The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceYüklə 271,72 Kb.

səhifə5/9
tarix20.09.2017
ölçüsü271,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

olarak  çoğunlukla  kızları  tercih  etmelerinin  akıllıca  bir  seçim  olabileceği  ifade 

edilebilir. 

-

 

Gençlerin plansız alışveriş davranışları ile hedonik tüketimleri arasında bir fark olduğu da ulaşılabilen diğer bir sonuçtur. 

Aydın  (2013)’ın  yapmış  olduğu  çalışmada,  Eskişehir  ilinde  yaşayan  20-40  yaş 

arası  bireyler  üzerinde,  literatüre  dayanılarak  seçilen  dört  ürüne  (deodorant,  cep 

telefonu, kişisel bilgisayar, diş fırçası)  yüklenen hedonik değer ve bu değeri etkileyen 

faktörler  araştırılmıştır. Analiz edilen  veriler  sonucunda  demografik  faktörlere  ilişkin 

aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 

-

 

Erkeklerin kadınlara göre bilgisayara daha fazla hedonik değer yüklemektedir.   -

 

Gelir  durumu  düşük  olan  grubun  cep  telefonuna  yükledikleri  değerin faydacı olduğu görülmektedir. 

-

  Kadınlar erkeklere  göre  daha  fazla hedonik  davranış eğilimi içerisindedir.  Bu 

sonuçlar  göz  önüne alındığında  kadınların  alışveriş  deneyimini  keyifli  bir  boş 

zaman  geçirme  aktivitesi  olarak  gördükleri,  eğlence  ve  özgürlük  ile 

ilişkilendirdikleri, anlık kararlar vererek yalnızca satın alınan ürünlerden değil 

alışveriş  deneyiminin  kendisinden  de  keyif  aldıkları,  günlük  sorunlarını 

alışveriş  deneyimi  ile  unuttukları  ifade  edilebilir.  Erkekler  ise  alışveriş 

deneyimini  bir  problem  çözme  süreci  ve  görev  olarak  algılamakta,  yalnızca 

ihtiyaç duydukları nesneleri satın almaktadırlar. 

Güler  (2013);  İnternetten  alışveriş  yapan  e-müşterilerin  hedonik  alışveriş 

davranışlarını  incelemiş  ve  çeşitli  demografik  özelliklere  göre  farklılık  gösteren  e- 

müşterilerin  hazcı  alışveriş  davranışlarının  karşılaştırmasını  yapmıştır.  Araştırma 

sonuçlarına göre;  

-

 

Hedonik  alışveriş  motivleriyle  e-müşterilerin  cinsiyetleri  arasında  çeşitli anlamlı farklılıklar bulunurken, medeni durumlarıyla bulunmamıştır. Cinsiyete 

ilişkin  farlılıklara  bakıldığında;  İnternet’te  alışverişte  indirimli  ürünlerin 

avantajlarından  faydalanma  ve  tüketicilerin  sevdiklerine  mükemmel  hediyeyi 

araştırıp  bulmaktan  ve  onlar  için  ürün  satın  almaktan  keyif  duyulması 

konularında erkeklerin kadınlardan daha olumlu davrandıkları görülmektedir.  

-

 Her iki grup tüketici de macera, fikir edinmek, sosyalleşmek ya da rahatlamak 

için İnternet‟ten alışveriş yolunu tercih etmemektedirler.  

-

 

E-müşterilerin  yaş  gruplarına  göre  hedonik  alışveriş  motivleri  arasındaki farklılığın  sonuçlarına  göre;  genellikle  38  yaş  ve  üstü  tüketiciler  ile  çeşitli  yaş 

grupları  arasında  38  yaş  ve  üstü  tüketicilerin  daha  olumsuz  davrandıkları 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bunun sebebi, tüketicilerde yaş ilerledikçe, 

ileriki  yaşlardaki  tüketicilerin  genel  olarak  alışverişe  karşı  olan  ilgisizliği  ve 

isteksizliği  ve  genç  tüketicilerin  de  tam  tersi  olarak  alışverişe  olan  ilgileri 

olabilmektedir.   H. Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN 

316-

 

Gelir durumları ile hedonik tüketim davranışı sebepleri arasında da farklılıklar tespit edilmiştir.  

Kırgız  (2014)  ise  çalışmasında  özellikle  kadın  ve  erkek  tüketiciler  arasında 

alışverişten  haz  alma  arasında  fark  bulunup  bulunmadığını  araştırmıştır.  Yapılan 

araştırma sonuçlarına göre;  

-

 

Zevk  alma  sebebiyle  alışveriş  yapma  düşüncesi,  kadın  tüketicilerde  erkek tüketicilere göre daha fazladır. 

-

 Alışverişin;  heyecan  verici  olması,  sosyalleşme  veya  özgürleşme  aracı  olarak 

görülmesi,  başkalarını  mutlu  etmek  amacıyla  yapılması,  yeni  trendleri 

yakalayabilmek gibi faktörler kadın tüketicilerde daha fazladır. 

-

 Erkek  tüketicilerin  herhangi  bir  değişkende  kadın  tüketicilere  göre  daha  fazla 

hedonik davrandıklarına dair herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır.

   

Doğan  vd.  (2014)’nin  çalışmalarında  ise  Tokat  il  merkezinde  yaşayan tüketicilerin 

tüketim 


alışkanlıkları 

ve 


bunu 

etkileyen 

faktörler 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet, yaş, medeni durum ve 

eğitim  durumuna  göre  hedonik  tüketim  yapma  durumu  istatistiki  olarak 

farklılık  gösterirken,  aylık  gelir  ve  meslek  grupları  bakımından  farklılıklar 

görülmemiştir. 

ARAŞTIRMA MODELİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Tüketici  davranışları  incelendiğinde,  tüketicilerin  sadece  rasyonel  beklenti 

içerisinde  alışveriş  yapmadığı,  aynı  zamanda  duyguların  da  alışverişi  yönlendiren 

büyük  bir  etken  olduğu  göze  çarpmaktadır.  Hedonik  tüketim  olarak  adlandırılan  bu 

davranışlar  araştırmamızın  temel  konusunu  oluşturmaktadır.  Araştırmanın  temel 

amacı,  tüketicilerin  demografik  özellikleri  ile  hedonik(hazcı)  tüketim  davranışları 

arasındaki  ilişkiyi  ve  Adıyaman  Üniversitesi  (AÜ)  ile  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam 

Üniversitesi  (KSÜ)  öğrencileri  arasında  bu  faktörler  açısından  farklılıkları  ortaya 

koymaktır.  Bu  amaçla  araştırmada  tüketicilerin  sosyo  demografik  özelliklere  göre 

dağılımı  ve  bu  faktörlerin  hedonik  tüketim  boyutları  ile  olan  ilişkisi  incelenmiştir. 

Araştırma  Adıyaman  Üniversitesi  ve  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi’nde 

öğrenim  gören,  meslek  yüksekokulu,  yüksekokul,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora 

öğrencilerini  kapsamaktadır.  Bu  iki  üniversitenin  seçilmesindeki  temel  sebep; 

Adıyaman  ve  Kahramanmaraş  illerinin  komşu  şehirler  olmasına  rağmen, 

Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi’nin  Akdeniz  Bölgesinde  yer  alması  ve 

öğrenci  profilinin  genellikle  daha  kozmopolit  bir  yapı  sergilemesi,    öte  yandan 

Adıyaman  ilinin  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  yer  alması  ve  öğrenci  dağılımının 

genellikle  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  bölgesinde  ikamet  eden  öğrencilerden 

oluşmasıdır.  Dolayısıyla  bu  iki  üniversite  öğrencilerinin  demografik  özellikler 

açısından farklı bir yapıda olduğu söylenebilir. Hedonik Tüketim Davranışları: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniv… 

317
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə