Tema: Infuzoriyalar tipi o`zgeshelikleri ha`m a`hmiyeti Biologiya oqitiw metodikasi ta’lim bagdari 2 a kurs talabasiYüklə 445 b.
tarix23.01.2018
ölçüsü445 b.
#21856
növüReferat


O`zbekstan Respublikası xalıq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Zoologiya kafedrası

 • Tema: Infuzoriyalar tipi o`zgeshelikleri ha`m a`hmiyeti

 • Biologiya oqitiw metodikasi ta’lim bagdari 2 a kurs talabasi

 • A.Bazarbaevanin’ Omirtqasizlar zoologiyasi pa’ninen

 • REFERAT

 • Ilimiy basshi: b.i.k. Medetov M

 • No’kis-2013


INFUZORIYALAR TIPI

 • INFUZORIYALAR TIPI

 • Infuzoriyalar tipine 4000 nan aslam tur kiredi.

 • Olar tenizde, dushshı suularda, ızg’ar topırakta jasawg’a iykemlesiwi menen birge, geyparaları omırqkasız h’a’m omırtqalı organizmlerde de parazitlik etedi.

 • Infuzoriyalardın denesinde ko’p sandag’ı tur’lishe jaylasqan kirpiksheler ornalasadı.

 • Bul a’piwayılar ushın denede sapa jag’ınan h’a’r tu’rli bolg’an kishkene generativ yadronın’ yamasa mikronukleustin h’a’m u’lken vegetativ yadronın yamasa makronukleustin bolıwı ta’n.Infuzoriyalardın’ ko’pshiliginde kirpiksheler o’mir boyına saqlanadı da olar kirpikliler-tsiliata (Ciliata) klasına birigedi.

 • Infuzoriyalardın’ ko’pshiliginde kirpiksheler o’mir boyına saqlanadı da olar kirpikliler-tsiliata (Ciliata) klasına birigedi.

 • Geypara infuzoriyalarda kirpikler tirishilik tsiklinin belgili bir da’wirinde payda bolıp, son’ joq boladı.

 • Bunday infuzoriyalar sorıwshı infuzoriyalar-suktoriya (Suctoria) klasına toplanadı.

 • Solay etip, infuzoriyalar tipi kirpikli infuzoriyalar (Ciliata) h’a’m sorıwshı infuzoriyalar (Suctoria) bolıp eki klassqa bo’linedi.Kirpikli infuzoriyalar (Ciliata) klası

 • Kirpikli infuzoriyalar (Ciliata) klası

 • Bul klassqa kirgen bir kletkalı organizmlerdin’ dene du’zilisi h’a’m tirishiligi menen jaqsı tanısıw ushın klasstın’ ua’kili retinde tufelka infuzoriyasının yamasa parametsium kaudatumnın (Paramecium caudatum) dene duzilisine tolıg’ırak toktap otemiz.

 • Dene du’zilisi h’a’m fiziologiyası.

 • Tufelka infuzoriyası – parametsium (Paramecium) tuwısına kiredi.

 • Ol dushshı, bo’linip qalg’an suwlarda, xa’wiz suwlarında ko’p ushırasadı.

 • Tufelkanı laboratoriyada kishkene akvariumda qoldan o’siriwgede boladı.1-suwret: Tufelka infuzoriyası yamasa parametsium kaudatumnın’ (Paramecium caudatum) dene du’zilisi

 • 1-suwret: Tufelka infuzoriyası yamasa parametsium kaudatumnın’ (Paramecium caudatum) dene du’zilisiTufelkanın’ u’lkenligi 0,1-0,3 mm. Denesi basqa a’piwayılarg’a qarag’anda quramalılaw duziliske iye.

 • Tufelkanın’ u’lkenligi 0,1-0,3 mm. Denesi basqa a’piwayılarg’a qarag’anda quramalılaw duziliske iye.

 • Tsitoplazması eki qatlamnan quraladı:

 • 1. Ektoplazma - sırtqı qatlam yamasa og’an «korteks» delinedi

 • 2. Endoplazma.

 • Ektoplazma deneni jawıp turatug’ın’ pellikula qatlamın payda etedi.

 • Pellikula 4 qabat membranadan quralıp, onın sırtqı beti ta’rtipli tu’rde jaylasqan 6 mu’yeshli zatlar menen jabılg’an.Tufelkanın’ denesi sırttan ko’p sandag’ı 10-15 mın’ kirpiksheler menen jabılg’an.

 • Tufelkanın’ denesi sırttan ko’p sandag’ı 10-15 mın’ kirpiksheler menen jabılg’an.

 • Kirpikshelerdin’ ishki du’zilisi qamshılılardag’ı qamshının’ du’zilisine usas.

 • Tufelka ju’zgende barlıq kirpiksheler bir bag’darg’a

 • qaray iyilip, kirpikshelerdin’ tolqın sıyaqlı qozg’alısı payda boladı.

 • Tufelka tez h’a’reket etip, sekundına 2,0-2,5 mm aralıqtı ju’zip o’tedi. Bul aralıq onın’ denesinin’ uzınlıg’ınan

 • 10-15 ma’rte ko’p.Ko’pshilik infuzoriyalar sıyaqlı tufelkanın’ ektoplazmasındag’ı kirpikshelerdin’ arasında kishkene tayaqsha formasındag’ı zatlar- trixotsistalar jaylasadı.

 • Ko’pshilik infuzoriyalar sıyaqlı tufelkanın’ ektoplazmasındag’ı kirpikshelerdin’ arasında kishkene tayaqsha formasındag’ı zatlar- trixotsistalar jaylasadı.

 • Trixotsistalar qorg’anıw jumısın atqaradı.

 • Tufelkag’a ximiyalıq h’a’m mexanikalıq ta’sir bolg’anda, mayda haywanlar topılıs jasag’anda yamasa awqat zatların uslag’anda infuzoriyanın’ trixotsistaları sırtqa atılıp shıg’adı h’a’m uzın jipke aylanadı.

 • Son’ ol jipler topılıs jasag’an haywannın’ yamasa awqat zatının’ denesine kirip, za’h’a’ri menen kushli ta’sir etedi.

 • Atılıp joq bolg’an trixotsistalardın’ ornına ektoplazmadan jana trixotsistalar payda boladı.Tufelkanın’ denesinin’ ortalaw jerinde shuqır jeri bolıp, og’an awız aldı boslıg’ı yamasa «peristom» delinedi.

 • Tufelkanın’ denesinin’ ortalaw jerinde shuqır jeri bolıp, og’an awız aldı boslıg’ı yamasa «peristom» delinedi.

 • Peristomnın tu’binde awız tesigi ornalasadı.

 • Awız tesigine tsitostom -kletka awzı delinedi.

 • Awız aldı boslıg’ın u’sh qabat kirpikler qatlamı yamasa membranellalar orap turadı.

 • Kirpiksheler mudamı kozg’alısta bolıp, awızg’a awqat zatlarının’ tu’siwin tezletedi.

 • Tufelka toqtawsız awqatlanıp, tek g’ana ko’beyiw da’uirinde awqatlanıwı waqıtsha toqtaydı.Parametsium (Paramecium) tuwısına kiretug’ın basqa infuzoriyalarda konyugatsiyadan basqa avtogamiya protsessi de boladı.

 • Parametsium (Paramecium) tuwısına kiretug’ın basqa infuzoriyalarda konyugatsiyadan basqa avtogamiya protsessi de boladı.

 • Avtogamiya waqtında eki tufelka bir-biri menen waqıtsha birikpeydi de, yadro apparatının’ o’zgeriwi, sinkarionnın’ payda bolıwı bir infuzoriyanın ozinde boladı.

 • Solay etip, avtogamiya jana payda bolg’an yadrolardın’ qaytadan qosılıwı yamasa o’z-o’zinen tuqımlanıw protsessi boladı.Infuzoriyalardın’ ekologiyası

 • Infuzoriyalardın’ ekologiyası

 • Infuzoriyalardın’ ayırım ua’killeri dushshı suwlarda, tenizlerde, planktonda h’a’m bentosta erkin tu’rde jasaydı.

 • Tintinnidlar (Tintinnidea) semeystvosında 100 ge jaqın tur bar. Olardın denesi kishkene bolıp, organikalıq zattan quralg’an moldir u’yshede, suwdın’ u’stinde jasaydı.

 • Dushshı suwdın h’a’m tenizdin’ tu’binde, jag’ag’a jaqın shege, ılayda da ko’p sandag’ı 250-300 infuzoriya tu’rleri jasaydı. Bunday infuzoriyalarg’a psammofil infuzoriyalar delinedi.Infuzoriyalar awqkatlanıw usılına qaray da h’a’r tu’rli boladı.

 • Infuzoriyalar awqkatlanıw usılına qaray da h’a’r tu’rli boladı.

 • Ko’pshiligi bakteriyalar, bir kletkalı vodorosller menen awqatlanadı.

 • Geypara infuzoriyalar jırtqısh bolıp, o’zinen u’lken haywanlardı da awqat ushın paydalanadı.

 • Mısalı didiniya (Didinium) o’zinen u’lken tufelka menen awqatlanadı.

 • Erkin jasaytug’ın infuzoriyalardın’ o’zleri de omırtqasız h’a’m omırtqalı organizmler ushın awqat zatı boladı.

 • A’sirese infuzoriyalar uwıldırıqtan jana shıqqan kishkene balıqlardın’ tiykarg’ı awqat zatı boladı.Parazit infuzoriyalar

 • Parazit infuzoriyalar

 • Bul infuzoriyalarg’a 120 dan aslam tu’r kiredi.

 • Olardın’ ko’pshiligi entodinomorfalar (Endodinomorpha) otryadına kirip, qara mallardın’ asqazanında simbiont xalında jasaydı.

 • Ten kirpikli infuzoriyalardan extioftirius (Ichthyophtirius) h’a’m trixodinalar (Trichodina) balıqlardın terisinde, sag’ag’ında parazitlik etip, kop zıyan beredi.

 • Valantidiy (Balantidium coli) adamnın’ juwan isheginde parazitlik etip, ishten qan ketiw keselligin payda etedi.PAYDALANILG`AN A`DEBİYaTLAR:

 • PAYDALANILG`AN A`DEBİYaTLAR:

 • 1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М. «Высшая школа» 1981.

 • 2. Dubovskiy G.K., Ummamatov A.M. Zoologiyadan wquv qullanma. T.1991.

 • 3. Mavlanov O., Xurramov Sh., Narbaev Z. Umirtqasizlar zoologiyasi. T.2002.

 • 4. Mavlanov O., Xurramov Sh. Umirtkasizlar zoologiyasi. T.1998.

 • 5. Norbaev Z.N. Umirtkasiz xayvonlar zoologiyasidan amaliy mashg`ulotlar. T.1991.

 • 6. Allamuratov B.A., Allamuratova G.B. Omırtqasızlar zoologiyası. N.2005.

 • 7. Allamuratov B.A., Allamuratova G.B. Omırtqasızlar zoologiyasınan

 • laboratoriyalıq jumıslar. N.2001.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə