The Holy Bible in Azerbaijani of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey [abz] EzekielYüklə 0,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə33/35
tarix17.11.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#80783
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

 

s

 43:18‑27 Çıx. 29:35-37 

hündürlüyü iki qulac, eni bir qulac, kiçik çıxıntıdan böyük çıxıntıya 

qədərki hissənin hündürlüyü dörd qulac, eni bir qulac, 15

qurbangahın qurban yandırılan üst hissəsinin hündürlüyü dörd qulac olacaq. Üst 

hissədən yuxarıya doğru dörd buynuz uzanacaq. 16

Qurbangahın üst hissəsi dördbucaqlı şəklində olacaq. Onun uzunluğu on iki, eni on iki 

qulac olacaq. 17

Üst çıxıntının dörd tərəfdən uzunluğu və eni hər biri on dörd qulac olacaq. Ətrafındakı kənar yarım qulac, xəndəyin dövrəsi bir 

qulac olacaq. Qurbangahın pillələri şərqə baxacaq».18s

 O adam yenə dedi: «Ey bəşər oğlu, Xudavənd Rəbb belə deyir: 

“Qurbangah tikildiyi gün üstündə yandırma qurbanları gətirmək və 

qan tökmək barədə olan qaydalar belədir. 

19

Mənə xidmət etmək üçün hüzuruma çıxan, Sadoq nəslindən Levili kahinlərə günah qurbanı olaraq 

bir buğa ver” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 20

“Buğanın qanından götürüb qurbangahın dörd buynuzuna, çıxıntının dörd küncünə və 

ətrafındakı kənarın üstünə sürt. Beləcə qurbangahı pak edib onun 

üçün kəffarə ver. 

21

Günah qurbanı olaraq buğanı götürüb Müqəddəs məkandan kənarda, məbədin təyin edilmiş yerində yandır.

22

İkinci gün günah qurbanı olaraq qüsursuz bir təkə təqdim et. Qurbangah buğanın qanı ilə pak edildiyi kimi təkənin qanı ilə də pak 

edilsin. 23

Pak etmək işini qurtarandan sonra qüsursuz bir buğa ilə sürüdən bir qoç qurban gətir. 

24

Onları Rəbbin önünə gətir. Kahinlər onların üstünə duz səpib Rəbbə yandırma qurbanı olaraq təqdim etsin. 

25

Yeddi günün günah qurbanı olaraq hər gün bir təkə hazırla. Qüsursuz bir buğa ilə sürüdən bir qoç da hazırlansın. 

26

Qoy yeddi gün qurbangah üçün kəffarə versinlər, onu pak edib təqdis etsinlər. 

27

Yeddi gün tamamlanandan sonra kahinlər səkkizinci gün və ondan sonra yandırma 

və ünsiyyət qurbanlarınızı qurbangahın üstündə təqdim etsin. O zaman 

sizdən razı olacağam” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir».

Məbəddə xidmət edənlər

44 


 

1

O adam məni Müqəddəs məkanın şərqə baxan bayır darvazası yolundan geri qaytardı. Darvaza bağlı idi. 

2

Rəbb mənə dedi: «Bu darvaza bağlı qalacaq, açılmayacaq, heç kəs oradan içəri girməyəcək, 

çünki İsrailin Allahı Rəbb oradan içəri girmişdir, buna görə də bağlı 

qalacaq. 

3

Yalnız rəhbər rəhbərliyinə görə Rəbbin önündə çörək yemək üçün orada oturacaq. Darvaza eyvanı yolundan girib, o yoldan da 

çıxacaq».4

O adam məni şimal darvazası yolundan məbədin önünə gətirdi. Mən baxıb gördüm ki, Rəbbin izzəti Öz məbədini doldurub. Bu zaman 

üzüstə düşdüm. 5

Rəbb mənə dedi: «Ey bəşər oğlu, Rəbbin məbədinin Yezekel 43 ,  44 

1350 

 

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation
 

t

 44:17‑18 Çıx. 28:39-43; Lev. 16:4 u

 44:19 Lev. 16:23 v

 44:20 Lev. 21:5 w

 44:21 Lev. 10:9 

bütün qayda-qanunları ilə bağlı deyəcəyim sözləri yaxşı-yaxşı dinlə, 

onlara qulaq as, hər şeyə diqqətlə bax. Müqəddəs məkana kimin girib-

çıxacağına diqqət et. 

6

Üsyankar olan İsrail nəslinə söylə ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: “Ey İsrail nəsli, artıq bəsdir! Etdiyiniz iyrənc işlərə daha 

son qoyun. 7

Ürəyi və bədəni sünnət edilməmiş yadelliləri Müqəddəs məkanıma gətirdiniz, Mənə qida olmaq üçün piy və qan təqdim etməklə 

məbədimi murdarladınız. Beləcə iyrənc işlərinizlə əhdimi pozdunuz. 8

Müqəddəs şeylərim üzərində vəzifənizi yerinə yetirmədiniz. Müqəddəs məkanımda bu şeylərə nəzarət etməyi başqalarına tapşırdınız”. 

9

Xudavənd Rəbb belə deyir: “İsrail xalqı arasında yaşayan ürəyi və bədəni sünnət edilməmiş heç bir yadelli Müqəddəs məkanıma girməsin.

10

İsrail yoldan azdığı zaman Məndən uzaqlaşan və yoldan azıb bütlərinə sitayiş edən Levililər öz günahlarının cəzasını çəkəcək, 

11

lakin Müqəddəs məkanımda bu işləri görəcək: məbədin darvazalarına nəzarət 

edəcək, məbədin xidmət işlərini görəcək, xalq üçün yandırma qurbanları 

və başqa qurbanlıq heyvanları kəsəcək, xalqın önündə durub onlara 

xidmət edəcək. 12

İndi ki onlar bütlərinin önündə İsrail nəslinə xidmət edərək xalqı günaha batırdı, Mən Rəbb də onları günahlarına görə 

cəzalandıracağıma and içdim” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 13

“Onlar kahin kimi xidmət etmək üçün Mənə yaxınlaşmayacaq, bütün müqəddəs 

şeylərimə, ən müqəddəs qurbanlarıma toxunmayacaq. Etdikləri iyrənc 

əməllərinin rüsvayçılığını çəkəcəklər. 

14

Bundan sonra məbədin xidmət vəzifəsini və orada görülən bütün işləri onlara tapşıracağam.

15

Ancaq İsrail Məni qoyub yoldan azdığı zaman Müqəddəs məkanımın xidmət vəzifəsini yerinə yetirən Sadoq nəslindən Levili kahinlər önümdə 

xidmət etmək üçün Mənə yaxınlaşacaq. Onlar piy və qan təqdim etmək 

üçün hüzuruma çıxacaq” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 

16

“Yalnız onlar Müqəddəs məkanıma girəcək, yalnız onlar önümdə xidmət etmək üçün 

süfrəmə yaxınlaşıb buyruğumu yerinə yetirəcək.17t

 Kahinlər içəri həyətin darvazalarından girəcəkləri zaman kətan 

geyim əyinlərində olsun, içəri həyətin darvazalarında yaxud məbəddə 

xidmət edərkən yun paltar geyməsinlər. 

18

Başlarına kətan çalma sarısınlar, bellərinə kətan alt paltarı geysinlər. Bədənlərini tərlədən bir 

şey geyinməsinlər. 19u

 Bayır həyətə, bayır həyətdə olan xalqın yanına 

çıxmazdan qabaq xidmət edərkən əyinlərindəki geyimləri çıxarıb 

müqəddəs otaqlara qoysunlar və başqa paltarlar geysinlər ki, geyimləri 

ilə xalqı təqdis etməsinlər. 20v

 Kahinlər başlarını qırxmasın, saçlarını 

uzatmasın, yalnız saçlarını kəsib düzəltsin. 21w

 İçəri həyətə girəcəyi vaxt 

heç bir kahin şərab içməsin. 

1351 

Yezekel 44

The Bible in Azerbaijani; 1st ed. © 2008, Bible Society of Azerbaijan and Institute for Bible Translation

Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə