliklə, proqram digər mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu.

 • Təhsil proqramı hazırlanarkən digər universitetlərdə tədris olunan oxşar proqramlar təhlil edildi, beləliklə, proqram digər mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu.

 • Aşağıdakı universitetlərin oxşar proqramları təhlil edilib:

  • Kardif Universiteti (Birləşmiş Krallıq) http://www.cardiff.ac.uk/engin/degreeprogrammes/undergraduate/integrated/;
  • Cənubi Yuta Universiteti (ABŞ) http://suu.edu/prostu/majors/ciet/integratedengineering.html;
  • Dublin Universiteti (İrlandiya) http://www.tcd.ie/courses/undergraduate/az/course.php?id=DUIEG-ENGI-1F09 ;
  • Bath Universiteti (Birləşmiş Krallıq) http://www.bath.ac.uk/catalogues/2012-2013/ee/UEXX-AFB02.htm;
  • British Columbia Universiteti (Kanada) http://www.igen.ubc.ca/;
  • Windsor Universiteti (Kanada) http://www.uwindsor.ca/bengtech/ .


Məzun:

 • Məzun:

 • - ixtisası ilə bağlı fikirləri yazılı və şifahi formada ifadə edə və ən azı bir xarici dildə ünsiyyət qura bilir;

 • - gündəlik tapşırıqlarda müasir informasiya texnologiyalarından və komanda işindən yararlanmaq üçün tələb olunan biliyə malikdir;

 • - sənaye və tədqiqat və inkişaf üzrə mühəndislik layihələrində iştirak edə bilir;

 • - sifarişçilərin gözləntilərini qarşılayan, rəqabətcil və ətraf mühitə zərərli olmayan yeni məhsullar konstruksiya edə bilir;

 • - alternativ konstruksiyalar yaradarkən və qiymətləndirərkən texnoloji parametrlər səviyyəsində sistem və ya prosesi müəyyənləşdirmək üçün tələb olunan spesifik modelləri necə istifadə etməyi bilir;

 • - səmərəli istehsalat tələblərinə uyğun olacaq real sistem və ya proses yaratmaq üçün fiziki model vasitəsilə əldə olunan nəticələri necə istifadə etməyi bilir;

 • - sənayedə istifadə olunan sistemləri tənqidi qiymətləndirməyi, eləcə də tələb olunan əlavə təlimləri planlaşdırmağı bacarır.Sosial və iqtisadi elmlər 23.0 ECTS krediti (Ümumi fənlər)  

 • Sosial və iqtisadi elmlər 23.0 ECTS krediti (Ümumi fənlər)  

 • Riyaziyyat         19.0 ECTS krediti   (Baza fənləri)

 • İnformasiya texnologiyası    15.0 ECTS krediti   (Baza fənləri) 

 • Dəqiq və təbiət elmləri    20.0 ECTS krediti   (Baza fənləri)

 • Mexanika    22.0 ECTS krediti   (Əsas fənlər)

 • Texnologiya və istehsalat    21.0 ECTS krediti   (Əsas fənlər)

 • Enerji və onun tətbiqi     22.0 ECTS krediti   (Əsas fənlər) 

 •  Konstruksiya    15.0 ECTS krediti   (Xüsusi fənlər)

 • İnteqrasiya olunmuş mühəndislik   8.0 ECTS krediti  (Xüsusi fənlər)

 • Könüllü fənlər    7.0 ECTS krediti   (Könüllü kurslar) 

 • Bakalavr tezisi    8.0 ECTS krediti   (Diplom işi (tezis))  Tələbə:

 • Tələbə:

 • Modellərdən istifadə etməklə sistemlər və subyektlər arasında əlaqələri və davranışı təhlil edə bilir; tətbiq olunan alqoritmlər və modellərin funksionallığının məqsədini izah edə bilir;

 • Sənayedə konstruksiyanın rolunu anlayır və konseptual konstruksiya tapşırıqlarını qavrayır;

 • Mühəndislik tətbiqetmələrinin hazırlanması üçün tələb olunan metod və alətləri bilir;

 • Fərqli parametrik 3D CAD sistemlərindən istifadə edə bilir;

 • Sahənin terminologiyasını mənimsəyir və müxtəlif məhsulların konstruksiyası üzrə əlavə tapşırıqların həllində CAD/CAM/FEM sistemlərinin istifadəsi imkanları barədə məlumatlıdır;

 • Problemləri təsvir etmək və meyarlar siyahısını hazırlamaq bacarığı; Kreativ problem həll etmə metodları barədə bilik və biliyi tətbiq etmək bacarığı.

 • Bazar və sifarişçi təhlilləri aparmaq və məhsulun konstruksiya mühitində olan təhlükələri qiymətləndirmək bacarığı. Məhsulun marketinq strategiyasını hazırlamaq və məhsulun istismar sikli dəyəri kontekstində məhsulun qiymətini müəyyənləşdirmək qabiliyyəti.Kursu tamamladıqdan sonra tələbə:

 • Kursu tamamladıqdan sonra tələbə:

 • Çoxprofilli məhsul layihələndirmə komandalarında fəaliyyət göstərə biləcək, məs., Sənaye Mühəndisliyi və İdarəetmə; Konstruksiya və Mühəndislik; Mexatronika; Dayanıqlı energetika üçün materiallar və proseslər; Paylaşılan enerji istehsalı; Proqram təminatı mühəndisliyi; Kiber təhlükəsizlik kimi mövzular üzrə;

 • Konseptual həllərlə işləyə biləcək və Tədqiqat və İnkişaf yönümlü həllərlə çıxış edə biləcək;

 • Gələcəyə baxışı sosial, mədəni və texnoloji meyllərlə əlaqələndirə biləcək;

 • Fikirləri təsvir edə və fərqli və tez nəticə verən tədqiqat metodlarından istifadə edə biləcək;

 • Problemləri anlamaq üçün fərqli və spesifik metodologiyalardan istifadə edə biləcək;

 • Eksperimentlər apara və qiymətləndirə biləcək;

 • Işin nəticəsini özünütənqid baxımından təhlil edə biləcək;

 • İşin nəticələrini şifahi və əyani şəkildə təqdim edə biləcək.Tələbənin gələcək ixtisaslaşmasına uyğun olaraq onun xüsusi maraqları ilə bağlı bilik və bacarıqlar

 • Tələbənin gələcək ixtisaslaşmasına uyğun olaraq onun xüsusi maraqları ilə bağlı bilik və bacarıqlarMühəndislik problemlərini ifadə etmək və iş planı hazırlamaq üçün təcrübə və bacarıqlar;

 • Mühəndislik problemlərini ifadə etmək və iş planı hazırlamaq üçün təcrübə və bacarıqlar;

 • Mühəndislik problemlərinin həlli üçün texniki sənədlər toplusunu hazırlamaq bacarığı;

 • Mühəndislik problemlərinin təhlili və həllin sintezi üçün nəzəri biliyi tətbiq etmək bacarığı.Müəssisənin əməkdaşlıq şurasının nümayəndələri ilə müzakirə:

 • Müəssisənin əməkdaşlıq şurasının nümayəndələri ilə müzakirə:

   • Təhsil proqramının hazırlanması;
   • Müəssisələrdə praktika yerləri;
   • Təqaüdlər;
   • Tezis mövzuları;
   • Tədqiqat və İnkişaf;
   • Sənaye üçün peşə kursları;
   • Əməkdaşlıq layihələri.


Təhsil proqramının əvvəlində nəzarət edə biləcəyimiz məqsədlərdən biri təhsilin səmərəliliyidir və təhsilə dair məsləhətləşmə səviyyəsi aşağı olub.

 • Təhsil proqramının əvvəlində nəzarət edə biləcəyimiz məqsədlərdən biri təhsilin səmərəliliyidir və təhsilə dair məsləhətləşmə səviyyəsi aşağı olub.

 • Kurs və müəllimlərdən məmnunluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hər semestrin sonunda aparılır.

 • Təhsil proqramı üzrə xüsusi komitə semestr ərzində iki dəfə toplanır və müvafiq problemləri müzakirə edir.

  • Tələbələrin rəyinə əsasən, təhsil proqramının strukturu artıq dəyişdirilib, Elektronika daha sonrakı mərhələyə keçirilib, birinci sememstrə İnteqrasiya olunmuş mühəndisliyə giriş fənni əlavə edilib.
  • Təqdimat və eston dili və mədəniyyətinin tədrisi üzrə könüllü kurslar daha aydın təsvir edilib.


1. Riyaziyyat, Fizika və s. üzrə güclü baza

 • 1. Riyaziyyat, Fizika və s. üzrə güclü baza

 • 2. Geniş çeşidli bacarıqlar və bilik :

 • - Ünsiyyət bacarıqları (çoxprofilli qruplarda işləmək üçün);

 • - Sahibkarlıq yanaşması və bacarıqları;

 • - Qloballaşma aspektləri (beynəlmiləl

 • şirkətlərdə işləmək üçün);

 • - Kreativlik və innovasiya. • 3. Praktiki mühəndislik təcrübəsi (birinci semestrdən).

 • 4. Problem yönümlü, problemlər əsasında qurulan təlim (real mühəndislik tapşırıqlarının həlli).

 • 5. Çoxprofilli təlim təcrübəsi (texniki problemlərin həlli kontekstində „yumşaq“ bacarıqların tətbiqi).

 • 6. Mühazirələrdən daha çox fəal təlim (laboratoriya, müzakirələr, seminarlar). • 7. Fənlərarası təhsil – iki və ya daha çox fənnin bir kurs və ya şəbəkələşmiş kurs toplusunda birləşdirilməsi.

 • 8. Daha geniş kurslar (≥ 5 ECTS krediti).

 • 9. Tələbəyə öz təlim yolunu seçmək sərbəstliyi verən çevik təhsil proqramları.

: upload -> File -> documents -> 05-2016
05-2016 -> Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq
05-2016 -> Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
05-2016 -> Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
05-2016 -> Azərbaycan respublikasi
05-2016 -> Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
05-2016 -> Bir-birimizlə və mövzu ilə tanışlıq
05-2016 -> Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
05-2016 -> Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri
05-2016 -> Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
05-2016 -> Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi (az-ad-ehea)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə