Teqvim-2015. pdfYüklə 42,04 Kb.

səhifə40/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   173

87
Tarixdə bu gün
95 
illiyi
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi  
1920
MART
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agent-
liyi - AzərTAc respublikanın aparıcı 
informasiya agentliyi, yerli və xarici 
KİV-lər üçün yeganə  rəsmi dövlət in-
formasiya mənbəyidir. 
1920-ci il mart ayının 1-də  Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən 
yaradılmış AzərTAc sonralar, Sovet 
hakimiyyəti illərində müxtəlif adlarla 
fəaliyyət göstərmisdir.
Azərbaycan yenidən dövlət 
müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra 
agentlik özünün tarixi adını  bərpa et-
mişdir. 1995-ci il mart ayının 3-dən 
Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Te-
leqraf Agentliyi, 2000-ci il yanvar ayı-
nın 17-dən Azərbaycan Dövlət Teleqraf 
Agentliyi adlandırılmışdır. 
AzərTAc rəsmi dövlət xəbərləri ilə 
yanaşı, ictimai-siyasi, iqtisadi mövzu-
larda, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 
idman,  ətraf mühit və s. haqqında 
fasiləsiz olaraq bütün sutka ərzində 
Azərbaycan, ingilis, rus, fransız, alman 
və ərəb dillərində dəqiq və operativ in-
formasiya verir. 
AzərTAc  İTAR-TASS (Rusiya), 
Anadolu agentliyi (Türkiyə), Sinxua 
(Çin), AGERPRES (Rumıniya), Uk-
rinform (Ukrayna), BTA (Bolqarıstan), 
ANSA (İtaliya), İRNA (İran), TANYUQ 
(Serbiya), BELTA (Belarus), Mold-
pres (Moldova), ATA (Albaniya), MTI 
(Macarıstan), MENA (Misir), PETRA 
(İordaniya), ANTARA (İndoneziya), 
MONTSAME (Monqolustan), Yonhap 
(Koreya Respublikası), LETA (Latvi-
ya), Kabar (Qırğızıstan), Kazinform 
(Qazaxıstan), KUNA (Küveyt), Xovar 
(Tacikistan), KYODO (Yaponiya), Bu-
aNews (Cənubi Afrika Respublikası), 
AGİ (İtaliya), QNA (Qətər) informasi-
ya agentlikləri ilə əməkdaşlıq haqqında 
sazişlər imzalamışdır. 
2004-cü ildə Asiya və Sakit Oke-
an Ölkələri  İnformasiya Agentlikləri 
Təşkilatına (OANA), 2008-ci ildə Av-
ropa Xəbər Agentlikləri Alyansına 
(EANA) üzv qəbul edilmişdir. 
AzərTAc Müstəqil Dövlətlər Birliyi-
nin üzvü olan ölkələrin Milli İnformasiya 
Agentlikləri Assosiasiyasının (ANİA), 
Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyinin 
(TKA), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Milli 
İnformasiya Agentlikləri Assosiasiyası-
nın (PANİA) təsisçilərindən biridir. 
AzərTAc 2008-ci ildən “AsiaPulse” 
- Asiya xəbər agentlikləri konsorsiumu-
nun üzvüdür.
AzərTAc-ın ABŞ,  İngiltərə, Fransa, 
Almaniya, Avstriya, Latviya, Macarıs-
tan, Rusiya, Ukrayna, Misir, Türkiyə, 
Gürcüstan, İran, Orta Asiya, Çin və Ya-
poniyada, respublikanın bölgələrində 
müxbir məntəqələri fəaliyyət göstərir.
AzərTAc foto və yazılı informasiya-
larla yanaşı, ölkənin sosial, siyasi, iqti-
sadi, idman həyatından videoxəbərlər 
hazırlayır, onları internet resursunda və 
sosial şəbəkələrdə yayır. Agentliyin mul-
timedia və videoxəbər xidməti “Gəzdim 
Azərbaycanı”, “Abidələrimiz”, “Dünya 
şəhərləri”, “Sənət korifeylərimiz” və 
digər bir sıra layihələr həyata keçirir.
2013-cü ilin sentyabrından AzərTAc-
ın Uşaq Bilik Portalı fəaliyyət göstərir.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Dövlət 
Teleqraf Agentliyinin 
(AzərTAc-ın) fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 22 aprel 2010-
cu il //Azərbaycan.- 2010.- 
23 aprel.- S.1.
Azərbaycan Dövlət Teleq-
raf Agentliyinin - AzərTAc-
ın 90 illik yubileyi təntənəli 
şəkildə qeyd edilmişdir     
//Azərbaycan.- 2010.- 2 
mart.- S.4.
Azərbaycan Dövlət 
Teleqraf Agentliyində ulu 
öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 90-cı 
ildönümü münasibətilə 
yubiley tədbiri keçirilmiş-
dir //Azərbaycan.- 2013.-          
5 may.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azertag.com
www.az.wikipedia.org
www.elibrary.az
1


88
Tarixdə bu gün
Daxili Qoşunlar Günü 
1995
MART
Daxili Qoşunlar 1991-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı ilə yaradılmışdır.
Daxili Qoşunların funksiyaları, 
vəzifələri, fəaliyyətinin əsas prinsipləri 
“Daxili Qoşunların statusu haqqında 
Azərbaycan Respublikasının 1994-cü 
il tarixli Qanunu” ilə müəyyən olun-
muşdur. Həmin Qanuna əsasən Daxili 
Qoşunlar aşağıdakı  vəzifələri yerinə 
yetirir:
• digər daxili işlər orqanları ilə 
birlikdə  şəhərlərdə  və digər yaşayış 
məntəqələrində post-patrul xidməti 
vasitəsilə ictimai asayişin qorunmasın-
da, habelə kütləvi tədbirlər keçirilərkən 
ictimai təhlükəsizliyin təmin olunma-
sında iştirak edir; 
mühüm dövlət obyektlərini, kom-
munikasiya qurğularını, xüsusi yükləri 
mühafizə edir;  
• mühafizə olunan əraziyə soxul-
muş şəxslərin axtarılmasında və tutul-
masında iştirak edir; 
• Azərbaycan Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyinin Təchizat  İdarəsinin 
anbarlarını 
və 
hərbi bazalarını 
mühafizə edir; 
• mühafizə olunan obyektlərdə  və 
qurğularda qəzaların, yanğınların, 
təbii fəlakətlərin və buna bənzər başqa 
halların nəticələrinin ləğvində  iştirak 
edir; 
• yaşayış  məntəqələrində kütləvi 
iğtişaşların qarşısının alınmasında iş-
tirak edir; 
• qəzalar, bədbəxt hadisələr, yanğın-
lar, təbii fəlakətlər və başqa fövqəladə 
hallar zamanı, habelə fövqəladə 
vəziyyətin hüquqi rejimi təmin 
edilərkən adamların xilas edilməsi, 
sahibsiz qalmış  əmlakın mühafizəsi, 
ictimai asayişin qorunması üçün 
təxirəsalınmaz tədbirlər görməklə da-
xili işlər orqanlarına kömək göstərir; 
• cəzaçəkmə müəssisələrində küt-
ləvi iğtişaşların qarşısını almağa 
kömək göstərir; 
• mühafizədən qaçmış  məhkumla-
rın və  həbs edilmiş  şəxslərin axtarıl-
masında və tutulmasında iştirak edir; 
• zərurət olduqda Azərbaycan Res-
publikasının  ərazisinin müdafiəsində 
iştirak edir.
Daxili Qoşunlara başqa vəzifələr 
ancaq qanunla həvalə edilə bilər.
Hərbi qanunvericilik, nizamna-
mələr, hərbi qulluqçuların xidmət keç-
məsi məsələləri üzrə Daxili Qoşunla-
rın fəaliyyəti Silahlı Qüvvələr üçün 
müəyyən edilmiş  hərbi-normativ akt-
larla nizamlanır.
Daxili Qoşunların Komandanı bir-
başa Daxili İşlər nazirinə tabedir və 
onun müavinidir.
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 9 mart 1995-ci il tarixli Fərmanı 
ilə Qoşunların Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda Ermənistanın hərbi 
təcavüzünə qarşı döyüşə başladığı gün 
- martın 12-si “Daxili Qoşunlar Günü” 
elan edilmişdir.
Ə d ə b i y y a t
Daxili Qoşunlar                   
//Azərbaycan Milli Ensik-
lopediyası: Azərbaycan.- 
Bakı, 2007.- S.369.
Daxili Qoşunlar daim 
Azərbaycan xalqı-
na və dövlətçiliyinə 
sədaqətlə xidmət etmişdir                    
//Azərbaycan.- 2011.- 13 
mart.- S.3.
Həsənov, Z. Daxili Qoşunlar 
yüksəliş mərhələsini yaşayır  
/Z.Həsənov //Azərbaycan.- 
2011.- 12 mart.- S.4. 
Məzahiroğlu, C. Daxi-
li qoşunlar: islahatlar 
və perspektivlər. Yaxın 
vaxtlarda bu qurumda 
mülki şəxslərin sayı iki dəfə 
artırılacaq /C.Məzahiroğlu 
//Ayna.-2012.- 17 mart.- 
S.10-16.
 
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www. e-qanun.az 
www. mia.gov.az
12
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə