Teqvim-2015. pdfYüklə 42,04 Kb.

səhifə55/173
tarix13.11.2017
ölçüsü42,04 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   173

119
   MA
Y
 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş.
B. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30
31 

Şuşanın işğalı günü (08.05.1992)
• 
Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
• 
Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında 11 
• 
maddədən ibarət Kürəkçay müqaviləsinin 
bağlanmasının 210 ili  (14-21.05.1805)
Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
• 
Laçın rayonunun işğalı günü (17-18.05.1992)
• 
Rеspublika Günü (28.05.1990)
• 
1918-ci ildə Azərbaycanda ilk demokratik respublika yaranan zaman və yara-
nandan sonra Üzeyir Hacıbəyli o vaxt gedən ictimai-siyasi proseslərin fəal iştirak-
çısı olmuşdur. O, görkəmli bir şəxsiyyət kimi həmin proseslərin düzgün istiqamətdə 
getməsinə  təsir etmiş  və o ağır dövrdə, çətin dövrdə xalqımızın milli mənliyinin 
yüksəlməsi üçün çox səy göstərmişdir. Üzeyir bəy Hacıbəyli bədii yaradıcılığa 
publisistika ilə başlamışdır. O, “Kaspi”,  “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət”, 
“İqbal”, “Yeni İqbal” qəzetlərində  və “Molla  Nəsrəddin” jurnalında “Ordan-
burdan”, “O yan-bu yan” və s. başlıqlar altında “Ü”, “Filankəs”, “Behmankəs” 
və s. gizli imzalarla dövrün mühüm ictimai-siyasi, maarifçilik  məsələlərinə dair 
çoxlu məqalə, felyeton və satirik miniatürlər dərc etdirmişdir. 
Hacıbəyli həm də böyük musiqişunas alim idi. O, müasir Azərbaycan elmi mu-
siqişunaslığının əsasını qoymuş, musiqiyə dair çoxlu məqalələr yazmış, tədqiqatlar 
aparmışdır.
 Üzeyir Hacıbəyli ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin mətbu orqanı olan 
“Azərbaycan” qəzetinin redaktoru olmuş  və bu qəzetin fəaliyyətində  həm öz 
məqalələri ilə, həm də rəhbərliyi ilə çox böyük xidmətlər göstərmişdir.
Bütün ömrü boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə xidmət edən bu unu-
dulmaz şəxsiyyət 300-dən çox xalq mahnısını nota salmış, marş, kantata, fantazi-
ya, mahnı və romanslar, kamera və xor əsərlərini yazmışdır. 
1 may 
Gün çıxır 06:40 
Gün batır 20:36
31 may 
Gün çıxır 06:13  
Gün batır 21:04
21 aprel-  
21 may
Buğa bürcünün 
Nişanı Yerdir. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Buğa 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
təbiətcə 
emosional 
olurlar. 
130 il
1885-1948
Üzeyir Hacıbəyli


120
Milli ədəbiyyat 
Şair, filologiya elmləri namizədi Əliyev Ağa Əliqəmə oğlunun (Ağa Laçınlı) 
(05.05.1940-25.11.2007) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq yazıçısı İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlunun (11.05.1935) 
anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq, yazıçı Haqverdiyev Əbdürrəhimbəy 
Əsəd bəy oğlunun (17.05.1870-11.12.1933) anadan olmasının 145 illiyi
Xalq  şairi Rzayev Rəsul  İbrahim oğlunun (Rəsul Rza) (19.05.1910-
01.04.1981) anadan olmasının 105 illiyi
Şair, tərcüməçi Quliyev Vaqif İttifaq oğlunun (Vaqif Bəhmənli) (23.05.1955) 
anadan olmasının 60 illiyi
Şair, publisist, xeyriyyəçi Heybətbəyov Haşım bəy Hacı  bəy oğlunun 
(24.05.1870-1931) anadan olmasının 145 illiyi
Şair, publisist, ictimai xadim Nəcəfov  Əliqulu  Ələkbər oğlunun (Əliqulu 
Qəmküsar) (24.05.1880-14.03.1919) anadan olmasının 135 illiyi
Şair, publisist Mirzə Cabbar Əsgər oğlu  Əsgərzadə Bağçabanın (Cabbar 
Əsgərzadə) (24.05.1885-1966) anadan olmasının 130 illiyi
Şair, tərcüməçi Məmmədov  Əli (Əli Səngərli) (24.05.1930-23.04.2009) 
anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi,  şair, publisist Sadıqov Fikrət Abbas oğlunun 
(Fikrət Sadıq) (30.05.1930) anadan olmasının 85 illiyi
Folklor
AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü  İmanov Muxtar Kazım oğlunun (28.05.1955) anadan olmasının 60 
illiyi
Dünya ədəbiyyatı 
Rus yazıçısı  Şoloxov Mixail Aleksandroviçin (24.05.1905-21.02.1984) 
anadan olmasının 110 illiyi 
Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Xalq rəssamı  Əzimzadə  Əzim Aslan oğlunun (07.05.1880-15.06.1943) 
anadan olmasının 135 illiyi
2015
MAY
125
126
127
128
129
130


121
Xalq rəssamı Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlunun (11.05.1915-15.06.1971) 
anadan olmasının 100 illiyi
Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti Qacar Sürəyya Sədrəddin qızının  (01.05.1910- 27.07.1992) 
anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti Məmmədov Yaqub Məhəmməd oğlunun (05.05.1930-07.07.2002) 
anadan olmasının 85 illiyi
Rus bəstəkarı Çaykovski Pyotr İliçin (07.05.1840-06.11.1893) anadan 
  
olmasının 175 illiyi
Teatr.Kino
Xalq artisti, rejissor Abbasov Zülfüqar Qulu oğlunun (03.05.1940) anadan 
olmasının 75 illiyi
Xalq artisti İsgəndərov Adil Rza oğlunun (05.05.1910-18.09.1978) anadan 
olmasının 105 illiyi 
Xalq artisti Novruzov Ramiz Qəvvam oğlunun (25.05.1955) anadan 
olmasının 60 illiyi
Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mirabov Rəşad Akif oğlunun (03.05.1975-
17.03.1995) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rzayev Qasım Qara oğlunun (05.05.1970-
14.05.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Səmədov Pərviz  Əbdüləhəd oğlunun 
(05.05.1970-15.05.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Slesaryov Mixail Aleksandroviçin 
(08.05.1955-13.04.2014) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  Məmmədov  Natiq Bəşir oğlunun 
(11.05.1975-04.10.1994) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  İsgəndərov Famil İsgəndər oğlunun 
(15.05.1975-17.03.1995) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlunun (20.05.1960-
01.10.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abdullayev Maşallah Babakişi oğlunun 
(27.05.1950) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Karlov Yevgeni Nikolayeviçin (31.05.1960-
11.04.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Siyasət.Hərbi iş
Sovet  İttifaqı  Qəhrəmanı Bağırov Müseyib Bağır oğlunun (09.05.1915-
22.02.1944) anadan olmasının 100 illiyi
140
138
136
139
131
133
132
134
135
137
141
144
143
142
Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   173


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə