Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 0,84 Mb.
səhifə1/15
tarix21.04.2018
ölçüsü0,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ,


1.BÖLÜM

TEZ ÖZETLERİ  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

  9. Kimya Anabilim Dalı

  10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

  21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  22. Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

  23. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı  24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

  25. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  26. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

1.30 Enformatik..........................................................................................................................................

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI  


GÜNEŞ Orhan
Tez Adı : Seçilmiş Galaktik Açık Yıldız Kümelerinin Dinamik Evrimi

Danışman : Prof. Dr. Yüksel KARATAŞ

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Programı : -

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Yüksel KARATAŞ

Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK

Prof. Dr. Tansel AK

Doç. Dr. Kadri YAKUT

Doç. Dr. Selçuk BİLİRSeçilmiş Galaktik Açık Yıldız Kümelerinin Dinamik Evrimi
Bu doktora tez çalışmasında, Yaş ≥ 100 Myıl olan 40 açık yıldız kümesinin olası küme üyeleri 2MASS JHKs fotometrik verilerine uygulanan istatistiksel Alan Yıldızı Temizleme Yöntemi yardımıyla belirlenmiştir. Kümelerin (J-H) - J renk-parlaklık diyagramlarının Padova eşyaş eğrileri ile çakıştırılmasından renk artıkları E(J-H) ve E(B-V), Yaş, uzaklık modülü (m-M)J, Güneş’e uzaklık d, eş zamanlı olarak elde edilmiştir. Yapısal parametreler gözlenen radyal yoğunluk profillerinin iki parametreli King profilleri ile çakıştırılmasından tayin edilmiştir.

Dynamical Evolution of Selected Galactic Open Star Clusters
In this doctoral thesis, probable cluster members of 40 open clusters with Age ≥ 100 Myr have  been selected by means of statistical field star decontamination applied to 2MASS JHKs photometric data. By fitting Padova isochrones to (J-H) - J  diagrams, the interstellar reddening E(J-H), and consequently, E(B-V), the apparent distance modulus (m-M)v, the distance (d), and the age (A) of these clusters have been inferred simultaneously. Structural parameters have been derived by fitting theoretical King profiles to the observed stellar radial density profiles.

FİZİK ANABİLİM DALI


ŞEN Sercan
Tez Adı : CMS Deneyinde Geniş Çabukluk Açıklığı Olaylarının Araştırılması

Danışman : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Haşim MUTUŞ

Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR

Doç. Dr. Ekrem AYDINER

Doç. Dr. Taylan YETKİNCMS Deneyinde Geniş Çabukluk Açıklığı Olaylarının Araştırılması
LHC’deki CMS dedektörünün minimum tetikleme veri örnekleri kullanılarak TeV’deki proton-proton çarpışmalarında ileri geniş çabukluk açıklığının diferansiyel tesir kesiti () ölçüldü. Veri örneklerinin toplam parlaklığı ’na karşılık gelmektedir. Küçük çabukluk açıklığı büyüklüklerinde kırınım olmayan katkının exponansiyel olarak düştüğü gözlendi ve olayları için diferansiyel tesir kesiti açıklık büyüklüğü birimi başına yaklaşık 1 mb olarak ölçüldü. Ayrıca, CMS detektörünün ileri çabukluk bölgelerindeki enerji akışı () ve TeV çarpışmalarında farklı olay sınıfları için ölçüldü. Ölçümler 3.15 < |η| < 4.9 sanki-çabukluk bölgesinde minimum tetikleme olayları ve en azından iki yüksek-momentumlu jet içeren olaylar için yapıldı ve sonuçlar çeşitli Monte Carlo olay üreteçlerinin öngörüleri ile karşılaştırıldı.

Investigation of Large Rapidity Gap Events at CMS Experiment
The differantial cross section of forward rapidity gaps () is measured in proton-proton collisions at TeV using minimum bias data sample of CMS detector at the LHC. The data sample corresponds to an integrated luminosity of . An exponantial falling non-diffraction contribution is observed at small rapidity gap sizes and the differantial cross section for events is approxtimately measured as 1 mb per unit of gap size. In addition, the energy flow () in the forward rapidity regions of CMS detector is measured for different event classes at and TeV collisions. The measurements are made in the pseudorapidity range 3.15 < |η| < 4.9 for minimum-bias events and events with at least two high-momentum jets, and the results are compared to the predictions of various Monte Carlo event generators.

ULUYAZI Gülçin

Tez Adı : Zar-Evren Modellerinde Zara-Dayalı Ve Bulka – Dayalı Çözümlerin Eşdeğerliliğinin Araştırılması

Danışman : Prof. Dr. Haşim Mutuş

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Matematiksel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Haşim Mutuş

Prof. Dr. Şehsuvar Zebitay

Prof. Dr. Ömer Oğuz

Prof. Dr. Gediz K. Akdeniz

Prof. Dr. Hasan Tatlıpınar

Zar-Evren Modellerinde Zara-Dayalı Ve Bulka – Dayalı Çözümlerin

Eşdeğerliliğinin Araştırılması
Kozmolojide zar-evren modellerinin ele alınmasında iki yaklaşım mevcuttur: zara-dayalı veya bulka-dayalı yaklaşım. Zara-dayalı yaklaşımda, zar, bir koordinat sistemi üzerinde sabit seçilirken, bulka-dayalı yaklaşımda ekstra boyut doğrultusunda hareket ettiği için artık statik değildir.
Tezde öncelikle zar-evren modellerinin matematiksel altyapısı sunulmuş, ardından bulka-dayalı yaklaşımdan zara-dayalı yaklaşıma geçişi gösteren formalizm mümkün en genel anizotropik hal için inşa edilmiştir. Elde edilen ifadelerin, literatürde bu iki yaklaşımın eşdeğerliğinin Scw-AdS uzayı için gösterildiği [33] durumu kapsadığı gösterilmiştir. Hesapların sonucunda, en genel anizotropik bulka-dayalı metriğin eşdeğerinin, anizotropik Gaussal Normal Koordinatlar formunda olduğu bulunmuştur.
Dönüşümün etkilerini göstermek amacıyla, çözümlerini kendimiz bulduğumuz bir anizotropik model, bir de literatürden seçilmiş izotropik model ele alınarak bulka-dayalı yaklaşımdan hareketle, bu modellerin zara-dayalı eşdeğerleri bulunmuştur. Son olarak, her iki yaklaşımda verilen uzay-zamanın özellikleri, literatürdeki diğer modellerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

 Investıgatıons of The Equıvalence of The Brane-Based and The Bulk-Based

Solutıons In Brane-World Models
There are two different approaches to handle brane-world models: brane-based or bulk-based. In the brane-based approach, the brane is chosen to be fixed on a coordinate system, whereas in the bulk-based approach it is no longer static as it moves along the extra dimension.
We first present mathematical background of brane-world models and then construct the formulas for the most generalized representation of static anisotropic model providing the transformation of the bulk-based approach to the brane-based one. It was shown that our results cover the solutions in [33] which explores the equivalence metric of Scw-AdS space-time. At the end of driven calculations, we find that the equivalence of the most general anisotropic bulk-based metric is an anisotropic metric in the form of Gaussian Normal Coordinates.
To illustrate the implications of transformation, we investigate corresponding versions in brane-based approach of two different bulk-based models which one of them is isotropic and chosen from literature while the other is anisotropic and found solutions by us. At the end of study, we give a detailed explanation for both of two approaches by comparing other models in literature.

ÜZAR Neslihan

Danışman :Doç. Dr. Ekrem Aydıner

Anabilim Dalı :Fizik

Programı (Varsa) :Katıhal Fiziği

Mezuniyet Yılı :2013

Tez Savunma Jürisi :Doç. Dr. Ekrem Aydıner

Prof. Dr. K. Gediz Akdeniz

Prof. Dr. Nurten Öncan

Prof. Dr. Hasan Tatlıpınar

Prof. Dr. Kubilay Kutlu
Klasik ve Kesirli Yaklaşım Temelinde Etkileşimli Bozon Gazlarının Bose-Einstein Yoğuşması ve

Dinamiğinin İncelenmesi
Bu tez çalışmasında, klasik Gross-Pitaevskii denkleminin kısa bir tanımı yapıldıktan sonra

Bose-Einstein yoğuşmasının zamana bağlı taban durum dinamiğini incelemek için kesirli

mertebeden türev içeren Gross-Pitaevskii denklemleri önerilmiştir. Kesirsel Gross-Pitaevskii

denkemlerinin zayıf etkileşimli bozonik sistemlerin non-Markovian süreçlerini, Gaussian

olmayan dağılımlarını ve uzun erimli etkileşmelerini içerebileceğini düşünmekteyiz. Biz non-

Makovian süreçlerin bellek etkileri ile ilgilendiğimizden sadece zaman kesirsel Gross-

Pitaevskii denklemi ile ilgilendik. Homotopy Pertürbasyon Yöntemini kullanılarak herhangi

bir dış potansiyelin uygulanmadığı ve optiksel örgü potansiyeli

varlığında parçacıklar arası çekici ve itici etkileşmenin olduğu durumlar için klasik ve zaman

kesirsel Gross-Pitaevskii denklemlerinin çözümleri elde edildi. Bu potansiyeller ve

etkileşmeler için klasik Gross-Pitaevskii denkleminin Homotopy Pertürbasyon Yöntemi ile

bulunan çözümlerinin, bu denklemlerin analitik çözümleri ile aynı olduğu gösterildi. Ayrıca

bu potansiyeller ve etkileşmeler için zaman kesirsel Gross-Pitaevskii denkleminin

çözümlerinin Mittag-Leffler fonksiyonu cinsinden verilebileceği bulunmuştur. Zaman kesirsel

Gross-Pitaevskii denklem çözümlerinin bozonik parçacıkların Bose-Einstein yoğuşmasının

taban durum dinamiğinin zamana bağlı değişimin üstel formdan saptığı ve zamanın gerilmiş

(streched) üstel formda değiştiğini ortaya koymaktadır.

Investigation of the Bose-Einstein Condensation and Dynamics of Interacting Bose Gases

Based on Classical and Fractional Approach
In this study, after we have briefly introduced the standard Gross- Pitaevskii equation, we have suggested

fractional Gross-Pitaevskii to investigate the time-dependent ground state dynamics of the Bose-Einstein

condensation. We think that fractional Gross-Pitaevskii equation can include the non-Markovian process or non-

Gaussian distribution and long-range interactions of weakly interacting bosonic particle system. We are

interested in memory effect of non-Markovian process; we only focused the time-fractional Gross-Pitaevskii

equation. We have obtained solutions of the Gross-Pitaevskii equation of the integer and fractional order for

attractive and repulsive interactions in the case external trap potentials and optical lattice potential

using Homotopy Perturbation Method. We have found that the Homotopy Perturbation Method

solutions of the standard Gross-Pitaevskii equation for these potentials and interactions are the same analytical

results of it. Furthermore we have also found that solutions of the time-fractional Gross-Pitaevskii equation for

these potentials and interactions can be given in terms of Mittag-Leffler function. The solution of the time-

fractional Gross-Pitaevskii equation provide that the time evolution of the ground state dynamics of Bose-

Einstein condensation of bosonic particles deviates exponential form and evolves with time as stretched

exponentially.

NUTKU Ferhat

  
Danışman : Prof. Dr. M. Çetin ARIKAN

Anabilim Dalı : Fizik

Programı (Varsa) : Katıhal Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. M. Çetin ARIKAN

Prof. Dr. Yüksel ERGÜN

Doç. Dr. Ayşe EROL

Doç. Dr. Afif SIDDIKİ

Doç. Dr. Oğuzhan GÜRLÜ


DÜŞÜK BOYUTLU YARIİLETKEN SİSTEMLERDE ELEKTRONİK TRANSPORT OLAYLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada düşük boyutlu yarıiletken sistemlerin bir örneği olan GaAs/AlxGa1-xAs kuantum kuyulu kırmızıaltı fotodedektör (QWIP) yapılarında elekronik transport olayları, teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Yapılar GaAs/AlxGa1-xAs tabanlı olup, farklı oranlarda Al ihtiva eden, merdiven tipi QWIP olarak adlandırılan, basamaklı bariyerlere sahip n-tipi katkılı kuantum kuyuları içermektedir.


Bu yapılarda elektronik transport olayları, teorik ve deneysel olarak, düşük ve yüksek elektrik ve manyetik alanlar altında çalışılmıştır. Çalışmalarda 3 farklı QWIP yapısı kullanılmıştır. Bunlardan 2 yapı, hem dik, hem de paralel transporta uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Böylece, aynı yapının özellikleri, dik ve paralel uygulanan elektrik alanlar altında karşılaştırılmalı olarak çalışılmıştır. Çalışmalarda, yüksek ve düşük elektrik alanlar altında I-V karakterizasyonu, Hall olayı karakterizasyonu ve magnetorezistans ölçümleri, 4-300 K sıcaklık bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Optik karakterizasyona yönelik olarak oda sıcaklığında Fourier transformlu kırmızıaltı spektroskopi (FTIR) ölçümleri yapılmıştır. Yapılar, öncelikle teorik olarak modellenmiş, enerji band diyagramları oluşturulmuştur. Elde edilen deneysel veriler, bu teorik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Yapıların kuantum kuyularında bir adet bağlı seviye ve bariyerlerin hemen üzerinde yarıbağlı seviyeler hesaplanmıştır. Dikey örneklerde, aktivasyon enerjilerinin 8-10 µm dalgaboyu aralığına karşılık geldiği; düşük sıcaklıklarda tünellemenin, yüksek sıcaklıklarda termal yardımlı tünellemenin ve termoiyonik emisyonun etkin transport mekanizması olduğu tespit edilmiştir. Paralel örneklerde, teorik hesaplar ve Hall ölçümleri sonucunda paralel iletkenliğin olduğu öngörülmüştür. Düşük sıcaklık ve düşük manyetik alan altında negatif magnetorezistans olayı gözlemlenmiştir. Tüm yapılarda 18-25 μm dalgaboyu aralığında, GaAs'ten kaynaklanan çoklu fonon absorpsiyonunun baskın olduğu tespit edilmiştir.

  

  

 

 An InvestIgatIon of electronIc transport processes In low dImensIonal semIconductor systems

In this work electronic transport processes have been investigated theoretically and experimentally on GaAs/AlxGa1-xAs quantum well infrared photodetector (QWIP) structures which are examples of low dimensional semiconductor systems. The structures, which are named as staircase type QWIP are based on GaAs/AlxGa1-xAs and have n-type doped quantum wells with stepped barriers including various Al concentrations.


In these structures electronic transport processes have been studied at low and high electric and magnetic fields theoretically and experimentally. 3 different QWIP structures have been used in the studies. Among these, 2 structures have been prepared being suitable for both vertical and parallel transport. In this way, properties of the same structure have been studied comparatively by the applied vertical and parallel electrical fields. In these studies, I-V characterization under low and high electrical fields, Hall effect characterization and magnetoresistance measurements at the temperature range of 4-300 K have been done. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) mesurements have been done at room temperature intended for optical characterization. At first, the structures have been modelled theoretically, energy band diagrams were prepared. Experimentally obtained data have been compared with these theoretical results.
In the quantum wells of the structures a bound state and just above the barriers quazi-bound states have been calculated. For vertical samples, activation energies corresponding to 8-10 µm wavelength have been determined. It has been determined that at low temperatures tunneling, at high temperatures thermally assisted tunneling and thermionic emission are the effective transport mechanisms for vertical samples. As the result of theoretical calculations and Hall measurements parallel conduction has been concluded for parallel samples. At low temperatures and low magnetic fields negative magnetoresistance effect has been observed. It has been determined that between 18-25 μm wavelength range, multiphonon absorption is dominant due to GaAs.

  

Fatma AYDOĞMUŞTez Adı : Spinör Tipi İnstanton Çekicilerinin Faz Uzayında Davranışları

Danışman : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 10.01.2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Haşim MUTUŞ

Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR

Prof. Dr. Sehban KARTAL

Prof. Dr. Handan GÜRBÜZSpinör Tipi İnstanton Çekicilerinin Faz Uzayında Davranışları
Feza Gürsey, 1956 yılında, Heisenberg ve Bohr’ un rüyası olan atom altı temel parçacıkların bir teori altında toplanmasını mümkün kılacak, dört boyutlu konformal invaryant ve non-lineer saf spinör etkileşmeli bir model önerdi. Dört boyutlu konformal invaryant saf spinör alanlı bir model olarak Gürsey Model alanlar teorisinde yazılabilmiş birinci mertebeden daha yüksek türevler içermeyen tek model olma özelliğine de sahiptir. Sonraki yıllarda Kortel tarafından Gürsey non-lineer dalga denkleminin bir çözüm sınıfı bulunmuş ve bunların özel bir durumunun instantonlara(Gürsey instantonları) karşılık geldiği Akdeniz tarafından konformal simetrinin kendiliğinden kırılması yöntemiyle bulunmuştur.
Son zamanlarda iki boyutlu spinör tipi Thirring instantonlarının davranışları faz uzayında incelenmiştir. Bu tezde Gürsey instantonlarının dinamik yapılaşması ve evrimi incelenmiş ve evrimi ifade eden faz diyagramları çizilmiştir. Ayrıca instanton yapısını anlamak için farklı boyut ve kuvantum spinör sayılarına sahip Gürsey ve Thirring instantonlarının faz uzayı davranışları karşılaştırılmıştır. Son olarak kuvantum tedirgeme ve periyodik besleme altında Gürsey instantonlarının non-lineer dinamiği tartışılmıştır.

 
The Behaviours of Spinor Type Attractors in Phase Space


A four-dimensional conformal invariant pure spinor wave equation with nonlinear self-coupled spinor term had been proposed in mid-fifties by Feza Gürsey as a possible basis for a unitary description of elementary particles ( Heisenberg-Bohr dream). Gürsey’s Spinor Model is only possible conformally invariant pure spinor model, which contains no derivatives higher than the first. A class of exact solutions Gursey Spinor wave equation has been found by Kortel long ago. The special case of Kortel wave solutions of the Gursey Spinor wave equation was shown to correspond to instantons (Gursey instantons) which reflect the spontaneous symmetry breaking of the conformal invariance by Akdeniz.
Recently, the behaviours of two dimensional spinor type Thirring instantons has been investigated in phase space. In this thesis, we have investigated dynamic characteristics and evolution of Gursey instantons in phase space. We also compared the behaviours of Gursey and Thirring instantons in phase space to understand instanton structure between different quantum spinor number as well as dimensions. Finally we discussed the nonlinear dynamics of Gursey instantons under quantum fluctuation and periodic feedback.


GÜZELÇİMEN Feyza

Tez Adı : Lantan I ve Vanadyum I Elementlerinin Aşırı İnce Yapılarının İncelenmesi

Danışman : Prof. Dr. Gönül BAŞAR

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Atom ve Molekül Fiziği Programı

Mezuniyet Yılı : 2013

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Gönül BAŞAR

Prof. Dr. Ayşen E. ÖZEL

Prof. Dr. Çetin ARIKAN

Prof. Dr. Sevim AKYÜZ

Doç. Dr. Gülay ACAR

Lantan I ve Vanadyum I Elementlerinin Aşırı İnce Yapılarının İncelenmesi
Bu çalışmada, nötr Lantan (La I) ve nötr Vanadyum (V I) elementlerinin aşırı ince yapılarının (HFS) deneysel olarak incelenmesi amaçlandı.
Nötr Lantan elementinin aşırı ince yapısı, yüksek çözünürlüklü Fourier Transform (FT) Spektroskopisi ve Laser Uyarılmış Floresans (LIF) Spektroskopisi yöntemleri kullanılarak incelendi.
Lantan elementine ait çalışmada öncelikle Fourier Transform Spektroskopisi kullanılarak, yüksek çözünürlüklü Lantan-Argon plazma spektrumu elde edildi. aralığında yakın kırmızı altı spektral bölgede Lantan spektrumu, ilk kez bu çalışmada sistematik olarak incelendi. İnceleme sonucunda, Lantan elementine ait 440’ı yeni olmak üzere toplam 545 spektral geçiş ve Argon elementine ait 239’u yeni olmak üzere toplam 827 spektral geçiş tanımlandı. Fourier spektrumunda gözlemlenen Lantan ve Argon elementlerine ait hem literatürden bilinen hem de önceden tanımlanmamış tüm manyetik dipol geçişleri için geçiş kuralları göz önüne alınarak, beklenen aşırı ince yapı örnekleri doğrultusunda sınıflandırıldı. İncelenen geçişlerdeki tüm bilinen seviyeler için, ince yapı enerji seviyeleri daha kesin olarak düzeltildi.
Lantan elementine ait çalışmanın ikinci kısmında Laser Uyarılmış Floresans Spektroskopisi kullanılarak, önceden gözlemlenmemiş 96 La I spektral çizgi kesin olarak tanımlandı ve doğrulandı. Bu çalışma sonucunda, 18 yeni La I ince yapı enerji seviyeleri bulundu ve bu seviyelere ait A manyetik dipol aşırı ince yapı sabitleri belirlendi. Bulunan yeni enerji seviyeleri kullanılarak, Fourier spektrumunda gözlenen, önceden tanımlanamamış toplam 51 spektral çizgiye ait ince yapı geçişleri, hem ağırlık merkezi dalgaboylarına hem de aşırı ince yapı örneklerine bakılarak ilk kez bu çalışmada sınıflandırıldı.
Nötr Vanadyum elementinin aşırı ince yapısının deneysel analizi, yüksek çözünürlüklü Fouirer Transform Spektroskopisi ile incelendi. Bu kısımda, tek pariteli 3d34s4p konfigürasyonuna ait 6G terimine sahip en düşük multipletin manyetik dipol aşırı ince yapı sabitlerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu çalışmada alt enerji seviyesi 3d34s4p 6G multipletini ve üst enerji seviyesi 3d34s5s 6F, 3d34s4d 6H and 3d34s4d 6G multipletlerini içeren 16 spektral geçiş gözlemlendi ve analiz edildi. 3d34s4p konfigürasyonuna ait 6G terimine sahip ait ince yapı enerji seviyelerinin A manyetik dipol aşırı ince yapı sabitleri ilk kez belirlendi

 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə